文档搜索 > B?GI?OD?

B?GI?OD?


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph??c
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẦU VÀO CAO HỌC

MÔN TIẾNG TRUNG

TRÌNH ĐỘ: B 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP

1. NGỮ CẢNH GIAO TIẾP

       ??????к?????

       ?????????????????????????????????????????á????????????????ò?????????

       ?????????л????????????????

       ?????????????????????

       ?塢???????????С????????????????????????????????????????

       ????????????????????λ????С??????????????顢?????????????

       ??????????????????????????????????????????????

       ????????????????????

       ???????????С????

       ????????????

       ???????顣

       ??????????????

       ????????????

       ?????????????????

       ??塢???????????

       ????????????衢??ο?????????

       ???????????????

2. ĐIỂM NGỮ PHÁP TỐI THIỂU

  ???????

  ?????????????? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ??? ???

  ???????????????????? ???????? ? ??? ??? ????

  ??????????????? ????????  ?? ???? ?? ??? ????? ???

  ????????

  ???????????    8??40??    2009??7??7??    ??????   5??1??

  ?????????????    ??????24??

  ????????????    15??    6?

  ????????????    ???绰??58590000??

  ???壩??????    ????

  ?????????????    9????

  ????????????    10000??

  ????????????    ???????     800????

  ????????

  ??????????????     ???   3??    ??????   ??Ь   ??????   ??10??  3??5??

  ??????????????????????????       ???  ??Щ  ????  ???

  ??????????           ????????????      ????????

  ???????

  ??????????????            ?????????? 

          ?            ????????

               ??            ??????????

       ???          ?????????????

       ????          ???????????????

  ???????????????            ????????

       ?            ??????

       ???          ???????????????

       ??            ?????????????

       ??            ???????á?

       ?            ????????

       ???          ??????????????

       ???????    ??Щ??????????

       ??            ?????úü????

      ????          ?й??????У?????????????

  ????????Χ???????            ?????????????????

      ???          ???????????????

      ???          ??Щ????300???

      ?            ????????α?????

  ???????丱???????          ??????????????

      ???          ????????У???

      ??            ???????????????

      ??            ?????????

      ??            ??????11????°?

      ??          ??????????á?

      ????          ??????????

      ????          ?????????????????

  ???壩??????????            ??????????????????

       ??            ?????????

       ??            ?????д?????????

       ????          ??????????????

       ???          ???????????????

       ???          ????????????????

  ???????????????            ?????????

       ??            ?????????????

       ????          ???????????????

  ???壩????

        ??                     ?????

        ??????????????       ?????????????????????

        ????                   ??80??????????????á?

        ???                   ?????????????????????

        ????                   ???????????????ú?á?

        ???                   ?????????????????

        ???                   ???????????????????????

        ???                   ?????????????????????

        ????                   ?????绰???????????????????

        ????                   ???????????????????

  ?????????

        ??       ??????????

        ??       ?????й????????

        ??       ???????á?

        ??       ????????

        ??       ???????

        ??       ?У?????????

        ??       ????????????ɡ?

        ?       ??????????

        ???     ??????????????????????????

        ????     ?????????????????????衣

        ??       ?????????

        ??       ??Сè?????

        ????     ??????????????????ú????    

  ???????????

        ??       ?????????

        ??       ?????????????

        ????     ??????????????

        ?       ?????????

        ????     ???????????

        ???     ??????????????????

        ???     ????????????

        ??       ?????????

  ?????????

     ???????

     ??1????           ??????

   ??????????  ??????????

     ??2????           ????????

     ?????????

       ??1????       ????????

       ??2????       ?????????

       ??3????       ??????????

       ??4????       ?????10??????

  ????????

       ??1????       ??Ц????????????????

       ??2????       ??????????顣

       ??3????       ?????????

  ????????

      ι       ι????á?

  ?????????????

    ???????????     ?????????

  ??????????

  ??1???????    ????????????   ?????????     ??????á?

  ??2??????   

       ??        ?????????

       ?        ???????????

       ??        ?????????????

  ????????????

       ??        ?????????????

       ??        ??????????????

       ??        ?????й?????

       ?        ??????????

       ??        ??Щ?????????????????

       ???      ??????????

       ??      ???????????

       ????      ?????У?ж????????

       ??        ???????

       ???      ????????

       ?????    ???????????

       ???    ??????????

       ??        ???????????????

  ?????????       ??????裿    ?????????У?

  ????             ??????????????

  ????             ??????????????

  ??????           ???????????????????

  ????????       ???軹???????

  ????????????

       ??          ??????

       ??          ???????

       ???        ????????

  ???????????

       ?          ??????

       ??          ??ó??

       ???????  ?????????

       ????        ?ü????

  ????壩???????

       ????????                  ???????????

       ???С????                  ?????12?????

       ????????????          

       ??????                    ?????????????

       ??????                    ????????????

       ??????                    ??????????????

       ????                  

       ??                          ???????????

       ??????????????             ????????????

       ??У??У???????????????   ?????б????????

       ????????                  ????·?????

       ??????                      ????????????????

       ??????                      ??????????

       ?????                      ?????????????顣

       ?????                      С????????????????

  ???????????????

       ??1???á???????????????????????           ???????????

       ??2???á????????????????????               ?????????????

       ??3???á???????????????????????            ??????????????

       ??4???á???????????????????仯?????????   ????????

       ??5???á??????????????????????           ??????????

3. LƯỢNG TỪ VỰNG TỐI THIỂU (1300 từ thường d??ng)

??

??

??

??

????

????

????

??

??

??

???

??

??

??

??

??

??

??

??

????

??

????

????

??

??

??

??

????

??

????

??

??

??

????

??

???

????

??

????

??

??

???

?仯

????

??

??

???

????

????

????

??

???

????

??

??

????

????

????

????

???

???

????

??

????

??

??

??

?ι?

?μ?

???

??

??

??

??

??

??

????

??

??

??

??

???

??

???

??

????

??

???

??

??

????

????

???

????

????????

?????????

??

??

??

????

??

??

??

????

??

???

???

??

??

???????

?????

???

??

????

??

????

??

???

???

???

????

???

????

??

??

????

??

??

???

??

??

??

??

????

??

??

??

???

??

??

??

??

??

??

??

???

???

??

??

??

??

????

????

??

?糵

???

?绰

????

???

??

??

??

????

????

??

????

??

??

????

??

??

??

??

????

??

??

?????

??

??

??

??

???

????

??

??

????

????

??

??

????

????

????

???

????/????

??

????

????

??

????

????

????

????

????

????

????

??

???

??

???

???

??

??

????

??

??

??

????

????

?????

????

????

????

????

???

????

??

??

???

??

?е?

???

??л

??

???

???

??

???

???

??

????

??

????

???

??

??

??

????

??

??

??

??

????

????

???

????

????????

????

????

???

??

????

????

??

??

??

???

????

??

??

??

????

??

????

??

??

????

???

???

????

??

??

????

????

??

????

??

????

????

??

??

??

?ó?

???

???

????

??

??

????

??

??

??

???

??

??

??

???

???

??

????

??

??

???

??

??

??

??

???

??

??

??

??

???

????

???

??

??

??

??

??

??

??

????

????

????

????

??

????

????

????

??

????

??

??

???

??

????

????

??

??

??

???

???

??

???

??

??

????

??

????

????

??

????

??

??

??

????

??

??

??

????

??

????

????

??

????

??

??

???

????

???

????

???

???

????

??

??

????

????

??

????

??

????

????

???

??

????

????

????

????

????

????

??

??

??

??

??

????

??

??

????

????

????

????

??

???

????Ц

???

??

????

????

????

???

??

????

????

????

????

??

??

??

????

??

?α?

????

????

??

????

??

??

??

??

????

??

??

??

??

????

???

???

??

???

??

??

???

??

??

??

??

????

??

??

???

???

????

????

????

??????/???

???

??

???

????

??

??

??

??

??

??

??

????

?????

??

??

?

???

·

??

????

??

????

?鷳

??

????

??

??

??

??

??

????

??

?

?

???

?

????

????

???

?

????

??

???

??

??/????

???

???

??????

????

????

????

????

???

??

??

??

??

????

??

??

???

????/???

???

???

??Щ

????

??

??

??

???

??

??

??

????

??

???

??

????

??

??

???

????

??

??

?

???

???

???

??

???

???

?

???

??

??

??

????

??

???

??

???

????

??

????

???

?

?

???

?

???

?

??

??

??

??

??

????

????

???

?

???

?

???

?

?

?

??

????

??

???

???

??

??

???

????

??

????

??

???

?

???

?

???

???

??

???

??

??

????

??

????

????

???

???

????

?κ?

??

????/????

????

????

??

??

???

?

???

??

??

???

???

????

???

????

???

??

???

????

??

??

????

????

????

????

??

????

????

?

???

?

???

?

???

???

???

???

???

???

???

????

??

??

????

??

??

??

???

??

???

???

??

???

??

??

??

??

???

?

?

?

???

??

?

???

?

???

???

??

??

??

??

??

???

??

????

????

??

????

??

????

??

????

?

?

???

???

?

??

??

??

????

???

??

??

??

???

????

??

????

??

????

??

????

??

????

???

??д

?

?

?

???

??

??

??

???

??

???

?

??

????

???

??

??

??

??

????

??

???

???

????/????

??

???

???

??

??

???

???

????

??

??

??

??

??

Σ??

?

?

???

???

???

λ

ι

???

???

?????

????

????

??

???

????

??

????

????

????

??

?緹

????

??

????

???

???

?

???

???

?

?

??

??

??

?±?

???

????

???

????

??

????

??

????

???

????

????

??

??

??

??

??

??

???

С

С????

С??

С?

Ц

Щ

Ь

д

лл

??

????

??

????

????

??

???

????

??????/??????

???

??

???

????

???

???

?

???

??

??

?

?

?

?о?

???

???

???

???

??

????

?

?

???

???

?

???

?

?

?

??????

???

????????

????

???

???

????

????

???

???

???

???

??

?·?

???

??

???

???

???

???

????

??

????

???

???

????

???

??

????

????

???/???

?

???

???

???

??

????

???

???

???

???

????

??

?е?

????

?????

??Щ

?????

??

??

??

???

??

??

????

??

????

?

???

???

?

?

???

??

????

????

??

???

??

???

??

??

??

????

??

??

?糿/????

?緹

???

?????

????

????

???

?

?

?

??

??

??

????

??

???

????

??

???

????/???

???

??Щ

????

??

???

??

????

????

??

???

????

????

????

?

?

?

???

???

??

?

?

??

?м?

????

????

???

??

???

??

??

???

??

??Χ

??

???

????

?

???

?

?

???

????

???г?

???

??

??(??)

??

????

???

???

??

??

???

???

???

????

??

??

???

??

??

??

???ú??

???????

???????

????? 
 

II. ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI

1. Nội dung đề thi

        NGỮ  ÂM, HÁN TỰ (điểm tối đa 20 điểm)

        TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP (điểm tối đa 60 điểm)

        ĐỌC HIỂU (điểm tối đa 20 điểm)

2. C??ch l??m b??i thi: Viết, l??m b??i trực tiếp v??o đề thi.

3. Định dạng đề thi: 


Môn thi, Thời gian Định dạng b??i thi Mục đ??ch
Môn TRUNG B, thời gian: 120 ph??t ????????????:  20 câu

?????????????(Sau mỗi từ c?? bốn phi??n âm kh??c nhau, chọn phi??n âm ch??nh x??c nhất) : 10 câu.

?????????д??????????д???????(Trong mỗi câu đều c?? một chữ viết sai theo nghĩa của từ, t??m chữ sai v?? viết lại cho đ??ng.) : 10 câu.

Đ??nh gi?? tr??nh độ của người học về phi??n âm chữ H??n v?? khả năng nắm bắt chữ H??n. Tập trung v??o c??c hiện tượng cận âm v?? cận h??nh.
?????????:  60 câu

??????????? (Trong mỗi câu đều c?? một ô trống, t??m đ??p ??n ch??nh x??c nhất điền v??o ô trống. ) ??15 câu.

?????????(Sắp xếp th??nh câu với c??c từ, cụm từ cho sẵn: 15 câu.

???????ж????????Ph??n đo??n câu đ??ng (V) hoặc sai (X) : 30 câu.

Đ??nh gi?? tr??nh độ người học trong việc vận dụng từ vựng v?? c??c kiến thức ngữ ph??p v??o thực tế ngôn ngữ.
????????????20 câu.

???????λ????м???????????????????????????????????? (Căn cứ v??o nội dung b??i văn, điền từ ch??nh x??c nhất.) ?? 10 câu.

???????????????????????????????????????A B C D ??????????????????????????????????(Căn cứ đoạn nội dung đoạn văn chọn đ??p ??n ch??nh x??c nhất trả lời câu hỏi.): 10 câu.

Đ??nh gi?? khả năng đọc hiểu vận dụng kiến thức v??o kỹ năng đọc.

4. Đ??nh gi?? :

      - Tổng điểm to??n b??i 100 điểm. Sau khi c?? điểm qui đổi về điểm hệ số 10.

      - Đ??nh gi?? phân loại theo quy định của Đại học Đ?? Nẵng. 

II. ĐỀ THI THAM KHẢO

(Th?? sinh l??m b??i trực tiếp tr??n b??i thi n??y)

??????????????

?????????????: (Sau mỗi từ c?? bốn phi??n âm kh??c nhau, chọn phi??n âm ch??nh x??c nhất. Khi l??m b??i chỉ chọn A,B, C hoặc D sau ký hiệu___, không viết lại nội dung đ??p ??n.)

[01] ____:?? A.hu??ch?? B.hu??che C.hu??zh?? D.hu??ch??

[02] ____:???? A.ch??ch?? B.ch??ch?? C.ch??ch??i D.ch??ch??i

[03] ____:???? A.k??oshi B.k??osh?? C.ka??sh?? D.k??osh??

[04] ____:??? A.xi??xi B.x??ux?? C.x??ux?? D.xi??x??

[05] ____:???? A.l??ol??i B.l??ol??i C.l??ol??i D.l??olei 

[06] ____:???? A.gu??zh??ng B.gu??zh??ng C.gu??zh??ng  D.gu??zh??ng

[07] ____:???? A.b??ngzh?? B.b??ngzh?? C.b??ngzh??  D.b??ngzh??

[08] ____:???? A.??iqing B.??iq??ng C.??iq??ng D.??iqing

[09] ____:?? A.l??k??i B.l??k??i C.l??k??i D.l??k??i 

[10] ____:?? A.zh??yu??n B.zh??y??ɑn C.zh??yu??n  D.zh??y??ɑn

?????????д??????????д???????:(Trong mỗi câu dưới đây đều c?? một chữ viết sai theo nghĩa của từ, t??m chữ sai v?? viết lại cho đ??ng. Khi l??m b??i chỉ viết lại chữ sai v?? chữ đ??ng sau ký hiệu____, không viết lại câu văn.)          

   VÍ DỤ :[01] ???玍??????? * ???????????玍??

[11] ???_____?????_____ * ????????????г?????????????500????

[12] ???_____?????_____ * ???????????????????????????

[13] ???_____?????_____ * ???????????吋?????

[14] ???_____?????_____ * ??????????????????????????????刬??

[15] ???_____?????_____ * ?????????

[16] ???_____?????_____ * ?????????????

[17] ???_____?????_____ * ??·???????

[18] ???_____?????_____ * ???????????????????

[19] ???_____?????_____ * ?????????????

[20] ???_____?????_____ * ??????????顣 

?????????

????????????(Trong mỗi câu đều c?? một ô trống, t??m đ??p ??n ch??nh x??c nhất điền v??o ô trống. Khi l??m b??i chỉ chọn A,B,C hoặc D sau ký hiệu____, không viết lại nội dung đ??p ??n.)

[21]____: ????????????????????????????            ??    

     A.??????? B.??????? C.????? D.???????

[22] ____:?????????????С        ?????????????????

     A.?? B.?? C.?? D.??

[23] ____:??????         ??????????????á?

   A.?? B.?? C.?? D.??

[24] ____:???????         ????

     A.?? B.?? C.? D.?

[25] ____:?????         ?????

     A.???? B.?????? C.???β????? D.?????

[26] ____:??????????????         ????????????

     A.?? B.?? C.?? D.??

[27] ____:??????????·??       ????

     A.?? B.?? C.? D.??

[28] ____:????         ???????Щ?????????

     A.?? B.?? C.?? D.??

[29] ____:      ???????????????????????

     A.??? B.????? C.????? D.????

[30] ____:???????      ??úó???????????

     A.? B.?? C.?? D.??

[31] ____:???????????л???      ???й???

     A.?? B.?? C.?? D.??

[32] ____:?????д??????     ??

     A.???? B.???? C.???? D.????

[33] ____:?????????????????      ????????????

     A.? B.??? C.?? D.??

[34] ____:????             ??

     A.????????????????? B.?????????????????

   C.????????????????? D.?????????????????

[35] ____:????      ???????????????ν??????

     A.???? B.??? C.???? D.???

?????????: Sắp xếp th??nh câu với c??c từ, cụm từ cho sẵn (không được th??m hoặc bớt từ ).

[36] ???/????/?????/??/??/???/???

[37] ??/???/??/????/???г?

[38] ?????/??/????/??/?

[39] ??/??/???/?У/??

[40] ??/??/??/??/????   

[41] ??/????/???/??/??

[42] ??/??/????/???/????/????

[43] ????/??/?鷳/?????/???

[44] ????/??/??/??/С??/????

[45] ????/??/????/??/???/??

[46] ????/??/??/????/??

[47] ??/??/????/??/?????/??

[48] ????/?/??/??/??/???

[49] ???/?/??/????/??/??Щ/??

[50] ????/??/?/?/??/??

???????ж????????: Ph??n đo??n câu đ??ng (V) hoặc sai (X). Khi l??m b??i chỉ chọn đ??ng hoặc sai sau ký hiệu ____, không viết lại câu.

[51]_____ ???????????????????????????? 

[52]_____ ??????????е????????? 

[53]_____ ??????????????????????? 

[54]_____ ????????д?????????????? 

[55]_____ ????????????????????????????? 

[56]_____ ?????????????????????????????????????? 

[57]_____ ??????????????????????ɡ? 

[58]_____ ??????????????????飬?????????????? 

[59]_____  ????????????????????????????

[60]_____ ????????α????????????μ????????? 

[61]_____ ??????????·??????????????ü??????

[62]_____ ??????????????????????? 

[63]_____ ?????????????????????????? 

[64]_____   ??????????????????????ɡ? 

[65]_____ ?????????????????绰?? 

[66]_____ ??????浽??????

[67]_____ ???????????????????????????????????? 

[68]_____ ???????????????????????????? 

[69]_____ ???????????????????? 

[70]_____ ????????????????????????????顣 

[71]_____ ?????????????????????? 

[72]_____ ???????С???????????? 

[73]_____ ????????????????????????β????????? 

[74]_____  ?????????????????????????????о??? 

[75]_____ ??????????????????????????????

[76]_____  ????????????飬??????????? 

[77]_____ ???ɡ?????ɡ??????? 

[78]_____ ????·?90????????????á? 

[79]_____ ????·???????????

[80]_____ ?????????????????????

????????????

???????λ????м??????????????????????????????????????( Căn cứ v??o nội dung b??i văn, lựa chọn đ??p ??n ch??nh x??c. )

81-85

   ???к?????????Щ??????[81]??????????????????????????????????????????????????????[82]???????????[83]??????????С??????????й???????????????????????п?????????[84]???????????????????[85]—?????????

[81] ____:A.?? B.???? C.??? D.??

[82] ____:A.?? B.???? C.???? D.??

[83] ____:A.??? B.???? C.??? D.????

[84] ____:A.?? B.??? C.???? D.???

[85] ____:A.???? B.???? C.???? D.????

86-90

    ??????????????λ?????????????????????????????????ε?????????????????????ε???[86]—???????????????г???·???????????[87]???????????????????????????????吋?????????????????λ?????????????????[88]??????:??????????:?????г???·??????????????????????????????[89]???????????????λ?????????????????????????????????????г???·???????????????????????????????????????????????????λ????????????????????????????????[90]???????????????

[86] ____: A.? B.??? C.???? D.??

[87] ____: A.???? B.??? C.???? D.???

[88] ____: A.?? B.?? C.?? D.??

[89] ____: A.? B.?? C.?? D.??

[90] ____: A.??? B.???? C.???? D.???

???????????????????????????????????????A B C D ??????????????????????????????????( Mỗi đoạn văn đều c?? 2 hoặc 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi đều c?? 4 đ??p ??n A B C D, căn cứ nội dung lựa chọn đ??p ??n ch??nh x??c )

91-95

    С???С????????????????????????ú?????????????????????????????????Σ?С????С???С??????????????С?????????????????????????????????????С???????????????????С????????????????????????????????????·?????????????????????????????????????С????д?ɡ??????????????????С?????ɡ?????????????????С??????ж?????????????????????????????

[91] ____:??????????????????

     A.????????  B.??????????? 

     C.?????????ú?? D.??????????

[92] ____:????????С???????????

     A.С?????????  B.?????????

     C.?????????????? D.????別??????????

[93] ____:С?????????? 

     A.??????С?????? B.????????????

     C.??????С?????? D.??????????????

[94] ____:?????????????????С??????????

     A.???????С???????????·  B.С???????С???????

     C.С????????ɡ    D.С????????ɡ

[95] ____:????????????????

     A.С???????  B.С??ж???С?? 

     C.С???ж???С? D.С????????

96-100

    ??????????????????????????????????????????????????????????????????ü??????Щ??????????????????????????ü??????Щ??????????????????????????????????????????????????????????????????е?????????????????????????

    ??????????????????????????????????????ò????????????????????????????????????????????????????????????????????????????治?????????????????????????????????????????????????仯??????????????????????????????????????????????ò?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

[96] ____:???????????????????????

       A.??????????  B.??????????亊??

            C.?????????????? D.????????????????

[97] ____:??????????????

     A.???????? B.?????????? C.??????? D.—????????

[98] ____:??????????????????

     A.??????????   B.?????????

     C.??????????????????????? D.????????

[99] ____:??????????????

            A.????????? B.????? C.?????????? D.???????????

[100] ____:????????????

       A.????????????? B.????????

            C.????????? D.?????????????

 

MÔN TIẾNG NGA

TRÌNH ĐỘ B 

I. NGỮ PHÁP (30 câu)

- Dạng đề: trắc nghiệm

- Các đi??̉m ngữ pháp chính

 • 6 c??ch trong tiếng nga
 • Thời v?? thể của động từ tiếng nga
 • Câu chủ động v?? câu bị động
 • Cấu trúc so sánh trong tiếng nga
 • Lời nói trực tiếp- gián ti??́p
 • T??nh từ ngắn đuôi trong tiếng nga, ...

Ví dụ: ?? ?????, ... ???????? ??? ??????? ?????.

A. ??????  B. ?? ??????   C. ???????  D. ?? ??????

Câu trả lời đúng: ??

II. ĐỌC HIỂU (20 câu)

1. Điền vào chỗ trống trong đoạn ??????

Cho một đoạn ?????? với 10 chỗ trống. Thí sinh chọn một trong ba hoặc bốn phương án cho sẵn đ??̉ điền vào mỗi chỗ trống

Ví dụ

??????? ????????

      ???????? – ??????????? ?????? (1) ................ ??????: ???? 20 – 25 ?????????? ????. ????????? ????????? – 1620 (2) .................... ??????? (3) ......................... ????? ?? ????? ??????? ????. ??????? ???????? ????????, ??? ???????? 40 ??????? ?????? ????????????? ??????... ?????? ?? ???? ???????? (??????????) ?? ?????? ?????????. ???????? (4) ................ ???????? ??? ???????????? ???????????? ??? 15 ?????????.

      ?? ????????? ??????? ???????? ????????? «???????? ??????». ?? ???? ??? ????????????. (5) .................... ?????? ?????? ????????? ?? ???????????? ??? ???????? ??? ???????????? (636 ???????????), ????? ?? ????? ????? ??????, ???????? ???????? (6) .............. ????????.

      336 ???? ?????? ????? ????? ?? ????????, ?? ??????? ????? ???????? (7) ..................... ????? ??????? ?? ?????? ?? ?????? ????? ????? ?? ????????, ??????????? ????? ????????. ???????? – (8) ....................... ????????? ????????. ??????????, ???? ?? ?????? ???????? 600 ?????? ????????? ?? 1200 ?????? ?????????, ??? ???? 75% ???????????? ??????? ??????, ?? ?????????.

      ???????? – ??????-????????. ???? ???? ???? ??????? ??? ?????? ???????, ???? ?????????? ?? ????????? ????? (9) .................. ????????? ??????. ???????????, ???? ?? ??????? ?? ????????? ???????????? ????? ?? ?????????, ???????? ???????? ?? ??????? (10) .................. ?? ??????.

 

1. A. ??                                B. ???                  C. ?? 

2. A. ?????    B. ??????    C. ??????? 

3. A. ?????????   B. ??????????    C. ?????????

4. A. ??                             B. ???                            C. ???

5. A. ?????               B. ???                     C. ???

6. A. ????                B. ???                  C. ??? 

7. A. ??????                 B. ??????    C. ????? 

8. A. ???????????   B. ???????????   C. ???????????

9. A. ???                 B. ???         C. ?? 

10. A. ???????     B. ?????                 C. ??????

2. Chọn câu trả lời đúng

    Cho 2-3 đoạn text. Thí sinh đọc và chọn phương án trả lời đúng trong số bốn phương án cho sẵn

Ví dụ:

      ?? ??????? ???????????? ??? ???????? ?????????? ?????????? ????????? ?????????? ????????? ??????. ????? ????? ??? ??????????? ??????? ????????? ??????????, ????????? ?? 1998 ????? ???????????? ???? ????.

      ??????? ????????? ?????? ????????? ???????, ???????????? ?????? ??????. ????????? ??? ???? – ?????????????? ??????? – ?????????? ?????? ??? ???????????? ??????? ????????????. ?????? ??????? ???????????? ???????? ??????. ????????? ??????????? ?????????????? ??????? ?? ?????? ??????? ????? ??????????? III. ?? 1898 ?????, ???? ?????? ???? ???????, ???????? ?????? ?????????? ???? ????????. ?? ?????????????? ??????? ????? ???????? 37 ??????, ?? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?????????? ????????????? ????????? ??????????, ?????????? ????????????? III ?? ???? ???????.

      ???? ?????????? ????? ?????? ???????? ?????? ???????????? ?? ?????????? 72000 ??????????? ???????. ???????????? ???????????? ?? ?????????? ??????. ?? ???? ?????? ?????????????, ??????????? ???????? ????????????????, ?? ?????? ???????, ?????????? ???????. ???????? ?????? ???????????? 382000 ?????????????, ??????????? ????????????? ???????? ??????????????? ??????????. ??????? ???????????? ????? ??? ??????? ?????????? ??????? ?? ????????? ???????? ??????????? ?? ??????????? ?? ??????? ????????? ???????????. ??????? ?????, ?????? ?????? ???????? ????????????? ????????????? ?????????? ???????????.

      ????????? ?????????? ?????? ????????????? ?????? ????????????? ????????????? ????????? ??????????, ???????? ????????? ??? ??????? ???????????, ??? ?? ???? ????????. ?? ??? ????????????, ???? ??????? ???? ?????? ????????? ?????? ???????? ????????? ???????????? ??? ??????? ???????? ???????? ?? ?????? ?????.

1. ????????? ?????? ???? ??????? ??????????..

A. ????????????? III.

B. ???????? ???????.

C. ??????????? ????????? ????????????.

2. ??????? ??????????? ????????.

A. ??????? ?? ?????????????? ???????.

B. ?? ???????? ???????????? ???????.

C. ?? ??????????? ????????.

3. ?? ???????????????? ????????? ?????? ???????? ??????????..

A. ??????? ????????????? ?????????????? ?????????.

B. ??????? ?????????????, ?????????? ??? ?????????? 100 ????.

C. ????????????? ?????????? ?? ????????? ?????????? ??? ?????? ?????.

4. ?? ?????? XIX ????? ????????? ?????????? ?????? ??????????? ????????????? ????

A. ?????????? ???????.

B. ??????????? ???????? ???????.

C. ??????????? ????????????????.

5. ?? ????????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ?? ??????? ?????????? ????????.

A. ???????? ???????????.

B. ???????? ?????????.

C. ????????????? ?????????? ???????????.

6. ?? ?????? ???????  ????????? ?????? .............................. ????????

??. 1500000

B. 1000000

??. 500000

III. VIẾT (10 câu)

Các dạng bài tập

1. Dùng từ, nhóm từ gợi ý đ??̉ vi??́t thành câu hoàn chỉnh

Ví dụ: ??? / ?????????? / ??? / ???????? / ??????? /

Câutrả lời:

???????? ??? ??????? ??? ??????????.

2. Dịch Nga-Vi??̣t

Ví dụ: ?? ????????? ????? ??????????? ??????.

Câutrả lời:

Đ?? nẵng c?? những bãi tắm biển tuyệt vời.

3. Dịch Việt-Nga

Ví dụ: Hôm qua tôi học 2 tiếng ở thư viện.

Câutrả lời:

??????? ?? ?????????? ?? ??????????? 2 ?????. 

 

MÔN TIẾNG PHÁP

TRÌNH ĐỘ B 

 1. Từ vựng
 • Les nationalit??s, les langues et les pays
 • Les professions
 • L??habitat, quelques objets personnels et dans la maison
 • La description physique, les qualit??s et les d??fauts d??une personne
 • Le temps libre et les loisirs
 • Les activit??s quotidiennes
 • Les saisons, le temps, l??heure
 • Les sorties culturelles
 • L??art
 • La famille
 • Les v??tements et les accessoires
 • Les services et les commerces
 • Les aliments et les ustensiles
 • L??argent
 • La ville, les transports, les lieux de la ville, les activit??s en ville
 1. Ngữ ph??p 

Le nom, le genre, le nombre :

 • Le genre et le nombre des noms
 • Le genre et le nombre des adjectifs

Les d??terminants :

 • Les articles d??finis et ind??finis, les articles contract??s, les articles partitifs
 • Les adjectifs possessifs, les adjectifs d??monstratifs
 • Les quantit??s

Les verbes et temps verbaux :

 • Les verbes en –ER et en –IR
 • Les verbes ??tre, avoir et s??appeler, venir, aller, pouvoir, vouloir, devoir, prendre
 • Les verbes pronominaux
 • Le futur proche
 • Le pass?? compos?? et l??imparfait
 • L??imp??ratif

La phrase :

 • Les pronoms personnels sujets et toniques
 • La forme de politesse je voudrais
 • Les pr??positions de lieu : ??, en, au, aux, dans, chez, sur sous??
 • Les interrogations simples avec Qui, Quel, O??, D??o??, Comment??
 • La n??gation ne??pas
 • Oui, Non, Si
 • Le pronom en de quantit??
 • Le pronom y compl??ment de lieu
 • La comparaison relative
 • Les pronoms relatifs Qui, Que, Dont, O??
 1. Đọc hiểu 
 • Đọc hiểu để lấy thông tin qua c??c biển hiệu, hiển b??o, bảng quảng c??o, thông tin thông b??o v.v?? thường gặp trong đời sống h??ng ng??y.
 • Đọc hiểu c??c t??i liệu hoặc c??c văn bản lấy từ b??o, tạp ch??, t??i liệu gi??o dục, truyện, c??c mục trong b??ch khoa to??n thư?? với chủ đề quen thuộc li??n quan đến đời sống h??ng ng??y.

  V?? dụ : c??c hoạt động giải tr??, văn h??a, c??c hoạt động của cuộc sống thường nhật, c??c phương thức nấu ăn đơn giản, c??c thực đơn ở nh?? h??ng, v.v??  

  1. Diễn đạt viết
  • Diễn đạt một ý với nhiều c??ch kh??c nhau m?? không l??m thay đổi ý nghĩa của câu.
  • Diễn đạt sang tiếng Ph??p những câu hoặc đoạn ngắn bằng tiếng Việt về c??c chủ đề quen thuộc li??n quan đến đời sống h??ng ng??y như những hoạt động thường nhật, những hoạt động giải tr??, mi??u tả nghệ thuật, những hoạt động thể thao, văn h??a, giải tr??, những cuộc vui như tiệc gặp mặt, sinh nhật, v.v??
  • Diễn đạt sang tiếng Việt những câu hoặc đoạn ngắn bằng tiếng Ph??p mô tả hoạt động thường nhật, hoạt động giải tr??, mi??u tả nghệ thuật, hoạt động thể thao, văn h??a, giải tr??, tiệc vui, tiệc sinh nhật, v.v??

设为首页 | 加入收藏 | 昂纲搜索

All Rights Reserved Powered by 文档下载网

Copyright © 2011
文档下载网内容来自网络,如有侵犯请和我们联系。tousu#anggang.com
返回顶部