文档搜索 > Full text of "Personalhistorisk tidsskrift"

Full text of "Personalhistorisk tidsskrift"

GoogleThis is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project

to make the world's books discoverablc online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the

publisher to a library and fmally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying.
We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for
person al, non-commercial purposes.

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web

at |http: //books. google .com/lGoogleDette er en digital kopi af en bog, der har v?ret bevaret i generationer p? bibliotekshylder, f?r den omhyggeligt er scannet af Google

som del af et projekt, der g?r ud p? at g?re verdens b?ger tilg?ngelige online.

Den har overlevet l?nge nok til, at ophavsretten er udl?bet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog,

der aldrig har v?ret underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilk?r er udl?bet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra

land til land. B?ger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repr?senterer en rigdom af historie, kultur og viden, der

ofte er vanskelig at opdage.

M?rker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en p?mindelse om denne bogs lange

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig.

Retningslinjer for anvendelse

Google er stolte over at indg? partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og g?re dem bredt tilg?ngelige.
Offentligt ejede b?ger tilh?rer alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, s? har vi taget skridt i retning af at
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begr?nsninger p? automatiserede foresp?rgsler for fortsat at
kunne tilvejebringe denne kilde.
Vi beder dig ogs? om f?lgende:

? Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug

Vi designede Google Bogs?gning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle form?l.

? Undlad at bruge automatiserede foresp?rgsler

Undlad at sende automatiserede s?gninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager unders?gelse af m;iskl-
novers?ttelse, optisk tegngenkendelse eller andre omr?der, hvor adgangen til store m?ngder tekst er nyttig, b?r du kontakte os.
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse form?l, og kan m?ske hj?lpe.

? Bevar tilegnelse

Det Google- "vandm?rke" du ser p? hver fil er en vigtig m?de at fort?lle mennesker om dette projekt og hj?lpe dem med at finde
yderligere materialer ved brug af Google Bogs?gning. Lad v?re med at fjerne det.

? Overhold reglerne

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du g?r er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror,
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at v?rket ogs? er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedev?relse i Google Bogs?gning betyder, at den kan bruges p? enhver m?de overalt i verden.
Erstatningspligten for kr?nkelse af copyright kan v?re ganske alvorlig.

Om Google Bogs?gning

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at g?re dem almindeligt tilg?ngelige og nyttige. Google Bogs?gning
hja^lper l?sere med at opdage alverdens b?ger, samtidi g med at det hj?lper forfatter e og udgivere med at n? nye m?lgrupper. Du kan
s?ge gcnnom hele teksten i denne bog p? interncttct p? |http : //hooks . google ■ com|
ANDEN R?KKE,UDGIVET AFSAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGIOG PERSONALHISTORIE.VEDGUSTAV LUDVie WAD,3. BIND.KJ?BENHAVN.

I GOMMISSION HOS RUDOLPH KLEIN.

HOFFENSBERG & TRAP'S ETABL.1888.


\ V117774
'08.Indhold.

Side

Af Provst Daniel Peter Smiths Optegnelser. Uddrag af Provst D. P. Smiths

Livserindringer, ved hans S?n Provst C. N. Smith 1

Optegnelser om Familierne de Tonsberg og' v. Tritzschler, ved Archiv-

fuldm?gtig H. J. Huitféldt-Kaas (med en Stamtavle) 26

Optegnelser om Sl?gten Harbou eller Hardebou, ved Gapitain H. W. Harhou

(med en Stamtavle) 39, 236

Genealogisk Institut 79

Uddrag af norske Kirkeb?ger, ved Archivfuldm?gtig E. A. Thomle (forts?ttes) 81

Personalier om Mandrup Due og hans S?n Christoffer Due, ved Archiv-

secretair C, F. Bricka 110

J?rgen Carstensen og Joh. Lorentz Gastenschiold, ved Archivsecretair,

Registrator Fr, Krarup 129

En samtidig Beretning om Christiansborgs Slots Brand 1794, ved Pro-
fessor, Dr. L. Daae 134

Bidrag til Familien Rosenkrantz's Historie i det 16de Aarhundrede, af

Overl?rer, Dr. A, Heise (forts.) 145

Naar udd?de den adelige Sl?gt Gyidenk'rantz ?, af Archivfuldm?gtig

E, A. Thomle 185

Organist Johan Ludvig Schweigaard, af Samme (med en Stamtavle) . , 190

Bidrag til Etatsraad J?rgen Elers' Biographi, af Red. . . .... 218

Sl?gten Schult i Norge, af Capitain B. Hiélm . 255

Et Brev fra Student (siden norsk Statsraad) E. R. M?inichen, ved Pro-
fessor, Dr. L. D<me 267

Bidrag til dansk Personalhistorie under Christian V og Frederik IV.
Uddrag af St. Petri Kirkes Begravelsesregnskaber for Aarene 1667
—1725, ved stud. mag. L. Bobé (forts.) 271

Sp?rgsmaal:

1. Om Schoutbynacht J?rgen Bj?rn, af Archivfuldm?gtig E, A, Thomle 69

2. Om Sl?gten Bugge, af OvercontroUeur W, Blich 72

3. Om Oberst Hans Georg v. Haussmann, af Assistent Fr, Gr?nvold 72

4. Om Anna, Hans Hansen Holm's, af Directeur C. Delgobe ... 72

5. Om Toldkasserer Hans Christopher N?ragers Hustru, af Samme . 73

6. Om Studenterne Th?ger og Hans Anders?n, af Samme .... 73

7. Om Kj?bmand T?rres Christensen Nedenes, af Skibsrheder J. 0.
Bugge 73

8. Om Sl?gten Sommer, af Assistent F, C. Sommer 73
VSide

9. Om Erasmus Dybwad, af A, J. Lange , 138

10. Om Fiantz Christian Hesselberg, at Fr. Hesselberg 217

11. Om Familien Mechlenborg, af J?germester Sch?Uer 293

12. Om Familien Bachmann, af Sognepraest A. Jantzen 293

Svar paa Sp?rgsmaal:

I. Om Gancelliraad Peter Christian Buck, af Archivfuldm?gtig E, A,

Thomle 74

II. Om Sl?gten Liebe, af Samme 75

in. Om Mads Bredahl, af Samme 76

IV. Om Sl?gten Gluckstad, af Assistent F. C. Sommer . ' . . . 76

V. Om Anne Margrethe Kruger, af Samme 77

VI. Om Sl?gten Hartmann, af Samme 78

VII. Om Sorenskriver Laurits Stub, af Archivfuldm?gtig E, A, Thomle 139

VUL Om Sl?gten Sommer, af Samme 144

IX. Om Familien Munch, af Frederik Barfod 213

X. Toldkasserer N?rager, af Archivfuldm?gtig L. A. Thomle . . . 216
XI. Om Familien Liebe:

a. af Assistent F. C. Sommer 294

b. af Archivassistent G, L. Grove 298

XII. Om Familien Stub, af Archivfuldm?gtig E, A. Thomle .... 299

Xni. Om Familien Gram i Norge, af Samme 301

XIV. Om Familien Dybvad, ved Red 304

Gaver 78, 304

Till?g og Rettelser 305

Register 306

Medlemsfortegnelse m. v 327

Till?g.

D?dsfald i Norge 1887, af Archivfuldm?gtig Otto Gr, Lundh 1

D?dsfald i Danmark 1887, af Cand. phil. O. A, Schleisner 30Af Provst Daniel Peter Smiths Optegnelser^).

Uddrag af Provst D. P. Smiths Livserindringer ved hans S?n Provst

C. N. Smith.JL)et, som fortjente at blive bekjendt Tor Offentligheden af min
Faders Provst D. P. Smiths Optegnelser om hans Liv i Roskilde
som Adjunkt, er allerede ved Pastor Thrap i Christiania gjort
bekjendt i Kirkehistoriske Samlinger (3. R?kke, IV. Bind). Kmi
vil jeg anf?re, at min Fader 1814 blev Overl?rer, og da Rektoren
Hasselbach forflyttedes til Viborg, eonstitueredes han som Rektor
og dimitterede 4 Disciple, deriblandt Jubell?reren Galschi?t. 1814
ordineredes han ogsaa til Pr?st ved St. Hans Hospital paa Bidstrup,
efterat han i 2Aar som Candidat havde pr?diket hver S?ndag,
af christelig Omhu for de Gamle og Syge ; thi der var intetsomhelst
Vederlag forbundet med denne Pr?dikant- og Pr?stestilling. Fader
skriver i denne Anledning: Det var i den ?dle Claude Rosettes
Stiftelse, der var forenet med Galehospitalet, at jeg pr?dikede.
Geheimeraad Malling og Fattigdirektionen i Kj?benhavn havde
flyttet Menigheden, som Claude Rosette havde givet 400 Rd.
aarlig til en Pr?st, men ikke Pr?sten, der var kommen i
Unaade, og havde saaledes ladet Hospitalets Gamle og Syge
uden al Sj?lesorg 3 ? 4 Aar; da. nu Geheimeraad Malling h?rte
mig pr?dike Pintsedag, opfordrede han mig til at lade mig
ordinere, for at jeg kunde uddele Nadverens Sacramente. Jeg
erkl?rede mig villig dertil, imod at Fattigdirektionen betalte
Omkostningerne, og gav mig den faste Gage, naar Pr?sten blev*) Jvfr. dette Tidsskrifts 2den R?kke I. Bind, S. 161—203 og H. Bind,
S. 1—45.2

befordret; men indtil den Tid forlangte jeg af Malling, som og
var Pr?sident i Skoledirektionen, 200 Rd. Till?g til min Skole-
l?n, og jeg forpligtede mig da til ikke at s?ge andet Pr?stekald
indtil videre. Malling lovede det, men glemte baade det Ene
og det Andet. Jeg maatte selv betale Ordinationen, og fik kun
som de Andre 100 Rd. Till?g som Overl?rer. Jeg var da l?st
fra mit L?fte, og blev d. 6 Juni 1815 udn?vnt til Pr?st for
Saxkj?bing Menighed.

Saxkj?bing.

Kort f?r min egenlige Flytning gjorde jeg en Reise til Lol-
land, og syntes ret vel om det frugtbare Guldborgland med gode
Veie, omhegnede af H?kke og smukke B?ndergaarde langs Veien.
Jeg holdt udenfor hos en Bonde, som h?rte til mit Sogn.
Folkene toge venligt mod deres nye Pr?st. Snart saae jeg
Saxkj?bing, der laa ret venligt ved en Aa, som begr?ndsede
Haverne. Da jeg spui^e Postkarlen om Pr?stegaarden, svarede
han, den kan De snart see, der stikker den Ribbenene ud. Det
var en af L?ngderne, som var falden omkuld. Jeg holdt uden-
for en Kj?bmand Garlstorflf, som havde N?glerne til Pr?ste-
gaarden. Han tog meget venlig imod mig, men kunde dog ikke
bare sig for, idet han gav mig N?glerne, at tilf?ie: De beh?ver
egenlig ingen N?gle; thi De kan gaa ud og ind gjennem V?ggene.
Man er sarkastisk her, t?nkte jeg, og gik med philosophisk Ro
ind i Gaarden, der laa lige over for Kirken. Der var et ube-
boeligt Forhus, men en beboelig Sidel?ngde, en rummelig Gaards-
plads og en Have med Eng, som kunde blive smuk.

Denne Beliggenhed, samt en god Portion Mod og Uerfaren-
hed, som jeg siden bittert maatte angre, bev?gede mig til at
fatte den daarlige Beslutning, at bygge Pr?stegaarden op, skj?ndt
Caneelliet, hvor jeg havde en god Patron, den noksom bekjendte
Etatsraad Lassen, havde givet mig Valget imellem at s?lge
Grunden og kj?be en Gaard eller leie en Bolig. Ja jeg havde
endog Skoledirektionens Brev for, at hvis jeg blev misforn?jet
med min Embedsstilling, saa kunde jeg V?lge hvilken Skole, jeg
vilde og tr?de ind i min Overl?rer-Charge. Jeg gjorde nu ingenaf Delene, men byggede en grundmuret Pr?stegaard, omlagde
Haven, og stj?ndt endnu ikke f?rdig med L?ngderne, tilsatte
jeg hele min Formue 5000 Rd. , paadrog Kaldet en Gj?ld af
6000 Rd. og mig selv i privat Gj?ld andre 6000 Rd., som sved
til mig i 20 Aar. Pengev?senet i 1816 var Skyld i min ?de-
l?ggelse, da jeg havde sluttet Accord i Specier, og maatte saa
betale Specien med 5 Rd. Dertil kom, at- jeg havde Pension
at svare til min Formand, Stiftsprovst Thostrup: 40 Td. Rug,
40 Td. Byg og 200 Rd. Da Kompriseme ogsaa vare ugunstige,
maatte jeg takke Gud for, at jeg 1820 slap fra min smukke
Bolig og — Armoden. Samme Aar d?de baade Stiftsprovsten
og hans Hustru. Repholtz blev min Eftermand og byggede
Gaarden f?rdig for 2000 Rd.; thi ved min Hj?lp, nemlig Grev
Hardenbergs Indflydelse, fik han som Candidat Embedet og
?gtede en rig Arving. Efter Repholtz D?d kom Biskop Boisens
S?n, senere Provst og Pr?st i Gjentofte, og han fik udvirket,
hvad jeg ei formaaede, at faae Byggegj?lden omskreven til rette
Cours, hvorved Gj?lden formindskedes til Ve Del. Nu er den
afbetalt, og Saxkj?bing er nu et meget godt Embede.

Med store Planér drog jeg paa min F?dselsdag d. 24. Sep-
tember 1815 ind i den forfaldne Pr?stegaard, fik et Par V?relser
sat i Stand for min Kone og de 3 B?rn, vi f?rte med fra Ros-
kilde. Inden jeg farer fort med Fort?llingen om mit lidt over
4-aarige Ophold i Saxkj?bing, maa jeg dog berette, at det ikke
var det f?rste Kald, jeg havde s?gt. Jeg s?gte 1810 Pr?st?
Sognekald; men dette skulde Professor Wolf, Professor i det
gr?nlandske Sprog, have; d?d som Sognepr?st for Helliggeistes
Kirke. Opmuntret og st?rkt anbefalet af Biskop Plum i Odense,
s?gte jeg Faaborg og Dimesse 1811. Fra Kj?benhavn fik jeg
at vide, at jeg var ?verst indstillet. Jeg reiste da til Kj?ben-
havn for at gj?re min Opvartning. I Roskilde Kro traf jeg
Gancellipriaesidenten Kaas, som var paa Vejen til Paris for at
complimentere Napoleon til Kongen af Roms F?dsel. Jeg fik
Tjeneren fat, og han meldte mig. Kaas gik op og ned ad Stuen
og sm?gede af sin Merskumspibe (ogsaa i Kj?benhavn gav han

Audients i Sloprok og Piben i Munden). Han tog meget venlig

1*imod mig, og sagde, at jeg blev Pr?st i Faaborg, og bad mig
at hilse Biskop Plum, at det gl?dede ham at have kminet f?ie
hans ?nske. Jeg fortsatte da min Reise til Kj?benhavn. Sikker
i min Sag kj?bte jeg T?i til en Pr?stekjole, skrev til Biskop
Plmn, og fik af ham Texten til min Ordinations-Pr?diken. Jeg
fik Brev. fra Agent Ploug i Faaborg, som tilb?d mig sit Fart?i
til Flytning, og paa Skolen tog jeg halv om halv Afsked med
Drengene. Men saa fik jeg Efterretning om, at Peder Rosen-
stand W?ldike, min gode akademiske Ven, og for Tiden Captain
ved Studenterchoret, havde faaet Embedet. Jeg blev lidt flau,
Qg min eneste Tr?st var, at mine Disciple jublede af Gl?de.
Det var da gaaet saaledes til. I Kaas's Frav?relse skulde Con-
ferentsraad Cold referere Kaldet til Kongen. Han, der havde
havt W?ldikes Fader, Professor Jeremias W?ldike til Hovmester,
m?der Peder W?ldike paa Gaden og sp?rger ham, om han vilde
v?re Pr?st i Faaborg. W?ldike svarede nej ! det er jo et usselt
Kald. Du skulde dog, siger Cold, sp?rge din Kj?reste, om hun
vil giftes. Hun vilde giftes. W?ldike skrev Ans?gningen og
blev kaldet. Aaret efter kom han til mig, og lyk?nskede mig til,
at jeg dengang var bleven tilsidesat; Dimesse Pr?stetiende var
nemlig ved kgl. Resolution perpetueret til Holstenshus mod 1
Rd. pr. Td. Hartkorn. Det var 1812 c. 1 Sk., og W?ldike gav
4 Gange saa megen Skat, som Tienden indbragte. W?ldike
eiede Formue, som han satte til i Faaborg, og jeg takkede Gud,
som er Daaremes Formynder.

Men den, der blev ?rgerlig, var min kj?re Biskop Plum.
Nu vilde han da 1814 med al Magt gj?re mig til Forstander for
Seminariet paa Brahetrolleborg, og da jeg v?grede mig for Ind-
komstemes Skyld, sendte han den gode Grev Holstein til Holstein-
borg til mig, som skulde tilsige mig fra Grev Reventlow paa
Brahetrolleborg, at han vilde betale Professor Oests Pension, og
at jeg skulde faa hele Gagen ubeskaaret med flere Emolumenter.
Allerede havde jeg indgivet Ans?gning om Saxkj?bing, men
skj?ndt jeg ei tog Ans?gningen tilbage, maatte jeg indgive An-
s?gning om Brahetrolleborg Seminarium. Det var kun med
Ulyst; thi jeg vidste, at Seminariets Tilstand lod saare megettilbage at ?nske. Det blev mig ogsaa sagt, at Sognepr?sten,
der var Direkt?r, var vanskelig at omgaaes. Det var ikke gode
Auspicier, og v?rre blev det, da Etatsraad Lassen, den alm?gtige
Deputerede i Kaas's Tid, forsikrede mig vel om, .at jeg skulde
snart blive baade Professor og Ridder; men bandede tillige paa,
at hverken Grev Reventlow eller Biskop Plum skulde have noget
at sige over mig, der skulde sortere direkte under Cancelliet
Det var aabenbart Brud med begge mine Patroner. Derfor da
jeg ved min Svoger Foss's Hj?lp havde vundet Grev Harden-
bergs Patronat, saa klyngede jeg mig til dennes Anbefaling til
den alt formaaede Gonferentsraad Jessen, Frededk d. 6tes Cabi-
nets-Secretair, og blev, mod Plums og Lassens Villie, kaldet til
Saxkj?bing Sognekald. Biskop Plum var misfom?iet, men jeg glad.

I Saxkj?bing blev jeg, som sagt, ?conomisk ?delagt ved
Pr?stegaardens Opbyggelse 1816. I Aaret 1817 kom vi til Ro
i vor ny Pr?stegaard, som vi ikke t?nkte at vi saasnart skulde
forlade. Men skj?ndt jeg k?mpede med Gj?ld og N?ringssorg,
levede jeg dog et herligt Pr?steliv baade i Menigheden og i
Omgang med Pr?ster. Til Kirken, der var smuk og stor, h?rte
et Landsogn, mest under Baroniet Guldborgland, vakkre og
velhavende Folk, der flittig s?gte Kirken. Foruden Kj?bstadens
Skole var der to Landsbyskoler. Min Pr?stelykke, den at have
brave Skolel?rere og udm?rkede Kirkesangere, begyndte i Sax-
kj?bing, og har til Datum ikke forladt mig.

L?reren i Saxkj?bing hed Mouritsen, var ligesaa udm?rket
baade fra Hjertets og Hovedets Side. Han var en h?ist duelig
og sindig L?rer, og en from, herlig Psalmesjmger. Kj?bstad-
folket s?gte ogsaa Kirken flittig. Jeg var ivrig som Pr?dikant
og tog mig meget af Ungdommen, saa jeg fik ogsaa oprettet en
Pigeskole, som dog formedelst uheldigt Valg af L?rere blev op-
h?vet, da jeg forlod Embedet. Selv underviste jeg i Skolen,
iblandt Andet i Tegning. 28 Aar efter kom jeg igjennem Sax-
kj?bing, da en net ung Mand traf mig og bad mig komme i
hans Hus og drikke The. Det var en Murer Reinholts S?n,
som jeg havde undervist i Tegning. Nu var han den eneste
Architekt i Lolland. Han boede i en smuk Gaard, havde 16Svende, byggede Herregaarde og Kirker, og viste mig sine Teg-
ninger fra Aeademiet.

Saavidt jeg formaaede, gjorde jeg Gudstjenesten h?itidelig,
holdt Fropr?dikener de store H?itider, sang Litaniet Store Bede-
dag, og nogle H?itidspsalmer, jeg selv forfattede. Den lille Bog,
?Kirken og dens Festdage", som jeg udgav 1826, indeholder en
Del heraf, og saa den Reformations Jubelfest, som jeg 1817
holdt 3 Dage i Saxkj?bing. Ligeledes havde jeg en smuk H?i-
tidelighed for det afbr?ndte Marstal og havde hele Omegnens
Fornemme, ogsaa Stiftamtmanden og Biskoppen, i Kirken, hvor
der blev indsamlet en god Hj?lp for de Brandlidte.

Jeg blev ofte buden til Hardenberg af Grev Hardenberg-
Reventlow, hvis fortr?ffelige, fromme Hustru tiltalte mig meget.
Hun d?de temmelig pludseligt. Jeg var i Selskab paa Harden-
berg, da hun lod mig kalde til sig. En Tjener viste r?ig.Veien
til Sygev?relset. Der laa den blege Qvinde med foldede H?nder,
og bad mig s?tte mig ved Sengen. Medens jeg kunde h?re
Billardkuglernes og Spillernes St?i, talte jeg til hende om det
evige Liv, hun gik im?de. Hun sagde mig, at hun havde revet
sig l?s fra alle jordiske Tanker og havde opsat sin sidste Villie,
hvori hun havde ordineret, at hvad hendes standsm?ssige Be-
gravelse kunde koste, skulde uddeles gjennem Pr?sterne til
Sognenes Fattige under Grevskabet, og hun bad mig, der hidtil
havde v?ret hendes Aumonier i mit Sogn, fremdeles at tage
mig af de fattige B?rn, som havde faaet Kl?der leverede af
hende. 2 hele Timer sad jeg hos hende, kyssede hendes Haand
med Taarer i ?iet, tog saa Hat og Stok, og uden videre Farvel
gik jeg s?rgmodig hjem. Natten efter d?de hun. Den dybt
nedb?iede Greve bad mig i Forening med Harder, Sognets Pr?st?
at anordne Begravelsen efter hendes Villie.

Den 4 Januar 1820 blev hun jordet paa Kasted Kirkegaard,
og jeg havde kun foranstaltet Grevskabets Skolel?rere ?vede i
firstemmig at afsynge nogle af mig forfattede S?rgevers.

Min Pr?ste-Omgang var is?r Harder i Kasted og Adam
Vilhart Glahn i Taars. Hos de ?vrige Pr?ster i Herredet kom
jeg og, naar Gonventet, som jeg fik indstiftet, maanedlig b?d det.Glahn blev mig dog den kj?reste, ligesom han ogsaa var den
n?rmeste. Han var 7 Aar ?ldre end jeg, og blev min Mentor,
ivrig for Embedet, men en sagtmodig, orthodox Theolog. Han
kom n?sten hver anden Dag paa sine Spaseretoure ind til mig,
og vi havde mange pr?stelige Samtaler, som vare mig til Op-
byggelse. To slemme Vaner revsede han hos mig, nemlig at
jeg begyndte min Pr?diken for sent og l?rte den ikke udenad,
Hans Formaninger frugtede f?rst, da mit Syn tabte sig, og jeg
ikke syntes godt om at pr?dike med Briller paa N?sen. 30
Aar efter maatte jeg da have Pr?diken f?rdig Fredag Aften og
memorere den om L?rdagen. 1819 s?gte vi be^e Horslunde
Kald. Glahn reiste dertil, pr?dikede og katechiserede for den
gamle Statsminister Grev Reventlow, og jeg troede virkelig, han
blev Manden, Excellencen vilde v?lge. Jeg havde kun en ^leste
Gang set og talt med den gamle Excellence paa Hardenberg,
og blev derfor lidt overrasket, da afd?de Provst Gardes S?n
kom med Hilsen fra Greven, at han vilde h?re mig pr?dike
i Saxkj?bing n?ste S?ndag. Jég havde ikke tilbudet mig at
pr?dike, men jeg havde uden alle Anbefalinger kun skrevet et
Brev, hvori jeg yttrede, at mit Eknbede i pastoral Henseende
var mig fuldkonmien tilpas, men at jeg ii\juria temporum var
bleven forarmet, og hellere vilde leve fattig paa Landet end i
en Kj?bstad. Han kom med sin ?ldste S?n, Kammerherre,
Grev G. Reventlow. Jeg pr?dikede ganske som jeg pleiede, der
var en talrig Forsamling efter S?dvane. Han sagde intet Ord
til Ros, men hans Miner sagde mig, at han var tilfreds; derefter
kj?rte han til Hardenberg, hvorhen jeg ogsaa var buden. Uden
synderlig Forventning modtog baade jeg og Glahn paa eengang
Breve fra den gamle Excellence.

Glahn, som altid var curi?s, spurgte, om vi ikke skulde
bytte og opbr?kke hverandres Breve. Det gjorde vi og l?ste
med Opm?rksomhed, at han nu havde gjort sin Indstilling til
Kgngen. Naa spurgte Glahn, da begge Breve vare l?ste, hvem
af os tror De nu er den lyikelige ? Jeg svarede, han roser Dem
saa meget og priser den Menighed lykkelig, der har en saadan
Pr?st, men jeg tror ikke han n?nner at skille Dem fra den.8

Mig takker han kun for det sidste Bes?g, og roser mig slet ikke,
det huer mig godt. Udfaldet viste, at jeg havde Ret. Men
Glahn og jeg vi vedbleve at v?re Venner, ere det endnu. Han
fik saa det gode Veggerl?se Kald paa Falster, hvor han elsket
og velsignet af sin Menighed har naaet det 80<i? ?ar, er bleven
Consistorialraad, og den 2<ien Mai 1855 holdt han sit 50de Aars
Jubil?imi og blev Ridder af Danebroge. Efterat han havde
mistet sin Hustru, d?de kort efter hans ?ldste, flinke S?n, Gand.
theol. og forlovet, og derefter hans eneste Datter ligeledes for-
lovet. Disse smertelige Tab bar han med sand ehristelig Taal-
modighed. Hans sidste og tredie Barn er T?mmermester i
Nykj?bing paa Falster og byggede efter min Beskikkelse Nyord
Kirke og Pr?stebolig 1846.

Harder blev Provst i Musseherred, men D?den endte snart
hans ulykkelige Liv. Han var skilt fra sin Kone, der d?de kort
efter ham. Hans B?rn gik det ikke vel. En S?n af ham fandt
jeg paa Tugthuset i Stege, indd?mt for L?sg?ngeri.

I Byen selv havde jeg kun liden selskabelig Omgang. I
?aret 1819 voxede mine Pengesorger, men jeg havde dog mange
Gl?der. F?rst maa jeg t?nke paa min Faders Embedsjubil?um
i Holb?k d. 11 Mai 1819. Dagen var meget h?itidelig. Jeg
intimerede; derpaa pr?dikede Jubilaren 75 Aar gi.; og endelig
holdt Biskop Munter Tale for Altret. En M?ngde Pr?ster vare
tUstede og sang i Ghoret til Beslutning en Psalme af mig. Fader
var st?rk og hjerteglad. En Deputation af Menigheden over-
rakte ham et Par m?gtige S?lvarmstager. Som en Guriositet,
der viser den Gamles kraftige Natur, maa jeg dog fort?lle
F?lgende. Ved Festbordet sad jeg Hgeover for ham. Biskoppen
og min Stedmoder. En S?lvpocal blev fyldt med Madeira og
Biskoppen udbragte h?itidelig Jubilarens Skaal. Derpaa gik
Pokalen fra min Moder ud til Naboen og hele det store Bord
. omkring, indtil den endte hos min Fader. Af og til var den
bleven fyldt, og da den naaede min Fader var der n?rved en
halv Pot i den. Han reiste sig op og baade r?rt og muntert
takkede han Biskoppen og hele Selskabet f?r Skaalen, og derpaa
drak han, idet han sagde, at han efter gammel Skik vilde vise,at han mente det ?rligt ved at t?mme B?geret. Dette gjorde
han og prikkede Pocalens Rand mod Neglen. Jeg var n?rved
af Skr?k at falde af Stolen, og t?nkte, hvorledes skal dette vel
ende? Han m?rkede min Angst og saa skjelmsk hen paa mig,
og da Maaltidet var endt og man var gaaet ind i en anden Stue,
tog han mig ved Haanden og hviskede: lad os pr?ve, hvem af
os der bedst kan gaa lige ud ad Br?dtet, og han traadte m,ed
sikre Trin ved Siden af mig og raabte; s?rg nu for Piber til
Kaffen i Lysthuset. Og sandelig, han var ellers h?ist maadeholden
i sine Nydelser, men Gl?den og hans physiske Kraft gjorde det
muligt for ham at t?mme Pocalen uden Skade. Egenlig havde
han aldrig f?lt noget til Alderdom og uden Sygdom hensov han
5 Aar efter.

1819 raktes mig en Balsam for mine Bekymringer. I Slut-
ningen af dette Aar fik jeg under Haanden Underretning om, at
jeg var ?verst indstillet til det store Horslunde. Jeg skrev et
Taksigelsens Brev til den gamle Excellence og bad om Tilladelse
til at give min nylig f?dte 4de S?n hans Navn, og modtog fra
hans Haand f?lgende Svar, som b?rer saa tydeligen Pr?get af
hans ?dle Aand:

?En st?rk Forkj?lelses Feber [han var dengang 72 Aar] har
forhindret mig fra tidligere at takke D. V. for Deres Skrivelse
af 28de f. M. [Novbr.]. Jeg er endnu ikke underrettet om Kon-
gens Resolution paa mit Forslag til Horslunde Pr?steembedes
Bes?ttelse. [Jeg blev kaldet under Brevets Dato d. 6. Decbr.
1819.] Men jeg haaber vist, om De beskikkes til bemeldte Em-
bede, at De ligesom salig Provst Garde vil anvende al Deres
Bestr?belse for at gavne den Dem betroede Menighed, og gj?re
Dem elsket af samme ved kj?rlig Omhu for Unge og Gamle,
Formuende og Fattige. Jeg har af Alle erfaret, at De er elsket
af Deres nuv?rende Menighed, og at Kj?rlighed bor i Deres
Hj?rte, at De ikke alene har Evne men ogsaa Lyst til at op-
fy^lde Deres mange vigtige Embeds Pligter. De har tillige Ung-
doms Kraft og Sundhed, og jeg haaber, at Gud vil velsigne
Deres Bestr?belser og Dem ved at see Frugterne af disse i en
talrig Menighed, i hvilken der er en god Aand, og i hvilken Ung-10

dommen gjeme s?ger Skolen og For?ldrene gl?de sig over, at
Deres B?rn l?rer det, som kan danne Dem til gode Ghristne og
i deres Stand v?re dem gavnligt. Fattigv?senet er ogsaa saa-
ledes organiseret, at Ingen, der vil anvende de Kr?fter, han har,
lider egenlig Mangel. I N?bbel. og Horslimde vil D. V. forefinde
tvende meget gode Skoler, endskj?ndt Antallet af B?rn i hver
er omtrent 100.' Skolen i N?b?Ue mider Baroniet Jullinge, skal
v?re mindre god, dog ikke slet, da det ikke mangler L?reren
paa Flid, om end en Del paa Evner. Salig Garde skal have
den Fortjeneste, at han har bragt det saavidt med Skolen, at
B?rnene nu l?se godt og skrive l?seligen. De har, som De ser,
en stor Virkekreds i Horslmide Menighed, og jeg haaber, at
Gud vil give Dem Kraft at udbrede i samme sund, oplyst
Christendom og gavnlig Kundskab. Af Grevskabets Skole og
Fattigcommissioner skal de m?de muligst Underst?ttelse til at
fremme den gode Sag, og personlig vil jeg gj?re mig den For-
n?ielse at gaa Dem tilhaande med Raad og Daad. Jeg ?nsker
Dem til Lykke med Deres Kones lykkelige Forl?sning og mod-
tager med Fom?ielse at staa Fadder til det nyf?dte Barn, af
hvilket jeg ?nsker ligesom af alle Deres andre B?rn De og Deres
Hustru maa nyde Gl?de og i Korslunde tilbringe mange
lykkelige Aar, og at De ved at l?gge en god Plan for Deres
Finantser maa snart see Dem befriet fra Deres Gj?ld, og for
Tiden befriet for N?ringssorg, ogsaa da, naar Deres B?rn til
deres Studering vil beh?ve betydelig Hj?lp i en Rad af Aar. Jeg
raader Dem derfor ogsaa, at De s?ger at bortforpagte Avlingen
saaledes, at Jorden ikke under Forpagtningstiden kan udmagres,
men maa vedblive at v?re i den samme gode Tilstand, i hvilken
den nu er. Min ?ldste S?n vil dertil kunne give Dem de bedste
Raad, og naar Deres Gj?ld er betalt, og De ser Udveie til at
forskaffe Dem det Forn?dne til Avlingens Drift uden at gj?re ny
Gj?ld, og De finder Lyst til ligesom Garde ved god Dyrkning
at skaffe Dem en behagelig Beskj?ftigelse og ved Exempel gavne
Andre og Dem selv, da raader jeg Dem til, at De begynder selv
at dyrke Deres s?rdeles frugtbare Jord. J^ har den Tillid til11

Dem, at De ikke vil miskjende min gode Hensigt med dette
Raad, og er med s?rdeles H?iagtelse Deres Vel?rv?rdigheds

ydmygste Tjener

Reventlow/
Saaledes skrev den gamle Statsminister til den unge Pr?st.
Jeg beredte mig til denne lykkelige huslige Forandring. Det varGudskelov! Saxkj?bing Menighed ukj?rt, at jeg flyttede; men
uagtet al deres Kj?rlighed mod mig, indsaa de nok, at jeg var
bleven fattig hos dem, og tr?ngte til Balsam for mine Saar.
Korslunde og Nordlunde Kald var 709 Td. Hartkorn med en
Tiende af 580 Tdr. Bygs V?rdi, og en udm?rket Avling paa
64 Tdr. Land, foruden andre Emolumenter. Altsaa et Embede
t?nkte jeg, hvor Du kan leve og d?; men Gud vilde det ander-
ledes. Jeg rejste da tilHorslunde og Pederstrup i Januar 1820,
og saa begge for f?rste Gang. Holdt derpaa Afskedspr?diken
og tiltraadte Embedet i Marts. Det var mig tungt at leve ad-
skilt fra Familien den hele Sommer, men jeg tog min ?ldste
S?n Ludvig og min S?sters?n Peter Prytz med , accorderede
Kosten for dem hos Provstinde Garde og l?ste med dem.

Dog inden jeg forlader Saxkj?bing og mine kj?re Omgivelser,
is?rdeleshed Adam Glahn, har jeg dog nogle Erindringer at op-
friske, fordi de staa i Forbindelse med mine Kj?re, som nu efter
30 Aars Forl?b kjendes ved mig. F?rst n?vner jeg da Gandidat
Witting, Pr?stes?n fra Brunsvig, Informator for 2 unge Sl?gt-
ninge, Grev Hardenberg opdrog. Witting var et h?ist talentfuldt
Menneske og et afgjort Sproggeni. Saaledes dristede han sig til
efter 3 Maaneders Forl?b at pr?dike i Kasted Kirke paa Dansk,
og han gjorde det saa godt, at B?nderne syntes, at han pr?di-
kede tydeligere end deres egen Pr?st Harder, der som en Hol-
stener og Kieler Gandidat ei kunde afl?gge sin tydske Accent.
Witting var dertil et muntert og godmodigt Menneske, som det
gjorde mig ondt at skilles fra, men hans aldrende Fader kr?vede
hans Bistand. Han drog hjem, valgtes til Diaconus ved Faderens
Kirke St. Michaelis, og da Faderen efter nogle Aars Forl?b d?de,
blev han af Menigheden valgt til ?Hauptprediger**. Af og til
vexlede vi Breve, men da jeg i 1854 med min Datter Helene12

reiste til Wiesbaden, saa gjorde jeg en Afstikker paa Jernbanen
fra Hannover til Brunsvig, og tog ind paa et Hotel, hvor jeg
ved en Opvarter sendte Witting en Billet af dette Indhold: Pr?sten
i Saxkj?bing sp?rger herved Hovnxesteren paa Hardenberg Hr.
Cand. Witting, om det er ham belejligt at modtage et lille Bes?g.
Han svarede, at han skulde paa ?ieblikket komme, og jeg til-
bragte en h?ist behagelig Dag hos ham, som jeg fandt n?sten
uber?rt af ?arene og til min Forbauselse talende flydende Dansk.
Han havde en venlig Matrone til Hustru og 2 vakkre voxne B?rn,
en S?n og en Datter. Hjertensglad var han over at vise os
Byens M?rkv?rdigheder, is?r en smuk Maleriudstilling i en ned-
lagt Kirke, hvor Malerierne hang i det fortr?ffeligste Lys, og
han lovede, hvis det var ham muligt, at komme til mit Guld-
bryllup 1856, hvilket ogsaa skete.

I Aaret 1818 rejste jeg med Glahn, Harder og Meding i
Maib?lle til Falster og Sjelland. Det var en Rundreise til Pr?-
sterne, og disse, nemlig Bl?del i Stubbekj?bing, Grundtvig i Tor-
kildstrup, Steenstrup i Riserup, Bang af Kirkeby og Koch af
Horbel?v forenede sig med os. I Horbel?v Pr?stegaard vare vi
samlede en Aften. Vi bleve godt bev?rtede og Underholdningen
var levende. Ganske um?rkeligt havde Koch faaet os 8 Pr?ster
opstiUede i en Kreds og den lange Bang rangeret i Midten, hvor
vi stode hver med sit Glas i Haanden og sang vore Viser,
V?rtinden, som var S?ster til Fru Gyllenborg, Heibergs Moder,
stod ved Bordenden og skj?nkede Punchen. See Kone, raabte
Koch, hvilket Spil Kegler! Ja, svarede hun, dersom jeg laver
en Bolle til, tror jeg, at jeg slaar dem alle Ni. Begeistrede drak
vi hendes Skaal og haabede, at hun i hvert Tilf?lde vilde lade
hendes Mand v?re Keglereiser. Om Aftenen, da vi lollandske
Gj?ster skulde i Seng, var jeg saa heldig at forebygge en stor
Fare for min kj?re Glahn. Han gik foran med Lys over For-
stuen og kunde derfor ikke see, at Kjelderlemmen, som Folkene
af Skj?deshed havde glemt at lukke, stod aaben, men jeg havde
set det, og da han stod lige ved Randen af Afgrunden, tog jeg
et saa forsvarligt Tag i hans Nakke, at han blev reven et Par
Skridt tilbage og Lyset var n?r tabt. Forbauset saa han paa13

mig, idet jeg gjorde ham opm?rksom paa den aabne Kjelder-
luge. Dagen efter frokosterede vi alle hos Provst Grundtvig, og
da vi sade til Bords, opfordrede Provstinden, en trivelig Datter
af salig Biskop Balle, hendes voxne D?ttre til at synge en Vise
paa det Vilkaar at Pr?sterne skulde gentage Refrainét. De
kaldte denne en Vaasevise, der imidlertid ganske lunefuldt beteg-
nede forskjelligt Vaas af Folk, f. Expl. : ,

Stormand bukker for Glienter
mumler frem en Hoben Ord.
Hvad var oftest Complimenter,
uslest Vaas paa denne Jord.

Men da de sang f?lgende Vers:

Manden med den lange Kjole
ei saa l?nge for os' stod
paa den h?ie Pr?dikestol,
hvis ei Vaasen var ham god,

raabte vi, nei! fy for en Ulykke! det Refrain kan vi ikke synge,
om vi ogsaa havde nok saa god en Samvittighed. Men hvem
har da gjort den forbandede Vise? l?d det. Ja v?r saa god at
drikke hans Skaal, sagde Fruen, der sidder han. Det var Pr?-
sten Dalhoflf fra ?nslev, en pr?gtig, vittig Mand, sexagenarius
og Enkemand. Han h?rte sine D?ttre synge . og spille en Melodi,
som han kunde lide, og spurgte dem om Texten, ?ah! sagde de,
det er kun Vaas! Nei! sagde han, men jeg skal gj?re Eder en
rigtig Vaasevise. Samme Dalhoflf skrev engang paa et kunstigt
Schema fra Biskop Boisen om Gonfirmationen, hvis f?rste Rubrik
var Pr?stens Navn og dern?st en M?ngde om Methode, Frem-
gang o. s. V., paa tv?rs over alle Rubriker: J. C. Dalhoff er en
pr?gtig Karl, testerer J. G. Dalhoflf. Han havde v?ret flere Aar
Enkemand, havde voxne B?rn, var nogle og Treds, da skriver
han til Jylland til en Jomfru saaledes; Jeg har staaet Fadder til
Dem, og dengang syntes jeg, at De tegnede til at blive en for-
standig og sagtmodig Pige. Kunde De v?re sindet at ?gte mig,
saa beder jeg Dem m?de mig paa en vis Dag i n?ste Maaned.
Man kan jo see paa mig for ingen Penge. Hun kom, saae ham14

og tog ham, Aaret derefter fik hun Tvillinger, men blev ikke
l?nge derefter Enke.

Vi Lolliker toge saa Afsked med Falstringerne og seilede
over til Sjelland, hvor vi leiede en Vogn til Olstrup Pr?stegaard
forat gj?ste Poul Glahn. Bl?del fulgte med. Det var ivarmt.
Postillonen sov, og bardous saa v?ltede vi nedad en Skr?nt saa
voldsomt, at Vognen vendte de 4 Hjul iveiret og Harder var
skjult under Fj?ldefadningen; vi andre bleve blot kastede ud.
Med Skr?k fik vi raget Harder frem, der dog ligesom vi Andre
var sluppen med Skr?kken. Da vi kom til S?de igjen paa
Vognen, herskede der en uhyggelig Taushed i vort forhen saa
muntre Lag. Jeg sad og p?nsede paa, hvorledes jeg skulde bryde
denne Tavshed. Endelig udbr?d jeg: dersom vi 5 nu Alle
havde brukket Halsen, hvor mange Pr?steb?rn vare der da
blevne faderl?se? Vi Wte da disse sammen. Og see det var
31. Af Hjertens Grund takkede vi Gud for vore hele Halse, og
i munter Snak kom vi til Olstrup og der og paa det n?rliggende
Gisselfeld hos Grev Danneskjold bleve vi kjerligt modtagne.
Denne glade Rundreise endte lykkeligt.

Efter at jeg havde tilbragt en kjedelig Sommer i Horslunde
kun afbrudt ved sjeldne Bes?g i Saxkj?bing, 4 Mile borte derfra,
og efterat jeg havde savnet ikke blot den tilvante Levemaade,
men is?r Moderen og de kj?re Smaa, fik jeg endelig Provstinde
Garde udaccorderet, og den 12. October 1820 drog jeg ud med
min Fregat, saa kaldtes en stor holstensk Vogn med Kaleche,
til Horslunde. Fregatten var ladet, foruden med min Kone og
mig, med 7 B?rn, Peter Prytz og Kudsken.

Horshinde,

hvor jeg alt forud ved mine vel sindede forrige Sognem?nds Bi-
stand havde faaet mit Flyttegods og sat en Del tilrette, inden
Moder kom, holdt vi som sagt vort Indtog i d. 12 Oetbr. 1820.
Jeg var nu allerede orienteret i Embedet, og var h?ilig tilfreds
med Menighedens flittige Kirkegang og venlige Im?dekommen.
Snart gjorde min Kone f?rste Visit paa Pederstrup, hvor hun
venlig, ikke ?naadig*, blev modtagen. Excellencen sagde strax15

ved min Ankomst til mig, at der ved hans Side var hver Mid-^
dag en Couvert til mig, og at han ?nskede helst at see mig og^
tale med mig paa den Tid. Jeg tog da ofte min Stav og spad-
serede den yndige Vei igjennem Skoven til Pederstrup, og naar
Maaltidsklokken c. 4 ringede, gik jeg til Bords med de Andre.
Det var ret egenlig et Familiebord, daglig 24 ? 30 Personer, og
Alle Excellencens B?rn eller B?rneb?rn, foruden hans Gemalinde^
2 S?stre og 2 Fr?kener af Familien. Efter Gaffen, naar jeg
havde miderholdt mig med Excellencen og de ?vrige, skiltes
man hver til Sit, og uden alle Hilsener gik jeg hjem. Tingen
var, at den gamle Statsminister, som til 1813, da han formedelst
Statsbankerotten fratraadte alle sine Embeder, var fra Ungdom-
men vant til anstrengende Arbeide, og derfor til en streng Ind-
deling af sin Tid. Uagtet hans landlige Otium fulgte han dog
den gamle Livsplan, var tidlig oppe, spadserede en Time og ar-
bejdede ved sin Pult den lange Formiddag, i hvilken 2 Timer
vare bestemte til Bibelstudium, andre til Correspondence og L?s-
ning. Sine Forvaltere og andre Betjente gav han en Slags An-
dients fra 6 til 7. Men Mandag Aften m?dte Birkedommeren
og Sognefogder, og da bleve B?ndernes Tvistigheder og andre
Anliggender definitivt afgjorte. Stundom lod han ogsaa mig
kalde til disse M?der, naar han beh?vede min Tjeneste.

Men jeg vender mig igjen til mit Hus, Embede og mine ?v-
rige Forbindelser i det lykkelige landlige Horslunde Hjem. Sko-
lerne i Horslunde og N?bbel vare udm?rkede, saavel som deres
L?rere, Petersen og Andersen, hver paa sin Vis, de bleve mig
meget kj?re Venner. Petersen, der havde samme Antal B?rn,,
som jeg, opdrog dem vel, saaat mine B?rn kunde omgaaes med
dem. Anden Juledag vare de aUe 9 + 9 samlede i Pr?stegaar-
den, og 3die Juledag fik de en Dands i Skolestuen.

Jeg skyldte Grosserer Nathanson store Forbindtligheder, og
kom derved til at d?be Magister, nu Professor Henrichsen i
Odense, da han skulde giftes med Nathansons Datter. Det var
en s?rdeles h?itidelig Handling. I Biskoppens og flere Geistliges
N?rv?relse holdt Henrichsen fra Alteret en Tale og aflagde sin
Trosbekjendelse, f?rend han stedtes til Daaben. Ogsaa d?bte16

jeg efter 8 Ugers Undervisning en anden Israelit, Possement-
mager Heniiis fra Aarhus. Da jeg ogsaa l?ste med mine
B?rn, foruden at passe mit store Embede, havde jeg meget
at bestille; dertil kom, at jeg 1820 beskikkedes til Herredsprovst
for N?rre Herred og 1829 tillige i S?nder Herred under Titel
af Distriktsprovst. Skriverier og Visitatsreiser medtoge megen
Tid, og jeg maatte see mig om Hj?lp til mine B?rns Under-
visning. Jeg fik f?rst en islandsk Student Hjahnarson, et meget
godt Menneske, men temmelig simpel som Student, saa at
han endog mod islandsk S?dvane kunde hverken Latin eller
Gr?sk tilgavns. Siden sendte jeg Ludvig, min ?ldste S?n, i
Vordingborg Skole. Eiidelig fik jeg en ferm Candidat Niels
Peter J?rgensen, Pr?stes?n fra Jylland, til L?rer for S?nnerne.
Ludvig kom siden i Colding Skole og blev derfra dimitteret sam-
men med min Broders?n Caspar Wilhelm Smith af dennes Sted-
fader, Rektor P. Fibiger. Da min S?n Troels var eonfimieret,
sendte jeg ham til MetropoUtan-Skolen, hvorimod min tredie
S?n Caspar havde i sin Barndom v?ret saa svagelig, at jeg ei
vovede at lade ham studere. Jeg besluttede derfor, da han var
confirmeret, at sende ham til min Ven Apotheker Hertzberg i
Holmestrand. Der styrkedes hans Helbred ved legemligt Arbeide
og 3 Aar efter vendte han tilbage forat studere og dimitteredes
3 Aar efter til Universitetet af hans ?ldre Broder Troels. Den
4de S?n, Christian, satte jeg i Nakskovs nu oph?vede l?rde
Skole, hvor han ikke l?rte noget. Jeg tog ham da hjem, og
efter Gonfirmationen gik han til S?s, tog sine nautiske Examiner,
foer i amerikansk Tjeneste, var et elskv?rdigt Menneske, fuld af
Lyst til sit Kald, men ak! han skulde v?re den F?rste af mine
9, jeg mistede. Den 26 Juli 1821 f?dtes min fjerde Datter Petra
Ottilia, og den 10 Mai 1824 fik hun en Broder Conrad Arent
Colding, den Sidstf?dte.

I Embedet havde jeg Intet at klage. Aarene fl?i hurtigt
hen ved dagligt Arbejde. Jeg modtog mange Beviser paa Me-
nighedens Velvillie, havde venlig Omgang med Biskoppen og
Pr?sterne, og i Huset var der Sundhed og Tilfredshed. Det var
mig altsaa en let Sag at kj?mpe mod mine Pengesorger, der17

fulgte mig alle de Aar, jeg var i HorslunJe, da ETniepension og'
og h?ie Afgivter, Renter og Afdrag paa Gj?ldert (den var 1820
6000 Rd.) og dertil lave Kornpriser, gjorde mig mange alvorlige
Timer; men min Kones fortr?ffelige Husholdning, Sparsomme-
lighed og Tarvelighed sikrede mig og B?rnene F?de* og Kl?der,,
om endog disse vare af hjemmegjorte Stoflfer. Avlingen) moatte'
jeg selv drive, eller rettere den maatte drive sig selv;: thi jeg
havde ikke kunnet efter Excellencens Raad faae Nogen til at
forpagte den. Jeg havde to Heste og 4 K?er med fra Saxkj?-
bing, kj?bte saa efterhaanden Resten af Bes?tningen, og ved ret
skikkelige Tjenestefolks Hj?lp gik det nogenlunde vel.. Jeg havde
indf?rt den Rangforordning i mit Dagv?rk: 1 Embedet, 2 B?rnene,
3 Avlingen. Den fik da mindst Omhu fra min Sidev Naar jeg
havde endt mit Arbeide 1 og 2, gik jeg ud at spadsere i Marken,,
men da gik Folkene hjem. Det var m?rkeligt, at i et Pastorat
med over 2000 Mennesker, hvor der var 100 Gaarde i Hoved-^
sognet og 12 i Annexet, h?rte alle uden Undtagelse til Bonde-^
standen. Den fornemste og rigeste var min Nabo M?ller Johan
Pedersen. Han gik i Skindpels og dito Buxer med S?lvknapper,,
men ogsaa med Tr?sko. Han var min gode, trofaste Ven og^
St?tte, en mild og retskaffen Mand; var mig til Tjeneste med
Kj?rsler og hvad jeg kunde anmode ham om. Min gode Excel-
lence var n?sten hver S?ndag i min Kirke og ved Kirkeaarets
Begyndelse forlangte han Fortegnelse paa F?rst- og Sidsttjeneste,
og paalagde mig ei at bryde Ordenen, uden at meddele ham
Efterretning derom. Han vilde ikke st?de Biskop Boisen ved at
fors?mme sin egen Sognekirke, Ve^terborg, og derfor maatte han
h?re Pr?diken 2 Gange, men det, sagde han, interesserede ham
at h?re den forskjellige Maade, paa hvilken Boisen og jeg be-
handlede Evangelierne, og stundom lod han mig m?rke, skj?ndt
han altid var yderst skaansom, at min Pr?diken, mere orthodox
og dogmatisk end Boisens, af den Grund behagede ham bedst.
Engang opfordrede han mig til at lade nogle Pr?dikener trykke.
Dette var Anledningen til, at min lille Bog ?Kirken og dens Fest-
dage" 1826 blev til. Jeg dedicerede den til Excellencen i et

Vers, som indeholdt virkeligt intet Overdrevent; men i et venligt

218

Brev bad han mig ikke at lade det trykke, og i de beskedneste,
jeg kan sige christelig ydmyge Ord skrev han mig til-, at Gud
tilkommer alene ?ren, og dern?st Kronprinsens og hans Med-
hj?lperes Bistand, om noget Godt var udrettet til Landets Bedste,
Han talte meget med mig paa vore Fodtoure mellem Skolerne
baade om mine Pr?dikener og hans religieuse Anskuelser, og
disse Samtaler vare mig virkelig l?rerige. Her maa jeg dog for-
t?lle et Tr?k af den ?dle Gamle. Han afskyede Tobaksrygen,
men engang, da han opfordrede mig til en lang Fodvandring,
spurgte han mig, om jeg ikke savnede min Pibe; jeg svarede
frimodig: jo! ryg De kun, sagde han da, naar De ei forpligter
mig dertil, og jeg trak min Pibe frem. Ved Skolen holdt hans
Vogn, og nu satte vi os op og kj?rte til n?ste Skole, hvor
Biskop Boisen ventede os. Forbauset saae han paa mig, som
havde Piben i Munden. ?Er de bleven gal, hviskede han mig i
?ret, at ryge i Excellencens N?rv?relse, det har jeg i 36 Aar
ikke vovet at byde ham." Ja svarede jeg: so ein Mann bin ich.
Jeg har faaet naadigst Privilegium, men dog kun i fri Luft, fordi
jeg er en Fodgj?nger, hvad Biskoppen ikke er. En anden Gang
skrev den Gamle en Billet til mig, at han vilde komme med en
god Ven til min lille Nordlunde Kirke og bad mig ikke at be-
gynde med sidste Tjeneste, f?rend de kom. Der var nemlig en
stiv Mil fra Pederstrup. Jeg var da paa Pletten, da han og
hans F?tter, Statholder i Lauenborg, Grev Cai Reventlow, Ridder
af Elefanten, kom. Psabnetonerne hang fast i min lille Skole-
l?rer Hansens Hals, der desuden ei havde ret mange Toner, der
ei vare falske. Nu tav de aldeles og jeg maatte selv synge.
Efter Tjenesten maatte jeg f?lge begge Excellencerne til Peder-
strup til Middagsmaaltidet, hvor Grev Cai Reventlow pr?sente-
rede mig for hans Kone, en Datter af den ber?mte Grev Bern-
storff og bad mig v?re hendes Bordcavaler, idet han sagde, at
hans Kone, der gjeme talte Dansk, nu kunde underholde sig
med en Mand, der havde holdt en smuk dansk Pr?diken for
ham. Hun var en herlig Dame og velbevandret" i den danske
Literatur.

Min Pr?steomgang var is?r Br?drene Clausen i Halsted og19

Utterslev, de vare gifte med S?stre, D?ttre af Propriet?r J?r-
gensen paa S?llested. Ligeledes havde jeg jevnlig Omgang med
Provst Brynniche, der var gift med en Gousine af mig, en PJimn,
hvis to B?rn, Eline, nu gift med Kammerraad, Toldforvalter
Petersen i Fy en, og Andreas, Gand. med. og chir., Reservel?ge
i Kj?benhavn, bleve mine B?rns jevnaldrende Venner. Provst
Brynniche var en forstandig, hjertensgod og i h?i Grad tjenst-
vilUg Mand. Ligesom jeg 1817 holdt Reformations Jubelfest,
.saa havde vi i 1826 den tusindaarige Jubelfest for Ghristendom-
mens Indf?relse i Danmark, og den tredie Jubelfest har jeg hellig-
holdt her i Stege 1836 for Reformationens Indf?relse heri Landet
for 300 ?ar siden. Vesterborg, hvor Biskop Boisen boede og
tiUige var Pr?st, medens han dog havde en Pastor vicarius, i
min Tid Sch?nheider, hans ?ldste S?n Boie og tilsidst N. Sidenius,
bes?gte jeg ofte, og fandt altid den venligste Modtagelse, om jeg
end noget dristigt yttrede mine religieuse Anskuelser, der ei vare
hans. Han var en ?rlig, munter og yderst virksom Mand, i
visse Maader genialsk; men har skrevet vel mange B?ger, Bibel-
historier, Andagtsb?ger, Veiledninger o. s. v., som nu ere sjunkne
i Lethe. Engang fortalte jeg ham, at en Skolel?rer havde vundet
et V?ddemaal for hans Skyld. Hvorledes? spurgte han. Jo han
paastod, at der ei fandtes Semicolon i Biskoppens Bibelhistorie,
og see! der fandtes ikke et eneste. Semicolon. Ei, svarede Bi-
skoppen, det skal jeg skrive mig bag ?ret, og i n?ste Udgave
var der nok, men ikke altid paa rette Sted. Som Pr?st, Gate-
<jhet og Seminarieforstander var han ligesaa dygtig, ja udm?rket,
5om han var det i Egenskab af Biskop og Visitator. Altid var
han elskelig og elsket. Han taalte Modsigelser og var i h?i Grad
forsonhg. Engang inviterede Maribo Folk ham til at holde en
Tale og mig til at skrive Vers til en Festlighed paa Frederik
d. 6tes F?dselsdag. Begge vare vi ?resgj?ster og Selskabet var
meget muntert. Nogen Tid derefter viste Boisen mig et h?ist
uartigt Brev, som Sognepr?sten Boeck i Maribo havde skrevet
til ham, opbragt over, at Biskoppen, uden at sp?rge ham derom,
havde benyttet Kirken., (NB den er Domkirken i Stiftet, altsaa
havde Biskoppen Ret, at ansee den som sin) og tilsidst forb?d

2*20

han Boisen, der eUers ved Landemodet pleiede at logere hos
ham, rent ud sit Hus. Hvad skal jeg gj?re ved ham; spurgte
han jnig. Mig synes, svarede jeg, at det er saa respektstridigt
af en Pr?stemand mod sin Biskop, at det burde til Cancelliets
Kundskab, at han kan faa en fortjent Reprimande. Synes De
det? sagde han, idet han aabnede Kakkelovns D?ren og kastede
Brevet i Ilden. Jeg mener, sagde han, at lade Uartigheden gaa
op i R?g. Det var i Februar, 3 Maaneder derefter, den 10 Mai
1831, d?de Biskop Boisen, 69 Aar gi. Jeg talte ved Graven og
skrev Psalmer til Ligbeg?ngelsen. Den 3 August s. A. holdtes,
af mig en S?rgefest paa Seminariet, hvortil jeg indb?d i et trykt
Program, der indeholdt Seminariets Historie. Det stod og faldt
med ham og L?rer Hansen, en udm?rket begavet og fortr?ffelig
Mand. Men de vesterborgske Seminarister ere endnu i Anseelse-
fremfor Andre. Hans D?d gik mig til Hjerte; thi jeg elskede
ham. Allerede 1820 havde han gjort mig til Meddirekt?r af
Seminariet, der var stiftet af Grev Reventlow og ham, som der-
for blev, som Sognepr?st i Vesterborg, tillige Biskop over Lolland-
Falsters Stift.

Biskop Boisens D?d var mit tredie store Tab i Horslunde.
Det f?rste var 1823 d. 5 December, da min gamle Fader d?de i
Holb?k. 1822 bes?gte han mig i Horslunde, og var i h?i Grad
sund og kraftig i sit 79de Aar. Han havde resigneret sit Em-
bede, efterat han havde holdt sit Jubil?um, og nu da han kom
til mig, sagde han, at han i min Kirke vilde holde sin Afskeds-
pr?diken, den sidste i dette Liv. Jeg sendte da hemmelig Bud
til mine Skolel?rere og bad dem bekjendtgj?re, at min 79-aarige^
Fader vilde pr?dike n?ste S?ndag. Den store Kirke var aldeles-
fyldt, der var sikkert i det Mindste 800 Mennesker. Han fortalte,,
at da han kom paa Pr?dikestolen, blev han forbauset over Til-
h?rernes Uniformitet. Paa den ene Side alle M?ndene i m?rke-
blaa Frakker, og paa den anden Side alle Konerne med hvidt
Lin for og bag Huen, saa de ovenfra sete vare den hvide Halv-
del, som M?ndene den blaa; men den Gamle kom i Aande og
pr?dikede med Kraft over Evangeliet 7. S?ndag efter Trinitatis,,
at det var Gud, som gav os baade ? aandeligt og timeligt Br?d.21

<jud kaldte ham i Fred ved det paaf?lgende Aars Udgang. Dr.
Lunding i Holb?k skrev mig til d. 3 December (nemlig jeg fik
Brevet den Dag), at hvis jeg vilde see min Fader ilive, maatte
jeg skynde mig; thi han havde begyndt at d?e uden Sygdom,
simpelthen fordi Livets Uhrv?rk var udl?ben. Skj?ndt jeg ikke
havde ret mange Penge og Vinteren var der, reiste jeg efter en
Times Forl?b, og hjalp mig frem ved mine Venners Hj?lp saa
hastigt som muligt. Men dengang foer man ikke med Damp.
Jeg kom for sent, 12 Timer efter hans D?d. Uden alle D?ds-
tr?k laa han smilende i sin Kiste. Bibelen laa opslagen paa
hans Bord, og et M?rke ved de Ord af Davids Ps.: Min Sjel
bier stille paa Herren, fra ham kommer Frelsen. I S?rgehuset
m?dte nu St?rstedelen af min gamle Faders Menigheder i samme
Stue, hvor 4 Aar forud de havde lyk?nsket til Jubil?et, og bad
mig om at maatte synge en Psalme ved Kisten og om jeg vilde
tale et Par Ord til dem. Jeg f?iede deres ?nske og var i saa
mild S?rgestemning, at jeg kunde tale. I Kirken talte Professor
Larsen og Amtsprovst Warthoe.

Mit andet store Tab jeg led var, da Statsminister, Lehns-
greve Reventlow d?de. Ligesom min Fader hensov han ved
Aarets Udgang 1827, efterat han forud den 11 Marts havde fyldt
.?sit 79 Aar. Jeg havde foranstaltet den Dag en Revue af den
?ldste Glasses Drenge fra Grevskabets 13 Skoler. De trak op
som smaa Gompagnier med hver sin lille Fane og L?reren som
Gommand?r, og sang 2 Vers, medens L?rerne firstemmig sang
4 Vers af en af mig forfattet Sang i Dagens Anledning, hvor-
efter Biskoppen holdt en lille Lyk?nskningstale til den ?dle Greve,
?der var dybt bev?get, lod B?rnene bev?rte og L?rerne byde til
Middagsbordet. Men Timeglassets sidste Stund udrandt. Den
St?rke maatte bukke under. Han blev stedse svagere og svagere,
kj?rte i Forventning af sin forestaaende Opl?sning omkring paa
?Godset og tog Afsked med sine kj?re Undergivne; ogsaa kom
han ind i min Pr?stegaard, og medens han sad i Vognen, vilde
han se min Kone og alle vore B?rn, og tog saa venlig Afsked
med dem. I Juli Maaned blev han sengeliggende af en st?rk
Vattersot. Da traf det sig saa, at Prins Ghristian og Frederik22

d. 6tes Datter Kronprinsesse Caroline kom at bes?ge ham paa.
Pederstrup. Der var foranstaltet megen H?itidelighed, og jeg^.
som nu engang var Poeten paa Lolland, skrev Sange; men den
h?itideligste Time var dog, da Prinsen og Prinsessen sade hver
paa sin Side af Sofaen, paa hvilken den Gamle laa if?rt en gul
Nankinsfrakke, som en skj?n Ruin af en pragtfuld Bygning. Jeg
og de andre Pr?ster, som havde v?ret til Cour, vilde forlade
V?relset; men den Gamle gav mig et Vink, at jeg skulde blive,,
ret som om han vilde have Vidner til sin Afsked med Prinsen..
Min Ven Clausen fra Halsted og jeg stode da i en Vindues For-
dybning, og ligesom med Andagt bivaanede vi den Scene, da.
han reiste sig og greb Prinsens Haand, og bad ham, naar han
besteg sine F?dres Throne, at elske og beskj?rme Bondestanden..
Bonden er, udbr?d den Gamle, Landets Ern?rer og Forsvarer;:
kun maa der s?rges for Bondestandens Oplysning og Gudsfrygt,
ved gode Skoler og Pr?ster, ellers vil Velstanden kun lidet gavne..
Til Prinsessen henvendte han sig derpaa og bad hende bringe
sin kongelige Fader hans sidste Farvel og takke ham for al den
Tillid og Naade, han havde bevist ham i de mange Aar, han
havde tjent ham og Landet. Han udbredte sine Arme velsig-
nende over dem Begge, som greb hver sin Haand, og havde han
ei med Magt trukket sin Haand til sig, som Prinsessen holdt,,
havde hun kysset hans Haand med Taarer. Synlig r?rt yttrede
Prinsen, at Gud nok endnu noget vilde forl?nge Oldingens Liv;
men med mild Stemme svarede han: ?Nei! Deres kongelige
H?ihed, nu vil Gud lade mig fare i Fred; thi jeg haver som
Simeon set min Frelser**. I September Maaned f?lte han D?dens.
N?rmelse og lod sig f?re. fra Pederstrup til Christianss?de,,
fordi han vilde d?e i sit Barndoms Hjem. Han d?de der, efterat
der var gaaet Koldbrand i den store Taa, d.. 5 October 1827^.
og den 16 October var hans Begravelse paa Horslunde Kirke-
gaard. Han havde selv bestemt sin Gravplads paa et for nogle
Aar siden indtaget nyt Areal, hvor der hidtil kun var jordet
Fattiglig, da B?nderne kun vilde begrave deres Lig paa den
?ldre Del af Kirkegaarden. Grevskabets 500 B?nder bare ham
til Horslunde Kirke. Hele Landets Noblesse og Embedsm?nd23

fulgte. I Kirken, som langt fra kunde rumme de Mange, talte
Biskoppen fra Alteret, men kunde ei h?res. Jeg holdt den egen-
lige Ligpr?diken fra Pr?dikestolen, men maatte anstrenge mig
for at blive h?rt. Efterat jeg havde kastet Jord paa Kisten og
budt ham Tak og Farvel fra de Mange, som elskede ham og
vilde savne ham, talte hans ?ldste ham fuldtv?rdige S?n, Kammer-
herre Grev C. Reventlow, med bev?get R?st til sine 4 voxne
S?nner, der stode ved Graven: ?mine S?nner, glem aldrig Eders
Bedstefader, men lad altid hans Exempel staa Eder for ?ie og
vandre som ham".

Efterat min Velgj?rér var d?d, Biskoppen var d?d og flere
af mine Omgangsf?ller, f?lte jeg mig noget ensom og begyndte
at t?nke paa Forflyttelse. Biskop Munter gav den udvortes An-
ledning, da han skrev mig til og opfordrede mig til at tr?de i
Underhandling med Dr. Kofod, Sognepr?st ved Helliggeistes
Kirke, der paa Grund af sin Alder attraaede Entledigelse. Pr?-
liminaireme gjordes, og deriblandt, at jeg skulde holde Gabinets-
pr?diken for Kongen og Dronningen. Dette udvirkede Munter,
og jeg reiste i Decbr. 1829 til Kbhvri. med min Pr?diken i Lom-
men. S?ndagen var bestemt, men hvad skete? Kronprinsesse
Caroline, der sad oppe for at oppebie sin Gemals Hjemkomst en
Nat, blundede lidt, hendes Kappe kom Lyset for n?r og hun
blev slemt forbr?ndt, og min Pr?diken blev afasgt til 14 Dage
efter. Da jeg umuligen kunde blive saal?nge fra mit Embede
og Julefesten stod for, maatte jeg allerunderdanigst ans?ge om
Tilladelse til at reise hjem. Jeg ansaa dette som et Vink af For-
synet, meldte Biskop Munter, at jeg ei vilde s?ge Embedet, og
reiste velfom?iet hjem, efterat have holdt min Pr?diken i Frue
Kirke og spist til Middag hos Stiftsprovst Clausen, der billigede
mit Fors?t at tr?kke mig tilbage. Om denne min Hjemreise
maa jeg dog fort?lle et Par Ord. Vinteren mellem 29 og 30
var meget streng. Alle Sunde vare tillagte. Paa Veien bes?gte
ieg Consistorialraad Tage M?ller i Kj?ng. Han t?nkte ikke paa,
at han n?ste ?ar skulde flytte til Stege, og jeg ikke paa, at jeg
4 Aar derefter skulde blive hans Eftermand i Stege. Forresten
kj?rte jeg rask over Sundet og videre til Nykj?bing paa Falster,24

hvorhen jeg egeriUg B?i, da Hestene l?b l?bsk og standsede f?rst
ved Kj?bstadens Bom. Jeg kunde hele Veien ikke ryge Tobak,
da Piber?ret var frosset; men dette lykkedes, da jeg kom til
.'Sundby, hvor min egen Sl?de og min kj?re Kones R?veskinds-
pels ventede mig.

Aaret 1828 var n?r bleven min huslige Lykkes Endeligt.
Vor ikjaece Antonette, dengang 11 Aar gi., fik Tyfus og jeg var
bange fcrr hendes Liv. Jeg og min ?ldste Datter Wilhebnine
pleiede hende .alene og vaagede med stor Angst. Men jeg maa
dog fort?lle en Dr?m, jeg havde i den farligste Krisis, en Dr?m
saa levende og tr?stefald, at den virkelig beroligede mig og er
bleven mig uforglemmelig. Fra vor Have f?rte en' lille Poppel-
;allee til Kirkegaardslaagen. Jeg dr?mte jeg kom fra Kirken, og
:saae mine fire Pigeb?rn komme mig im?de som voxne. Jeg
standsede forbauset over disse 4 blomstrende Jomfruer, som l?b
mid im?de og jeg vaagnede glad og t?nkte: hun d?er ikke denne
Gang. Hun kom 5ig, men saa sank jeg paa Sygeleiet, og Moder,
.som pleiede mig, beredte sig med sin s?dvanlige forudseende
Omsigt paa, at Touren skulde komme til hende. Hun s?rgede
sabledes for at ?aae de fem yngste B?rn anbragt hos forskjellige
FamiUer- Kun Troels, der nylig havde havt Koldfeber og derfor
ei modtagelig for Smitten, blev hjemme. Han var til god Hj?lp
og red ?rinder til vor L?ge Engel i Nakskov, som var en meget
duelig L?ge. Da jeg vaagnede af min bevidstl?se Tilstand og
h?rte Pladsken af Vand, erfarede jeg da, at min kj?re Kone
ogsaa var angreben. Ligeledes var min Datter Wilhelmine, vor
Stuepige samt en af Tjenestekarlene angrebne. Jeg tog nu Op-
hold i Studerev?relset, og da jeg et Par Dage derefter spurgte
L?gen, hvorledes det gik med min Kone, sagde han hensynsl?st,
at hun kunde ei leve. Dette gjorde naturligvis et st?rkt Indtryk
paa mig, dog forsagede jeg ei, men sagde til ham: det staar i
Guds Haand, det kan De ei raade for. Om Eftermiddagen sving-
lede jeg ved min Stok ind til hendes Sygeleie. Hun laa endnu
i bevidstl?s Tilstand, men jeg fandt hendes Tr?k, mere levende og
da L?gen den n?ste Dag kom, forsikrede jeg ham bestemt: nu
lever hun ved Guds alm?gtige Bistand. Og Gudskelov! det skete.25

Snart vare alle mine Syge i Bedring og paa Benene. Vi prisede
Gud og takkede de gode Mennesker, der havde staaet os bi, ikke
at forglemme mine Sognem?nd, som, for at mine Heste ikke skulde
kj?res ford?rvede, havde hver Dag med 4 Heste hentet og hjem-
kj?rt L?gen; thi Veiene vare saa slette, at der h?rte 2 Par Heste
til at sl?be en tom Vogn over Nordlunde til Halsted og Nakskov.
Allermindst ma? jeg forglemme 2 ?dle M?nd, der, medens alle
Andre ellers skyede vort af farlig Smitte bef?ngte Hus, bes?gte
os fast daglig, nemlig Kammerherre, Grev Reventlow paa Peder-
strup, der ogsaa forsynede os baade. under Sygdommen og Re-
convalescentsen med hvad, der kunde tjene os til Vederqv?gelse
og Styrkelse, den anden var min gode Ven M?lleren med Skind-
pelsen. Da jeg spurgte ham, om han dog ei var bange for at
blive smittet, svarede han, Nei ! Smitten gaaer ei igjennem Peltsen.
B?rnene vendte glade tilbage fra deres Forvisning, og endelig kunde
j^g igj^n ved Pintsetid forrette Embedet og l?se med B?rnene.
Men nu hjems?gtes vi af Koldfeber, is?r jeg og Wilhelmine.
Rundt omkring os herskede en haardnakket Feber, som en vaad
Sommer og en streng Vinter 29 — 30 is?r fremkaldte. I vor
Have vare stillestaaende Ganaler, og udenfor Gade Kj?r, som vi
ogsaa gav nogen Skyld. Jeg havde Koldfeber i n?sten 2 Aar,
som afkr?ftede mig saa meget, at jeg n?sten ikke kunde gaa
op paa Pr?dikestolen, og jeg havde i Sinde at s?ge Permission
forat skifte Opholdsted nogen Tid, men jeg blev grundig cureret
ved et s?rt Midel. Som Medlem af Direktionen for Vesterborg
Seminarium, skulde jeg bivaane Examen; medens de Andre gik
fra og til at indtage Forfriskninger, sad jeg paa en Plet uden at
nyde det Mindste fra Kl. 9 Morgen til Kl. 6, da endelig de 19
Examinander vare f?rdige. Da bad Kammerherre, Grev Revent-
low mig at tage med til Middag paa Pederstrup, uagtet jeg sagde,
at jeg ei kunde nyde noget. Han satte sig ved min Side og
sagde sp?gende, at da jeg alligevel skulde crepere, saa kunde
jeg ligesaa godt drikke et Glas; saa gjorde jeg, spiste og drak,
Ds og Madeira — og kom vel tilpas hjem Kl. 12 om Natten —
og fra den Dag var og blev min Feber borte. Men mm Kone
og B?rn hjems?gtes fremdeles. L?gen raadede forandret Op-26

holdssted, og da jeg tilmed havde faaet grundig Mistanke til vor
Boligs Usundhed, s?gte jeg, og fik Stege Sognekald. Udn?vnelsen
skete 3 Januar "1834. Da jeg fik Efterretning herom, var jeg alt
andet end glad derover, men f?lte dybt, hvor mit Hjerte hang
fast ved Korslunde Menighed. Jeg lukkede ikke et ?ie den f?rste Lrg

Nat, og skammede mig n?sten ved hver Mand, jeg m?dte, da I

de Alle havde vist mig saamegen Kj?rlighed. Jeg maatte imid- ^TE-

nits-
lertid afsted, rejste til Stege, holdt min Tiltr?delses Pr?diken .lag.

2den S?ndag i Fasten. Gatechet Thaysen havde i Vacancen

l?st med Gonfirmanderne i Stege. Jeg overlod ham Gonfirma- Thie

tionen og ilede tilbage til mine Gonfirmander i Korslunde. Efter /j \

Tilladelse holdt jeg Gonfirmation Palmes?ndag og tog med be- |j'^'^-

v?get Kjerte Afsked med min kj?re, gamle Menighed.

If
Ui.

lom,

laf-
f?r
i'grete

10.

A . i^^85,

J_j^f de nedensta aende Optegnelser findes den f?rste i Bergens Museums Manu- s. A.
script-Samling No. 57 in 4to og synes i Begyndelsen af dette Aarhundrede
nedskreven af Kammerraad Jens Gerner efter Notitser fra hans Fader ProvstOptegnelser om Familierne de Tonsberg og v. Tritzschler.

Meddelte af H. J. Huitfeldt-Kaas.I.
Om Anders Matsen, der med sin Hustru Karen Olsdatter var
Stamme-Fader til endel af de fornemste Familier her i Norge i
det forrige Seculo^).^) I Norge leve nu neppe andre Adelssl?gter, der nedstamme fra Anders
Matss?n (Tonsberg) end Familien Wedel-Jarlsberg (og de derfra stammende
Linier af den L?venskioldske Familie) samt Familien de Seue, hvorimod\!
Henrik Gerner i T?nsberg. Den er imidlertid kun en Afskrift af Originalen, j

hvorfor Orthographien ikke er bibeholdt. Dette er derimod Tilf?ldet med den

anden, der er aftrykt efter General Hans Ernst v. Tritzschlers egenh?ndige —

orthographisk og sproglig eiend ommelige — Antegnelser i en Bibel (trykt i

Niimberg 1692 in fol. med churfyrstelig Sachsisk Privilegium), hvilken nu

lindes i Universitetsbibliotheket i Christiania, og som efter Tritzschlers Tid har

tilh?rt en Mand af Familien Brochmand.Jerg,
)ergnts-
lag-'ine

i, t

O i

). i>.

IS

?

f.

s t

. ().

0111,

., af
f?rMaMat senbegr. i Skien 8. 7. 1678, 67 A. 2 M. 3 D. gi., Rektor
bid., 1659 Sognepr. i Skien, Provst i nedre Thelemarken.
2) i GJira. 16. 7. 1648 Maren Rasmusdatter, begr.
n 30. 6. 1674, 44 A. gi.K<

derA 1)

169agr.

Gled M.

f?l731.
Kirstine Jessedat-
ter. * i Skien 20.
10. 1661 velfor-
nemme David Da-
vidsen.2.

Et Barn begr.

i Ghra. 1. 7.

1649.2.
Lisbeth Jesse-
datter, d?bt i

Ghra. 19. 5.
1650, begr. ib.

3. 6. 1656.David, d?bt i Skien 19. 10. 1662.2. 2. 2. 2.

^^ isabeth C, Wilhelm C, Maria C, d. Jesse C, d. ib.

^^vjibid. 6. 1. d. ibid. 13. 12. ib. 21. 12. 9. 1. 1679.

^^^^\ 1675. 1676. 1677.

\ ± 2] 2! ± ±

luf Cort Stig Hans Nils Elisabeth Hanni-
tjrrete T?nr ^nn.- Hann, Hann. Hann, Adeler halsdtr, * 1702 (i
Henrik Cha Hann, 15 Uger) Paul

10. 8. 1^ Mortensen Wil-

Iwmsberg, Sognepr. i Bamble, 1 26. 5. 1702.

\erik v. T.,
085, t 3.^ Q Ok'harlotte Lovise v. T., f. 9?*
;. 1697 i Ghristiania, f ib.
30. 7. s. A.Christian Gustav v. T., f.
9. 9., d?bt i Ghra. IL 9.
1700, 1 20. 12. s. A. p. Moss.' 27

Anders Matsen ^), f?d i Haderslev i Holsten, indkom somi
Kj?bmands-Karl til T?nsberg ungefer 1624, giftede sig med en
Borgers Datter sammesteds Karen Olsdatter, ingen af dem havde-
Midler, som er v?rd at tale om, men de forhvervede sig blot
ved Negotien utrolige Rigdomme.

Siden T?nsberg som den ?ldste Kj?bstad i Norge havde
skj?nné Kj?bst?d-Privilegier (hyoroih er at l?se i Pr: Mullers
T?nsbergs Beskrivelse 2), men de andre nuv?rende Kj?bst?der-
deromkring paa den Tid ikke var til, det er havde ikke Kj?bst?d-
Privilegier og vare kun anseede for Flekker; saa havde Anders.
Matsen mange Mile omkring T?nsberg her og der sine Gontorer
og Kramboder, hvor han lod uds?lge de Vare, som med hans
egne Skibe, der bestandig foer paa Holland, England, Frankrige-
og Spanien, bleve bragte hjem; og siden han desuden' var Eier af
de fleste og bedste B?nder- Gaarde omkring T?nsberg, hvortil
var skj?nne og store Skove, saa kostede det ham ikke mer, naar
hans Skibe kom hjem, end at give Ordres til sine Landb?nder,
saa bragte de ham snart Bord, Bjelker og anden Tr?last i Over-
fl?dighed, hvormed hans Skibe uden Ophold bleve tilladede, og
siden alt dette gik lykkelig, hurtig og hastig, saa kom derover
den Tale ud iblandt Folk, at Fanden om Natten kj?rte Bord til
Anders Matsen; det skede derfor undertiden, at afgangne Stift-
amtmand i Christiania, Wilhelm T?nsberg, som var en S?nne-
S?n af Anders Matsen, naar han var lystig i Selskab, og nogen
talte om Fanden eller Dj?velen, da lagde dette til: det er den
Mand, som kj?rte Bord for min Bedste-Fader; men det var kun
Skjertz, h?nd og ethvert forstandigt Menneske vidste, at det var
kun Fabel og Snak; hele Sagen bestod deri, at naar Andersi Danmark den st?rste Del af det nyere, is?r det ikke indf?dte, Aristokrati

nedstammer fra ham, fornemmelig gjennem- Greneral G. H. Hausmanns

mange D?tre, hvorom se den medf?lgende Stamtavle.
^) Se om ham Budstikken HI (1821—22) S. 691 ff., hvor der findes Uddrag

af Personalierne i hans Ligpr?diken ved Biskop Hans Rosing (Ghra. 1674^

4). Hans og hans Hustrues Gravskrifter ere aftrykte i (Norsk) Hist. Tids-

skr. 1. R. IV, S. 511—12.
^) Jens Muller, Beskr. ov. den ?ldste Ki?bst?d it Norge, Tonsberg (etc.)#

Kbhvn. 1771. 4.28

Matsens Skibe kom hjem, og der paa Lade-Pladsen hverken var
Bord eller Tr?last, saa varede det neppe nogen Tid over 2 ? 3
(Dage), f?rend all det var tilstede, som til hjemkomne Skibes
Ladninger beh?vedes, hvilket er kommen en og anden underlig
for; men siden Manden havde mangfoldige Land-B?nder, som
^fter Ordres, naar det beh?vedes, Nat og Dag kj?rte Bord og
?anden Tr?last til ham, saa at det er let at begribe, at det er
gaaet uden Hexeri^ og uden at Fanden, som er en stolt Aand,
.skulde v?re bleven saa ydmyg og have fornedret sig til at v?re
Bordkj?rer.

Anders Matsen var desuden en vittig og meget forstandig
Mand, h?nd var Borgemester i T?nsberg, havde Navn af Gom-
missaire, men var for Resten ingen Rangs-Person, for de mange
Raader og Range, Gharacterer og Tituler, som vores Tiders for-
nemme Kj?bm?nd prange med, vidste man paa den Tid intet
af at sige. hnidlertid var han dog den da v?rende Statholder
Gyldenlev som hans h?ire Haand; Han, neml: Gyldenlev, raadf?rte
sig ofte med ham i vanskelige Tilf?lde, og han blev tilligemed
ham efter Kongl: Ordre adskillige Gange brugt i Rigets vigtigste
Aflfaires og Forretninger. Han d?de 1670, hans Enke Karen Ols-
datter^) levede 28 Aar efter ham, da imidlertid hendes Sal: Mands
Broder-S?n, Mats Gregersen, forestod hendes Handling saaledes,
at de forhvervede Midler ikke formindskedes, men meget for-
?gedes. Hun d?de 1698.

De Sal: Folk havde tilsammen i deres Egteskab 4 B?rn, 3
S?nner, som alle toge Tilnavn af deres F?de-By T?nsberg, Ole
T?nsberg, Mats eller Matthias T?nsberg og Sti T?nsberg^), og en
Datter Kirsten. De 2de ?ldste S?nner reiste udenlands, de vare
i Holland, England og Frankrige, ja og i Italien og saa Paven i^) Hun var Datter af Oluf Thrulsen (Stranger), Kj?bmand i T?nsberg, og Doro-
thea ThroBidsdatter. Det Familien i Giessings Jubell?rere II. 2, S. 324 til-
lagte Adekkab er en af Justitsraad Christopher Hammers s?dvanlige Op-
digtelser; Familien till?gges der den da forl?ngst udd?de danske Adels-
sl?gt Strangeseais Yaaben.

^) Uddrag af Personalieme i Ligpr?dikenerne over Oluf Tonsberg (f. 1636,
t 1669) 4>g SUg Tonsberg (f. 1646, t 1690) findes i Budstikken ffl, S.
693—95.29

Rom; om de ved samme deres udenlandske Udse profiterede-
noget, ved man ikke; men hvad Religionen angaar, da synes det
ikke, at dé deri skulle have profiteret, allerhelst om det skulde
v?re sandt, som dog trov?rdig fort?lles, at en af dem efter deres
Tilbagekomst til F?drenelandet reiste til et vist Sted og paa Veien.
ved en Hendeise fik at se en d?d Hest liggende, saa spurgte han
Manden, som skydsede ham, om han troede, at den Hest skulde^
staa op igjen, og da Manden derpaa svarede Nei, saa lagde han
dette til: ja ligesaa lidet som den staar op, ligesaa lidet staar
du og jeg op. I de Tider var saadant i disse Nordiske Lande^
noget rart og us?dvanligt at h?re men i vore Tider ikke; ikke
heller har man n?dig at reise til Italien eller Frankrige for at
l?re det; man kan have det meget n?rmere.

Anders Matsens og Karen Olsdatters ?ldste S?n Matthias;
T?nsberg giftede sig med Anna Catharina Mechelnbourg, han
blev Stift- Amtmand i Christianssand^), men efter nogle Aars
Forl?b resignerede han, boede siden i Drammen og levede af
sine Midler. Han efterlod sig en S?n Wilhelm T?nsberg, §om
blev Stiftamtmand i Agershusstift og boede i Christiania, og 2^?^
D?tre Karen og Lisbeth; Karen blev gift med en rig Kj?bmand.
Claussen, som boede i eller strax ved Skien; Lisbeth blev gift
med Conferents-Raad W?renschiold, som boede paa Hafslund.
Denne Conferents-Raad og Ridder W?renschiold havde 3 D?tre:.
Karen, Hedevig og Matthea Catharina — Karen blev gift med
General Huitfeldt, som var commanderende General i Norge^) Senere i Bergen; ved Opnaaelsen af denne Stilling, der henh?rte under
3die Kangklasse, erhvervede han efter Rangforordningerne af 11. Febr.
1693, 1699 og 1717 arveligt Adelskab for sig og Efterkommere. S?nnen
Wilhelm opfyldte ligeledes samme Betingelse for Opnaaelse af Adelskab,
hvilket ogsaa n?d almindehg Anerkjendelse, ligesom Familiens Medlenmier
som oftest ben?vnes de Tonsberg. Imidlertid har vel ogsaa Rangforord-
ningen af 11. Febr. 1679 havt sin Virkning ligeoverfor Anders Matsens
B?rn, og denne synes endog at have strakt sig til Stig Andersen Tons-
bergs 3 D?tre, der alle ?gtede Adels- eller Rangspersoner, hvorved dog
vistnok ogsaa deres Rigdom har spillet en Rolle. I det Dansk-Norske
Adelslexicon anf?res :2 forskjellige Vaabener for FiamiJien T?nsberg; det
synes is?r at v?re Stiftamtmand Wilhelm de T., der brugte det firdelte
Vaaben, medens allerede Anders Matsen har antaget djet enklere.30

Nordenfjelds. Efter Huitfeldts D?d blev hun som Enke Ober-
Hofmesterinde hos Hendes Mayt- Dronningen.

W?renschiolds mellemste Datter Hedevig blev gift med Ge-
neral-Major Huusmand, men havde med (ham) ingen B?rn. —
W?renschiolds 3die og yngste Datter Matthea Catharina blev gift
med Grev Wedel af Wedelsborg, men d?de i sin f?rste Barsel-
Seng og havde ikke heller med ham levende B?rn.

Anders Matsens og Karen Olsdatters 2deii S?n Ole T?nsberg
?d?de i sin Ungdom, efter at han var hjemkommen fra sine uden-
landske Reiser, uden at efterlade sig nogen Familie.

Anders Matsens og Karen Olsdatters 3die og yngste S?n Sti
T?nsberg var Kj?bmand eller rettere at sige Groshandler; eiede
.adskillige Jern-Verker og Saugbruge, boede paa Borrestad ved
Skien og giftede sig med en Borger-Datter Anna Glausdatter, som
var S?ster til den Anders Glaussen, som hans Broder- Datter
Karen var i ?gteskab med, han havde i ?gteskab med hende
ingen S?nner men 3 D?tre: Karen, Anna og Ghristine Elisabeth;
men siden Sti T?nsberg d?de tidlig, saa blev hans Enke forbemte
Anna Glausdatter igjen gift med General-Major Arnoldt, som var
Fader til den i vore Tider bekjendte General-Lieutenant Arnoldt,
der som Feltmarschal og commanderende General i Norge i mange
-Aar levede og d?de i Christiania, Ved denne Anledning blev
Sti T?nsbergs ?ldste Datter Karen gift med nys bemte Feltmarchal
Arnoldt, som var General-Lieutenant og conmianderende General
i Norge.

Sti T?nsbergs mellemste Datter Anna kom til Trundhjem
og blev gift med en Sch?ller; og Sti T?nsbergs yngste Datter
Christine Lisbeth blev gift med Oberst Krag.

Nu kommer jeg til Anders Matsens og Karen Olsdatters eneste
Datter Kirsten, som i den Henseende, at hun havde de fleste De-
scendenter, er den m?rkv?rdigste. Hun blev gift med Niels
Tolder, som man intet andet ved om, end at han var Assessor
-i Ober-Hofretten og boede i Christiania og levede af sine Midler.
Forbemte Niels Tolder og Anders Matsens Datter Kirsten havde
tilsammen i deres ?gteskab kun en S?n, som d?de tidlig ugift og
.uden at efterlade sigJamilie, ogl^D?itre Karen og Anna Cathrine.31

Deres ?ldste Datter Karen blev gift med Geheimeraad Huus-
mand; hun var i sin Tid en meget respectable, dydig og gud-
frygtig Dame, levede l?nge og var imod fattige meget godgj?rende.
Hun havde med Huusmand 7 B?rn, 2 S?nner og 5 D?tre; begge
S?nnerne bleve General-Majorer; den ene blev gift med Fr?ken
W?renschiold, som f?r er meldt; den anden med en, hvis Navn
ikke vides ^); men ingen af dem havde B?rn med deres Fruer eller
efterlod sig nogen Familie; af Geheime-Raad Huusmand og An-
ders Matsens Dattersdatter Karen deres 5 D?tre blev den ?ldste
gift med General-Major Gicignon. Den anden af deres D?tre blev
gift med Obriste Storm, som var Fader til af g. Stiftamtmand i
Christiania. Den 3die blev gift med en Moltke, som var Amt-
mand paa M?en og F?rbroder til den i vore Tider bekj endte
Geheime-Raad Adam Gottlieb (!) Moltke. Den 4de blev gift med
Obriste Brygmann, som var Fader til nysbemte Adam Gottlieb
Moltkes f?rste Frue. Den 5te og yngste af Huusmands D?tre
blev gift med Stiftamtmand Hvid (o: With) i Christianssand.

Den anden Niels Tolder og Anders Matsens Datter Kirsten,
deres Datter Anne Cathrine blev gift med General-Lieutenant
Tritzler, men hun var ikke i alting ens-sindet med sin S?ster
Karen, som havde Geheime-Raad Huusmand; men hun var i sin
Gang og Opf?rsel noget adskillig og vaklende, sed satis de hoc,
de mortuis nil nisi bene. En Ting kan jeg dog ikke forbigaa, jeg
jo dog maa melde om, siden at det var en i de Tider ganske
pulDlique og alle Mennesker bekjendt Sag: Hun begik deri en stor
Uforsigtighed, at hun engang i Krigs-Tider gjorde en Reise til
Sverig; hun foregav for sin Mand og andre, at hun maatte og
vilde reise til Badet for sin Helbreds Skyld; tog og hendes Mands
.Secretair med sig, som skulde geleide hende paa Reisen; om hun
var ved noget Bad eller ei, vides ikke, men ved den Leilighed
reiste him ind i Sverig, opholdt sig en Tidlang i Stockholm ved
Hoflfet, lod sig der vel accommodere, spilte Kort med Dronningen
af Sverige) og efter nogen Tids Forl?b kom tilbage til Norge.^) Se medf?lgende Stamtavle.

^} Hermed kan neppe menes nogen anden end Carl X Gustavs Enkedronning
Hedevig Eleonora, en Datter af Hertug Frederik III af Holsten-Gottorp,32

Og siden alt dette skede paa den Tid, da Krigen mellem Sverig
paa den ene Side og Danmark og Norge paa den anden Side
blev f?rt paa det heftigste, og siden hendes Mand var den for-
nemste General i Norge, saa kan man let forestille sig, at saadant
kunde ikke andet end gj?re Opsigt og ansees mist?nkeligt. Se-
cretairen og flere, som havde v?ret med hende paa Reisen, kom
derover i Uleilighed og Fortr?d, der blev holdt Forh?rer og
skede Inqvisitioner; men man ved ikke, at der kom noget derudaf,
som kunde tjene til gyldigt Bevis imod hende^ Imidlertid blev
dog Slutningen deraf denne, at saavel hendes Mand General-
Lieutenant Tritzler som hendes S?ster-Mand General-Lieutenant
Huusmand, som og var en af de fornemste General?: i Norge,
begge af Kongl. Tjeneste, dog i Naade bleve dimitterede^).

Hun havde med General-Lieutenant Tritzler 3de D?tre^. hvoraf
den ene blev gift med General-Lieutenant Liitzou, som boede
paa Thom. Den anden blev gift med Ober-Berg-Hauptmand og
Etats-Raad Gabel paa Kongsberg. Den 3die blev gift med Major
Tritzler, som var hendes S?skende-Barn. Efter General Tritzlers*
D?d blev hans Frue Anna Cathrine som Enke anden Gang gift
med Oberste Gaamiand, men da blev hun mer indskr?nket og
levede ikke l?nge. Sed de his omnibus nil nisi fama superest;;
sic transit gloria mundi.

P: S: Jeg har heri alene meldet om Anders Matsen og
Kj?reste deres B?rn og B?me-B?m, item om Ting, som ere pas-^
serede i det foirige Seculo; for hvad deres derpaa f?lgende De-
scendentere angaaer og de Ting, som i de nyere Tider ere pas-
serede, det er noget, som enhver ved, eller naar det er ham
derom at gj?re, lettelig kand faa at vide.

Fra Provsten Gerner til hans S?n Kammer-Raad Gerner 2)^
hvorudi iblandt andet meldes f?lgende:der imidlertid allerede var 79 Aar gi. i 1715, da dette maa v?re fore-

gaaet, og som d?de 25 Novbr. s. A.
^) De synes begge at v?re afgaaede ved Aarsskiftet 1715 — 16. (Jfr. imidlertid

G. J. Anker, Norske Generalspersoner S. 117 og 264).
^) Om Provst Henrik Gerner (f. 1701, t 1786) og hans S?n, Kammerraad

Jens Gerner (f. 1737, t 1807), se Giessings Jubell?rere I. S. 332—34 og

Stamtavle over Familjen Gerner (Ghra. 1886), S. 15 — 17.33

'Dersom du for Curiositets Skyld skulde v?re for at vide
isaadanne gamle Ting, som concernerer dig lige saa meget som
Hr Stoltenberg i Henseende til, at din Moder og hans Moder
vare S?skende; Anders Gregerssen, som d?de tidlig, var deres
Fader og Mats Gregerssen deres Foster-Fader, hvilke 2de sidste
M?nd vare Br?dre-S?nner af Anders Matsen, saa at omendskj?nt
de ikke in directa linea descendere af Anders Matsen, saa ere
de dog hannem i en coUateral Linie temmelig n?r paar?rende.II.

Anno 1647 den 3 October bien jch geboren auff den(!)
Haufie Lauterbag. Mein Herr Fater wahr Jeorg Abbrahajn
Tritzschler. Meine Frau Muter wahr Anna Maria von Kamerstat
auB den(!) HauCe Sthenfelt beite sint gestorwen jm Jahr 1674.

Anno 1681 den 10 Apprill stunt meine Hochzeit auffSunsbi
jn Wigen miet Junfer Margrete Witfeltien, Gott gebe vns seinen
segen hie zeitlig vnd dort ebig (!).

Anno 1683 den 9 M?rci deB Morgenfi die Kloke 9 Vr starb
meine selige Frau Margrete Tritzschlerin gebohme Witfeltin derer
selig Hr. Fater war Obrist vnd Commantant auff der Festung
Fritrigshallen, Jhr gantzer Alter wahr 14 Jahr vnd 9 Dage (!).

Anno 1683 den 16 Nofemer(!) starb salige Frau Margrete
Dire gebohme von Witfelt zu Sunsbi vnd Abi gart welche Hofe
sie nag jhren Dott, an die Stutirente von Guttenborgs Schule
fermaget meine selige Frau aber jber (liefi sie?) jhre Lefier (o:
L?s?re?)^).

Anno 1684 den 6 Mai h?be jch Hochzeit gehalten miet salig
Hr. NielC Zolner Assessor jn NortiCen Hofgerigt Junfer Dogter,
Anna Ghatrina. VnGer Hochzeit stunt jn Tonsberg bei vnfierer
liben Frau GroBe Muter Karen salig Hr. Gommisser Anteré Matzen^).^) Om Fru Margrete Huitfeldt til Aaby og Sundsby i Baahus Len, Enke efter
Thomas Dyre, og hendes F?tters, Oberst T?nne Huitfeldts, Datter Margrete,
gift med General H. E .v, Tritzschler, se den Huitfeldtske Stamtavle i Per-
sonalhist. Tidsskr. 1. ft. IV, S. laO— 21.

*^) Om Gommissarius Anders Matss?n (Tonsberg) og hans Hustru Karen Olufs-
datter (Stranger) samt deres Svigers?n . Nils ToUer se medf?lgende Stam-
tavle.34

Anno 1685 den 11 Augusti welcher einfiell auflf einem Dinstag:
Formitag die Kloke habeg (o: halben?) 8 wurte meine Frau ge-
lichlich mit einen junen(!) Son enbunden wofor den(!) alier
hochsten sei Danck gesaget.

Den 17 Augusti wurt vnfier Son getaufet hier zu TomB
Kirche, seine Gefatem wahren Jhro hohen Exeell. Hr. Vltrig
Fritrig 6iltenle(!) Stathalter vnd Generall Felt Marsall(!) nag
welchen dafi Kint genenet worten, Hr. Generall Maiohr von Gi-
cinon mein Bruder Maiohr Tritzschler dali Kint wurte jber die
Daufe gehalten von vnfier Frau Grofiemuter bei jhr stunt meiner
Frauen Schwester Frau Oberstine Hufimand^).

Den 3 October defi Mittags Kloke 1 Vhr starb vnfier kleiner
Son wurt jn To(ms?) Kirche begraben.

Anno 1687 den 26 Mai welcher einfiU auf einen Donerstag:
des Morgens zu halbeg (o : halben) 6 Vhr wurte meine Frau ge-^
licklig forlefiet(!) miet einer junen Dogter, wofor den allerhochsten
Gott sei Danck gesaget.

Den 29 Mai wurt vnsere dochter getaufet alhier jn Toms
Kirge (!) vnd Margrete Chatrine genenet nach meinen beiten alten,
gutt Wein (o : Venner) alfi Margreta Witfeltien, vnd meiner Liebsten
Frau Grofimuter jn Tonsberg Frau Commissari Anters Matzen,
die Gefatern waren Hr. Oberst vnd Commantant von der Pfort
Hr. Assistensraht Stub, wurt jber die Dauflfé gehalten von meiner
Frau Schwiger Muter bei jhr stunt defi Hr. Oberstl. Leienklaus
Frau Libste^).

Anno 1688 den 25 Nofemer welcher ein fiell auflf einen Sontag^) De n?vnte Faddere ere: Statholder Ulrik Frederik Gyldenl?ve (f. 1638, f
1704), Generalmajor Johan Gaspar de Gicignon (t 7 Decbr. 1696), Hans
(Johan) Christopher v. Tritzschler, Major v. det ene gevorb. Reg., t eller
afgaaet 1701, gift med Sibylle Frederikke RicheUeu; Karen Olufsdatter
(Stranger), Conmiissarius Anders Matss?ns Enke, og Karen ToUer, gift m.
dav?rende Oberst Gaspar Herman Hausmann. (Thoms Gapel var bygget
af Tritzschler 1682).

'-) Fadderne ere: Oberst og Gommandant i Frederiksstad (1683 — 94) Hans
Erasmus v. der Pforten; Assistentsraad Niels Kjeldss?n Stub (f. 1638, f
1723); Kirsten Andersdatter (Tonsberg), Assistentsraad Nils ToUers Enke;
Oberstlieutn. Adam Ludvig von Levenklau var formentlig en S?n af den
i sin Tid adlede Georg (J?rgen) Schr?der og er udslettet i MiUtaircalenderen
for 1690 (jfr. N. Saml. 8. II. S. 480).35

des Abents zu 7 Vhr blieb meine Libste mit einer Dogter gelichlig
entbunden wofor den allerhochsten sei Danck gesaget.

Den 30 Nofemer blieb vnGere dogter jn Toms Kirge getaufet,
vnd Nicolai (!) Florendina genant nag meiner Frauen Fater vnd
meiner Schwester die Gefatem wahren Hr. Ganselleiraht Tons-
bei^ mein Schwager Hr. Oberst HauBman Capiten Tritzschler.
Blieb jber die Daufe gehalden von defi H: Ganselleirahts Frau
Liebste dero Stelle meiner Frauen Schwester bekleitet, wie aug
deG Hr. Obersten Ambolts Junfer Dogter jn meiner Schwester
Stelle 1).

Anno 1690 den 15 Juni welcher einfiell auff einen S?ndag,
des Morgens zu 6 Vhr blieb meine Frau gelicklig entbunten wofor
den allerhochsten sei Danck gesaget.

Den 17 wurte (vnBere) Dogter hier jn Toms Kirge getaufet
vnd nag meiner Muter Anna Maria genenet die Frau Generall
Maiohrin Gicinon hilt dati Kint jber die Daufe bey jhr stunt
meiner Libsten Frau Muter, wie aucli die Frau Cosduners (?)
Ecksten, Maiohr Sterck vnd Fentrig Witfelt^).

Anno 1693 den 26 Augusti defi Aawents zwiUen 5 vnd 6
Vhr (wurte) meine Frau gelicklig forledet miet einer junen Dogter
welche den 29 dito auflf Aagershus jn der SchloB Kilden getaufet
vnd Chatrina Justina Hemiina genenet, die Gefatem waren jhr*) Blandt de her n?vnte Personer er H. E. v. Tritzschlers S?ster Florentine
ikke ellers kjendt, maaske har hun ikke v?ret i Norge; heller ikke den
n?vnte Gapitain Tritzschler kjendes, hvis han ikke skulde v?re den samme
som Friederich T., der 1685 var Lieutenant ved Baron W. L?vendals
Dragonregiment. Gancelliraad Tonsberg er Stiftamtmand Matthias de T.;
hans Frue var Anne Cathrine Mechlenburg. Oberst G. H. Hausmann og
Frue, Karen ToUer, ere n?vnte ovenfor. Med Oberst Arnoldts Datter maa
menes den senere Generalmajor Johan A.s Datter af f?rste ?gteskab,
Margrete A., siden gift m. Generallieutenant Friderich Legardt (Legaard),
t 1733.

*) Hvem der 1690 vai Generalmajor J. C. Gicignoas Frue, vides ikke, da han
i de s?dvanlige Stamtavler kun angives gift med Ingeborg Sophie v. Ha>
gendom (f. 1636, t 1667), Statholder (i Kbhvn.) Ghristopher Gabels S?ster-
datter; heller ikke Fru Ecksten er for Tiden kjendt, medens Tritzschlers
Hustrues Moder er ovenn?vnte Kirsten Andersdatter Tonsberg; Major
(siden 1685) Gerhard Sterck (ell. Stercke) stod ved H. E. Tritzschlers
Smaalen. Reg., ligesom sidstn?vntes Svoger Ghristian Gharlot Amalia Huit-
feldt var F?ndrik sammesteds siden 1687.

3*36

Excell: H: Vice Stathalter Just Hog, vnd H: Oberst HauGman,
die Frau Stathalter Frau Karen Hog hilt dafi Kint jber die Daufe
bey jhr stunt deU H. Stock Oberstl. Neiberson (o: Iversen) seine
Frau vnd Junfer Anna Chatrina Gott lafie vnfi die lieben Kinter
zur Ehre Gottes aufercien(!)^).

Anno 1695 den 9 Juni defl Nagmitags starb vnGere Dogter
Nicolai Florentine auff Toms Gart wurt den 20 Juni jn To(ms?)
Kirge begroben.

Anno 1697 den 9 Juni deU Nagmitags die Kloke 3 Firtell
auflf 4 wurte meine Libste alhier jn Christiania gelicklich for-
leBet miet einer junen Dogter wofohr den allerhochsten sei Danck
gesaget.

Den 11 Juni wurt vnGere Dogter jn der SchloO Kirg^ auff
Aagershus getaufet vnd Scharlote LoviGe genanet, die Gefatern
wahren meiner Frauen Schwester welge daG Kint jber die Daufe
hilt Frau Oberstien Desefe vnd Junfer Wibige Lunt, H: Ober
Commissari Merker \Tid H: Oberstl. Gicinon^).

Den 30 Juli deG Abents vmb 10 Vhr starb vnGer Dogter
Scharlote LoviGe.

Den 5 Augusti wurte die selbe jn Aagers Kirge begraben
vnd jn Lemforts ^) BegrabniG gesetzet.

Anno 1698 den 4 October jn der Nagt zur Mitwogen starb
meiner Libsten Frau GroGemuter jn Tonsberg^) jn jhren 82 Jahr^) Vicestatholder Just H?eg (t i Ghra. 26 Sept. 1694) og hans Frue Karen
Krabbe (t i Ghra. 8 Decbr. 1702, begr. ib. 30 Jan. 1703). Oberst C. H.
Hausmann er oftere n?vnt. Med Stuckoberstlieutn. Neiberson menes Peder
Iversen, Oberstlieutn. af Artilleriet siden 1682, d?d eller afgaaet 1697;
hans Frues Navn er for Tiden ubekjendt.

^) G. H. Hausmanns Frue Karen ToUer er oftere n?vnt; Oberst Nicolas de
Seues Frue hed Ghristine Margi-ete Mechlenburg (t 1708) og var en S?ster
af Stiftamtmand Matthias de Tonsbergs ovenn?vnte Hustru. Vibeke Lund
(t i Odense 2 Febr. 1757) var en Datter af Etatsraad og Justitiarius i
Overhofretten Ghristian Matss?n L. (t 1691) og blev 19 Apr. 1702 i Ghra.
gift m. Mag. Ghristian Muus (f. i Ghra. 1656, f i Svendborg 1717), f?rst
Stiftsprovst i Ghra. og 1701 Biskop i Ribe samt tilsidst (1712) i Odense
(se H. P. Mumme, St. Knuds Kirke i Odense, S. 240). Frederik Mercker
var Overkrigscommissarius siden 21 Novbr. 1696. Frederik Ghristopher
Gieignon var* Oberstlieutenant siden 1 Decbr. 1696.

*) Uden Tvivl den i 1688 adlede Generalauditeur Zacharias Lemfort.

^) Ovenna^-nte Karen Olufsdatter (Stranger), Anders Matss?n (Tonsbergs) Enke.37

eG wahr eine libe Frau, gottsfirgtig freigebig gegen die jhrigen
vnd denen armen ja ein Exsempell der Weiber.

Anno 1700 den 9 Septemer des Mittags zwifien 12 vnd 1
Vhr wurte meine Libste gelicklieg forletiet mit einen junen Son
den allerhochsten sei Danck gesaget.

Den 1 1 worte vnfier Son alhier jn Christiania jn der Stats ^)
Kirgen getaufet, vnd Christian Gustaf genenet die Gefatem wahren
jliro hohen Excell. H: Christian Giltenle, Hr. Felt Marsall Wetell
die Frau Ettasrahtin Stockflet bei jhr stunt des H: Oberstl. Ci-
cinons Libste vnd die Junfer Julen,. Gott lafie jhm(!) leben zu
Gottes Ehre \Tid vnfi zur Freite, der allerhochste gruntgutiger
Gott forleie Genahte zu defien Auferciung^).

Anno 1700 den 20 Decemer starb vnfier Son^Cliristian Gu-
stafus an den Blatern auff Mofi allwo wier jhm (!) bey defi Au-
titeren Feltmans Frau ^) gesetzet alta zu for blieven bis er 1 Jahr
alt wurt begraben jn To(ms) Kirge.

Anno 1700 den 16 Decemer hatte meine Dogter Margrete
Hoehzeit miet H: Oberst Lizau^) Gott gebe jhnen Gelick Heill
vnd Segen.

Anno 1701 den 28 Juni starb meiner Fra(u)en Frau Muter ^)
jn jhren Alter 64 Jalir.

Anno 1702 den 29 Septemer starb vnfiere Dogter Margreta
Caterine, jm Kinterbet wurt miet einen junen Son^) forlest starb^) Rettet hertil fra: Schlofi.

^) De ovenn?vnte Faddere ere : Christian Gyldenl?ve, Greve af Sams?, Feldt-
marskalkheutenant etc. (f. 1674, t 1703), om hvem se N. Saml. 8. II,
S. 119 f., Gustav Wilhelm Wedel, f?rste Greve af Jarlsberg, f. 1641, 1 1717,
Feldtmarskalk, Stamfader for Sl?gten W^edel-Jarlsberg, efter hvilke Faddere
Barnet er opkaldt; Etatsraad og Stiftamtmand Christian Stockfleths Frue
Isabella Mechlenburg, S?ster af Stiftamtmand M. de Tonsbergs og Oberst de
Seues Fruer ; Oberstlieutn. F. C. Gicignons Frue Karen Hausmann. Jomfru
Jul har maaske v?ret en Datter af Vicestatholder Ove Juul og S?ster af*
Vicestatholder Frederik Gabels Frue.

^) Ulrik Feldtmann blev 8 Juli 1690 Regimentsskriver og Auditeur ved Vester-
lenske Regiment, hvorfra han 1698 forflyttedes til Smaalenske Reg.

*) Barthold Heinrich v. Lutzow til" Thom, d?d 8 Febr. 1729 som General og
Ridder af Dbr., der anden Gang var gift med Anne Margrete Brockenhuus.

*) Ovenn?vnte Kirsten Andersdatter Tonsberg, Enke efter Assistentsraad
Nils ToUer.

*) Hans Ernst v. Lutzow, d?d 29 April 1761 som Generalmajor, ugift.38

den 4 Dag darauf alG am Freitag (zwiUen) 11 vnd 12 des Mit-
tags wahr gebor(en) den 26 Mai 1687.

Anno 1710 den 9 October wurte H: Justisraht Gabeli ^) mit
meiner Dogter Anna Maria auflf Konigsberg copilieret Gott gebe
jhnen Gelick.

Anno 1711 den 7 October wurte meine Dogter Chatrine
Justine Hermine miet meins Brutem Son formelet nemlig Gharell
Fertinant^) sie wurten copulirt auflf Asser jm Bristerhof fon dor-
tigen Brister Her Seren^) der allerhochste Gott gebe jhnen Gelick
Heill vnd Segen.

Anno 1712 den 9 Marci starb H: Justisrahts Gabels Dogter
so 3 Monaht alt vnd nag der BaronneGen Leientahl vnd meiner
Frauen^) genenet wahr.

Anno 1712 den 29 October reisten wier nag Konigsberg
stunt jch vnd meine Frau Gefater bei vnGern Schwiger Son
Justisraht Gabell daG Kint wurte HanG Ernst genenet ^).

Anno 1714 den 3 Januar i starb diGer Son wahr alt 1 Jahr
3 Monaht hatt er alGo jn 3 Jahren 2 Kinter forloren Gabell selbst
war jn Goppenhagen alG dieGes Kint starb.^) Etatsraad og Oberberghauptmand Frederik Wilhelm v. Gabel, d?d 1732.

') Han var S?n af ovenn?vnte Major H. G. v. Tritzschler. En Broder af
C. F. V. T. maa vel v?re den Hans Daniel v. Tritzschler, der fik Capts
Charakter 1718 og 1723 blev PremierUeut. v. 2. Smaal. Inf*. Reg., hvorfra
han fik Afsked 1729. Deres S?ster er vel Maren Rebekka Hansdatter
Tritzschler, der var gift med Jonas Orloff, Premierlieutn. siden 23 Decbr.
1704, ansat ved 2. Vesterlen. Reg. 1718 og afsked, derfra med Pension
1727. Hun var Enke 1735 og havde 2 S?nner og 1 Datter.

■) Hr. S?ren Michelss?n (Schumacher), Sogneprest paa Asker, d?d 1723, om
hvem se L. J. Vogt, Sl?gten Vogt i gamle Dage, S. 16 — 17.

'*) Baron Waldemar L?vendals anden Frue hed Benedicte Margrete Rantzau,
med hvem han blev gift 1709. Barnet hed Benedicte Catharina v. Gabel
og blev d?bt paa Kongsberg 11 Decbr. 1711; Begravelsesdagen var 30 Marts
1712.

^) Han blev d?bt paa Kongsberg 30 Octbr. 1712 og begravet sammesteds
24 Januar 1714.39

Optegnelser om Sl?gten Harbou eller Hardebou

navnlig i det 17. og 18. Aarhundrede.
Ved Kapitain H. W. Harbou.

(Forts?ttelse.)_x\^ngaaende den nyere Sl?gts Genealogi frems?ttes f?rst nogle
orienterende Bem?rkninger: Den langelandske Linie, der som tid-
ligere ber?rt, er den eneste der forts?tter sig udover det 17.
Aarhundrede, deler sig ved Udgangen af dette i to nye Linier
— eller rettere i tre, men den yngstes Spor har jeg, forel?big
idetmindste, maattet opgive at forf?lge. Af de andre to levede
den ?ldre i Norge og udd?de i Begyndelsen af dette Aarhundrede;
den yngre delte sig atter i tre, af hvilke de to, der endnu blomstre,
i det her omhandlede Tidsrum have v?ret knyttede til Danmark
■og Hertugd?mmerne, medens* den tredie, den yngste, kom til
Norge og udd?de noget f?r den ?ldre Hovedlinie.Generation IX.

Christian Harbous og Else Thermos B?rn,
Otto Harbou var^ som vi have set af hans Testamente, f?dt
paa Nygaard den 17. Mai 1659 og opdraget i Hjemmet, indtil
han 16 Aar gammel indtraadte som Gefreiter-Korporal i Felt-
herrens Regiment Efter med dette at have deltaget i Beleiringen
af Wismar blev han den 10. Marts 1676 udn?vnt til F?ndrik og
med endel andre Officerer sendt til Norge, hvor han fik Ans?t-
telse ved sin Moders S?skendebarns, Oberstlieutenant Christian
Vinds Kompagni af Smaalenske Infanteriregiment ^). Han blev
her Sekondlieutenant 1678 og, efter i Aarene 1680 — 82 at have
gjort en Reise tiJ Nederlandene og Frankrig, Premierlieutenant
1683. Den 23. November 1690 blev han som Kapitain reforme
forsat til Agershusiske Infanteriregiment, hvor han 1792 blev Chef
for Numedals og Sandsv?rs Kompagni og tjente i 26 Aar. Han
s?gte saa om sin Afsked — naturligvis paa Tydsk, skj?ndt dette^) Sj?l. Krigskommiss?r Ghr. Andersens Regnskab 1675—76 (Geh.-Ark.).40

rigtignok var derefter: han havde ?im forigen Krieg vor Bahuus*
eine swere Blessure bekommen im Brust und in diesem letzten
Winter Campagne von die penetrante K?lte einen harten Anstofi
gekriecht", og bad nu om Tilladelse til at afstaa sit Kompagni
til sin ?ldste S?n, der saa vilde overlade Faderen den halve
Gage, hvorimod denne vilde give Afkald paa Pension af Kv?st-
huskassen^). Ans?gningen blev bevilget under 25. December
1716. Otto Harbou d?de den 3. Juli 1723. Samme Aar, han d?de,
havde han en Proces . ved Overhofretten paa Agershus contra
en vis Christen Jacobsen Braatten^).

Den 22. Februar 1692 havde han paa Kjennerud i Sandsv?r
?gtet Sophie Christine Olsdatter Knopf^ der d?de den 29. Januar
1712 efterat have skj?nket ham tre S?nner og en Datter. Hun
var sagtens Datter af den Ole Krwpf^ der 1670 var Lieutenant
ved samme Kompagni (Chr. Vinds), hvorved Harbou 6 Aar senere
blev ansat; samtidig stod en Lieutenant Laurids Knopf ved Vester-
lenske Regiment*"^); men ingen af disse to antages at henh?re
til den fra Frederik IFs tydske Hofpr?st Christopher Knoph eller
Knoff stammende, ogsaa i Norge udbredte Famihe^). If?lge en
Tradition i Familien Gnldberg, skal den ?ldste Datter {Margrethe,
f?dt den 9. August 1761) af Hr. Hans Olufsen Fangel eller Guld-
berg, Sognepr?st til Guldbjerg og N. Sandager fra Fyen, have
v?ret ?hemmelig gift med en adelig Harboe og Moder til General-
major Niels [skal vel v?re Hans] Harboe i Norge" ^), og ihvorvel
den sidste Del af denne Beretning aabenbart er urigtig, er Resten
vel neppe helt greben ud af Luften. Det har dog ikke v?ret
mig muligt at udfinde Sammenh?ngen.

J?rgen Henrik Harbou var 1677 Konstabel ved Laboratoriet,,
1678 — 82 Fyrv?rker (dengang en Officerscharge) ved Artilleri-^) Refererede Sager 1716, 24. Decbr.

^) Meddelelse fra Hr. Arkivassistent Benemann i Bergen.

?) Rulle i Rentekammerarkivet (Design. A. i 77).

*) If?lge Hr. Huitfeldt-Kaas ; om sidst omtalte Familie se bl. A. Hesselbergs
Efterretninger om Str?ms? By, samt Giessings Jubell?rere; jvf. Sp?rgsmaal
5 i Personalhist. Tidsskr. I, 4. Hefte (Omslaget),

*) Personalhist. Tidsskr. V, S. 170; hendes Navn og F?dselsdag efter Kirke-
bogen.41

kompagniet paa Kronborg. Senere har hao vistnok boet paa
Langeland, thi den 8. April 1688 begraves i Stoense Oluf Broch,
?som blev ihjelstukken af J?rgen Henrik Hardebou"^); Oplys-
ning om dette Drab har jeg forgj?ves s?gt i Fynbo Landsthings
Arkiv. S. A. f?rte han tilligemed flere andre langelandske. Adels-
m?nd en Injurieproces imod Birkedommeren paa Tranekj?r,
Erik Eriksen 2). Da Broderen Niels 1695 s?lger Nygaard, ben?vnes
J?rgen Henrik ?min Broder" (ikke min salig Broder) og synes
altsaa dengang endnu at have v?ret i] i ve.

Niels Harbou var 1677 sammen med sin nysn?vnte Broder
Konstabel ved Laboratoriet, kom 1678 som Fyrv?rker til Gluck-
stadt og stod nu i 32 Aar ved Artilleriet i ?Fyrstend?mmerne
og Grevskaberne", hvor han 1682 blev Stykjunker, 1686 Lieute-
nant, den 2. Februar 1695 Kapitain og den 3. Januar 1705
Major. Den 27. Oktober 1703 fik han Reisepas til Holland i
Kongens Tjeneste. og den 5. Februar 1705 blev han beordret til
at indtr?de i en Kommission til JJnders?gelse af de i Holland
staaende Hj?lpetroppers Forpleining^). Den 5. April 1710 kom
han som Oberstlieutenant til Artilleriet i Danmark og fik den
10. September 1712 Karakter som Oberst af Infanteriet. S. A.
deltog han i Felttoget i Ponmiern; da han efter Hjemkomsten
s?gte om Godtgj?relse for Fourage, han havde kj?bt, eftersom
han ingen havde faaet udleveret, fik han tilSvai', at han ?gleichwie
alle Andern in Pommern hatte fouragirén sollen" ^). Blandt de
Hverv, der i de f?lgende Aar overdroges ham, kan n?vnes, at
han var en af de 7 Oberster, der skiftedes til at have Opsyn
med den fangne Feltmarskal Steenbock ^). Hvorledes han 1695
paa egne, Ottos og Christians Vegne solgte de tre Fjerdeparter
af deres F?drenegaard Nygaard, er tidligere omtalt.

Han blev gift i Rendsborg den 19. April 1690 med Anna
Elisabeth Biichner (f i Kirkerup hos sin ?ldste S?n den 11. Ok-^) Lengnicks Kirkebogsuddrag.

*) Fynbo Landsthings Dombog 1688, :22. Aug.

?) Udf?rdigede Sager.

*) Refererede Sager 1713, 27. Oktober.

^) Udf?rdigede Sager 1714, 7. September.42

tober 1730^), Datter af Oberstlieutenant ved holstenske Artilleri
Paul Biichner (f?dt i Dresden d. 28. Juli 1624, f i Rendsborg d. 21.
April 1698)2).

Oberst Niels Harl)ou d?de i Kj?benhavn i September 1722, 60
Aar gammel, og blev begravet den 22. s. M. i Garnisonskirke
?ved Officersstolene". Af en Ans?gning, der i denne Anledning
blev indgiven, haves f?lgende Referat^):

Der Premieriieutenant Harbou vom Grenadier Gorps giebet
allerunterth?nigst zu erkennen, wie sein Vater der Obrister
Harbou mit Tode .abgegangen und Nichts hinterlassen als eine
arme Wittwe mit 7 Kindem, wovon bereits 3 in Ihr Mayt
Diensten n?ml: der ?lteste als Premieriieutenant bei Zepelin,
der andre als Lieutenant bei der Artillerie und er, der Sup-
plicant beim Grenadier- Corps stehen. Da nun sein Vater in
die 46 Jahre, ehrlich und treu, seiner Pflicht nach Jhr Mayt
gedienet, als hittet er allerunterth?nigst dass in Gonsideration
dessen entweder ihm, welchen Ihr Mayt nebst den (^apitaine
Schmieden die Artillerie hatten erlernen lassen, oder auch
seinem Bruder dem Artillerilieutenant, diese vacante Gom-
pagnie zum Soulagement seiner armen Mutter und Geschwister
allergn?digst conferiert werden moge."

Artillerilieutenanten faar da et Kompagni (se ndf.). Det
har desv?rre ikke v?ret mig muligt bestemt at faa konstateret,
hvilke de her omtalte 7 B?m ere. Idet det ?ldste Barn {Chri-
stimiy d?bt i Rendsborg d. 8. Juli 1691) aabenbart var d?d den-
gang og vistnok langt tidligere, kjendes foruden de i Referatet
n?vnte 3 S?nner med Bestemthed kun 2 D?ttre, nemlig Fru
Michaelsen og en anden d?d ugift i Rendsborg 1753. I de
Mollerske Stamtavler n?vnes imidlertid endnu (med Vedtegningen
?ex Tage Krabbe Ms.''): y,Fnd. Harbou^ Lieutenant, blev casseret,

g. m , skilt fra GapL Muller" og ^Christian Harbou, Rit-

mester, brendte op i Itzehoe 1749, ugift ''. Den sidste af disse,^) I Kirkebogen er en halv Side ladet aaben til hendes vita, men desv?rre

ei udfyldt.
"-) Epitaphium i Altstadt Kirke i Rendsborg.
^) Refererede Sager 1.7^, 28. Sept. (Ans?gningen selv findes ikke vedlagt).43

men ei den f?rste, n?vnes tillige i Kaasb?lls Register over ade-
lige Familier. De vare ved Oberstens D?d begge Landkadetter,
og forsaavidt ?bereits in Ihr Mayt Dienste", hvis der da ikke er
underforstaaet ?als Officiere". Kadetterne skulde efter Bestem-
melserne v?re Officerss?nner eller dog ?hiibscher Leute Kinder",
og dersom de to n?\Tite Kadetter ikke ere S?nner af Obersten,
er det vanskeligt at sige, hvem Faderen kan v?re. I begge de
omhandlede Samlinger stamme Oplysningerne derhos fra sam-
tidige, gode Kilder, idet Kaasb?ll (1689—1767) og Tage Krabbe
(1705 — 1774) begge vare Artilleriofficerer og paa forskjellig Maade
vides at have staaet i Forbindelse med Familien, navnlig med
Niels Harbou d. Y. Der er derfor al Grund til at antage An-
givelsen om Christian Harbou, hvori de stemme overens^ for
korrekt, og hvorfor saa ikke tillige Krabbes Angivelse om Fre-
derik? tilmed da der hos Kaasb?ll dog mangler et Barn. —
Frederik blev Kadet 171C, Officer 1727, Christian henholdsvis
1719 og 1728, hvilket, hvad Alderen angaar, kan passe med, at
dav?rende Major Harbou havde to B?rn til Daaben i Rendsborg
1706 og 1707, af livilke det f?rste blev kaldet Frederik, medens
det sidstes Navn ei er anf?rt, ligesaalidt som for et Barn f?dt
1704 — maaske den forhen omtalte Datter (Anna Sophie).

Birgritte Harbou var gift med en svensk Officer Anders (Ene-
roth) Leijonflycht Han var f?dt den 18. September 1644 i Gefle,
hvor hans Fader Peder Eneroth var Borger, medens Moderen var
af den gamle Adels?t Klipping. Han indtraadte 19 Aar gammel
i H?ren og steg efterhaanden til Regimentskvartermester ved

5. skaanske Infanteriregiment; den 23. Oktober 1686 blev han
optagen i den svenske Adel med ovenanf?rte Na\Ti og d?de den

6. Juli 1713. Han var tre Gange gift; ?Brita", som hun kaldes
paa Svensk, var hans 2den Hustru og Stammoder til den n^.i-
levende Sl?gt Leijonflycht; hun d?de 1697 1).

Mette og Berthe Harbou fik den Juli 1684 af deres Fadin*
Skj?de paa Hegnet (se ovf.), hvor idetmindste den F?rstn?vnte (be-
gravet i B?dstrup den 24. December 1700) levede ugift til sin D?d.^) Anrep: Svenska adelns ?ttartaflor.44

Christian Harbou synes at have v?ret den yngste af S?d-
skendene^) og indtil Faderens D?d at have levet hos denne paa
Langeland, hvor han den 13. April 1687 fik Skj?de paa en
Gaard i Stoense By; 1714 fort?ller han rigtignok, at han har
gjort Milit?rtjeneste i c. 30 Aar, men tager dog vist her Munden
for fuld, thi samtidig angives han at have v?ret Officer i 25
Aar, skj?ndt han f?rst den 10. September 1691 blev F?ndrik
ved Boyneburgs (senere Gyldenl?ves, Haussmanns, Gicignons)
gevorbne Infanteriregiment i Norge. Omtrent 1699 blev han
Sekondlieutenant, og den 29. Oktober 1701 Premierlieutenant
(ved Grenaderkompagniet), 1710 foreslaas han til et ledigt Kom-
pagni, som han dog ikke faar, og da han Aaret efter vil kj?be
et andet, forestiller Regimentschefen, der i?vrigt omtaler ham
meget anerkjendende, ham, at han ikke har Raad til at over-
tage det, da det er i en meget daarlig Forfatning. Den 2. Ja-
nuar 1712 gj?r Statholderen L?vendal ham mod hans ?nske til
Chef for et af Agershusiske Regiments Reservekompagnier, som
.senere blev reduceret 2). Efter endel S?gen, i hvilken Anledning
han tog til Kj?benhavn, opnaaede han den 2. Juli 1714 at faa
Nordfjords (eller Stryns) Kompagni ved Bergenhusiske Infanteri-
regiment, og boede som saadan paa Gaarden Tonning i Nord-
fjord, hvor en Ildebrand, der opstod, medens han var frav?rende
med Familie og Tjenere, ber?vede ham alle hans Eiendele; senere
i Stryn, hvor han d?de den 29. Juni 1722, efterladende ?en heel
fattig Enke — Sophie Amalie Friderlchs — og mange B?rn" ^).

I Familien opbevares, i Original eller dog i en omtrent sam-
tidig Afskrift, en af ham hans ?ki?re For F?dre til ?re Minde"
udarbeidet Fortegnelse over hans ?16 Aner", som han kalder
det, i Hovedsagen overensstemmende med dem, der ere opregnede
i Otto Harbous Testamente.

Enken fik en lille Pension af den nye Kompagnichef, Kapi-
tain J?rgen Ravert, som dog d?de Aaret efter og fulgtes af Kapi-^^) Han findes ikke i ?ldre Stamtavler f. Ex. Benzons.
^) Refererede Sager 1714, 20. April.

^) Refererede Sager 1723, 26. Juli og 1725, 26. Febr.; kgl. Ordrer og ResoL
1725, 2. Marts.45

lain Detlev J?rgen Eeusch; men den 12. Marts 1725 fik hun 100
Rdl. aarlig fra den norske Officersenkekasse. Endvidere fik hun,
hvad Datidens Geistlige vilde have kaldet ?en Datter fors?rget i
Kaldet" ; thi skj?ndt udtrykkelig Hjemmel ikke kan paavises, er
der vel ingen Tvivl om, at Reusch's Hustru, Karen ?née de Har-
bou", som hun skriver sig^), h?rer herhen, hvad der yderligere
bestyrkes ved Navnene paa en S?n og en S?nnes?n Detlev Chri-
stian Reusch og Christian Harboe (sic) Reusch.

D. J. Reusch og Karen Harbou blev gifte i Tuse (Os) den
30. Januar 1726 2); han var S?n af Oberst Detlev Reusch og
Hustru Cecilie Elisabeth ..*... Den 1. Februar 1707 blev han
F?ndrik, den 14. November s. A-. Lieutenant, den 3. Juni 1709
Kapitainheutenant og den 25. Februar 1710 Kapitain ved sin
Faders (senere v. d. Liihes, Johansens) Infanteriregiment ved de
danske Auxili?rtropper i Italien, der blev reduceret 1721. Den
27. September 1723 fik han saa Kompagni ved 1 . Bergenhusiske
Regiment, hvor han den 11. November 1733 blev Major, den
25. November 1743 fik Oberstlieutenants Karakter og den 13.
Januar 1751 blev dimitteret. Han d?de den 3. Oktober 1765;
hans Hustru var d?d den 4. April 1761. Deres ovenn?vnte S?n
Detlev Christian Reusch, d?d den 21. November 1794 som af-
skediget Kapitain og Postmester i Bergen, var gift med Anna
Sophie Orning, Datter af Klokker David Frederik Oming i Vik
i Bergens Stift. Deres Efterkommere leve endnu i Bergen.

Af Christian Harbous andre B?rn kjendes kun en S?n,
Christian Frederik Harbou^ der den 10. April 1716 blev Land-
kadet efter en Ans?gning, hvoraf jeg skal anf?re f?lgende^).

? Jeg er en Soldates Barn, ja Barn af alle mine

Forf?dre, der har v?ret ved Militien udi Deres Majests og h?i-
lovlige F?dres Tid, og efterdi jeg vil gjerne tr?de udi deres
Fodspor og besynderlig tage Part udi den Naade, som min
allemaadigste Konge for nogen Tid siden har villet behage at*) Bilag til Kabinetskassens Regnskab 1749.
^) Meddelelse fra Hr. Direkt?r Delgobe.
^) Refererede Sager 1716, 3. April.46

l?gge paa min Fader, Capitain Harbou, da de allemaadigst
confereret ham et Compagnie ved det Bergenhusiske Regiment,
altsaa supplicerer jeg allerunderdanigst, at jeg maatte vorde
annammet i Deres Majests Tjeneste som Landkadet, paa det
jeg, som med Liv og Blod og har Lyst til at tjene min Konge,
derved i Fremtiden kmide blive jo mere og mere capabel.
Alt dette sker i den allerdybeste Underdanighed forat offerere
mig selv Deres Majest., og saa tager min allemaadigste Konge
en stor Byrde fra mine For?ldre, der Lidet have at sustentere
* mig med, og l?gger en stor Emploie paa mig".

Hans milit?re L?bebane blev dog kun kort, thi efter den
15. November 1723 at v?re bleven Kadetkorporal fik han den 30.
September 1726 Afsked efter Ans?gning for at reise til Norge ?i
et Velf?rdsanliggende" ^); senere Efterretning om ham savnes.
Heller ikke er det, trods velvillige Bestr?belser fra flere Sider 2),
lykkedes at opspore hans ?mange" S?skende eller deres eventuelle
Efterkommere. — En Mette Marie Harboe var c. 1770 gift med
Apollonius Liliendal, D. F. Omings Efterf?lger som Klokker i Vik^);
om hendes Sl?gtsforhold vides mig bekjendt Intet, saa at hun
med lige Rimelighed kan henf?res enten til den her omhandlede
Gren af Familien Harbou eller til de bergensiske Harboer.

Generation X.

Otto Harbous og Sophie Christine Knopfs B?rn,

Hans Christiiaii Harbou fik som omtalt den 25. December
1716 Numedals og Sandsv?rs Kompagni af Agershusiske Infan-
teriregiment efter Faderen. Han findes ikke tidligere i Milit?r-
etaterne, men af den Ans?gning han i ovenn?vnte Anledning ind-
giver, erfares F?lgende om hans tidligere Liv: han havde tjent
i 9 Aar, f?rst 3 Aar som Sergent ved Livgarden tilfods og der-
n?st ?fra Begyndelsen af den pommerske Gampagne og Stral-
sundske Beleiring" frivillig og uden Gage som Lieutenant ved
Buddes (2. Throndhjemske) Infanteriregiment; endelig havde han') Refererede Sager 1726, 23. September.

-) Navnlig paa Foranledning af Frk. Wilhelmine Brandt

^) Personalhist. Tidsskr. IV. S. 84.47under Felttoget i Norge 1716 forrettet Tjeneste som General-
adjutantlieutenant hos Generalmajor I. M. Sehested ^)^ Han ved-
l?gger Anbefalinger fra Budde og Sehested, og den sidste af
disse Anbefalinger, forekommer det mig, foFtjener at kjendes som
et vistnok sjeldent Exempel paa, at det i de- Tider har v?ret
regnet en Mand tilgode, at han var dansk; den lyder saaledes:
Hans Kongl. Mayst til Dannemark og Norge etc.
bestalter Generalmajor over Gavalleriet udi Norge

lens Maltesen Sehestedt
gj?r vitterligt, at Nerverende Lieutenant Hans Christian Harboe
har Een tid lang udi denne Gampagne forrettet hos mig Ge-
neral Adjutant Lieutenant Chargen og imidlertid uxii alle fore-
faldende occasioner, i hvor som heldst han hav^ weret com-
menderet, sig saaledes opf?rt som Een Retskaffen. Braf . officier
well eigner og anstaar; alt saa haver leg icke skullet under-
lade derfore at meddele hannem dette som et Bewiis om hans-
troe og Reedelig forhold med Tienistsfcyldigst og wenligst be-
gier til alle og Een hver som bemte lieutenant Harboe maatte-
fore komme, dét de hannem som Een indf?d, der tiener Dere&
kongl Mayst, all v^elwillighed og Tienistf?rdighed wilde betee-
og erwiisze.

Christiania d. 17 Septembr. 1716.

(L. S.) Sehestedt..

Ved 1. Agershusiske Regiment stod H^ Chr. Harbou nu i
36 Aar. Den 10. August 1722 fik han Majors og den 17. Ok-
tober 1738 Obersllieutenants Karakter, men blev f?rst den 25^
November 1743 Premiermajor (med Nedre Romeriges Kompagni)
og den 29. Mai 1744 virkelig Oberstlieutenant (med Egers Kom-
pagni); den 31. Marts 1751 fik han Obersts Karakter med An-
ciennitet fra 28. Oktober 1749, blev den 29. November 1752:
Chef for 3. Throndhjemske Lifanteriregiment (med Orkedals Kom-
pagni) og den 31. Marts 1759 Generalmajor.. I denne Stilling
d?de han den 16. April 1763 i Throndhjem.

Hans Hustru Sarah Moss, begravet paa Str?ms?; den. 4. Juli^) Refererede Sager 1716, '21. Decbr.48

1767, 61 Aar gammel, var Datter af Niels Pedersen Moss, Kj?b-
mand i Bragem?s, og Maren Norup ^). Harbou og Hustru fik
1761 Bevilling til, at den L?ngstlevende maatte sidde i uskiftet
Bo, hvortil B?rnene, 2 S?nner, der vare Officerer, og 2 D?ttre,
der vare gifte, havde givet deres Samtykke^).

Forn?vnte Maren Norup var 2. Gang gift med Etatsraad
Peder Neve, Stiftamtmand over Laaland-Falsters og senere over
Agershus Stift, og en Datter af dette ?gteskab, Magdalene Do-
rothea, var gift med H. Ghr. Harbous F?tter, Oberst Andreas
Harbou (se nedf.); disse d?de begge tidlig og efterlod 3 umyn-
dige S?nner, for hvilke H. Chr. Harbou som n?rmeste Sl?gt-
ning i Norge var Formynder. Han har formodenthg opdraget
dem i sit Hus, hvad han ogsaa skal have gjort ved en anden
Myndling, Jacob Harboe^), hvis Fader, Dragon-Oberst Chr. Fr.
Harboe havde v?ret hans Nabo f?rst i Buskeruds- og siden i
Throndlij ems-Egnen. 1743 havde en ?ldre ugift Sl?gtning af
hans Hustru, Sarah Gundersdatter (Elieson) Ophold hos ham paa
Eger*), formodentlig paa Gaarden Raaen i Fiskum Annex, som
han idetmihdste beboede 1742^). Her boede ogsaa, efter Sigende
i smaa Kaar, en Familie Knof (2 D?ttre d?btes i Fiskum 1760 og
1763), uden Tvivl Harbous Sl?gtninge paa m?drene Side. Han
synes saaledes i det Hele at have v?ret hj?lpsom og gj?stfri imod
Sl?gt og Venner, der af en eller anden Grund tr?ngte til Bistand.

Foruden Raaen eiede Harbou 1746 i Fiskum endel Land-
.skyldrettigheder samt endel af Gravdal og Holt Skove paa
Gr?ndsen af Eger, Skouger og Hof, hvilke Eiendomme han s.
A. synes at have kj?bt .af Kronen og betalt med, hvad hans
Fader og han selv havde tilgode paa uafgjorte Afregninger;
1750 kj?bte han tillige Gaarden FoUestad i R?gen ^).

Naar jeg paa dette Sted anf?rer nogle Detailler hentede fra^^ Jvfr. A. GoUett: Familien Elieson, S. 4 — 6,

Refererede Sager 1761, 25. Novbr.; kgl. Exped. Decbr. s. A.

If?lge Optegnelser .i dennes Familie.

Gollett, anf. Sted.

Personalhist. Tidsskr. II, S. .273.

Meddelt af Hr. Huitfeldt-Kaas.49

Skiftet efter ovenn?vnte Etatsraadinde Neve^), indr?mmer jeg,
at de str?ngt taget ikke vedr?re det foreliggende Emne, men
haaber dog, at deres Fremkomst kan undskyldes med, at de give
Oplysninger om et Hus, hvorfra to af Sl?gtens Medlemmer have
hentet deres Hustruer. Skj?ndt Fru Neve ved sin F?dsel og
Sl?gt var knyttet til Norge, hvor ligeledes begge hendes D?ttre
vare gifte, flyttede hun dog efter sin anden Mands D?d tilbage
til Nykj?bing paa Falster, hvor hun d?de den 20. August 1757.
Hendes Arvinger vare foruden den ?ldste Datter og den yngstes
3 for?ldrel?se S?nner en S?n, Kapitain Johan Neve (djaibt i Kj?-
benhavns Nicolai Kirke den 9. Oktober 1714, f 1780 som af-
skediget Major). Af Skiftedokumenteme fremgaar, at hun endnu
har havt 2 B?rn, en Datter af 1ste 2) og en S?n, Lieutenant Niels
Neve (d?bt i Kjbhvn.s Helligaands Kirke 6. April 1716) af 2<iet
?gteskab, begge d?de uden Livsarvinger; efter den F?rstn?vnte
(Magdalene) havde Br?drene henholdsvis under 23. Marts 1734
og 10. Marts 1735 givet Afkald paa Arv, hvorimod der intet
Afkald findes' for Andreas Harbous Hustru. (?gteparret Neve
har dog havt endnu en Datter, Margrethe Hedevig, d?bt den 22.
August 1719 i Holmens Kirke og sagtens d?d som Barn). —
Boet eiede F?rder Fyr (paa ?en Lille F?rder ved Indl?bet til
Christiania Fjord), hvis Eiere havde Ret til at opkr?ve 2 Sk.
pr. L?st af hvert forbiseilende indenrigsk Skib ^) ; det udlagdes i
Henhold til testamentarisk Disposition for 1500 Rdl. til Johan
Neve; han fik heraf i aarlig Forpagtningsafgift 200 Rdl. af den
anden Halvparts Eier, Bankkasserer Peder Moss, Fru Sarahs
S?skendebarn baade paa f?drene og m?drene Side, senere
adlet med Navnet Mossencrone. — Af faste Eiendomme havde
Boet endvidere Gaarden, hvori den Afd?de havde boet, samt
nogle Grundstykker ved Byen, de sidste solgtes for noget over
1000 Rdl.; Gaarden vilde Kapitain Neve fra f?rst af under-
haanden for Vurderingssummmen 600 Rdl. have overladt til den
Afd?des Tjener Christian Jensen Fensteen, der havde tjent hende^) Meddelte af Hr. Kordegn V. Holm i Nykj?bing p. F.

*) Jvf. CoUett, anf. Sted.

?) Jvf. N. R. Bull: Den Tr?nderske Sl?gt Bull, S. 56.50

i nogle og tyve Aar ligesom Kammerpigen Anna Magdalene Mor-
tensdatter Langhoff, med hvem han nu agtede at gifte sig, men
da Oberst Harbou fandt sig ?pr?occuperet" derover, blev Gaarden
stillet til Auktion og for 450 Rdl. tilslaaet Kapitainen, der atter
overlod den til Fensteen. Foruden af de n?vnte to bestod den
Afd?des Husstand af 4 Tjenestefolk; hun havde i sin Tid havt
en Selskabsdame Sophie Amalie Siedenborg, d?d den 29. Marts
1751, hvis Fader var Borgemester i Kj?benhavn, Moderen
f?dt Baronowsky. Indboet var if?lge Skifteprotokollen ?over*
maade rigt". Auktionen over L?s?re indbragte n?sten 2900
Rdl., deraf c. 1900 Rdl. alene for S?lvt?i, der betaltes med
3 Mark 8 Sk — 4 Mark pr. Lod og for endel blev kj?bt af
S?nnen og Svigers?nnen; der kan n?vnes en Themaskine ind-
vendig forgyldt med tilh?rende Kjedel (265V2 Lod), en ?plad
minage" med Fad, Opsats, 4 Lysearme, 8 Konfekt- og 2 Frugt-
skaale, 2 Sukkerskaale, 2 Sukker- og 1 Peberb?sse, Eddike-,
Olie- og Senneps-Kander (ialt 657 Y2 Lod), endvidere Kaffekander,
Tallerkener, Fade, Terriner, Stager o. s. v. Af ^ndet Indbo
solgtes til de vedf?iede Priser: en Himmelseng med forgyldt
Kamis og Omh?ng af r?dt og gult brocheret Damask (26 Rdl.);
en Chatol med Opsats og Speilglas i D?rene (59 Rdl. 3 M.),
et lakeret ?Perspektivskab" med 2 store og 17 smaa Opsatser
(36 Rdl. og 3 M.); 2 ?propre" r?dtlakerede Speile (76 Rdl. 1 M.);
et r?dtlakeret Bord med 2 Gueridoner (11 Rdl.) o. s. v. Fruens
Garderobe (ei specificeret) blev for?ret Kammerpigen. Karossen
med Selet?i og Tilbeh?r kj?bte Provsten for 36 Rdl. og 1 M.;
2 Hopper solgtes for 11 Rdl., 3 K?er for 5, 6 og 8V2 RcQ.
Af B?ger kan anf?res ?Peder Paars", vurderet til 1 M. 4 Sk., men
solgt for 2 M. 2 Sk.. — Omkostningerne i Boet udgjorde 922 Rdl.,
Auktionssal?r 115 Rdl. og Inkassationssal?r ligesaa meget,
Skifteforvalterens Sal?r 100 Rdl., Skiftebrevet 37 Rdl. (3 M.
Arket). Med Fradrag af alle Omkostninger udgjorde Boets For-
mue 13017 Rdl. og da den Afd?de havde siddet i uskiftet Bo
efter sin anden Mand, arvede dennes B?rn Halvdelen, medens
den anden Halvdel deltes i 1 Broderlod og 2 S?sterlodder; H.51

Ghr. Harbou fik saaledes 1627 RdL, Neve 7592 Rdl. og Andreas
Harbous 3 S?nner hver 1265 Rdl.

Otto Harbou blev d?bt i Fiskuin Skj?rtorsdag den f 3. April
1703. Den 15. Mai 171& blev hati optagen i Landkadetkom-
pagniet, hvorfra han f?rst afgik den 25. August 1727 som Premier-
lieutenant ved Sydsj?llands, Laalands og Falsters National-Infanteri-
regiment, N?rre Herreds Kompagni paa Laaland. Da dette Re-
giment nogle Aar efter blev reduceret, ansattes han efter Ans?g-
ning den 1. Juni 1731 som sumumer?r med Ventepenge ved 1.
Agershusiske Regiment, blev den 6. Februar 1732 virkelig Pre-
mierlieutenant ved Holmestrands Kompagni, kom den 24. Fe-
bruar 1744 ved Bytning til Numedals Kompagni, blev den 13.
August 1747 Chef for Skedsmoes (Landev?ms) Kompagni, som
han dog den 29. April 1750 byttede med Kapitain G. S. Akeleye
for Numedals (staaende)' Kompagni, ?dog at hver beholder siii
Gage". Han d?de i Februar 1755 og vides ei at have v?ret gift*

Oeneration XI?

Hans Christian Harbou og Sarah Mossos B?rn.

Haren Harbou, f?dt omtrent 1725, blev gift i Throndhjem
den 23. Februar 1761 med Hans Selchier, f. omtr. 1717, f den
11. November 1787. Han var en Underofficers S?n, indtraadte
i Tjenesten c. 1734, blev c. 1740 F?ndrik ved 1. Agershusiske
Infanteriregiment, den 2. August 1743 Sekondlieutenant, den 9.
Oktober 1744 Premieflieutenant, den 6. Juni 1753 Kapitain, den
25. Oktober 1759 Chef for Str?ms?s Kompagni, den 21. Oktobet
1774 karakteriseret Major og den 23. Juli 1777 Premiermajor.
I Konduitelisteme af 1764 omtales h?n som ?en hurtig og" god
Officer af sundt Begreb, altid tjent med god Applikatioli, f?rer
dnstaéhdig Konduite og ?konomi**. Haii boede paa Raaen, som
han vel har ovefrtaget efter Svigerfaderen.

Deres S?n Hans Christian Harbou Sélchier blev den 17.
Decbr. 1783 Sekotidlieutenarit ved Kronprindsens Regiment og
den 5. Juni 1789 Prenotiériieutenant meft allerede 1795 afskediget
paa Grund af Svagelighed; renere blev han Koiidtikt?r i Vei-
etaten. — En Datter Sstrah Sélchier, d?bt i Fiskum den 23.52

Juni 1763, var gift med en Oberstlieutenant von Ditten. Deres
Afkom lever i Norge.

Sophie Christine Harhou var 1767 Enke efter en Prosch, for-
modentlig Caspar Tobias Prosch, f. den 27. April 1719, f i Mai
1763 som Sognepr?st til Flesberg, Nabosogn til Eger. Hun
boede senere paa Gaarden S?ndre Asak i Skedsmo og blev be-
gravet her den 14. April 1788, 61 Aar gammel.

Otto Harbou, d?bt i Fiskum Kirke den 29. Sept. 1728, var
Sergent da han den 15. Juli 1750 blev F?ndrik ved 1. S?nder-
fjeldske Dragonregiment, Enebaks Kompagni; blev den 12. Fe-
bruar 1755 Sekondlieutenant og den 10. Sept. s. A. Premier-
lieutenant ved Skedsmos Kompagni; den 24. September 1760
Kapitain og Chef for S?ndre Romeriges Landev?ms Kompagni;
efter Landev?mets Opl?sning 1765 stod han nogen Tid paa
Vartpenge, men blev senere Chef for Skedsmos Kompagni;
den 2. Februar 1780 karakteriseret Major, den 10. Juli 1785
Sekondmajor, men afgik den 22. August 1788 fra Regi-
mentet for at gj?re Tjeneste som ?Generalvognmester ved den
norske Felth?r". Den 28. Februar 1789 fik han Afsked med
Oberstlieutenants Karakter og d?de i Skedsmo den 10. Juni 1793.
I Konduitelisteme 1764 faar han f?lgende Vidnesbyrd: ?Har ved
forefaldende Leiligheder alletider vist sig at \^?re en aktiv Officer
og lader se Lyst til Tjenesten; f?rer og en, en Officer anst?ndig
Konduite*".

Han blev gift i Trygstad den 28. September 1761 med
Maria Post Michdet, d?bt i S?rum den 19. Mai 1738, d?d i Chri-
stiania og begravet i Skedsmo den 14. Februar 1805. Hun var
?ldste Datter af Oberstlieutenant Ghr. Fred. Michelet og Hustru
f?dt Holst. Af deres B?rn kjendes 3 S?nner og 3 D?ttre, af
hvilke dog kun en Datter overlevede For?ldrene. Disse boede
f?rst paa L?kken i Nittedalen, men flyttede snart (f?r 1763) til
Skedsmo, hvor de eiede Gaarden Mellem-Asak.

Mels Harbou, f?dt den 2. Decbr. 1730 og d?bt i Fiskum
Kirke, blev den 18. Oktober 1749 karakteriseret Sekondlieutenant
ved 1. Agershusiske Infanteriregiment, hvor han stod i Under-
officersnumer. Den 12. August 1750 blev han virkelig F?ndrik53

ved Faderens Kompagni, den 6. Juni 1753 Premierlieutenant,
den 25. October 1759 Kapitain og den 1. Januar 1766 Chef for
Fyrredals Kompagni, som han i December det f?lgende Aar efter
Indstilling fra Regimentschefen bytter med Bambles Kompagni,
hvis Chef Ghr. J?rgen Scharffenberg var i fremmed Krigstjeneste,
men som ikke kunde undv?re Chefens N?rv?relse, da det var
?meget vidtl?ftigt af Begreb og desforuden ved S?kanten be-
liggende"; derhos havde Harbou, hvad der maaske var Hoved-
sagen, i Bambles Distrikt ?Anledning til et Etablissement og
kunde derved undgaa med Forlis aldeles at kvittere, og afh?nde
den Bes?tning af Heste og Kv?g samt M?bler, som han efter
sit forrige Etablissement havde i Behold" ^). Det her omhandlede
Etablissement er uden Tvivl Ouren?sgaard i Sande, hvor han
idetmindste boede 1768; men ikke l?nge efter fik han Hurums
Kompagni og boede nu paa Gaarden Knive i Skouger, som han
kj?bte af S?ren Hansen for 3500 Rdl. (Skj?de af 22. Decbr. ,
1770). — Den 16. Juli 1783 blev han Major med Anciennitet
fra 22. August 1774 og den 11. Decbr. 1789 fik han Oberst-
lieutenants Karakter. Den 1. Januar 1792 blev han National-
bataillons-Kommand?r ved Nordenfjelds Regiment og den 23.
Oktober 1795 virkelig Oberstlieutenant og Chef for et Grenader-
kompagni ved Thelemarks Regiment, samtidig med at han fik
Obersts Karakter med Anciennitet fra 27. Februar s. A. Den
11. November 1796 blev han Chef for Oplandske Regiment, var
1798 Kommandant ad interim paa Kongsvinger, blev den 15.
Januar 1802 Generalmajor og gik den 21. September 1804 af
paa Ventepenge. — I Konduitelisteme 1764 siges om ham, at
han var ?en god og bekvem Officer, har upaaklagelig komman-
deret et Grenaderkompagni i Holsten, applicerer sig fremdeles
paa Tjenesten, af god Komportement og f?rer en god ?konomi."
Niels Harbou var to Gange gift, om hans f?rste Hustru,
S?ster til hans Broderkone, er f?lgende Liskription (fra Kisten?)
bevaret i Familien:

?D?d! er Du Herre overalt? over Liv, Ungdom, Forbindt-*) Indkomne Infanterisager 1767, Oktober.54

ligheder! F?lder Du Blomstret i Foraaret f?r H?sten og af
Dig selv s?nderriver de sarteste og ?mmeste Baand? Nei!
Liv og D?d, Tid og Evighed, dertil oplader den Herre jov&r
Begge D?rene. Lad os saa t?nke ved St?vet af disse Lev-
ninger efter h?i?dle og velbaame nu saJige Frue, Frue Mde
Sophie von ffarbou f?d Michdett, denne v?rdige Daatter, f?d
til Verden [i S?rujja] den 10. September 1744 af h?i?dle og
h?ivelbaame Herre Obriste Lieutei^ant Christian Friderich von
Michelett og h?i?dle og velbaame Frue, Frue Jobanne Chri-
stina ?i|gu3ta Michelett, f?d Holst; ligesaa v?rdig som h?it
elsket ?gtef?lle for den dybt s?rgende gjenlevende Enkemand,
luai^dle og velbaame Rrr Nils ypn Harbou, Capitain for det
Hurumske Infanteri-Cor?pagni. Forsynet som nu opliste, knyt-
tede deres ?gteskabs Baand [i Trygstad] den 11. Marts 1768,
velsignede det med trende B?rn, en S?n og tvende D?ttre,
I^nap fik hun Tid den 13. April 1771 at f?de den sidste til
Livet, f?rejid hun den n?st paaf?lgende 21. om Morgenen Kl.
3 ved Sygdom, som vi kalde Fridsler, fandt §it eget Livs En(}?
paa Knive Gaard i Skouger B?igd og Jarlsberg Grevskab.
Saalédes gik Solen ned om Middagen; Storm og Bitterbed
endte Foraaret og den begyndte Lyksalighed. Uskyldige Smaa,
f?lesl?se ved Eders sp?de Ungdom, I kjende ei endnu, hvilket
Tab af deji ?mmeste forstandige Moder. I maa lade Eders
Fader gr?de dobbelt, thi han begr?der alene den kj?rlige
husraadige ?gtef?lle, som forenede Ungdoms Belevenhed med
rare Sindets Gaver og i ?andens Gl?de, frivillig fom?iet med
Jesu Naade, fulgte sit b?iere Kgld og Bestemmelse til Salighed
efter 26 Aars, 7 Maaneders og 11 Dages Alder og 3 Aars?
1 Maaneds og 10 Dages lyksahgt og fom?iet ?gteskab.
NB* Begravet ved Skouger Kirke 30. April."
Samme Nat, hun d?de, skal hendes Moder bave havt et
^Syn", der foranledigede, at de 3 B?ru blev opdragne hos Bedste-
for?ldrene.

Anden Gang blev Niels Harbou gift paa Throndstad i Hu-
mm den 8. Marts 1773 med Henrika Margrethe Huitfeldt (d?bt
i Frons Kirke paa Folio den 21. Oktober 1746, d?d i Laurvig55

den 2. August 1815), Datter af Etatsraad Claus Huitfeldt til
Throndstad og Anne Margrethe, f?dt Huitfeldt — altsaa S?nne-
datter af Ivar Huitfeldt. — Ved General Harbous D?d den 24.
Juni 1806 blev Knive strax solgt ved Auktion for 14201 Rdl.;
Auktionsskj?det blev udstedt den 21. November 1807 til Anders
Haakonsen Lindum. Ved Boets Opgj?relse Wev en S?sterlod
ansat til c. 1620 Rdl.; der var altsaa en ret betydelig Formue
(i andet ?gteskab var der 2 S?nner og 4 D?ttre)^ men i de
faa Aar Oeneralinden overlevede sin Mand, svandt hendes Lod
betydelig ind; Tiderne vare jo vanskelige, og efter Traditionen
skal Svigers?nnen Hammer, der havde Bestyrelsen af hendes
Sager, ikke have skilt sig derfra paa nog^i videre heldig Maade.

Generation XII.

Otto Harbous og Maria Post Michelets B?rn,
Hans Christian Harbon blev begravet i Skedsmo den 3. Fe-
bruar 1763, 1 Aar 2 Maaneder gammel, og

Sarah Kirstine Harhon ligesaa den 12. Juni 1781, 17 Aar 3
Maaneder gammel.

Maren Sophie Harbon blev d?bt i Skedsmo den 6. November
1767 og den 11. Januar 1790 gift paa Asak med Christian Otto
Heiss, d?bt i Stokke den 13. August 1764, S?n af Kapitain ved
4. S?ndenfjeldske Dragonregiment Friederich Siegismund Heiss
(f. c. 1717 i Hattstedt ved Husum) o^ Marthe Marie Iversdatter
(d?bt i Stokke den 11. November 1734). Han blev den 21. Ja-
nuar 1785 Sekondlieutenant ved 2. S?ndenfjeldske Dragonregi-
ment, den 4. August 1788 Premierlieutenant, kom den 24. April
1789 til Agershusiske Dragonregiment og fik den 26. Juni 1795
Ritmesters Karakter. Den 11. Februar 1803 udtraadte han af
den egentlige Krigstjeneste og blev Land- og S?krigskommiss?r
i Christianssands Stift samt Vesterlens Distrikt; den 19. August
s. A. blev han Overkrigskommiss?r med Majors Rang, den 16.
Januar 1809 forflyttet til Agershus Stifts Distrikt og fik den 21.
December 1811 Oberstlieutenants Rang. Han udgav anonymt
1816 en Piece betitlet: ,Et Par Ord til Moderlandet Norge" i).') Kraft og Lange, Norsk Forf.-Lex. S. 26f).56

Som den eneste af sine S?skende, der overlevede For?ldrene
arvede Fru Heiss ?sak, hvor hendes Mand d?de den 1. August
1821, og hun selv den 16. Juli 1848, efterladende flere B?rn.

Peter Neve Harbon, f?dt den 1. December 1770, indtraadte
den 1. April 1783 i den mathematiske Skole i Christiania og
n?d senere Undervisning paa Manegen og Veterin?rskolen i Kj?-
benhavn. Han var Korporal ved Smaalenske Dragonregiment
og havde tjent i 5 Aar ?til sine Foresattes Fom?ielse" ^), da han
den 1. Juni 1787 blev F?ndrik ved Oplandske Dragonregiment.
Den 26. September 1788 blev han Sekondlieutenant, men d?de
allerede den 21. Juli 1790 paa Opsal Gaard i Ringsager.

Idde Frederikke Harbon blev begravet i Skedsmo den 1. Marts
1773, 8 Maaneder og 2 Uger gammel. ?

Christian Frederik Harbou, f?dt den 5. Mai 1780, var 1798
Elev paa Krigsskolen i Christiania, men blev det f?lgende Aar
dimitteret paa Grund af Svagelighed og d?de den 11. Juni 1801.

Generation XII.

Niels Harbous og Idde Sophie Michelets B?rn.

Sarah Christiane Harbon, d?bt i Sande den 8. April 1769,
blev gift 1794 (hidskud i Enkekassen den 24. Marts) med Daniel
Michelsen (Michael) Zarbell, d?bt i Kj?benhavns Helligaands Kirke
den 22. Oktober 1769, S?n af Skomager Michael Zarbell og
Hustru Christiane Margrethe Hegelund. Den 6. Juni 1788 blev
han F?ndrik ved 1. Agershusiske Infanteriregiment, den 19. Juni
1789 Sekondlieutenant, den 5. Marts 1790 Premierlieutenant,
forsat til Nordenfjeldske Regiment, den 5. November 1802 Ka-
pitain og den 13. November 1804 Chef for Hougesunds Kom-
pagni. I en Rapport fra den kommanderende General, Prindsen
af Augustenborg, omtales en h?derlig Tr?fning ved Lund den
20. April 1808, hvor Zarbell med sit Kompagni kastede en
fjendtlig Styrke^). Efter den 27. April 1812 at have faaet reser-
veret sig Majors Anciennitet, afgik han ved Omorganisationen
den 1. Januar 1818 som Major og d?de i Svelvig den 8. Juni*) Indkomne Gavallerisager 1787 Mai.
*) Aalls Erindringer I, S. 457.57

1835; hans Hustru d?de den 12. April 1840; de havde 2 S?nner
og 3 D?ttre.

Hans Christian Harbou, f?dt den 28. Marts 1770, indtraadte
den 28. April 1783 i den mathematiske Skole i Christiania, hvor
han Aaret efter fik f?lgende Skudsmaal: ?endnu meget ung men
et b?ieligt Hjerte og fuld af god Villie, giver her et fordelagtigt
Haab". Den 26. Mai 1786 blev han Stykjunker i det kgl. Ar-
tillerikorps, men traadte den 24. August 1787 som F?ndrik ? la
suite over i S?ndenfjeldske Infanteriregiment; den 22. August
1788 blev han virkelig F?ndrik og den 29. Mai 1789 Sekond-
lieutenant, men d?de Aaret efter.

Johanne Christine ?n^sta Holst Harbon^ f?dt den 13. April
1771 og d?bt i Skouger den 18. s. M., blev den 4. April 1795
gift med Nids Christian Hals, f?dt i Eidsberg den 23. April 1758,
S?n af Major Bastian Hals og Maren Jonstrup. Han blev den
1. Mai 1775 Underofficer i ArtUleriet, den 1. April 1779 Kadet
(Stykjunker), den 26. Februar 1783 Sekondlieutenant i det kgl.
Artillerikorps m. Ane. fra 14. August 1782, den 4. April 1788
Premierlieutenant, den 11. November 1791 karakteriseret Kapitain,
den 29. April 1796 Stabskapitain, den 24. Februar 1804 Chef
for 6. Kompagni i Kj?benhavn, som han den 15. Marts 1805
byttede med 13. Kompagni i Frederiksstad; den 6. Juli 1807
blev han Major med Anciennitet fra 23. Januar s. A. og den 6.
Juni 1812 Oberstlieutenant. I Foraaret 1814 blev hun Komman-
dant i Frederiksstad ?med den stiltiende Underforstaaelse, at
F?stningen ikke stod til at redde" ^); da han imidlertid den 4.
August kapitulerede saa at sige uden at have l?snet et Skud, blev
han for denne Forsyndelse mod den milit?re ?res Krav stillet
for en Overkrigskommission og d?mt fra Liv og ?re, hvilken Dom
blev stadf?stet af H?iesteret, men under 3. Februar 1817 for-
mildet til ?Afskedigelse af Krigstjenesten".

Hans Hustru, der som omtalt tilligemed sine Hels?skende
var opdraget hos sin m?drene Sl?gt og som blev adopteret af*) Ahnfeldt: Kong Christian VIIFs Dagbog i Norge S. 61. — Jvfr. S?rensen:
Kampen om Norge II, S. 301.58

sin ugifte Morbroder Generalmajor J?rgen Michelet, arvede efter
denne 1818 Gaarden Solberg i Trygstad, hvor de boede Resten
af deres Liv; han d?de 4en 27. Juni 1838, hun et knapt halvt
Aar efter den 16. December. De efterlod flere B?m^).

Xiels Uarbous og Henrika Margrethe HuUfeidts B?rn.
Idde Sophie Harbon, d?bt i Skouger den 22. De?mber 1773,
blev gift 1790 (Indskud i Enkekassen den 15. November) med
Olaus Christopher Hammer, f?dt den 20. August 1752, d?bt i
Skouger den 27. s. M., S?n af Provst Christopher Poul Hammer
og Riise Winge. Han blev Student fra Herlufsholm 1772 og
tog dansk juridisk Examen i Kj?benhavn 1776 med Karakteren
?Ei ubRkvem". Den 2. Oktober 1789 erholdt han kgl. Konfir-
mation som Overbirkedommer og Overinspekt?r over Grevskabet
Jarlsberg og blev den 2. Novomber 1804 udn?vnt til Byfoged
og Byskriver i T?nsberg og Hohnestrand; ved denne Leilighed
omtales hans Virksomhed som Birkedommer meget anerkjendende ;
1802 havde bl. ?. Rentekammeret tilkjendegivet ham sin s?r-
deles Tilfredshed af hans gode Konduite under Krigsurolighedeme*).
At han ogsaa i sit nye Embede har erhvervet sig sine Fore-
sattes Paaskj?nnelse, fremgaar.af, at han den 17. Oktober 1809
blev Ridder af Dannebroge. Derimod stod han sig ikke godt
med sin Hustrus Sl?gt, men havde hos denne Ord for at v?re
interesseret og umedgj?rlig. ^

?gtefolkene d?de begge 1834, hun den 13. Mai, han den
31. December, efterat han i 8 Aar havde v?ret entledlget fra
sit Embede. De havde 3 D?ttre, der bleve gifte henholdsvis med
Kommand?rkapitain Klinck, Oberstlieutenant I. G. Schr?der og
Sognepr?st til Hof i Jarlsberg M. S. Petersen, men alle tre d?de
uden B?rn.

Anna Margrrethe Hnitfeldt Harbon, d?bt i Skouger den 24. Juni
1776, blev den 5. Februar 1799 gift med Henrik Stoltenberg, f?dt
i Aas 1776, S?n af Provst Henrik Stoltenberg, Sognepr?st til^) Jvfr. Kraft og Lange: Norsk Forf.-Lex. S, 1232.

^) Norske Justits-Dep.s Forestillingsprotokol 1804, 26. Oktober. Jvf. Wad,
Dimitterede fra Herlufsholm, I, S. 121.59

Aas, Dr?bak og Fron, og Sara Marie Plade. Han var f?rst
Kj?bmand og Stadskapitain i T?nsberg og var en meget anset
og formuende Mand; 1811 kunde han saaledes tegne sig for
2000 Rdl. Kurant ved Subskriptionen for Norges Universitet^).
Den 15. Februar 1812 blev han Ridder af Dannebroge. Under
Krigen mistede han imidlertid hele sin Formue og blev senere
Toldbetjent i Drammen. Her d?de hans Hustru den 19. Juni
1830; han selv den 24. September 1831. Deres to S?nner d?de
unge og uden B?rn; om Datteren se nedenfor.

Maren ^phie Harlbou, d?bt i Tangen den 5. Marts 1778, var
gift med en Skibsf?rer Andreas Koch, om hvem med Bestemthed
ikke kan oplyses Andet end, at han 1844 ?forl?ngst" var d?d.
Han skal have eiet en Gaard paa T?nsbergkanten og var muligen
en S?n eller S?nnes?n af Bogbinder Johan Henrik Koch, der den
19. Januar 1740 trolovedes i T?nsberg med Susanne Kirstine
Harboe (af den bergenske Sl?gt?). Da ?gteskabet var barnl?st,
flyttede hans Enke til sine Sl?^ninge, f?rst til Stoltenbergs, der-
efter til Stibolts og tilsidst til Gjessings (se ndf.), i hvis Hus hun
d?de den 22. April 1846, og hvem hun efterlod sin Formue ?til
Tak fordi hun, der var uden Hjem og B?rn, hos dem havde
fundet, hvad hun manglede".

Claus Hnitfeldt Harbon, f?dt den 16. September 1779, havde
tjent som Underofficer i 5 Aar (sic), da han den 5. Oktober 1792
blev F?ndrik ? la suite ved 1. Agershusiske Regiment; den 30.
Juni 1797 blev han virkelig F?ndrik, den 5. December 1800
Sekondlieutenant, den 4. September 1801 Premierlieutenant. Den
1. Juli 1810 kom han til Oplandske Regiment og fik reserveret
Kapitains Anciennitet fra s, D. (Resolutioner af 24. Juli 1810 og
1. Januar 1811); den 19. Marts 1811 blev han Kapitain og Chef
for N?s's Kompagni ved Agershusiske Skarpskytterregiment og
d?de ugift i N?s paa Romerige den 13. November 1817 som
den sidste Mand af de norske Harbouer.

Iver hrigtiaB Harbou, f?dt den 14. Januar 1782, afgik den 30.
Mai 1800 fra norske Milit?r-Institut som Nr. 1 og blev ansat*) Nicolaysen: Norske Stiftelser III, S. 51.60

som F?ndrik ved Nordenfjelds Infanteriregiment med Anciennitet
fra 20. Juli 1798. Den 19. Juni 1801 blev han Sekondlieutenant
og den 4. Mai 1804 med sin Anciennitet forsat til Ingenieur-
korpset; den 19. April 1805 blev han Premierlieutenant i Korpset
med Anciennitet fra 22. Juni 1804 og ansat ved F?stnings- og
Bygningstjenesten paa Kongsvinger; den 22. Februar 1809 virkelig
Kapitain og den 5. August s. A. 1ste L?rer i de mathematiske
Fag ved Norske Landkadetkorps samt fast Ingenieur ved Agershus
F?stning. Han d?de allerede den 16. September 1810, idet han
ved en Frokost hos senere Korpsl?ge Hanstein blev forgivet med
Spanskflue-Essents ved Uforsigtighed fra en Opvarters Side. Han
var ved sin D?d forlovet med en ?smuk og elskv?rdig Pige",
Datter af Kapitain Brochmann til Abilds?, og skildres selv som
en ?ikke mindre elskv?rdig ung Mand" ^).

Hanna Christiane Harbon, f?dt den 17. Juni 1790, fik den 11.
December 1810 Bevilling til at v?re myndig under Kurator, men
blev den 21. Oktober 1826 gift med Kj?bmand og Skibsreder i
Drammen, Hans Christian Stibolt, f?dt i Drammen den 12. Fe-
bruar 1783, S?n af Kj?bmand Ivar Stibolt og Ellen Christiane
Mortensen. Hun d?de paa deres Eiendom Solitude ved Drammen
den 26. November 1850, han den 2. Februar 1852. De havde
ingen B?rn, men havde adopteret, senere Dispacheur, Christian
Gjessing, der var S?n af Premierlieutenant Mats Dahl Gjessing
og Aarsille Aabel, og den 12. Juli 1830 blev gift med Adoptiv-
moderens S?sterdatter, Anne Nicoline Thrane Stoltenberg'^). En
Maanedstid f?r sin D?d overdrog Stibolt hele sin Formue uden
Indskr?nkning til Gjessing, der dog i Henhold til et ?nske, Sti-
bolt engang havde yttret, i dennes Navn skj?nkede 3000 Specier
til et S?mandslegat og 2000 Specier til Anskaffelse af Uhr, Orgel
og Klokke til Tangens Kirke 3).^) Fru Duncker: Gamle Dage, S. 346—347,

*) En stor Del af de her meddelte Oplysninger skyldes dette ?gtepars

S?nnes?n, cand. jur. Ghr. Gjessing i Christiania.
3) Norske Stiftelser IH, S. 377 og IV, S. 469,61

Oeneration X.

Niels Harbous og Anna Elisabeth Biichners B?rn,
Christian Harbon, f?dt den 8. Juli 1691 og d?bt i Rendsborg
(?ltstadt), maa v?re d?d som Barn.

Panl Matthias Harbon, f?dt den 15. December 1692 og d?bt
i Rendsborg (?ltstadt) ; opkaldt efter Morfaderen og kgl. Proviant-
kommiss?r Matthias Selmer, der stod Fadder til ham. Den 15.
Juni 1711 blev han F?ndrik ved Livkompagniet af Zepehns ge-
vorbne hifanteriregiment; i Indstillingen n?vnes, at hans Fader
er Oberstlieutenant i Artilleriet, og at han selv har staaet et Aar
som Kadet ved Regimentet; han faar derhos det Lov, at han
?als ein junger Mensch ein gutes Gomportement gefiihret"^).
Med sit Regiment deltog han i Felttoget i Pommern og blev i
Slaget ved Gadebusch haardt saaret og fangen^). Han selv be-
retter, at han, hvad hans Oberst og de andre Regimentsofficerer
kunne bevidne, ?nach Soldatenmanier bei dem F?hnlein, so lange
ich stehen konnen, mich gehalten und redlich gethan h?be,*" indtil
han ?durch drei harten Blessuren verwundet und mit Andem,
die frisch und gesund gewesen, in Gefangenschaft gesetzet bin,
also dass darin uber 10 Wochen Zeit mit Schmerzen zugebracht,
durch des Hochsten Gnade aber meine Gesundheit wieder er-
halten auch das meiste von der Fahne bei mir conserviret h?be" ;
han haaber nu i Henhold til Kongens L?fte til dem, der havde
v?ret saarede og fangne, at komme i fortrinlig Betragtning ved
Bes?ttelsen af en af de ved Regimentet ledige Lieutenantspladser.
Kongen resolverede hertil, at Sagen skulde n?iere unders?ges
?und wann er alsdann noch im Stande weiter Dienste zu thun,
so musse er geholfen werden*" ^). Unders?gelsen maa v?re falden
tilfredsstillende ud, thi under 26. Juni 1713, blev han efter
Regimentets Indstilling ansat som Adjutant ved dette med Se-
kondlieutenants Karakter.

Den 11. September 1717 blev han Premierlieutenant ved*) Udf?rdigede Sager 1711.

*) Hist. Nachricht v. d. nordischen Kriege (Freystadt 1716) I, S. 112. — Jvfr.

VaupeU: Den d. n. H?rs Historie, I, S. 468.
?) Refer. Sager 1713, 24. Mai.62

Sj?llandske gevorbne Regiment, hvori Zepelins imidlertid var blevet
indlemmet, og den 22. Marts 1723 Kapitain og Chef for Flakke-
bjerg Herreds Kompagni af Eberhertz's nationale Dragonregiment ;
som saadan boede han i Landsbyen Kirkerup ved Slagelse. Da
dette Regiment blev reduceret, fik han den 15. Januar 1731
Kompagni ved Aderkas's gevorbne, senere Holstenske, Infanteri-
regiment, hvor han den 11. Mai 1734 fik Majors Karakter, den
12. Februar 1737 blev Sekondmajor og den 25. November 1743
Premiermajor. Dette Regiment garnisonerede f?rst i Rendsborg,
men efterat det i Aarene 1734 — 36 havde v?ret udkommanderet
til Rhinlandene som Del af det af det i keiserlig Tjeneste staa-
ende Auxili?rkorps, kom det til Kj?benhavn, hvor Harbou d?de
den 2. November 1 745 og blev begravet i Garnisonskirke ved Of-
ficersstolene. Et oliemalet Portr?t af ham, halv Figur i Legems-
st?rrelse, findes i Familien.

Den 9. Juni 1724 ?gtede han i Egeslevma?e Christiane
Charlotte Grubbe^ d?bt i Kvislemark den 4. Januar 1697, Datter
af Konsistorialassessor, Mag. Didrik Grubbe, Sognepr?st til Kvisle-
mark og Fuirendal, og Anna Elisabeth Vind ?Frue til Gjerdrup".
Hun fik under 12. November 1745 Bevilling til at sidde i uskiftet
Bo, med sine 4 umyndige B?rn, en S?n og tre D?ttre^). De
sidstn?vnte, Anna Elisabeth, Magdalene Sophie og Charlotte
Louise, fik efter Moderens D?d (Kj?benhavn den 2. April 1752)
hver en aarlig Pension af 30 Rdl., der 1755 forh?iedes til 40
Rdl ^). Foruden disse kjendes fra Daabsprotokolleme i Kirkerup,
Rendsborg (Neuwerk) og Kj?benhavn (Citadellet) 6 B?rn.

Niels Harbou (som han selv skriver sig, s?dvanlig kaldes han
Nicolai) er if?lge Begravelsesprotokollen for Rendsborg Garnisons-^
kirke d?d 17. November 1765, 70 Aar og 4 Uger gammel; Alders-
angivelsen maa dog bero paa en Feiltagelse, da Broderen An-
dreas er d?bt den 2. Februar 1696; rimeligtis er Niels f?dt i
Oktober 1694 i Rendsborg, men Ku'keb?geme give ingen Oplys-
ning derom. Den 5. November 1708 blev han Underfyrv?rker*) Milit?re Skifter, Pakke VI.

*) Refer. Sager 1752, 12. April og 1755, 5. Marts.63

ved Artilleriet i Holsten, men blev ved Landkadetakademiets Op-
rettelse den 1. Januar 1714 ansat som Sergent ved dette; alle-
rede den 14. December s. A. afgik han som Stykjunker til Ar-
tilleriet i Danmark og blev ansat ved Kompagniet paa Kronborg,
men ?efter Faderens indst?ndige Anmodning" ^) i Mai 1715 forsat
til et af de Kompagnier, der skulde i Felten; efter Felttogets
Slutning kom han tilbage til Kronborg og stod her, indtil han,
der den 5. December 1721 havde faaet Lieutenants Karakter,
den 12 Oktober 1722 blev Kapitain og Kompagnichef i Rends-
borg i Anledning af Faderens D?d (se ovf.). I Konduitelisteme
1730 karakteriserer hans Chef, Oberst Arentskjold, ham som ?ein
tuchtiger Officier und zuverl?ssiger Artilleriste". Den 28. Sep-
tember 1736 blev han Major af Artilleriet, fik den 13. Marts 1743
Oberstlieutenants Karakter, kom deil 7. December 1744 til Olden-
borg, men allerede den 10. August 1745, da han blev virkelig
Oberstlieutenant, til Gliickstadt; efter den 31. Mai 1754 at have
faaet Obersts Karakter, med Anciennitet fra 4. Marts 1750, blev
han den 12. Mai 1756 Chef for Holstenske Artillerikorps (Rends-
borg); kommanderede 1758 det i Holsten sammendragne Armee-
korps's Artilleri (6 Kompagnier); blev den 22. April 1761 General-
major og den 24. Oktober 1763 ved Omorganisationen afskediget
med 650 Rdl. Pension.

Den 27. Oktober 1716 havde han i Holmens Kirke i Kj?-
benhavn ?gtet Maria Berg, d?bt i Helsing?r den 8. Juli 1696,
Datter af Brygger sammesteds David Andersen Berg og Birgitte
Hansdatter; Brylluppet stod hos Brudens Farbroder M?nsterskriver
Jacob Andersen, hvis Datter 1722 blev gift med Lieutenant i Hest-
garden, senere Oberst Christian Frandsen Harboe. Maria Berg
d?de f?r sin Mand, hvem hun havde f?dt mindst 6 B?rn; ved
sin D?d efterlod Harbou sig to D?ttre, Enker henholdsvis med
en Datter og en S?n, samt en S?nnes?n 2).

I November 1761 s?gte Oberst Harbou om Fyrv?rkers Ka-
rakter for S?nnes?nnen, Nicolaus Christoph Friederich Harbou,^) Refer. Sager 1715, 3. Mai.
*) Kirkebogen.64

og to Datters?nner, Heinrich Friedrich Nicolaus Maule og Johan
Martin Maule, der alle tre bleve opdragne i Bedstefaderens Hus ;
Ans?gningen blev dog kun bevilliget for den ?ldstes, H. F. N.
Maules, Vedkommende. Ved Nytaarstid 1762 sendte imidlertid
en Major Muller en Gratulation til Overkrigssekret?ren, for at
benytte Leiligheden til at anbefale en S?n til Fyrv?rkers Karakter.
Sagen sendtes til Erkl?ring til Mullers Chef Oberst Harbou, der
ikke havde noget at erindre imod, at Majoren s?gte at skaffe
sin S?n frem, men som en retskaffen Familiefors?rger mente
han dog at maatte gj?re opm?rksom paa, at der allerede var saa
mange reforme Fyrv?rkere ved Korpset, ?dass seine eigene
Kindeskinder nicht einmal den Character hatten erhalten konnen".
Resultatet blev da, som der er tilf?iet i Marginen, at ?Harbous
?lterster Enkel soli Feuerwerker sein**, hvorimod Mullers An-
s?gning blev ?ausgesetzt*" ^); f?rst efterat ogsaa den yngste Maule
havde faaet Fyrv?rkers Karakter, opnaaede Mullers S?n ligeledes
denne Begunstigelse. Sagen blev dog uden Betydning; Aaret
efter begyndte Saint-Germain sin store Reorganisation og blandt
de ved denne Leilighed Reducerede var saavel den omhyggelige
Bedstefader som alle de ?karakteriserede B?rn**, der ikke vare
naaede videre end til at give Haab om, ?dass sie ja mit den
Jahren gute Profectus und Gapacitet erlangen werden** ^).

Andreas Harbon blev d?bt i Gliickstadt den 2. Februar 1696
og opkaldt efter Generahnajor Andreas Harboe, Faderens Chef
og Kommandant i F?stningen, der stod Fadder til ham. Lige-
som sin Broder Niels blev han f?rst uddannet ved Artilleriet og
kom ved Landkadetkompagniets Oprettelse den 1. Januar 1714
som Sergent til dette. Den 30. Juli 1715 blev han efter Ans?g-
ning, ?da der jo er Udsigt til effective Krigsoperationer** ^), ansat
som F?ndrik reforme ved Grenaderkorpset, og blev her den 14.
December s. A. virkelig F?ndrik, den 2. Oktober 1716 Sekond-
lieutenant, den 3. April 1719 Premierlieutenant og den 15. No-
vember 1728 Kapitain. I Konduitelisteme udtales om ham: ?Ist*) Refer. Sager 1762, 27. Januar.

*) Konduiteliste.

8) Refer. Sager 1715, 3. Mai.65

ein fleissiger und exacter Officier, halt eine sch6ne Kompagnie,
hat die Gampagne von Stralsund und Rugen beigewohnt ....
und vorhin beim d?nischen Artillericorps gestanden seit 171 1**.
Efter den 12. August 1735 at have faaet Karakter som Oberst-
lieutenant af Infanteriet, kom han den 2. August 1737 som vir-
kelig Oberstlieutenant til Oberst Reventlows nydannede Slesvig-
holstenske nationale Infanteriregiment, men allerede den 18.
Oktober s. A. i lige Egenskab til Nordenfjeldske gevorbne
Regiment i Norge og garnisonerede som saadan, idetmindste i
1743, paa Frederikssten. Den 26. Juli 1744 blev han Oberst og
Chef for 2. Smaalenske nationale Infanteriregiment med Laurvigs
Kompagni som Livkompagni. Han maatte derfor svare den af-
gaaede Regimentschef, Oberst R?mer, en aarlig Pension af 400
Rdl. samt 4500 Rdl. engang for alle; den sidste Sum fik han
dog godtgjort ved, at Sekondlieutenant i Livgarden V. W. H.
Huitfeldt betalte 3700 Rdl. for hans Kompagni i Nordenfjeldske
Regiment og Majorerne Gicignon og Rosing tilsammen 800 Rdl. for
at rykke op henholdsvis til virkelig Oberstlieutenant og Premier-
major ved samme Regiment. Oberstlieutenant Christopher Budde
ved 1. Vesterlenske Regiment, der var ?ldre end Harbou, gav
Afkald paa at indtr?de i denne Akkord, og ligesaa, for Huit-
feldts Vedkommende, samtlige 22 Lieutenanter ved Nordenfjeldske
Regiment ^).

If?lge kgl. TiUadelse af 13. Februar 1736 blev han den 2.
Mai s. A. i Nykj?hing paa Falster gift med Magdalene Dorothea
Neve,' d?bt i Nicolai Kirke i Kj?benhavn den 26. December 1717,
Datter af Stiftamtmand, Etatsraad Neve. Da Andreas Harbou
d?de den 23. December 1745 og hans Hustru knap to Aar efter,
blev, som ovenfor omtalt, hans F?tter og Svoger H. Ghr. Har- .
bou. Formynder for deres tre efterladte S?nner.

Cathrine Elisabeth Harbon blev gift den 15. September 1718
i Citadelskirken i Kj?benhavn med Gustav Joachim Michaelsen,
Denne blev den 5. Marts 1712 F?ndrik ved Bonars (Wiirtemberg-
Oels's) gevorbne Regiment tilfods, hvor han tjente som Sergent ;^) Refer. Sager 1744, 19. Juni.66

efter Regimentets Reduktion kom han den 27. Juni 1714 til Arnoldts
Regiment, og efter den 10. Mai 1715 at v?re bleven Sekondlieute-
nant den 26. November 1717 i lige Egenskab til Livgarden tilfods;
her blev han den 23. December 1720 Premierlieutenant, den 6,
Marts 1730 Kapitain og den 4. Februar 1737 Sekondmajor. Den
19. Mai 1738 blev han virkelig Oberstlieutenant ved Marinerregi-
mentet (i Rendsborg, senere Bomholms hifanteriregiment) fik den
25. September 1744 Obersts Karakter og blev den 31. Juli 1748
Chef for N?rrejydske nationale Infanteriregiment i Aalborg, hvor
han d?de allerede et halvt Aar efter, den 5. Februar 1749.

Af det efter ham afholdte Skifte^) meddeles F?lgende: Ar-
vingerne vare foruden Enken, hvis Law?rge var Krigskommiss?r
Dietrich, 3 S?nner og 4 D?ttre: Gustav, 28 Aar gammel, Pre-
mierlieutenant ved Sj?landske nationale Infanteriregiment; Nicolai
Frederik, 26 Aar, Premierlieutenant ved M?enske gevorbne Re-
giment; Christian Ditlev, 21 Aar, F?ndrik i Kongen af Sardiniens
Tjeneste; samt Anna Elisabeth, Christiane Charlotte, Maria og
Wilhelmine Louise. Skifteforvalter var Generalaudit?ren, Schr?e-
der, men Forretningerne paa Stedet f?rtes af Regimentsaudit?ren,
Kapitain Antzée. Som Skiftekommiss?rer beskikkedes Major Jens
Paulson til Gunderupgaard og Kapitain Johan Frederik Haack,
men da denne bad sig fritaget, fordi han var forlovet med en
af D?ttrene (Maria, de bleve gifte i Aalborg Budolphi Kirke den
18. Februar 1750), beskikkedes i hans Sted Kapitainlieutenant
Johan Nicolai Adeler; alle tre vare af den Afd?des Regiment. —
Boets L?s?re vurderedes ialt kun til 192 Rd. 5 Mk. 12 Sk., hvad
der tildels forklares ved, at St?rstedelen, som Enken skriver, var
solgt ved Auktion inden Afreisen fra Rendsborg, og at de endnu
ikke havde faaet kj?bt nyt; det har dog neppe heller dengang
v?ret synderlig rigt, da der f. Ex. af S?lvt?i kun forefandtes 8
Spise- og 6 Theskeer, ialt til V?gt c. 32 Lod. Det v?rdifuldeste
Stykke var den Afd?des S?lvkaarde med Portépée (vurderet og
solgt for 14 Rdl.), som tilligemed hans ?vrige Garderobe og hans
private Papirer opbevaredes i et ?Eege skrive Contoir med 3de') Milit?re Skifter Pakke VH.?67

Drag kiiste Skuffer neden under" ; det vurderedes til 4 Rdl.,
Garderoben til ialt 33 Rdl. 5 Mk. Af andre Sager kan n?vnes:
et stort Bord med Klap (4 Mk.); 4 Guldl?ders Stole og 2 do.
L?nestole (? 1 Rdl.), 6 Rusl?ders Stole (? 4 Mk.), et ?Speilbord
med 2 tilh?rende Gueridons** (2 Rdl.), 1 stort Speil i brun
Ramme (4 Rdl.), et lille Speil (vurderet til 1 Mk. 8 Sk., men ved
Auktionen kj?bt af en af Husets Piger for 4 Mk.); de ?vrige
Sager solgtes som Regel til Vurderingssummen eller lidt derover,
saa at der ved Auktionen indkom ialt 215 Rdl.; Kapitain Haack
kj?bte endel, formodentlig til Udstyr. Indboet var transporteret
til Aalborg pr. Skibsleilighed, hvorimod Familien selv havde be-
nyttet en i Rendsborg laant Reise-Ghaise. Enken s?gte f?rst
om, at det maatte blive paalagt hendes Mands Efterf?lger at ud-
rede 1000 Rdl. til D?kning af Boets Gj?ld, i hvilket Fald hun
?nskede at sidde i uskiftet Bo ; da Ans?gningen afsloges, gik hun
og B?rnene fra Arv og Gj?ld. De private Kreditorer synes
imidlertid at v?re . d?kkede af de Forskud, den Afd?de havde
faaet af Regimentskassen, eller tilfredsstillede paa anden Maade,
da de ikke have anmeldt Fordringer; for?vrigt vare Forskudene
foruden til Reiseudgifterne bl. A. brugt til inden Afleveringen at
komplettere den Afd?des gevorbne Kompagni i Rendsborg, hvor
hvor han havde havt endel Uheld ved D?dsfald og Desertion.
Den endelige Opgj ?reise af Boets Mellemv?rende med Regiments-
kassen var f?lgende:

modtagne Forskud 596 Rdl.

Afdrag i Anledning af Forfrem-
melse, nemlig 2 Maaneders
?Forbedringsgage** ....... 85 —

og til Frue Kirkes Taam. . . . 80 —

761 —

fragaar Gage m. v. fra ^V^ ^748

— V2 1749 514 —

Gj?ld . . 247 — ,
hvorpaa der ved kgl. Resolution gives Afkald. Ligkisten med
Tilbeh?r har kostet 41 Rdl., Gravsted 51 Rdl, som dog ned-
sattes til 43 Rdl.; endnu af beneficerede Fordringer: Husleie for

5*I68

et Aar 55 Rdl., Folkel?n (til 2 Karle og 2 Piger) 42 Rdl. —
ialt 181 Rdl. Resten af de ved Auktionen indkomne 215 Rdl.
beregnedes som Skifteomkostninger; Skiftekommiss?reme gave
Afkald paa al Godtgj?relse, selv for Reiseomkostninger, skj?ndt
de som nationale Officerer boede paa Landet.

Enken d?de i Aalborg den 28. Marts 1762; den forn?vnte
?ldste S?n (f 1770 som Kapitain ved 5. Sj?l. nat. Batl.) var
Fader til Generalmajor Frederik Christian Michaelsen, der den
12. Juli 1809 blev optagen i den danske Adel; Familien for-
mener i?vrigt, at en af dens Forf?dre under Trediveaarskrigen
skal have opnaaet svensk Adelskab, men har intet Bevis for
denne Antagelse. Skj?ndt der selvf?lgelig ikke beh?ver at v?re
nogen Forbindelse, kan dog herved bem?rkes, at en Johan Die-
trich Michaelsen, der 1706 var F?ndrik ved Bonars Dragon-
regiment, var S?n af en Doctor i Gliickstadt. — Af de andre
B?rn forsvinde Nicolai Frederik af Etaterne i Begyndelsen af
1756; Christian Ditlev traadte kort efter Faderens D?d i dansk
Tjeneste og d?de 1803 som Generalmajor og Chef for Norske
Livregiment; Christiane Charlotte blev gift med senere Major
Ole Krabbe:

Anna Sophie Harbon, formentlig f?dt i Rendsborg den 1. Ja-
nuar 1704 (se ovf.), stod bl. A. den 28. Oktober 1737 i Frederiks
Kirke paa Christianshavn Fadder til et Barn, hvis Fader stod
ved Kapitain Michaelsens Kompagni; hun d?de ugift i Rendsborg
den 9. April 1753.

Frederik Carl Harbon er maaske f?dt i Rendsborg den 26.
Marts 1706; i Kirkebogen, der er meget slet f?rt, staar rigtignok
kun Frederik. Han var f?rst Volont?r ved Kadetkompagniet,
blev den 9. Marts 1716 virkelig Kadet og den 3. Januar 1724
Korporal ved Kompagniet; afgik s. A. til Tjeneste ved Livgarden
tilfods med Bibehold af Kadetgagen, indtil han bliver Officer^);
kom den 29. December 1727 som F?ndrik reforme til Dronningens
Livregiment og blev den 18. Oktober 1728 Sekondlieutenant. I
Konduitelisterne af 1730 siges, at han er ?ein tiichtiger Officier,^) Udf?rdigede Sager 1724.69

auf dessen Conduite niehts zu sagen ist/ men to Aar senere
blev han stillet for Krigsret, fordi han hemmelig havde giftet sig
med en fraskilt Kone^) og den 24. September 1732 afskediget
?uden Rest og Pas". Som ovf. omtalt skal hendes f?rste Mand
have v?ret en Kapitain Muller. Deres senere Skj?bne, samt om
de have havt B?rn, er ubekjendt.

Chrigtian Harbon, maaske d?bt i Rendsborg den 5. September
1707, var ligeledes Volont?r ved Kadetkompagniet, da han den
3. April 1719 blev virkelig Kadet; den 13. December 1728 afgik
han som F?ndrik til Eberhertz's nationale Dragonregiment, N?rre
Herreds Kompagni paa Falster, kom efter dette Regiments Re-
duktion den 27. Juni 1731 som Komet til Livregiment Kyrad-
serer med Garnison i Husum, blev den 8. April 1733 Lieutenant,
fik den 24. Februar 1738 Ritmesters Karakter, kom den 23. No-
vember 1739 til Grempe og den 21. November 1740 til Itzehoe,
hvor han som tidligere omtalt skal v?re ?br?ndt op** 1749 uden
at have v?ret gift. (Sluttes.)Sp?rgsmaal og Svar.Sp?rgsmaal.
1.
Som bekjendt skal Schoutbynacht J?rgen Bj?rn, der d?de
12 Juni 1704 som Gouvemeur i Trankebar og Gommandant paa
F?stningen Dansborg i Ostindien, if?lge den af I. H. Liitzow ud-
givne Samling af historiske Efterretninger om danske S?officerer
Side 107 have v?ret gift med ?en Datter af Gapitaine Hans
Dahl^ og det l?gges sammesteds videre til, at ?Enken indlod
sig igjen i Egteskab med Hassius, som efter ham blev Gomman-
dant**. Det siges nu ganske vist ikke her udtrykkelig, at Gapi-
taine Dahls Datter overlevede Bj?rn og at det var denne hans
Hustru, der som Enke senere ?gtede Hassius, men Liitzows Be-') Refer. Sager 1732, 25. Juni.70

retning har, saavidt vides, hidtil altid v?ret forstaaet saaledes,
at det var den samme Datter af Gapitaine Hans Dahl, der f?rst
var gift med Bj?rn og efter hans D?d 2den Gang indgik Egteskab
med Johan Sigismmid Hassius, der f?rst en Tid var Gouvemeur
i Trankebar og Gommandant paa Dansborg i Ostindien, hvorfra
han i 1716 vendte tilbage til Hjemmet, 17 Januar 1718 optoges i
den danske Adelstand under Navnet Lillienpalm og s. A. blev
Stiftamtmand i Ghristianssands Stift samt 1719 tillige Amtmand
i Nedenes Amt, hvilke Embeder han derefter indehavde, indtil han
i 1729 afgik ved D?den i Ghristianssand. Saaledes anf?rer J. G.
Berg i Saml. t. d. n. Folks Sprog og Hist., VI. S. 254, at Gapi-
taine Hans Dahls Datter Margrethe f?rst var gift med Bj?rn og
efter hans D?d med Johan Sigisnmnd Lillienpalm. Imidlertid
kan Liitzows Beretning, saaledes forstaaet, neppe v?re rigtig.
Stiftamtmand Lillienpalms Enke hed nemlig Anna Undal og d?de
i Ghristianssand 11 Februar 1742 (bisat i Kj?lderen under Dom-
kirken 8. Marts s. A.), 76 A. gi. Hun var saaledes f?dt i Aaret
1666 — uden Tvivl — i Ghristianssand, hvor hendes For?ldre,
Lagmand i Agdesidens Lagd?mme Laurits Andersen Undal og
Martha Augustinusdatter Wroe, vare bosatte. Da det ikke vides,
at Stiftamtmand Lillienpahn har v?ret gift mere end én Gang,
er det ikke sandsynligt, at Liitzov^s Beretning kan v?re ganske
paalidelig. Saameget mindre kan det antages, at Lillienpalm kan
have v?ret gift, f?r han ?gtede Anna Undal, som hans S?n af
dette Egteskab Lieutenant, senere Major Henrik Sigismund Lillien-
palm, der 12 Juli 1732 fik kgl. Bevilling til at v?re sin egen
V?rge, uanseet at han ei endnu havde fyldt sit 25de Aar, og
den 10 Februar 1736 erholdt kgl. Bevilling til at ?gte Marthe
(eller Margrethe) Undal, en Datter af Morbroderen Justitsraad og
Amtmand i Lister og Mandals Amter, senere Stiftamtmand i
Bergens Stift, Andreas Undal og Gatharina Jersin, uanseet at de
vare S?dskendeb?m, maa v?re f?dt c. 1708. Lillienpalm maa
nemlig som en F?lge heraf antages senest c. 1707 at v?re bleven
gift med sin n?vnte Hustru — saameget mere, som det ikke en-
gang vides, om Major Lillienpalm var det f?rste Barn i dette
Egteskab — , medens Bj?rn, som ovenfor n?vnt, f?rst d?de 1704.71

Bj?rns Enke kan neppe have indgaaet nyt Egteskab f?rend et
Aar efter Mandens D?d, hvilket ogsaa i Tilf?lde maatte gj?lde
med Hensyn til Lillienpalm, og det bb'ver saaledes neppe muligt,
at den Sidstn?vnte kan have v?ret gift mere end den ene Gang
med Anna Undal. Der maa derfor paa den ene eller anden
Maade ligge en Misforstaaelse til Grund for Liitzows Beretning.
Enten maa Lillienpalm have v?ret gift med Bj?rns Enke, men
i saa Fald maa denne have v?ret gift med Anna Undal og ikke
med Margrethe Dahl, eller ogsaa maa Bj?rn have v?ret gift 2
Gange, 1ste Gang med Margrethe Dahl og senere med Anna
Undal, men da er Liitzows Beretning urigtig, dersom det har
v?ret hans Mening, at det var Capitaine Dahls Datter, der som
Enke ?gtede Lillienpabn. At Bj?rn i Virkeligheden har v?ret
gift med Anna Undal, maa imidlertid ansees sikkert nok. Thi
ikke blot var ?Schoutbynacht Bj?rns S?n" ^) i 1711 i Huset hos
Morbroderen, Justitsaad og Amtmand Andreas Undal i Christi-
anssand, der 1702 skriver, at hans ?Svoger*" (o: Svigers?n)
Schoutbynacht Bj?rn da var ?i Ostindien", men if?lge Ind-
skriften paa Anna Undals Ligkiste, der i 1880 br?ndte tillige-
med de ?vrige Kister under Domkirken i Ghristianssand, var
hun 1ste Gang gift med Schoutbynacht, Gouvemeur og Gom-
mandant J?rgen Bj?rn og 2den Gang med Gouvemeur, Stifts-
befalingsmand Johan Sigismund Lillienpabn. Det er vel saa-
ledes sandsynligt, at Liitzow kun har forvexlet Navnet Undal
med Dahl og at Schoutbynachten aldeles ikke har v?ret gift
med nogen Datter af Capitaine Hans Dahl. Imidlertid er der
jo en Mulighed for, at Bj?rn kan have v?ret gift 2 Gange,
og jeg tillader mig derfor slutteligen at opkaste det Sp?rgsmaaJ
til Besvarelse: kan der leveres Bevis for, at Schoutbynacht J?rgen
Bj?rn, som af Liitzow berettet, har v?ret gift med en Datter af
Capitaine Hans Dahl? E. A. Thomle.

Archivfuldm?gtig. Christiania.

^) Denne S?n var Oberstelieutenant J?rgen Bj?rn, der var f?dt i Trankebar
i Ostindien 29 Sept. 1704 — altsaa efter Faderens D?d — og som d?de
i Ghristianssand 17 Mai 1760 — (bisat i Kirkekj?lderen 31 Mai s. A.).
Han blev 23 Juni 1727 (i Ghristianssand) gift med Maren Preus Eierulf,
f?dt i Ghristianssand 25 Marts 1706, f der 2 December 1764 (nedsat72

2.

Frederik Christian v. Bugge, f?dt i Staden Hannover 15.
Decbr. 1677, gift 29. Decbr. 1719 med Sophie Amalia v. Moltke,
var Ritmester i dansk Tjeneste og d?de i Nysted paa Laa-
land 1. Juli 1740.

Hans Fader var Mouritz Christian v. Bugge, der d?de som
Ritmester i Hertugen af Liineburgs Tjeneste; hans Farfader var
Henrik Christopher v. Bugge, Oberstlieutenant i dansk Tjeneste,
der var af den gamle danske adelige Familie Bugge.

Kjender man til disse Buggers Forf?dre og deres Livsstilling
og hvorvidt str?kker dette Kjendskab sig?

W. Blich,

OvercontroUeur. Bergen.

3.
Kan nogen oplyse, om der i Slutningen af det 16. Aarhun-
drede har levet en Oberst i dansk Tjeneste ved Navn Hans
Georg v, Haussman, der tidligere skal have v?ret Officer ved
Frondsbergs Landskn?gte? I bekr?ftende Fald bedes n?rmere
Data meddelt undertegnede, der vil v?re s?rdeles taknemmelig
for enhver Oplysning om vedkommendes Herkomst, eventuel Efter-
sl?gt etc. Assistent Fr. Gr?nvald,

Kj?benhavn V, Kingosgade Nr. 15.

4.

I 1696 foretoges Skifte efter Anna, Hans Hansen Holm,
Forpagter paa Storfosen's Enke. — Der oplyses Intet om hendes
Familienavn, som herved s?ges oplyst. — Et af B?rnene havde
til Formynder Cancelliraad S?ren Bygbal, et andet Jens Mogen-
sen, Hustruens S?sters?n, formodentlig den samtidige Foged i
St?rdalen af dette Navn. — Holmes Hustru kunde t?nkes at
v?re en Mangelsen eller en Matheson.

Ethvert Bidrag til Opklaring af Forholdet modtages med

^^ ^^ Ch. Delgobe.i Kirkekj?lderen 17 s. M.), Datter af Raadmand Anders Mortensen
Kierulf og Helvig Marie Preus. I dette Egteskab havde han mange B?rn.73

5.
Med hvem var Toldkasserer i Mandal, Hans Christopher N?r-
ager (levede 1804) gift? Kan der paavises en Forbindelse mellem
ham og Sl?gten Moltke? Ch. Delgobe.

6.

Kan der skaffes Oplysning om de i ?Stamtavle over den
tr?nderske Sl?gt Buir, S. 3, n?vnte Studenter Th?ger og Hans^
Andersen, deres Giftermaal og eventuelle Descendents?

Gh. Delgobe.
7.

Om Kj?bmand i Mandal T?rres Christensen Nedenes, d?d
1721, ?nskes Oplysninger med Hensyn til, fra hvilket Sted han
var, samt naar og hvor han var f?dt, ligesom ogsaa om hans
For?ldre, S?dskende og Forf?dre. Kunne andre Oplysninger
vedkommende denne Sl?gt, deres Livsstilling, Bosted, Ejendomme
o. s. V. skaflfes?

Besvarelser af disse Sp?rgsmaal modtages med Taknemme-
lighed af J. 0. Bugge,

Skibsreder, Mandal.
8.

Gustav Casimir Sommer, f?dt 1688, F?ndrik ved det Aal-
borgske Regiment 26/ii 1709, Secondlieutenant Vs 1711, Premier-
lieutenant ^Yg 1716, ansat ved 16de Frikompagni paa Hitler-
skandse 1734, d?d der ^% 1753, begravet %, gift 1. med Hel-
vig Andre?datter, d?d og begravet paa Hitlerskandse 1. Febr.
1737; gift 2. % 1738 med Anna Sophia Falckeisen, f?dt i
Gluckstadt Vi 1711, d?d % 1779, Datter af Gapitain Hans
Jacob Falckeisen.

Hvem var hans f?rste Hustru en Datter af, naar er hun
f?dt og naar bleve de viede (vistnok c. 1720)? Hvem er Gustav
Casimir S. en S?n af? (der er meget der taler for, at han er en
S?n af Gapitain ved det N?rrejydske Nationalregiment Gotfried
Sommer, gift med Birgitte Munthe, hvilket ?gteskab findes om-
talt i dette Tidsskrift VI, 209, men der er intet fuldst?ndig Be-
vis herfor). Kjendes Gotfried S.'s Vaaben? Gustav Casimir's
Vaaben er et tv?rdelt Skjold af Guld og S?lv, i det ene Felt en74

Segl, i del andet en Gren med 3 Roser, paa den kronede Hjelm
en Mandsskikkelse, der holder i den ene Haand en Gren med 3
Roser, i den anden en Segl.

Johann Philipp Sommer ^ f?dt 1688, kgl. Gartner, Voldmester
i Citadellet Frederikshavn 29/^2 1727—52, d?d V12 1752, begr.
12/2; gift % 1735 med Anna Elisabeth Steen, d?bt ^o/^ 1718;
hun er rimeligvis gift 2den Gang. Hvem var hendes 2den Mand?
naar d?de han?

Enhver Oplysning om ovenn?vnte Personer modtages med
Taknemmelighed af Stud. jur. F. C. Sommer,

Smallegade Nr. 22, F.

Svar paa Sp?rgsmaal.
I.
Den i dette Tidsskrifts 1ste R?kkes 1ste Bind (Omslaget)
omhandlede Cancelliraad og ToldcontroUeur i Christianssand Peter
Christian Buck, om hvis For?ldre der sammesteds er opkastet
Sp?rgsmaal, var, som allerede af Hr. Registrator Fr. Krarup 1.
c. formodet, en Broder af Rector paa Herlufsholm Markus Buck,
hvis For?ldre kjendes (se G. L. Wad, Meddelelser om Rektorerne
paa Herlufsholm, S. 208). If?lge Skiftet efter Provst over J?derens
Provsti og Sognepr?st til Haa Nils Gr?wers Hustru Christine
Marie Buck, der d?de paa Haa Pr?stegaard 16 Januar 1786
uden B?rn, var nemlig hendes Arvinger f?lgende:

1. Broderen Markus Buck, Rektor paa Herlufsholm; var d?d,
men havde efterladt B?rn.

2. Broderen Gordt Buck, kgl. Betjent ved Helsing?rs Told-
kammer; ligeledes d?d, men havde ogsaa efterladt B?rn.

3. Broderen Peter Christian Buck, Cancelliraad og Toldcon-
troUeur i Christianssand; var d?d, men havde efterladt mange
B?rn.

4. Broderen Hans Jacob Buck, Sognepr?st til Ringkj?bing.
Om han var i Live eller ei, var ei bekjendt.

5. S?steren Anna Dorothea Buck, ?salig Khyners"; levede.

6. S?steren Magdalena Buck; levede.

7. S?steren Anne Elisabeth Buck; var d?d, men havde i sit75

Egteskab med Klokker ved St. Olai Kirke i Helsing?r Chri-

stopher Bentzon flere B?rn.

Boet, der blev registreret 2. Febr. 1786, viste en Indt?gt
af 525 Rdl. 3 Ort 20 Sk, medens Gj?lden udgjorde 567 Rdl.
1 Ort 5 Sk., saaledes at der ved Skiftets Slutning 31 Juli s. A.
Intet var i Behold til Konens Arvinger, der for?vrigt ikke heller
havde anmeldt sig, uagtet derom af Skifteretten udstedt Proclama.

E. A. Thomle.
II. .

Til en mulig Veiledning ved en yderUgere Besvarelse af det
af Hr. H?iesteretsadvokat G. Liebe i 2den R?kkes 1ste Bind S.
237 opkastede Sp?rgsmaal om Familien Liebe meddeles, at en
Jacob Wilhelm Liebe, Underofficer ved Hs. Maj. Dronningens
Livregiment til Fods, detacheret i Grevskabet Ranzau i Holsten,
den 4 Februar 1783 fra Byen Barmstedt s?gte om at erholde et
kgl. Visiteur- eller GontroUeur-Embede og i denne Ans?gning op-
lyser, at han er f?dt i Kj?benhavn, i 40 Aars Alder, at han har Kone
og 4 B?rn samt at hans salig Fader Oeorg Julius Liebe havde
v?ret Hofbogbinder hos Ghristian VI, Frederik V og Ghristian
VII indtil hans (Liebes) D?d i Aaret 1778. I sin Ungdom havde
han s?gt at gj?re sin Lykke ved at conditionere hos Herskaber
og tjente tilsidst som Kammertjener hos General Grev Ranzau
Ascheberg 1765. Han n?d Generalens saavelsom hans h?isalig
Faders Naade og Generalen, som gjerne saa ham befordret, over-
talte ham til at gaa i milit?r Tjeneste ved Hs. Maj. Dronningens
Livregiment ved Livcompagniet som Underofficer paa Avantage
Ao 1766, hvilken Tid Generalen var Ghef for bemeldte Regiment.
I 16 Aar havde han nu tjent som saadan, i hvilken Tid han siden
1769, da han blev af Regimentet i Districtet detacheret, havde
havt mange Bekostninger i Betragtning af foregaaede Forandringer
med Exercerpladsene og ofte uden Officerer ved Gompagniet for-
rettet Tjenesten alene, saaledes at den lille Arv, der var ham
tilfalden efter Fader og Moder, 300 Rdl., ganske var bortsmeltet.
I 1772 gav Generalen, hvis Naade han stedse havde havt den
Lykke at nyde, ham Haab om en Gr?ndsecontroUeurs Plads
mellem Rendsborg og SlesVig, men dette Haab glippede. Kammer-76

herre G. v. Brandt gav ham paa denne Ans?gning f?lgende An-
befaling, dat. 5 Febr. 1783: ^Supplicanten, som i adskillige Aar
har opholdt sig i Byen Barmstedt som commanderende Under-
officer ved national Mandskabet, haver ei alene i denne Tid op-
f?rt sig saa godt og skikkeligt, at han ikke har gjort mindste
Anledning til Klage over sig, men endog ved hans lemf erdige
Omgang s?gt at betage den gemene Mand den is?r i disse Egne
ikkuns for almindelige Frygt og Modbydenhed imod Soldatstan-
den og saaledes troligen beflittet sig at befordre Milit?rtjenestens
Bedste. Desuden er Supplicanten i hans n?rv?rende maadelige
Omst?ndigheder ei istand til vedb?rlig at s?rge for hans B?rns
Opdragelse og kvalificerer sig ydermere ved hans Activité og
F?rdighed i Regning og Skrivning til den ans?gte kgl. Naade,
som jeg saaledes efter hans Anmodning i al Sandhed kan atte-
stere." Naar det bem?rkes, at H?iesteretsadvokat Liebes Fader
Justitsraad Georg Julius Liebe, b?rer de samme Fornavne som
den ovenn?vnte Underofficer Jacob Wilhelm Liebes Fader, der i
alle Fald 1761 og muligen endnu f?r var Hofbogbinder, er det
vistnok adskilligt der taler for, at Sidstn?vnte ogsaa har v?ret
Fader til Glasmester Abraham Liebe i Christiania, der saaledes
maa antages at v?re en yngre Broder af Jacob Wilhelm Liebe
og formentlig ligesom denne f?dt i Kj?benhavn,

E. A. Thomle.
IIL

Gapitaine i Marinen Th. Dannevig har velvilligen oplyst, al
den i dette Tidsskrifts 2den R?kkes 1ste og Sdet Bind omhand-
lede Iver Madss?n Bredahls Fader, Mads (Iverss?n) Bredahl, var
gift med Riborg Ghristophersdatter, der blev begraven ved Eide
Kirke i Homedals Pr?stegjeld 27 .Tanuar 1733, 78 A. gi. Mads
Bredahl var d?d f?r 1708, da Enken samme Aar betalte Gon-
sumtionsskat i Arendal, hvor hun boede paa Tyholmen. Hun
var en S?ster af Jacob Ghristopherss?n, Borger i Arendal, der
var gift med Elisabeth Arentsdatter von Kampen.

E. A. Thomle.
IV.

I Anledning af Sp?rgsmaalet (II, 186) om Foged Christian77

Frederik Glilckstad meddeles, at han (if?lge Vor Frue Kirkes Mi-
nisterialbog) er d?bt 25. Januar 1726; hans For?ldre 'vare An-
dreas Melchior Gliickstad, Proviantskriver paa Trekroner, boende
i lille St. Glementsstr?de, og Anna Maria Pristau. And.,Melch.
G. fik 20. April 1726 Bestalling som Byfoged i Storehedinge og
Birkeskriver i Tryggev?lde Rytterdistricts Birk, efterat han fra
8. Marts s. A. havde v?ret adjungeret Formanden Morten Alsing.
If?lge Storehedinge Kirkebog har han ladet d?be f?lgende B?rn:
1. Matthias, 2den Paaskedag 1727; 2. Sophie Hedevig, 3die Jule-
dag 1728; 3. Anna Maria, 28. Aug. 1730; 4. Frederikke, 1732;
5. Adam, 1733; 6. Johan Pristau, 21.Nov. 1735; 7. Jens, 6. Oct.
1736; 8. Rudolph Nicolaus, 10. Oct. 1738; 9. Engelke, 10. April
1740. Hans Hustru, A. M. Pristau eller Pristaff, d?de 1740, og
19. April 1741 ?gtede Gliickstad (if?lge Kj?ge Kirkebog) Inge-
borg Ebbesdatter; af dette ?gteskab var S?nnen Ebbe, d?bt i
Storehedinge 29. Nov. 1742. Hun d?de s. A. og G. ?gtede 8.
April 1744 (if?lge Kj?ge Kirkebog) Ingeborg Veybel, d?bt 12.
Novb. 1715, Datter af Kj?bmand Jens Veybel, d?d 1728, og
Maren Rasmusdatter. Af dette ?gteskab vare B?rnene : Andreas
Melchior, Maren, d?bt 1745, og Jens Veybel G., d?bt 5. Aug.
1746. Gliickstad d?de 1748, begravet 16. Juh. — Andre Per-
soner af Navnet Gliickstad forekommer i Sj?llandske Tegneiser
(23. Nov. 1723) og Sj?ll. Registre (4. Juni 1723) — Af Navnet
Pristaff n?vnes Mathies P. og Hustru Sophia Stephensdatter i
Sj?ll. Tegneiser 23. Januar 1719 (ang. UforUgelighed) og Sj?ll.
Registre 7. April 1721, da hun faar Bevilling til at v?re for sig
selv fra hendes Mand, indtil Forligelse mellem dem kan stiftes;
hendes Alder angives at v?re over 63 Aar.

F. G. Sommer.
V.
Den i Tidsskriftets 2den R?kke, I, 69, omtalte Anna Mar-
grethe Kriiger, d?bt 14. Juni 1758 i Kj?benhavns St. Nicolai
Kirke, var Datter af Jochum Christian Kriiger, Kammertjener
hos Gehejmeraad Bernstorff, og ^Johanne Christiane Bruun paa
Amalienborg; 12. Novb. 1763 lode satmme For?ldre d?be S?nnen
Johan Hartvig Ernst Kriiger, der formentlig er identisk med den78

Landinspecteur af dette Navn, som 30. Juli 1790 i Vartov Kirke
viedes til Margrethe Cathrine Birch. F. G. Sommer.

VI.

I Anledning af de i Tidsskriftets Bind V, 86 f., og 2. R?kke
II, 145 f., fremsatte Sp?rgsmaal om Personer af Navnet Hart-
mann kan jeg oplyse F?lgende:

Moritz Hartmann n?vnes flere Steder i Sj?llandske Registre
og Tegneiser, i disse sidste for 1689 som ?Mauritius Hartmann,
Gommandeur paa de til Ostindien bestemte Skibe" ; han var
Broder til Etatsraad Christopher H., paa hvis Begj?ring deres
S?ster Beathe Christine, afg. Gapitain Rammels, opholdende sig
i Trankebar ved F?stningen Dansborg, under 2. Sept. 1699
fritages for at betale Afgift af Arven efter hendes Broder, Gapi-
tain Moritz H. (Sj?ll. Tegnelscr).

Christopher H. blev Krigs- og Landcommissair 7. Juli 1702,
Justitsraad 1. Juni 1711, Etatsraad 20. Juni 1719; i Militair-
kalenderen 1720 findes han ikke, saa han mulig ef afgaaet ved
D?den 1719.

Morten H. blev By- og Raadstueskriver i Roeskilde 15. Oct.
1734, Raadmand ssteds., Cancelliraad 28. Oct. 1749 og d?de i
Holb?k 24. Januar 1780, 94 Aar gammel (M?llers haandskrevne
Fortegnelse over Rangspersoner; Adresseavisen). If?lge Roes-
kilde Kirkeb?ger lod han 20. Novb. 1736 d?be Barnet Ellen Kir-
stine; samme Aar d?de hans Hustru og 16. Sept. 1738 lod han
sig vie til Johanne Margrethe Lange. F. G. Sommer.Gaver.Et Medlem af Samfundet, der ikke ?nsker sit Navn n?vnet,
har vist dette den store Interesse, at skj?nke det et Bel?b af
1000 Kr. paa Betingelse af, at kun den halve Del af de af den
til enhver Tid v?rende Hovedstol faldende Renter anvendes i
Samfundets ?jemed, mederis den anden halve Del af Renterne
bliver at l?gge til Gapitalen, indtil denne har naaet en St?rrelse,79

?

som den danske Bestyrelse ikke alene maatte finde betryggende
for Samfundets fortsatte Bestaaen, men endog uhensigtsm?ssigt
yderligere at for?ge.

Samfundet har modtaget f?lgende B?ger:
fra Boghandlerfirmaet P. Hauberg & Co.:

J. Bidstrup, Stamtavle over Familien Koefoed, B, Kbhvn.
1887, 4to;
fra Hr. Sognepr?st D. Thrap hans:

Erindringer fra Kristiania Borgerskole 1841 — 43. Kristiania
1887, 8vo;
fra Hr. Overretssagf?rer K. Rostrup:

Imm. Barfod, Stamtavle over den lollandske Familie Ro-
strup. Kbhvn. 1883, 8vo;
fra Hr. L?rer A. Petersen hans:

Festskrift ved Kj?ge venskabelige Klubs Hundredaarsfest den
5. December 1887. Kj?ge 1887, 8vo;
fra Hr. Gapitain F, H. W. Harbou hans:

Nekrologer over de i Felttoget 1850 faldne danske Officerer.
S?rligt Aftryk af Generalstabens V?rk: Den dansk- tydske Krig
i Aarene 1848—50, 3die Dels andet Afsnit. Kbhvn. 1887, 8vo;
fra Hr. Gand. mag. Michael Sundt hans:

Studenterne 1851, biografiske Meddelelser m. m. , Kristiania
1887, 8vo;
fra Hr. L?rer Julius Bidstrup hans:

Stamtavle over Sl?gten Boesen. Kbhvn. 1887, 8vo.Genealogisk Institut.

Da Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie
blev stiftet i Aaret 1879, var det ikke uden en vis Usikkerhed,
at man saa Fremtiden im?de. — At bringe en vedvarende For-
bindelse til Veje imellem Fagm?nd i to, om end n?rbesl?gtede
Folk, og at skabe et Tidsskrift, hvortil Bidragene fremkom fra
to Sider, var visselig en vanskelig Sag, men den maa siges at
v?re lykkedes; det betydelige Arbejde og de Ofre, der ere gjorte
for at kalde Virksomheden til Live og f?re den frem, have vist
sig at v?re vel anvendte.80

Formaalet er jo n?rmest at v?kke og n?re Interesse
for Personalhistorien, og Bestyrelsen har derfor ogsaa bestr?bt
sig for ikke blot at gj?re Tidsskriftets Indhold saa godt og be-
l?rende som muligt, men ogsaa at bringe saa meget Stof, som
de ikke rigelige Pengemidler have tilladt.

Ved Sp?rgerubriken har den s?gt at im?dekomme Medlem-
mernes ?nsker med Hensyn til Oplysninger om Personer og
Sl?gter, men ligefrem at paatage sig Unders?gelser og Besvarelser
af hvilketsomhelst Sp?rgsmaal, der fremkom af rent practiske
Forhold, som Arv og Legater, har Bestyrelsen selvf?lgelig maattet
anse liggende helt udenfor Samfundets Formaal.

Nogle af Samfundets Medlemmer og af dettes Bestyrelse
samt en Del andre M?nd, nemlig Provst Immanuel Barfod, Re-
dacteur Hiort-Lorenzen, Kammerjunker ? Birkedommer Holten,
Godsejer G. Mansa, Etatsraad F. Meldahl, L?ge G. Mynster, Ar-
chivar, Dr. O. Nielsen, Gehejmeconferentsraad F. Schlegel, Sogne-
pr?st V. Schousboe, H?jesteretssagf?rer R. Str?m, Archivassi-
stent A. Thiset, Oberst F. Thorkelin, Provst J. Vahl, H?jeste-
retsassessor. R. G. With og Boghandler Wroblewski, der mene,
at Genealogien har Betydning i mange Henseender paa det borger-
lige Livs Omraade, have derfor nu stiftet et Selskab ?Genealogisk
Institut** der har til Formaal at bringe practisk Udbytte af gene-
alogisk-videnskabelige og personalhistoriske Forskninger.

Til Opnaaelse heraf gives Oplysning om Personer og Familie-
forhold i ?ldre og nyere Tid. Unders?gelser foretages om Fa-
milieadkomst til Legater, Stiftelser, Klostre og lign. Uddrag af
Kirkeb?ger, StamruUer og Skifteprotokoller forskaffes, Archiv-
unders?gelser foretages, ligesom ogsaa Stamtavler og Ahnetavler
udarbejdes. Forretningsledelsen er overdraget Assistent Sofus
Elvins, Alle Indbetalinger til Institutet skulle modtages af Sel-
skabets Kasserer, der tilligemed et andet Medlem af Bestyrelsen
danner et Kasse- og Gontroludvalg.

Institutet garanterer for Authenticiteten af de meddelte Op-
lysninger, men paatager sig intet som helst juridisk Ansvar
derved.81Uddrag af norske Kirkebager.

Meddelt af Archivfuldm?gtig E. A. Thomle.Jiin af de vigtigste genealogiske Kilder er de af Pr?sterne f?rte
Ministerialb?ger, der imidlertid langtfra overalt have v?ret bevarede
paa den omhyggeligste Maade, saaledes at de tildels nu ere tabte.
Som Regel findes Kirkeb?gerne her i Landet ikke bevarede l?ngere
tilbage end fra Begyndelsen eller den f?rste Halvdel af forrige Aar-
hundrede og mange Steder gaa de ikke engang paa langt n?r saa
langt tilbage i Tiden. Undertiden mangle de aldeles. For de 3
s?nden^eldske Stifter ere de, forsaavidt de ere hundrede Aar gamle
eller derover, nu indsendte til Rigsarchivet og forsaavidt for Fremtiden
unddragne fra den ?del?^else, de utvivlsomt ellers vilde have gaaet
im?de ved Pr?stearchiverne. Det samme er ogsaa tildels, skj?ndt
neppe i den ?nskelige Udstr?kning, Tilf?ldet for Throndhjems Stifts
Vedkommende og der kan vel ogsaa snart v?re Haab om, at en lig-
nende Indkaldelse vil blive iv?rksat for Bergens Stift, efter at samme
nu har faaet sit eget centrale Archiv. ?nskeligt vilde det v?re, om
der ogsaa snart blev truffet en lignende Foranstaltning med Hensyn til
de ?ldre Kirkeb?ger for Troms? Stift, der muligens ville vise sig at
gaa forholdsvis langt tilbage. — Da en af de Opgaver, n?rv?rende
Tidsskrift har sat sig, ogsaa er at meddele saadanne Kilder, der kunne
give Genealogen og Personalhistorikeren de forn?dne Materialier i
H?nde, har jeg herved villet gj?re en Begyndelse med at meddele
saadanne Uddrag af Landets ?ldre Kirkeb?ger, der kunne v?re af
Interesse. Som Regel medtager Uddraget alene Personer med fast
Familienavn, men paa den anden Side ogsaa uden Undtagelse alle
saadanne, uden Hensyn til Personernes Stilling. Findes altsaa et eller
andet Individ af en Sl?gt, der antages at v?re f?dt i det omhandlede
Pr?stegjeld i det Tidsrum, Uddraget omhandler, ikke i dette, saa findes
Vedkommende heller ikke i Ministerialbogen; i alle Fald er han da ikke
deri betegnet paa en saadan Maade, at Meddeleren har kunnet se, at
han har henh?rt til den omhandlede Sl?gt. Personer, der selv intet
fast Familienavn f?re, ere dog undtagelsesvis medtagne i Uddraget,
naar de vides at henh?re til Sl?gter, der senere have antaget et saa-
dant, navnlig naar Sl?gten senere er bleven mere bekjendt og op-
naaet en h?iere social Stilling. — Uddragene ere tagne fra Kirkeb?ger
fra forskjellige Stifter, uden nogen bestemt Plan. Dog har jeg med
Villie valgt at meddele Uddrag af Landsmenighedernes Kirkeb?ger, da
disse ikke indeholde et saa stort Antal Familienavne som Byernes og

682

derfor tage mindre Plads. Paa den anden Side vilde ganske vist et
Uddrag af Byernes Kirkeb?ger v?re af langt st?rre Interesse, men
meget vil dog v?re vundet, naar Landsbygdernes Kirkeb?ger ere ud-
t?mte, idet Antallet af de Steder, hvor en eller anden Oplysning
maatte s?ges , derved vilde indskr?nkes til nogle faa Gentralpunkter.
At meddele — i allé Fald de st?rre — Byers Kirkeb?ger i Uddrag
vilde neppe kunne ske i dette Tidsskrift, i ethvert Fald ikke efter den
samme Plan*, som jeg ovenfor har troet at burde bef?lge med Hensyn
til Landsbygdernes.

I. Eyje.

Dette Pr?stegjeld tilligemed Annexerne Hordn?s, Iveland og Veigus-
dal h?rte forhen til Robyggelagets eller S?terdalens Provsti, men
h?rer nu til Torrisdals Provsti i Neden?s Amt dog med Undtagelse
af Veigusdal, der ved kgl. Resol. af 7. Novbr. 1874 henlagdes til
Heirefos Pr?stegjeld i Arendals Provsti. Den ?ldste Ministerialbog for
Evje og Iveland begynder med Aaret 1705, for de ?vrige 2de Annexer
med Aaret 1 704 og er f?rt s?rskilt for hvert Sogn. I Uddraget er
dog for at spare Plads samthge Sogne st?bte sammen. Evjes Ministe-
rialbog gaar blot til Udgangen af Aaret 1759, men Annexernes til
1764,^ med Undtagelse af Veigusdals Ministerialbog, der f?rst slutter
med Aaret 1779. — Evjes Ministerialbog indeholder paa de f?rste
Blade ogsaa en series pastorum, der er medtaget i Uddraget.Sognepr?sterne til Efgie Pr?stegield efter Reformationen,
saa mange som findis vis antegnet at have v?ret her:
t. Her Lars Thomess?n var Sognepr?st paa de Tider mand
skrev 1572; findis ogsaa at have levet her paa Steden 1594.
Men hvad Landsmand h?nd var eller hans Hustrois Nafn
vidis ikke; alleniste at SI. Hr. Christopher Peders?n som
1663 blef her Sognepr?st bekiente for mig at h?nd saae og
kiendte 2de af den SI. Mands S?nner, som l?sde for B?n-
demis B?rn i Aaseraid det f?rste h?nd kom.

2. Her Erich Olss?n, huis Hustruis Nafn ogsaa er os uvitterligt;
h?nd var her Sognepr?st ikkmi en kort Tid, og kom her-
fra til Gierrestad i Neden?s Lehn, hans S?n kiente ieg da
ieg var Student 1686. En gamel smuk agtende Bonde
Mand, da paa Alder af 80 Aar, ved Nafn Hans Erichs?n,
boende paa Langeland i Mandal.

3. Hr. Hans Mariager, som ogsaa var Proust i Raabygdlagets83

Prousti, en dansk Mand; hans Hustroe heedte Maren og
var en Raadmandsdatter af T?nsberg ; tuende af hans D?ttre
har levet her i min Tid, for kort Tid siden d?de, Kirsten
Hansdatter Hougen og Dorthe Hansdatter Landsverch, begge
af en h?y Alder; deris Afkome boer hér endnu besynderlig
i Efgie og Ivelands Sogner.

4. Hr. Thomes Philips?n f?d i Stavanger; hans Fader var en
Murmester og Borger til bemte Bye; hans Hustroe var Siri
Knudsdatter, Sognepr?stens Hr. Knuds Datter paa Bielland;
deris B?rn og B?rneb?rn lever her endnu iblant os.

5. Hr. Christopher Peders?n f?d i Biergbye i Selland. Hans
SI. Fader var Degn til den same Menighed. Hans Hustroe,
som d?de 1717 ved Pintzetiider Berette T?rrisd. f?d paa
Asdal i Neden?s Leehn, hendis Fader var T?rris Christens?n,
Borger til Christians: og Moderen Anne J?rgensd. Deris
levende B?rn er den Hederlige Mand Hr. Peder Christo-
phers?n Sognepr?st til Byglands Menighed, Erich Christo-
phers?n, Borger til StavangCT, Min Hustroe Karen Christo-
phersd. samt Maren Christophersd., gift 1719 med en Borger
af Stavanger nom: Elling; de d?de vare Ane ugift, Martha
SI. Hr. Mogens Ribergs i Mandahl samt Thomas Christo-
phers?n som d?de udenlands og T?rres Christophersen, d?d
i Bergen.

6. Mentz Blix f?d i Tronhiems Bye i Norge 1660. Min Fader
var Mag. Mogens Blix, Pr?st til Domkirken der, min Moder
er Giedske Mentzdatter Proustens datter til Domkirken.
Anno 1688 blef ieg voceret af min SI: Formand og V?r-
fader SI. Hr. Christopher Peders?n, 1691 stod mit Bryllup
her paa Efgie med hans Datter Karen Christophersdatter, og
haver Gud velsignet os med 3 S?nner, de to udj deris Barn-
dom d?de og ligger begraven i Byglands Kirke, den 3die
lever endnu, Mogens Blix, en Student og udj i sit 20 Aar.
Anno 1692 blef Sognepr?stkaldet opladt af min SI. V?r-
fader for hans Alderdoms Skyld og Svaghed og n?d ieg
kongl Naade at ieg fik det igien; 1708 blef ieg af vel?dle
og H?y?rverdige Hr. Biscop Mag. Jens Bircherod beskikket84

at vere Proust her udj Proustiet.. Anno 1716 n?d ieg kongl.
Naade at bytte Kald med Vel?rverdig Hederlig og vell?rde
Hr. Niels Hanss?n Tyrholm Sognepr?st til Jels?e Pr?ste-
gield og Proust i Ryef?lke; Anno 1717 d. 9 April reiste
ieg herfra Pr?stegaarden at antage det allemaadigste mig
fonmdte Pr?stekald Jels?e.

7. Hr Niels Hanss?n Tiurholm f?d ?ster i Ghristiani? Stift paa
Moss aar 16 . ., f?rst Sogne Pr?st til Jels?e Kald i Ryefylke;
blev Sognepr?st til Evje Kald 1716 og d?de 1724 d: 24de
Febr. paa Evje Pr?stegaard.

8. Herman Schi?tte f?d udi Bergen Aar 1692 d. 2 Nov: aller-
naadigst voceret til Sogne-Pr?st for Efgie Pr?stegield d. 6
May 1724. Af Mag. Jacob K?rup Biscop ofver Chsands
Stift d. 28 Sept. 1734 beskicked at v?re Proust ofver Raa-
b?ydelaugets Proustie.

9. Erich Ancher Bruun f?d i Christiania 1725 d: 22de Octobris,
allemaadigst voceret d: 17 Julij 1750 til Sognepr?st for
Oure Pr?stekald i Nordm?rs Fogderie i Tronhiems Stift,
derfra forflyttet d. 17de Junij 1757 til Evie Pr?stekald i
Raab?ydelaugets Provstie og Ghristiansands Stift. Ao 1779
d: 31 Martij blev jeg af Doctore Theologi? og Biscop Eilert
Hagrup beskicket til Provst for Raab?ydelaugets Provstie;
d: 14 No vembris 1788 allemaadigst forflyttet fra Evie Pr?ste-
Kald til Soledals Pr?stekald i Ryef?lke Provstie.

10. Peter Gruner Mandall er f?d i Nannestad Pr?stegield,
?vre -Romerigets Provstie og Aggershuus Stift Aar 1749
den 18 Maij, blev kaldet til Gapellan pro persona til Romme-
dals Pr?stegield i Aggershuus Stift den 3die Septbr 1775
og derfra i Aaret 1789 den 13de Februarij allemaadigst
kaldet til Sognepr?st for Evie Pr?stegield i Ghristiansands
Stift.

Fortegnelse
over Gapellaneme udi Evje Pr?stegield fra 167 O ve, saa mange
som findes nedtegnede, at have v?ret her.
1. Hr Peder Ghristophers. f?d her paa Evje, blev voceret af
sin Fader Hr Ghristopher Peders. 1670 og siden kaldet til85

at v?re Sogne-Pr?st til Byglands Prsr?tegield, hvor han d?de.

2. Hr Mens Blix blev voceret til Capellan 1688 og Sogne-Prest
her til Evje Kald 1692. ?o 1708 blev han Provst i Raa-
b?ydelauget og 1716 blev han forflyttet til Jels?e Kald i
Ryefylkes Provstie.

3. Hr Hans Peders, var Capellan her 1708 og d?de paa Odder-
st?l i Ivelands Sogn den 3clie Mii 1721.

4. Hr Christen Frost var Capellan her til Eyje Kald 1724, og
d?de i Ki?benhavn, medens [han] laae der, for at sollicitere.

5. Hr lohan Phillips blev voceret 1740, og reiste her fra Kaldet
Ao 1750 til Ki?benhavn, hvor han d?ede.

6. Hr Niels Gr?gaard blev voceret 1751, han var f?d i Chri-
stiansand og reiste herfra til Ki?benhavn 1758, var siden
Skibs Prest og tilsidst blev han Sogne -Pr?st 1760 til
Schibtved Pr?stekald i Agershuus Stift.

7. Hr Hans Mathias Abel f?d i Bergen, blev 1761 voceret af
sin Farbroder SI Provst Abel, Sogne Prest til Byglands
Kald, at v?re hans Medtiener i Ordet til bemelte Byglands
Kald. ?o 1764 blev han af Sogne Presten til Evje Pr?ste-
gield Hr Erich Ancher Bruun kaldet til at v?re Capellan pro
Persona her til Evje Kald. Ao 1766 blev han allemaadigst
kaldet til at v?re Residerende Capellan til F?rrisdals Pr?ste-
gield i ?vre-Tillemarkens Provstie her i Stiftet, og da Kaldet
blev deelt 1769 blev han Sogne Prest til Moe Pr?stegield.
Ao 1778 blev han Sogne Prest til Omblie Pr?stegield og
Ao 1783ve blev han allemaadigst forflyttet til Gierrestad
Pr?stegield.

8. Hr Even Meldal Schieldrup blev af Hr Erich Ancher Bruun
voceret til at v?re Capellan pro Persona her til Evje Pr?ste-
gield 1766. Ao 1768ve blev han af Stifts-Provsten Hr Pro-
fessor S?ren Friedlieb voceret til Medtiener til Xstiansands
Dom-Kirke. Ao 1776 blev han Sogne Pr?st til ?vre-
Qvinnisdal i Lister Provstie og 1782ve blev han allemaadigst
forflyttet til Valle Pr?stegield i Undal her i Christiansands
Stiffi; i Aaret 1786 til Oddernes Kald.

9. Hr Hans Qvale voceret af Sogne-Pr?sten til Evje Pr?ste-86

gield Hr. Erich Ancher Bruun 1768. Reiste herfra den 12te
Aprilis 1775. Blev allemaadigst kaldet til at v?re Sogne-
Rp?st til Suldals Pr?stegield i Ryefylkes Provstie 1776.

10. Hx Niels Huss f?d i Omblie Pr?stegaard, var f?rst GoUega
ved Gathedral Skoelen i Xstiansand, blev siden voceret til
Medtiener i Ordet til Evje Pr?stegield af Sogne -Pr?sten
Hr. Erich Ancher Bruun i Aaret 1775ve.

11. Hr Simon Petter Ancher Bruun f?d her paa Evje Pr?ste-
gaard, blev af sin Fader Hr Erich Ancher Bruun Provst udi
Raab?ydelaugets Provstie og Sogne Prest til Evje voceret
1785 til at v?re Capellan pro Persona. Forloed Evie
Pr?stegield i Aaret 1791 og samme Aar allemaadigst kaldet
til Sognepr?st for Tryssild Pr?stegield i Aggershuus Stift.1704. D. 2 p. Tri. (IJuni.). Hordn?s: Ligpr. over Elen Sophia

Schr?der, Sorenskriverens Mathi? Schr?ders og
Margrethe S?rensd. Datter.
r, 14 p. Tri. (24 Aug.). Vegusdal: Lyth Mathis?n ?rum og

Margrethe Kirstine Vibye Fad.

1705. 18 Febr. Evje: Karen Hr Mentz Blixis Fad.
r, 3. Marts. Iveland: Sergeant Ole Brun Fad.

? Dom. Rog. (17 Mai.). Hordnes: Sergeant T?nne Krog-
stad Fad.
D. 1 p. Tri. (14 Juni.). Hordnes: Ligpr. over Sergeant
T?nne Krogstads Datter.

? 26 Juni. Hordn?s: Mad. Schr?der introduceret.

? 12 p. Tri. (30 Aug.). Vegusdal: Margrethe Kirstine Vibye

Fad.

? D. 13 p. Tri. (6 Sept.). Evje: Lene T?nne Sergeant Fad.

? 8 Oct. Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.

? D. 19 p. Tri. (18 Oct.). Hordnes : T?nne Krogstads Q. introd.

?21 Oct. Iveland: Ligpr. over Aanon, Tor Solbergs S?n,

som de 15 Oct. blev slaget til D?de af en
Bi?rn udj sit 10 Aar.

? D. 1 i Adv. (29 Novbr.). Hordnes: Ligpr. over T?nne

Krogstads S?n Tore Brat.87

1706. 9 Jan. Hordnes: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.

? D. 2 p. Eph. (17 Jan.). Evje: Mad: Gjerthrud ?rum Fad.

? 3 Febr. Evje : Berette SI. Hr. Christopher Peders?ns Fad.

y, 12 ? ? : Berette SL* Hr. Christopher Peders?ns Fad.

^ D. Pahn. (28 Marts.). Vegusdal: Lene Sei^eant Krog-
stads Fad.

^ D. Pasch. (4 April.). Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.

^ D. Qvasimod. (11 April). Vegusdal: Margrethe Kirstine

Vibye Fad.

^ D. Tri. (30 Mai.). Vegusdal: Ligpr. over Ane Jonsd. f?d

i Bergen, hvis Alder af B?rnene var beregnet
til 138 Aar.

? 26. Sept. Iveland: Ane Marie Hr. Mentz Peders?ns Fad.

? 8 Novbr. ? : Hr. Mentz Pedersen og Ane Marie Hr.

Mentzis Fad.

^ 13 ? Evje: Ingeborre Hr. Peder Christophers?ns Fad.

^ D. 2 Adv. (5 Decbr.). Vegusdal: Sergeant T?nne Krog-
stads B: Martha Maria d?bt. Moderens Navn
Lene. Sorenskriveren Sr Lyth ?ritm, Gierthrud
?rums, Margrethe Kirstine Vibye og Martha
Dorthea Hauritz Fad.

1707. Nytaarsdag (1 Jan.). Vegusdal: Lene Sergeantis introd.
? Dip. Eph. (9 Jan.). Iveland: Ane Maria, Hr. Mentz Pe-
ders?ns Fad.

? 22 Febr. Vegusdal: Ligpr. over Madam SI Citzel Chri-
stine Lythsdatter ?rum.

^ D. 4 p, Pasch. (22 Mai.). Hordnes: Skriveren Mathias Schr?-
ders og Margrethe S?rensdatters S?n: Michel
Hanss: d?bt. Erich Christopherss:, Sergeant
Ole Brun, Apelone si. S?ren Nielss, Karen Hr.
Mentz Blixis og Anne Marine Vendelboe Fad.

i, D. Ascens. (2 Jimi). Vegusdal: Sorenskriver Lyth ?rums

og Madm Giertrud Vibyes Tvillinger: Mathias
og Christian d?bte. Lieut. Brun, Berette si.
Hr. Christopher Peders?hs, Madam Margrethe
Kirstine Vibye Fad.
88

1707. 3 Pentec. (14 Juni.). Vegusdal: Sr ?rums ene Tvilling-S?n

Christian begravet.
? D. Visit. Mar. (2 Juli.). Vegusdal: Madm ?rums introd.
y, D. 3 p. Tri. (10 Juli.). Hbrdnes: Skriverens Kiereste introd.
D. 6 p. Tri. (31 Juli.) , : Karen Hr. Mentzis Fad.
11 p. Tri. (4 Sept.) , : Hr. Mentz Peders: Med-

tienerens og ?ne Maries B : Malene d?bt. Leut.

Brun, ?pelone SI. S?ren Nielss : ?ne Marie (sic)

Vendelboe og Inger Solberg Fad.
15 p. Tri. (2 Oct.). Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
15 Novbr. Vegusdal: Hr. Frederich Munch, Sognepr?st til

Homedal, og Madem. Margrethe Kirstine Vibye

copulerede.

1708. Nytaarsd. (1 Jan.). Vegusdal: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
D. 2 p. Pasch. (22 April.). Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
26 April. Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
D. 5 p. Pasch (13 Mai.). Hordnes: Leut. Peiter Bruns S?n:

Lauritz d?bt. — Serg. Isach, Serg: J?rgen,
? Apelone SI. S?ren Nielss:, Mette Mortensd. og

Margrethe Schr?der Fad.
? Visit. Mar. (2 Juli.). Hordnes : Isabella Leut. Bruns introd.
r, 5 Oct. Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
? D. Om. sanc. (1 Novbr.). Hordnes: Sorenskriver Mathias

Schr?der Fad.

1709. D. sept. (27 Jan.). Hordnes: Sorenskriveren Mathis Chri-

stenss. D. Elen Kirstine d?bt. — Capt. Dage-
bolt, Leutenant Kinling, Raadmand Ole Ghri-
stens?n, Mad: Inger S?ren Anderss?ns og Ane
Marie Knud Reebslagers Fad.

22 Febr. Evje: Sophia Amalia Hauritz Fad.

2 Paaskedag (1 April.). Iveland: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.

St. Hansdag (24 Juni.). Iveland: Hr. Mentz Peders?ns
introd.

D. Visit. Mar. (2 JuU.). Hordnes : Ligpr. over Degnen her
til Efgie Pr?stegield Villatz Ghristens?n f?d
i Tisded i Jylland.9

989

1709. 1 Aug. Evje: Hr. Leut. Brun og Anne Marine Vendelboe Fad.
D. 23 p. Tri. (3 Nvbr.). Vegusdal: Karen Hr. Mentz

Blixis Fad.
? 18 Decbr. Evje: Sophia Amalia Hauritz Fad.
? 22 ^ Hordnes: Ligpr. over Mette Mortensd.

1710. D. 3 p. Eph. (26 Jan.). Vegusdal: Mad. ?rum Fad.

? 1 S. i Faste (9 Marts.) ? : Et u?gte Barn Lars

d?bt. Moderen Torbor Knudsdatter; Faderen
blev udlagt Isaach Sergeant.

r, 14 Juli. Eyje: Frue Leut. Brun Fad.

? 25 Juli. Vegusdal: Sorenskriver Lyth ?rum og Gjer-

thrud Vibyes B: Christian Jesper d?bt. Hr.
Mentz Blix, Mad. Margrethe Kristine, Hr. Frede-
rich Munchis, og Sophia Amalia Hauritz Fad.

? D. 10 p. Tri. (24 Aug.). Vegusdal: Mad. ?rum introd.
17 p. Tri. (12 Oct.). Evje: Hr. Leut. Peiter Brun og
Mad. Sibille Bruns B. Vincentz Hendrich d?bt.
Sr Peder Mouritzen Stiftskriver, Monsr Jon Lar-
sen, Berette SI. Hr. Christopher Pedérs?ns, Karen
Hr. Mentz Blixis, Madm Ingeborg Scheen Fad.
22 p. Tri. (16 Novbr.). Evje: Frue Leut. introd.

1711. Nvtaarsdag (1 Jan.). Vegusdal: Ligpr. over Sorenskriver

Lyth ?rums B: Mathias.
? Dom. oculi (8. Marts.). Hordnes ; Ligpr. over Sorenskriver

Mathias Schr?ders D: Elen Sophia.

1712. 2. p. Eph. (24 Jan.). Iveland: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
? 4 Paasked. (30 Marts). Hordnes: J?rgen Bondin, Ane Ri-

berg og Apelone i Farret Fad.
? 31 Juni. Hordnes: Ligpr. over Apelone Mortensdatter

Sorenskriverens SI. S?ren Nielss?ns
^ 13 Juli. Evje: Sophia Amalia Hauritz Fad.
? 21 Sept. Iveland: Ane Maria Hr. Mentz Peders?ns Fad.
? 8 Decbr. Evje: Corporal Anders Birch og Karen Hr. Mentz

Blixis Fad.

1713. F. Eph. (6 Jan.). Hordnes: Sorenskriverens Mathias Schr?-

ders og Margrethe S?rensd: B: Ellen Sophia90

d?bt. — Sorenskriveren paa M?glebostad Lyth
?rum, Monsr J?rgen Bondin, Mogens Blix, Mad:
Gierthrud ?rums, Mad: Bruns og Mad: Berette
Kirstine Schr?der Fad.

1713. D. 2 p. H. 3 K. (15 Jan.). Evje: Skriverens Ki?reste i

Farret introd.

? Kyndel. (2 Febr.). Vegusdal: Mad. Hr. Fredrik Munchis Fad.

? 14 Juni. Eyje: Ingeborg Rask, Hr. Peder Christopher-
s?ns introd.

r, D. 1 p. Tri. (18 Juni.). Evje: Fogden Sr Rejeisen, Sr Anders

Riberg, Mons. Blix, Berette Hr. Peder Schyttis
i Undal og FrueLeut. Giedske Kirstine Storch Fad.

j, 10 p.Tri. (20 Aug.). Evje: Mad. Berette Kirstine Schr?der

og Mad: Isabella Hr. Leut. Bruns Fad.

^ 27 Aug. Eyje: Madame Brun og Mademois. Ane Ri-
berg Fad.

^ D. 13 p. Tri. (10 Sept.). Hordnes: Berette Kirstine Schr?-
der Fad.

? D. St. Mich. (29 Sept.). Hordnes: Apellone Vendelboe,

Mette Cathrine Schr?der og Ane Marie Vendel-
boe Fad.

? D. 20 p. Tri. (29 Oct.). Hordnes : Fogden Rasmus Regelsen,

J?rgen Nordmand, Mathias Schr?der, Lyth Ma-
thiesen ?rum, Fridrich Christian Smidt, Frue
Leut. Bruns, Ane Riberg og ?Mette Cathrine
Ane Margrethe" Fad.

? 20 Novbr. Hordnes: Birthe Kirstine Mette Cathrine

Schr?der, Ane Margrethe Schr?der og Ane
Riberg Fad..

1714. D. Bapt. Chr. (6. Januar.). Vegusdal: Sorenskriver Lyth

?rums B: Mathias d?bt. — Hr Mentz Blix,
V?ver J?rgen Bondin, Karen Hr. Mentz Blixis,
Mad: Leut. Bruns og Mad: Apolone Vendel-
boe Fad.
^ D. 2 p. Eph. (14 Jan.). Evje: Ligpr. over Jacob Philips?n.

Karen Hr. Mentzis Fad.91

1714. D. Judic. (18 Marts.). Vegusdal: Mad. ?rum introd.

? 30 Juni. Evje: Hr. Leutenant Peiter Brun og Isabella

Larsdatters B: Jens d?bt* — Hr. Peder Chri-
stophers?n Sognepr?st til Bygland, Monsr Ni-
colai Christian Storch, Mad: Ingeborg Hr. Peders
og Madam: Ane Riberg Fad.
. ,, 6 Juli. Hordnes : Sr J?rgen Hans?n Bondin og Apelone

Nielsdatter Vendelboe copulerede.

'^ 10 Juli. Evje: Madam. Ane Riberg Fad.

? D. Up. Tri. (12Aug.). Hordnes: Frue Leut. Bruns introd.

? 18 Decbr. Evje: Ane Riberg Fad.

D. 2. Nat. Ghr. (26 Decbr.). Hordnes: Monsr J?rgen
Bondin og Apelone Vendelboes B: Marie Mar-
grethe d?bt. — Mathias Schr?der, Mad: Mar-
grethe Schr?ders, Karen Hr. Mentz Blixes, Fr.
Leut. Bnihs og Ane Marie Vendelboe Fad.

? 5 Juledag (29 Decbr.). Vegusdal : Mad. Karen Hr. Mentzis Fad.

1715. F. Eph. (6 Jan.). Iveland: Berette Kirstine Schr?der Fad.
? Kyndelmis. (2 Febr.). Evje: Ligpr. over Kirsten Hansdatter

SI. Hr. Hans Mariagers Datter, som var Sogne-
pr?st fordum til dette Pr?stegield.. — Mad.
Leut, Bruns Fad.

? 4 p. Eph. (3 Febr.). Hordnes: Mad. Bruns og Ane Marie

Vendelboe Fad.

? D. Qvad. (10 Marts.). Hordnes: Ane Riberg og Mette

Cathrine i Farret Fad.

y, y, Iveland: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.

? D. 4 p. Pascha. (19 Mai.). Hordnes: Anne Riberg, Anne

Margrethe og Gunhild i Farret Fad.

? D. Pent. (9 Juni.). Hordnes: Mogens Blix. Fad.

? 7 p. Tri. (4 Aug.). Evje: Ane Riberg Fad.

D. 19 p. Tri. (27 Oct.). Hordnes: Fogden Sr Rasmus
Reielss?n, Skriver Sr Mathis Schr?der, Hans
Michelss., Friderich Smit, Berette Kirstine Schr?-
der og Mette Cathrine Schr?der Fad.

? D. Om. sanct. (1 Novbr.). Vegusdal: Mad. ?rum Fad.92

1715. D. 1 Adv, (1 Decbr.). Evje; Fru Leut. Bruns Fad.
? 3 Adv. (15 Decbr.) ? : Ane Riberg Fad.

? 3 Juledag (27 Decbr.). Iveland: Karen Ur. Mentz Blixis Fad*

1716. 2 p. Eph. (16. Jan.). Hordnes : Berette Kirstine Schr?der Fad.
? Purif . M. (2 Febr.). Hordnes : Mette Cathrine Schr?der ogAne Margrethe Schr?der Fad.
? D. 2. Pasch. (13 April.). Hordnes: Ane Margrethe Ven-
delboe og Ane Riberg Fad.
? D. 9 p. TrL (9 Aug.). Hordnes : Mogens Blix, Berette Kir-
stine Ane Margrethe i Farret Fad.
D. 11 p. Tri. (23 Aug.). Evje: Ane Riberg Fad.
15 p. Tri. (20 Sept.) ? : Mad. Bruns Fad.

? 25 Sept. Hordnes: Hr. Edvard Storch Sognepr?st til

Valle i Settersd. og Berette Kirstine Schr?der
copulerede.
D. 20p. Tri. (25 Oct.). Hordnes : Mette Cathrine Schr?der Fad.
? D. 23 p. Tri. (15 Novbr.). Evje: Mogens Blix og Ane Mar-
grethe Schr?der Fad.
^ 2 Juled. (26 Decbr.). Hordnes: Mons. Blix, Hr. Samuel

Storch og Anne Margrethe, Siri i Farret Fad.

1717. 5 Jan. Evje: Mogens Blix og Ane Riberg Fad.
D. 2 p. Eph. (17 Jan.). Evje: Mad. Leut. Bruns Fad.
D. Sexag. (31 Jan.). Hordnes: Monsieur Mpns Blix, Ma-
dame Bnms og Madsel Anne Iiii)erg Fad.

D. L?tare (7 Marts.). Iveland: Karen Hr^ Mentz Blixis Fad.

Palmes?nd. (21 Marts.). Evje: Mad. Bruns Fad.

1 S. eft. Pintse (23 Mai.). Hordnes: blev Pr?ste Enchen
SI. Birgitte T?rresdatter begraven og holt Liig-
pr?dichen ofver i Hom?s Kirke.

1 S. eft. Tri. (30 Mai.). Evje: Madame Bruns og Made-
moiselle Anne Margrethe Fad.

D. 4 p. Tri. (20 Juni.). Evje: Blef iegHr. Niels Tiurhobn
indsat her i Efgie Kirche til at v?re Sogne
Pr?st for Efgie Pr?stegield, hvilket blef for-
rettet af Hr. Peder Christophersen Sogne-Pr?st
til Biugland.n/ ?93

1718. D. 5 p. Tri (.27 Juni.). Evje: Visiterede Hans H?y?rv?r-

dighed Hr: Biscop Bircherod her i Efgie Kirche.
j, 18 Febr. Hordnes: Blef nedsat i Hom?s Kirche et lidet

Barn som d?de i Farret nafnlig Niels Bondin

Yj Aar gamelt.
, 14 Mai. Eyje: Gorporal Anders Henrichsen og Ragnille

Sivertsdatter trolovede.
? 20 Oct. Vegusdal: Sergeant Anders Henrichsens Barn

pr?diket over.

1719. 25 Juni. Vegusdal: Sergeant Anders Henrichsen og Rag-

nille Sivertsdatter copulerede.

1720. 30 Decbr. Hordnes: Leutenant Brincks S: Christian d?bt.

1721. 13 Aug. , : Monsr J?rgen Normans S : Peter d?bt.
, 7 Novbr. ? : Sorenskriveren SrHagerups S?n d?bt
, 13 Novbr. ? : Sorenskriveren Hagerups S?n Jon

J?rgen d?bt.
? 26 Novbr. Vegusdal: Monsr Arent Kierrui og Anne Ca-
thrine ?rum copulerede.

1722. 22 Jan. Hordnes: Monsr Hagerups S?n Jon d?d.

1723. 7 Marts. , ? J?rgen Norman Forlover.
12 Sept. Evje: Hr. Christen Frostis S?n Jens d?bt.
20 Oct. Hordnes: Leutenant Brinches S?n Johan Ma-
thias d?bt.

, 29 Decbr. Hordnes: Ligpr. over Sorenskriver Hagerups

Kiereste Abelone Nielsdatter Vendelboe som
d?de i Barselseng paa Hurverach i Aardals Sogn.

1724. 3 Marts. Vegusdal: Ligpr. over si. Sorenskriver ?rum.
? 8 Marts. Evje: Ligpr. over SI. Prousten Hr. Niels Tiur^

hohn, som d?de d: 24 Febr. om Morgenen
mellem 6 og 7.

.?■ 3 April. Hordnes: Begr. Sorenskriver Hagerups D. Abelone.

? 1 Juni. Hordnes : Monsr J?rgen Normands og Mad. Ane

Marines B: Abelone Maria d?bt. — Soren-
skriveren Sigr Hagerup, Monsr Samuel Storch,
higebor Hr. Christen Frostes og Madselle Anne
Tiurholm Fad.


94

1724. F. Joh. (24 Juni.). Hordnes: Madam Anne Marine Nord-

mands Fad.

? 7 Oct. Hordnes: Monsr J?rgen Nonnands lille D. Abelone

Maria begravet.

? D. 2 Adv. (10 Decbr.). Evje: Christen Frostes og Ingebor

Tiurhohns S: Niels Tiurhokn d?bt. — M?isr
J?rgen Norman, Hr. Leut. Brinck, Monsr Ras-
mus Wiby, Madam Tiurholm, Madam Schi?tte
og Madelle Esther Dorothea ?rum Fad.

? D. 3 Adv. (17 Decbr.). Evje: Blev den ny Sogne-Pr?st

vel?rv?rdige Hr. Herman Schi?tte af Prousten
Wel?rv. Hr. Niels Pederss: installeret her i
Hoved-Kirchen.

1725. 1 Jan. Evje: Madelle Ane Tiurholm Fad.

? 9 Jan. ? : Madame Janiche Tiurholm Fad.

? Fest. Circ. (28 Jan.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome frem

formedelst d. mgfoldige Snee, som laae den
ganske Juul igiennem ; blev dog Studenter-pr?-
dichen om Nytaarsaften, som var en S?ndag.

? D. 1 p. Tri. (3 Juni). Evje: Visiterede H?nds H?y-?rv?r*-

dighed Biscopen.

? D. 2 Adv. (9 Decbr.). Hordnes: Madam Normans Fad.

1726. 24 Jan. Hordnes: Captain Golditz Fad.

j, 26 Jan. Vegusdal: Kunde ieg icke kome frem for den

ofverfl?dige Sne-fald, hvorfor der icke heller
kom nogen Skyds at hente mig.

? 7 Febr. Evje : Min S?n Amoldus de Fine d?bt. — Mon-'

sieur Hagerup, Monsr J?rgen Normand, Monsr
Samuel Storch, Madam Hr. Peder Christopher-
sens, Madam Hagerup og Madam Hr. Boens Fad.

? 14 Marts. Evje: Jomfru Philip og Catharina Storch Fad.

? Palmes?nd. (14 April.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome

frem for F?rets Skyld.

, D. 11(?) p. Tri. (1 Sept.). Evje: Min Hustru Maria Ca-
tharina Schi?tte Fad.

? 28 Sept. Evje: Min Hustru Fad.95

1726. 18 Novbr. Hordnes: Leut. Brinch Fad.

1727. 13 Jan. Vegusdal: Kunde ieg icke |:saasom jeg holdt Pr?-

dichen Dagen tilforn ved Ifveland:| self korne
til Vegusdal; blef dog efter Paalysningen Stu-
denter-Pr?dichen.

? 1 S?nd. i Faste (2 Marts.). Iveland: Publice absolveret

B?rre Tved for den store Forargelse, at han
|:da h?nd neste Gang tilforn var til Alters j|
same Dag befandtis efter Pr?dichen at hafve
druchet sig ofvermaade fuld og druchen.

? 24 April. Evje: min Datter Elisabeth Margrethe hjemme-
d?bt. — Jomfru Philip Fad.

? 25 April. Evje: Blef begrafven 2de mine B?rn se: Een

S?n Nom : Amoldus de Fine Schi?tte, som var
1 Aar 9 Uger og 3 dager gamel og 1 Datter
Nom: Elisabeth Margaretha 7 dager gamel.

? 4 Sept. Evje: Visiterede Prousten Hr. Niels Pedersen.

? D. 4 Adv. (21 Decbr.). Vegusdal: Madame Flygs introd.

1728. Nytaarsdag (1 Jan.) ? : Kunde ieg icke kome

frem formedelst den mangfoldige Snee, som da
var falden.

? 27 Febr. Evje: H?nds H?y-?rv?rdighed Biscopen vi-
siterede.

? D. 1 p. Pascha (4 April.). Vegusdal: Var det umuligt at

kome frem for Meenf?rets Schyld.

? D. Exaudi (9 Mai.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome frem

for Meenf?rets Skyld.

? 15 Juni. Hordnes: 'Min Hustrue Fad.

D. 13 p. Tri. (22 Aug.). Hordnes: Jomfrue Philip Fad.

? 4 Sept. Evje: Catharina Storch Fad.

? 7 Sept. ? : Jomfrue Philip Fad.

1729. D. InvoG. (6 Marts.). Vegusdal: Lieut. Flygs B: Rebecha

Dorothea d?bt. — Christian Jesper ?rum^
Mademoiss: Ester Dorothea Fad.
? Skj?rtorsd. (14 April.). Iveland: Kunde ieg iche kome

frem for lisemis Skyld.96

1729. 10 Juli. Evje: Catharina Storch Fad.

^ 15 p. Tri. (25 Sept.). Iveiand: Leut. Brinches B: Mar-

garethe d?bt. — Min Hustrue Maria Catharina
Schi?tte, Madam Norman og Jomfrue Philip Fad.

, 14 Decbr. Hordnes: Min Hustrue Fad.

, D. 4 Adv. (18 Decbr.). Vegusdal: Kunde ieg iche korne frem

for Meenf?re.

1730. 25 Jan. Vegusdal: Min Hustru Fad.

? D. 2 p. Pasch. (23 April.). Iveiand: Var formedelst Meenf?re

mnuligt at fremkome.
^ D. 4 p. Pasch. (7 Mai.). Vegusdal : Kunde ieg icke kome

frem for Snee paa Heijen.
, 5 Sept. Evje: Min lille Datter Catharina Osea d?bt. —

Madam Norman og Jomfrue Philip Fad.

1731. 27 Jan. Evje: D?de min si. Datter Catharina Osea

gamel 21 Uger og 1 Dag.
^ F. Purific. M. (2. Febr.). Vegusdal: Monsr Mathias ?rum

og min Hustru Fad.
^ F. 3. Pentecost. (15 Mai.). Iveiand: Hr. Leut. Brinch Fad.
^ 15 Juni. Iveiand: Leut. Brinches B: Abraham d?bt. —

Madam Hagerups og Madam Normans Fad.
? D. 10 p. Tri. (29 Juli). Iveiand: Leut. Brinches Kiereste

introd.
, 28 Novbr. Evje: Min Hustrue Fad.

1732. 3 p. Eph. (24 Jan.). Vegusdal: Monsr Mathias ?rum og

Mad. SI. ?rums Fad.
^11 Febr. Evje : Sorenskrifver Reinholt Friderich Hagerups

B: Magdalena d?bt. — Monsr Erasmus Schaa-

ning, Madam Neskilens, Madam Brinch, Made-

moiselle Inger Catharina Normann Fad.
j, D. 4. Pasch. (11 Mai.). Iveiand: T?rris (sic) Andersen og'

Gierthrud Nielsdatter trolovede.
^ F. Joh. Bapt. (24 Juni.). Iveiand: T?nnis (sic) Andersen

og Gierthrud Nielsdatter copulerede.
^ 9 Juli. Evje: Min S?n Hermann Hendrich d?bt. Soren-

skrifveren Reinholt Friderich Hagerup, Monsr97

Normann, Monsr Mathias ?rum, Madam Hage-
nip og Mademoiselle Ester Dorothea ?rum Fad.

1733. Taksigelsens Fest (13 Januar.). Iveland: Skulde hafv^e v?ret

Pr?dichen, i hvilken Henseende ieg og d. 11
Jan. gav mig paa Rejsen fra Wegusdal til Ifve-
land, men maatte vende tilbage igien formedelst
det da paakommende Meenf?re, eftersom det
var umuligt at fremkome.

^ 18 p. Tri. (4 Oct.) Evje: Hr. Lieutenant Brinehis B:

Conrad d?bt. — Mad. ?rums, Mad. Normanns,
Mademoiselle Inger Catrine Normanns, Monsr
J?rgen Normann og Monsr Johan Phillips Fad.

? 14 Oct. Evje: Pr?diehet over Madme Sch?ttes, etat. 31

aar 7 Dage.
21. Novbr. Evje: Jomfi- Phillips Fad. '

1734. 19 Febr. ? : Jomfr Phillips Fad.

? D. Oeuli (28 Marts.). Vegusdal: Lieut. Flygs B: S?ren

Jensen d?bt. — Sei^eant Geisler, Monsr Ma-
thias ?rum og Madnie ?rums Fad.

^ D. Miseric. (9 Mai.). Evje: Publ. absol. Oslau Olsdatter

Vegusdal, som havde begaaet Leyermaal med
Corporal Jens Frich.

? D. 13 p. Tri. (19 Sept.). Vegusdal: Corporal Jens Frichs

og Oslou Vegusdals u?gte B: J?rgen d?bt.

1735. F. novi Anni (1 Januar.). Vegusdal: Kunde jeg umulig

kome frem formedelst Meenf?re, hvilket for-
aarsagedis af overfl?dig Snee og Vand.

^ 11 Jan. Evje: Monsr Phillips Fad.

? 9 Marts. Hordnes: Madme Hanna Hagerup og Jomfr.

Phillips Fad.

^ F. Ascen. (19 Mai.). Evje: Visiterede Deris H?y?rv?r-
dighed Biscopen Mag. Jacob K?rup.

, 7 Sept. Evje : Monsr Phillips og Jomft* von Colditz Fad.

? 8 Sept. Hordnes: Frue von Colditz Fad.
3 Oct. Evje: Jomfr. Phillips Fad.

? D. 4 Adv. (18 Decbr.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome

798

frem formedelst overfl?dig Snee. Thi m?tte
icke heller nogen Skyds.
F. 1 Nat. (25 Decbr.). Evje: Jomfr. Phillips Fad.
? 28 Decbr. Hordnes: Monsr Peder Mentzen Blix og Anna

Maria si. Hr. Mentz Pederss. Fad.
1736. D. Sexag. (5 Febr.). Iveland: Lod ieg mig med M?ye

fremsl?be til Odderst?l, hvor Gunder og Hans
Graasaas, som vare tilsagte til Skyds, m?tte,
berettende at det var umuligt at korne frem
til Ivelands Kircke; thi n?ddis ieg til at vende
tilbage igien og blef saa ingen Pr?dichen den Dag,

1736. D. Esto mihi (12 Febr.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome

frem for Meenf?re og Vandenes Farlighed.

? D. Rogate (6 Mai.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome frem

for overfl?dig Snee paa Heyen.

? 6 Novbr. Evje: Blef Herman Schi?tte og Henr. Marga-
retha Phillips copulerede i Herrens Nafn af
Hr. Abell.

? D. 2 Adv. (9 Decbr.). Vegusdal: Sergiant Geisler Fad.

1737. 3 April. Hordnes: Ligpr. over J?rgen Norman 50 A. gi.
? D. lp. Pasch. (28 April.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome

frem formedelst overfl?dig Snee paa Heyen.
? 23 Oct. Evje: Min Datter Maria Catharina d?bt. —

Cap. von Colditz, Hr. Abell, Madame Abell,
Madam: SI. Normans, Jomfru Colditz, Made-
moiselle Inger Catharina Normans Fad.

1738. F. Purific. Mari? (2 Febr.). Hordnes: Monsr Rasmus Schaa-

ning og Madse Inger Catharina Norman Fad.

? 16 April. Evje: Hr. Abell og Sorenskriver Hagerup For-
lovere.

? 2 Gct. Evje: Monsr Hans Pegman og Madme Henricha

Margreta Schi?ttis Fad.

? 5 Novbr. Hordnes: Monsr Rasmus Schaaning og Anna

Marine Wendelboe copulerede.

? 1 Adv. (30 Novbr.) Hordnes: Kastet Jord paa Soren-
skriveren Hagerups d?df?dde S?n.n
n99

1739. D. 1 p. Eph. (11 Jan.). Vegusdal: Var umuligt at korne

frem formedelst overfl?dig Snee.

? 23 Jan. Evje: Madme Schi?ttis Fad.

? D. Septuag. (25 Jan.). Iveland: Kom ieg med stor Besv?r-
lighed til Hodne, men deels for Isenis Farlighed^
deels for overfl?dig Snee maatte vende tilbage
igien.
28 Jan. Vegusdal: Madme Schi?ttis Fad.
D. Jubil. (19 April). Iveland: Var ieg komen til Odderst?l^
men kunde icke kome frem for den overfl?dige
Snee, der laae mellem Odderst?l og Iveland.

? D. voc. jucd. (3 Mai.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome

frem for overfl?dig Snee paa Heyen.

? 18 Juni. Hordnes: Monsr S?ren Ibsen Taur og MadsL

Inger Cathrine Normann copulerede i Fahret.

^ 7 Aug. Evje: Visiterede Deres H?y?rv?rdighed Biskopen

Mag. lacob K?rup i Efgie H. K.

? 31 Aug. Hordnes: Blev Sorenskriver Hagerups D : Martha

Cathrine begravet i Hornes Kirke.

? 16 Novbr. Evje: Min Datter ?del Jacobine d?bt. —

Monsr Phillips, Monsr Weyer, Monsr Arnoldus
Montagnie, Madame Hagerup, Madame Schaa-
ning, Mademoiselle N?skiile Fad.

? D. 2. Adv. (6 Decbr.). Vegusdal : Kunde ieg umulig kome

frem deels for den overfl?dige Snee, deels for
Vandenes store Farlighed af den langvarige T?e.

? 12 Decbr. Evjé: Johan Phillips Forlover.

1740. D. qvasimodo. (24 April). Vegusdal: Gapitain des armes

Fredrik Flyg Fadder.
? 15 Juni. Hordnes: Ligpr. over Sorenskriveren SI. Rein-

hold Frederic Hagerup 58 A. 9 M. 3 Ug. gi
? 19 Aug. Evje: Min Hustrue Henrica Margreta Schi?ttes

Fad.
? 21 Sept. Vegusdal- Min Hustrue Fad.
? b. 19 p. Tri (23 0ct.). Vegusdal: Kunde ieg umulig kome

frem for Sne og lis.

-> ?> j ^100

1740. 20 Decbr. Evjer Jtfade Schi?ttes Fad.

, 29 Decbr. ? : Madme Schi?ttes Fad.

1741. F. Eph. (6 Jan.). Evje: Blef ieg Johan PhiUip indsat til

Gapellan pro Persona for Efgie Pr?stegield af
Provsten og Sogne Pr?sten samesteds Vel?dle
og Wel?rv?rdige Hr. Herman Schi?tte.
, 28 Juli. Hordnes: Ligpr. over SI. Seig. Rasmus Schaa-

ning udi Fahret 35 ?. 1 M. 12 D. gi.

1742. D. Sexag. (29 Jan.). Iveland: Var ganske 'umueligt at

korne frem formedelst overfl?digt T?e og det
deraf faldende Meenf?re.
F. Purif. Mari? (2. Febr.). Vegusdal : Blef Pr?diken for-
s?mt formedelst overfl?dig T?e og det deraf
paakomende Meenf?re.

y, D. Invoc. (12 Febr.). Iveland: Giort Ligpr?diken over

Pr?ste Enken paa Odderst?l Madm Anna Maria
SI. Hr. Mentz Pedersens, 71 Aar.

y, 7 Juli. Hordnes: Abigael Dorothea Simonsdatter M?ller

fra Christiansand, der tiente udi Fahret, be-
gravet.

? 12 p. Tri. (12 Aug.). Evje: Visiterede Biskop K?rup.

1743. D. 3 p. Eph. (27 Jan.). Vegusdal: Jomfr Esther Dorothea

?rum Fad.

1744. 13 Jan. Vegusdal: Capt. des armes Gunder Olsen Hof-

land og Pigen Berthe Kiedelsdatter Lillevand
trolovede.

. D. Reminisc. (1 Marts.). Iveland: Frue Anna Margrethe

Brinch og Jomfr. Inger Dorothea Zemikow Fad.

? 8 Juni. Hordnes: Monsr Peder Clausen Topdal Fad.

? 26 Juli. Evje: Mademois: Martha Marg. Norman Fad.
D. 16 p. Tri. (20. Sept.). Vegusdal: hjemmed?bt Tallach
Omundsen Tved ?stre Sundet og Kirsten Flygs
u?gte Barn Martha Maria. — Mad^e Gjerthrud
si. ?rums, Jomfrr Esther Dorothea ?rum, Monsr
Mathias ?rum og ieg Johan Phillips Fad.

? 26 Decbr. Evje: Jomfr Friderica Lovise Visl?f Fad.101

1745. 20 Febr. Hordnes: Madme Hanna SI. Hagerups Fad.

? 9 Marts. Vegusdal: Jomfru Ester Dorothea ?rum Fad.
? D. Virid. (15 April.). Vegusdal: Var umulig at korne frem

for Meenf?re af Snee og Vand.
? 16 Decbr. Hordnes: Jomfr. Visl?ff Fad.

1746. 11 Jan. ? : Madme Hagerup Fad.

y, 11 Juli. Evje: Mit Herman Schi?ttes og Henrica Mar-

gretha Phillips B: Elisabeth Margrethe d?bt af
Hr. Phillips. Sorenskriver Wisl?w, Monsr ?rs-
l?v, Madame ?rums, Jomfr. Esther Dort. ?rum
og Friderica Lovisa Wisl?w Fad.

? D. 17p. Tri. (2 0ct.). Vegusdal: Lieut. Fang?e og Madme

Maren Vulfs B: Christopher Frideric d?bt. —
Sergeant V?ber og Madme ?rum Fad.

j, 3 Oct. Vegusdal: Monsr Mathias ?rum Fad.

? 20Novbr. Hordnes: Jomfr Friderica Lovise Wisl?w Fad.

1747. D. qvasimod. (9 April.). Vegusdal: Var umuligt at kome

frem formedelst Meenf?re af overfl?dig Snee
og Vand.
12 Juli. Evje: Madme Schi?tte Fad.

? 2 Novbr. Hordnes: Sorenskriver Visl?fif, Monsr Vahr,

Madme Hagerup, Appelone Hagerup og Jomft*
Marthe Norman Fad.

? D. int. Nat. & Gire. (31 Decbr.). Vegusdal: Var umuligt

at kome frem for overfl?dig Vand og Snee.
1748.^i F. novi anni (1 Jan.). Vegusdal: Var ligeledes ingen Frem-
komst.

? 9 Marts. Hordnes: Publ. absolv. Abraham Brinch for

Lejermaal med Guro Olsd. Schogen.

? 23 Marts. Vegusdal: Jomfr. ?rum Fad.

? D. Palm. (7 April.) Vegusdal: Monsr Mathias ?rum og

Jomfr. ?rum Fad.

? D. 2 p. Tri. (23 Juni.). Hordnes: Publ. absolv. Guro

Olsdatter Schogen, som havde syndet mod det
6te Bud med Abraham Brinch.

^ D. 6 p. Tri. (21 Juli.). Vegusdal: Publ. absolv. Aasil102

Knudsdatter R?sseland, som havde syndet mod
det siette Bud med Mathias ?rum.

1748. D. 8 p. Tri. (4 Aug.). Hordnes: Abraham Brinch og

Guro Olsdatter Schogens u?gte B: Marte d?bt.
? D. lOp. Tri. (18 Aug.). Vegusdal: Publ. absolv. Mathias

?rum, som havde syndet mod det siette Bud.

1749. 3 Febr. Vegusdal: Jpmfr. Esther Dorothea ?rum og

Jomfr. Sophia Amalia Isabella ?rum Fad.

^ D. Judic. (23 Marts.). Vegusdal: Sérgeant V?ber Fad.

? D. Rogat. (11 Mai.). ? : Var umuligt at kome

frem enten Sommer eller Vinterveien for over-
fl?dig Snee og Meenf?re.

1750. F. Circ. (1 Jan.). Vegusdal: Var umuligt at kome frem

enten Somer eller Vinter Veyen formedelst
Isene var ey st?rke, saa at ingen Hest kunde
kome paa Isene, og Somerveyen var umuligt
formedelst den Overfl?dighed af Snee.

j, D. 14 p. Tri. (30 Aug.). Vegusdal: Corporal Alv Alvsen Aas

og Anne Aslagsdatter Tved trolovede. Giort
Ligpr. over Ole Olsen ?degaarden gi. 100 Aar.
— Monsr Herman Schi?tte Fad.
D. 18 p. Tri. (27 Sept.). Vegusdal: Corporal Alv Alvs?n
Aas og Anne Aslaksdatter Tved copulerede.

? 30 Oct. Vegusdal: Jomfr. Elisabeth Knudt Norman Fad.

? 16 Decbr. ? : Jomfr. Elisabeth Knudt Norman Fad.

r, D. 4 Adv. (20 Decbr.). Vegusdal: Var umuligt at kome frem

formedelst den overfl?dige M?ngde af Snee, hvor-
om og indl?b Underretning fra Kideli Lillevand.

1751. ' 13 Jan. Vegusdal: Var det umuligt at kome frem paa

nogen Slags Maade.
r, 4 p. Eph. (31 Jan.). Iveland: Var det umuligt at kome

frem, saa ieg Dagen tilforren af min Skyesmand

blev advaret derom.
? D. F. Mari? Purific. (2 Febr.). Vegusdal: Var det umuligt

for mig at kome frem formedelst den Over-

fl?dighed her var af Snee.


103

1751. 2 Febr. Vegusdal: Jomfr Elisabeth Normand Fad.

? D. Judic. (28 Marts.). Vegusdal. Var det umuligt at korne

frem paa nogen Slags Maade.
? 29 Marts. Vegusdal: Var Faste Pr?diken beramet men

formedelst Meenf?re blev den ikke fuldf?rt.
? D. Palmarum (4 April.). Iveland: Var det umuligt for mig

at korne frem paa nogen Slags Maade.
^ 15 Mai. Vegusdal: Var Pr?diken beramet, men for-
medelst Meenf?ret blev den ikke fuldf?rt.
^ D. 5 p. Pasch. (16 Mai.). Vegusdal: Var heller ingen

Fremkomst.
^ D. 10 p. Tri. (15. Aug.). Iveland: Lars Drejers og Annes

B: Martha d?bt.
F. St Mich. (29 Sept.). Evje: Blev jeg Niels Gr?gaard i

Herrens Nafn installeret til Capellan pro Pers:

1752. 18 Febr. Iveland: Madme Gr?gaard, Jomfru Martha Mar-

grethe Larsen og Monsr Sveigaard Fad.
? F. Virid. (30 Marts.). Vegusdal: Jomfr. Sophia Amalia

?rum Fad.
^ D. cant. (30 April.). Iveland: Monsr Johan V?ber, Monsr

Svejgaard, Jomfru Martha Norman og Jomfr

Uldricha Malling Fad.
D. 21 p. Tri. (22 Oct.). Vegusdal: Monsr Mathias- ?rum

og Jomfr. Sophia Amalia ?rum Fad.
? 22 Novbr. Evje : Hr. Lieutnant Stochman og Monsr Her-
man H. Sehi?tte Forlovere.
^ 9 Decbr. V^usdal: Monsr. Mathias ?rum og Torborg

.Michelsd. ?sterhuus trolovede.
? 28 Decbr. Evje: Asmund Gundersen Tved og Johanna

Catharina Svendsdatter copulerede.

1753. 2 Jan. Vegusdal: Monsr Mathias ?rum og Torborg Mi-

chelsdatter ?sterhuus copulerede.
? 13 Jan. Vegusdal: Var det ganske umulig at fremkome

formedelst den overfl?dige M?ngde af Sne, som

var falden.
, 4 Febr. Vegusdal: Jomfru Maria Catharina Sehi?tte Fad.104

1753. 18 Marts, Eyje: Hr. Lieutenant Stochmand og Studiosus

Herman Henric Schi?tte Forlovere.
? Fest. 1 Pentecost. (10 Juni.). Iveiand: Corporal Tellef

Fr?ysaae Fad.
y, 12 Sept. Hordnes: Jomfr. Marte Normand og Monsr.

Johan Wahr Fad.
? 16 Sept. Evjer Jomfr. Maria Catharina Schi?tte Fad.
^ 7 Oct. ? : Jomfr. Edel Jacobine Schi?tte Fad.

y, 11 ? ? : Jomfr. Maria Catrine Schi?tte Fad.

? 21 Novbr. j, : Jomfr. Karen Hagerup og Jomfr. Marthe

Norman Fad.
j, 22 Novbr. Evje: Jomfr. Edel Jacobine Schi?tte Fad.

1754. D. 4 p. Epiph. (3 Febr.). Evje: Jomfr. Maria Cathrine

Schi?tte Fad.

? D. Precat. publ. (10. Mai.). Vegusdal: Mathias og Torbor

?rums Barn Lydth Mathias d?bt. Jomfr.
Esther Dorothea ?rum, Jomfr. Sophia Amalia
?rum og Sergeant Gunder Tved Fad. Corporal
Alf og Ane Aases Barn (uden Navn) d?bt.

? D. 3 p. Tri. (30 Juni.). Vegusdal: Jomfr. Sophia Amalia

?rum Fad.

? D. 19 p. Tri. (20 Oct.). Vegusdal: Jomfr. Sophia Amalia

?rum Fad.

y, 1 Decbr. Evje: Jomfru Maria Catharina Schi?tte og Eli-
sabeth Knut Normand Fad.

?3 y, Evje: Jomfru Marie Catharina Schi?tte Fad.

? 8 ? ? : Jomfru Marie Catharine Schi?tte Fad.

? F. 3 Navitat. (27 Decbr.). Iveiand: Sergeant Thommes

From Forlover.

y, 28 Decbr. Hordnes : Sr. Johan Sommer Wahr og Jomfr.

Martha Margrethe Norman cop. i Huset efter
kgl. Bevilg. Sorenskriver Poul Wisl?v og Pro-
curator Andreas Wahr Forlovere.

1755. 15 Juni, Eyje: Jomfru Edel Jacobine Schi?tte Fad.

? 12 Sept. ? : Hr. Lieut. Brochmann og min Datter105

Maria Catharina Schi?tte cop. af Hans H?y-
?rv?rdighed Hr. Paludan.

1755. 19 Sept. Evje: Leut. Christian von Brinck og Appellone

Hagerup cop.

? 30 Sept. Hordnes: Monsr. Johan Wahr og Martha Mar-
garethas B. Anne Marine d?bt. Hr. Lieut. Stoch-
mann, Lieut. Brinck, Sorenskriver Wisl?f, Fru
Stochmans, MadmeSchaaning og Jomfr. Hagerup
Fad.

? 10 Oct. Evje: Ligpr. over Jomfr. Wilhelmina Sophia

Phillips gamel 45 Aar mindre 3 Uger.

? 8 Novbr. Hordnes: Lieut. Johan Stochman og Monsr.

Johan Wahr Forlovere.

? F. 1 Nat. (25 Decbr.). Evje: Jomfr. Edel Jacobine Schi?tte

Fad.

1756. 11 Jan. Evje: Frue Stochmans Fad.

y, 13 Jan. Vegusdal: Var det ganske umueligt at fremkome

formedelst den overfl?dige M?ngde af Snee, som
var falden.

^ F. 2 Pasch. (19 April.). Vegusdal: Jomfr. Sophia Amalie

?rum Fad.

? D. 5p. Tri. (18 Juli.). Vegusdal: Mathias og Torbor ?rums

B. Rasmus d?bt. Jomfr. Esther Dorothea
?rum Fad.

? 20 Decbr. Hordnes: Monsr Johan Wahr og Marthe Mar-
grethes B. Hans J?rgen d?bt. Hr. Capt. Stoch-
man, Monsr. Mathias Brinch, Monsr Lars Rosen-
berg, Madnie Schi?tte, Madme Hagerup og Jomfr.
Elisabeth Norman Faddere.

? F. 1 Nat. (25 Decbr.). Evje: Frue Marie Stochman Fad.

1757. 6 Febr. Evje: Frue Stochmans Fad.

? D. Sept. (7 Februar). Vegusdal: Kunde da ikke komme

frem, men maatte vende tilbage igien ved Bi?r-
Vandet formedelst den (overfl?dige M?ngde af
Snee* og Vand.

? Dom. Invocavit (28 Febr.). Iveland: Kunde da ikke kome106

frem, men maatte v^nde tilbage igien formedelst
den M?ngde af Sne og Vand og Iseme, som
vare Land-l?se.

1757. 4 April. Evje: Blev giort Ligpr. over Vel?dle og H?y-

l?rde Hr. Herman Schi?tte Proust over Raa-

b?ydelaugets Proustie og Sogne-Pr?st til Efgie

Pr?stekald af Vel?dle og Vel?rv?rdige Hr

J?rgen Abell.

? 13 Decbr. Hordnes: Monsr Johan Mathias Brinch og

Jomfr. Karen Margrethe Hagerup cop. i Hilset
efter kgl. Bevilg. Lieut. Christian v. Brinch og
Sorenskriver Poul Wisl?v Forlovere.

1758. D. Reminisc. (19 Febr.). Vegusdal: Sold(at) B?rre ?Olsen"

Dosvatten og Mademoiselle Sophia Amalia ?rum
trolovede.

? F. 3 Pasch. (28 Marts.). Vegusdal: Sophia ?rum intro-
duceret.

? D. cantate (23 April.). Vegusdal: Borru ?Aasufsen" Dos-
vand og Sophia Amalia ?rum cop.

, F. 2 Pent. (15 Mai.). Iveland: Sergant Thommes From

Forlover.

? D. 5 p. Tri. (25 Juni.). Evje: Antog ieg selv det mig

allernaadigst forundte Efgie Pr?stekald, som
fra 26 Martii paa mine V?gne var forrettet af
Vel?rv?rdige Hr. Niels Gr?gaard 1758.

E. A. Bruun.

? D. 14 p. Tri. (27 Aug.). Hordnes: Monsr Johan Wahr og

Marthe Margrethe F?rets B. Andreas Nicolai
d?bt. Sorenskriver Poul Wisl?flf, Monsr Hans
Abel, Madnie Erich Ancher Bruuns, Madme
Hagerup og Jomfr. Schi?tte Faddere.

? 14 Sept. Iveland: Hans Abel Fad.

? 24 Novbr. Hordnes: Jordpaakast; Sorenskriver Paul

Wisleuw.

? D. 2 Adv. (10 Decbr.). Vegusdal: Mathias ?rums B.

Christian d?bt. Capt. Stochmands Frue Fad.107

1759. 17 Marts. Hordnes: Jordpaakast: SI. Mad. Ane Hagerup.
? 24 Juli. Evje: Hr. Auditeur Odderbech Fad.
^ 18 Aug. y, : Mad: Ancher Fad.
7 Oct. , : Jomfr. Phaiip Fad.

D. 20 p. Tri. (28 Oct.). Hordnes: Monsieur Mathias
Brinch og Kari Kleps B. Reinholt Frederich
d?bt. Hr. Lieut. Christian Brinch, Monsr Hans
Abel, Fru Stockmands, Madame Bruns Fad.
? 30 Oct. Hordnes: Monsr Wahrs B. Maren Marine d?bt

Raadmand Ole M?rch, Capt. Abel, Sr Christian
Balle, Monsr Schiolborg, Jomfr. Elisebeth Nor-
mand og Mad. Ancher Bruun Fad.
? 23 p. Tri. (18 Novbr.). Hordnes: Mad. Marte Vahrs introd.

1761. D. Invoc. (8 Februar.). Hordnes: Lieut. Hals og Ki?restes

B. Elisabeth Margrethe d?bt. Johan Wahr, Lars
Rosenberg, Martha Margrethe og Elisabeth Knut
Faret og Hr. Ancher Faddere.

? 12 Febr. Vegusdal: B?ru og Sophia Amalias B. Chri-
stian Jesper d?bt. Esther Dorothea ?rum Fad.

j, D. L?tare (1 Marts.). Vegusdal: Sophia Amalie introd.

n n n ? ? Madame ?rum d?d.

' y, C?na Dom. (19 Marts). Hordnes: Fru Hals introd.

^ 21 Aug. Hordnes: Johan Vahr og Marthe Margrethe

F?rets B. S?ren Nicolay d?bt. Lars Rosenberg,
Michael Schr?der, Frue Hals og S?ster Jomfr.
Ingeborg Feif. Faddere.

? 2^Sept. Hordnes: Jordpkast: Monsr Vahrs B. S?ren.

1762. D. Sept. (7 Febr.). Vegusdal: Jomfr. Esther ?rum Fad.
? D. 23p.Tri. (14 Novbr.). Hordnes: Monsr Vahrs B. Anne

Malene d?bt. Lieut. Hals, Hr. Erich Ancher
Bruun, Madnie Sc?nning og Madame Ancher
Bruun Faddere.
? D. 3 Adv. (12 Decbr.). Hordnes: Lieut. Halses B. Hanna

Ghristiana d?bt. Monsr Rosenberg, Monsr Vahr,
Madame Ancher Bruun, Madselle Anne Holter
Faddere.108

1763. 13 Jan. Iveland: Var Gudstieneste beramet ved Iveland,

men formedelst SI. Provst Abels D?d og af
mig forrette Tieneste og Ligpr?diken over ham
blev Ivelands almue betimelig ved Expresse
givet tilkiende at ingen Kirke-tieneste kunde
faaes f?r Dom. 3 p. Epiph.
? D. 1 1 p. Tri. (1 4 Aug.). Iveland : Formedelst Provst Huuses

Visitation ved Evie Dom. 15 p. Trinit. blev Ive^
lands Kirketieneste udsat.

1764. Fest. Circ. Ghr. (1 Jan.). Vegusdal: Blev ingen Tjeneste

formedelst Uf?re da Pr?sten med 7 Mand og
H?sters Hielp ei kom l?nger for Sneens M?ngde
end i Langrak Leien.

? Fest o d: 13 Januarij. Iveland: Blev atter beramede Guds-
tjeneste oph?vet formedelst mig tilsendte Brev
fra Ivelands Ahnue af Tellef Iveland skrevet
dat. 10 Januarij og mig m?dt 1 Mil fra mit
Hiem, tilkiendegav Umuligheden at kunde kome
frem, siden Sneen laae H?stene til Ryggen.

? FestoPurific. Maria (2Febr.). Iveland: og n?st f?lgende

S?ndag var atter Gudstieneste berameb ved
Ivelands Kirke, og da blev jeg hindret formedelst
min Svaghed efter min Rejse S?ndagen til f?r-
end til Annexet Vegusdal, da Snee og Vand
r?kede paa Vandene til Beltet og saaledes blev
fremslebet i 2<ie Dage til Kirken og 2de fra, der
efter holde ved Sengen i 12 Dage.

? Dom. Judica (8 April.). Iveland: Lieutenant og Fru Halses

B. Christen Ki?bmand d?bt.

? D. 9 p. Tri. (19 Aug.). Hordnes: Madame Vahr Fad.

1765. 23 Marts. Vegusdal: Var Gudstieneste beramet ligesom

og S?ndagen derefter Dom. L?tare, da Sogne-
Pr?sten var i Veien med 10 Mand og B?ster,
men maatte for Snee og Uveir vende om.
1767. Ski?rtorsd. (16 April). Vegusdal: Var lyst Pr?diken, men109

formedelst Sne og Vands Mangfoldighed var
umuelig at korne frem.
1770. D. Palm. (8 April). Vegusdal: Blev ey Pr?diken saasom

Sogne Pr?sten maatte vende tilbage formedelst
den store M?ngde Snee samt st?rke Fog.

1772. D. 3 p. Epiph. (26 elanuar.). Vegusdal: Formedelst st?rk

Snee-Fog og Sneens M?ngde skedde Messefald,
hvor for Gudstienesten igien blev berammet
den femte Febr.

1773. D. Ima p. Pascat. (11 April). Vegusdal: Formedelst Van-

f?re Messefald.

1774. D. 3 Adv. (11 Decbr.). Vegusdal: Blev Messe-Fald for-

medelst Sneens M?ngde og U-f?re.

1775. D. 20 p. Tri. (29 Oct.) Vegusdal: Elisabeth Jaeobsdr.

Hals og Maren Johdr Wahr confirmerede.
? D. 4 Adv. (24 Decbr.). Vegusdal: Hr. Nils Huss og Jomfr.

Andrea Maria Bruun lyst til ?gteskab 2den Gang.

1776. D. Miseric. (21 April). Vegusdal: Messefald formedelst den

indfaldende st?rke T?e, Isenes Vanskelighed
og den alt for store Snee.
? D. 9p. Tri. (4 Aug.). Vegusdal: B?rru ?Ols:" og Kari Ma-

thiasd. ?rum trol. p. Nygaard.
D. 17 p. Tri. (29 Sept.). Vegusdal: B?ru ?Gundersen**
og Pigen Karen Mathiasd. ?rum lyst 1 Gang.

1777. D. Miseric. (13 April). Vegusdal: B?ru Nygaards B. Kari

d?bt. Christian ?rum Fad.

1778. 3 p. Eph. (25 Jan.). Vegusdal: Blev ingen Pr?diken ved

Wegusdal formedelst den store Snee, som giorde
Veien ufremkomelig.

? D. Virid. &D. Passion. Xsti. (16 April.). Vegusdal: Messefald

ved Wegusdal formedelst Meenf?re, der for-
aarsagedes af den st?rke T?e og megen Snee.

? D. 2 Adv. (6 Decb.). Vegusdal: Messefald formedelst ind-
faldende store Snee og Vand, som giorde Veiene
ufremkomelige.

1779. D. Misc. (18 April.). Vegusdal: Blev ingen Pr?diken, da110

Provsten var i Omblie for at forrette Skifte
efter Hr. Gr?n og installere Hr. Abel, og Ga-
pellanen var tillige som Assessor ved Skiftet.
1779. D. 21p. Tri. (24 Oct.). Vegusdal: Christen Hals og Anne

Malene Wahr confirmerede.
D. 25 p. Tri. (21 Novbr.). Vegusdal: Ole Gundersen Sude-
stad og Eleonora Rosenvold lyst 3 Gang.

[Forts?ttes.]Personalier om Mandrup Due og hans Sen Christoffer Due.

Ved O. F. Bricka._L/e to Ligpr?dikens-Biografier, som her meddeles, ere tagne af et
Samlingsbind i det store kongl. Bibliothek, Kallske Saml. 4? Nr. 521,
der indeholder en Del saadanne, men kun selve Biografierne, ikke de
tilh?rende Pr?dikener. Forfatteren til de to (thi det er vel samme
Mand, der har skrevet dem begge) n?vnes ikke; kun saa meget kan
ses, at han har v?ret Pr?st i Kj?benhavn.

Mandrup Dues Biografi indeholder, som det vil ses af Noterne,
ikke faa Fejl, flere vist, end man i Regelen tr?ffer i den Art Arbejder.
At den forbigaar v?sentlige Ting, er derimod ikke noget S?rkjende
for den. Her skal blot henpeges paa, at Mandrup Due, der ejede de
fire jydske Gaarde Halkj?r, Hegnet, Krastrup og S?nderskov^), n?d
en saa betydehg Anseelse blandt sine Standsf?ller , at Stillingen som
Landkommiss?r betroedes ham i Slutningen af Christian IV's Regering ^),
og at han gjentagne Gange, 1648 og 1651, var paa Valg til Rigs-
raadet uden imidlertid at opnaa S?de der^).

Ved Stykket om Christoffer Due er der den Besynderlighed, at*) Om St?rrelsen af hans Jordegods se Danske Mag. 5. R. I. 176, 188.

') Hubertz, Aktstykker vedk. Aarhus II. 118. Holberg, Dannemarks Riges
Hist., 2. Edit., III. 130. Rothe, Brave danske M?nds og Qvinders Efter-
m?le II. 597.

3) Aktstykker, udg. af Fyens lit. Selsk. II. 98 ff. Danske Mag. 3. R. IV. 120,
123. — Om hans Deltagelse i St?nderm?deme 1645 og 1654 se Slange^
Christian IV's Hist. S. 1353 og Holberg, anf. Skr. IH. 177. — Han var
1648 med at oprette Broby Gev?rfabrik i Fyn (Vedel Simonsen, Rugaards
Hist. II. 1. 121).111

Faderen betegnes som afd?d, uagtet han utvivlsomt maa have over-
levet S?nnen i n?sten et Aar. Dette maa sikkert komme deraf, at
Ligpr?dikenen over S?nnen er bleven holdt efter Faderens D?d, en
Uds?ttelse, hvortil Forklaringen maa s?ges i de forvirrede Krigsforhold,
og hvortil der ikke savnes Sidestykker i).

De to her meddelte Biografier afskrev jeg i sin Tid, for at de kunde
optages i ?Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhundr ede" ; men
nu efter saa mange Aars Forl?b og efter mislykkede Fors?g paa atter
at bringe dette Foretagende i Gang kan det n?ppe nytte at fastholde
Illusionen om dets mulige Forts?ttelse. Skulde andre senere under
gunstigere Forhold tage Planen op paa ny, vil der desuden v?re saa
meget Materiale for mange Bind, at n?rv?rende Udgivelse ikke vil
hindre denne Gjenoptagelse. — I alt v?sentligt er her fulgt samme
Principer som i ?Den danske Adel*; kun er Haandskriftets Brug af
store og smaa Bogstaver ikke bevaret her, ligesom der formentlig og-
saa har v?ret Grund til her at give enkelte oplysende Anm?rkninger.Mandrup Due.

Belangende da denne erlige och welb: Mandz, nu sallige
hoss Gud Manderup Dues til Halkier, kongl: Mayttz Befallings
Mand paa ?rum Slott^), hans adelige Herkombst, christelige
Liflfss och Leflfnetz Fremdrageisse och endeligen sidste och sal-
lige Aflfschening fra denne elendige Werden, da er h?nd f?d paa
Oxholm Aar effter Christj F?dssel 159.6 den 13 Junij aflf eflfter-
schreflfne erlige och welb: For?ldre.

Hanss Fader war erlig och welb: Mand J?rgen Due til Ox-*) Her et Far saadanne. Af dem, der faldt i Oktbr. 1657 i Frederiksodde,
begravedes J?rgen Rosenkrands 30. Juni 1658, Marsken Anders Bille end-
ogsaa f?rst i Novbr. 1660; i Oktbr. 1660 jordedes to unge Sehesteder,
som vare d?de halvandet Aar tidligere; da Lavrits Ulfeldts Lig i Januar
1661 stededes til Jorden, havde det staaet ubegravet paa andet Aar (Ud-
drag af Biskop Jens Bircherods Dagb?ger S. 8, 62 f., 65 f.). I Marts 1661
hedder det om Jomfru Ingeborg Friis til Margaard, at det 14. Juni bliver
to Aar siden hendes D?d, ?og ingen udi ringeste Maade haver ladet sig
bekvemme hendes salig Lig til sit Hvilested at ville forhj?lpe'* (K. Hansen,
Danske Ridderborge (II), 1876, S. 117). Ogsaa i roligere Tider kunde
sligt. h?nde, thi J?rgen Svave, som var^ d?d i Septbr. 1612 eller noget
forinden, stod endnu i Januar 1614 ubegravet, da hans Kreditor Sigvard
Grubbe havde ?forbudt" ham Jorden (Vedel Simonsen, Rugaards Hist. II.
1. 8f. Secher, Kongens rettertings domme 1605—14 S. 538 fP.).

*) Senere Tilf?jelse: ?og Landcomissarius i Jylland*.112

holm^). Hanss Moder war erlig och welb: Frue, Frue Lehne
Juel til Brodschov. Hanss Farfader war erlig och welb: Mand
Bernt Due til Etz^). Hanss Farmoder war erlig och welb: Frue
Helvig Wrangel. Hanss Farfaders Fader war erlig och welb:
Mand Hendrich Due til Fenov. Hanss Farfaders Moder var
erlig och welb: Frue, Frue Elissabeth von ?rtzen. Hanss Far-
moders Fader war erlig och welb: Mand Hendrich Wrangel til
Stouflfenburg. Hanss Farmoders Moder war erlig och welb: Frue,
Frue Kirstine von Anrep?).

Hanss Morfader war erlig och welb: Mand Christoffer Juel
til Estrup. Hanss Mormoder war erlig och welb: Frue, Frue
Kirsten Kaass. Hanss Morfaders Fader war erlig och welb: Mand
Hendrich Juel til Estrup. Hanss Morfaders Moder war erlig och
welb: Frue, Frue Maren Lunge til WUerupgaard*). Hanss Mor-
moders Fader war erlig och welb: Mand Hertvig Kaass til Suen-
strup. Hanss Mormoders Moder war erlig och welb: Frue, Frue
Kirsten Wlfeldt^).

Dette er denne sallige Mandz adelige och ber?mmelige Op-
rindelsse och Herkombst, och efftersom det er alle och en huer
witterlig, at h?nd er f?d och kommen aff god, gammel och gieff
Adelstamme, baade paa f?derne och m?derne, saauel i Tysch-
land som her i Danmarch, saa gi?ris iche forn?den medt Witl?ff-
tighed widre her paa dette Sted at opregne.

Der nu denne sallige Mandz welbiurdige For?ldre med denne
deris vnge S?n aff Gud allermectigste vare bleffiie welssignede,
haffue de strax som christelige For?ldre ladet samme deris vnge
adelige S?n wed den hellige Daab indplante udi den aandelige
Wingaard och saaledis indlemme udi Christj Meenighed och
afftoe och rensse aff dend Arffuessynd, hannem var medf?d.
Siden haffue de med ald faderlig och moderlig Omsorg som^) Senere Tilf?jelse: ^t 1610^ (Jvfr. nedenfor.)

') Aitz, Gods i Lifland.

') I Haandskriflet staar ?Aurip*. For Rigtigheden af de ?ldre Led i Stam-

?

tavlen t?r ikke indestaas.
*) GhristofiFer Juels For?ldre vare ikke de ovenanf?rte, men Thomas Juel til

Astrup og Lene Rosenkrands.
^) Kirsten Kaas var en Datter af Mogens Kaas til ?rndrup og Mette Friis.113

christelige For?ldre ladet hannem opdrage udj Gudz sande Frycht
och med st?rste Omhyggelighed ladet hannem vndervisse udi
sin B?mel?rdomb och Gudz hellige Kundschab och alt andet,
som kunde giffue Naade hoss Gud och Behagelighed hoss Meni-
schen. Och effter at hans Tid och Alder det vdkreflfuede, haflfue
de hiemme hoss sig selfif holt privatos pr?ceptores til hannem
til at optuchte och opl?re hannem udi boglige Konster och alt
det, som en vng Adelss Persohn vel eignet och anstod.

Anno 1610 kailede Gud hans sl:ge Fader udi den Krig,
som den Tid var imellom Dannemarch och Sverige). Samme
Aar befant hans kiere Moder raadeligt hannem paa fremmede
Steder at forschiche, paa det h?nd sig widre udi alle adelige
Dyder kunde qualificere. Til den Ende bleff hannem forordnet
til en Hofifmester paa samme hans Reysse den h?derlige och ,
h?yl?rde Mandt Docter Michel Madtzen^), siden Medicus i Kol-
ding, och eflfter at h?nd haflfde taget Aflfschening fra sin kiere
Moder, tog h?nd sin Reysse f?rst paa Holland, huor h?nd til
Amsterdamb ankomb til Schibs, reyste saa der fra tilLeyden^),
och forbleff der et Aars Tid, och imidlertid lagde Vind paa sine
Studeringer och i Synderlighed paa sine adelige Exercitier, til
huilche h?nd altid haflfde st?rste Inclination, saa at band udi alt
det, som en Adelss Mand vel eigner och anstaar, haflfde iche ringe
Perfection. Och eflfter at h?nd nu haflfde opholdet sig her i
Holland paa halflfandet Aars Tid och imidlertid omreyst alle Pro-
vincieme och der besseet de mange fornemme Festninger, St?-
der och Byer, som der ere alle Wegne, haflfuer h?nd Anno 1612
taget sin Reysse der fra ind i Tyschland, och reyste saa gandsche^) Krigen begyndte som bekjendt f?rst 1611, og J?rgen Dues D?d maa vel
altsaa henf?res til dette Aar, jvfr. Danske Atlas V. 72.

') Det er en Fejl for: Mikkel Christensen (s. Ingerslev, Danmarks L?ger og
L?gev?sen I. 377. Personalhist. Tidsskr. 2. R. II. 293 f.). Jvfr. Peder
Hegelunds Notits i hans utrykte Almanakc^tegnelser imdér 6. Febr. 1612:
?Mandrop Duwe kom hid [til Ribe] met hans Scholemester Michel Chri-
stenss?n". Vi se tillige heraf, at Udenlandsrejsen f?rst begyndte 1612.

*) Studieopholdet i Leiden er henf?rt til en urigtig Tid ; det falder under den
anden Udenlandsrejse, thi i Novbr. 1615 blev Mikkel Christensen imma-
trikuleret ved Universitetet i Leiden og i Novbr. 1616 blere baade han
og Mandrup Due immatrikulerede der (Personalhist. Tidsskr. II. 112).

8114

op ad Rinstr?mmen til Strassburg, och paa Weyen bessaa h?nd
Wessel, Dusseldorflf, K?.ln, Maintz, Franckfurt, Speyer och Wormbss
och andre fornemme St?der, som der vare at bessee. Til Strass-
burg opholdte h?nd sig nogle Maaneder, och tog siden sin Reysse
der fra ind i Wirtenberger Land tU Tubigon ^), huor h?nd nogen
Tid forbleflf, efftersom dette Sted paa de Tider var saa meget
ber?mmeligt, baade fordj studia liberalia saauelsom andre ade-
lige Exercitier der i Synderlighed florerede, och laa h?nd der
udi den witber?mte l?rde Mandz Doctoris Lansij Huss. Och
efftersom h?nd haffde stor Begierlighed til at bessee Tyschland,
reyste h?nd ind til Wien i ?sterige, och der bessaa Keyserens
Hoff, siden reyste h?nd gandsche Vngaren igiennom, och der
bessaa alle fornemme St?der och Byer. Och .effter at h?nd nu
saaledis paa 2 Aars Tid haffde forss?gt sig i Tydschland, begaff
h?nd sig Anno 1614 effter sin kiere Moders Begiermg hiem til
sit F?demeland, huor h?nd dog iche forbleff lengere end 2 Maa-
neder. Men efftersom h?nd haffde stor Willie och Begierlighed
til sig videre vden Landtz at forss?ge och perfectioneme [sic], be-
gynte h?nd strax at continuere sin forrige Reysse, och begaff
sig saa ind i Engeland, opholt sig der noget til Oxfort, och
effter at h?nd til Londen haffde besseet den ber?mte Kong Jacobs
Hoff och ellers lagt Vind paa det engelsche Spraag, haffuer h?nd,
der h?nd haffde weret i Engeland p^ia halffandet Aars Tid, taget
sin Reysse ind adt Franchrige, huor h?nd f?rst opholte sig til
Saumeurs paa 9 Maaneders Tid, och der lagde sine fundamenta
udj det franss?sche Spraag. Reiste siden til Paris, der widre
at continuere och forbedre det, som h?nd udj sinne Exercitier
paa andre St?der haffde l?rt, huilchet h?nd och med stor Dex-
teritet efflerkom, och efller at h?nd haffde besseet det kongelige
Hoff her til Paris och bess?gt mange fornemme St?der i Franch-
rige, som er Angiers, Tours, Blois, Orleans, Bourges och Lyon,
och paa sonime St?der sig nogen Tid opholt och siden igiemiem
reyst Lanquedocq och Provence och andre fornemme Provincier^) Han immatrikiileredes ved Universitetet i Tubingen 19. April 1613 (Per-
sonalhist. Tidsskr. V. 313).115

och Byer och med st?rste Flid besseet alt det, som kunde were
werdigt at bessee, och sig her i Franchrige paa 2V2 Aars Tid
opholdet, begaflfhand sig atter Ao 1618 effter hans kiere Moders
Begiering hiem igien til sit F?demeland, effter at h?nd paa 8
Aarss Tid sig i Holland, Tydschland, Engeland och Franchrige
haflfde forss?gt. Der h?nd nu var kommen hiemb til sin kiere
Moder, foraarssagede h?nd hoss hende allerst?rste Gl?de, effter-
som h?nd haffde lagt sin Tid saa uel an paa fremmede St?der,,
och var hendiss eeniste S?n, udi huilchen hun sig ald ?re och
gl?de kunde forvente, och effter at h?nd haffde veret hoss hende
4 Maaneders Tid, sagde h?nd tieniste udj hans kongl: Mayi-tz,.
h?ylofflig Ihukommelsse, Kong Christian den 4dis Hoff for en
HofQuncker^), huor h?nd med Opwartning och andet, som hans
Stand wdkreffaede, altid lod sig finde redebon och willig, saa
at h?nd der for haffde hanss kongl: Mayttz Yndest och Naade,.
och effter 5 Aars Tieniste aff h?ystbemelte hans kongl: Mattz.
bleff betroit til at vere Oberschenck, huilcken Bestilling h?nd
paa 2 Aars Tid med Ber?mmelsse forrestod.

Och imidlertid h?nd saaledis var udj kongelige Maytt Tie-^
niste, bleff h?nd Ao 1623 tilssindtz effter Gudz Indschydelsse
och gode Wenners Tihraadelsse at tiltale erlig och welb: Mand
Her Albredt Skiel til Fussing?, Danmarchis Riges Admiral, Raad
och Befallings Mand paa Ribberhiiss, saauelsom ochsaa erlig och
welb: Frue, Frue Berthe Fris om deris kiere Datter, erlig och
welb: Jomfrue Anne Skiel, som och anden Julie Dag vdj samme
Aar bleff hannem tilssagtv och vare de Festefolck tiissammen udj
6 samfelde Aar. Imidlertid lod h?nd sig ideligen bruge udi sin
Herris Tieniste, baade udi den keysserlige Krig, huor h?nd reed
vnder Hofflfanen, saauelsom alle andre Occasioner, huor h?nd
altid beteede sig saaledis, som det en Adelssmand vel eigner
och anstaar.

Anno 1629 tog h?nd sin Affschening fra Hoffue, och bleff
h?nd aff hans kongl: Ma:, h?ylofflig Ihukommelsse, for sin lange^) Ansattes som saadan 4. Marts 1621 (Grundtvig, Meddelelser fra Rente^
kanunerarehivet, 1872, S. 146).

8*116

och troe Tieniste naadigst forleent med Aastrup Lehn^) udi
AVendssyssel, och samme Aar den 6 7bris giorde erlig och welb:
Mand Hr: Albret Skiel til Fussing?, Ridder, Damnarchis Riges
Raad och Admiral och Befallings Mand paa Ribberhus, hans
Br?llup 2) med sin kiere Datter, erlig och welb: Jomfrue Anne
Skiel, udi Odensse, huor eflfter de haflfue leflfuet tiissammen et
meget christeligt och ?nscheligt Egteschab medt kerlig Omgen-
gelsse udj 31 Aar och 15 Dage, huor for denne Schilssmiss for-
aarsageren [sic] hoss hanss h?ybedr?fifuede eflfterlate Frue aller-
st?rste Sorig och Bedr?flfuelsse. Dend allerh?yeste Gud, som er ald
Tr?stens och Barmliiertighedz Fader, styrche och opholde hende
udj denne hendis Hiertesorg, och giflfue hende Aand och Naade
til at b?re dette Kaars med Taalmodighed. Vdj dette dens ker-
lige Echteschab haffuer Gud allermectigste Avelssignet dennem
med 7 S?nner, afif huilche de fire ere allerede i Herren hensofif-
uede, nemblig erlige och welbyrdige Albret Due, Christoffer Due,
Niels Due och Otte Due. De, som igien leflfuer, ere erlige och
welbyrdige J?rgen Due och J?rgen Due^) och Bernt Due. Den
allerh?yeste Gud vnde dennem at leffue lenge, deris h?ybedr?ff-
uede kiere Moder til Tr?st och Gl?de.

Huad den shge Mandz Liff och Leffnet ellers angaar, da
hafifuer h?nd med dez Fremdrageisse altid schichet och forholdet
sig gudfrychteligen, christeligen och wel, haffuende altid Gud for
?yen, och holdet hans hellige Ord udj stor Agt och W?rdighed,
det gierne aff sin yderste Formue forfremmet, agtet och ?ret
Gudz Ordz Tienere tilb?rligen, s?gt Gudz Huss och Kirchen jQit-
tigen, och med st?rste Andacht tit och oflfte brugt det hellige*) F?rst 17 Aar senere, nemlig 31. Maj 1646, fik han Aastrup i Forlenin^
(Erslev, Danmark-Norges Len og Lensm?nd 1596—1660 S. 31). 1650
ombyttedes dette Len med ?rum (anf. Skr. S. 44).

*) Kort forinden Brylluppet havde Mandrup Due ved et Gj?stebud i Malm?
under et Klammeri dr?bt en Trompeter, men Rigsraadet, hvem Kongen
overdrog Sagens Unders?gelse, erkl?rede 3 Dage f?r Brylluppet, at dette
kunde finde Sted, naar Drabsmanden f?rst havde staaet aabenbart Skrifte
(Molbech, Christian IV's egenh. Breve L 367. Erslev, Rigsraadets og
St?nderm?demes Hist. i Krist. IV's Tid II. 195. Saml. t. Fyens Hist. og
Topogr. VL 124).

') J?rgen Skeel Due (t 1701, s. O. Nielsen, Malt Herred S. 40 ff.).117

och h?yv?rdige Alterens Sacramente, och ellers udj ald sin Liflfs
Tid ladet see och kiende end alworlig Ififuer for Gudz ?re och
sin egen Sallighed. Imod sin kiere Frue haflfuer h?nd altid be-
uist en fomuflftig och oprichtig Kerlighed, elschet och ?ret hende
inderlige och med ald wenlig och ynderlig Omg?ngeisse sig saa-
ledis beteed imod hende, at hun nu iche uden allerst?rste Hier-
tens Suck och Bedr?flfuelsse kand safl&ie det wenlige Omlad och
hulde Omg?ngeisse, h?nd haflfde med hende, hnod sin kiere
Bj?rn haflfuer h?nd veret en from och mild Fader, aldrig spa-
rendis Middel eller Omkostning paa alt det, som kunde tiene til
deris Nytte och Forfremmelsse, och ellers med faderlig Formaa-
ning ideligen erindret dennem om deris egen Gaflfn och beste.

Imod sin N?ste och ieflfnlige haflfuer h?nd altid beteed sig
trofast och wenlig och med ald h?ffliig Gonversation sig imod en
huer wist at comportere. Imod sine Tienere haflfuer h?nd altid
veret from och mild, s?gt deris beste och Forfremmelsse i mange
Maader.

Oflfuer fattige och arme haflfde h?nd stor Medlidenhed, och
gierne imod dennem sig rundeligen och mildeligen beteede, och
derfor aflf en christelig Omsorg haflfuer funderet et Hosspital ved
sin Gaard Krastrup, udi huilchet nogle wissse fattige Mennischer
med forn?den F?de och Wnderholding aarligen forssiuniss ^). De
Skolerss Penge, som aarligen her wed Ki?benhaflfuns Universitet
til fatige Studenter distribueris, haflfuer handt med 500 Rixdalers
Capital forbedret.

Belangende denne sallige Mandz Siugdomb och saligste En-
deligt aflf denne Werden, da haflfuer h?nd paa et Aars Tid veret
meget suag och s?rdelis plaget aflf en heflftig Sch?rbug, huor til
dend store och langvarendis Stilhed saauelsom anden Weder-
wertighed, h?nd udj denne Tid haflfuer wdstandet, vden Tuiffl
haffuer giflfuet st?rste Aarsag. Den 20 Augusti nu sidst forleden
fich h?nd de s?rgelige Tidender, at Gud haflfde kaldet hans kiere
S?n, sallig Nielss Due, som var vden Landz och til Heydelberg^)^^) Mulig er her Oprindelsen til den aarlige Uddeling af Kom og Penge fra

Krastrup, der omtales i Hofmans Fundationer III. 516.
^) I April 1656 var Niels Due bleven immatrikuleret i Heidelbergs Universitet118

och bleflf h?nd ved saadan sin kiere S?ns d?delige Aflfgang meget
sorrigfuld och bekymret, saa h?nd der oflfuer samme Dag gich
til Sengss. Om anden Dagen befant h?nd sig med megen Mat-
tighed och AflSnechtighed at vere betagen. Huor for hans kiere
Frue strax lod hente dend h?derlige och h?yl?rde Mand Doet:
Paul Mott, kongl: Mayttz welbestalten LiflfMedicum, som brugte
alle de Middel, der kunde vere tienlige til at styrche och con-
fortere hannem; men eflftersom alle Middel vare forgiefifuis, och
hans h?ye Alder ey heller kunde hielpe och befordre de Medi-
kamenter, som til hans Suaghed vare fom?dene, saa for?gtis
hans Siugdomb dagligen io meere och meere med stor Afl&nech-
tighed. H?nd laa dog saa stille hen udi allerst?rste Taalmodig-
hed, giffuende sin Villie vnder, Gudz Willie, och naar hans
kiere Frue beklagede sig oflfuer hans Siugdomb, bad h?nd hende,
hun schuUe giflfue sig tilfredz, och sagde: leg haflfuer annammet
saa meget got aflf Herren, hui schulde ieg ey och annanmie det
onde? ?nschede der boss ideligen, at Gud ville beuare hannem
fra langvarig Siugdomb, at band iche for lenge schulle piagis,
thj band var nu gandsche ki?d aflf Werden, och ville gerne
och gl?deligen forl?ses der fra, naar det var hans guddommelige
WilUe.

Den 17 September^) tog band sig for neste S?ndag der
eflfter at bruge det hellige och h?y v?rdige Alterens Sacramente.
Bad der for sin kiere Frue, at hun til samme Tid ville bereede sig
til at forrete samme gudelig Werch tillige med hannem. Mens
nogle Dage der elBfter tog hans Siugdomb meget Oflfuerhaand,
saa band vel merchede, at hans Tid var iche langt borte, huor
for band strax slog sig fra Werden och iche bekymrete sig om
noget werdsligt meere, men laa udj allerst?rste Taalmodighed,
och med idelig B?n och Paakaldelsse arbeidede paa det ?uige,
och med allerst?rste Forlengssel inderligen lengtis eflfter en gl?delig
Forl?ssning, brugende tit och oflfte dette Mundheld: Huad min(Joan. Agricolae Islebiensis Apophthegmata nonnuUa, ed. L. Daae, Christ.
1886, praef. p. xffl). Han d?de 31. Juli 1660 (Bricka og Gjellerup, Den
danske Adel I. 256).
^) Faldt 1660 paa en Mandag.119

Gud vil, det schee altid, hans Willie er den beste. Item och:
Gud, huor lenge schal dog vare saadan Elende?

Den 21 7bris befant h?nd sig med mercheligere och meere
Suaghed betagen. Huor for h?nd begierede, at mand vilde sende
Bud efifter mig, at ieg hannem udj hanss Sallighedz Sag kunde
betienne. hnidlertid bad h?nd sin kiere Frue, at hun vilde l?sse
noget for hannem i en Bog, som h?nd selflf flyede hende, om
D?den och D?dssens Betenckelsse. Men der hun f?rst for Hier-
tens Such och Graad iche kunde effterkomme hans Begiering,
klappede h?nd hende ved Kinden, bad hende giffue sig tilfredz
och lade Gudz WilKe were sin Villie, tachede hende der hoss
for ald kerlig och wenlig Omgengelsse. Och der ieg nu komb
til hannem, tr?stede ieg hannem aff Gudz Ord, nemblig aflf den
68 Pssalme, ad Gud lagde sme B?rn en Byrde paa, och ad h?nd
var dem och en Gud til megen Sallighed, oc hoss den Herre
Herre ad var [sic] Vdgang fra D?den, och aflf Esaias 53 : visse-
ligen bar h?nd wor Siugdomb, och tog vor Pine paa sig etc.^
item 1 Cor: 10, ad Gud war trofast, h?nd schulle iche friste
hannem oflfuer hans Formue etc, och med andre tr?stelige Spraag
afif den hellige Schriffl. Da haflfuer den welb: sallige Mand, saa
snart ieg noget Spraag fremf?rte aflf Gudz Ord, med stor An-
dact udf?rt det indtil Enden och sielflF der hoss begyndt anden,
nemblig aff Davidz Psal: 42: Som Hiorten schriger effter Wand-
str?mmen, saa schriger min Si?l, o Gud, til dig, min Si?l t?rster
efifter Gud, och Psal: 130: Aff det dybe raaber ieg. Herre, etc;
item Psal: 73: Herre, naar ieg ichun haflfuer dig, saa sk?tte
ieg etc; item Gen: 32: Herre, ieg slipper dig iche, f?rend du
welssigner mig. Och der ieg tilspurde hannem, om h?nd gerne
vil vere tilfredz med den gode Gudz Willie, endten h?nd ville
haflFue det med hannem til Liflfuet eller til D?den, suarede h?nd:
Ja gierne, huor for schulle ieg begiere lenger ad leflfue? her er
indted got at wente. Och der ieg sagde, ad D?den var for alle
Gudz B?ren end s?d S?flfn, och ad Ghristus haflfde tagen Braaden
fra D?den, sagde h?nd: Loflfuet vere Gud, som giflfue[r] os Seyr
formedelst lessum Christum. Och [der] h?nd laa i stor Angist
och Mattighed, foreholdte ieg hannem Arbeyderens Exempel i120

Wingaarden, at det var nu her Arbeyds Time. Da tr?stede
h?nd sig selflf och sagde: Aflftenen kommer, och Arbeyderen faer
L?n. Eflfter saadan och anden gudelig Samtale er h?nd bleflfuen
meddeelt den hellig Absolution och der paa det h?yv?rdige Al-
terens Sacramente, som h?nd med sammenlagde H?nder och
Hiertens Andagt annammede, och eflfter ad det gudelig Werch
war forretted, opl?flfte h?nd sine H?nder, tachede Gud och sagde
tuende Gange ; Herrens Naflfn \ver[e] loflfuet fra Evighed til Evig-
hed. Och der ieg erindride hannem, ad der var nu ingen For-
d?mmelsse i hannem, effterdj h?nd var i Ghristo lessu, och hans
Frelssere haflfde foreenet sig med hannem, tackede h?nd atter
inderligen sin Gud, och der paa ynschede ieg hannem Gudz
Aandz Widnissbyrd i hans Hierte, der maatte forssichre hannem
mit i D?den, at h?nd var et Gudz Barn etc, och tog saa
Aflfscheed etc.

Siden kaliede h?nd paa sin S?n, welb: J?rgen Due, som da
allene var tilstede^), eflftersom welb: Bernt Due nogle Dage til-
forn var forreyst oflfuer til Judland, och der h?nd komb til
Sengen til hannem, sagde h?nd: leg formercker nu, at min Tid
er ey langt borte, och at Gud haflfuer i Sinde at kalde mig fra
denne m?ysommelige Werden, huor for ieg vil til en faderlig
och kerlig Aflfschening troUigen formane dig, at du och de andre
mine tvende S?nner nest den sande Gudz Frycht, udj huilchen
I schal s?ge ald eders Forfremmelsse, endeligen ochsaa pr?sterer
eders kiere Moder dend tilb?rlig Lydighed, ?re och Respect,
som I ere hende baade aflf Naturen saa och for ald moderlig
Omsorg pligtige, och at I ere sandrechtige [sic] med hin anden,
som Br?dre b?r at were, och at I flyer ont Selschab, och str?ber
eflfter at tiene Gud och eders betrengte F?demeland och alle
Menischer. Mine Tienere, som haflfue tient mig troUigen och
wel, vil ieg vel haflfue afflagt, eflftersom de mig haflfuer tient^
och nefifunte nu huer ved deris NaflEn. H?nd beklagede intet^) Senere Tilf?jelse: ?H?nd er creeret Doctor luris i Padua 1654 og d?de
ugift 1653, som er feil. Hofm. [Dsk. Atlas] t. 5 p. 7:2. Man seer, h?nd har
levet 1660/ Forfatteren til denne Notits og et Par i det foregaaende
meddelte er maaske Klevenfeldt.121

h?yere, end at h?nd iche kunde tage saadan venlig Aflfschening
fra sin kiere Frue, som h?nd gerne wilde, thj h?nd vel wiste, at
hun for hans Siugdombs Schyld var inderlig bekymret och be-
dr?ffuet och der til med i sig selff meget. suag. Dog, sagde
h?nd, haflfuer ieg sagt hende min Villie i alting, det findis och
schrefifuet, och lyste saa Welssignelsse offuer dennem allesammen
och sagde: leg vil befalle eder den trofaste Gud, som ieg er
forssichret aldrig .vil forlade eder och alle faderl?sse, h?nd schal
vere eder en god Fader i mit Sted. Och der med fait h?nd udj
en liden Slum.

Der Klochen war hen imod 8te om Aflftenen, bleff h?nd til-
ssindz, at h?nd endeligen ville aff Sengen och sidde noget lidet
paa en Stoel, och endog hans S?n, welb: J?rgen Due, som war
hoss hannem tilstede, bad hannem, at h?nd vilde bliflfue liggendis,
saa uilde h?nd dog endeligen op, och der h?nd nu komb op,
och sad paa en Stoel, sagde h?nd: O lessu hielp. Och der
welb: J?rgen Due formerchede, at h?nd bleflf nogenledis forandret,
tog h?nd noget Slagvand, och vilde giflfue hannem noget der af,
huilchet h?nd dog iche ville annamme, men bleflf saa stille sid-
dendis, indtil D?den trengte sig nermere til hannem, da h?nd
saa sachteligen och s?deligen ved tvende smaa Such vdj Herren
hensoflf vdj erlig och welb: Niels Rossenkrandsis^), hans kiere
S?ns, welb: J?rgen Dues, erlig och welb: Fru Daaritte Daaess^),
Fru Lissabeth Hertvig^), welb: Jomfru Wibeche Langehs, welb:
Frue Pernelle Rossenkrandz^), welb: Jomfru Bertte Skiels och
andre gaat Folches Neruerelsse, efifter at h?nd haffde leflfuet udj
denne elendige Werden vdj 63 Aar 4 Maaneder och 8te Dage^),
som var hans gandsche Alder.') Niels Rosenkrands til Stovgaard var faa Dage forinden, 11. Sept. 1660,
bleven trolovet med Mandrup Dues Hustrus Broderdatter, nedenfor n?vnte
Berte Ghristensdatter Skeel (Skeel, Optegn, om Fam. Skeel S. 248).

*) Enke efter Gregers Krabbe til Torstedlund.

^) Lisbet Hartvigsdatter, Korfits Mormands.

*) Gunde Rosenkrands's Hustru.

^) Hans D?dsaar n?vnes ikke, men maa v?re, ikke 1659, som det i Almin-
delighed hedder, men 1660, da der siges, at han var gift i 31 Aar ogChristoffer Due?

Anlangendis erlig och welb: Christoflfer Duess til Krastrup,
kongl: Mayttz welbestalter Ritmester, hanss adelige Herkombst,
ber?mmelig Lifif och Lefifhetz Frembdragelsse oe sidste oc sallig
Affschening fra demie Werden, da er band f?d paa sin f?deme
Gaard Halkier Anno 1632 den 17 Nouembr: af disse erlige och
welb: For?ldre. Hanss Fader war erlig och welb: Mand Mande-
rup Due til Halkier, kongl: Mayttz Befallings Mand paa ?rum
Slott och Land Gommissarius vdj Jydland. Hanss Moder er erlig

och welb: Frue, Frue Anne Skiel til Heyned ^) Hanss

Morfader var erlig och welb: Mand Hr: Albret Schiel til Fus-
sing?, Ridder, Danmarchis Riges Raad, Admiral och Befallings
Mand paa Ribberhuss. Hanss Mormoder var erlig och welb:
Frue, Frue Berte Friss. Hans Morfaders Fader war erlig och
welb: Mand Christen Skiel til Fussing?, Danmarchis Riges Raad
och Befallings Mand paa Aakier. Hanss Morfaders Moder war
erlig och welb: Frue Margrete Brahe til Wlstrup^). Hans Mor-
moders Fader war erlig och welb: Mand Niels Friss til Hessel-
aager, kongl: Mattz Befallings Mand p?a Tranneki?r. Hans Mor-15 Dage, og vi vide, al hans Bryllup virkelig som ovfr. anf?rt stod 6.
Sept. 1629 (Saml. t. Fyens Hist. og Topogr. VI. 124); desuden bekr?ftes
dette Aarstal bl. a. ogsaa ved, at S?nnen Niels Due, hvis Bortgang var
kort forud for Faderens, d?de 31. Juli 1650. Naar da Mandrup Dues
Alder ovenfor ans?ttes til 63 Aar, maa enten hans F?deaar rettes til
1597, eller ogsaa maa Tallet 63 forandres til 64, ligesom de 4 Maaneder
maa rettes til 3 Maaneder. — 22. Sept. 1660 fik Fru Anne Skeel kongelig
Tilladelse til at lade ?drage" i Ligstuen hos hendes afgangne Husbond
Mandrup Due (Sj?ll. Tegn.). Hvorledes et Kongebrev af 21. Sept. s. A. alle-
rede kan betegne hende som Enke (Skeel, Optegn, om Fam. Skeel S. 215),
er uforstaaeligl, med mindre Datum er urigtigt. Naar V. S. Skeel (anf. Skr.
S. 216) siger, at Mandrup Due ligger i Selde Kirke (i Salling), maa det
dog bem?rkes, at dette ikke fremgaar af de af ham citerede Kilder (jvfr.
Saml. t. Jydsk Hist. og Topogr. IV. 193).

^) Den opadstigende F?drenelinie udelades her, da den stenuner med An-
givelserne ovenfor om Faderen; kun skrives Farfaderens Moder Hel vig
Wrangel her til F?now og Farmoderens Moder Kirsten Kaas til UUerup-
gaard.

') Ulstrup erhvervede hendes Mand 1579 ved Mageskifte med Kronen (Skeel,
Optegn, om Fam. Skeel S. 106). Hun var en Datter af Otte Brahe til
Knudstrup.123

moders Moder war erlig och welb: Frue, Fr: Wibeche Gylden-
stiem aflf Ififuersnes.

Widere her paa dette Sted at opregne agtis w-forn?den, s?r-
deelis eflfterdie det er witterligt, hanss adelig Herkombst at were
ypperlig, och hannem at were f?d och baaren aff god och gammel
Adelstamme baade paa f?deme och m?derne Side.

Hanss kiere For?ldre haffue strax, eflfter at de med denne
deriss vnge S?n vaar blefi&ie welssignede och begaflfuede aff Gud,
hafft stor Omhue for hannem Herren igien at opofifre, och der
for haflfuer de ved den hellige Daab ladet hannem indliffue vdj
Gudz Kirche och Meenighed och siden som christelige For?ldre
ladet hannem opl?re udi Gudz sande Frycht och med st?rste
Flid holt privatos pr?ceptores hiemme hoss sig selff til hannem
saauelssom hanss andre Br?dre, som kunde tillige informere
dennem vdj boglige Konster: Och er h?nd bleffuen hiemme udj
sinne kiere For?ldris Huss indtil Anno 1646, da h?nd bleflf for-
ssendt til det kongelige och adelige Academie Soer?e, der sig
widre udj boglige Konster, adelige Exercitier och andre Dyder,
som hans Alder kunde wdkreflfue, ki qualiflcere.

Anno 1651 haflfuer hans kiere Fader det for raadeligt och
hannem nyttigt eragtet at forschiche hannem udi fremmede
Lande, sig der widre vdi alle adelige och hannem wel anstaa-
ende Dyder at perfeotionere, huor for h?nd tillige med sin kiere
Broder, erlig och welbyrdig J?rgen Due, och deris forordnede
Hoflfmester, som war h?derlig och h?yl?rd Mand Doctor Chri-
stian Ostenfeld, medicin? professor her udi dette kongelige Uni-
versitet Ki?benhauflfn, udj samme Aar tog sin Reysse oflfuer
Hamborg igiennem StiflPt Bremmen, Graffschaflft Oldenborg och
Friessland til Holland, och for Stedens Commoditet och adschil-
lige Exercitier opholdt sig til Leyden ^) indtil paa Foraared Anno
1652, och imidlertid wed giflfuene Leylighed besaa de fornemste
St?der och Academier i Nederland. Och eflftersom det chur-
f?rstelige brandenburgische Hoflf daa holtis til Gleve, reiste h?nd
did hen, och eflfter sin kiere Faders Ordre sig nogen Tid lang op-^) Jvfr. Personalhist. Tidsskr. II. 197.124

holdte. Der fra begaflf h?nd sig in Aprili ad Tydschland ofifiier
G?ln och paa Weyen besaa de fornemme nederlendsche Guami-
soner ved Rhenen saaueisom och de fornemste St?der, Maintz,
Franckfort, Heidelberg, Stutgart, Tiibingen, huor h?nd sig eflfter
sin kiere Faders Ordre opholdt indtil hen paa Sommeren, och
som det tiibingsche Universitet da f?rst effter den langvarige
thydsche Krigs Forst?rring bleflf aflf F?rsten aflf Wirtemberg igien
opretted och bragt paa Foede ved adschillige lofflige Gonstitu-
tioner, bleflf h?nd med andre dansche Cavallerer aff hans f?rstelig
Naade aflf Wirtemberg meget aflfliolden och med sin welb: Bro-
der for dens Weldragenhed och gode Conduite hoss det wirtem-
bergische Hoflf synderligen caressered. Paa Someren samme
Aar begaff h?nd sig til Strasburg, och for Stedenss mangfoldige
Gommoditeter wed adschillige adelige och militarische Exercities
forbleff der indtil Foraared Anno 1653, daa Richsdagen var be-
gynt at holdis til Regensburg, huort hen h?nd sig begaflf, och
sig til st?rste N?tte och Forfremmelsse forbleflf paa nogle Maa-
neders Tid, och ved den Anleding, som sig begaflf ved vor
allemaadigste Herres och Konges extraordinari Ambassadeur til
samme Richsdag, Hr: Ghristian Graflf von Rantzov, giorte sig
bekiendt och aflfholden hoss de fornemste Hoflfe, som aflf gandsche
Thydschland och omliggende Lande der paa en Sted vare for-
ssamlede. Der fra reiste h?nd igennom Beyeren oflfuer Landshut,
M?nicher [sic], Auxburg, Ingolstad, Ulm, och komb igien til
Strasburg, huor h?nd fandt for sig sin kiere Faders Ordre at
reysse ad Italien, och eflfter ad h?nd haflfde seet och bes?gt de
omliggende f?rstelige Hoflfe, Baden, Durlach, Birckenfeldt, sampt
de fornemste Steder, Brisack, Freiburg, Basel, begaflf h?nd sig
genom Svitzerland och Punten ^) til Milan, och reiste saa der fra
langs Lombardien oflfuer Bergamo, Bresia, Verona, Mantova och
Padova til Venetien, huor eflfter at h?nd sig nogen Tid haflfde
opholdt, begaflf h?nd sig tilbage til Padova, huor h?nd forbleflf
Aared oflfuer indtil Sommeren Ao. 1654, och imidlertid giorte
sig Tiden och Steden saare n?ttig med st?rste Vindschibelighed^) Graubiinden.125

at l?re Landetz Schich och Spraag, ?ffuendiss sig ideligen udi
adtschiellige adelige Exereitier och andre H?fflighedz ?ffuelsser,
fomemmeligen Riden och Fegten, udj huilche Exereitier Academiet
til Padua den Tid med ber?mte Mestere var forssiuned, och som
hans Sind och Idret altid var at gi?re sig capabel och kyndig udi
Krigs wessen til at tiene sit F?derneland, lod h?nd intet fors?mes,
som did kunde h?re, at l?re, saa som Fortification, Ritzen, fast
alle militarische Exercitzer til Hest och Fodz, huor udj h?nd och
erlangede^ en s?nderlig Adresse. Och eflfter at h?nd saaledis
haflfde opholt sig nogen Stund til Padova, begaf h?nd sig der
fra igiennem Ferar? och Bologna til Fiorenza, huor h?nd forbleflf
paa en to Maanederss Tid, och imidlertid giorde sig bekient vdj
Grosshertzogenss aff Florentz Hoff, huor h?nd och for sin Schiche-
lighedz Schyld var meget afifholden. Imod Vinteren reyste h?nd
oflfuer Siena til Rom, och der fra tog sin Reysse str*c paa Na-
poli, och efifter at h?nd hafifde beseet denne fornemme Bye saa-
uelsom andre St?der der i Kongeriget, saa som Gapua, Fondi,
Nola, reyste h?nd tilbage igien til Rom, huor h?nd sig paa et
halflf Aars Tid stille opholte. Anno 1655, der h?nd haflfde faaet
sin kiere Faders Ordre at forf?ye sig hiemb udi sit F?derneland,
tog h?nd sin Reisse fra Rom paa Loretto, der fra igiennem An-
cona, Sinogallia, Fiorenza, Luca och Pisa til Livorno och siden
der fra oflfuer Genova igennom Savoien til Marseillen. Begaflf sig
saa strax til Paris vdj den Meening sig der nogen Tid at op-
holde, men eflffersom hans Faders Ordre, som h?nd der atter
fant for sig, det iche vilde tilstede, saa maatte h?nd strax be-
giflfue sig paa Reysen. Gich der for med Posten paa mange
smucke Steder igennem Lion paa Geneve och siden der fra igen-
nem Schvitzerlandt oflfuer Lagolstad, Regensburg, Passovr til Wien,
och besaa der Keysserens Hoflf, och eflftersom Tiden iche vilde
tilstede hannem at holde sig der lenge oppe, reyste h?nd strax
der fra til Prag, och ankomb siden til Dresden, och eflfter at
band haflfde giort sig noget bekendt udj det churf?rstelige Hoflf
der sammestedz, gich h?nd oflfuer Leipsig och Magdeburg igen-
nom Brunsvig och Luneburg lige paa Hamburg.

Effter at h?nd nu saaledis paa 4 Aars Tid haflfde veret udj126

fremmede Lande, nemlig Holland, Tydschland, Italien och Franck-
rige, hafifuer h?nd efifter sin kiere For?ldris Anordning forf?yet
sig hiemb udj sit F?demeland igien, huor h?nd Ao 1655 Julie
Aflften lyckeligen och vel ankomme tillige med sin kiere Broder,
welb: J?rgen Due, til ?rum, och forbleflf der udj 3 Maaneder,
huor effter h?nd forreyste her oflfuer til Ki?benhaflh, och sagde
Tieniste udj hans kongl: Mayttz, voris allemaadigste Herris, HoflT
for en Hofifjimcker, vdj huilchen sin Tieniste och Bestilling h?nd
altid haffuer ladet sig finde trovillig, flittig och lydig imod sin
Herre och Koning och udj sin Opvartning altid beflitted sig paa,
at h?nd kunde meritere hanss kongl: Mayttz Gunst och Naade,
Ao 1657, der denne wlyckelige Krig kom paa imellom Suerig
och Dannemarch, haffuer h?nd som en tro Patriot aflfKerlighed
til sin Herre och sit F?demeland pr?senterit h?ystbemelte hanss
kongl: Ma*tz sin Tieniste, och eflftersom hans Hu och Tancke
altid haffuer veret til Krigen, och h?nd altid haffuer hafift den
Intention, at h?nd udi Krigen vilde s?ge sin Fortun, saa haffuer
h?nd, endog h?nd vel paa fremmede St?der kunde haffue blefifuet
avanceret udi Krigssv?ssen, heldst vildet pr?stere sin egen.
Herre och F?demeland dend Tieniste, huor for h?ystbemelte
hanss kongl: Mayttz beviste hannem den Naade och gaflf hannem
et Compagnie tilhest vnder Obrist lenssis^) Regiment, huilchet
Gompagnie h?nd haflfuer commanderit och f?rt med stor Ber?m-
melsse och udj alle Occasioner, huor h?nd enten bleflf commanderit,
eller och hans egen ?re hannem tilsagde, frimodig och kieck
som en retschaflfen Gavallier sig forholdet, s?rdelis udj Stifift Bre-
men, huor h?nd for Stade bleflf ilde qu?st och saaret, Vdj
samme Aar, der den suensche Armee laa for Frederichsode, bleff
h?nd commanderit udj et Vdfald paa Fienden, vdj huilchen Ac-
tion h?nd lod see och kende allerst?rste Courage, saa at hans
Hest blefif sch?tt vnder hannem, och h?nd selflf med allerh?yeste
Pericul vndkom.

Neste Aar der efter, der den roschildsche Fred bleflf slutted,
och mand formeente, alting her at schulle vere i fredelig Tilstand^*) Jens V. Hadersleben.127

fich h?nd tillige med andre hans Mayttz Officerer sin naadigste
Affschening, och fich samme Aar effter Gudz egen Indschydelsse
och sine kiere For?ldriss Tilraadelsse i Sinde at lade tiltale erlig
och welb: Frue, Frue Sophia Rossenkrandz, sal: Her Anderss
Billes til Damssboe, om hendis kiere Datter, erlig och welb:
Jomfrue, Jomfrue Lissabeth Bille til Vindemoflfergaard, som och
bleflf hannem tilssagt anden Pindtzedag^) paa L?gssmosse. Imod
huilchen sin kiere Festem?e h?nd altid hafiuer bevist fomuflftig
och oprigtig Kierlighed och s?rdelis beflittet sig paa at pr?stere
hendis kiere Moder ald tilb?rlig Lydighed och s?nlig Respect,
saa at hans h?fflige Omg?ngeisse och ber?mmelige Comporte-
ment iche uden stor Sorg kand eflftertenckiss och safi&iis hoss
dennem.

Anno 1658, der Krigen paa ny begyndtis imellom Suerig och
Dannemarch, och Fienden saa w-formodeligen giorde Indfald her
paa S?lland och udj en Hast belagde Ki?benhaflfn, war denne
sl:ge Mand och her inde vdi Byen 2), och vdi Beleyringens Tid
lod sig finde ferdig och willig til ald den Tieniste, aflf hannem
kunde vdrettis. Men eflfter at Jydland fra Fienden war bleflfuen
befriet, hafiftier h?nd til Schibs sig did forf?yet och paa sin egen
Bekostning der oprettid et Compagnie til Hest vnder General
Maior Tramp, och er h?nd forbleflfuen ved samme Regiment,
indtil den Attacque scheede paa Fyen, huor h?nd och var med
och holt sig mandeligen och wel, s?rdeliss udi det lychelige Slag,
som stod for Nyborg, huor h?nd bleflf ilde qu?st, saa h?nd der
oflfuer tog sin D?d och bleflf paa Walstedet, den 14 Novembr:
Ao 1659, eflfter at h?nd haflfde tilbragt sin Tid her i Werden
vdj 27 Aar, ringer 3 Dage.

Denne sallige Mand haflfuer udj alle sine Actioner baade
med sin gode Gonduite saauelsom ochsaa sin h?ye Courage giort
sig selflf renommerit, och der oflfuer aflf alle h?ye och laflfue er
bleflfuen ?stimerit for en vaillant och taflfer Cavallier. De h?ye
Officerer, som hannem haflfuer commenderet, giflfue hannem dend^) 31. Maj.

') Jvfr. Nielsen, Kj?benhavns Diplomat. V. 425, 501.128

Rennomee, at h?nd altid lod sig finde frimodig och kiek til at
exsequere alt det, hannem bleflf commenderet, och lod sig intet
L?yere vere angelegen end sin Herris Tieniste och sin egen ?re
och Reputation. AflF dem, som vaare Mider lige Commando med
hannem, ' haflfuer h?nd dend Ber?mmelsse, at h?nd iche gerne
bleff tilbage, huor nogen ?re var at indlegge, och aldrig sparede
Liflf eller Blod, naar det var hans Herre och F?demeland til
Tieniste. De, som haflfue veret vnder hannem och commenderet
aff hannem, vide iche noch at ber?mme hans h?fflige Gomporte-
ment imod dennem och hans frimodige Hierte til at anf?re den-
nem, naar forn?den giordis.

Dette er nu denne salige Mand[s] Liflfss och Leffiietz Frem-
drageisse her i Werden, huilchet vel ssiunis at vere kort, men
effterdj h?nd haflfuer tilbragt den korte Tid her med Ber?mmelsse,
h?nd och sig selflf til en ?uig AflFmindelsse haffuer lat sit Liflf
vdj sin Herriss och F?demelandz Tieniste och udj en saadan
herlig och lychelig Victoria, saa b?r hans Naflfh iche at glemmis,
och endog hans h?ybedr?flfuede kiere Moder och andre hans
gode Venner oflfuer saadan hans w-formodelige AflFgang kunde
vere bekymrede, saa er det dog dennem en Tr?st och Gl?de,
at h?nd er d?d udj sin Herris og F?demelands Tieniste, och at
h?nd det Liflf, huilchet h?nd haflfde consacreret Gud . och sit
F?demeland, och haflfuer endet med Ber?mmelsse for sit
F?demelandt.129J?rgen Carstensen og Joh. Lorentz Castenschiold,

Fader og San.

Ved Fr. Krarup.Xblandt de fjernere Besiddelser, der i Tidernes L?b knyttedes
til den Danske Krone, har n?ppe nogen i st?rre Sympathi
klynget sig til Moderlandet end de smaa Vestindiske ?er. Lige-
som denne F?lelse j?vnlig har ytret sig, naar Modgang hjem-
s?gte Moderlandet, saaledes har Samstemningen ogsaa givet sig
Udtryk i den forholdsvis hyppige Overf?relse til Danmark af
Sl?gter, der forud i Vestindien havde fundet Hjem og Trivsel.
Som saadanne kunne n?vnes nobiliterede Sl?gter som Casten-
skjold, Oxholm, den yngre Sl?gt Moth og Bretton foruden borger-
lige Familier som v. Holten, Magens, Markoe, Durloo o. a. fl.

En af de m?rkeligste af disse Sl?gter baade ved sine senere
Medlemmers sociale Stilling og ved sin typiske Oprindelse af
j?vn Dansk Herkomst er Castenskjolderne; men da netop denne
dens Oprindelse er gaaet i Glemme, skal der herved paa An-
modning^) meddeles nogle Oplysninger om Sl?gtens vestindiske
Led, hentede navnlig fra den Del af Golonial-Papirerne, der op-
bevares i Gehejme- Arkivet 2).

Den hidtil ?ldste kj endte Stamfader, den 1745 nobilite-
rede Johan Lorentz Carstens, var f?dt paa S. Thomas, efter Stam-
tavlens Angivelse 1705 ^%. Men forud for ham kjendes end-
videre hans Fader, J?rgen Carstensen fra Flensborg, der fra 1694
forekommer paa S. Thomas som ?Bottelerer". Dette var en
ganske underordnet Stilling ved Handelen og l?nnedes med det
beskedne Bel?b af 3 Rdl. om Maaneden, hvad der paa det n?r-
meste svarede til en menig Soldats L?nning. Efter Kontrakterne
vare saadanne Folk bundne til Tjenesten i 3 Aar, og J?rgen*) Gjennem Redaktionen fra Hr. Redakt?r Hiort-Lorenzen som Bidrag til en

ny Udgave af den Castenskjoldske Stamtavle.
-) Det har ikke v?ret anset for n?dvendigt at gj?re udtrykkelig opm?rksom

paa, hvor den f?lgende Fremstilling mulig kunde afvige fra det forhen

Antagne.

9130

Carstensen kvitterede ogsaa endnu 1696 for den omtalte L?n,
men i Virkeligheden var hans Stilling af en bedre Beskaffenhed^
end det saaledes kunde synes. Hans Morbroder var nemlig selve
den dav?rende Gouvem?r der paa ?en, hans Byesbam Johan
Lorenzen ^) eller, som han selv kalder sig, Johan Lorentz. Denne,
en meget paaskj?nnet og dygtig Embedsmand, havde netop draget
sin S?sters?n til sig for at gj?re hans Lykke, hvad der ogsaa
efterhaanden opnaaedes. Lorenz's Kone (f i Aug. 1700) havde
af et tidligere ?gteskab (vistnok med Lucas Volkersen) en Datter,
der synes at v?re blevet J?rgen Carstensens Hustru og at have
bragt ham nogen Formue. I hvert Fald erhvervede han sig en
Plantage i Byens N?rhed i Moskito Bay og fik ved Joh. Lorenz's
D?d 1702 ^^6 ved Testament en Tredjedel af dennes Efterladen-
skab. Dog anf?gtedes Testamentet af hans 2 Br?dre i Thrond-
hjem, de velstaaende Handelsm?nd Jacob 2) og Henrik^) Car-
stensen, der mente sig forurettede til Gimst for de testamen-
tariske Arvinger: J?rgen Carstensen, dennes S?ster Ellen (gift
med Matthias Hansen i Flensborg) og disses S?sters?n Adrian
Comelisen Lantz, der ogsaa dengang opholdt sig i Vestindien.
Men Striden henstilledes til Afgj?relse af Compagniets Direkt?rer
i Kj?benhavn, og Resultatet blev, at J?rgen Carstensen af Boet
udbetalte de 2 Br?dre i Norge tilsammen 1000 Rdl., men S?-
steren i Flensborg 3089 Rdl. 1 Mk., hvilken sidste Sum aJtsaa
omtrent maa v?re den Trediedel, som tilfaldt hver af de te-
stamentariske Arvinger.

Fra denne Tid af synes det, som om J?rgen Carstensen^) Havde fra 1684 v?ret i Compagniets Tjeneste, f?rst som Assistent og til-
sidst som Vice Gommandant. En Broder af ham, J?rgen Lorentzen Mas-
b?l, d?de i Vestindien o. 1693, da han netop var bestemt til at spille en
ledende Rolle. Hans Tilnavn gj?r det rimeligt at s?ge Familiens Herkomst
i Landsbyen Maasb?l, Rylskov Sogn i Angel. Et Maleri der i Kirken
(Trap: Slesvig S. 480) fortjente maaske i denne Sammenh?ng en fornyet
Unders?gelse.

') Eller Ebbe. Hans Navn gjenfindes siden i Norge som Fornavnet flbbe
Carsten (ex. gr. E. C. Rosenvinge i Throndhjem [* Else Monrad f. 1779],
fhv. Statsraad E. G. Hertzberg).

') Eftersl?gt af ham skal endnu forekomme i Bondestand i Norge (Medd. af
afd?de Forstander Hornemann i Throndhjem).131

hurtigt gaaer frem til en mere bem?rket Stilling. Lorentz's D?d
gav Anledning til en kort, men livlig Kamp om Valget af en
forel?big Afl?ser, hvori Cpt. Claus Hansen sejrede over Bog-
holderen Jochum V. Holten. Ved denne Lejlighed synes J?rgen
Carstensen dog ikke at n?vnes, men da Striden bryder ud igjen
efter Claus Hansens D?d (1706 %), og Valget paany staaer
mellem Holten og J?rgen Carstensens ?Svoger" Didrik Magens
(egtl. Mogensen), vinder den sidste kjendeligt den almindelige
Stemning, men den f?rste opnaaer Pladsen. Da nemlig Car-
stensen staar op i den buldrende Forsamling med Sp?rgsmaal
til Svogeren, om han nu ogsaa vilde modtage Embedet, og da
Svaret blev Nej, erkl?rer, at Magens da heller ikke skulde tvinges^
og proklamerer i det Samme v. Holten som hiterims Gouvem?r,.
uden at Nogen gj?r egentlig Indsigelse derimod.

Til Grund for Lidenskabeligheden i denne og lignende Be-
v?gelser laa en tydelig og bevidst Misforn?jelse med de bestaa-
ende Forhold. Styrelsen var indrettet paa de Forhold og Tider^
da den oprettedes; men det, som dengang var endog tildels en
Forbryder Coloni, var nu i Medf?r af gunstige Handels Conjunk-
turer og navnlig som F?lge af den Danske Regerings Neutralitet
voxet op til et Handels Centrum, hvor store V?rdier omsattes
og indbringende Fortjeneste kunde hjembringes. Beboerne f?lte
sig da mere end f?r, og den Formynder-Rolle, der tidligere
passede sig for Regeringen, tiltalte ikke l?ngere. En Deputation
afsendtes da 1706 med ?nsker og Klager til Kj?benhavn, men
opnaaede ikke det Begj?rede. I denne Sendelse deltog J?rgen
Carstensen ikke personlig, men betegnes dog som en af de V?rste
blandt de Ops?tsige. Derimod aflagde han et Bes?g i Danmark
1708, da han sammen med sin omtalte S?sters?n Adrian Come-
lisen Lantz begav sig til Kbhvn. med et af Compagniets Skibe.

Inden han drog ud paa denne Rejse, oprettede han 1708
^^U ^^ gjensidigt Testamente med sin Hustru, hvis Navn viser
sig at v?re Margrethe Volckers, som siden efter hans D?d ?g-
tede 1722 Jakob Magens, Stamfaderen til den nulevende Familie
af dette Navn. F?llesboet synes da efter Tidens Lejlighed at
have havt en betydelig V?rdi, idet der forud for den L?ngst-132

levendes eventuelle nye ?gteskab skal udbetales B?rnene 3000 Stuck
van Achten (omtrent det Samme som Rdl.) og derhos forbeholdes
dem Ret til at gaae i lige Arv. Siden sés han ogsaa 1712 — 13
paa sit eget Skib at afgaae fra S. Thomas til Amsterdam, saa
at han fik god Lejlighed til at anstille Sammenligning mellem
Forholdene i Europa og Vestindien, hvad der ikke gav disse
sidste nogen st?rre Tiltr?knmg. Derude var imidlertid Gouver-
n?r V. Holten d?d 1708 ^i/^g, og Colonien havde atter fors?gt
at skaflfe sig en ?vrighed efter sit eget Hoved ved at v?lge den
f?rn?vnte Did. Magens til Interims Gouvem?r. Denne Gang fik
de imidlertid ikke Direktionens Bekr?ftelse, men maatte isteden-
for antage den udsendte Mikkel Crone, der d?de 1716 ^si hvor-
efter Erik Bredal blev hans Efterf?lger, der atter 1724 afl?stes
af Schoutbynacht Thamsen, som snart d?de og erstattedes 1726
med Command?r-Capt. Suhm.

Den ulmende Misstemning havde dog trods denne tilsyne-
ladende rolige Udvikling ikke kunnet d?mpes. 1713 lagde den sig
vel forel?bigt ved Lucas van Beverhouts V?gring mod at medunder-
skrive et Klageskrift; thi nok vilde han v?re med, ?saal?nge
Civilitet kunde gj?re det", men Opr?rer vilde han ikke v?re.
Dog allerede 1715 blev Mods?tningen igjen saa skarp, at Be-
boerne afsendte en ny Deputation til Kj?benhavn bestaaende af
J?rgen Carstensen, Jakob Magens og Jan de Windt. Den blev
1 det Hele modtaget med megen H?flighed, men dens egentlige
Hensigt, der mentes at v?re den, at faae ?en bragt i umiddel-
bar Afh?ngighed af Kronen, kunde selvf?lgelig ikke indr?mmes.

Naar J?rgen Carstensen er d?d, vides ikke bestemt; men
allerede 1721 ^% anf?res hans Enke paa Skattelisten og saaledes
fremdeles, indtil hendes Plads der fra Slutningen af 1722 op-
tages af Jakob Magens som hendes nye ?gtemand.Som det formentlig eneste overlevende Barn af J?rgen Cai*-
stensens ?gteskab var S?nnen Johan Lorentz Carstensen eller
Carstens fra Ungdommen af en velstaaende Person, der ogsaa i
Stiffaderen havde en formuende Sl?gtning. Hans f?rste Optr?-133

dende er da heller ikke afvigende fra den under slige Forhold
ret velkjendte. Med en Capitain Christian Krabbe, der fore~
kommer paa S. Thomas 1725 — 38 i mindre priselige Forhold,,
synes han at have staaet i intim Forbindelse. 1729 kom han,,
sammen med 3 andre Beboere, i Strid med de foresatte Borger-
Officerer og n?gtede dem Lydighed, indtil Gouvern?r Suhm
uden at imponeres af de Tiltaltes kavalerm?ssige Optr?dende
arresterede dem paa Fortet, hvorpaa Carstens fandt sig i at af-
give ?n?jagtig Deprecation** d. v. s. en tilfredsstillende Afbigt.

Allerede 1725 havde han fra Amsterdam indgivet en frugtesl?s
Ans?gning om Pladsen som Gouvern?r efter Thamsens D?d^),
og 1728 skal han have ?gtet Jakoba v. Holten, en Datter af den
f?rn?vnte Gouvern?r Jochum v. Holten, og havde derved faaet
Svogerskab i Moderlandet, hvor bl. A. en Broder af hans Kone
var Artilleri-Officer. Til dette Land stod hans Hu, saa at han
allerede 1733 begav sig over Havet efter sin Forklaring for at
s?ge sig Bop?l i Hjemmet. Dette skete dog ikke, hvorimod
han kj?bte en Aktie i Vestindisk Compagni paa 10000 Rdl., der
oprindelig l?d paa afd?de Raadmand Schupp i Kj?benhavn,
hvorfor han ogsaa siden var en af de Aktion?rer, der erhvervede
sig Plantager paa S. Croix. Dels ene, dels i Forening med An-^
dre, sendte han endvidere Vestindiske Varer paa sit eget Skib^
Jomfru Jacoba, til Danmark og Europa, dog ikke til Kj?benhavn^
hvad der if?lge Compagniets Rettigheder ikke var tilladt. 1734
kom han tilbage fra sin Danmarksrejse og overbragte Direktionens
Breve til Gouvemementet.

Allerede f?r denne sin Afrejse fra S. Thomas var han traadt
i Forhold til de M?hriske Br?dre, der 1733 sendte deres f?rste
Mission?rer til Vestindien. Anbefalede til ham fandt de god og
trofast St?tte i hans Hus, om det end bem?rkes, at deres Op-
fordringer om Omvendelse faldt ham til Besv?r. Men da Me-
nigheden siden er i Tr?ngsel og Mission?rerne i F?ngsel, tr?-^) Han benytter ved denne Lejlighed et Vaabensegl med en springende Hjort
bag Stammen af et l?vrigt Tr?, hvilken Fremstilling nu gjenfindes i f?rste
Felt af det Castenskjoldske Vaabeif (hvis tredie Felt er taget af det Hol-
tenske Seglvaaben).


134

stede han de forfulgte Negere, bes?gte de Fangne, bespiste de
Anholdte, plejede den syge Mission?r Frid. Martin i sit eget
Hjem og viste sig i Alt som en m?gtig og hjertelig Velynder.
Da Grev Zinzendorflf selv 1739 bes?gte Missionen, husedes han
af Carstens, der fik ham til at holde Forklaringer og Andagts
?velser for Husnegeme^). Ogsaa betalte han Afgifterne for ??e
B?hmiske Br?dre".

Under alt dette florerede hans Bedrift. Flere Befuldm?g-
tigede styrede hans Sager, og betydelige Summer vandrede aarligt
fra Gompagniets Kasse over i hans, men ogsaa omvendt, som
da han 1736 maatte betale 666 Vs Rdl. til at opbygge et Hos-
pital som en mindelig B?de for ?ubesindede Ord*, udtalte om-
bord paa hans Brigantine Jacoba, da den engang i Sommeren
laa sejlf?rdig i Havnen. Ogsaa private Udlaan bevidne hans
Overflod, som naar Gerhard Lauritzens Bo paa S. Groix findes
at skylde ham 9000 Rdl.

1741 forlod han sidste Gang S. Thomas for at f?ste Bo i
Danmark, hvor han erhvervede sig Knabstrup, adledes 2) 1745,
d?de 1747 og begravedes i Helsing?r, hans Hustrus Familiehjem.En samtidig Beretning om Christiansborgs Slots Brand 1794.

Meddelt af Dr. L. Daae.I n?rv?rende Tidsskrifts 1 R. II. S. 357 — 359 har jeg i sin Tid
ladet trykke ?Et ?ienvidnes Beretning om Struensees og Brandts sidste
?ieblikke** efter et Brev af Valentin Knudsen, om hvilken Brevskriver
senere (Personalh. Tidskr. 1 R. III. S. 287) Pastor Jantzen i Gjen-
tofte har meddelt nogle Oplysninger. Samme Valentin Knudsen har
ogsaa nedskrevet en Beretning om Christiansborgs Brand 1794. Vist-^) Se herom Oldendorps Missionsgeschichte SS. 471. 582. 590 f. 567 fif.
') I Hovedbog for S. Groix 1747 skrives hans nye Navn Carstenskiold og
Gharstenskiold.135

nok mangler der ikke paa andre og udf?rligere . Skildringer af denne
s?rgelige Begivenhed, men ikke destomindre t?r maaske det f?lgende
Brev v?re Trykken v?rd som en frimodig Fort?lling om en Ulykke,
der offentlig neppe omtaltes med saa stor Uforbeholdenhed.

Kj?benhavn den l^te Martii 1794.

Hjertelskte AUerbeste S?ster!

Aldrig havde jeg troet at skulle faa Aarsag til at melde dig
saa bedr?velige og ulykkelige Ting som i Dag: Christiansborg,
det stolte og magel?se Christiansborgs Slot er — — ikke mere!

Mange Millioner ere blevne et Rov for Ddens fort?rende
Lue. 1 Ondags Eftermiddag den 26de Febr. Kl. 3 quarteer paa
4re begyndte det at klemte 3 Slag som er Tegn til Skorstens
Bd, man sagde strax det var paa Slottet, altsaa br?d ingen sig
meget derom; dog erfarede man snart at der var Ild i Prinds
Christians j:Arveprinds Friedrichs S?ns:| V?relser, jeg gik ogsaa
derhen og stod paa Ridebanen, saae R?gen slaa st?rkt ud af
Vinduerne i den Etage over Ridder Sablen og i Mezaninen oven
over, men som R?gen mindskede forneden og slog n?sten alene
ud af 2de Mezanin Vinduer; de derinde havde faaet Slangerne
af 4re Spr?iter op til sig, troede jeg, at Brandmajor Boye lunge
allerede var Mester over Ilden, derfor gik jeg bort, saasom det
just havde begyndt at fryse temmelig og det bl?ste st?rkt af
Syd-?st, gik jeg hjem; saasnart jeg var kommen ind ad D?ren
slog Trommen, og strax derpaa blev slagen General-Marsch af
12. 18 og 24 Trommer med Piber langs af alle Gader, da fik
man at vide, at Brandmajoren Kl: 5V2 slet havde overgivet
Ilden. —

Livvagts Soldater, Musqueterer, Matroser, Staldfolk og andre
bleve kaldte op paa Loftet for at sl?be bort, men det var umuligt,
Loftet var n?sten overalt tilproppet med mange hundrede Tylter
Stillage Br?der, Stillage Bokke, mangfoldige tykke Fyrre og Ege
Planker, samt uhyre Bunker af H?vel og Hugge Spaaner, som
vare der opdyngede, tilmed gjorde R?gen al Redning deroppe
forgj?ves, saa at de som kunde finde Udgangene l?be ned igjen,
men de som vare komne altfor langt derfra bleve kvalte af R?-
gen og indebr?ndte.136

Klokken halv Syv slog Ilden mange Steder ud af Taget nedad
den Fl?y som vender mod Proviant Gaarden.

Paa Hj?rnet af samme Fl?y ud til Ridebanen, nemlig der-
oven over, hvor Ilden var kommen fra, br?ndte Taget i fuld
Flamme og n?rmede sig hen til Taamet, Klokken 8te begyndte
Lugerne paa Taamet at br?nde. Klokken 9 sank Klokkerne og
sloge ned i Riddersalen, hvorved den med Et kom i lys Lue.
Kl: 9 V4 faldt Taamet ganske s?delig ned. Da var ingen meere
Redning, og nu begyndte Ilden i Tagene og i de ?verste Mezanin-
V?relser ud til Ridebanen, til Proviantgaarden og til Slotspladsen,
tilsidst kom Jlden i den Fl?y ud til Kirken og Kl: henimod 11
stoed den heele Qvadrat i lys Lue for oven og br?ndte alt meere
og mere needad. Da Klokken var over 12 begyndte Kirken at
br?nde og Kl: 4 om Morgenen laa heele Slottet, Kirken, den
Bygning hvor Vogn Remisserne ere under og Garder Stalden
med, alting er br?ndt, hvad br?nde kunde lige ned til de Ge-
v?lfte Kjeldere, dog ere endogsaa Gev?lfteme paa nogle St?der
slagne igennem af de sv?re Laster der faldt derpaa.

Begge Stald Fl?yene, hvor Buegangene ere under og Riide-
Huuset ere blevne staaende og ere aldeles ubeskadigede.

Den st?rste Lykke var, at Ganzellie Bygningen, Proviant
Gaarden og Arsenalet bleve staaende; thi havde Jlden kommet i
Arsenalet og til de der liggende mange Millioner fyldte Patroner,
Bomber med viidere, da var baade Christianshavn og den st?rste
Deel af Ki?benhavn bleven forvandlet til en Steenhob og mange
Tuusind Mennisker derunder begravet,

Stormen varede ved den hele Nat og Luften var fuld med
gloende Kuli, som faldt paa Gaderne, Huusene og Tagene, tykkere
og st?rre end den allerst?rste Flokke Snee i den Str?kning fra
Slottet af, liige over Wartow og ned forbie Studii Str?de langt
udenfor Voldene ud paa Marken, og dog var Gud saa Naadig at
der kuns kom Ild et St?d paa Vester Gade i een Tag Rende, som
strax blev slukket. —

Man veed at live af de kongl: Stald Folk, 6 Liv Vagts
Soldater, een voxen Sadelmager Dreng, den gifte Material For-
valter Nomp, samt nogle af de saakaldte Trappe T?ser ere137

blevne i Dden, foruden nogle flere Nysgj?rrige, som man ikke
endnu veed eller nogensinde faar at viide,

Jmidlertiid at det br?ndte, fors?mte man ikke at r?dde alt
hvad der r?ddes kmide, Soldater og Matrosser imder Vagt bare
alt hvad mueligt var need i Holmens Kirke og paa Admiralitetet,
de have endog r?ddet de kostbareste Tappeter af V?ggene, 2<le
Boldere, hvis Navne ere optegnede i Admiralitetet, kom op i
den store Spise Sahl ud til Slots Pladsen, og da de fandt den
leedig undtagen et stort kostbart Uhr med mange Zirater og
Postamenter af st?bt S?lv formaade de 6 Matroser at vove deres
Liv med og ved deres Hjelp fik de Uhret ubeskadiget l?s og
bragte det heelt og holdent op paa Admiralitetet, undtagen Lod-
derne, som vare saa tunge at ikke 2 Mand kunde b?re et af
dem. Kort sagt Kron-Prindsen har n?sten faaet alt sit bierget,
og Kongen ligeledes; Men Prinds Friderich har n?sten mistet
alt og Dronningen ligesaa. Den gi: ?rlige General Huth tog
Kongen hjem med sig i sin Vogn og der sov Kongen den Nat
hos Huth tilligemed Kronprindsen og hans Gemahl, disse flyttede
om Formiddagen derpaa ud til Grev Bemstorflf, hvor de logere
endnu, Kron-Prindsesse Lovisa Augusta med hendes Gemahl sov
den Nat bos Grev Ranzow, min Greve, de logerer hos Grev
Schimmelmann, Dronningen med Prinds Friderich og H?nds Fa-
milie flyttede strax til Rosenborg hvor de ere endnu. —

Aarsagen til ald denne Ulykke er Vedkommendes forbandede
Licitationer; hvo som troer, at een Mand kan gj?re det samme
Arbeyde for 98 Rdr og ligesaa godt, som een anden Mand der
i ald sin Tid har faaet 500 Rdr derfor Aarlig, det er et F?e-
hoved, saaledes troer Valentin og jeg. Tydsken siiger: Kupfern
Geldt, Kupfern Seel MeBe. Ilden kom fra een Kakkelovn i Prinds
Christians Gemak, fra hvilken Kakkelovn der gik et R?er 30 Alen
langt, som var leedet igjennem Alcover, Br?de Skillerumme etc:

R?ret har lagt an allevegne paa — — — Tr?e, dog

herom nok —

imidlertid bildte nogle ?puaiju?^pA Mennisker Kronprindsen
ind, at Ilden var paasadt, hvilket blev troet og strax i ?ieblikket
gik een Staflfett til J?gersborg og en til Hirschholm for at hendte138

de der liggende 2de Husar Escadroner som kom jagende til Byen
i fuld Galop, men bleve dog udenfor, imidlertid skeete intet
Opl?b og man kunde tydelig nok see paa hver Mands ?yne, at
ingen t?nkte paa Opr?r, men hver Mand stoed bekymret, el?ndig
og bedr?vet, ja de fleste som Loths Hustru, i dette ?ieblik Kl : 4
omb?res og afleveres een meget smigrende Kongl: Taksigelse i
alle Huuse, hvori Kongen takker Sit trofaste Folk, for det nye
Beviis paa den ubr?delige Troskab og Hengivenhed for Kongen
og Hans Huus med viidere ved denne ulykkelige Jld Brand.
Taarene n?de mig til at holde op. Til Giengield for denne min
Umage, som har kostet mig mangen Taare maae Du endelig
med f?rste Post lade Din kierlige Mand melde mig, hvor min
Ki?re og beste S?n er, om han er seylet, hvad Skibet hedder,
og hvad Kapitainens Navn er, samt hvor de skal gaae hen. ieg
takker Dig og Din Mand hjertelig for alt -imod ham beviiste
Gode. Er min S?n endnu hos dig eller der i N?rheden, da hils
ham fra os alle, vi ere alle friske og vel. Styrmand ?vergaard
med. Hils din Ki?re Mand og B?rn. ieg er din hulde Broder

Valentin:Sp?rgsm?l og Svar.Sp?rgsmaal.
9.
Erasmus (Rasmus?) Dybwad meddeler i en Kalender for
1760, at han er f?dt ^o/^i 1734, d?bt V12 s. ?. i N?rheden af
Nibe i Jylland. Han meddeler at have forladt Nibe V3 1759,
men hvorfra han kom, oplyser han ikke. Jeg ved, at han ved
angivne Tid rejste til Christiania, hvor han bosatte sig. — Nu
er der, som bekjendt, i Jylland flere Gaarde af Navnet Dybvad^
hvoraf en staar n?vnt i Worms Lex. over l?rde M?nd I,
266. De Navne, der her findes anf?rte, s?rlig Christopher, har
senere v?ret ahnindelige i Familien. E?lge Meddelelse fra Hr.
Sognepr?st J. Richter i Ringgive ved Vejle blev den 7i2 1738
en Gut ved Navn Rasmus d?bt i Gadbjerg Kirke. Han var S?n139

af S?ren Niim i Tofth?j (altsaa muligvis paa Dybvadgaard). Da-
toen stemmer, som man vil se, medens Aarstallet er 4 Aar for
sent. Sp?rgsmaalet bliver altsaa:

1) Var S?ren Niim i 1738 Ejer eller Bruger (Beboer) af Dyb-
vadgaard?

2) Kan nogen give Oplysninger om nogen Erasmus (Rasmus),
Dybwad (f?dt som oven n?vnt) og om hans Forf?dre?

3) Ere Descendenter af de i Worms Lex. I, 266 n?vnte M?nd
af Navnet Dybvad udvandrede til Norge?

For enhver Oplysning om den ?ldre (danske) Gren af denne
Familie vil jeg v?re meget taknemmelig og vil gjerne refundere
udlagt Porto.

Granlund, Str?mmen Jernb. Station pr. Christiania.

Albert J. Lange, Boghandler.

Svar paa Sp?rgsmaal.
VII.
Sorenskriver i Nordfjord Lars eller Laurits Stub (se foregaaende
Bind S. 302) var f?dt i Christiania 1708 (d?bt 12 Mai s. A.) og
en S?n af Gonsumtionsskriver sammesteds Jacob Larss?n Stub (f
i Christiania 1737 (begr. 18 Oct. s. A.) 66 A. gi.) og Sophie Peders-
datter Less?. Han blev Student c. 1730 — uden Tvivl fra Chri-
stiania Kathedralskole — og senere Fuldm?gtig hos Sorenskriver
i Nordfjord Povel Schonevig, med hvis Datter Gjerthrud han blev
forlovet og gift. Som saadan underkastede han sig den 21 Novbr.
1736 jiuridisk Examen ved Kj?benhavns Universitet og blev paa
en under 23 Mai 1740 indgiven Ans?gning fra Svigerfaderen, der
var mellem 60 og 70 Aar gammel og i hele 29 Aar havde v?ret
Sorenskriver i Nordfjord ^), v?sentlig som det synes, ved Bistand
af dennes Svoger Etatsraad Arved Christian Linde, der var Kas-
serer ved den kgl. Particul?rkasse og Zahlkammeret i Kj?ben-
havn, den 14 April 1741 adjungeret Schonevig som edsvoren^) Povel Schonevig blev 15 Mai 1711 Sorenskriver i Nordfjord (confir. 4 Mai
1731 og 10 Juli 1747). Han blev gift i Gloppen 1 Oct. 1716 med Anna
Nilsdatter Bugge. Gfr. Lengnicks Stamtavle: Familien Linde (I). Soren-
skriver Schonevig boede i Davikens Pr?stegjeld, medens Stub havde sin
Bop?l paa Gaarden L?ken i Eids Pr?stegjeld.140

Fuldm?gtig med Ret til at succedere ham i Embedet og paa
demie Bestalling erholdt han 7 August 1747 kgl. Confirmation. I
Aarene omkring 1752 afstod Schonevig ham Embedet mod en
aarlig Pension af 200 Rdl., hvilken hin vedblev at nyde, indtil
han i Marts Maaned 1761 afgik ved D?den c. 83 A. gi. — Stub
var imidlertid allerede da en svagelig Mand og fik derfor under
12 Marts 1762 sin ?ldste S?n Johan Daniel, der havde taget
alle sine academiske Examiner og i 5 Aar v?ret Faderen be-
hj?lpelig, adjungeret i Embedet med Ret til at succedere ham.
Senere afstod han S?nnen Embedet mod en Pension og maa
vistnok paa sine gamle Dage v?re flyttet til Christiania, hvor
han i ethvert Fald d?de i Januar 1774 (begr. 18 Jan. s. A.) 66
A. gi. Han var 2 Gange gift: 1) med Gjerthrud Schonevig, der
d?de i Eid 1755 (begr. 22 April s. A.) 37 A. 6 M. 3 D. gi, og
2) med Helene Lund, f i Eid 1763 (begr. 11 Febr. s. A.) 57 A.
mindre end 4 Uger gi. Med sin 1ste Hustru havde han f?lgende
B?rn: 1) Johan Daniel S., d?bt i Eid 15 Febr. 1736, f paa L?ken
19 Decbr. 1802; gift 1) 13 Juli 1763 i Gloppen med Anna Hege-
lund Krog, begr. i Eid 19 Juli 1773 35 A. gi, og 2) med Mette
Dorothea Heiberg (cfr. Genealog. Opteg. om Familien Heiberg,
S. 20). 2) Anna Maria S., d?bt i Eid 11 Mai 1742, begr. i
Gloppen 28 Novbr. 1784, 42 A. 29 Ug. gi.; gift i Eid 29 April
1767 (viet efter kgl. Bevilling i Huset) med Sognepr?st til Glop-
pen Johan Widing Heiberg (cfr. Familien Heiberg, S. 68). 3) Povel
Schonevig S., d?bt i Eid 5 Mai 1744, Sognepr?st til Skonevik;
gift 1768 (if?lge kgl. Bevill. af 10 Juni s. A.) med sit S?dskende-
bam Alida Elisabeth Abel, d?bt i Vikedal 19 Sept. 1747, Datter
af Sognepr?st Hans Abel og Maren Povelsdatter Schonevig.
4) Jacob S., d?bt i Eid 25 Aug. 1746, f der 1750 af B?rne-
kopper (gravf?stet 1 Febr. s. A.) 3 A. 20 Ug. gi. 5) Sophie
Elisabeth S., f i Eid 1750 af B?rnekopper (gravf?stet 1 Febr.
s. A.) 2 A. 8 Ug. gl.i). 6) Gjerthrud S., d?bt i Eid 21 Marts^) Denne Datter findes ikke d?bt i Eid og det er derfor muligt, at baade
dette Barn og maaske et eller to mellem 1736 — 1742 ere d?bte i Daviken,
hvor Stubs Svigerfor?ldre boede og hvor Konen maaske kan have opholdt
sig. Davikens Ministerialb?ger har jeg ingen Anledning havt til at unders?ge.141

1749, t 1750 af B?rnekopper (gravf?stet 1 Febr. s. A.) 44 Ug.
gi. 7) Jacob S., d?bt i Eid 17 Novbr. 1750. 8) Sophie Elisa-
beth S., d?bt i Eid 17 Decbr. 1751. 9) Lars S., d?bt i Eid 22
Novbr. 1753 og 10) Gert[rud?], d?bt i Eid 18 April 1755. I
1762 siger Sorenskriver Stub, at hans Hustru (den anden) havde
v?ret sengeliggende i 4 Aar og at han havde ?6 smaa og umyn-
dige B?rn**.

Som foran n?vnt d?de Sorenskriver Lars Stubs Fader Con-
sumtionsskriver Jacob Larss?n Stub i Christiania 1737. Skifte
efter ham holdtes sammesteds fra 15 Novbr. til 13 Decbr. s. A.
Hans Hustru Sophie Pedersdatter Less?, som han 1706 fik Be-
vQling til at egte uden Trolovelse og Lysning, overlevede Manden
og d?de i Christiania 15 Mai 1749 (begr. 20 Mai s. A.) 65 A. gi.
Skifte efter hende begyndte 15 Mai og sluttedes 3 Decbr. s. A.
Af disse Skifter og Ministerialbogen for Christiania fremgaar det,
at Egtefolkene havde f?lgende B?rn: 1) Peder S., d?bt i Chri-
stiania 5 April 1707; han var Student og endnu i 1749 i Kj?-
benhavn, men bosatte sig senere i Christiania, hvor han 29 Mai
1767 (if?lge kgl. Bevilling af 15 April s. A. viet uden Trol. og
Lysning hjemme i Huset) egtede Karen Andersdatter Hellerud,
med hvem han ingen B?rn havde. Egtefolkene oprettede derfor
15 Aiig. 1770 et gjensidigt Testamente, der fik kgl. Confinnation
27 Sept. 1771, hvorved den L?ngstlevende skulde beholde Boet.
Han d?de i Christiania 1771 (begr. 14 Sept. s. A.) 66 A. gi. og
Konen sammesteds i 1792. 2) Lars S., f?dt 1708; se foran.
3) Anne S., d?bt i Christiania 22 Juni 1709, begr. der 5 Jan.
1711. 4) Elisabeth S., d?bt i Christiania 20 Mai 1710, begr.
der ugift 31 Juli 1741. 5) Henrik S., d?bt i Christiania 9 Mai
1711, , begr. der 18 Novbr. 1712. 6) Christen S? d?bt i Chri-
stiania 28 Juli 1712, begr. der 30 Novbr. s. A. 7) Jacob S.,
d?bt i Christiania 22 Juni 1713; var 1737 paa S?reise, men i
1742 Underfoged i Christiania, hvor han d?de 1782 (begr. 21
Jan. s. A.) 69 A. gi. Gift 3 Gange: 1) med Gjerthrud Marie
Seiersted, begr. i Christiania 9 Mai 1754 40 A. gi. 2) 5 Marts
1755 i Christiania med Anna Margrethe Stein, d?bt i Christiania
27 Jan. 1723, d?d der 12 Febr. 1756 (begr. 18 s. M.) 33 A. gi.,142

Datter af Stadscapit. Georg Fredrik Stein og Anne Cathrine Lo-
rentz, og 3) med Catharina Margrethe Holst. Med disse 3^?
Hustruer havde han f?lgende B?rn: a) Jacob S., d?bt i Christi-
ania 20 Oct. 1747, begr. der 10 Decbr. s. A. b) Jacob S., d?bt
i Christiania 12 Decbr. 1748; var i 1792 Procurator i Christi-
anssand, hvor han d?de ugift 1793. c) Sophia Catharina S.,
d?bt i Christiania 20 Jan. 1750; var 1792 i Oslo Hospital,
d) Gjerthrud Marie S. og e) Maren Angenetha S., Tvillinger,
d?bte i Christiania 7 Mai 1754; den Sidste blev begr. der 25
Mai s. A. og F?rstn?vnte var 1792 i Oslo Hospital, f) Susanna
Friderica S., d?bt i Christiania 31 Decbr. 1755, begr. der 1 Decbr.
1786, 30 A. gi. ugift, g) Anna Martha S., d?bt i Christiania
9 Aug. 1758, begr. der 15 Mai 1759 og h) Johanna Sophia Stub,
d?bt i Christiania 31 Mai 1760, begr. der 8 Aug. 1761. —
8) Anne Sophie S., d?bt i Christiania 2 Oct. 1714, var 1792 i
Oslo Hospital. 9) Henrik S., d?bt i Christiania 16 Mai 1716;
var f?rst S?mand og for fra Holland til Ostindien; var i 1742
og endnu 1792 bosat i Amsterdam, hvor han var gift og havde
B?rn. 10) Hans Gottfried S., d?bt i Christiania 2 Decbr. 1718,
begr. der 1 Oct. 1733. 11) Thale Cathrine S., d?bt i Christiania
26 Aug. 1721; levede endnu 1792 i Oslo Hospital. 12) Et Barn
begr. i Christiania 27 Jan. 1727 og 13) Anders S., d?bt i Chri-
stiania 22 Oct. 1726, begr. der 18 Marts 1728^).

Af de n?vnte Skifter efter Consumtionsskriver Jacob Stub
og hans Enke sees det, at den F?rstn?vnte havde en ?Broder**
Hans Stub og en ?Svoger** J?rgen Halmsted, der var Forstander
for Oslo Hospital. Heraf skulde man ledes til den Slutning, at
Jacob Stub var en S?n af Halmsteds Svigerfader og Formand
som Forstander for Oslo Hospital Laurits Jacobss?n Stub, der
d?de som saadan i Oslo 1724 og som 18 Sept. 1689 i Christi-
ania egtede Magdalena Axelsdatter And, d?bt i Christiania 1
Decbr. 1671 2), f i Oslo 1742, Datter af Axel Pederss?n And^) Muligens Anders S. er det ^Barn'*, der begr. 27 Jan. 1727; i ethvert Fald
findes et af B?rnene ikke blandt de D?bte i Christiania Ministerialbog.

^) Disse Angivelser, der ere tagne af Ministerialbogen, passer ikke med An-
givelserne i Katolog over malede Portr?ter i Norge, S.131 f.143

(begr. i Christiania 23 Marts 1679) og Cathrine Adolphsdatter
Geysler. Disse Egtefolk havde 12 B?rn sammen, hvoriblandt en
S?n Hans S. og en Datter Anne Sophie S., der blev gift med
Halmsted, samt desuden en S?n, der virkelig hed Jacob S. og
som man derfor kunde antage for at v?re bemeldte Consumtions-
skriver. Men dette kan dog ei forholde sig saaledes. Af Skiftet
efter Hospitalsforstander Stub sees det nemlig, at dennes S?n
Jacob var Sognepr?st til Krokstad, og han kan derfor selvf?lgelig
ikke v?re vor Consumtionsskriver. Det forholder sig dog vist-
nok alligevel rigtigt, naar J?rgen Hahnsted angives som Svoger
af Sidstn?vnte. Thi flere Aar f?r Laurits Jacobss?n Stub blev
gift med Magdalena Axelsdatter And havde han et u?gte Barn
ved Navn Jacob, og dette er uden Tvivl den senere Consum-
tionsskriver. If?lge Christiania Ministerialbog havde nemlig Thale
Amimdsdatter et u?gte B?rn Jacob, avlet med Axel Pederss?ns
(Ands) Tjener Laurs (o: Lars Jacobss?n) til Daaben 27 Decbr.
1671. At dette Barn er den senere Jacob Larss?n Stub, der
saaledes har optaget Faderens Familienavn, kan vistnok ansees
utvivlsomt. Thi da denne d?de i 1737, var han 66 Aar gi. og
skulde saaledes netop v?re f?dt i Aaret 1671, i hvilket Aar der
intet andet Barn findes d?bt i Christiania, som det kan v?re.
Det kan derhos bem?rkes, at Consumtionsskriveren ogsaa havde
en Datter, der bar Navnet Thale.

Hospitalsforstander Laurits Stub ^), der saaledes er Stamfader') If?lge Skiftet efter ham, der holdtes i Oslo 26 Mai 1724, og efter hans
Enke Magdalena And, der ligeledes blev holdt i Oslo 24 Juni 1742, efter-
lod han sig af sitEgteskab f?lgende 12 B?rn: 1) AxelS., der20Decbr. 1721
tog Borgerskab og drev en liden Handel paa Vaterland, hvor han t 1727v
Han Tar gift med Kirsten J?rgensdatter , som han efterlod med 3 B?rn:
Lars, Axel og Datteren Magdalena S., der c. 1740 egtede Johan Storm^
senere Sognepr?st til Vaage. 2) Jacob S., Sognepr?st til Krokstad, hvor
han d?de 1749. Han var gift med Sara Ghristensdatter Qvislin, f 1759.
9 B. 3) Johan Peter S., f ugift f?r 1742. 4) Palle S., f 1726 efter?
ladende sig Enken Catharina Povelsdatter og en eneste Datter Magdalena.
5) Fredrik, f. c. 1701, f paa Fredrikshald som Klokker 1741; gift med
Sidsel Qvislin, med hvem han havde 4 S?nner. 6) Hans S., f. c. 1702,
t c. 1741 som adjungeret Sorenskriver i Folio. 7) Lars S., f. 1706; levede
1765 som Gapitaine paa Vartpenge. 8) Adolph S., f. c. 1707, t 1743,
var gift med Else Pedersdatter Less?, sandsynligvis S?ster af Sorenskriver144

for flere Sl?gter af dette Navn her i Landet, var maaske en S?n
af den Jacob Stub, der var d?d f?r 4 Sept. 1661, da Jacob og
Christopher Jacobss?nner paa egne Vegne og Peder Anderss?n
og Johannes Smid paa deres Hustruers samt paa de tvende
ugifte S?stre Kirsten og Maren Jacobsd?ttres Vegne ^alle si.
Jacob Stubs ^) B?rn og Arvinger" gav Stedmoderen Anna Laurits-
datter Afkald for al Arv efter deres Moder Karen Andersdatter,
hvilket Afkald blev thingl?st paa Bythinget i Christiania den 1 2
Sept. s. A. Stedmoderen Anna Lauritsdatter, der vistnok i Til-
f?lde maatte v?re Moder til Hospitalsforstander Stub, blev begr.
i Christiania 17 April 1677, den ?ldste af hendes Steds?nner
Jacob Stub blev begravet i ?ker 9 Oct. 1681 og Datteren Kirsten
Stub paa Vaterlands Kirkegaard 11 Juni 1682 samt Christopher
Stub i Christiania 21 Juni 1696. E. A. Thomle.

VIIL

Lieutenant Gustav Casimir Sommer (se S. 73) blev 20 Mai 1717
i Fredriksstad gift med Helvig Andersdatter Stub, der var f?dt
sammesteds i Aaret 1698 og en Datter af Handelsmand der
Anders Samuelss?n (Stub) og Maren Jensdatter Holm. Foruden
Datteren efterlod Anders Samuelss?n sig ved sin D?d i 1711
kun en eneste S?n Samuel Anderss?n Stub, der var f?dt i Fredriks-
stad 26 August 1696 og d?de som Sognepr?st til S?ndeled og
?sterris?r. Han var gift med Else Tellefsdatter Dahl, med hvem
han havde mange B?rn. E. A. Thomle.Laurits Stubs Moder, og efterlod af dette Egteskab 4 B?rn. 9) Wilhelm
Bartholom?us, f. c. 1707, f f?r 1742 ugift. 10) Cathrine; var i 1724 gift
med Sognepr?st Hans Frisach til Lom. 11) Anne Sophie S.; var 1724
gift med Hospitalsforstander J?rgen Halmsted, og 12) Magdalena S., der i
1724 var ugift, men 1742 gift med Gomet Morten Nordbye. Det beror
derfor paa en Misforstaaelse, naar B. Moe i Tidsskrift for den norske Per-
sonalhist., 1 R?kke S. 317 anf?rer, at det var denne Magdalene S., der
var gift med Sognepr?st til Vaage Johan Storm.
^) Muligens denne Jacob Stub, hvis ene S?n hed Christopher, kan have v?ret
en S?n af den Christopher Stub, der 1609 og endnu 1623 var Borger i
Oslo. Sidstn?vnte kunde igjen v?re en S?n af den Niels Stub, der alle-
rede 1544 og 1560 var Raadmand og senere — 1570 — Borgermester i
Oslo, hvor han kort efter blev Lagmand. Han d?de c. 1586, i hvilket
Aar det Kanonikat han havde i Oslo Kapitel bortgaves til en Anden.145

Bidrag til Familien Rosenicrantz's Historie

i det 16de Aarhundrede
af A. Heise.Sidelinierne.

X aa Hevringholm i Jylland og Tange i Fyn levede i Dronning Mar-
gretes Dage en m?gtig Riddersmand ved Navn Hr. Niels Jensen
(Rosenkrantz). Det er fra denne Mand, at alle Linier af Rosen-
krantzernes talrige Familie nedstamme. Hans ?ldste S?n, Rigshof-
mester Otte Nielsen (t 1477), blev gjennem sin S?n, Rigshoftnester
Erik Ottesen (t 1503), Stamfader for en talrig, tildels endnu levende
Sl?gt, der har frembragt en R?kke betydelige M?nd i Tidernes L?b.
Denne Hovedlinie er det, som nu er behandlet omtrent til Slutningen
af det 16de Aarhundrede, dels i ?Famihen Rosenkrantzes Historie^
iste og :2det Bind, dels i .Historisk Tidsskrift'' 5te R?kkes 5te og 6te
Bind. Af de ?vrige Linier ere kun de n?rmeste Sl?gtled behandlede
i Familiehistoriens 1ste Bind, nemlig de Linier, som nedstamme fra
Otte Nielsens Br?dre: Timme Nielsen til Engelsholm og Stensballegaard,
hvis Linie igjennem hans S?nner, Erik Timmesen til Engelsholm og Niels
Timmesen til Stensballegaard^ atter delte sig i to Linier, Anders Nielsen-
(^^^ygg^) til Hevringholm, hvis Linie gjennem hans S?nner, Ejler Styg-
gesen til Hevringholm og Erik Styggesen til Matrup, atter delte sig i
to Linier, Niels Nielsen til Tange, hvis Linie dog udd?de hurtig, og
Ludvig Nielsen til Palsgaard og Tange. Der staar saaledes tilbage at
behandle disse Linier Aarhundredet ud, og det er dette, som er Gjen-
stand for de her meddelte Bidrag til Familiens Historie i det 16 de
Aarhundrede. Ganske vist frembyder et saadant Arbejde ingenlundie
samme Interesse som Behandlingen af HovedUnierne ; men da Stoffet
i alt v?sentligt var samlet og da selv disse Linier frembringe flere ret
betydelige M?nd og selv gjennem de mindre betydeUge Personer faa
nogen Betydning i kulturhistorisk eller Ugnende Retning,* har jeg ikke
villet lade denne Del af Familiehistorien ligge ubehandlet hen. Disse
Linier ville i det f?lgende blive behandlede omtrent i den Orden,
hvori de udd?de inden Aarhundredets Slutning. Stensballe-Linien, der
forgrenede sig st?rkt og som endnu lever (i Skaane), vil derimod blive
behandlet sidst.I. Engelsholm-'Linieii*

Denne Linie udd?de paa MandssideA allerede med Erik
Timmesen, der levede endnu 1511, men var d?d 1523,. men fort-

10146

s?ttes paa Spindesiden af hans to D?tre, Begge og Karen Eriks-
datter Rosenkrantz^).

Beg;ge Eriksdatter, Erik Timmesens og Margrete Bosdatter
H?gs ?ldste Datter, var rimeligvis opkaldt efter sin Mormoder,
Begge Eriksdatter (Rosenkrantz) fra Koxb?lP). Hun blev gift med
Erik Nielsen Lange, S?n af Niels Mogensen (Lange) til Knuds-
b?lle i Ribe Stift og Margrete Saxtrup; men for?vrigt vides om
ham neppe andet, end at han skal v?re falden i Sverrig 1519,
hvorpaa Fru Begge, der efter sin Fader arvede Engelsholm, senere
giftede sig med Anders Alhretsen Skeel til Hegnet og Jungetgaard
i Salling og til Rostrup i Ty. Han var da Enkemand efter
Karen Flemming Hermansdatter fra Bavelse og forekommer tem-
lig hyppig i Aarene fra 1506 til 1552^). Fru Begge kaldes til
Engelsholm endnu 1540 og overlevede sin Mand indtil 1562;
endnu inden sin D?d havde hun dog overladt sin S?n af f?rste
?gteskab, Erik Eriksen Lange, Engelsholm; thi allerede 1551
forlenede Kristian III sin Skj?nk Erik Lange ^til Engelsholm** med
Holgaard, og d. ^s/g 1560 fik Erik Lange ?til Engelsholm** Brev
paa 3 Krongaarde paa Tyholm i S?ndbjerg Sogn, ?kaldes Jeg-
berg**, som Fru Begge Rosenkrantz havde Livsbrev paa og havde
opladt ham*). — Anders Skeel og begge hans Hustruer ere be-
gravede i T?nderup Sognekirke ved Hegnet, hvor der i Muren
findes et Epitafium af Sandsten, forestillende ham og hans Hu-
struer, udhuggede i Legemsst?rrelse, ligesom der ogsaa i Alter-
gulvet ligger ?en skj?n Ligsten med Positurer og Vaaben** ; denne
er dog paa ny bekostet af Anders Skeels Efterkommere i Aaret
1647.

?gteskabet med Anders Skeel var barnl?st; derimod havde
Fru Begge Rosenkrantz med Erik Lange foruden den tidligere
omtalte S?n, Erik Lange tU Engelsholm (f c. 1573), en Datter
Anne Lange^ der f?rst blev gift med Melchior Glob til Vellum-
gaard, S?n af Hr. Albert Glob til Vellumgaard og Fru Else Hol-^) Familien Rosenkr. Hist? I, 315.

*) Familien Rosenkr. Hist. I, 267.

*) Se n?rmere: V, Skeel, Optegnelser om Familien Skeel, S. 53—56.

*) Reg. o. a. L. 1551, p. 116; 1560 p. 157; jfr. Erslev, Lensm?nd, S. 135?147

gersdatter Rosenkrantz fra Boller, anden Gang med Gregers
Holgersen Ulfstand til Vosborg^).

Véd man kun lidt om Fru Begge Eriksdatter til Engelsholm,
er det samme i endnu h?jere Grad Tilf?ldet med hendes S?ster
Karen Eriksdatter (Rosenkrantz). Hun blev gift med Ove Vin-
centsen (Dyre ellei^ Lunge) til Tirsb?k, der senere blev en af de
mest bekjendte og m?gtigste Rigsraader i Frederik 1stes og Kri-
stian 3dies Tid. De havde fire D?tre med hinanden, nemlig
1) Dorthe, senere gift med Klavs Eggerdsen Ulfeld til Kragerup
(L?ve H., Holb?k Amt), 2) Viveke, g. m. Jens Juel til Hesselmed
(Aal Sogn, Vester H., Ribe Amt), og 3) Karen^ der blev Nonne
i St. Agnetes Kloster i Roskilde, men efter Faderens D?d blev
udtaget af Klostret af sine Sl?gtninge J?rgen og Otte Brahe, der,
som det hedder i en gammel Sl?gtebog, ?n?dte hende til at
blive Dannekvinde", hvorpaa hun blev gift med Peder Pedersen
(Litle) i Norge, samt 4) Ann^, der ligeledes var Nonne, nemlig
i Maribo, men som med den bekjendte Joachim (Jakob) R?nnov,
dog vistnok f?r dennes Udn?vnelse til Biskop i Roskilde, fik en
S?n, der fik det romantiske Navn Flores og senere under Navnet
Flores Jakobsen n?vnes til P?regaard paa Langeland. De n?r-
mere Omst?ndigheder ved denne romantiske Kj?rlighedshistorie
ere dog ukjendte, saaledes, om det var f?r hidtr?delsen i Klostret,
at Ove Lunges Datter begik dette Fejltrin, eller om Indtr?delsen
i Klostret netop var en F?lge heraf, ligesom det ikke er ganske
sikkert, hvem af de to D?tre, Anna eller Karen, der havde be-
gaaet dette Fejltrin').

Ove Lunges ?gteskab med Karen Rosenkrantz maa saaledes
have varet flere Aar, men vi vide hverken naar det er indgaaet
eller opl?st. Efter en Angivelse, der dog neppe er rigtige), skal
Fru Karen allerede v?re d?d i Aaret 1500; men Ove Lunge
selv begynder f?rst at tr?de frem 1511, da han for f?rste
Gang kaldes ?til Tirsb?k** i et af hans Svigerfader Erik Timmesen
(Rosenkrantz) udstedt Brev, hvori denne skifter med sine Stifb?m,*) Se n?rmere Familien Rosenkr. Hist. II, 288.

*) Jfr. n?rmere: F. Hrass, Meddelelser om Familien Hvas IV, 261.

^ Danske Mag. 4. R. III, 216.

10*148

Fru Margrete Bosdatter H?gs B?rn af f?rste ?gteskab med Hr.
Kristoffer Lykke til Stadsgaard; men om ?gteskabet allerede
den Gang var indgaaet eller allerede opl?st, fremgaar ikke af
Brevet 0. Inden 1515 var Ove Lunge dog bleven gift anden
Gang med Fru Anne Fris, Datter af Henrik Fris til Odden
(Horns H., Vendsyssel) og Anna Limge (Datter af Olul' Lunge
til Odden og Karen Banner); hun var Enke efter Rigsraad Bj?rn
Andersen til Stenalt, bekjendt fra Mordet paa Povl Laxmand,
selv d?d kort efter 1503. D. ^^s 1515 er der nemlig udstedt et
Tingsvidne af Horns Herreds Ting, at Ove Lunge ?til Odden"
gjorde Lovh?vd paa noget Gods i Hornterp og i Home som sin
Hustrus rette Arvegods, som har ligget til Odden, siden det
S?skendeskifte gik mellem Hr. Anders Nielsen (Banner) og hans
S?skende^).

Ove Vincentsen Lunge (Dyre) var en S?n af Vincents Iver-
sen Dyre til Tirsb?k i hans ?gteskab med Fru Kirstine Lunge,
Datter af Hr. Tyge Lunge til Basn?s og Fru Anne Kabel; efter
Morfaderen, med hvem de gamle Lunger udd?de, optoge Vin-
cents Iversens S?nner, der arvede en Del af hans Ejendomme,
Lungernes Navn, men beholdt deres eget Vaaben (Dyre). Han
var saaledes en Broder til den bekjendte Dr. Vincents. Lunge og
en F?tter til Rigsmarsken Hr. Tyge Krabbe; men da han ikke
deltog synderlig i Begivenhedernes Udvikling under Kong Kri-
stiern II, men f?rst under Frederik 1ste og Kristiern III, altsaa
efter Fru Karen Rosenkrantzes D?d, skulle vi her ikke dv?le
vidtl?ftigere ved hans indholdsrige Liv, men hemise til Skildrin-
gerne i Familien Rosenkrantzes Historie, 2det Bind, hvor hans
Forhold til Tidens Begivenheder oftere omtales: Kristiern 2dens
Afs?ttelse, hans Optagelse i Rigsraadet i Begyndelsen af 1523,
hans Udn?vnelse til Ridder ved Kroningen 1524, hans mange
forskjellige Hverv under Fredrik I som Statholder, M?nstringsherre
osv. eller som Lensmand paa Aastrup i Vendsyssel, hans F?rd
under Herredagen 1533, hvor han synes at have staaetMogens G?jes^) Danske Mag. IV, 18—19.

^) Geh. Ark., Voss, Perg., Horns H. Nr. 25.149

Parti n?rmest, hans store Deltagelse i Grevefejden, hvor han
som Jydsk Rigsraad sluttede sig til Mogens G?je og Erik Banner;
i Aaret 1536 sluttede han sig ogsaa til de nyere Tiders Tilstand.
Vi tilf?je blot, at hans Forhold til Broderen i Norge medf?rte,
at han i Slutningen af Aaret 1527 sendtes til Norge for at m?gle
Forlig mellem de stridende Parter, men at hans langt dygtigere
Broder, Dr. Vincents, synes at have faaet ham aldeles under sin
Indflydelse, saa at han endogsaa lovede Sten Stures foregivne
S?n, ? Daljunkeren **, Underst?ttelse fra Danmark, hvorover han
fik fremkaldt heftig Forbitrelse hos Kong Gustav i Sverig, indtil
det endelig lykkedes Hr. Tyge Krabbe at m?gle et Slags Forlig
mellem Kongen og de to Br?dre, Hr. Ove og Hr. Vincents Lunge.
Under Grevefejden blev han ogsaa brugt til vigtige Sendelser til
Sverig, ligesom han ogsaa under Kristian HI deltog i flere Ge-
sandtskabsrejser (til Brunsvig med Kongen 1538, og 1539 til
Nederlandene), men allerede d. 22 Februar 1540 d?de den m?g-
tige Mand og ligger lige som sine to Hustruer begravet i Engom
Kirke ved Tirsb?k, hvor han paa Epitafiet er afbildet midt mellem
sine Hustruer^). — Af Karakter synes han at have v?ret en
myndig og stolt Adelsmand, dygtig som Godssamler og Gods-
styrer, hvorom n?rmere henvises til T. Beckers Skildring af ham
i Kvartalskriftet Orion I, men haard, ofte uretf?rdig, mod B?n-
derne i Omegnen; Salg af B?nder fra Pantegods i Fy en, som han
havde af Kronen, gjorde han sig skyldig i og sags?gtes i den
Anledning i Aaret 1532 2). — Boglig Sands synes han at have
haft, siden han udvirkede, at Bogtrykker Hans Vingaard fik Til-
ladelse til at udgive Rimkr?niken paa ny med Forts?ttelse af Kong
Hanses Historie. — Anna Fris d?de 1542; om hans B?rn med
hende henvises til T. Beckers ovenanf?rte Meddelelser. En af
hans D?tre med Anne Fris, Maren Lunge , blev gift med Niels
Axelsen Rosenkrantz til Ryhave, Stensballegaard og Halkj?r,
der vil blive omtalt i det f?lgende.^) Tegning i Oldn. Museums Arkiv.
^) Fynske Aktstykker II, 183.150

II. MatrupfLinien.

Ogsaa denne Linie udd?de tidlig paa Mandssiden med Erik
Styggesen (f o. 1535), der i sit ?gteskab med Kirsten Niels-
datter Skram til Matrup kun efterlod sig to D?tre, Birte og
Karen Eriksdatter Rosenkrantz ^).

Birte Eriksdatter Bosenkrantz (f o. 1537?) blev gift med
den ansete Hans Johafisen (Lindetiov) til Fobislet i ?dis Sogn i
N?rre Tyrstrup Herred, som den Gang h?rte til Nordslesvig, men
siden Wienerfreden 1864 h?rer til Danmark. Han var S?n af
Hans Johansen til Fobislet og Fru Mette Emmiksdatter, der var
Enke 1477. S?nnen maa vistnok have v?ret en Del ?ldre end
Birte Rosenkrantz, thi han forekommer allerede 1486 som Hof-
sinde, var derpaa i en Del Aar (o. 1507 — 12) Lensmand paa
S?nderborg, fik 1514 ?rum i Ty i Pant og 1519 Hundsb?k^).
1520 var han blandt de Adelsm?nd, der gik i Borgen for det
store Laan, som Kristiem II optog hos Hertugd?mmernes Adel,
og fik derved Underpant i T?ming Len^). — Endnu i Juh 1534
skal Hans Lindenov have deltaget i Hjallese-M?det, hvor den
fynske Adel erkl?rede sig for Hertug Kristian^), men maa v?re
d?d et af de f?lgende Aar, thi 7 Febr. 1536 tilstod ?Berette,
Hans Johansens paa Fobislet" ved et paa Matrup udstedt Brev
af sin Svoger, Ejler Hardenberg paa Matrup, at have faaet sin
Anpart af Tranholm Pant, som hendes Fader, Erik Stygge, havde
pantet af Kronen % Hendes to S?nner, Hans og Anders Hansen,
have medbeseglet paa hendes Vegne. Hun maa vistnok v?re
d?d kort efter; thi 15 Oktober 1537 gj?r Ejler Hardenberg til
Matrup paa fein Hustrus Vegne Mageskifte med Hans Johansen^
Kristoffer Johansen og Anders Hansen til Fobislet paa deres*) Om Erik Styggesen (Rosenkrantz) se ?Familien Rosenkr. Hist." I, 230.
') Dansk Mag. 4 R. U, 165; 273. Dipl. Flensb. U, 27; 29; 32; 49; 87. —

Suhms Nye Saml. I, 1, 70; I, 4, 346.
^) Jfr. Fam. Rosenkr. Hist. H under Otte Holgersen Rosenkr. og Diplom:

Nr. 39. — 1527 og 1528 forekommer han i nogle Gj?ldsbreve, som maaske

angaa disse Forhold.
*) Huitfeld S. 1425; jf. dog Aktst. til Grevefejden II, 33.
^) Familien Rosenkr.'s Hist. II, Dipl. Nr. 131 og 136; jfr. Kvartalsskriftet

Orion II, 24.151

egne Vegne, saaledes at Ejler Hardenberg skal have Stisgaard
og Stisgaard M?lle samt alt det Gods, som blev skiftet fra Matrup
og lagt til Stisgaard, mod at de fik andet Gods isteden. Da
Fru Birte slet ikke omtales i dette Brev, der angaar hendes
F?drenegods, maa hun antages at v?re d?d paa denne Tid.
Flere B?rn end de her n?vnte tre S?nner synes hun ikke at have
haft. De indtoge alle en ret betydelig Stilling i den f?lgende
Tid, is?r Hans Johansen Lindenov til Fobislet og Julskov (f ,
1568), der ved sit ?gteskab med Rigborg Tinhus blev Fader
til den rige Hans Johansen Lindenov til Gavn?, Hundslund m. m.,
der blev gift med Margrete Rosenkrantz Ottesdatter fra N?sby-
holm i).

Erik Styggesens og Kirsten Skrams anden Datter, Karen
BoseiLknutLtz Eriksdatter, blev gift med den senere saa h?jt an-
sete Rigshofmester Ejler Eriksen Hardenberg til Vedtofte (Bra-
hesholm) i Fyn, Skovsbo m. m., hvem hun i Medgift bragte
Matrup. Han var S?n af Erik Hardenberg til Hvedhobn og
Anna R?nnov Korfitzdatter og f?dt omtrent 1605. Der es ?gte-
skab blev indgaaet omtrent 1530, maaske noget tidligere; thi
deres ?ldste S?n Erik siges vel i Ligpr?dikenen over ham at v?re
f?dt 1529, men paa Dragsholm, og dette biskoppelige Slot paa
Sj?lland blev Ejler Hardenberg til Vedtofte f?rst forlenet med
1530 af sin Sl?tning, Biskop Joachim R?nnov 2). Det var som
Lensmand her, at han med stor Tapperhed forsvarede Slottet
mod de Grevelige i ?aret 1535, indtil Hertug Kristians Tropper
kom til Sj?lland og saaledes formodentlig have bragt h am Und-
s?tning. Det var paa denne Tid, at hans Svigerfader Er ik Stygge
d?de; han kom da i Besiddelse af Matrup og fik d. 10 Oktbr.
s. A. i Feltlejren foran Kj?benhavn Tilladelse til af sine Med-
arvinger at udkj?be Kronens Pant Tranhohn, der ligger i N?r-
heden af Matrup^). At han ved forskjellige Transaktio ner med
sin Hustrus Medarvinger, Lindenoveme, nu fik hele Matrup i^) Om dem se n?rmere Hist. Tidsskr. 5 R. VI.

') Knudsen, Joachim R?nnov, S. 159; R?rdam, Hist. Kildeskrift: 2 R. n 618;

jfr. Kvartalsskr. Orion n, 20 ff.
?) Kr. m danske Registranter, S. 9; Dsk. Mag. 4 R. IV, 24.152

Eje, er allerede tidligere omtalt. — Dragsholm havde han vist-
nok endnu i Forlening af Joachim R?nnov; men da Kj?benhavn
havde overgivet sig og Joachim R?nnov var bleven f?ngslet,
maatte Dragshobn overgive sig til Kristian III. Som Befalings-
mand paa Dragshobn n?vnes dog ved denne Lejlighed ikke Ejler
Hardenberg, men Didrik Hemmingsen (Didrik Henningsen Quitzov
til R?rb?k?)^). Dragshobn blev som inddraget Bispegods givet i
Forlening til andre. Ejler Hardenberg indkaldtes dog til Rigs-
dagen 1536 og har ogsaa undertegnet den store Reces blandt
den jydske Adel. Ogsaa til Kroningen 1537 blev han indbudt
tillige med sin Hustru. Men nye Forleninger synes han ikke at
have faaet, f?r han i Juli 1542 forlenedes med N?sbyhoved og
St. Hans Kloster i Odense efter sin Broder Jakob Hardenberg.
Meget muligt skjuler sig herunder et Slags Mistillid til Joachim
R?nnovs Fr?nde og tidligere Lensmand. Det var ogsaa f?rst paa
denne Tid, at de Adelsm?nd, der paa Grund af deres Holdning
under Grevefejden vare ilde sete af Kristian IIPs Regering, efter-
haanden atter toges til Naade.

Fra nu af stiger Ejler Hardenberg stadig i Betydning. Fra
1543 — 44 var han Lensmand paa Malm?hus og derpaa 1544 — 51
paa Gulland. Det var her, at hans tidligere Herre, Biskop Jo-
achim R?nnov, en Tidlang havde siddet som Statsfange; men
han var kort f?r bleven flyttet til Kj?benhavns Slot, hvor han
netop var d?d 1 Maj 1544. Kort efter, i det mindste fra 1547
af, blev Ejler Hardenberg optagen i Rigsraadet.

Karen Bosenkrantz d?de imidlertid paa Gulland i Aaret 1549
tillige med en Datter, Jfr. Mette Hardenberg. De ligge begge
begravne i Visby Domkirke, hvor der endnu findes en smuk
Ligsten med Portr?tfigurer af dem begge, Moderen afbildet som
en midaldrende Kvinde, Datteren som en ung Pige paa en 13 — 14
Aar. Ligeledes findes en smukt malet Akvarel af samme Personer
paa en Tr?tavle i Visby Kirkes Kor 2). De havde i det mindste

^) Se n?rmare Knudsen, J. R?nnov, S. 128 fif.

*) Abildgaards Tegninger i Oldn. Museums Arkiv; jfr. Nyerup, Langebekiana
S. 252. — I samme Kirke findes efter Abildgaards Tegninger ogsaa et
smukt karakteristisk Mindesm?rke over Henrik Rosenkrantz til Bj?rnholm
(jfr. Familien Rosenkr.'s Hist. II, 273).153

5 B?rn med hinanden, nemlig foruden Jfr. Mette, Erik Harden-
berg, der efter at have studeret paa forskjellige Steder, navnlig
i Wittenberg, og tumlet sig i Udlandet, endnu i Faderens Leve-
tid som M?drenearv kom i Besiddelse af Matrup, hvortil han
skrives omtrent fra 1563 af, hvorfor Faderen i sine senere Aar
atter skriver sig til Vedtofte; Stygge Hardenberg, der studerede
sammen med Broderen i Wittenberg, men d?de tidlig, omtrent
1556 eller 1557^); en S?n KorfitZj der paa Ejler Hardenbergs
Monument i Klovborg Kirke staar afbildet sammen med Faderen
og den ligeledes f?r Faderen afd?de Datter Kirstine^ der begge
d?de i en ung Alder. Det er formodentlig i Anledning af denne
S?n Korfitzes eller maaske Stygges D?d, at Kansler Johan Fris
i et udateret Brev til Korfitz Ulfeld tU Koxb?lle (t 1563) omtaler
sin Guds?ns D?d og beklager, at kan ikke har kunnet komme til
hans Begravelse. ?Men jeg raader Ejler Hardenberg,* tilf?jer
han, ?at han med det f?rste gifter sig eller lader den anden S?n
med det f?rste tage sig en Dannemands Datter, og jo f?r han
gj?r det, da skal han tykkes det v?re vel om fire Aar** ^).

Hvortil disse Ord sigte, vide vi ikke. Selv giftede Ejler
Hardenberg sig ikke; S?nnen Erik, som var den eneste af B?rnene,
der overlevede Faderen, havde derimod. 1561 i Odense Bryllup
med sin Sl?gtning, Anna R?nnov, Datter af Joachim R?nnovs
Broder, Rigsraad Ejler R?nnov til Hvidkilde.

Det er her ikke Stedet til at dv?le n?rmere ved Ejler Har-
denbergs indholdsrige Liv efter Karen Rosenkrantz's D?d. En
fuldst?ndig Bed?mmelse heraf h?rer ind under en ahnindelig
Skildring af Tidens Historie. Vi tilf?je blot, at han 1551 forlod
Gulland for atter at blive Lensmand paa Dragsholm, og at han
samtidig eller kort derefter fik den betydningsfulde Plads som
Hofmester for den unge Hertug Frederik (II). Da der 1554 op-
rettedes en egen Hofstat for Prinsen paa Malm?hus, blev Ejler
Hardenberg forlenet hermed. Det var her, at den unge Prins,
omgiven af en R?kke senere betydelige Adelsm?nd som Erik Rosen-^) Om Erik og Stygge Hardenberg se R?rdams Hist. Kildeskr. 2 R. II, 575

og flere Steder.
?) Dsk. Kong. Hist. Fase. 19, Geh. Ark.154

krantz Ottesen, Ejler Haxdenbergs egen S?n Erik, Oluf Movridsen
(Krognos) til Bregentved, og en Del unge Adelsdamer, synes at
have fattet Kjerlighed til Ejler Hardenbergs Broderdatter Anna
Hardenberg Korfltzdatter. De romantiske Foriiold, der udviklede
sig heraf, skulle vi her ikke n?rmere komme ind paa; de ere
tilstr?kkelig afhandlede af andre. — Da den unge Prins blev
Konge 1559, blev Ejler Hardenberg Rigshofmester, og indtog en
h?j Stilling, indtil Kongegunsten tilsidst tabte sig, maaske tildels,
fordi han modarbejdede Kongens F?lelser for Broderdatteren,
men ogsaa paa Grund af adskillige andre Forhold: en uheldig
diplomatisk Rejse til Rusland 1562, en maaske noget egenraadig
Adf?rd mod en Borgmester i Tr?lleborg og tilsidst de ulykkelige
Forhold i Begyndelsen af Syvaarskrigen, da Riget ved Penge-
mangel og en slet Administration syntes bragt Afgrunden n?r.
Efter et Optrin paa B?rringe Kloster i Aaret 1565 — netop paa
den Tid, da Pengeforholdenes Ordning havde bragt Kongen i et
sp?ndt Forhold til en Del af Aristokratiet og da man begyndte
at savne Peder Oxes ordnende Talent ^) — , tog eller fik Ejler
Hardenberg sin Afsked som Hofmester ?paa Grund af Alder og
Svaghed*", og mistede sine Forleninger, ikke blot Malm?hus, men
ogsaa Dragsholm, hvorpaa haii dog havde Livsbrev, men som
han selv, ikke ganske frivillig, oplod for Kongen. Han d?de derpaa
endnu samme Aar, Dagen kjendes ikke; selv paa det pragtfulde
Mindesm?rke, der af S?nnen Erik er oprejst over ham i Klov-
borg Kirke ved Matrup, og hvor han findes afbildet tillige med
sine tre tidligere n?vnte B?rn, findes Dagen ikke angiven^).

Ejler Hardenberg er en af de Adelsm?nd, der i alle Forhold
har efterladt sig blivende Spor. Matrup maa han vel siges at
have dannet til en betydeligere Ejendom ved en M?ngde Mage-
skifter og lignende Foretagender. Ved sine ?vrige Besiddelser^) Om disse Forhold henvises n?rmere til min Skildring heraf i Hist. Tidsskr.
5 R. V (Peder BiUe og Peder Oxe).

'*) Tegning af Abildgaard i Oldn. Musemns Arkiv. Jfr. Personalhist. Tidsskr.
I, 124. — For?vrigt henvises om Ejler Hardenberg til Brickas Skrift:
Fr. IFs Ungdomskj?rlighed S. 34 ff. og fl. Sted., om Forholdet til Kongen
navnlig til Hist. Tidsskr. 1 R. V, og om hans Godsvirksomhed til Tidsskr.
Orion II, 25 ff. og fl. Steder.155

og ved Kj?b synes han at v?re bleven en rig Mand. Men han
h?rte tillige til den R?kke af Adelsm?nd, der, skj?nt han selv
? ikke synes at have faaet boglig Opdragelse, n?rede stor Inter-
esse for boglig Syssel. Han omtales derfor af Samtiden i denne
Retning med den st?rste Ros. . Paa Gullaaid opfordrede han
saaledes Nicolaus Petreius til at udgive sin gullandske Kr?nike;
Kanniken Jon Turesen tilegnede ham et religi?st Skrift, og selv
forfattede han Psahner ^). Fra Karakterens Side faar man i det
hele et fordelagtigt Indtryk af ham, og den Ugunst, han tilsidst
faldt i, har neppe v?ret begrundet, om han maaske end ? som
Rigshofmester neppe har lagt s?regen Dygtighed for Dagen,
noget, som det for?vrigt endnu er vanskeligt at bed?mme.

III. HeTriiiglioliii-Linien.

I Vivild Sogn i S?nderhald Herred i Randers Amt findes
endnu i N?rheden af Hovedgaarden Ny Hevringholm Spor af
de gamle Voldgrave, der omgave det gamle Herres?de Hevring-
holm, hvortil Rosenkrantzerne skreve sig, saa langt tilbage som
Familien med Sikkerhed kan efterspores. Efter Hr. Niels Jensen
til Hevringholm og Tange (ovenf. S. 145) var Gaarden kommen
til hans S?n Anders Nielsen^ kaldet Stygge, et Navn, der var i
F?rd med at blive et Familienavn i denne Gren af Sl?gten,
indtil hans Efterkommere, .efter at den ?vrige Familie efter deres
Hjelmtegn havde antaget Navnet Rosenkrantz, henimod 1530 an-
toge dette Navn. Af Anders Stygges B?rn blev Erik ved sit
Giftermaal knyttet til Matrup og Stamfader for, den ovenfor
omtalte Linie, Niels Stygge (Rosenkrantz) blev Biskop i B?rglum,
Ejler Stygge derimod blev Ejer af Hevringhobn og Fader til de
nedenfor n?vnte Rosenkrantzer paa Hevringholm. Ejler havde
imidlertid ogsaa en Broder Timme, hvis Datter, Sidsel Timmes-
datter Rosenkrantz, endnu i lang Tid havde Del i Hevringhohn
sammen med sine F?tre. Da hun baade ved sit ansete Giftermaal og^) Suhms Saml. I, 2, 139; R?rdam, Hist. Kildeskr. 1 R. U, 603; N. M. Pe-
tersen, Dansk Literaturhist. H, 270 (IsteUdg.); Helveg og Brandt, Danske
Psalmedigtn. S. 7.156

ved sin egen Personlighed kom til at spille en ikke uvigtig Rolle
og var n?je knyttet til sin Sl?gt paa Hevringholm, men d?de
f?r sine vistnok en Del yngre F?tre, maa hun f?rst n?rmere
omtales.

At Sidsel Rosenkrantz var en Datter af Timme Stygge (Ro-
senkrantz), fremgaar tydeligt af et Brev af 11 Juli 1551, hvori
hun oplader til sin kj?re Farbroders B?rn, Stygge, Kristoffer^
Erik og Peder Rosenkrantz, Br?dre, og deres S?ster, Berette
Rosenkrantz, al den Lod og Del, som arvelig var tilfalden hende
efter hendes Fader Timme Rosenkrantz i Hevringholm M?lle og
Ladegaard, som er en fuld Broderlod efter hendes Farfader Hr,
Stygge^). Men Timme Rosenkrantz Styggesen forekommer selv
kun en enkelt Gang i et Rettertingsvidne fra Helsingborg af 27
Febr. 1497, hvor han forekommer under Navnet Tem<B Stygge'^).
Han antages at v?re den samme som en T?nne Stygge, der fore-
kommer 1506 og noget senere, og som formodentlig er den samme
Th?nnys Rosenkrantz, der i Juli 1535 fik et Pas af Kristian III
for at begive sig (fra Sj?lland) til Jylland^). Navnene Timme
og T?nne forvexles maaske nok af og til, skj?nt det vel egentlig
er helt forskjellige Navne. Han maa da antages at v?re d?d
kort efter, thi i Recessen af 1536 n?vnes han lige saa lidt som
sine Br?dre Erik og Ejler Stygge, der ogsaa maa v?re d?de
paa denne Tid; derimod n?vnes alle hans Broders?nner fra
Hevringholm. — De faa Gange, Timme eller T?nne omtales,
sker det i Forbindelse med skaanske eller lignende Forhold, og
dermed stemmer ogsaa overens, at hans Hustru synes at have
v?ret herfra, "ligesom hans Datter Sidsel blev gift med en skaansk
Adelsmand. I Sl?gtregistrene opf?res en Kile Bing som hans
Hustru, men dette er urigtigt; thi paa Sidsel Rosenkrantzes Lig-
sten i Tovlov Kirke staar et helt andet Vaaben for hendes Mo-
der, nemlig et Taskesnit eller en Pyramide, der ganske ligner
Familien Broks Vaaben. M?rkeligt nok har i Brevet af 1497') Familien Rosenkrantzes Hist. H, Dipl. Nr. 198; jfr. 1ste Del § 18, III.
^) Familien Rosenkr. I, Dipl. S. 194.

^) Geh. Ark., Dsk. Saml. 392, 10; jfr. Dsk, Mag. 3 R. H, 48; V, 105; 4 R.
II, 280—81.157

en Axel G?k?s?n beseglet med samme Vaaben. Herved i For-
ening med Datterens Ligsten ledes man til det rette. Der fandtes
nemlig i Skaane en Adelsfamilie (Gere), der f?rte dette Vaaben.
En G?deke Jonsen ?til Gundral?flf" forekommer 1459. Med sin
Hustru Gyde Kjeldsdatter (Dotting) havde han to S?nner, Axel
og Kjeld G?dekes?n (G?k?s?n) og en Datter ?Kelowflf G?deke-
datter". At denne var Moder til Sidsel Rosenkrantz og gift med
Tinmie Rosenkrantz, bestyrkes ogsaa ved, at ?Gundral?flf" (nu
Ruthsbo i Herrestad Herred) senere ejedes af Fru Sidsel^).

Sidsel Rosenkrantz blev, vistnok i en ung Alder, gift med
Erik Krummedige til Mnerup i Skaane, en S?n af Ridder
Hr. Klavs Krummedige i hans andet ?gteskab med Else
Pedersdatter (Thott), Datter af Peder Nielsen (Thott) til Ahierup
(nu Alnarp). Hr. Klavs Krummedige havde i f?rste ?gteskab
med Drude R?nnov en Datter Drude, der blev gift med den
bekjendte Rigsraad Otte Krumpen, der saaledes var Svoger til
Erik Krummedige. Fru Else Pedersdatter blev imidlertid efter
Klavs Krummediges D?d allerede 1504 gift med Rigsraad Thomas
Nielsen Lange til Lydum, efter hvis D?d 1521 him i en lang
Aarr?kke sad som Enke. Hun havde i Pant af Kronen efter
sin f?rste Mand,. Klavs Krummedige, Borgen H?nborg ved Lille
Belt tillige med Elbo Herred og efter sin anden Mand, Thomas
Lange, N?rvang Herred i Pant og Vester Herred i Forlening^).

Pantelenet H?nborg gik dog snart over til S?nnen Erik
Krummedige, der fra sin Barndom af havde tjent Kong Kristiern
IL Han sad som Lensmand paa denne vigtige Borg, da det
jydske Opr?r 1523 udbr?d. Han — og formodentlig ogsaa Fru
Else Thott og Sidsel Rosenkrantz, — havde flere Gange i denne
bev?gede Tid Kongen til Gj?st; de bleve Vidner til den vaklende
Ubestemthed, der da var et S?rkjende for ham. Adskillige Gange,
fort?lles der, skal han have ladet s?tte sig frem og tilbage
mellem H?nborg og Middelfart, ret som han ikke kunde be-*) Abildgaards T^n. i Oldnordisk Museums Arkiv. — Oplysninger af A.

Thiset.
') Erslev, Lensm?nd, S. 58— 59; jfr. O. Nielsen i Bruuns Danske Saml. IR.

I, 135 og Dsk. Mag. 4 R. IV, 195.158

kvemme sig til at opgive Jylland. Da Kongen havde forladt
Jylland, da Hertug Frederik allerede var paa Vejen til Viboi^, og
da allerede en Del af Fyn var faldet fra, sendte Erik Krummedige
Kongen 20 Marts 1523 sit Opsigelsesbrev, hvori han meget be-
klager, at han, der har tjent Kongen fra Barndommen af trolig,
skal n?des til dette Skridt, men i h?j Grad udtaler sin Frygt for
Moder Sigbrit og beklager den Uretf?rdighed, Kongen har vist
mod hans Svoger Otte Krumpen ved at tage Langeland fra ham
og ved at ville f?ngsle ham^).

I Frederik I's Tid indtog Erik Krummedige en ret betydelig
Stilling. Da S?ren Norby 1525 rejste Bondestanden i Skaane,
var Erik Krummedige en af Hovedf?reme mod ham under Johan
Rantzau og Tyge Krabbe. Hans Vidnesbyrd bidrog ogsaa meget til
at f?lde Niels Brahe til Vandaas, der havde sluttet sig til Hr. S?ren.
— Han forlenedes nu ogsaa med Vester Herred, hvori han til-
sidst fik Pant; hertil h?rte Varde Kj?bstad. I disse Stillinger
viste Erik Krummedige sig som en myndig og bestemt Lens-
mand, saa at hans Skriver, Mathis Hansen, der var indsat til
By- og Siseskriver i Varde, under den st?rke Gj?ring, Kristiern
IPs forventede Ankomst 1531 havde fremkaldt i Jylland, blev
overfalden, da han vilde indkr?ve den paalagte Kongeskat i
Lenet 2). — Af den Slags Stridigheder havde Erik Krummedige
en Del i ?it Liv. Reformationen synes han tidlig at have sluttet
sig til. 1532 st?vnede han i al Fald en Pr?st i Skaane for
Kongens Retterting, fordi han efter ?rkebispens Bud havde sat
en Bonde og hans Hustru i Band; de vare nemlig besl?gtede i
fjerde Led. Sagen blev da indsat for de lutherske Pr?dikanter
i Malm?, der skulde afgive Kjendelse om, hvorvidt dette burde
anses for en Bandssag*). Ogsaa efter Frederik Ps D?d optraadle
Erik Krummedige paa Herredagen i Kj?benhavn som Tilh?nger
af den nye L?re, som det synes. Han har i al Fald hverken
beseglet den bekjendte katholsksindede Reces af 3 Juli eller del-*) Allen, Breve og Aktstykker I og Fam. Rosenkr. Hist. II, 132.

') Nye dsk. Mag. VI, 273 fif. Fred. Fs Reg. S. 73—80; 244; 381—82; Fam.

Rosenkr.'s Hist. II Dipl. Nr. 86.
^) Fred. Fs Registranter S. 438; 449.159

taget i Dommen over Hans Tavsen. Han optr?der ved denne
Lejlighed f?rste Gang som Rigsraad; dog er han maaske allerede
bleven det i Slutningen af Frederik Fs Tid, Han var ogsaa
blandt de Rigsraader, der i Slutningen af Aaret 1533 sendtes til
Kolding for til Hertug Kristian at overlevere og udvexle den
Unionstraktat, der var sluttet med Hertugd?mmerne^).

Under Grevens Fejde sluttede Erik Krummedige sig lige som
den ?vrige jydske Adel til Hertug Kristians Parti. Han optraadte
med Str?nghed mod Folkepartiet, saa at Hertug Kristian endog
personlig maatte gribe ind derimod 2). — Med Johan Rantzau
fulgte han over til Fyn og var en af Hovedf?reme i Slaget ved
?xnebjerg d. 11 Juni 1535. Det var saaledes til ham, at Pr?sten
Hans Madsen i Svaninge meldte sig kort f?r Slaget, da han var
undsluppen Lybeckernes Fangenskab. Faa Dage efter blev Assens
taget med Storm. Hovedm?ndene ' for Rejsningen mistede deres
Ejendomme. Allerede 15 Juni overdrog Johan Rantzau og de
?vrige F?rere Hans Plovs Gaard i Assens til Erik Krmnmedige,
?saal?nge indtil Kgl. Majest?t selv koimner hid til Landet**.
Allerede Maanedsdagen efter blev imidlertid denne Gaard skj?nket
til Johan Rantzau selv. Erik Krummedige havde imidlertid faaet
Erstatning; 10 Juli havde han nemlig faaet Ejendomsbrev paa
en anset Borger Peder Bangs Gaard ved F?rgebroen i Svend-
borg, der ligeledes var forbrudt Gods, og d. 17 Juli paa en Gaard
i Nyborg ^). At Erik Krummedige i det hele er gaaet frem med
stor Str?nghed mod de opr?rske Borgere og B?nder som Lens-
mand, viste sig bgsaa af flere Retssager, han og efter hans D?d
hans Enke blev indviklet i. I Aaret 1537 st?vnedes han saa-
ledes af en Bonde i B?rup, fordi han havde ladet dennes Fader
henrette og inddraget Gaarden. Bonden synes ikke at v?re
kommet nogen Vej med Sagen, saaleenge Erik Krummedige levede ;
men neppe var han d?d, f?r Bonden st?vnede Sidsel Rosenkrantz
i samme Anledning, og nu fik Bonden delvis Ret. Vel var Fa-^) Hist. Tidsskr. 4 R. ffl, passim. — Ny dsk. Mag. H, 254 ff.

*) Dsk. Mag. 3 R. IV, 182.

?) Aktstykker til Grevens Fejde I, 426 fif.; U, 100; Huitfeld S. 1445. — Sam-
linger til Fyns Hist. og Topografi I, 201 fif. — Kristian Iff s Registranter
S. 3.160

deren henrettet, ^fordi han f?r over til Fyn til Rigens Fjender*;
men der blev dog nu afsagt den Kjendelse paa det kgl. Retter-
ting, at Fru Sidsel skulde stille Bonden tilfreds (d: give ham &-
statning) efter 12 uvillige Herredsm?nds Sigelse, naar Han paa
Tinge lovformelig beviste, hvor stor en Del i Gaarden der havde
tilh?rt hans Moder og ikke hans Fader. — Atter 1546 st?vner
en Borger i Stege, Hans Storm, Fru Sidsel for en Gaard i Assens,
som Erik Krummedige havde solgt til Oluf Norby til Skovgaard,
men som Hans Storm erkl?rede var hans Arv og Eje, — med
mindre dette skulde v?re den samme Gaard i Assens, som havde
v?ret i Hans Plovs Eje?^).

Endnu i Slutningen af 1535 blev Erik Krummedige forlenet
med St. Hans Kloster i Odense og med Salling Herred i Fyn.
Kort efter fik han Befaling til at begive sig til Kongen til Kj?-
benhavns Belejring, medens Befalingen i Fyn f?rtes af hans Med-
hj?lper, Klavs Daa til Ravnstrup^). I Kj?benhavn finde vi og-
saa Erik Krummedige strax efter Stadens Overgivelse til Kri-
stian III i Juli 1536. Han deltog nemlig i det bekjendte Rigs-
raadsm?de d. 12 August, hvori de verdslige Rig^sraader mere
eller mindre bleve tvungne til at finde sig i Biskoppernes F?ngs-
ling og den dermed f?lgende Statsforandring, og har ogsaa samme
Dag medbeseglet det derom udstedte Revers. Senere deltog han
i Rigsdagen i Oktober s. A. og har i December s. A. under-
tegnet et lignende Revers som Cautionist for sin Svoger, Otte
Krumpen, da denne langt om l?nge fik Kristian IIFs Gunst
tilbage ^).

I Kristian IIFs Tid indtog Erik Krummedige en betydelig Stilling.
Tillige med sin Hustru blev han indkaldt til Kroningen 1537, og
da den fynske Adel i Aaret 1539 samledes ved Kolding i Anled-
ning af de Krigsuroligheder, Kristian III i dette Aar frygtede fra
tysk Side, vare Erik Krummedige og Jakob Hardenberg H?veds-
m?nd for Folkene*). St?rst Betydning har han dog i disse Aar^) Dsk. Mag. 3 R. VI, 142, 318; 4. R. I, 151; 252—53.

2) Dsk. Mag. 3 R. V, 75; 82; 101; 128 og fl. St.

^) R?rdam, Hist. Kildeskr. 1 R. I, 202 ; 204. Dsk. Mag. 3 R. VI, 134—35.

^) Dsk. Mag. 3 R. VI, 130; 217; 226.161

som Lensmand i St. Hans Kloster i Odense, hvortil fra 1540 af
kom N?sbyhoved ved Odense. Da Styrelsen af det inddragne
gejstlige Gods var forenet med disse Stillinger, var Erik Krumme-
dige tillige Stiftslensmand i Fyn og viste i denne Stilling stot
Iver ved Ordningen af de nye Forhold, som Reformationen med-
f?rte^). Han d?de imidlertid allerede i November 1541 under
et Ophold i Kj?benhavn, endnu i sin kraftigste Alder 2).

Sidsel Rosenkrantz overlevede sin ?gtef?lle i 16 Aar og
viste sig i denne Tid som en kraftig og virksom Kvinde. Da
?gteskabet havde v?ret barnl?st, beholdt hun H?vhorg i Pant
lige til sin D?d; Vesterherred, hvori Erik Krummedige siden 1531
havde Pant, forlenedes hun kun med midlertidig, og allerede
1542 lagdes det til Riberhus, hvorved Kongen fik hele Stranden
lige fra List til Vestervig i én Kreds ^). — I Forhold til Kongehuset
indtog hun en gunstig Stilling. Naar der var kongelige Daabs-
handlinger eller lignende Fester paa Koldinghus, indb?des hun
hertil, ogsaa for ?at drage Kongesalen"*). — St?rst Betydning
havde dog hendes Godsvirksomhed, der skaffede hende adskillige
Bryderier og Retstr?tter. Vigtigst er i den Henseende den
Maade, hvorpaa hun kom i Besiddelse af Limb?kkemes gamle
Borg Nebbe i Gaarslev Sogn i Holmans Herred i N?rheden af
H?nborg. Den sidste Besidder heraf, Hartvig Limb?k, havde
ved sin D?d 1518 efterladt en Enke, Mette Hansdatter, flere
D?tre og en S?n Klavs, der imidlertid gik fra Forstanden og
synes at have haft Erik Krummedige til V?rge. Denne synes
imidlertid at have tilkj?bt sig sin Myndlings Arvepart i Nebbe.
Enken synes at have v?ret udsat for adskillige Bryderier; thi
allerede i August 1533 blev der udstedt et kgl. Protektorium til
Fru Mette af Nebbe og hendes S?n Klavs Limb?k 5), og faa Aar?) Om disse Forhold henvises til Nyt hist. Tidsskr. VI, 31, 36; Saml. til
Fyns Hist. og Topogr. V, 4—8 og fl. Steder; Hofmans Fundationer V, 187;
VI, 258 J?f. R?rdam, Kirkelove I, passim.

?) Suhms Saml. II, 2, 233.

^) Erslev, Konge og Lensm. XL VI.

*) Saaledes 1545 (Dsk. Mag. 4 R. I, 97 ff.), 1547 (smsts. S. 273 ff.), 1548
(smst5. II, 177).

*) Fred. Fs Reg. S. 465.

11162

efter d?de hun. Endeligt Skifte mellem Arvingerne fandt f?rst
Sted 1546, hvorved Nebbe Hovedgaard tillagdes Erik Krumme-
diges Moder, Fru Else Pedersdatter til L?gtved, og hans Enke,
Fru Sidsel Rosenkrantz til H?nborg, tillige med deres ?vrige Med-
arvinger ?i Klavs Limb?ks Sted". Den Maade, hvorpaa Erik
Krummediges Arvinger vare komne i Besiddelse af Nebbe, blev
dog ikke uanf?gtet. I det mindste maatte i Aaret 1549 Hr.
Otte Krumpen, der var Sidsel Rosenkrantzes V?rge, paa hendes
Vegne i Kongens og Rigsraadets N?rv?relse med 12 Ridders-
m?nd som Mededsm?nd afl?gge Ed paa, at hun aldrig havde
haft Fru Mette Limb?k af Nebbes Insegl i V?rge, hverken efter
hendes D?d eller f?r, eller havde forseglet Breve dermed, som
Hartvig Henriksen havde beskyldt hende for paa Holmans Ting ^).

Foruden Nebbe var Fru Sidsel Rosenkrantz efter Mandens
D?d ogsaa i Besiddelse af Alnerup og skrives fra 1553 af ogsaa
?til Gunderleffue^). At hermed skulde menes G?jernes bekjendte
Ejendom Gunderslevholm paa Sj?lland, som T. Becker antager
i ?Danske Herregaarde**, er umuligt. Der menes selvf?lgelig
hermed Gaarden Gunderl?v (nu Rutsbo) i Skaane, som hendes
Morfader, G?deke Jonsen (Gere), skriver sig til 1459. Efter Fni
Sidsels D?d kom den til Stygge Ejlersen Rosenkrantz til Hev-
ringhobn.

Fru Sidsel Rosenkrantz d?de den 28 November 1557 paa
H?nborg og blev begravet i Tavlov Kirke, hvor der endnu findes
en smuk Ligsten over hende og hendes N?sts?skendebarn, Jfr.
Birgitte Rosenkrantz Ejlersdatter fra Hevringholm, der synes at
have boet sammen med hende paa H?nborg og efter hendes
D?d kom i Besiddelse af Nebbe, hvorom henvises til det f?l-^) Dsk. Mag. 4 R. IV, 94 ff. — Om Forholdet til Nebbe se for?vrigt T. Becker,
Maanedskriftet Orion I, 871 If., Saml. til jydsk Hist. og Topogr. VI, 18 og
238 fif. Paa disse Steder er der dog kommet en Uklarhed ind, idet man
ikke har lagt M?rke til, at den i Aktstykkerne n?vnte Else Peders-
datter (Thott) er Erik Krmnmediges Moder, men lader en Else ?Limb?k'
v?re gift med en Klavs Krmnmedige.

') 1553 S?ndag efter Mikkelsdag, Mageskifte mellem Gizelle Rosenkrantz til
GmidersloufiF og Fru Sidsel Ulfstand til Lyngbygaard om Gods i Villands
H. i Skaane. (Adelsbr. Fase, 53). Registr. o. a. L. 1556. p. 367.163

génde^). H?nborg blev derimod strax inddraget af Kronen,
Slottet nedlagt og Godset lagt under Koldinghus. — Af Tidens
mest ansete Theologer roses hun for sin Fromhed. Mester Hans
Lauges?n, Hans Tavsens Svigers?n og Eftermand som Biskop i
Ribe, omtaler hende saaledes i et Brev af 20 December 1557
som ?nobilissima et piissima matrona", et Udtryk, der synes at
stamme fra Hans Tavsen'^), og i sin Ligpr?diken over Kansler
Johan Fris (f 1570) kommer Anders S?rensen Vedel i Anledning
af Johan Frises Velgj?renhed mod fattige til at omtale, at saa-
dan Barmhjertighed med mangfoldig Almissegjerning viste og-
saa ??rlig og velbyrdig og salig Fru Birgitte Rosenkrantz, som
i fordums Tid var paa H?nborg, hvilken ogsaa vederfores det
samme som denne gode Herre, at den trofaste Gud for?gede
deres Gods og forgj?ttede dem ikke udi deres Yderste, men
efter sin Tilsagn gav dem i deres Sygdom god TaaJmodighed
og formedelst Troen til Kristum en salig Afgang og det evige
Liv". Herved maa vel ved en Navneforvexling af Vedel sigtes
til Fru Sidsel Rosenkrantz; thi andre Fruer af dette Navn kjendes
ikke paa H?nborg, og den da levende Jfr, Birgitte Rosenkrantz
d?de f?rst 1586.

Medens Timme Stygge (Rosenkrantz) ved sit Giftermaal med
Kelov G?dekesdatter (Gere) var bleven n?rmere knyttet til Skaane,
levede hans Broder Ejler Stygge (Rosenkrantz) stadig paa Hev-
ringholm og maa v?re d?d omtrent 1535^). Han havde v?ret
gift med Kirsten Pedersdxitter (Gyldenstjerne), Datter af Peder
Nielsen (Gyldenstjerne) til Tim og Fifu Regitse Torbensdatter
Bille. Fru Kirsten var saaledes S?ster til den bekjendte Rigs-
raad Knud Pedersen Gyldenstjerne til Tim og Lyngbygaard, som
han havde faaet med sin Hustru Sidsel Ulfstand, og til Fru
Karen Pedersdatter (Gyldenstjerne), der var gift med Ejler Bryske
til Dallund, Forhold, der ogsaa faa Betydning for S?nnerne.*) Oldn. Museums Arkiv, Abildgaards Tegninger ; jfr. Saml. til jydsk Hist. VI,
18; Hofm. Fundationer IV, 720; Dansk Atlas V, 967 og 1006—7.

'') Ny kirkehist. Saml. lU, 319.

^ Om ham henvises n?rmere til ?Familien Rosenkr. Hist/ I, 228. — Han
omtales ikke i Recessen af I.0.S6, derimod S?nnerne.

11*164

Ejler Stygge og Kirsten Pedersdatter havde i det mindste 5
S?nner, nemlig J?rgen Stygge^ Kristoffer Stygge^ Stygge Stygge,
Erik Stygge og Peder Stygge, I denne Orden findes de opf?rte
under Recessen af 1536, og derved angives vel ogsaa den om-
trentlige Aldersf?lge; desuden havde de en S?ster Birte (Birgitte^
Ejlersdatter (Stygge eller Rosenkrantz), og maaske endnu flere
S?skende; en ellers ukjendt Broder, Anders Stygge, opr?res paa
Sl?gttavler, og i et Skiftebrev af 1549 optr?de Stygge, Kristoffer,
Erik og Peder Rosenkrantz, Br?dre, til H?ringholm, som fuld-
myndige paa egne og paa alle deres S?skendes Vegne ^). Her-
efter maa det antages, at de have haft flere S?skende end de
to manglende, J?rgen og Birgitte. Da Aldersordenen mellem
dem indbyrdes imidlertid efter dette Brev er noget usikker, men
de alle i en lang Aarr?kke havde Del i Hevringholm og efter-
haanden arvede hverandre, opf?res de i det f?lgende efter
deres D?dsaar.

J?rgen Stygge eller Rosenkrantz (f 1551), forekommer neppe
f?r under Recessen af 1536. Han optr?der stadig paa sine
S?skendes Vegne i Anledning af Arvesager eller Retstr?tter an-
gaaende Hevringholm, saaledes i Aaret 1546, da Hartvig Skram
og hans Medarvinger stéevnede J?rgen Stygge og dennes Med-
arvinger for en Part og Del i Hevringholm 2). Da saa mange
endnu synes at have haft Del i Hevringholm, har J?rgen
Stygge neppe besiddet st?rre Formue. Ved Laanet til Kongen
1545 s?ttes han ogsaa kun til 30 Daler (hans Broder Kri-
stoffer derimod til 200 Daler) ^). Han d?de ugift d. 7 Januar
1551 og er tillige med flere af sine Br?dre begravet i Vivild
Kirke, hvor han er afbildet paa Ligstenen*). — Efter hans D?d^) Geh. Ark. Dipl. ved 21 Juli 1549. Samme Orden i Sidsel Rosenkrantzes
Brev af 11 Juni 1551, Fam. Rosenkr. II, Dipl. S. 249.

'') Dansk Mag. 4 R. I, 207. Om flere lignende Sager se Dansk Mag. 4 R.
I, 105 og om Stridigheder angaaende Hevringholms Tilliggende flere Dok.
i Geh. Ark. (?Kancelliraad Olsens Papirer"); jfr. K. Hansen, Danske Ridder-
borge, Kbhvn. 1832, S. 75 i?f.

') Dsk. Mag. 4 R. I, 142.

*) Abildgaards Tegn. i Oldn. Museums Arkiv (hvor der dog er udfaldet noget
af Indskrifl:en); jfr. Dsk. Atlas IV, 288, Hofmans Fundationer III, 161 og
Trap, Beskrivelse af Danm. V, 599.165

foretoges flere Skiftedelinger mellem hans S?skende. 11 Juli
1551 solgte Sidsel Rosenkrantz til dem sin Andel i Hevringholm
M?lle og Ladegaard, og den 10 Oktbr. 1552 holdt Stygge, Kri-
stoffer, Erik, Peder og Berete Rosenkrantz, S?skende, i Over-
va^relse af deres Faders S?sters?n, Hr. Otte Krumpen, og deres
Fr?nde, Folmer Rosenkrantz til Stensballe, et venligt Skifte om
deres rette f?drene Hovedgaard Hevringholm, saaledes at en af
Br?drene skulde ved Lodtr?kning beholde Hevringholm og give
hver af de andre, saavel S?stre som Br?dre, 400 gode Joachims-
dalere. Ved Lodtr?kningen tilfaldt Gaarden derpaa den n?st-
yngste af Br?drene, Erik Rosenkrantz. Den 2 Februar 1553
har derpaa Peder Rosenkrantz Ejlersen til Hevringholm, V?bner,
paa H?nborg hos Sidsel Rosenkrantz udstedt Kvittering for Mod-
tagelsen af de 400 Joachimsdalere for sin Arvepart i Hevringholm
og desuden for sin Andel i Hevring M?lle efter deres salig Broder
J?rgen. Rosenkrantz, og et lignende Brev har Kristoffer til Lynde-
nipgaard udstedt paa Hevringholm d. 27 April 1554^).

Erik Stygge eller Rosenkrantz (f 1561) var saaledes bleven
Eneejer af Hevringholm. Ogsaa han forekommer f?rste Gang
under Recessen af 1536, og i de f?lgende Aar under Navnet
?Erik Stygge til Hevringholm" i forskjellige private Dokumenter
uden Betydning 2). Fra Aarene 1543 til 1552 var han Foged paa
Aalholm under Johan Rantzau, der havde Slottet i Forlening.
Da Johan Rantzau netop i denne Mellemtid paa Grund af For-
holdene i Hertugd?mmerne kom i et sp?ndt Forhold til Kristian
ni, levede han i Reglen i Ro i Holsten, og Erik Rosenkrantz
kom derved til at indtage en selvst?ndigere Stilling paa Aal-
holm. Der udstedes Kongebreve til ham, som om han var Lens-
mand. Allerede i Aaret 1543 optr?der han som ?Lensmand
paa Aalholm** i en gejstlig Dom, hvorved Mester Kristiern i Ket-
tinge afs?ttes paa Grund af papistiske Vildfarelser. 1550 til-
sendes ham som ?Foged paa Aalholm** Forbud mod Udf?rsel af
Kom, som han skulde lade forkynde i sit Len; 1551 faar han i
Forening med Mogens Falster og Peder Oxe Ordre til at anvise^) Familien Rosenkr. Hist. II, Dipl.

^) Geh..Ark. Lysgaard H. Nr. 1; Dansk Selsk. Membraner under ^Ve 1540.166

det nedbr?ndte R?dbys Indbyggere en ny Plads til at bygge paa;
samme Aar faar ?Erik Rosenkrantz, Foged paa vort Slot Aal-
holni, vor Mand og Tjener**, Ordre til efter Peder Oxes Anvis-
ning at oppeb?re en Skat i Aalholm Len til Kongens Underhold,
da denne agtede sig til Lolland^). — Denne Kongerejse har for
?vrigt neppe v?ret til Gl?de for Erik Rosenkrantz. Kongen
blev nemlig meget forbitret over, at Aalholm Slot og Len var
paa det skammeligste forfaldet, og klagede herover til Johan
Rantzau, der naturligvis, med Rette eller Urette, kastede Skylden
paa sin Foged (18 Sept. 1551). Endnu i Aaret 1552 n?vnes
?Erik Rosenkrantz til H?ringhoim** i et paa Aalholm udstedt
Brev, men i samme Brev kaldes J?rgen Rud ?H?vedsmand paa
Aalholm", saa Erik Rosenkrantz har mistet Stillingen 2). Det
var omtrent samtidigt med, at han selv overtog Hevringtiolin.
— Her d?de han 24 April 1561 efter den tidligere omtalte Lig-
sten i Vivild Kirke. — Han var gift med Mette HuUfeldt, Datter
af Otte Klavsen til Skibelundegaard og Krumstrup og Barbara
Eriksdatter (Blaa) til Oreby og Berridsgaard, S?ster til de be-
kjendte Br?dre, Rigsraad Kristoffer Ottesen Huitfeld til Berrids-
gaard (Arild Huitfelds Fader), Peder Huitfeld til Engestofte og
Skibelund, Norges Riges Kansler, og Povl Huitfeld til Snedstrup,
Statholder i Norge. Disse to sidstn?vnte Br?dre have med-
beseglet det Brev af 29de Maj 1562, hvori Mette Huitfeld tilstaar
at have faaet Fyldest af sin afd?de Husbondes S?skende i al
den Del i L?s?re eller andet, der kunde tilfalde hende efter
hendes Mand^). I Aaret 1563 fik hun 4 Gaarde i Flakkebjerg
i Pant. Hendes senere Skj?bne er neppe bekjendt. — Da ?gte-
skabet var barnl?st, tilfaldt Hevringholm altsaa atter Erik Rosen-
krantzes endnu levende S?skende, Stygge, Kristoffer, Peder og
Birgitte,^) R?rdam, J?rgen Jensen Sadolins Levned S. 135 (Saml. til Fyns Hist. og

Topogr. IV). — Dsk. Mag. 4 R. IV, 84; Danske Saml. i Geh. Ark. Nr.

378; Tegneiser lU, 371—73.
*) Hist. Tidsskr. 4 R. VI, 324 ff. — Vedel Simonsen, Ruderne, U, 35 (,Gi?-

ringholm" er selvf?lgelig en L?sefejl af Bircherod for H?ringholm).
^) Fam. Rosenkr. Hist. II, Dipl. S. 276. — Personalhist. Tidsskr. IV, 120. —

Thiset i Adelskalender for Danm. 1887, S?rtryk S. 248 ff.167

Kristoflfer Stygge eller Rosenkrantz (f 1565) var den be-
tydeligste af Br?drene. ?Derede i en ung Alder blev han K?ge-
mester hos sin Fasters?n Stygge Krumpen, Biskop i B?rglum,
hvor for?vrigt hans Farbroder, den resignerede Biskop Niels
Stygge (Rosenkrantz), endnu levede (t 1533). I Aaret 1532
havde han i denne Stilling en Strid med Almuen paa Jerslev
Ting i Anledning af en Tyv, der synes at v?re bleven d?mt
fri paa Tinge; men da Kristoffer Rosenkrantz og hans Med-
f?lgere alligevel synes at have villet holde ham bunden, be-
friede Almuen ham med Magt og jog Kristoffer Rosenkrantz og
hans Medf?lgere med Vold og Magt fra Tinge ^). I Grevefejden
blev han 1535 fangen tillige med sin Broder Stygge, uden at
man n?rmere kan se, ved hvad Lejlighed det er sket^). Han
har derpaa ligesom sine Br?dre underskrevet den store Reces
af 1536 og har altsaa ligesom disse deltaget i Rigsdagen 1536.
Kort efter fik han F?lgebrev til Skaregaard med mere Gods, som
han havde i Pant af Vendsyssel Stift. Det er hans Morbroder,
Knud Pedersen Gyldenstjeme til Tim, der netop da var bleven
Hofmarskal, der har udvirket dette Brev^). — Til Kroningen i
Sommeren 1537 blev han indkaldt blandt Hofsindeme og derpaa
(18 Septbr.) forlenet med den tidligere Bispegaard S?bygtmrd i
Dronninglund Herred, med Forpligtelse til at tjene selv fjerde
til Hest eller til Skibs. Som F?lge af denne Lenspligt blev han
i Marts 1538 tilsagt at m?de i Neumiinster med to Heste for
at f?lge Kongen paa dennes Rejse til det protestantiske Fyrste-
m?de i Brunsvig. Om han for?vrigt har deltaget i dette Tog,
er dog uvist eller lidet sandsynligt ; thi netop i Neumiinster blev
det overdraget Hr. Oluf Rosenkrantz paa Kongens Vegne at
drage til Gulland, hvor hans Broder, Hr. Henrik Nielsen Rosen-
krantz til Bj?rnholm, nylig var d?d, og inds?tte en ny Lens-
mand, og den 29 Juni blev Inventariet paa Visborg af Hr. Oluf
Rosenkrantz overdraget til Klavs Rantzau og Kristoffer Stygge') Fred. Fs Reg. S. 482; 485.
?) Dansk Mag. 3 R. V, 99.
?) Krist. nrs Reg. S. 27.168

i Forening. Han indtog dog kun et Aar denne vigtige Stilling,
da Lenet 1539 gaves til Kongens Yndling, Tyskeren Wobislaus
Wobitzer^).

Fra 1541 — 1544 var Kristoffer Rosenkrantz derp? forlenet
med Hald Slot og de dertil liggende Herreder, nemlig N?rlyng
og Fjends Herred og ?en Mors, hvortil desuden 1542 lagdes
Rinds og Han Herred, som efter Predbj?m Podebuskes D?d
indl?stes fra dennes Arvinger. Desuden var alt det gejstlige
Gods i Viborg Stift forenet med Stillingen, saa at Kristoffer
Rosenkrantz tillige var Stiftslensmand i Viborg Stift. Det var
under ejendommelige Forhold, at han fik denne betydelige Stil-
ling. I de f?rste Aar efter Reformationen havde Stiftslensmands-
stillingen i Viborg Stift v?re betroet til Holstenere, f?rst til
Henrik Rantzau, der 1540 tillige var Stiftslensmand i Ribe, der-
paa 1540 — 41 til Henrik Blome. Denne var imidlertid paa Grund
af Jagtforhold kommen i Strid med en dansk Adelsmand i sit
eget Len, Frands Iversen Dyre til Damsgaard paa Mors og en
Gaard i Tapdrup Sogn, i hvis Kirke han er begraven, formo-
dentlig det nuv?rende Skovsgaard. Henrik Blome synes ligefrem
at have overfaldet sin erkl?rede Fjende. Ved denne Lejlighed blev
imidlertid en anden Adelsmand, der var Frands Dyres Gj?st,
Henrik Bj?rnsen, saaret, og han d?de kort efter af sine Saar.
Frands Iversen Dyre var en S?sters?n af den ber?mte Peder
Skram, og denne fik ved sin m?gtige Indflydelse udvirket, at
Henrik Blome mistede sin Forlening. Hadet mod Tyskerne og
deres store Indflydelse i Danmark synes at have v?ret med-
virkende. En Del af den holstenske Adel indgav et B?nskrift
til Kongen for Henrik Blome, der paa Grund af Drabet synes
at v?re flygtet til Holsten, da han ikke kunde faa Fred og Lejde"■) Dsk. Mag. 3 R. VI, 130 fif.; 191. Kristian m's Reg. S. 52. — Familien
Rosenkr. Hist. II, 242; 272. — 1540 var ?KristoJ?fer Stygge til Stjernholm*
en af Forloverne for Kristian HI i Anledn. af et stort Laan (Kr. III's Reg.
ved Erslev og Mollerup S. 152). Formodentlig maa. her . v?re en For-
vexling af Skriveren eller Udgiverne med ^Hevringholm*. I Registret
antages det for at v?re Bygholm ; men det ved Horsens af Holger Rosen-
krantzes Enke, Karen Gyldenstjeme, anlagte ?Stjernholm** byggedes f?rst
omtr. 1590 (Hist. Tidsskr. 5 R. VI, 58; 69).169

af den dr?btes Sl?gtninge. Fra Holsten sendte han endogsaa
Svende ind i Lenet; men Kristian III forb?d Kristoffer Stygge
at indlade dem paa Hald Slot, og f?rst efter flere Stridigheder
opgav Henrik Blome sin ?tro Haand" til Hald Slot. Inventariet
overgaves i Henrik Blomes Frav?relse af dennes Svende til Kri-
stoffer Rosenkrantz d. 17 November, — et vigtigt og interessant
Dokument til den gamle ber?mte Borgs Topografi^). F?rst 1543
fik Henrik Blomes Br?dre Kvittering for Regnskabet af Hald
Slot, saa denne stadig synes at have holdt sig borte fra Dan-
mark af Frygt for ?Peder Skram og hans Tilh?ngere". M?rke-
ligt nok skulde ogsaa Kristoffer Rosenkrantz komme i et fjendtlig
Forhold til Frands Iversen, medens han endnu var Lensmand
paa Hald. Hans Broder Peder Rosenkrantz, ?kom nemlig for
Skade og ihjelslog" i Aaret 1542 i Nyborg Frands Iversens
Svoger, Niels Mogensen (Kaas) fra Damsgaard, en Sag, som
n?rmere skal blive omtalt senere. Kristoffer Rosenkrantz blev
selvf?lgelig ogsaa inddraget i denne Sag, og det var formodentlig
i Anledning af de betalte B?der, at Frands Iversen 1546 st?v-
nede ham for en Guldkj?de og en Sum Penge, han mente, at
han med Urette forholdt ham*^).

Det var under ejendommelige Forhold, at Kristoffer Rosen-
krantz var Lensmand paa Hald. Den Misstemning, som i de
f?rste Aar efter 1536 havde fundet Sted mellem Kristian III og
en Del af det ?ldre danske Aristokrati, var netop i disse Aar
ved at fortage sig. En Del af Kongens ivrigste tyske Raadgivere
vare netop nu d?de eller paa Grund af Forholdene faldne i en
Slags Unaade, og flere af de ?ldre danske Rigsraader bleve nu atter
tagne til Naade. Det var under disse Forhold, at Frederik II's
Hylding 1542 fandt Sted i Viborg. At Kristoffer Rosenkrantz
fik adskilligt med disse Sager at gj?re, f?lger af hans Stilling.
Han maatte saaledes i Anledningen af Hyldingen ?kl?de sig og
sine Svende i kgl. Majest?ts Hoffarve." Fra Hyldingen var Kon-^) Kristian III's Registr. S. 207—10; desuden Adelsbreve Fase. 3 (?Blome"),
som jeg maaske vil faa Lejlighed til at meddele andensteds. — Dsk. Mag.
3 R. VI, 391; 205; 4 R. I, 8—9.

^ Dansk Mag. 4 R. I, 197.170

gen draget paa Jagt i Testrup i Rinds Herred, hvor Kristoffer
Rosenkrantz af sin Forlening maatte underholde Kongen en Nat,
og ligeledes Dronningen. Samtidig overdroges det ham at taxere
det Bondegods i Viborg Stift, der var forbrudt under Klemens-
fejden, et Hverv, der for?vrigt f?rte til, at adskillige fik deres
Gods igjen paa denne Tid, saa at ogsaa i denne Henseende den
unge Konges Hylding paa Viborg Ting tjente til Forsoning. — Og-
saa i de f?lgende Aar havde han flere vigtigere Hverv at ud-
f?re; saaledes opkr?vede han 1543 Skatter i Viborg Stift og
sad til Doms over den gamle Pr?st, Kristen Lavridsen i Bl?re,
der d?mtes fra sit Embede, fordi han ikke vilde opgive sin Over-
bevisning som Katholik. Af Vigtighed er ogsaa Registreringen
af de Brevkister, der paa denne Tid fandtes i Viborg og paa
Hald. I November 1544 fik saaledes Kristoffer Rosenkrantz
Befaling til at begive sig til Hald i Forening med Kantor Niels
Fris og Vikar Jens Nielsen for at forsegle alle de Brevkister,
der fandtes paa Hald, angaaende Vendelbo og Viborg Stifter,
?at ingen. fanger dem at l?se uden kgl. Majest?t selv eller hvo
kgl. Majest?t dertil betroendes vorder." Paa denne Tid var
nemlig Kristoffer Rosenkrantzes Fasters?n, den bekjendte Otte
Krumpen, efter atter at have opnaaet Kongens Naade og efter
atter at v?re bleven optagen i Rigsraadet, bleven forlenet med
Hald Slot. Han var Broder til den forhenv?rende Biskop i
B?rglum, Stygge Krumpen, hos hvem Kristoffer Rosenkrantz
havde tjent i sin Ungdom.^)

Samme Aar havde imidlertid Kristoffer Rosenkrantz kj?bt
en af Viborg Stifts mange Bispegaarde, Lynderupgaard i Rinds
Herred, af Kronen for 9,158 Mark. Af Forleninger havde han
endnu S?bygaard, som han dog i Aaret 1546 var i F?rd med
at miste, da det blev magelagt til Iver Krabbe. Kristoffer Rosen-
krantz fik dog dette afvendt, og han fik selv Pant deri for be-
tydelige Summer. Han synes at have t?nkt paa nu at indrette
sig blivende her; thi samme Aar fik han af S?by By Brev paa^) Dansk Mag. 3 R. VI, 313; 329; 4 R. I, 27. Diplomatarium Vibergense
Indl. S. 1— II; 234 fif.171

et Stykke af S?by Kirkejord, . mod at han og hans Arvuiger gav
Jordskyld til Kirken. Ogsaa et andet Mindesm?rke om Kristoffer
Rosenkrantz's Interesse for S?by Kirke findes endnu, nemlig den
bekjendte Altertavle i Oldnordisk Museum, hvorpaa man antager,
at hans Farbroder, Biskop Niels Stygge, er afbildet. Denne
Altertavle er nemlig forsynet med Rosenkrantz- og Gylden-
stjerne- Vaabener, O: Kristoffer Rosenkrantzer F?drene- og M?-
drene- Vaaben, hvorimod det er umuligt at s?tte disse Vaaben
i Forbindelse med Niels Stygge Rosenkrantz . selv. ^) Som Lens-
mand paa S?bygaard blev han 1547 tilsagt at m?de i Kolding
til en af de kongelige Fester og deltog i 1548 i det store Brude-
tog til Sachsen med 4 Heste, ligesom han ogsaa i Aaret 1552
underholdt Kongen et Par N?tter af S?bygaard, dels paa S?by-
gaard selv, dels paa Vorgaard. Meti samme Aar blev Pante-
summen indl?st af J?rgen v. Raade, der saaledes fik S?by-
gaard i Besiddelse. ^) — Det var kort efter, at Skiftet fandt Sted
om Hevringholm, hvorved Broderen Erik blev Eneejer af denne
Gaard.

Fra nu af er Kristoffer Rosenkrantz n?rmest knyttet til
Lynderupgaard. I Febr. 1553- fik han lovformelig Skj?de herpaa,
omfattende Lynderup Hovedgaard, 10 Gaarde og 3 Bol i Lyn-
derup By, en Gaard i N?rreris, en i Aastrup, 7 i Rind By, Her-
ligheden af en Gaard sammesteds, medens Renten, Komskylden
-og Sm?rskylden skulde blive hos Pr?sten, 5 Gaarde i Ulbjerg
Sogn, deriblandt lille Torup, Strandm?llen og to Gaarde i Laa-
strup Sogn, men uden Fiskeriet i Laastrup Aa, ej heller der i
Limfjorden, hvor Kong Kristiem, Kongens Farfader, gav Viborg
Stift Fiskeretten ; men ellers maa han og hans Tjenere (F?stere)
fiske i Limfjorden, uden dog at formene andre at fiske der, —
Bestemmelser, der skulde medf?re adskillige Processer baade i
den n?rmere Fremtid og helt ned til vor Tid.^) — Allerede^) Krist. m's Reg. S. 295 ff. Dsk. Mag. 4 R. I, 205;* 210 ff; 213; 216—17;

Erslev, Lensm?nd, S. 139.
*) Dsk. Mag. 4 R. I, 351; II, 94—96 (jfr. Ny dsk. Mag. I, 364 ff.); IV, 161;

Tegn. 1552 S. 76; 87; 92.
?) Kancelliets Brevb?ger 1551—56 S. 220. Sagen var atter for H?jeste Ret 1882.172

1557 blev saaledes Kristoffer Rosenkrantz st?vnet af Pr?sten i
Laastrup og Skals for det kgl. Retterting i Anledning af Pr?ste-
gaarden i Skals; men Sagen, hvori Pr?sten synes at have haft
fuldst?ndig Uret efter Skj?debrevet af 1553, blev udtrykkelig
afvist fra det kgl. Retterting, fordi den som en Ejendomstr?tte
if?lge Haandf?stningen f?rst skulde have v?ret foretaget for
Herredsting og Landsting,^) og i ?aret 1560 havde han en
Retstr?tte med Iver Krabbe til ?stergaard, Befalingsmand paa
Skivehus, om tre Stykker Jord paa Thorom Mark. ^) — Hoved-
bygningen paa Lynderupgaard opf?rte Kristoffer Rosenkrantz
1556 i F?lge en Indskrift over D?r^n.^)

Da Syvaarskrigen udbr?d, kom Kristoffer Rosenkrantz igjen
i st?rre Virksomhed. Allerede i April 1563 var han blandt de
for Viborg Stift udn?vnte ?Proviantmestere" og tjente samme
Aar paa Flaaden under Peder Skram. Atter 1564 var han ud-
kommanderet paa Flaaden som F?rer for Skibet ?Papeg?jen.*
Det f?lgende Aar, 1565, fik han for 100 Joachimsdaler, han
havde laant Kongen, Kronens Gaard i Ugeiris i Tostrup Sogn i
Rinds Herred i Pant. Ogsaa i dette Aar blev han tidlig paa
Foraaret udskreven til Flaaden; .men i det blodige Slag ved
Bomholm d. 7. Juli 1565, hvor Otto Rud blev fangen, blev
han skudt gjennem Laaret og d?de af sine Saar. Hvor han er
begravet, vides ikke. I Lynderup Kirke findes et smukt Epitafium
over hans Broder Stygge og dennes Sl?gt, der arvede Lynderup-
gaard efter ham, men han selv omtales ikke herpaa.*)

Da Kristoffer Rosenkrantz d?de ugift, tilfaldt den Andel,
han efter sin Broder Eriks D?d atter havde faaet i Hevringholn%
hans efterladte S?skende, Peder, ^y99^ og Birgitte RosenkrantZy
n?rmest den ligeledes ugifte Peder, der neppe har haft anden*) Jfr. n?rmere om den interessante Sag Ny kirkehist. Samling VI, 707.

^) Geh. Ark. (Kane. Olsens Papirer).

^) Abildgaards Tegn; i Oldn. Mus. Arkiv.

*) Tegn. 1563 S. 349; 1564 S. 549 ff; 1565, S. ^24; Dsk. Mag. 3 R. U, 83;
Resen S. 95, 145 ff. — Dsk. Saml., Finansv?sen Nr. 81. Geh. Ark. —
Personalhist. Tidsskr. I, 126. — Garde, den dansk-norske S?magts Hist.
58; 61.173

Gaard at holde sig til, medens Stygge ved sit Giftermaal og ved
Arv havde faaet betydelige Ejendomme.

Peder Stygge eller Bosenkrantz (f 1570), var den yngste
af Br?drene. Han omtales f?rste Gang 1536, da han af Bi-
skopperne Ove Bilde og Joachim R?nnov, der tillige med flere
Rigsraader vare Statholdere i Sj?lland under Kj?benhavns Be-
lejring, sendtes iH Kong Gustav i Sverig med Breve fra Kristian
UI.^) Recessen af 1536 har han derpaa underskrevet; men
derpaa h?rer ma? ikke noget om ham, f?r han i Aaret 1547
,^desv?rre" ihjelslog i Nyborg Niels Mogensen (Kaas), S?n af
den berygtede Mogens Thommesen til Damsgaard og Ellen Fris,
Svoger til den under Kristoffer Stygge omtalte Frands Iversen
Dyre til Damsgaard. Ved en Sammenkomst i Viborg under Konge-
hyldingen 1542 maatte Peder Rosenkrantzes Fr?nder, Jakob
Hardenberg til Sandholt, Ejler Hardenberg tH Matrup, Kristoffer
Johansen (Lindenov) til Drenderup, Anders Johansen (Lindenov)
til Fobislet, Hartvig Thommesen til Palsgaard, Kristoffer Rosen-
krantz (Nielsen) til Skjern og Kristoffer Rosenkrantz (Stygge)
til Hevringhobn, love og fuldsige for velbyrdig Svend, Peder
Rosenkrantz til Hevringholm, for en B?de paa 1500 Mark dansk
og to Klenodier, saa gode som 100 Gylden hver, til den dr?btes
Fr?nder. Paa Kongens Vegne vare tilstede Kansleren Johan Fris,
Rigsmarsken Erik Banner og Rigsraaden Hr. Otte Krumpen;
men da B?den var fastsat, tyktes det de rette Eftermaalsm?nd^
Jep Fris til Skive og Rigskansleren J?rgen Quitzou, tillige med
den dr?btes ?vrige tilstedev?rende Sl?gt og Venner, at samriie
Bod var for ringe, hvorfor de gave samme Bod til Hospitalerne
i Jylland og overdrog Kantor Niels Fris i Viborg at fordele den
efter Kongens n?rmere Bestemmelser. Dette skete ogsaa, men
senere, 1546 og 1552, st?vnede Frands Dyre Kristoffer Rosen-
krantz for et Klenodie og Niels Fris for Pengene, idet han fremlagde
et Brev, udgivet 1542, if?lge hvilket J?rgen og Henning Quitzou
tillige med flere af Niels Mogensens f?drene Fr?nder havde op-
ladt al deres Del i B?den til Niels Mogensens to S?stre, af hvilke*) R?rdam, Hist. Kildeskr. 1 R. I, 451.174

den ene var gift med Frands Iversen Dyre, den anden, som det
synes, var Enke efter den fra Kristiem IPs Historie bekjendte
Rasmus Klementsen. Niels Fris blev dog frikjendt; Udfaldet af
Sagen med Kristoffer Rosenkrantz kjendes ikke.^)

I de f?lgende ?ar forekommer Peder Stygge flere Gange
som kgl. Hofsinde, indtil han 1549 blev forlenet med V?rne
Kloster og Ingedal Skibrede i Norge ; han skulde tjene heraf selv
fjerde til Lands eller til Vands og underholde de Br?dre,
som endnu vare i dette Kloster af Johanniterordenen. I de f?l-
gende Aar udb?des han flere Gange til S?s mod de S?r?vere,
som den Gang gjorde Havene usikre langs Norges Kyster, saa-
ledes 1550 og 1551. I ?aret 1552 skulde han af sit norske
Len udruste 4 Karle til det Tog til Island, som da foretoges.
Om han personlig har v?ret med, er maaske usikkert; thi vod
St. Hansdagstid deltog han som Dommer i Lagretten i Oslo.
I Reglen har han vistnok opholdt sig i Norge. Ved Skifte*
delingen af Hevringholm i Oktober 1552 var han saaledes ikke
tilstede, men har f?rst senere underskrevet; derimod har han
± Februar 1553 paa H?nborg hos Sidsel Rosenkrantz kvitteret
for Modtagelsen af Bel?bet (?Peder Rosenkrantz Ejlersen til
Hevringholm"). I ?arene 1555 — 57 var han atter udsendt mod
de mange engelske, skotske og franske Kapere (Pirater), der
gjorde Nords?en usikker. Om Sommeren deltog han som s?d-
vanlig i Lagretten i Oslo.'^)

I ?aret 1561 blev V?rne Kloster efter Peder Rosenkrantz
forlenet til Eggert Klavsen (Ulfeld). Det var netop paa denne
Tid, at hans Broder Erik var d?d og han saaledes atter bleven
Medejer af Hevringhobn. Maaske har han fra nu af opholdt
sig paa Hevringholm; i al Fald taber man ham af Syne, indtil
han i Syvaarskrigen atter optr?der til S?s. Dog turde han
maaske endnu have haft én eller anden mindre Forlening i^) Dansk Mag. 3 R. IV, !262. Kolderup Rosenvinge, GI. Domme I, 172.

Dsk. Mag. 4 R. I, 197. Hist. Tidsskr. 5 R. I, 634 ff.
?) Dsk. Mag. 4 R. I, 195; 218; 223. — Norske Rigsregistranter I, passim.

— Fam. Rosenkr. Hist. II, Dipl. S. 263 ff. — Diplomatarium Norvegicum

IX, 803. - Tegn. 1554 p. 488 ff.175

Norge. I Aaret 1564 n?vnes han nemlig atter blandt dem,
der skulde stille Mandskab s?ndenfjelds i Norge til S?s; 25.
Juni var han dog i Kj?benhavn, hvorfra han paa denne Dag
har udstedt en Kvittering, i) — I Maj 1565 var han F?rer for
?Hamborger- J?geren/ da Peder Huitfeld med dette og tre
andre Skibe skulde blokkere Stralsund, men blev overfalden af
en stor svensk Flaade, saa at han maatte s?tte Skibene paa
Land ved Jasmund og opbr?nde dem, for at de ikke skulde
falde i Fjendens H?nder. H?vedsm?ndene gave sig over Land
til Rostock ?og fore saa hjem til deres Gaarde, indtil de fik
Lejde af Kongen at kunne undskylde sig." 2) — Han synes ikke
at have deltaget i det store Slag ved Bornholm , hvor hans
Broder Kristoffer faldt 6. Juli s. A. Den 19. Maj 1566 har
han derpaa, stadig under Betegnelsen: Peder Rosenkrantz til
Hevringholm, paa sin Broder Stygges Vegne udstedt en Kvit-
tering i Landskrone. Til S?s tjente han ikke i dette Aar, men
vistnok til Lands under den jydske Fane, thi under 20. Juni er
der udstedt Brev til F?reren for denne Fane om ufort?vet at
lade gaa Dom over og straffe de Ryttere under hans Fane,
som han havde ladet f?ngsle, fordi de havde overfaldet Peder
Rosenkrantz og ham ilde saaret og skamferet.^) Det var et af
de temlig hyppige Mytterier, der fandt Sted under Syvaarskrigen.
Peder Rosenkrantz slap dog derfra med Livet, men i Krigen
synes han ikke senere at have deltaget. I Aaret 1567 optr?der
han et Par Gange i Sager angaaende Hevringholm paa Rougs?
Herredsting. Den 3. Marts 1568 har han paa Lynderupgaard,
hans Broder Kristoffers efterladte Ejendom, ikke som ellers i
sin Broder Stygges, men i sit eget Navn udstedt en Kvittering
for Renter for Aarene 1566 og 1567 af 500 Rd., Erik Podebusk
til Bistrup var skyldig.*) Han d?de den 27. Januar 1570 ugift
og er ligesom sine Br?dre J?rgen og Erik begravet i Vivild*) Tegn, 15H4. — Klevenfeldt Sigilsaiiiling, Rosenkrantz, Geh. Ark.

^) R?rdam, Hist. Kildeskr. 1 R. II, 330 ff. — Garde, den dansk-norske S??.

magts Hist. S. 69.
') Adelsbreve Fase. 53. -- Tegn. 1566 S. 538.
*) Geh. Ark. (Kancelliraad Olsens Papirer). — Adelsbreve Fase. 53.'17?

Kirke, hvor en f?lles Ligsten med Billeder af tre Adelsm?nd i
Rustning d?kker Graven.^)

Stygge l^lersen Stygge eller Bosenkrantz (t 1571), vistnok
?ldst eller i al Fald den n?st?ldste af Br?drene, var saaledes
nu den eneste levende af Br?drene og i Forening med sin
S?ster, Jfr. Birgitte Rosenkrantz^ Ejer baade af Hevringholm og
L ynder upgaard og tillige af Gunderlof i Skaane, medens Jfr.
Birgitte efter Sidsel Rosenkrantzes D?d tillige havde Nebbe. 2)
Stygge Ejlersen forekommer f?rste Gang 1535, da han tillige med
sin Broder Kristoffer var Fange, og har derpaa undertegnet
Recessen af 1536 (?Stygge Stygge**). Han var n?je knyttet til
sin Morbroder, Knud Pedersen Gyldenstjerne til Tim. Paa
dennes Vegne m?dte han saaledes 1542 i en Retssag paa Vil-
lands Herredsting i Skaane,-^) og da Kristiern II i Aaret 1550
flyttedes fra S?nderborg til Kallundborg, hvor Knud Gylden-
stjerne var Lensmand, var Stygge Rosenkrantz en af de 4 Adels-
m?nd, der sendtes hertil for ?at tage Vare paa Kong Kristiern**,
O: for at tjene til hans Opvartning*). Han n?vnes ogsaa i flere
Retsdokumenter angaaendeGyldenstjemerne, udstedte paa Kallund-
borg i Aarene 1549 og 1552, saa at han vel i alle disse Aar
har haft denne Stilling, maaské lige til Kristiern II's D?d Januar
1559^). Den 20 Marts s. A. giver Frederik II Hr. Mogens
Gyldenstjerne, Statholder paa Kj?benhavns Slot, til Kjende, at
da han havde forskrevet sin Raad Kristoffer Huitfeldt, Lensmand^) Abildgaards Tegn. i Oldn. Museums Arkiv; jfr. Hofmans Fund. IH, 161 ;
Dansk AUas IV, 288; Trap V, 599.

^) ,Til Gondelauffgaard" kaldes han i Retsbreve angaaende Hevringholm Maj
1570 og i Aaret 1571 (Geh. Ark., ?Kancelliraad Olsens Papirer"). Maaske
Peder Rosenkrantz ogsaa har ejet denne Gaard som Arv efter Sidsel
Rosenkrantz.

?') Adelsbrve Fase. 28, ?Gyldenstjeme*.

^) Dsk. Mag. 4 R. IV, 160.

'') 1549, '^Vt' Skifie mellem Knud Gyldenstjeme paa d. e. S. og Br?drene
Stygge, Kristoffer, Erik og Peder Rosenkrantz paa d. a. Side af noget
Vikarie-Gods i Vendsyssel, tilfaldet dem efter deres Morbroder Axel Gylden-
stjeme. Geh. Ark. Diplomatariimi. 1552 ^V?* Vidne i et ligeledes paa
Kallundborg dateret Brev, hvori Peder Kristensen (Dyre) til Hjelms?
s?lger Fru Sidsel Ulfstand, Knud Pedersen Gyldenstjemes Enke, en Gaard
i ?rsted .(Geh. Ark. .Rams? H.** Nr. 4).177

paa Gulland, til Kj?benhavn til Kroningen, havde han taget
Stygge Rosenkrantz, ?vor Mand og Tjener", i sin Tjeneste, saa
at han skulde ? ligge udi Slotsloven paa Visborg"; Mogens Gylden-
stjerne skulde derfor med det f?rste skaffe ham til GuUand og
imidlertid underholde ham paa Kj?benha\Tis Slot. Efter Kri-
stoffer Huitfelds Tilbagekomst vedblev Stygge Rosenkrantz at
ligge i Slotsloven paa Visborg. Den 10 November s. A. under-
rettede han nemlig i Forening med Slotsfogeden og Slotsskriveren
Kongen om, at Kristoffer Huitfeld var d?d d. 8 November. Den
1 1 December underrettede derpaa Frederik II Stygge Rosenkrantz
?og andre, som ere i Slotsloven paa Visborg", om at Jens Bilde
var udn?vnt til Lensmand, hvem de derfor skulde antvorde Slots-
loven og v?re h?rige og lydige^).

Formodentlig er Stygge Rosenkrantz kort efter vendt til-
bage fra Gulland. Ligesom sine Br?dre synes han at have haft
Forkj?rlighed for den ugifte Stand. Af Br?drene havde kun
Erik v?ret gift, med Kristoffer Huitfeldts S?ster; men da han
var d?d barnl?s 1561, truede Sl?gten altsaa med at udd?.
Stygge Rosenkrantz ?gtede da, som det synes efter 1561, Maren
Knob, Datter af Lavrids Knob til Gyllebo i Skaane og Sidsel
Henningsdatter Valkendorf fra Glorup. Deres eneste Barn, Kir-
stine Rosenkrantz, blev f?dt paa Gyllebo d. 2 Febr. 1564. Da
Lavrids Knob allerede var d?d 1546, har Datteren v?ret helt
ung, da hun blev gift med Stygge Rosenkrantz. Denne blev nu
paa sin Hustrus Vegne Medejer af Gyllebo, is?r efter at Lavrids
Knobs S?nner, Folmer og Johan, vare d?de ugifte i Syvaars-
krigen, 1563 og 1564; dog havde Fru Marens S?stre, Mette, gift
med Baltzar Lepell, og Anna, gift med Palle v. Mehlen, ogsaa
Del i Gaarden^). Fra nu af synes han i nogle Aar at have
v?ret .knyttet til Skaane, og vel endogsaa at have boet paa
Gyllebo, hvor Datteren f?dtes 1564; i Aaret 1565 fik han ogsaa
Ordre til i Forening med de ?vrige Adelsm?nd ?i de 6 Herreder^) Dsk. Kong. Hist., Fase. 39, Geh. Ark.; jfr. Tegn. 1559, p. 53. — Dsk.

Mag. 3. R. III, 180. — Tegn. 1559, p. 179.
?) Ejler Brockenhuses Kalenderopt. i Saml. til Fyns Hist. og Top. VI, 318. —

Skaanske Herregaarde VI (Gylleboa).

12178

i Skaane ud mod s?nder Strand" at s?rge for Strandvagten^)*
— At han efterhaanden var bleven en meget rig Mand, frem-
gaar ogsaa af Adelslaanet for 1568, hvor han s?ttes til 2000
Daler. Folmer, Erik og Niels Axelsen Rosenkrantz s?ttes saa-
ledes kmi til 1000 Daler hver, nogle enkelte, som Peder Oxe og
Anne Rosenkrantz, Albert G?jes Enke, til 5000 Daler*) — I
Aarene 1570 og 1571 havde han store Stridigheder med Rigs-
raad J?i^en Lykke til Overgaard og dennes S?ster Anne Lykke,
Enke efter Otte Krmnpen, dels om Arven efter Otte Krumpen,
dels om en Eng ved Hevringholm, men som ikke bleve endte f?r
hans D?d. Han forekommer sidste Gang i en paa Lynderupgaard
d. 17 Juni 1571 udstedt Kvittering for Renter af en Kapital,
Erik Podebusk til Bistrup skyldte ham. Han d?de 29 August
1571, vistnok paa Lynderupgaard, i hvis Kirke hans Gravsten
findes tillige med hans Hustrus*).

Hevringhohn tilfaldt nu Jfr. Bu^tte Rosenkrantz til Nebbe
og Maren Knobs og Stygge Bosenkrantzes lille Datter Kirstine i
Forening, hvorimod Lynderupgaard vistnok strax tilfaldt Kirstine
Rosenkrantz alene under Fru Maren Knobs Styrelse. Det var
brydsonune Tider for de to Kvinder. Arven efter den barnl?se
Rigsmarsk Otte Krumpen s?gte flere af de andre Arvinger at
gj?re dem stridig. Ved en Dom af Kongen og Rigsraadet,
afsagt 12 Juni 1572, blev Fru Maren paa sin Datters og Jfr.
Birgitte Rosenkrantz paa egne Vegne dog erkjendte for arve-
berettigede sammen med Laurids Rostrup, Jakob Rostrup,
Ove Skram og den afd?de Just H?gs Arvinger, der alle ned-
stammede fra Hr. Stygge Nielsen til Hevringholm, hvis Datter
Anne havde v?ret gift med Otte Krumpens Fader, J?rgen
Krumpen*). — To Dage efter (14 Juni 1572) faldt ligeledes kgl.
Rettertingsdom i den langvarige Sag mellem Stygge Rosen-*) Dsk. Kong. Hist. Fase. 53, Lave Brok til Fr. U, dat. Krogholm Tirsdag

efter Mathei Dag 1565.
^) Tegn. 1568, S. 78 fif.
?) Adelsbr. Fase. 53. — Abildgaards Tegn.
*) Det n?rmere fremgaar af Dommen hos Rosenvinge, GI. Dsk. Domme HL,

156 fif.179

krantzes Arvinger og Hr. J?rgen Lykke om en Eng ved Hevring-
holm, som Hr. J?rgen Lykke paastod tilkom Otte Krumpens
Arvinger, fordi Hr. Otte Krumpen 1517 af sin Moder havde faaet
udlagt al hendes Rettighed i Hevringholm; men da det bevistes,
at Otte Krumpen 1557 selv havde givet Afkald paa Engstykket,
gik Dommen Hr. J?rgen Lykke imod ^). — Noget voldsomt maa
det v?re gaaet til i Anledning af denne Sag, der f?rst havde
v?ret for Viborg Landsting; thi under 20 Marts 1572 var der
blevet udstedt et kglt. Beskj?rmelsesbrev for Jfr. Birgitte Rosen-
krantz til Nebbe, ?da hendes Foged, Anders Skriver (der ogsaa
f?rte Sagen for det kgl. Retterting), skal til Landstinget aaben-
barlig v?re truet og undsagt, ikke for anden Aarsags Skyld, end
at han som hendes fuldmyndige Foged har brugt hendes rette
Tale og der sammesteds paa hendes Vegne ganget i Rette, hvor-
for hun er saadant Beskj?rmelsesbrev begj?rendes, da hun er
en hj?lpel?s Kvinde og hendes Br?dre og andre hendes n?ste
Sl?gt, som hende skulde forsvare, ere hend?de** ^),

Ved samme Lejlighed (17 Juni 1572) fik Fru Maren Knob
Brev paa frit Fiskeri for hendes egen Grund i Limfjorden, lige-
som andre af Adlen her i Riget nyde og bruge, til saal?nge
Kongen kan ydermere forfare Lejligheden og anderledes bliver
til Sinds, efterdi hun er Arving efter Kristoffer Rosenkrantz, til
hvem Kongen for nogen Tid siden har skj?det Lynderup Gaard
og Gods^). — Ogsaa om denne Ejendom skulde hun dog faa
Stridigheder, og det atter for Fru Anne Lykkes Skyld, Otte
Krumpens myndige Enke, Hr. J?rgen Lykkes S?ster. Det staar
formodentlig i Forbindelse hermed, at Fru Maren Knob atter
den 10 Oktbr. 1573 lod sig give kgl. Bekr?ftelse, ikke blot paa
ovenn?vnte Fiskeri, men ogsaa paa hele Lynderup Gaard -og
Gods som Arving efter Kristoffer Rosenkrantz, og at der samme
Dag udgik Ordre til Stiftamtmanden paa Hald og til Kapitlet i
Viborg om i en Brevkiste i Viborg Domkirkes Sakristi at ops?ge
og til Fru Maren Knob at overantvorde Breve, der l?de paa^) Geh. Ark., S?nder Hald H., Nr. 66.
^) Jydske Tegn. 1572 S. 16.
^) Sammesteds S. 42.

12*180

Lynderupgaard. Samme Dag er der nemlig ogsaa udstedt et
meget karakteristisk Brev til Fru Maren Knob, der baade viser
Fru Anne Lykkes Egenraadighed og Regeringens Interesse for
Limfjordfiskeriets Fredning. Kongen har erfaret, hedder det i
Brevet, at nogle af Fru Maren Knobs B?nder (?Tjenere**) for
nogen Tid siden skulle have taget Baade og Fiskegarn fra nogle
af Kongens Undersaatter, som havde fisket med Pulsvaadder i
Limfjorden mod Kongens derom udgaaede str?nge Forbud; der-
iblandt skal ogsaa v?re nogle af Fru Anne Lykkes Tjenere, og
Fru Anne skal siden have skrevet Fru Maren Knob Breve til,
hvori hun tilstaar at have befalet sine Tjenere at fiske med
ovenn?vnte Pulsvaadder. ?Da efterdi vi have derudi at sige,*'
tilf?jes der, ?og der Magt paaliggendes er, bede vi eder og
str?ngeligen befale, at I strax ufors?mmelig og uden al Und-
skyldning skikke os selv til H?nde Fru Anne Lykkes Breve, at
vi deraf al Lejlighed kunne forfare, og tager her ingen Fors?m-
melse fore, saa fremt vi ikke skulle foraarsages udi andre Maader
det af eder at ?ske". Kongen fik ogsaa Brevene, og Fru Anne
Lykke blev tiltalt for sit ulovlige Fiskeri^).

Da den myndige Fru Anne Lykke kort efter d?de, udbr?d
atter Stridigheder mellem Otte Krumpens mange Arvinger, der-
iblandt Rosenkrantzeme paa Hevringhohn, og Fru Annes V?rge
og Broder, Hr. J?rgen Lykke, om Udleveringen af den Del af
Arven, Fru Anne havde haft Livsbrev paa. Ogsaa denne Sag
gik Hr. J?rgen Lykke imod ved en kgl. Rettertingsdom af 8 Juni
1575 2). — I de f?lgende Aar foretog Fru Maren flere Magel?g
med Kronen, hvorved hun erhvervede Gods til Lynderupgaard.
Hun d?de den 26 Marts 1581 og blev begravet d. 30 April s. A.
i Lynderup Kirke ved sin Mands Side, hvor hun er afbildet paa
Ligstenen ligesom han^).') Jydske Reg. 1573 S. 189 (jfr. Dsk. Kong. Hist. Nr. 565); Tegn. 108; 112.
^) En meget vidtl?ftig Dom herom, der dog har mere Interesse for Familien

Knmipen end for Rosenkrantzeme, findes i Klevenfeldts Saml. (Krumpen)

efter Rigens Dombog 1570—75 fol. 145 b.
?) Abildgaards Tegninger; jfr. Hofmans Fund. HI, 387; Dsk. Atlas IV, 652

—684.181

Medens Lyndenipgaard, o^ foraiodentlig ogsaa Gunderl?f i
Skaane og Part i Gyllebo, tilfaldt Datteren, den unge Jfr. Kir--
Stine Rosenkrantz Styggesdatter, alene, ejedes Hevringholm nu i
F?llesskab af Jfr. Kirstine og hendes Faster, Jfr. Birgitte Rosen-
krantz Ejlersdatter til Nebbe, Denne sidstn?vnte Gaard havde
Kongen dog allerede 1578 tilegnet sig ved et st?rre Mageskifte,
hvorved den Andel af Nebbe, der tilh?rte Jfr. Birgitte, var tiK
faldet Kronen, mod at Arnestrup Hovedgaard i M?rke Sogn ved
Rosenholm tillige med mere Gods udlagdes til hende; dog fik Jfr.
Birgitte med det samme Livsbrev paa Nebbe, saa hun boede her
til sin D?dsdage). Hendes Vaaben med Aarstallet 1581 findes
endnu i Tavlov Kirke. Her findes ogsaa en f?lles Ligsten for
hende og hendes Farbroderdatter og Velgj ?rerske Sidsel Rosen-
krantz, hvorpaa de begge staa aifbildede. Hun har selv ladet
den forf?rdige; thi Aarstallet for hendes D?d er ikke udfyldt.
Hun d?de i Mai 1586 — 3die Pinsedag, siges der i Ejler Bro-
ckenhus's Kalenderoptegnelser, o: 24 Maj; men det kan ikke
v?re rigtigt; thi allerede den 13 Maj indbyder Kirstine Rosen-
krantzes Mand, Niels Skram, fra Kj?benhavn Fru Ide Munk^
Oluf Nielsen Rosenkrantzes Efterleverske, til Begravelsen i Tavlov
Kirke d. 5 Juli. Den 28de Maj fik Lensmanden paa Koldinghus,
Kasper Markdanner, Befaling til at overtage Nebbegaard og l?gge
det under Koldinghus, naar hun var begravet; til Begravelsen
skj?nkede Kongen Niels Skram 3 Stykker Vildt og 200 Td.
Havre. Den 20 August fik derpaa Niels Skram Brev paa Vivild
Kirkes Komtiende ved Hevringholm, som var ledig efter Jfr.
Birgittes D?d 2). — Sagnet om hende levede l?nge i Egnen af
det gamle Nebbegaard, som nu blev nedbrudt. ??sten for den
nuv?rende Grund," siges saaledes i Hofmans Fundationer (IV,
720), ?er en H?j med Grave om, hvorpaa har v?ret et Lystslot,*) Geh. Ark., 0. Lisbjerg H. Nr. 37; Nebbegaard Nr. 4. Jydske Registre

234 fl., 24S; Dsk. Saml. Nr.565. Jfr. Saml. til jydsk ffist. og Topogr. VI,

18—19.
') Dsk. Ati. V, 967; 1006—7; Ejler Brokkenhus i Saml. til Fyns ffist og

Topogr. VI, 355; Klevenf. Dok. i Geh. Ark. — Jydske Tegn. 1586 S. 74;

Registre S. 139.182

beboet af Jfr. Birgitte Rosenkrantz; hendes S?ster boede paa
Henneberg (o : H?nborg) Ladegaard ved Middelfart Sund, og den
tredie ved Hindsgavl, hvilke tre S?stre levede 1583 og ere be-
gravne i et Kapel ved Tavlov Kirke". At der ved den ene
?S?ster** menes Fru Sidsel Rosenkrantz paa H?nborg, er klart
nok. Den tredie er mindre sikker, maaske Hans Lindenovs
Hustru, Margrete Rosenkrantz Ottesdatter paa Hindsgavl, med
mindre Sagnet sigter til Jfr. Birgittes Plejebarn og eneste Arving
Kirstine Rosenkrantz.

Kirstine Rosenkrantz, Stygge Ejlersens og Maren Knobs eneste
Barn, var saaledes nu ene tilbage af hele Hevringholm-Linien.
Hun var efterhaanden bleven en rig Arvedatter. F?dt d. 2
Febr. 1564 paa Gyllebo blev hun 7 Aar gammel, altsaa 1571,
kort efter Faderens D?d af Moderen sendt til Nebbe, hvor hun
i 3 Aar, altsaa omtrent til 1575, blev opdragen hos sin Faster,
Jfr. Birgitte ; derpaa kom hun tilbage til Moderen, indtil hun 25
Februar 1582, nylig fyldt 18 <?ar, i Horsens blev gift med
Niels Skram til Urup, hvem hun saaledes i Medgift efterhaanden
bragte Hevringholm og Lynderupgaard, og formodentlig ogsaa
Andel i Gyllebo, maaske ogsaa i Gunderl?fif i Skaane og for-
modentlig Amestrup, som Jfr. Birgitte havde faaet i Magel?g
for Nebbe.

Niels Skram, der var f?dt d. 6 Marts 1555, var S?n af den
ber?mte Peder Skram til Urup og Elsebet Krabbe, Rigsmarsken
Tyge Krabbes bekjendte Datter. I Aaret 1572 studerede han i
Rostok under Vejledning af den som Boghandler bekjendte l?rde
Mester Hans Aalborg, der tilegnede sin L?rling sin Udgave af
Cicero de senectute, der udkom i Rostok 1572. Han var den
eneste af S?nnerne, der overlevede For?ldrene. Paa sit D?ds-
leje i Aaret 1578 tog Fru Elsebet ogsaa en bev?get Afsked med
ham, hvori hun opfordrede ham til at v?re sin Herre og Konge
tro, som hans Forf?dre havde v?ret f?r ham, og i hele sit Liv
beflitte sig paa Gudsfrygt og gode S?der. Ved Faderens D?d
1581 arvede han Urup; efter en af sine Morbr?dre havde han
tidligere arvet Hessel Hovedgaard i Jylland, hvortil han ogsaa183

skriver sig^). Allerede 1580 havde han af Kronen tilmageskiftet
sig Arl?se Bispegods i Halland, ligesom han ogsaa efter Moderen
arvede Skedale i Halland. Naar hertil regnes de Hovedgaarde,
hans ?gteskab 1582 med Kirstine Resenkrantz bragte ham, har
han saaledes v?ret en meget formuende Mand. 1581 — 83 var
han Lensmand paa Bygholm ved Horsens, 1583 — 85 paa Hald
og Stiftslensmand i Viborg Stift, derpaa 1585 — 97 paa Dronning-
borg ved Randers, hvorpaa han 1597 atter overtog Bygholm
Len, efter at Alkymisten Erik Lange havde forladt Landet og
var falden i den mige Kristian IV's Unaade. — I Forhold til
Kronen omtales han oftere; 1583 skulde han saaledes ledsage
Frederik II udenlands; i Aaret 1590 var hans Hustru blandt de
Adelsdamer, der skulde drage Salene paa Koldinghus til Prinsesse
Elisabeths paat?nkte Bryllup med Hertugen af Brunsvig, ligesom
han ogsaa var bestemt til at f?lge Prinsessen til Brunsvig. Han
indb?des ogsaa under Formynderregeringen ofte til de kgl. Fester.
1595 ledsagede han den unge Kristian IV paa hans Rejse i
Nordtyskland, ligesom han ogsaa 1596 sammen med J?rgen
Rosenkrantz og en stor Dél af sin Hustrus n?rmere og fjernere
Sl?gtninge deltog i de store Bryllupsh?jtideligheder paa Koldinghus,
som n?rmere ere omtalte i J?rgen Rosenkrantzes Levned. —
Med B?nderne i Rougs? Herred havde han en langvarig Strid
om ?gt og Arbejde, som de havde siddet ham overh?rig med,
saa at de tilsidst i Aaret 1594 ved ?Rigens Forf?lgning* bleve
gjorte fredl?se og d?mte fra deres Hals. Dette gjorde dem f?je-
lige, saa at de i Januar 1595 indgik et Forlig med ham. —
Ogsaa Sagen om Hevringhobn og Vivild Mark kom op igjen,
men blev til Fordel for Niels Skram afgjort ved en Herredags-
dom 1589 2).

Hans ?gteskab med Kirstine Rosenkrantz blev tidlig af-*) Hvass, Medd. om Personer af Fam. Hvass IV, 313. 1561 maa dog v?re

fejlskrevet.
^) Se n?rmere: K. Hansen, Danske Ridderborge, Kbhvn. 1832, S. 78 fif. —

Om Niels Skram se for?vrigt H. R?rdam, Hist. Kildeskr. 1 R. II, 11 og

fl. St. — Herredagsdombogen 1586—89 fol. 150 fif. — Tegn. og Reg.

passim.184

brudt. Den 3 Juni 1597 kom Niels Skram tillige med sin Hustru
til Viborg, hvor de ejede en Gaard. Ved et ulykkeligt Tilf?lde
styrtede hun samme Dag gjennem Loftet ned paa Jorden. Dette
medf?rte en Benskade, hvoraf hun d?de d. 23 Juli s. A., kun
33 Aar gammel. 4 September blev hun begravet i Lynderup
Kirke. Biskoppen i Viborg, M. Niels Lavridsen Arktander, holdt
Ligtalen, der udkom i Trykken 1 600 med en Fortale af Biskoppen
i Sj?llands Stift, Peder Vinstrup. Hun roses der meget for sin
Gudsfrygt og hele sin Vandel. — Med Niels Skram havde him
kun ét Barn, en Datter ved Navn Elsebeth f?dt paa Dronningborg
d, 13 December 1588. Niels Skram selv giftede sig 21 Oktbr.
1599 anden Gang med Agathe Seefeld, en Datter af den rige
Rigsraad Jakob Seefeld til Visborggaard, Regeringsraad i Kristian
IV's Mindreaarighed. Dette ?gteskab var barnl?st. Niels Skram
selv d?de allerede d. 24 Juni 1601 paa Urup og blev d. 6 August
s. A. begravet i ?st-Birk Kirke ved Urup. Hans Datter Elsebet
arvede saaledes alle Herregaardene. Hun blev 1603 gift med Eske
Bilde til S vanholm. S?n af Peder Bilde til Svanholm og Birgitte
Rosenkrantz til ?ster Vall?; han satte imidlertid alle Gaardene
overstyr. Ved hans D?d 1608 kj?bte den bekjendte Eske Brok
bl. a. Hevringholm, hvormed fulgte 1 M?lle, 81 B?ndergaarde
og 40 Huse^).

Hevringholm-Linien var saaledes udd?d med Fru Kristine
Rosenkrantz 1597 og den gamle Gaard, der i umindelige Tider
havde v?ret Familiens Ejendom, kommen i andre Sl?gters Eje.*) K. Hansen, Dsk. Ridderborge S. 80 ff. — Vedel Simonsen, Ejler Brok,,
passim. — Ejler Brokkenhus's Kai. i Saml. til fynsk Hist. og Top. VI?
passim.185

Naar uddade den adelige Sla?gt Gyldenkrantz?

En genealogisk Unders?gelse af Archivfttldm?gtig E. A. Thomle.feom bekjendt blev Generalkrigscommissaire, Dr. jur. Joachim
Christian Geebnuyden^) (f?dt i Haus Pr?stegjeld i Nordhordlen
den 1 Februar 1730 (d?bt 19 Febr. s. A.), t i Bergen 28 De-
cembr. 1795 (begr. i Domk. 14 Januar 1796) 66 A. gi., S?n af
dav?rende Sognepr?st til Haus, senere — fra 1748 — til Os
Gonsistorialraad Gerhard eller Gert Geelmuyden^) og 1ste Hustru
Anna Kaae) den 29 Januar 1783 optagen i den dansk (-norske)
Adelsstand med Navnet Gyldenkrantz og f?lgende Vaaben: Skjol-
det firedelt, i f?rste Feldt en gylden Laurb?rkrands i R?dt, i andet^) Han blev Student fra Bergens Kathedralskole 1746 og immatriculeredes
ved Kj?benhavns Universitet 30 Juli s. A., tog 1747 den philosophiske
Pr?ve med Characteren laud. og blev 19 April 1749 theologisk Candidat
med non cont. — S. A. blev han H?rer i 1ste Lectie i Bergens Latin-
skole og tog som saadan 1750 baade Baccalaurei- og Magistergraden i Kj?-
benhavn. Da imidlertid ^hans Inclination", som han selv siger, ?stod til
det- civile", lagde han sig tillige flittig efter det juridiske Studium, uden
dog at tage nogen Examen, og blev derefter 4 August 1752 Vice-Raad-
mand i Bergen med Ret til at optr?de i virkelig Raadmands Plads, saa-
snart nogen saadan blev ledig, mod at betale 500 Rdl. til Seminarium
Fredericianum og erholdt 3 Novbr. 1766 Gonfirmation som virkelig Raad-
mand. Den 21 Marts 1755 blev han tillige Notarius publicus i Bergen
efter Christian Homfred Bnigmann, der afstod ham Embedet. (Bestallingen
blev confirm. 3 Novbr. 1766.). I 1758 blev han derhos tillige General-
toldforvalter i Bergens Stift og Stavanger Amt og den 18 Oct. 1760
creeredes han i Kj?benhavn i sin Frav?relse til Dr. jur. utriusqve for sin
for dette ?iemed forfattede Dissertats: ?De vera juris, patri? pr?cipue,
natura et administratione justa\ Den 18 Mai 1763 fik han Character af
titul?r og 16 Januar 1765 af virkelig Generalkrigscommissaire. Han er-
holdt paa Ans?gning Afsked som Raadmand 9 Januar 1771. Han var en
formuende Mand og eiede Damsgaard ved Bergen.

2) Han var f?dt i Bergen 8 Marts 1697, t paa Os Pr?stegaard 3 Decbr.
1780 og var en S?n af den i dette Tidsskrift (1 R?kke), lU. S. 225 Noten
n?vnte Stadshauptmand i Bergen, Gancelliraad Knud G. og Anna Beate
Storck. Geert G. var gift 2 Gange: 1) i Bergens Korsk. 9 Sept. 1723 med
Anna Kaae, f i Haus 1735, Datter af residerende Capellan til Korskirken
Mag. Jochum Kaae og 2den Hustru Gidsken Johanne Ehlers, og 2) i Bergens
Domk. 5 August 1737 med Marie Charlotte von Lowzow, t i Os 24 April
1769, Datter af Major Christopher Fredrik von Lowzow og Engel Maria Storm
(der 2den Gang ?gtede Pr?sident i Bergen, Conferentsraad Jonas Lym.).
I f?rste Egteskab havde Gert G. 4 S?nner og med sin 2den Hustru 9 B?rn.186

Feldt 3 Guldstjerner (1. 2.) i Blaat, i tredie Feldt en springende
Hjort i Gr?nt og i fjerde Feldt 7 Jernkugler (4. 3.) i Guld samt
paa Skjoldet en kronet Hjelm, hvoraf opspringer mod H?ire en
Hjort med en gylden Laurb?rkrands om Takkerne. Det hele
Vaaben holdes paa den h?ire Side af en Bj?rn og paa den
venstre Side af en Ulv, begge med sine naturlige Farver. Gylden-
krantz var gift med Elisabeth Bothi), f?dt i Bergen 22 Juni 1731,
t der 6 Mai 1800, Datter af Kj?bmand Hans Both og Rebecka
Segermann, og med denne Hustru skal han have havt 12 B?rn*),
af hvilke dog kun en S?n Hans Both Geelmuyden Gyldenkrantz
og nogle D?tre overlevede Barnealderen. Sfc?nnen var f?dt i
Bergen 10 Juli 1759 (d?bt i Domk. 18 Juli s. A.), f der 8 Mai
1813 (begr. i Domk. 15 Mai s. A.) 53^4 A. gi. som Kammer-
assessor og Proeurator efter tidligere at have v?ret Raadmand
i Bergen, fra hvilket Embede han dog blev afsat af Regeringen.
Om hans spidse og bidende Pen skal ?Adresseavisen** b?re
mange morsomme Vidnesbyrd. If?lge B. Moe^) skal han have
v?ret gift 2 Gange: 1) med ?en Fr?ken von Linstorf**, med
hvem han havde en eneste S?n, og 2) i Bergens Domk. 26 Oct.
1793 med Christine Sophie de Fine, f?dt i Bergen 1766 (d?bt
i Domk. 29 Marts s. A.), f der 20 Sept. 1806 (begr. i Domk.
2 Oct. s. A.) 4OV2 A. gi. Datter af Pr?sident i Bergen, Etats-^) Deres Vielse findes neppe i Bergens Byes Ministerialb?ger, der ogsaa ere
meget defecte. Sandsynligvis maa de dog v?re gifte i Aaret 1756. Eli-
sabeth Both skj?nkede ved Testamente af 2 April 1800 efter sin D?d
200 Rdl. til Korskirkens Sogns Fattige (cfr. N. Nicolaysen, Norske Stiftelser,
in. S. 643.).

*) Af disse 12 B?rn kjender jeg for Tiden kun f?lgende: 1.) Gidsken Johanne
G. og 2.) Rebecka G., Tvillinger, d?bte i Bergens Korsk. 20 Novbr. 1757;
den Sidste er formodentlig den Anna Rebecka G., der 23 Novbr. 1778 i
Bergens Domk. ?gtede Cancelliraad og Borgermester Jacob Frich. 3.) Hans
Both G., se ovenfor. 4.) Joachime Christiane Elisabeth G., d?bt i Bergens
Domk. 25 Jan. 1761, begr. der 4 April s. A. 10 Ug. gi. 5.) Gerhardine
Marie Charlotte G., d?bt i Domk. 26 Febr. 1762, begr. der 23 Decbr. s. A.
6.) En d?df?dt S?n, begr. i Domk. 5 Decbr. 1765. 7.) Christiane Marie
G., gift med Overtoldbetjent Valentinsen i Bergen. 8.) Joachime Christiane
Elisabeth G., d?bt i Domk. 21 Novbr. 1769. 9.) Joachhn Christian G.,
d?bt i Domk. 23 Decbr. 1771. begr. der 30 Marts 1780 9 A. gi.

^) Tidsskrift for den norske Personalhist., 2 R?kke S. 141.187

raad Ferdinand Anton de Fine ^) og Beate Fr?chen, men i dette
Egteskab havde han ikke B?rn*). Idet man hidtil efter B. Moes
Angivelse er gaaet ud fra, at Assessor Gyldenkrantz virkelig har
v?ret gift med Frk. von Linstorf, har man anseet det for en
sikker Sag, at den adelige Sl?gt Gyldenkrantz f?rst udgik paa
Mandssiden med den i dette Egteskab f?dte S?n Joachim Chri-
stian Gyldenkrantz' s 2de S?nner^), der d?de langt ned i dette
Aarhundrede. Det maa imidlertid ansees for meget uvist om
Assessor Gyldenkrantz har v?ret gift mere end den ene Gang
med Frk. de Fine, og om ikke hans S?n med ?Fr?ken von
Linstorf" maa have v?ret et u?gte Barn. Moderens rette Navn
var Fredrikke Louise von Linstow. Hun var f?dt paa Aardals
Kobberv?rk i L?rdals Pr?st egjeld i Indre Sogn 27 Juni 1759
(d?bt 8 Juli s. A.), confirmeret 1774 i Bergens Domk. og Datter
af n?vnte V?rks Bestyrer Bergjunker Hartvig Christopher von
Linstow*) (begr. i Bergens Korsk. 28 Sept. 1782 72 A. gi.) og
1ste Hustru Cathrina Eleonore Lohmann (f i Aardal 12 Juli 1759
(begr. 26 Juli s. A.) 32 A. gi, Datter af Oberst og Chef for
1ste Bergh. nat. Infreg. Fredrik Lohmann og Fredrikke Louise
Rasmussen.). Uagtet vistnok Fr?ken von Linstow i ?konomisk
Henseende mjia have v?ret mindre heldigt stillet og hun selv
sandsynligvis i Tjeneste hos Assessor Gyldenkrantz, formodentlig
i Egenskab af Husbestyrerinde, sees det dog at hun var af god
Familie og et Egteskab med Assessor Gyldenkrantz vUde neppe
fra hans Side kunne holdes for altfor upassende. Hans Hustru
kan hun imidlertid neppe have v?ret. Thi hverken findes ^de viede^) Han var f?dt i Bergen 1739 (d?bt i Domk. 22 Juni s. A.), t der 15 Aug.
1807 (begr. i Domk. 24 Aug. s. A.) 68 A. gi., S?n af Etatsraad og Over-
fiskeveier i Bergen Thomas de Fine og 1ste Hustru Christiane de Svane
(cfr. dette Tidsskrift, II. S. 225.).

*) Deres ?Misfoster** blev dog begravet i Bergen 18 Novbr. 1793.

') Joachum Christian Gyldenkrantz d?de 1845 62 A. gi. og efterlod af sit
Egteskab med Margrethe Tom? 2 S?nner, af hvilke den ene skal v?re d?d
ved et Ulykkestilf?lde i Bergen 1848.

^) Han h?rte til den meklenburgske adelige Sl?gt Linstow, af hvilken Chri-
stopher Hartvig von Linstow den 28 Januar 1777 naturaliseredes som
dansk Adelsmand. Bergjunker Linstow h?rte, saavidt vides, imidlertid
ikke til den naturaliserede Gren af Sl?gten.188

i nogen af Kirkerne i Bergens By, hvor Frk. von Linstows Fader,
som n?vnt, d?de, hvor hendes Stedmoder Ovidia Christiane
Kraft ^) efter hans D?d vedblev at v?re bosat, indtil hun selv
afgik ved D?den der i Aaret 1793 (begr. i Domk. 28 Decbr.
s. A.). og hvor ogsaa Assessor Gyldenkrantz selv h?rte hjemme,
og heller ikke har man kunnet finde deres Vielse i nogen af de
tilgr?ndsende Pr?stegjeldes Ministerialb?ger. Hertil kommer,
hvad der v?sentligere, at Gyldenkrantz, da han ?gtede Frk. de
Fine, i Kirkebogen udtrykkeligen kaldes ?Ungkarl^ og det er
vistnok ikke godt t?nkeligt, at dette skulde bero paa en Feil-
skrift eller Misforstaaelse. Noget Skifte kan der heller ikke sees
at v?re holdt efter Frk. von Lins to w 2), hvilket selvf?lgelig maatte
have fundet Sted, da Gyldenkra:ntz paa nyt giftede sig, hvis
hun i Egteskab med ham havde efterladt et umyndigt Barn,
ligesom det ogsaa fortjener at bem?rkes, at hendes Barn ikke,
som man skulde vente, findes indf?rt blandt de D?bte i nogen
af Bergens Byes Kirkeb?ger, uagtet han virkelig er f?dt og d?bt
der, men i Kirkebogen for Hammers Pr?stegjeld, uden at det
af denne Tilf?rsel med Sikkerhed kan sees, om Barnet har v?ret
?gte eller u?gte. I Hammers Kirkebog heder det nemlig:
?1786 den 14de No vembris d?bt et Drengebarn ved Navn
Joachim Christian af Sognepr?sten til Hammers Pr?stegjeld ved
hans Ankomst til Bergen i Huset hjemme. Faderen Hr. Kammer-
assessor og Raadmand Hans Both Geelmuyden Gyldenkrantz og
Moderen Fredrica Lovisa von Linstow. Testes: Hr. General-
krigscommissaire Joachim Christian Geelmuyden Gyldenkrantz,
Hr. Lieutenant Friderich von Lohmann, Hr. Gerhard Geebnuyden,
Sognepr?st til Hammers Pr?stegj?ld, Fru Generalkrigscommissair-
inde Elisabeth Gyldenkrantz, Fr?ken Joachime Christiane Elisabeth') Hun var f?dt paa Vangs Pr?stegaard i Valders c. 1740, ?gtede i Aardal
27 April 1766 Bergjunker von Linstow og havde med ham kun en eneste
S?n: Adam Levin von Linstow, f?dt paa Aardals Kobberv?rk 3 Juni 1767
(d?bt 9 Juni s. A.), f i Bergen 1768 (begr. i Domk. 13 Sept. s. A.) V4
A. gi. Ovidia Kraft var Datter af Sognepr?st til Vang Jens Christophers-
s?n Kraft og Anna Sophia Jonasdatter Leirdahl.

^) Noget saadant Skifte findes i alle Fald ikke blandt de Uddrag af Bergens
Byes Skifteprotokoller, der er Selskabet skj?nket af Hr. Overcontrolleur Blich.189

Gyldenkrantz" ^). I denne Tilf?rsel synes det formeligt lagt
an paa at udelade Alt, hvad der kunde give selv den mindste
Oplysning om hvorvidt Barnet var ?gte eller u?gte, uden
at man dog kan paastaa, at der siges andet end hvad der
er stemmende med Sandheden, men just denne reserverede
og forsigtige Form v?kker en st?rk Mistanke om, at man
her har villet skjule Noget. I den Folket?lling, der i Februar
1801 optoges over hele Norge, opf?res blandt hidvaanere i
Bergen Kammerassessor og Raadmand Hans Both Geelmuyden
Gyldenkrantz, 42 Aar gi. ?i 2det Egteskab" og hans Hustru Chri-
stine Sophie de Fine, 36 A. gi., ?i Isie Egteskab" samt ?hans"
(eneste) Barn: Jochum Christian ?Linstow"* Gyldenkrantz, 15 A.
gi. ?i Kj?benhavn", men oprindeligt har der staaet noget Andet,
der er udraderet og erstattet med de Oplysninger, som nu findes.
Man kan endnu se, at der tidligere har v?ret anf?rt ?begge i
1ste Egteskab" og istedetfor ?hans*" ?deres Barn". Ogsaa her
viser det sig altsaa, at det virkelige Forhold ingenlunde har v?ret
ganske paa det Rene. At der imidlertid ikke desto mindre endog
lige til henimod vor egen Tid har v?ret dem i Bergen, der ikke
har v?ret ganske ukjendte med det sande Forhold, fremgaar deraf,
at en Daniel Lau i Bergen i 185* har afgivet den Forklaring,
at Catharina Eleonore Grundt i Overv?r af n?vnte Lau og
Kobbersmed von der Ohe har undertegnet en skriftlig Erkl?ring
om, at Assessor Gyldenkrantz aldrig blev gift med Frk. von
Linstow, men at Sidstn?vnte paa Damsgaard nedkom med en
S?n, der fik Navnet Joachim Christian og blev d?bt af General-
krigseommissaires Gyldenkrantz's ?Broder Consistorialraad, Sogne-
pr?st til Os" Geelmuyden, hvilket forsaaAidt er urigtigt, som
Madme Grundt her har forvexlet Sognepr?sten til Os Geelmuyden,
der var Generalkrigscommissaire Gyldenkrantz's Fader, med hans
Broder, der var Sognepr?st til Hammer. Erkl?ringen skal c.
184f5 v?re vedlagt en Ans?gning til Bestyrelsen for den civile^) Fadderne vare altsaa Farfaderen og Farmoderen, Farfaderens Broder,
Fasteren og Mormoderens eneste Broder, altsaa ingen udenfor den n?r-
meste Sl?gt190

Og adskillige St?nders Enkekasse i Kj?benhavn, ved hvis Archiv
den maaske endnu findes.

Allerede efter det saaledes Oplyste kan der formentlig ingen
Tvivl l?nger v?re om, at Sl?gten Gyldenkrantz udgik paa Mands-
siden med Assessor Hans Both Gyldenkrantz i 1813. Saameget
sikrere t?r man vel derfor antage dette Resultat, naar det slutte-
ligen oplyses, at ?Fr?ken'^ Fredrikke Louise Linstow d?de i
Ask?ens Sogn ved Bergen (paa Damsgaard?) i Aaret 1788 (begr.
28 Aug. s. A.) 30 A. gi.Organist Johan Ludvig Scliweigaard.

Af Archivfuldm?gtig E. A. Thomle.Under Trykningen af de Breve og Erindringer om Professor
Schweigaard, som den Afd?des Gollega Professor, Dr. jur. L. M.
B. Aubert i Aaret 1883 udgav under Titelen ?Anton Martin
Schweigaards Barndom og Ungdom", ?nskede han ogsaa at
kunne meddele nogle n?rmere Oplysninger om Sl?gten Schwei-
gaard og sammes f?rste Repr?sentant i Norge. I denne Anled-
ning henvendte han sig ogsaa til Meddeleren heraf, der imidlertid
dengang kun saa sig istand til at give en Del sparsomme Op-
lysninger, der ere benyttede i det n?vnte Skrift Side 217. Der
var dengang hverken Tid eller Leilighed til at foretage yderligere
Unders?gelser, men senere har jeg fors?gt at tilveiebrmge, saa-
vidt muUgt, fuldst?ndige Oplysninger om Sl?gtens norske Stam-
fader og det er Resultatet af disse Unders?gelser, som nedenfor
skulle meddeles. Som det vil sees er det dog ikke s?rdeles
mange eller meget fyldige Oplysninger, som det saaledes er lykkes
at bringe tilveje, noget som heller ikke var at vente. Desv?rre
har det ikke v?ret muligt at tilveiebringe noget afgj?rende Bevis
for, hvorfra Sl?gten oprhidelig skriver sig, men jeg skulde dog
anse det for meget sandsynligt, at Familien er af dansk Oprin-
delse. Det skulde derfor v?re mig kj?rt, om der fra danske
Kilder, hvilke jeg ikke har havt Leilighed til at benytte, kunde191blive meddelt saadanne supplerende Oplysninger, at dette Sp?rgs-
maal fuldst?ndig kunde blive bragt paa det Rene.Sl?gten Schweigaard skal, efter hvad der hidtil i Alminde-
lighed har v?ret antaget, v?re af tydsk Oprindelse, noget der
dog neppe har nogen anden St?tte end Navnets tydske Skrive-
maade og det Factum, at Familiens Stamfader her i Riget, Johan
Ludvig Schweigaard, (Sweigaard, Sveigaard, Sveygaard, Sveiger
og Schweiger), der d?de i Aaret 1781 som Organist paa Kongs-
berg, i denne By es Ministerialbog opgives at v?re f?dt i Aaret
1719 i Kiel i Hertugd?mmet Holsten, der som bekjendt endnu
paa denne Tid udgjorde en Del af den danske Konges Besiddelser.
Naar denne Mand f?rst bosatte sig i Norge, vides ikke med
Sikkerhed, men man fejler dog neppe meget ved at antage, at
han f?rst omkring 1750 — altsaa i en Alder af c. 30 Aar —
har bosat sig i Christianssand, hvor han ogsaa et Par Aar senere
— i Slutningen af Aaret 1752 — indgik Egteskab med en der
bosat Kj?bmand Klastrups Datter. Da han nemlig ikke findes
n?vnt i det under 12 December 1749 affattede Mandtal over
Christianssands Indvaanere, der blev optaget i Anledning af den
ved Forordningen af 4 November s. A. paabudte Prindsessestyr ^),
er det neppe tvivlsomt, at han endnu ikke paa denne Tid kan
v?re kommen til Christianssand. Den lette og stadige Forbin-
delse, der paa den her omhandlede Tid og endnu langt senere
fandt Sted mellem det sydlige Norges Kj?bst?der, fornemmelig
Byerne i Christianssands Stift, og Jylland, gj?r det ogsaa i h?i
Grad sandsynlig, at Christianssand har v?ret det f?rste Sted i
Norge, med hvilket den unge Fremmede er kommen i Ber?ring.
Det er derfor saameget mindre nogen Grund til at formode, at
Schweigaard tidligere skulde have v?ret fast knyttet til noget
andet Sted i vort Land. Rigtignok forekommer Navnet tidligere
i Norge; saaledes tog f. Ex. en Laurits ?Sweigaard**, ?f?dt i
Danmark", 1720 Borgerskab i Fredrikshald 2), men- det har ikke^) Gontributionsregnskab for Christianssands By 1743 — 1767 i Rigsarchivet.
^ Brev fra Byfogden i Fredrikshald til Stiftamtmanden i Christiania. Chra.
Stiftsarchiv (i Rigsarch.). En Borger og Mester-B?dker Johan Wilhelm192

v?ret muligt at finde den ringeste Antydning til, at Organisten
har staaet i nogen Forbindelse med denne fredrikshaldske Borger
eller med Byen Fredrikshald. Ligeledes skal en J. F. Schweiger
i Aaret 1763 have malet et Olieportrait af Legatstifteren Thomas
Angel i Throndhjem^). Det er bekjendt nok, at Borgerskabet i
Christianssand fra Byens Anl?g i det 17cle og gjennem en stor
Del af det f?lgende Aarhundrede stadig blev recruteret fra Dan-
mark, navnlig fra Jylland af, hvorfra nogle af Byens talrigste og
mest formuende Sl?gter skrev sig*). Det kunde derfor paaFor-
haand ligge n?r at antage, at ogsaa Sl?gten Schweigaard muligens
har havt Forbindelser med Jylland, gjennem hvilke Tanken om
at drage til Norge, hvor allerede saa mange Landsm?nd havde
fundet et Hjem, f?rst kunde v?re vakt. Thi uagtet det nu med
fuld Sikkerhed lader sig bevise, at Organist Schweigaard ogsaa
i Virkeligheden, som Kongsbergs Ministerialbog siger, er f?dt i
Kiel, tale dog flere Omst?ndigheder afgjort for, at Sl?gten op-
rindelig har havt sit Hjem i Jylland. If?lge en Meddeleren vel-
villigen meddelt Udskrift af Kirkebogen blev nemlig: ?Jiirgen
Friederich Schweigers, eines Comedianten, und seiner Frauen
Christina Sohnlein Johann Ludewig** d?bt i Kiel den 26 Marts
1719. Fadderne vare Raadm?ndene Johan Matthias Gude, Hans
Ludevig Schumacher og Mademoisel: Dorothea Margarethe Gude^).
Herved er det imidlertid neppe afgjort, at Sl?gten Schweigaard
ogsaa er af oprindelig tydsk Rod. I denne Forbindelse b?r det
nemlig bem?rkes, at man neppe t?r l?gge nogen V?gt paa
Navnets tydske Skrivemaade i hin Kielske Kirkebog. Enhver,
der har havt Anledning til at l?re Ministerialb?gerne fra denne
Tid n?rmere at kjende, vil nemlig vide, at specielt Familienavne,
der ikke engang af Vedkommende selv til enhver Tid skreves
paa samme Maade, af andre vare Gjenstand for en aldeles ucon-Schweiger .fraLifland* blev, 27 A. gi. og ugift, 23 Juli 1802 begravet paa

Vaterlands Kirkegaard i Gbristiania. ?Han blev baaret og fulgt af de

Borgerlige Militaire*^. (Christiania Ministerialbog.).
^) C. J. Anker og H. J. Huitfeldt-Kaas, Katalog over malede Portr?ter i

Norge, S. 5.
*) Som f. Ex. Familierne Kierulf og Wiborg.
?) Pastor Diestels Attest, dat. 12 Marts 1885.193

troleret Vilkaarlighed og derfor ogsaa radbr?kkedes paa de for-
underligste Maader, hvilket selvf?lgelig saameget lettere kunde
ske, hvor vedkommende Pr?st eller Klokker h?rte til en fremmed
Nationalitet. Desv?rre har der ikke v?ret Anledning til at ind-
hente n?rmere Oplysninger fra Kiel, hvor det imidlertid ikke af
Kirkebogen kan erfares, at Gomediant Schweiger har ladet flere
B?rn d?be^). Og dette er naturlig nok. Det er nemlig ikke
tvivlsomt, at han maa have h?rt til et omreisende Selskab, ikke
alene fordi faste Theatre paa denne Tid utvivlsomt har h?rt til
de st?rste Sj?ldenheder selv i langt st?rre Byer end Kiel — der
endnu i 1781 kun havde 7000 hidbyggere^) — paa denne Tid
har v?ret, men det bestyrkes derved, at alle Barnets Faddere
h?rte til Byens Magistratspersonale og godtgj?res endvidere ved
at Schweigaard nogle Aar senere — i 1722. — havde en Datter
til Daaben — i Bergen i Norge. Thi det kan ikke v?re nogen
Tvivl om, at den ?Gommedianter** J?rgen Friderich ?Schweyger",
der med sin Hustru Christine 13 Novbr. 1722 lod sin Datter
Christine Susanne d?be i Bergens Domkirke^), er identisk med
Organisten Johan Ludvig Sehweigaards ovenn?vnte Fader. Og-
saa dette Barns Faddere vare valgte blandt den h?iere civile
Embedsstand og deres Familier. Fadderne vare nemlig Lagmand
Baggers Kj?reste, Borgermester Schous Kj?reste, Stiftamtmand
Undal, Pr?sident Krog og Baadmand Schi?tte, allesammen
Folk, som det maa antages, at han er kommen i Ber?ring med
i deres Embedsforretninger. At S?nnen har v?ret med sine
For?ldre i Bergen er vel utvivlsomt og Norge har vel derfor
ikke v?ret ham ganske ukjendt, da han i en modnere Alder
bosatte sig i Ghristianssand, skj?ndt det vel neppe er antageligt,
at han har modtaget noget st?rkt eller varigt hidtryk deraf
under sit neppe langvarige Ophold der i sin Barndom. Saa-
meget mindre kan man imidlertid af Johan Ludvig Sehweigaards
F?dested, der efter det Oplyste maa antages at have v?ret rent*) Pastor Diestels Attest, dat. 23 Mai 1885.

') J. V. Schr?der u. H. Biernatski, Topographi der Herzogthiimer Holstein

und Lauenburg, II. S. 27.
*) Meddelt af Frk. W. Brandt efter Domkirkens Ministerialbog.

13194

tilf?ldigt, drage nogensomhelt bindende Slutning, om hvad Lands-
mand Faderen egentlig har v?ret. Derimod findes der i Jylland
i det Mindste 2 Gaarde, der b?re Navnet Sveigaard, nemlig i
Lodbjerg Sogn i Hassing Herred i Thisted Amt paa den jydske
Vesterhavskyst nordenfor Limfjorden og i Bjergager Sogn i Hads
Herred i Aarhus Amt paa Jyllands ?stkyst mellem Horsens og
Aarhus ^). Det er ikke umuligt, at en af disse Gaarde oprindeligt
kan have v?ret Sl?gtens Vugge, hvilket ikke alene bestyrkes der-
ved, at Organist Schweigaard under den Tid han opholdt sig i
Ghristianssand selv skrev sit Navn uden den tydske ch, men
ogsaa vinder i Sandsynlighed ved, at han allerede ved sin f?rste
Optr?den i vort Land synes fuldt fortroelig med det danske
Sprog.

Som allerede omtalt er det antageligt, at Johan Ludvig
Schweigaard omkring 1750 har bosat sig i Ghristianssand, som
senere i en lang R?kke af Aar skulde blive hans Hjemstavn.
Uden Tvivl har han fra Ungdommen af lagt sig efter Vocal- og
Instrumentalmusiken, hvortil Faderens Forbindelser muligens har
givet ham let Adgang. Det er nemlig neppe nogen Tvivl Om,
at han oprindelig er kommen til Ghristianssand, for at bistaa
Organisten sammesteds Gloger i hans Bestilling. Gottfried Hein-
rich Gloger var en Hanoveraner af F?dsel og havde fra sin Ung-
dom af hos sin Fader Orgelbygger Johan Henrik Gloger mod-
taget Undervisning i dette Fag. Senere havde han omtrent et
Aar arbeidet hos Orgelbygger Lambert Daniel Garstensen i Kj?-
benhavn og begav sig derpaa i Aaret 1738 til Noi^é, hvor han
senere havde arbeidet som Orgelbygger og et Par Aar v?ret
Organist i ?ster-Ris?r. Efter Ghristianssands Brand i 1734,
ved hvilken en stor Del af Byen tillige med Kirken lagdes i Aske,
blev det ham overdraget at forf?rdige Orgelet til Byens nye
Kirke, der var f?rdig og blev indviet af Biskop J. K?rup den
25 Mai 1738. Orgel fik dog Kirken f?rst flere Aar senere og
endnu i Januar 1746 var det ikke f?rdigt, men kort efter maa^) Gfr. J. P, Trap, Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark
(2 Udg.), V. S. 156 og VI. S. 65.195

dog Gloger have afleveret det nye Orgel, som han antog skulde
v?re i fuld Stand ved Pintsetider s. A. ^), da han 2 Mai 1747
af Stiftsbefalingsmand J. H. v. Barner, Biskop K?rup og Pr?-
sident Amt Kjerulf fik Attest om, at han ?i alle Maader havde
opfyldt den med ham sluttede Contract" og opf?rt sig ?som en
sand kunsterfaren Orgelbygger*", hvorfor han anbefaledes til Alle,
som maatte beh?ve hans Tjeneste^). Efter at Gloger allerede
forinden under 11 Marts 1746 havde erhvervet kgl. Privilegium
paa at v?re Orgelbygger i Norge ^), s?gte han under 9 Marts det
f?lgende Aar Stiftsdirectionen om at erholde Exspectance paa
Organisttjenesten ved Christianssands Domkirke, naar den da-
v?rende Organist Henrik With maatte afgaa ved D?den eller
Tjenesten i andre Maader maatte blive ledig, idet han tilb?d sig
for Fremtiden paa egen Bekostning at holde Kirkens Orgel ved-
lige. Thi uagtet With var en meget habil Organist, var han nu
gammel og svagelig. Da Gloger imidlertid paa denne Tid havde
paataget sig at forf?rdige et nyt Orgel i en af Bergens Kirker,
hvilket Arbeide vilde medtage et Aars Tid, forpligtede han sig
til, hvis With imidlertid skulde blive ude af Stand til at bestyi^e
Organisttjenesten, under sit Frav?r at bes?rge hans Tjeneste i
Christianssands Domkirke udf?rt ved ?en habil Karl", der da
skulde oppeb?re den Halvdel af Organistens L?n, der ellers
skulde have tilfaldt Gloger*). Stiftsdirectionen, der i det Hele
synes at v?re overmaade vel tilfreds med Gloger, beskikkede
ham derpaa under 27 Marts s. A. til Organist med Exspectance
paa Bestillingen, naar With afgik, idet den derhos udtrykkelig
bestemte, at hvis ?Gloger enten ved den gamle Organist Henrik
Withs D?d eller Svaghed selv [skulde] v?re andet Steds afreist
til Orgelbygning, da tilholdes han herved pa? sin egen Bekost-
ning og Ansvar at forskaffe i sin Frav?relse saadan en habil
Person, som vel forstaar ei alene at lege paa Orgelv?rket de
ordinaire Kirke og Choral Psalmer, men endog forstaar VocalV Gancelli-Indl?g 11 Marts 1746 og Gancelli Breve 17 Juni 1747.
^} Christianssands Stiftamtmands Kopibog.
^) Norske Aabne Breve og Gancelli-Indl?g.
*) Gancellibreve 17 Juni 1747.

13*196

Musiqven, naar det fom?diges". Denne Bestalling sendte Stifls-
directionen under 14 April s. A. til Kongens Confirmation, idet
den anf?rte, at Gloger kun havde havt liden Fortjeneste paa det
if?lge Contracten for 1800 Rigsd. forf?rdigede nye Oi^el og at
der if?lge denne var lovet ham en Douceur af Kirkens Midler,
men at han ikke forlangte nogen saadan, hvis han kunde erholde
Exspectance paa Organisttjenesten. Hvis dette blev ham n?gtet,
maatte han igjen forlade Landet og der var da ingen Orgel-
hygger i Norge, der kunde reparere Orgelet. With var desuden
65 A. gi. og henfalden til Drik ^). Kongen resolverede imidlertid
under 2 Mai n?stefter, at Stiftsdirectionen f?rst skulde indhente
Withs Erkl?ring om, hvorvidt han var tilfreds med at Gloger
paa de anf?rte Gonditioner erholdt Exspectance paa Bestillingen *),
men allerede forinden indgav Magistraten i Ghristianssand under
21 April en Forestilling mod at Gloger beskikkedes, da det if?lge
Byens Privilegier tilkom den — Magistraten — at kalde Orga-
nisten og Gloger desuden intet L?rebrev havde som Saadan.
Ogsaa denne Forestilling blev under 9 Mai n?stefter tilstillet
Stiftsdirectionen, der under 26 Mai meddelte Gancelliet, at With
var vel fom?iet med den trufne Ordning og at denne ved
sin Ans?ttelse som Organist i 1702 ogsaa blev beskikket af
Stiftsdirectionen, uagtet Privilegierne da vare de samme. Noget
L?rebrev beh?vede Gloger ikke, da han for den hele Menighed
havde aflagt tilstr?kkelig Pr?ve paa sin Dygtighed ^). Alle Stifts-
directionens Bestr?belser i saa Henseende hjalp den dog for-
maliter taget ikke, idet Gancelliet under 17 Juni meddelte den,
at det var Magistraten der efter Privilegierne havde at ans?tte Or-
ganisten, men i Realiteten opnaaede derimod Stiftsdirectionen hvad
den vilde, idet Gancelliet samtidig tilf?iede, at det var Kongens ViDie,
at Magistraten havde at give Gloger Bestalling paa at succedere
With. Denne kgl. Ordre, som Stiftsdirectionen naturligvis ikke
undlod strax at communicere Magistraten til behagelig Efterretning,
vovede den selvf?lgelig ikke at v?re overh?rig og den 20 Juli s. A.^) Gancellibreve af 17 Juni 1747.
^) 1. c.
?) 1. c.


197

udf?rdigede den da ogsaa Bestalling for Gloger som Organist i
Ghristianssand med Ret til at succedere With med en L?n af
Byen og Kirken stor 120 Rigsdaler aarlig, af hvilken han, saafremt
han kom til at tiltr?de Posten i Withs Levetid, skulde oppeb?re
det Hgdve. Bestallingen confirmeredes af Kongen 25 August 1 747 ^).
With afgik allerede den 3die December s. A. ved D?den og blev
begravet i Ghristianssand 9 s. M.*), saaledes at Gloger altsaa
strax maatte tiltr?de sinPost som Organist ved Domkirken. Som
allerede omtalt havde imidlertid Gloger paataget sig Forf?rdigelsen
af et Orgel til en af Bergens Kirker og det var saalangt fra, at
han senere opgav denne sin Virksomhed som Orgelbygger, at
den tvertimod, som det synes, optog ham mere og mere, saa-
ledes at han vistnok meget snart ganske overlod Organisttjenesten
til en Vicarius, som han selv l?nnede. Hvis Gloger allerede i
1747 har begivet sig til Bergen for at fuldf?re det Orgel, som
han allerede forinden sin Ans?ttelse havde paataget sig, maa
han altsaa allerede paa denne Tid havt en Vicarius til at for-
rette som Organist i Ghristianssand, hvilken dog paa denne Tid
ikke godt kan have v?ret Schweigaard, der, som tidligere anf?rt,
neppe endnu var ankommen til Norge. I Begyndelsen af Aaret
1749 heder det i alle Fald udtrykkeligt, at Gloger opholdt sig i
Bergen^), sandsynligvis endnu beskj?ftiget med Forf?rdigelse af
det omtalte Orgel, og under 5 Marts 1751 afsluttede han en ny
Contract, hvorved han for 200 Rgdl. paatog sig Reparationen
af det ?i mange Aar br?stf?ldige Orgel" i Stavangers Domkirke,
hvilken Gontract ogsaa under 13 Marts s. A. erholdt Stifts-
directionens Approbation, uagtet den var meget misfom?iet med^) Norske Aabne Breve og Gancelli-Indl?g 25 August 1747.

^) Ghristianssands Ministerialbog. Henrik Christian With hlev 22 Decbr. 1702
af Ghristianssands Stiftsdirection beskikket til Organist i Ghristianssand,
og erholdt kgl. Gonfirmation paa Bestallingen 31 Marts 1703. (Norske
Aabne Breve og Gancelli-Indl?g). Han efterlod sig 4 D?tre, nemlig:
1. Margrethe W., gift med Gapitaine Rosenvold. 2. Inger Marie W.,
gift med Hofinaler Garl Fredrik Melan i Kj?benhavn. 3. Marie W. og
4. Pernille W., begge ugifte. (Ghristianssands Skifteprotokol 1742 — 1755
(Retspr. No. 2158.) S. 309.).

*) I Skiftet efter Svigermoderen, der behandledes 4 Febr. 1749. Ghristians-
sands Skifteprotokol 1742—55 (Retsprotokol No. 2168) S. 363—66.198

at Gloger, uden at indhente dens Tilladelse, havde paataget sig
et Arbeide, der vilde bevirke, at han i lang Tid maatte v?re
frav?rende fra Ghristianssand, men den gav dog slutteligen sit
Samtykke dertil ?siden han" som det udtrykkelig heder ?holder
og l?nner en Vicariiun ved Organisttjenesten** ^). Denne Vicar
var i alle Fald paa denne Tid utvivlsomt Schweigaard, der og-
saa i Slutningen af det f?lgende ?ar traadte i et n?rmere For-
hold til Gloger, idet han da indgik Egteskab med hans Sviger-
inde. Gloger var nemlig under 30 December 1745 bleven gift
med Pernille eller Petronelle Klastrup^), en ?ldre S?ster af
Schweigaards Hustru ^). Som Organist i Ghristianssand fungerede
nu Schweigaard*) stadig under Glogers hyppige og langvarige
Frav?r fra Byen, indtil han under 31 Decbr. 1761 af Ghristi-
anssands Stiftsdirektion blev beskikket til Organist ved Stavanger
Domkirke eff er Enkemadame Kirstine Limd, der den 12 Juli 1737
havde faaet kgl. Bestalling paa at v?re Organist efter sin afd?de
Fader ^), men nu selv var afgaaet ved D?den ^). I den Schwei-
gaard meddelte Bestalling heder det, at Stiftsdirectionen beskikker
Schweigaard ?som en Tid lang her udi Byen har boet og vi
kjende og vide at v?re til Organist udi den Afd?des Sted be-
kvem" '). Byfoged Ringholm i Stavanger og Sognepr?sten samme-
steds Kamstrup havde nemlig under 17 Januar s. A. ikke vidst at
foreslaa nogen anden end ?en sig udi Kj?benhavn opholdende^) Christianssands Stiftamtmands Gopiebog.

^) Christianssands Ministerialbog. Hun d?de paa Kongsberg i Aaret 1763
(begr. 21 Decbr. s. A.) 35 A. gi. (Kongsbergs Ministerialbog,) Sandsyn-
ligvis har vel altsaa Gloger paa denne Tid havt under Reparation Kirkens
Orgel der.

"") Christianssands Skifteprotokol 1742—55 (Retsprotokol No. 2158) S. 363 fif.

*) Den 18 Febr, 1752 forekommer ?Mons^ Svejgaard** som Fadder i Iveland
(cfr. foran S. 191).

^) JVorske Aabne Breve 1737.

^) ?Christina Lund, som fra Anno 1729 havde forrettet Organist Tjenesten
her i Kirken, er i Kirken under Orgelverket ved Lectors Stoel midt
i Gangen begraven Onsdag den 21Januarii [1761] i sit Alders 46Aar og
er for hende ringed med alle Kirkens Klokker og br?ndende Lys paa
Alteret, som hende altsammen gratis blev forunded". (Stavanger Mini-
sterialbog.).

^) Norske Aabne Breve og Cancelli-Indl?g 8 Mai 1761.199

Student, navnlig Nils M?ller" til Organist, men Stiftsdirectionen
fandt sig imidlertid bef?iet til at foretr?kke Schweigaard, da han
?en lang Tid her udi Byen har levet og imidlertid ofte tracteret
Kirkens Orgelv?rk for sin Svoger Gloger, som har underrettet
ham tildels udi et Orgelv?rks og Glavesens (o : Clavesins) Bygning

, hvilken vi vide og kjende at v?re ganske bekvem, saa

og at han forstaar andre musikalske Instrumenter** ^). Som det
heraf fremgaar havde Schweigaard ogsaa af Svogeren modtaget
Undervisning i Orgelbygning, hvori Gloger, som det maa antages,
har v?ret ret dygtig. Som Organist i Stavanger skulde Schwei-
gaard oppeb?re en aarlig L?n af 53 Rigsdaler af Kirkens Midler
og 30 Rdl. af Bykassen^).

Kort efter at Schweigaard, som anf?rt, var bleven beskikket
til Organist i Stavanger, maa han have begivet sig derhen for
at overtage sin nye Post, thi under 16 Marts s. A. indgav han
herfra f?lgende underdanige Ans?gning om Gonflrmation:

?Storm?gtige, allernaadigste

Arve Konge og Herre!

Paa den af Stiftamtmanden og Biskoppen mig givne og
herhos insinuerende Bestalling, at v?re Organist her paa Stedet,
anholdes i dybeste Underdanighed om Eders Majts allernaadigste
Confirmation og med dybeste Submission til D?den lever

Eders Kongelige Majts

allerunderdanigste

ringe Tjener

Johan Ludvig Sweigaard".

Den ans?gte kgl. Confirmation blev ham derefter 8 Mai s. A.
meddelt^).

Som man af Ans?gningen vil se skrev Schweigaard paa
denne Tid selv sit Navn uden det tydske ch, en Skrivemaade*) Skrivelse af 31 Jan. 1761 fra Stiftsdirectionen til Sognepr?st Kamstrup og

Byfoged Tobiesen i Stavanger; Ghristianssands Stiftamtmands Gopiebog.
') Stavanger Contributionsregnskab.
"^j Norske Aabne Breve og Cancelli-Indl?g 8 Mai 1761.200

der ligeledes benyttes af Stiftsdirectionen i hans Bestalling og^
som i ikke liden Grad taler for, at Familienavnet er hentet fra
en af de forhen n?vnte jydske Gaarde. Af Andre kaldes han
samtidig: Sveigaard, Sveygaard, Sveiger og — et Par Gange —
Schweiger, den tydske Form af Navnet, som han ogsaa slutte-
Ugen selv — saavidt vides dog f?rst efter at han var fraflyttet
Christianssand — optog.

Det maatte natm'ligvis for Schweigaard v?re af v?sentlig
Interesse fremdeles at kimne forblive bosiddende i Christianssand,.
hvor han vistnok allerede paa denne Tid havde erhvervet sig
Hus og Grund (som han ved sin Bortflyttelse fra Stedet i 1767
synes at have solgt til Raadmand i Christianssand Peder Chri-
stensen) og hvor hans Hustru havde hele sin n?rmeste Sl?gt.
Det var derfor heller ikke hans Mening, ved at begive sig til
Stavanger, at tage sin faste Bolig der. Det var altfor mange
Baand, der knyttede ham til Christianssand til, at han ikke
skulde ?nske at forblive der, hvis det kunde ske uden at han
derved udsatte sig for ?konomiske Tab. Og det var paa
denne Tid heller ikke s?rdeles vanskeligt at opnaa dette. Lige-
som den tidligere Organistinde i Stavanger ikke selv havde be-
styret sin Post, men havde ladet sine Forretninger udf?re ved en
af hende dertil antagen Substitut^) og ligesom Schweigaard selv
jo hidtil havde fungeret i Christianssand som Organist for Gloger,,
saaledes kunde der naturligvis heller Intet v?re til Hinder for,,
at ogsaa han kimde ordne sig paa en lignende Maade. Og netop
paa dette Vis finder man at Schweigaard har indrettet sig, idet
han lod sin Organisttjeneste i Stavanger bestyre af en Vicarius^
medens han selv som hidtil forblev i Christianssand, hvor han
fremdeles forrettede Tjeneste for Gloger. Han afsluttede nemlig
26 Marts 1761 — altsaa kun faaDage efter at han havde ans?gt
om kgl. Confirmation paa sin Bestalling og flere Maaneder f?r
denne blev meddelt ham — en Contract med Christian Charisius ')^) Gfr. Skriyelse fra Ghristianssands Stiftamtmand til Byfoged Ringhofan af

30 April 1746. Stiftamtmandens Kopiebog.
') Han var en S?n af Gapitaine Emanuel Junge Charisius, der 2. Oct. 1710

blev Sedieut. i 2 Throndhjemske nat. Inft-eg., 11 Sept. I7l7 PremierL201

om at denne for en n?rmere bestemt Betaling skulde forrette
Organisttjenesten ved Stavangers Kirke, hvorhos der fra beggemen afgik 1727 sandsynligvis med Gapitaines Character. Den 14 Auguat
1753 blev han Tolder i Ghristianssand efter Generalauditeur Peter Smith,
der var udn?vnt til Embedet 23 April s. A., men paa Gnmd af Svaghed
igjen maatte s?ge Afsked, mod at svare Gancelliraad Riises Enke 60 Rdl.
aarlig Pension. If?lge kgl. Resol. af 23 Aug. s. A. maatte han stille Gau-
tion for 2000 Rdlr. Den 14 Marts 1758 erholdt han kgl. Tilladelse til at
aftr?de Embedet til S?nnen og d?de i Ghristianssand 4 Novbr. (begr. 10
Novbr.) s. A. Hans Boe var faUit Med sin Hustru Mette Dorothea Flug,
der d?de i Svigers?nnen Balles Hus i Ghristianssand 17 Juli 1777, 77 A.
gi., havde han f?lgende B?rn: 1. Peter Greorg G., der fra 1752—1774 var
Strandinspecteur paa Amager og Toldbetjent paa Drag?. 2. Hans Henrik
G., der 24 Febr. 1744 blev Seclient i Gapt. Bendix Leffehnanns Gomp.
af Generalmajor Ulricsdals (senere Reichweins) gevb. Infreg. og 14 Marts
1758 Tolder etter Faderen i Ghristianssand; han var Kammerraad og blev
19 Febr. 1768 const som Amtmand i Lister og Mandals Amt under Vacansen
efter afd?de Amtmand Stoud samt 1776 Tolder i Throndhjem og 20 Oc-
tober 1777 Justitsraad. Han d?de i Throndhjem 2 Juli 1779. Han var
2 Gange gift: 1) med Gathrine Hedevig , f i Ghristianssand

21 December 1776, noget over 49 Aar gi., og 2) i Throndhjem 7 October
1777 med Madame Friedlieb. 3. Anne Ghristine G., gift med en Heusner.

4. Esperence Tollerence G., gift i Ghristianssand 28 Januar 1756 (viet i
Huset efter kgl. Bevilling) med Toldskriver Eskild Balle. 5. Emanuel
Junge G., der 8 Decbr. 1756 blev Secheut reforme i 1ste Akershusiske
Infreg., virkl. Seclieut. i Skedsmoske Gomp. 2 Juni 1757, karact. Premierl.

22 Aug. 1759, virkl. Premierl. 25 Okt. s. A. samt Gapitaine 3 Aug. 1774.
Han d?de 3 Mai 1781. Gift med Inger Kirstine Borse, d?bt i Soldms Pr?ste-
gjeld 20 Decbr. 1749, t 1825, Datter af Hajvor Borse og Bolette Fredrikke
Monrad. Efter Mandens D?d ?gtede Enken 2) 17 Marts 1785 Greneral Fredrik
GrOner, f?dt paa Gaarden Yalde i Sande Pr?stegjeld 28 October 1728, f
der 1 Mai 1797, S?n af Oberstlieut Ghristian Fredrik G. og Gatharina
Winge. 6. Anna Sophie G., f?dt c. 1732, f i Fredriksstad i Sept. Maaned
1782, 50 A. gi., gift 1) i Ghristiania 21 Aug. 1753 med Jens Johan Henrik
Brunholt og 2) i Ghristiania 5 Juni 1765 med Regimentskvartermester,
senere Generalauditeur Jens Abildgaard. 7. Ghristian G., f?dt c. 1734, t
i Ghristianssand 4 Mai 1781 46 A. gi. Organist. Gift med Anne Kirstine
Wiborg, f?dt i Ghristianssand 9 Aug. 1747 (d?bt 14 Aug. s. A.), f der
22 Juli 1827. Datter af Jens Olsen W. og Apolone Ghristensdatter Beck.
Hun ?gtede efter Mandens D?d 2) i Ghristianssand 30 Novbr. 1784 Ba-
taillonschirurg Georg Frederich Heckel, om hvem se Ki?r, Norges L?ger,

5. 165. — I f?rste ?gteskab med Gharisius havde hun kun en Datter
a. Apolone G., f?dt i Ghristianssand 19 Juli 1777 8. Ferdinand August
G., f?dt 28 Februar 1738, t i Arendal 25 April 1806 (begr. 1 M^
s. A.). Han var Student, blev 1764 Fuldm?gtig i Vestindien, 1770
Gammarerrer og Pakhusforvalter paa St Groix, men maatte 1770 paa
Grund af Sygdom reise tilbage til Kj?benhavn og erholdt paa Ans?gning
Afsked 14 Sept. s. A. med en aarlig Pension af 330 Rdl. og L?fte om202

Sider var betinget et halvt Aars Opsigelse^). Schweigaard for-
blev saaledes fremdeles rolig i Ghristianssand, hvor han i 1764
sees at v?re bosat i 13de KvartaP). I Sept. Maaned 1765 fik
han en S?sterdatter af Konen i Huset og i 1766 opf?res han
derfor ogsaa i Kopskatmandtallet ?med Kone og et Barn over
12 Aar" ^), I det sidste Aar maatte han imidlertid ganske uventet
gj?re en Reise til Stavanger, idet Charisius uden iforveien i Hen-
hold til den mellem dem afsluttede Gontract at give ham V2
Aars Opsigelse i October Maaned forlod sin Stilling i Stavanger
' og ankom til Ghristianssand, hvor han if?lge den fungerende
Stiftsdirections Ordre af 30 Juni s. A. skulde betjene Organist-
posten?). Gharisius havde nemlig allerede under 12 Mai 1760
erholdt Magistratens Bevilling paa at succedere Gloger somBefordring. Han bosatte sig derpaa ved Fredriksstad i Norge, fra hvilket
Sted han gjentagende Gange s?gte Toldembeder, indtil han endelig 6 Marts
1793 blev Told- og Gonsumtionsinspecteur i Arendal. Hnn blev i Vest-
indien gift med Elisabeth Gooper, der d?de i et af Aarene 1787 — 1793,
Med hende havde han i 1787 8 B?rn, af hviljLe f?lgende 7 overlevede
Faderen: a. Henriette Dorothea G., f i Arendal 3 Aug. 1802 (begr. 7 Aug.
s. A.), 29 A. gi. Gift i Arendal 4 Marts 1802 med Organist og Stads-
musikus i Arendal Johannes Frank, t i Arendal 7 Novbr. 1732 (begr.
14 Novbr. s. A.) 55 A. gi. Han ?gtede 2) i Arendal 4 Januar 1805
Karen' Brinck Backer, f?dt i Arendal 1784 (Hjemmedaaben stadf?stet 21
Mai s. A.), t der 6 Marts 1823 (begr. 13 Marts s. A.), D. af Postmester
Nils B. og Elen Fredriksdatter Dahll. b. Emanuel C., der blev confirmeret
16 A. gi. i Arendal 10 Marts 1793. Var Skibsf?rer, e. Anne Sophie G.,
f. paa S* Groix 12 Febr. 1778, confirmeret 15 A. gi. i Arendal 10 Marts
1793, t paa Sophienlund paa Trom?en 16 Juli 1840. Gift i Arendal 16
October 1800 med Skibsrheder og Tr?lasthandler Consul Anders Dedekam,
d?bt i Arendal 18 Marts 1771, t der 27 Marts 1843, S?n af S?ren Dedekam
og Margrethe EUefsen. d. Ferdinanda Augusta G., f. 18 Januar 1780,
confirmeret i Arendal 2 April 1797, t i Ghristiania 16 Januar 1849. Gift

1) S?krigscommissaire Gabriel Hetting , 2) Slotsintendant Hans Ditlev
Franciscus v. Linstow. e. Julius G., f?dt c. 1780; Styrmand, f. Georgine
Ghristiane C., f?dt i Fredriksstad 1782, confirmeret i Arendal 15 A. gi.
2 April 1747; gift 1) i Arendal 25 Sept. 1800 med Apotheker Andreas
Sevald Holck, t der 19 Decbr. 1811 (begr. 24 Decbr. s. A.) 46 A. gi. og

2) i Arendal 21 Januar 1813 med Mogens Moe fra Kongsberg, g. Septima
G., confirmeret i Arendal 12 April 1801, f i Christiania 16 Juni 1835 i
sit 51 Aar; gift med James Thomasen paa Torp i Skjeberg.

^) Ghristianssands Bythingsprotokol for 1766 (Retsp. No. 2143.) S. 377.

^) Gontributionsregnskab for Ghristianssand 1743 — 67.

?) Ghristianssands Bythingsprotokol for 1766. (Retep. No. 2143.) S. 377.203

Organist i Ghristianssand og s?gte strax om at erholde kgl.
Gonfirmation herpaa, men dette lykkedes ham dog ikke, idet
Kongen under 21 Juni s. A. resolverede ?uds?ttes til Vacance
sker"^). Da han saaledes ingen Sikkerhed havde for efter
Glogers Afgang ogsaa i Virkeligheden at erholde hans Post og
han i alle Fald, saal?nge Gloger var i Bestillingen, maatte se at
faa sig et andet Levebr?d, indgik han i 1761 med Schweigaard
den oven omhandlede Gontract om at fungere som Organist ved
Stavangers Domkirke i hans Sted. Af hvilken Grund Stiftsdirec-
tionen har fundet det n?dvendigt at paal?gge Gharisius nu at
overtage Functionen som Organist ved Ghristianssands Domkirke
vides ikke. Om det har v?ret Misn?ie med Schweigaard eller
andre Omst?ndigheder, der muligens har staaet i Forbindelse
med den af Gloger drevne Virksomhed som Orgelbygger kan ikke
med Sikkerhed afgj?res. At Gloger har v?ret en ret dygtig Orgel-
bygger er der neppe tilstr?kkelig Grund til at betvivle, derimod synes
han i alle Fald senere ikke at have taget dét saa n?ie med at op-
fylde de Forpligtelser, som han havde paataget sig. Han har vist-
nok trods sin Dygtighed v?ret en fra Characterens Side mindre
paalidelig og retskaffen Person. Saaledes blev han i 1764 belagt
med Arrest af Greven af Wedel-Jarlsberg, fordi han havde paa-
taget sig Forf?rdigelsen af et Orgel i Sems Kirke, men forlod
Stedet f?r Arbeidet var f?rdigt, efter at have oppebaaret hele
den omcontraherede Betaling for sit Arbeide^). Og det samme
var Tilf?ldet med Reparationen af et Orgel i Frue Kirke i
Throndhjem ^). Da Jian i denne Anledning efter Anmodning fra
Stiftamtmanden i Throndhjem efters?gtes for at bel?gges med
Arrest, opholdt han sig i Arendal, sandsynlig ogsaa her beskj?f-
tiget med Arbeide ved Kirkens Orgel. Da man imidlertid kom
for at hente ham, havde han i st?rste Skyndsomhed forladt
Byen uden at efterlade sig nogensomhelst Eiendom af V?rdi.
Ja det synes endog som han har v?ret mist?nkt for at have
havt nogen Del i Organistens D?d i Arendal. Denne var nemlig^) Ghristianssands Stiftamtmands Copiebog.
') Ghristianssands Stiftamtmands Copiebog.204

afgaaet ved D?den efter at han samme Dag havde v?ret i Selskab
med Gloger og en tredie Person og i deres Selskab nydt en Kop
Kaflfe. Strax efter var det at Gloger som omtalt forsvandt^).
Men hvilken Mistanke man end i saa Henseende n?rede, kan
den neppe have v?ret grundet, da Gloger forblev i sin Stilling,
indtil han mider 30 Juni 1769 fra 1 Januar s. A. at regne afstod
Organisttjenesten ved Christianssands Domkirke til Charisius mod
600 Rdl., paa hvilken Accord han erholdt kgl. Gonfirmation den
27 October s. A. ^). Det t?r dog muligens have v?ret Tilf?ldet,
at Stiftsdirectionen ogsaa kan have v?ret misfom?iet med Schwei-
gaard, thi det heder i 1768 at Orgelet i Christianssands Dom-
kirke manglede en hel Del — 511 — Piber samt i ?vrigt til-
tr?ngte Reparation, hvilken Gloger if?lge sin Bestalling var for-
pligtet til at udf?re^). Hvad nu end Grunden kan have v?ret
til Stiftsdirectionens Forlangende om at Charisius skulde over-
tage Organisttjenesten i Christianssand, maatte i ethvert FaJd
Schweigaard, der var forpligtet til at s?rge for Organisttjenestens
forsvarlige Udf?relse i Stavanger, strax begive sig did for at
tr?ffe en i alle Fald midlertidig Ordning. Selv overtog han
neppe sin Post her. Det heder ogsaa i en Skrivelse af 13 Fe-
bruar 1768 fra Provst Arentz i Stavanger til Biskoppen i Chri-
stianssands Stift, at ?den Person ved Navn Bentzen, forhen
Organist ved Korskirken i Bergen, som her ad interim var an-
taget, var et uroligt Hoved, som man itide maatte se at skille
sig med" *). Schweigaard lod derefter den 30 Juni 1766 Charisius
beskikke til atter igjen at tiltr?de sin Stilling i Stavanger, og da
denne bestemt v?grede sig herfor, anlagde han ved St?vning af
7 Juli s. A. Sag mod ham, der incammineredes den 15 n?st-
efter ved Christianssands Bything^). Ved Byfogdens Dom af
22 August s. A. blev derefter Charisius d?mt til at holde sig
Contracten efterrettelig og igjen begive sig til Stavanger for at^) Christianssands Stiftamtmands Gopiebog.
^) Norske Aabne Breve og Gancelli-Indl?g.
^ Christianssands Bythingsprotokol for 1768 (Retspr. No. 2143).
*) Indkomne Skrivelser tilBiskopen i Christianssands Stift 1743—1772 i Chri-
stianssands Bispearchiv.
^) Christianssands Bythingsprotokol for 1766 (Retspr. No. 2143) S. 377.205

overtage Organisttjenesten sammesteds, indtil han efter if?lge
Contracten at have givet Schweigaard lovlig Opsigelse kunde fra-
tr?de Samme, hvorhos han i Procesomkostninger blev d?mt til
at betale 6 Rigsdaler^). Som rimelig var Schweigaard ikke her-
ved skadesl?s og han anlagde derfor kort efter en ny Sag mod
Charisius for at erholde sine Reiseudgifter til Stavanger erstattede,
men herfor frikjendtes — m?rkelig nok — Charisius ganske ved
Byfogdens Dom af 20 October 1766^). Sandsynligvis har den
ovenn?vnte Dom ikke gavnet Schweigaard synderligt, thi han
s?gte 1767 om at erholde en kgl. Ordre til Charisius om paany at
begive sig tilbage til Stavanger, men ved Stiftets Skrivelse af 6
Juni 1767 blev det ham meddelt, at Cancelliet under 2 April
n?stf?r havde resolveret: ?forbliver ved Lands Lov og Ret*^),
og Charisius forblev derfor vistnok siden i Christianssand, indtil
han i 1769 afl?ste Gloger som virkelig Organist der. Sagen
havde vistnok ogsaa for Schweigaard mindre Betydning. Thi
da Charisius havde Exspectance paa Embedet efter Gloger, der
sandsynligvis senere har v?ret halv n?dsaget til at overdrage
Bestillingen til ham, noget som Schweigaard let maa kunne have
indseet snart maatte blive Tilf?ldet, har han vel forstaaet, at
han i ethvert Fald snart blev n?dt til alligevel at se sig om efter
paa nyt at komme i anden Virksomhed. Hertil fremb?d der sig
ogsaa netop paa denne Tid en god Anledning, idet Organist-
posten ved Kongsbergs Kirke netop paa denne Tid var bleven ledig
efter Oi^anist Nicolai Clausen, der var bleven ansat som Factor
ved de kgl. Silke- og Uldfabrikker paa Kongsbei^. Det kunde jo
synes naturligst at Schweigaard selv havde overtaget sin Post i
Stavanger, men det har formodentlig af flere Grunde v?ret ham
behageligere at komme til Kongsberg. En ydre Anledning hertil
kan muligens have v?ret, at han paa Kongsberg allerede tid-
ligere havde en Svoger bosat. En ?ldre S?ster af hans Hustru,
Mette Kirstine Klastrup, var nemlig allerede 5 Sept. 1737 bleven^) Christianssands Bythingsprotokol for 1766. 1. c.

^) Christianssands Bythingsprotokol for 1766 (Retspr. No. 2143) S. 547.

^) Christianssands Stiftamtmands Gopiebog.206

gift med Kleinsmed Christian J?rgenss?n H?g paa Kongsberg^)
cg det maa have v?ret deres Datter, der som forhen omtalt
havde v?ret i Schweigaards Hus. V?sentligere var det utvivl-
somt, at Organistposten paa Kongsberg var bedre aflagt end
Stillingen som Organist ved Stavanger Domkirke. Under hvilken
Dato Schweigaards Bestalling som Organist paa Kongsberg blev
udf?rdiget, vides ikke. Uden Tvivl skeede det i Slutten af Juli
Maaned eller snarere i de f?rste Dage af August 1767. Den
8de August var han i alle Fald allerede beskikket, thi under
denne Dato tilskrev nemlig Ghristianssands Stiftsdirection ham
og lyk?nskede ham med Ans?ttelsen, idet den samtidig bad ham
om at tilbagesende den ham meddelte Bestalling som Organist
i Stavanger 2). Schweigaard var uden Tvivl allerede da med sin
Hustru frafljrttet Ghristianssand, thi han n?vnes ikke i Kopskat-
mandtallet for denne By for 1767, der er afifattet 1 Januar s. A.,
ligesom han ikke heller findes anf?rt blandt de derfra i 1766 og
1767 udflyttede, men da Listen over disse netop mangle for
Januar Maaned 1767^), er det vel sandsynligt at han allerede
paa denne Tid har forladt Ghristianssand. F?rst i November
Maaned s. A. findes han opf?rt blandt de til Kongsberg ind-
flyttede*), og har derfor sandsynligvis i Mellemtiden opholdt sig
i Ghristiania for der personlig at virke for sin Ans?ttelse. Han
maa dog allerede tidligere have v?ret et kortere Ophold paa
Kongsberg, da han allerede under 30 Sept. s. A. skal have ud-
f?rdiget Kvittering til Faktor Glansen om at have modtaget
Orgelet i Kongsberg Kirke ^), hvilket vel tillige vil sige at han
fra denne Tid selv har overtaget sin Post som Organist der.
Formodentlig har han dog f?rst senere i Novbr. Maaned taget
fast Bohg paa Stedet.

Efter at Schweigaard var tilflyttet Kongsberg vides der ikke^) Ghristianssands Ministerialbog. Han kaldes senere Leverandeur paa Kongs-
berg. Ghristianssands Skifteprotokol 1750—60 (Retsprotokol 2159), S. 160 f.
-) Ghristianssands Stiftamtmands Gopiebog.
'i Gontributionsregnskabet for Ghristianssands By 1743—1767.
*) Gontributionsregnskabet for Bergstaden Kongsberg.
^) L. M. B. Aubert, Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom, S. 217.207

meget om ham. Ved Skj?de af 3 Juni 1775, thingl?st IGDecbr.
s. A., kj?bte han her af Torkel Tandberg et toetages Hus med
Bryggerhus og en liden Urtehauge, der paa Skiftet efter hans
D?d v?rdsattes for 250 Rdl. Foruden Opfyldelsen af sine
Embedspligter, synes han tillige at have virket som Forf?rdiger
af musikalske Instrumenter. Thi i hans Bo fandtes ved hans
D?d forskjelligt derhen h?rende V?rkt?i og forskjellige Slags
musikalske Instrumenter ligesom Boet ogsaa havde tilgode en
mindre Sum hos Byens musikalske Selskab for et Glavesin.
Han forandrede her, som allerede n?vnt, formodentlig som
F?lge af den Udbredelse det tydske Sprog havde blandt de
mange tydske Bergfolk, Familienavnets Skrivemaade til Schweiger.
Kort efter sin Ankomst mistede han sin Hustru, med hvem han
ingen B?rn havde, men kort efter indgik han paany Egteskab
med en Enke, der bragte ham i alle Fald en Steddatter og med
hvem han ogsaa selv fik flere B?rn. Om disse og deres Efter-
sl?gt henvises til den n?rv?rende Skildring vedf?iede Stamtavle.
Efter i omtrent 12 Aar at have virket som Organist paa Kongs-
berg, d?de Schweigaard i Aaret 1781 og blev begravet 27 April
s. A. 62 A. 27 D. gi.*). Skiftet efter ham begyndte 30 April 1781
og sluttedes 11 Juli 1782. Naar det andet Steds siges at han
d?de 1 April 1781, da kan dette neppe v?re ganske korrect.
Thi ikke blot var det ganske undtagelsesvis at et Lig kunde
blive staaende omtrent 4 Uger over Jorden inden det blev be-
gravet, hvortil der i ethvert Fald kr?vedes Bevilling, som ikke
vides at v?re erhvervet, men den angivne Datmn vil heller ikke
godt kunne komme i Overensstemmelse med Daabsdatoen den
26 Marts 1719. Skulde Schweigaard nemlig, som angivet, v?re
d?d den 1 April 1781, maatte han v?re f?dt den 4 eller 5 Marts
1719, men det synes i saa Fald lidet rimeligt, at han f?rst
skulde v?re bleven d?bt over 20 Dage efter F?dselen. Den
almindelige Regel var nemlig paa denne Tid, 'at Daaben foregik
den f?rste S?ndag efter at Barnet var kommen til Verden og
ganske undtagelsesvis senere end 8 Dage derefter. Thi vistnok^) Kongsberg Ministerialbog.^) Ghristianssands Ministerialbog.

^) Paa Skiftet 4 Februar 1749 efter Moderen angives hun nemlig at v?re

24 Aar gi. Ghristianssands Skifteprotokol 1742—1755 (Retsprotokol No.

2158) S. 363 fif.
^) Ghristianssands Skifteprotokol 1750—1760 (Retsprotokol No. 2159) S.160f.

— Efter sin 1ste Hustru Inger Pedersdatter Schaarups D?d ?gtede Nils208

havde man ogsaa paa denne Tid Hjemmedaab, men det v?r
dog her ogsaa Regelen at denne skulde bekr?ftes i Ku*ken, saa-
snart det paa nogen Maade kunde ske. At Schweigaard ikke
har v?ret hjemmed?bt kan man vistnok v?re ganske sikker paa;
thi hvor slet end Ministerialb?gerne paa denne Tid i mange
Henseender kunne v?re f?rte, vil det vistnok meget sj?lden be- i
findes, at man ikke af Tilf?rselen i samme vil kunne se, om det
er Gonfirmation af en allerede stedfunden Hjemmedaab der er h s
foregaaet eller ei. Men den i Kirkebogen ved Schweigaards ^
Daab skeede Tilf?rsel giver ingensomhelst Grund til at antage, n?rsi
at han tidligere skulde have v?ret hjemmed?bt. Sandsynligvis jerb
beroer det blot paa en Feilskrift at D?dsdagen er bleven sat tilnneorecden Iste April istedetfor til den 21 April, der vil passe langt "^ N

luset

bedre. Antages det nemlig at Organisten er d?d denne Dag, i 29
vilde han efter den i Kongsbergs Ministerialbog angivne AJder
v?re f?dt den 24 eller 25 Marts 1719. Han vilde da v?re be-
graven 6 Dage efter D?dsfaldet, hvilket passer s?rdeles godt,

men rigtignok d?bt allerede den f?lgende eller 2 Dage efter p^.^^

F?dselen, hvilket man maaske vil finde paafaldende. Den 26 ^^^a^

Marts 1719 var imidlertid netop en S?ndag og det er derfor og ti

meget sandsynligt, at Daaben kan have fundet Sted et Par Dage 1

efter F?dselen. Schweigaard var — som allerede n?vnt — 2 Gange j^

gift; 1ste Gang ?gtede han 14 Novbr. 1752 i Christianssand j^s f

Laurette eller Laurentse Klastrup^), der var f?dt i Aaret 1724'), laaG;

uden Tvivl i Christianssand, hvor Faderen Nils Larsen Klastrup var : § J

en af Byens mindre Handelsm?nd. Moderen hed Inger Peders- f ^?
datter Schaarup. Nils Klastrup var uden Tvivl en Jyde af F?dsel

og skrev sig sandsynligvis fra en af de to Landsbyer af dette ]
Navn, der laa i det nordlige Jylland. Han d?de i Christianssand

9 Oct. 1755^). Moderen Liger Pedersdatter Schaarup, der J^

?3.3
miliei[Il Schweiger, SI =berg 27 April
ngsberg 22 No
770 med Alhec
lerbo og MargrInnenne Schweigaa
8 Novbr. 1813
uset) med Seili
29 Marts 178
orents GhristiaiKrager?21 Aug.
hjemmed?bt 29rederik Dahll S. sn Christine S., f?dt ier? 19 Januar 1813
|t 27 Febr. s. A.) t der
3g t i Krager? 18 vbr. 1843. * i Krager?
1815 (begr. 23sJcbr. 1839 med Fragte-
4 Uger gi. d Tobias Olsen, f?dt i
jer? 5 August 1812, t
og blev 1858 Fj 'istiania 30 August 1866,
ds Fyr ved Kraf^ Matros Ole Tobiasen
r. 1838 med Apgeborg Marie Olsdatter.
aa Gaarden Hersi 1 S?n.

1815, D. af Byf
S. og Johanne G^
ch. 6 B?rn.Peder Siilias S., f?dt i Krager?
24 Marts F 1848. Skibsf?rer,
ved Forlig Ugift,
til KragiChristine Susanne
S., f?dt i Krager?
18Aug. 1816 (d?bt

10 Oct. s. ?.).
Lever i Krager?.
* i Krager? 25 Mai
1841 med Styr-
mand Knud Olsen,
f?dt i Krager? 18
Juni 1815, 1 1852
ved Forlis med
Brig. ?Gourer**,
S. af Matros Ole
Tobiasen og Inge-
borg Marie Ols-
datter. 4 B?rn.iristiania 26 Ja Agnes S., f?dt i Christiania 9 Juli
'3. 1881., 209

d?de sammesteds 1 Defcember 1748, var formodentlig ogsaa fra
Damnark, hvor Sch?arup er et hyppigt forekommende Gaards-
navn. Med Schweigaard fulgte hans Hustru til Kongsberg, men
afgik her efter kun omtrent 2 Aars Ophold ved D?den i Aaret
1769 (begr. 22 Novbr. s. A.)^), uden i sit Egteskab at have
havt B?rn. De opi:ettede derfor ogsaa under 3 Novbr. 1768
med hinanden et gjensidigt Testamente, if?lge hvilket den L?ngst-
levende af dem skulde beholde det hele Bo uskiftet mod at ud-
rede 20 Rdl. til den F?rstafd?des Arvinger, saafremt Vedkom-
mende paany indlod sig i Egteskab. I modsat Fald sJ?ulde Boet
ved dennes D?d deles mellem begges Arvinger efter Loven. Paa
dette Testamente erholdt Schweigaard og Kone 25 Novbr. 1768
kgl. Confirmation*). Her underskriver baade Schweigaard og
Hustru sig ?Schweiger*, medens Texten samtidig har ?Schwei-
gaard*, n?rmest en Overgangsform fra det rent danske Svei-
gaard til det rent tydske Schweiger. Efter Konens D?d forblev
Schweigaard ikke l?nge ugift. Thi allerede 30 Mai 1770 ?gtede
han paa Kongsberg Alhed (eller Adelheid) Kj?rbo, Enke efter
Msr John Hofif^). Denne hans 2den Hustru var f?dt paa Kongs-
berg 1738 (d?bt 21 Mai s. A.) og var en Datter af Procurator
Nils Kj?rbo og Margrethe Schouberg*), en Datter af Raadmand
i Christiania og kst. Sorenskriver paa Eker Christian Schouberg ^),Klastrup 2den Gang Maren Larsdatter, med hvem han ingen B?rn havde.
I sit 1ste Egteskab havde han kun de 3 ovenfor i Texten n?vnte B?rn.

^) Kongsbergs Ministerialbog.

*^) Norske Aabne Breve og Cancelli-Indl?g 25 Novbr. 1768.

'^ Kongsbergs Ministerialbog.

*) 1. c.

'O Ekers Ministerialbog. Han var en S?n af Lagmanden i Oslo Lagd?mme
og Assessor i Overhofretten i Norge Laurits Ghristenss?n ^Wendel* (det
vil sandsynligvis sige Wendelboe, altsaa en Jyde), der, som ovenfor anf?rt,
var en af de norske Gommissairer, der deltog i Udarbeidelsen af Ghri-
stian den 5tes norske Lov. Han angives i Aaret 1665 at v?re 44 A. gi.
og var saaledes f?dt c. 1621. Han var i 1652 og 1653 Foged over
Bragem?s og Lier og forpagtede f?rstn?vnte Aar imder 14 Decbr. af Stat-
holderen i Norge Hr. Gregers Krabbe de tvende Ulvelands Hovedgaarde
paa Eker med tilliggende 7 Sagbrug og Kv?mehus i Skotselven fra St.
Hansdag 1653 til Aarsdagen 1657 at regne mod en aarUg Afgift af 500
Rdl. og 2000 firskaame Furudeler, paa hvilken Forpagtning han den 23
Febr. 1653 erholdt kgl. Gonfirmation. (N. Rigs-Reg., X. S. 590). Forpagt-

14210

gjeimem hvem Professor Schweigaard nedstammede fra Lagmand
Laurits Christenss?n, der var en af dem, der deltog i Udarbeidelsenningen fornyedes atter for de f?lgende 3 Aar til St. Hansdag 1660 yed Konge*
brev af 26 Febr. 1656. 25 October 1661 kaldes han ?Forvalter over
Ulveland og wohnhaftig paa Bragem?s". Han havde ogsaa, som det sees
af et Kongebrev af 28 Marts 1653, forpagtet Str?ms Hovedgaard i Skouger
ved Drammen. (N. Rigs-Reg., X. S. 609.). Om han er den Laurits Chri-
stenss?n der i 1663 var Fuldm?gtig hos Byfogden paa Bragemses Chri-
stopher Hanss?n Galskj?dt, vides ikke, men den 17 Marts s. A. fik han
kgl. Bestalling ?at v?re Raadmand i Christiania udi den Raadmands
Sted dm* i Byen, hvis Plads f?rst ledig vorder saa og som en Fuldm?gtig
paa samtlige os elskelige Borgermester og Raads Vegne i he^ Christiania
at have god Tilsyn udi for°? Bragem?s, Drammen og Str?ms?, saavidt
Christiania Bys Privilegier sig str?kker og Byens ?vrighed vedkommer',
dog var det ham ikke tilladt ?der sammesteds noget som Byen vedkommer
at foretage, forandre eller slutte, uden Borgermester og Raad i Christiania
deres Videnskab, Raadf?ring og Samtykke". — Den 27 August 1667 fik
han bevilget at maatte nyde samme Anpart af Byens Accise og Indkomst
som en Borgermester i Christiania, blev 12 Januar 1670 Vicelagmand i
Oslo Lagd?mme, og tiltraadte allerede det f?lgende Aar Embedet som
virkelig Lagmand efter afd?de Dr. Peder Hegerfeldt (begr. i Christiania
19 Mai 1671), hvorfor han ogsaa n?vnte Aar — 1670 — afstod sit
Raadmandsembede til Laurits Jacobss?n, der fik Bestalling som Raadmand
i hans Sted 13 Sept. s. A. — I 1672 havde han Buskerud Gaard i For-
pagtning af Daniel Knoph og 2 April 1677 blev han tillige Assessor i
Overhofretten i Norge samt fik 16 Januar 1678 Rang med Lands-
dommere i Danmark og hans Hustru i lige Maade Rang og Gang iblandt
Kvinderne ?efter hendes Mands Condition'^. Den 4 Marts 1681 fik han
sin Livstid bevilget Altare Catharine og Ahn Pr?bende, der i over sexti
Aar i de sidste fire Lagm?nds Tid havde Ugget til Oslo Lagstol. Den
24 Marts 1683 fik han Bevilling til at v?re fri for alle kgl. Commissioner
og Forretninger uden alene Lagmandsembedet, hvilket han dog ogsaa
under samme Dato fik Bevilling til at Vicelagmanden maatte bestyre for
ham, for at han igjen kunde bringe sine Forretninger paa Fode, da han
snart paa 3 Aars Tid havde opholdt sig i Kj?benhavn som Medlem af den
Commission, der skulde udarbeide en ny Lovbog. Under 17 Marts 1683
fik han tilligemed de ?vrige norske Medlemmer Tilladelse til igjen at reise
tilbage fra Kj?benhavn, da den norske Lovs Revision nu var tilende. I
1687 afstod han sit Lagmandsembede til Svigers?nnen Hannibal Stockfleth,
der paa sjy Aar havde bestyret Embedet uden L?n, f?rst under Laurits
Christenss?ns Ophold i Danmark i 3 Aar og siden if?lge kgl. Befaling,
hvilken Afstaaelse confirmeredes af Kongen, der under 16 April s. A.
meddelte Stockfleth Bestalling som virkelig Lagmand i Oslo Lagd?mme.
I 1692 var Laurits Christenss?n i Kj?benhavn og maa vistnok v?re d?d
kort efter. Han synes en Tid at have v?ret en formuende Mand, men
senere gik det vistnok tilbage med ham, da ban i sine senere Aar synes
at have v?ret i stor Pengemangel. Gift med Margrethe Pedersdatter
Holm, der d?de i Kjie^benhavn i 1682, hvorfra Liget blev f?rt til Bragem?s,211

af Christian den Vtes norske Lov. Den 29 Sept. 1759 blev hun
paa Kongsberg gift med John Hoflf, der da tidligere havde v?rethvor det bisattes 3 Marts s. A. Med denne Hustru havde han f?lgende
B?rn: 1. Ulrik Fredrik ? Vendel **, han kaldes senere Uhik Fredrik Schou-
berg, da han i 1692 m?dte ved Bythinget paa Bragern?s paa Faderens
Vegne. 2. Peter Christian , Vendel ?* eller ? Schouberg **, der l?nge havde
tjent ved Oslo Lagthing — formodentlig altsaa som Lagthingsskriver —
og 16 Januar 1697 blev Sorenskriver over Modum og Sigdal efter afd?de
J?rgen Hanss?n Nachskov. Under 5 April 1699 s?gte han om ogsaa at
erholde Ekers Pr?stegjeld efter den afd?de Sorenskriver der Abraham
Isachss?n, som kun havde havt dette ene Pr?stegjeld, hvilket blev bevilget
18 April 1699. Paa sin Bestalling fik han Confirmation 27 Januar 1700.
Under 17 Oct. 1721 fik han sin nedenn?vnte Broder beskikket til som
Fuldm?gtig at bestyre Embedet og oprettede den 29Decbr. 1721 et Testa-
mente, der blev kgl. confirmeret den 24 Januar 1722, hvorved denne ind-
sattes til hans Arving. Han d?de i Eker 1722 (begr. 14 Januar s. A.)
51 A. 1 M. gi. Ugift. 3. Christian , Vendel ** eller , Schouberg ", der f?rst
havde studeret Theologi, men senere havde lagt sig efter Jurisprudentsen og
i 4 Aar v?ret Lagthingsskriver ved Christiania Lagstol, da han under 20
Januar 1720 s?gte om at blive Borgermester i Christiania efter afd. Borger-
mester Nils Roll; han paaberaabte sig da sin Tjeneste under Fiendens Invasion
i 1716 og fremlagde General Lutzows og Vice-Statholder Krags Attester
om efter bedste Evne at have v?ret behj?lpelig med at forsyne Armeen
ved neb?k med Forn?denheder. Han blev 8 April 1720 Raadmand i
Christiania, men erholdt igjen Afsked som Saadan allerede 7 April 1721;
blev 18 Oct. s. A. beskikket til som Fuldm?gtig at bestyre Broderens
Embede som Sorenskriver i Eker, Modum og Sigdal, men afgik allerede
s. A. ved D?den (begr. 6 Aug. 1722) paa Gaarden Hals i Eker 49 A.
7 M. gi., hvorfor Svigers?nnen Nils Kj?rbo blev const. i Embedet. Han
var gift, men Konens Navn vides ikke. I sit Egteskab havde han f?lgende
B?rn: a. Margrethe Alhed S., d?bt i Eker D. 19 p. Tri. (o: 2 October)
1701, begr. der 8 Uger gi. 7 Decbr. s. A. b. Cathrine Margrethe S., d?bt
i Eker 5 December 1702, f i Lands Pr?stegjeld lONovbr. 1767 65 A. gi.;
gift i Land 20 Juni 1737 (trol. 6 Mai s. A.) med J?rgen Olsen Stensrud*
c. Laurits S., d?bt i Eker 3S?nd. iAdv. (o: 16 December) 1703. d. Alhed
S., d?bt i Eker 1 S?nd. a. Eph. (o: 11 Januar) 1705. e. Margrethe S.,
d?bt i Eker 3 April 1707, begr. paa Kongsberg 10 Febr. 1742 omtrent
35 A. gi.; gift i Eker 7 Sept. 1726 med Nils Kj?rbo. f. Christian
Klebo S., d?bt i Eker D. Tri. (o: 3 Juni) 1708. g. Christen S., d?bt
i Eker 12 Jan. 1710. h. Uh-ik Fredrik S., d?bt i Eker Maria Be-
budelsesdag (o: 25 Marts) 1711. i. Ingeborg S., d?bt i Eker 28 April
1712. k. En d?df?dt Datter, begr. i Eker Pintseaften (o: 15 Mai)
1717. — 4. Catharina Margrethe ? Vendel " eller Schouberg, der if?lge
Faderens Bestemjnelse af 26 Januar 1684, thingl?st paa Bragern?s By-
thing 28 Febr. s. A., skulde gaa lige i Arv med Br?drene, da hun i hans
Alderdom og Enkestand forestod hans Hus. Hun blev 8 Juni 1687 gift
paa Bragern?s med Vice-Lagmand i Christiania Lagd?mme Hannibal
Stockfleth, d?bt i Christiania 4 Febr. 1649, t paa Bragern?s 25 December

14*212

gift 2 Gange og havde mange B?rn^). Ogsaa i sit Egteskab
med Alhed Kj?rbo havde Hoflf mange B?rn, af hvilke dog neppe
flere end en Datter, Ursula Maria Hoflf, d?bt paa Kongsberg 11
April 1764^), overlevede Faderen. Hun skal imidlertid v?re d?d
i ung Alder ved et Fald fra Hesten^). Efter Schweigaards D?d
forblev hans Enke i mange Aar boende paa Kongsberg i meget
smaa Kaar. Hun havde som Pension af Bergkassen aarlig kun
12 Rdl. og ans?gte derfor under 25 Januar 1782 om at maatte
bUve tiUagt et lidet Till?g af Kongsbergs Kirkekasse, ?da min
sal. Mand den meste Part af sin L?n som Organist n?d af be-
meldte Kasse, siden han istedetfor forrige Organist Nicolai Clausen,
som blev antaget til Factor, fra Ghristianssand blev hidkaldet
for 15ten Aar siden, hvor han sin tilh?rende Gaard og Eiendom
med et Par hundrede Rigsdalers Forlis da maatte afh?nde.*
Hun var nu efterladt ?i yderlige Omst?ndigheder** med ?4re
smaa umyndige B?rn" uden at have det N?dt?rftige til Livs-
ophold. Ans?gningen blev den 5 Febr. s. A. sendt Etatsraad
Hiort og Biskop Schmidt til Erkl?ring og da disse M?nd under
22 Marts s. A. bevidnede, at Supplicantindens Forfatning var
?meget beklagelig og hendes Vilkaar saa usle, at hun ikke kan
fors?rge sig selv og sine umyndige B?rn, end sige give dem en
skikkelig Opdragelse", blev der Ted kgl. Resol. af 29 Mai 1782
tilstaaet hende 20 Rdl. aarlig af Kongsbergs Kirkekasse *). I sit
Egteskab med Schweigaard havde Alhed Kjerbo 3 B?rn, og det
4<ie Barn der omtales i hendes Ans?gning maa derfor v?re af
hendes Egteskab med Hoflf. Da disse B?rn samtlige senere for-
lod Kongsberg og efterhaanden nedsatte sig i Krager?, flyttede
og Enken derhen. Her d?de hun i en Alder af ?83" Aar 13
Juni 1813 (begr. 19 Juni s. A.)?).1721 (begr. 2 Januar 1722), S?n afRaadmand i Christiania, tidligere Foged
i Land og Valders Jacob Stockfleth og Anna Bentsdatter. Han blev senere
Etatsraad, Assistentsraad i Overhofretten og Medlem af Slotsloven. Fra
ham nedstammer den yngre Linie af den adelige Familie Stockfleth.

*) Kongsbergs Ministerialbog.

') 1. c.

^) L. M. B. Aubert, Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom, S. 218.

^) Norske Missiver og Gancelli-Indl?g 29 Mai 1782.

*) Krager? Ministerialbog.213

Sp?rgsmaal og Svar.Svar paa Sp?rgsmaal.
IX.

Hojesteretsadvokat G. Liebe skriver i ^Personalhistorisk tids-
skrift, 2den r?kke*, I. 237: ?Ligeledes m?tte jeg ?nske at erholde
n?rmere oplysninger om min bedstefader p? m?drene side, pastor
Morten Munck, i ?gteskab med Ida Amalie Barfod (d?d 1833),
der — i en meget ung alder — afgik ved d?den ?r 1791 som
s?gnepr?st i T?rnby p? Amager.?

S? lojerligt det end kan synes, har jeg forst i dag fundet
lejlighed til at efterse mine samlinger, og, hvad jeg i dem har
om pr?sten Munch {ikke Munck) og hans n?rmeste, skal jeg
her meddele:

Morten Munch var en son af pr?sten Soren Mortensen Munch,
f?dt i Torsager 1712, student fra ?rhus skole 1731, teologisk
kandidat (non cont.) 21ste apr. 1738, pers. kapellan i Lang?
(Tarup) og Vinge 4. nov. 1740, pr?steviet d. 30de novb., sogne--
pr?st i Kolind, Ebdrup og Skarres? 30de juU 1745, d?d pludselig
ved tebordet 21ste septb. 1770^). Gift med Gertrud Helene
Sindalin, med hvem han havde ?tte sonner og tre d?tre. Han&
enke d?de i Gren? i april 1778*).

Morten Munch var, if?lge vit?protokollen i S?llands bispe-
arkiv, f?dt i Kolind kort for pinse 1754^), blev student fra ?r-
hus skole 1772, tog 2den eksamen 1773, teologisk attestats (en-
stemmig lavdabilis) d. 14de desb. 1779, var derp? i fem ?r
dekanus ved kommunitetet, indtil han 19de avg. 1785 kaldtes
tD residerende kapellan i T?rnby og pr?steviedes samme dag*).
Efler pr?sten N. F. R. Withs d?d d. 19de juU 1788 blev han
d. 29de avg. samme ?r kaldet til pr?st sammesteds, men d?de
allerede d. 13de apr. 1791 af m?slinger^). — D. 18de oktb. 1785*) Wibergs pr?stehistorie II, 239.

?) ,Kbhvnske Tidender* 1778 nr. 30.

") 1754 indtraf pinse d. 2d?° juni (R. W. Bauers ,Calender").

*) Wibergs pr?stehistorie III, 287.

*) T?rnby kirkebog.214

havde han i Roskilde^) bryllup med Ida Amalie Barfoed^), d?bt
d. 29cle juni 1761 ?) (f?dt 24de Juni?), ilyttede efter sin mands
d?d til Roskilde, hvor him siden boede, og hvor hmi d. 21de
septb. 1833 d?de i huset hos sin datter. — De havde bomene:

1) Soren Munch, f. 1. marts 1787, t 15. febr. 1788.

2) Soren Munch, f. 22. oktb. 1788, student fra Roskilde
skole 1807, blev senere offiser, men d?de omkring 1829 i Frede-
rikssund som sindssvag.

3) Karoline Frederikke Munch, f. 10. oktb. 1790, gift 2. oktb.
1813 med hospitalsforstander Georg Julius Johnsen Liebe i Ros-
kilde, f?dt i Kristiania 7. septb. 1789.

Ida Amalie Barfoed var en Datter af Karl Frederik Barfoed,
der i vit?protokollen i S?llands bispearkiv giver os (p? latin)
begyndelsen af sit levned s?ledes:

?Jeg Karl Frederik Barfoed s? forste gang denne verdens
lys d. 24de febr. 1725*), i en landsby i Fyn, som hedder Lunde.
Min fader er ?nders Barfoed, som forst var pr?st i Lunde,
derp? i Lumby og provst i Lunde herred; min afd?de moder
hed Karen [Kristensdatter] Morland. Efter at v?re privat under-
vist blev jeg 1742, i mit attende ?r, af min fader dimitteret til
K?benhavns universitet, og i juli m?ned [d. 31ste] indskreven
blandt de akademiske borgere. N?ste ?r underkastede jeg mig
2den eksamen, og d. 9de desb. 1748 tog jeg teologisk attestats
[med havd] under professorerne M. W?ldike og P. Holm. I
begyndelsen af det f?lgende ?r [d. 3die jan. 1749] pr?dikede jeg
for dimis i Trinitatis kirke [ligeledes med havd] og havde P.
Hohn til sensor. Da jeg s?ledes havde endt det akademiske
studium, begav jeg mig hjem til min fader, men vendte 1753^)*) Erslews ?Forfatterleksikon'* (suppl.) II, 212.

') N?r Wiberg (m, 289) kalder hende .Barfoed eller Barfred\ er det
sidste galt

') Fodby kirkebog.

^) Lunde kirkebog siger det samme og tilfdjei, at han blev hjemmed?bt d.
27. febr. og f?rt i kirken d. 12t? marts, b?ren af fru Charlotte Amalie
Sehested, hvis svigerinde Frederikke Sehested holdt huen. Efter dem er
han da sagtens opkaldt og har s?ledes f?et et par navne, der ellers vare
fremmede for sl?gten.

^) Samme ?r, som faderen 2<1?Q gang havde bryllup.215

tilbage til S?lland, hvor jeg tilbragte to ?r dels i K?benhavn,
dels p? landet. Derp? underviste jeg fra 1755 til 1759 inspekt?r
Thomesens s5n p? Wodroffg?rd, indtil jeg, ved Guds n?de, af
fhi Elisabet v. Thienen, enke efter M?gens Scheel v. Plessen,
blev kaldet til pr?st i Fodby ^). Til dette ?mbede indviedes jeg
d. Selen novb. af hans hoj?rv?rdighed biskop L. Harboe. Gud
give, at det mig betroede ?mbede m? vorde ham til ?re, mig
og mine tilh?rere til frelse!''

Hertil kunne vi f5je: I Fodby indsattes han d. 9^? desb.
af provst Jakob Hvid ^), men allerede halvtredie ?r senere, d. 8^?
maj 1762, kaldtes han til pr?st i Vallensved^), hvor han d?de
d. Sclie og jordedes den 10de april 1775*), efterladende sig, som
en af hans efterm?nd, provst Kom, fortalte os, ?et godt og
h?derligt efterm?le". — Under 21ste apr. n?stefter tillod et kgl.
reskript hans efterleverske at beholde kaldets indkomster udelte
fra mandens d?dsdag til eftermandens kaldsbrevs konfirmations-
dag^). — Denne hans enke var Charlotte Bang, en datter af
Rasmus Pedersen Bang^) og Anna Katrine Pedersdatter Hellevad^).
Hun var f?dt i Lumby 5. marts 1725, var s?ledes ni dage yngre
end sin mand, med hvem hun blev gift i oktb. 1760^). Hun
flyttede efter hans d?d til Roskilde, hvor hun i tyresyv ?r over-
levede ham og d?de d. 7<ie febr. 1802. — De havde bomene:

1) Ida Amalie Barfoed (se ovenfor!).

2) d?df?dt datter, jordet i Fodby 29. Juni 1761, alts? tvilling
til Ida Amalie.

3) Vibeke Barfoed, d?bt i Fodby 9. novb. 1762, var i en
r?kke af ?r i huset hos sin syster i ?rhus, hos hvem hun d?de
ugift (1838?).

*) Adresseavisen siger d. 26^? oktb. 1759, Blochs manuskr. d. 29<1? oktb.

^) Fodby kirkebog.

^) Adresseayisen. — N?r Blochs manuskr. sige, at han fra Fodby kaldtes

til Hyllinge og Marvede og herfra til VaUensved, er dette urigtigt.
^) Vallensved kirkebog.
^) S?llands stifts landemodsakter.
^) F?dt i Nyborg 5. avg. 1686, student 1708, degn i Lumby 1719, t 23. apr.

1753 (Lumby kirkebog).
'') Enke efter sognedegnen Hans Kristian Herthel, gift med Bang 18. oktb.

1720, t 26. marts 1748 (Lumby kirkebog).
^) Lumby kirkebog.216

4) Karen Morland Barfoed, d?bt i Vallensved 7. maj 1764,
gift i Roskilde 29. avg. 1781 med Nils Eirchemoe Bechmann (en
son af pr?sten M?rten Bechmann og Lovise Lusie Kirchemoe),
— f?dt p? L?ss? 26, jan. 1763, student fra ?lborg skole 1770, tog
2den eksamen 1771, blev alumnus p? Valkendorfs kollegium 1773,
teol. kand. med lavd. 11. desb. 1776^), dekanus p? kommunitetet
1777, kapellan ved ?rhus domkirke 28. marts 1781, pr?st ved
Fruekirke sammesteds 16. febr. 1798, pr?st ved domkirken og
konstitueret stiftsprovst 20. febr. 1807, tillagt rang med stifts--
provster 30. desb. 1812, f 6. apr. 1816*). Hans enke, der skal
have v?ret en s?rdeles vakker og dannet kone, f i ?rhus 29.
oktb. 1840. — De havde kun en eneste datter, en dv?rginde,
som nok opn?ede segsti?rsalderen.

5) Maren Hegelund Barfoed, d?bt i Vallensved 30. septb.
1765, t barnl?s 17. febr. 1825; — gift i Roskilde 21. desb. 1801
med landv?senskommiss?r Henrik Kristian M?ller, der var f?dt
p? Kongskilde m?lle 24. avg. 1771, blev byfoged i Roskilde 30.
septb. 1806, tillige borgmester 21. desb. 1813, virkelig kanselli-
r?d 31. juli 1815, virkelig justitsr?d 3. maj 1826, tog sin afsked
27. septb. 1836, f i Roskilde 19. febr. 1839. Han ?gtede efter
sin forste kones d?d Jakobine Ejistine Liebe.

Jeg er m?ske allerede g?et lidt udenfor det opkastede sp5rgs*
m?l, og dels derfor, dels af sommeligt hensyn til den plads, som
tidsskriftet m?tte kunne indromme mig, skal jeg ikke forf?lge
Ida Amalie Barfoeds sl?gt videre, hv?rken opad eller til siden.

Frederiksberg d. 6*? maj 1888.

Frederik Barfod.
X.
Hans Christopher N?rager (se ovfr. S. 73) var f?rst Fuld-
m?gtig i General-Toldkammerets norske Toldkontor og blev 5
November 1794 Toldkasserer i Mandal, i hvilket Embede han
d?de 1811. Han var i 1801 gift med Caroline Amalie Moll, der
da var 32 Aar gammel og havde med hende 2 S?nner, Conrad
Edvard N?rager, 9 Aar gi, og Christopher Julius N?rager, 7 A.^) Vit?protokollen i S?llands bispearkiv.

') Erslews forfatterleksikon I, 91 og suppl. I, 98.217

gi. Senere fik han i sit Egteskab flere B?rn, nemlig en S?n
f?dt 21 Sept. 1802, en S?n f?dt 1 April 1804 og en S?n, f?dt
7 Marts 1806, for hvilke 3 S?nner Moderen, der overlevede
Faderen, oppebar en liden Pension til deres fyldte 18<le Aar.
Saavidt vides stod Toldkasserer N?rager ikke i noget Sl?gtskabs-
forhold til den adelige Sl?gt Moltke. Vistnok angiver Lengnick
paa sin Stamtavle over Familien von der Maase, at Sibylla von
Schubarth, en Datter af Generaladjutant, senere Toldinspec-
teur i Assens Herman Michael Christian von Schubarth til An-
drupgaard og Elisabeth Ramus, skal have v?ret gift med ?Told-
inspectem* N?rager i Norge*", i hvilket Tilf?lde denne vistnok
paa en Maade kunde siges at v?re kommen i et Slags Svoger-
skabsforhold til Medlemmer af Familien Moltke, idet en F?tter
af den n?vnte Generaladjutant Schubarths Moder, Marie Elisabeth
von der Maase, Oberst og Kammerherre Fredrik v. d. Maase
var gift med Sophie Henriette Moltke, og hans Broderdatter
Henriette v. d. Maase med Oberst og Kammerherre Carl Fredrik
Moltke. Men denne Lengnicks Anf?rsel er ikke rigtig. Thi Anna
Sybilla von Schubarth var ikke gift med ?Toldinspecteur* N?r-
ager, men med Toldkasserer i T?nsberg Hans N?rregaard, fra
hvem den endnu levende norske Sl?gt af dette Navn ned-
stammer. E. A. Thomle.

Sp?rgsmaal.
10.

Hvis S?n var den norskf?dte Major Frantz Christian Hessel-
berg, d?d i Rendsborg den 13. Februar 1736?

Han var gift med Beate Hedevig, f?dt Gude, fra Rendsborg^
S?ster af Generalmajor Gude (Kommandant i Kj?benhavn 1772).

Deres S?n var den ved Paladsrevolutionen i 1772 tilligemed
Struensee og FL arresterede Oberstlieutenant Hesselberg, der
d?de som virkelig General i Bergen 1809.

Besvarelse af ovenstaaende Sp?rgsmaal samt enhver aiiden
Oplysning om den heromhandlede Gren af Familien Hesselberg
modtages med Taknemlighed af Fr. Hesselberg,

Sofiegade Nr. 2 A, Christiania.218Bidrag til Etatsraad J?rgen Elers' Biographi.

Af GhiBtav Ludvig Wftd.jokj?nt den Mand, hvis Levned her skal gj?res til Gjenstand
for Omtale, h?rer til dem, hvis Navn er velbekjendt, idet det er
knyttet til det af ham oprettede Elers^ CoUegium, er det kmi
lidet, der paa lettere tilgj?ngelige Steder findes om ham. Alle,
der kjende hans Navn, vide ogsaa, at den Ulykke, der gjorde
ham barnl?s, tillige var Aarsag til, at han testamenterede sine
Midler til velgj ?rende Formaal. Meget mere om ham vide kmi
Faa; men da han har Krav paa at mindes af en taknemmelig
Eftersl?gt, skal det her fors?ges at sprede noget mere Lys over
hans Levned.

J?rgen Elers var S?n af Borgmester i Helsingborg Eggert
Elers, over hvem der haves en Ligpr?diken, der efter Tidens
Skik indeholder hans Levnedsbeskrivelse. Da denne Bog n?ppe
er paa Manges H?nder, aftrykkes her dens biographiske Del.
Dens Titel er:

A & fi I Et hell-blinckende Speyl | For Dommere oc ?flfrig-
heds M?nd at | beskue sig udi, | aflf | Jobs Bogs det 29. Capitels
12, 13, 14, 15, 16, 17, Vers, | Da | Erbaame, Achtbar, Wijs oc
Welforstandige | nu Salig Mand | Eggert Elers, | Borgemester
udi Helsingborg, | Hans Lig oc Legome, udi een H?y-anseelig,
Folck- I riig oc fornemme, Adelige- GeistUge- oc Borgelige |
Standtz Personers Forsamling, udi vor Frue Kircke den 15. |
Octobris Anno 1667. med vanlige oc Christelige Cere- \ monier i
sit Soflfue-Kammer oc Huilested | bleflf nedset, | Meget eenfolde-
ligen fremstillet | aff | Jacob Lauridtz?n Ei?ge, | Sogne-Pr?st
sammestedtz. | Tryct i Lund af Vitus Haberegger, Gouv. & Acad..
CaroL Bogtr. [4to].

Den er dediceret (Helsingborg 1. Decbr. 1668) til ?Den Er-
baame, Dyderijge oc meget Gud-elskende Matron? Sophi? Chri-
stens Daatter, — — — med sin hierte-kiere S?n H?derlige oc
Vell?rd unge Mand Jvrgen Elers*, og prydet med Eggert Elers'219

Portrait, stukket af Halweg ; under Kobberet l?ses et Vers af Vitus
Bering*). Efter Indledningen f?lger Levnedsbeskrivelsen saaledes:

Hvad sig belanger at tale om denne Erlige, achtbare, Vijse oc
velforstandige Mand Eggert Elers, fordum Borgemester her udi Staden,
oc nu salig hos Gud, hans Erlige F?dsel til Verden, Ghristelige Lifs
oc Lefiietz Fremgang i Verden, oc salig Affskeed af Verden;

Da er denne Sal. Mand barnf?d til Itzehow udi Holsteen Anno
1610 St. Jacobi Apostels Dag^), een formiddag imellem 8 oc 9 slet,
som indfalt Onsdagen den 18. Julij, afif hederlige oc fornemme For-
?ldre. Hans Fader var dend Erlige, Achtbar oc Velfornemme Mand
J?rgen Elers, barnf?d til Burg paa Foemeren, oc hans Moder dend
Erlig, Dyderig oc Gudfryctige Matrone Mette Reers, barnf?d til Krempe
i Holsteen, nu begge saligen udi Herren hensoffvede. Oc efflerat vel-
bemelte fromme oc nu Salige For?ldre af Herren med denne deris
Ljffvis Fruct vare velsignede, hafve de strax effter Ghristi Befalning
opofret hannem Herren -igien oc ved dend hellige Daab i den lefvende
Vjnstock Jesum Christum ladet hannem indplante, afif huilcken h?nd
oc hafifver dragit Saflft oc Kraflft, Fructer at b?re til det ?vige Lifif.
Der eflfler haflfve de anvent all Fljd paa hannem med betimelig Op-
tuctelse, saavit hans Alder har kundet fatte; men som de SI. For-
?ldre Anno 1613 hafve begifvit sig fra Itzehow i Holsteen, der de
f?rst residerede, offver til Foemeren, huor de sig igien nedsatte, hafve
de samme deris hden S?n under god information ved Ghristelige
Schole-gang baade i Latinske saavelsom Tydske Regne- oc SkrifiPvere
Schole der ladet opdrage, huor h?nd under merckelig Tiltagelse oc
Forbedring udi alt det, som et dydigt Barn kand anstaa, med aller-
st?rste s?nlig Lydighed ved Scholen oc hos sine kiere Sal. For?ldre
er forblefiFven indtil paa sit Alders trettende Aar.

Men saasom hans elskelige kiere For?ldre hafve fornummit, h?nd
icke alleniste udi sin Regne- oc Skrifvere-Konst var kommen til den
maturitet, at h?nd bequemmeligen Tieniste gi?re kunde, h?nd oc til
med af Naturen selfif var indinerit til sin Velf?rt hos andre ved
Tieniste at s?ge, hafve de ingen Tid ladet med hannem forbigaa,
mens strax sat hannem til Sal. Andres Elers, fordum Borgemester til^) Gonsulis h?c form? est Eggerti, c?tera fama

Per totam dififert, qva patet Arctos humum,
Qvem summos inter Helsing? gentis honores

Fecerunt Virtus et benefacta senem.
Verset er optaget i Delici? poetamm Danorum II, 88.
') Den 18. Juli er Amolphi Episcopi Dag, hvorimod Jacob Apostels Dag er
25. Juli, Ugedagen derefter; der foreligger saaledes her en Fejltagelse.220

Burg paa bemelte Foemeren, huor h?nd fast paa et Aars Tid forblefif
indtil Anno 1 624 in Junio, hans Sal. Fader sig en Reise fra bemelte
Foemeren til R?nneby udi Bleging haffVer paataget, huor tuende dend
Sal. Mands Faderbr?dre, nemlig Matthias Elers, Borgemester i R?nneby,
oc Jacob Elers, fornemme Handelsmand sammesteds, residere?ej til
huilcke band effter sin gode Faders Villie er med offverreist. Oc saa-
som hans Sal. Faderbroder Jacob Elers, da h?nd var kommen, haffver
s?rdelis frem for andre inderligen elsket hannem, haffver band oc
begieret hannem hos sig at motte forbhfve, huilcket hans Sal. Fader
oc hafiFver bevilget, huor h?nd med st?rste Troskab, Flittighed oc
H?rsomhed sin Dyd haffver kiende ladet, icke alleniste hos hannem
selff, men end ocsaa paa fremmede St?der til Liibeck, Rostock, Stral-
sund, Ki?benhaffn oc huort hen de hannem med allehaande Ki?b-
mansskab hafifve forsendt, oc det indtil den 13. Martij Anno 1629
hans salige Faderbroder fra denne Verden ved D?den afskeedigede.
Oc endog band befant samme sin gode Faderbroders oc Patrons efifler-
latte Hustrue udi en hefftig Siugdom af Sprinckel at ligge ved Sengen,
hafver band ey forladt hende, men baade i hendis Suaghed, saa oc-
saa halff andet Aar der efifler til Anno 1631 dend 5. Septembris tro-
ligen oc flitteligen hende tient baade udi Kramhandlingen hiemme ved
Huuset, saa vel som oc i all anden Handling, inden oc uden Riges,
v?re sig paa Tydsk-land eller anden St?der, huor Forn?denhed det
udfordret hafiFver, saasom hun selflF befant sig vel aflf oc hafde stor
Gefald udi, indtil den 5. Septemb. Anno 1631 hun efiPter Anfordring
haffver da meddeelt hannem sin gode, venlig oc rictig Afskeed.

Siden haffver band nogen ringe Handling for sig selfif anfanget
oc dermed dend 5. Decemb. Anno 1631 seilet paa Foemersund, sine
Varer der udi Landet opskibet oc paa Vinteren hos sine kiere For-
?ldre der ofver forblefven, huilcke band er blefven meget kierkommen.
Imidler Tid hafver band sig med anden Vare fors?rget, huormed band
i For-aaret 1632 dend 18. Aprilis til R?nneby igien er offvergangen,
der atter en deel Vare for sig selff indki?bt oc een deel aff sin Fader-
broder Borgemester Matthia Elers betroed, huormed band er gaaen
paa Liibeck oc der aff een hans Vettere ved Naffn Andres M?es, da
Borger udi Helsingborg, er antreffet, som hannem condition udi Kram-
handhngen tilb?d, til huilcken band oc dend 7. Julij Anno 1632 fra
R?nnebye til Helsingborg er neder-reist oc den 21. Julij til hannem
i Tieniste indtr?det oc Kramboden paa 2 Aars Tid for Karl betient,
indtil dend 10. Julij Anno 1634 forbemelte Andres M?es hannem
udi Handhngen med sig selff hafver indtagen, Kramboden oc Godtz
til hannem offverlat, selff med Hustru oc B?rn til Foemeren er ofver-
reist oc sig der nedsatte, saa at denne Sal. Mand detz Handling allene221

selff hafver forrestanden til Anno 1636 dend 12. Julij, de fra hin-
anden venligen oc vel ere adskilte fra samme deris fellitz Compagnie-
Handling, fra huilcken Tid dend Sal. Mand for sig selff udi Helsing-
borg allene negotierit hafver; er oc 1642 den, 29. Septemb, Michctelis
Dag af Borgemester oc Raad, dend Stund h?nd endnu var uden Ecte-
skab, forordnet til Stadtz-Kiemner, huorfra h?nd in Octob, 1643 er
igien entlediget oc qvitereL Og som h?nd efifter B?n oc Paakaldelse,
gode Venners Raad oc egen betenckende, Anno 1646 hafver begieret
til et Erligt^ Christeligt oc kierligt Ecteskab sin nu meget Sorrig-fulde,
bedr?ffvede oc effterlatte kiere Hustru, da dyderige M?e, Sophiam
Christens Daatter, Salig affgangne Christen Davidsz?ns, fordum Borge-
mester oc Toldskrifver udi Helsing?r, oc Saphi?, SI. D. Johannis
Knoppen Daatter, deris Daatter, hafve de SI. For?ldre hannem hende
samtyckt, oc er deris Bryllups H?ytid holden udi Helsing?r dend 8.
jFV6r. 1646.

Der effter er h?nd Anno 1648 dend 5. Decembr. forordnet til
Hospitals Fprstandere oc 1649 derfra igien entlediget oc qvitereU
Anno 1650 dend 25. AprUis er band af dend Edle oc Velbaame
Herre, Her Bi?rn Wlfeld, da Slotz-Herre paa Helsingborg, forordnet til
Raadmand oc 1655 dend 3. F^. af hans Kongl. Mayt. af Danmarck
Rigens Admiral oc Leens-Herre paa Helsingb., dend h?y-Edle oc Vel-
baame Herre Her Owe Giedde forordnet til Borgemester, huilcke hans
Ampter oc Bestilninger band meget Christeligen oc vel forrestanden
hafver, at band end ocsaa selff der offver i denne haus Suaghed har
befundet hos sig en god Samvittighed, at band Kirckens, Scholens, de
Fattigis Hospitals (huilcket at lade reparere oc forbygge, de Fattige
Lemmer til nytte, denne Sal. Mand haffver taget sig stor Omhygge-
lighed oc Vmage tilfore) ja de Fortrengte oc Enckers heste s?gt haffde,
saa vit Menniskeligt oc mueligt v?re kunde. Vdi hans Ecteskab haffver
den Alm?ctig gode Gud velsignet hannem oc hans kieriste Hustrue
med tuende B?rn, een S?n oc een Daatter ; S?nnen ved Naffn J?rgen
Elers endnu s?rgeligen med sin kiere Moder igien leffver, Gud dennem
samptligen tr?ste oc Faderligen oc naadeligen husvale. Daatteren
Sophia Elers, f?d dend 25. Julij Anno 1649, er saligen d?d den 27.
Septemib, nest effler, hendis Si?l Gud gl?der. Hvad denne Sal. Mands
Siugdom angaaende er, da siunis band udi nogle Aar at hafve v?ret
besuerget med et hefftig Ski?rbugs Flod, oc fornemmeligen haffver
h?nd i forgangen Aar 1666 af samme Tilfald fast v?rit offvervunden,
mens formedelst Guds Bistand ved den h?derlige oc h?yl?rde Mand
D. Christian Foss, Lm?s-Medieus her udi Skaane oc Cannick udi
Lund, saa vorden assisterit, at h?nd (Gud v?re ?ret) dagligen udi
Styrcke oc Helbrede tiltaget hafver, indtil i dette Aar 1667 Tijszdagen222

den 1 1 . SepL h?nd udi alle sine Lemmer befant sig upaszlig, huorfore
hans meget Sorrig-fulde ^ffterlatte kiere Hustrue til hans Helbreds
reparation hafiVer strax s?gt Raad hos velbemelte D. Christian Foss,
Men i det at Siugdommen Onsdagen den 25. Septemb. fick saa vit
ofverhaand, at h?nd maatte continuere ved Sengen med stor Hofvet-
Verck sampt Lemmemis Besu?ring^ som h?nd fant sig meget angreben
af, dog aff ulige Forandringer, ef!iersom Siugdommen sig offte haffver
omvexlet, at det undertiden til Bedring oc Helbreds Tiltagelse, under-
tiden til Suagheds For?gelse haflfver ladet sig ansee, er underdetz intet
forbigaaet, saavit til dend salige Mands Helbred oc Sundhed tiene kunde,
oc omsider ved et eget expresse Bud formaaet velbemelte D, Christian
Foss til hannem. Jmidlertjd, nemlig Tjszdagen dend 1 . Octobris, saa-
som denne Salige Mand hafver fornummet Siugdommen at formeere
sig, haflFver h?nd Gudeligen oc vel betenekt gafiftihgst at v?re Guren
aff Si?len at anfange, huorfore h?nd oc samme Dag haffver ladet mig
u-v?rdig paa mit Embedis vegne til sig kalde, da h?nd f?rst udi sin
rictige Bekiendelse har draget een hiertelig oc smertelig Anger oc
Ruelse offver sine begangne Synder, det h?nd med mange heede
Taarers Vdgydelse nocksom deelarerit oc udvijst haffver, dern?st ved
Troen til Jesum Christum tr?steUgen sig igien opreist, forsickrendis
sig paa hans V?rskyld, som er meere end gi?ldig nock til at betale
for hans oc dend gandske Verdens Synder; huorpaa h?nd i dend H.
Trefoldigheds Naffn er absolverit, oc siden udi sin nu effterlatte Sorrig-
fulde ki?re Hustruis sampt elskelige kiere Broders, vel?rede gode
Suogers oc Suogerskers oc andre fornemme Venners n?rv?relse com-
municeret, da h?nd oc sin allerkieriste Frelseris Jesu Chri^ti aller-
helligste Legoms oc Blods Deelactighed i dend H. Nadvere med aller-
st?rste devotion annammede oc dend Tr?st aff Guds Ord hannem med-
deeltis om Sacramenteiz Nytte tillige med Herrens kraftig Velsignelse,
imod tog med st?rste Hiertens Gl?de, aff inderste Si?l oc Aand
tackendis sin Gud for denne oc andre h?ybeteede Naadis Gaffver oc
Velgieminger, resigneren?is udi alle Maader sin Villie under Guds
Villie, opfyllendis i saa Maade sit daglige oc meget Ghristelige 8ym-
bolum, som var dette,* Ah Gott schaffe deinen Willen.

Men saasom velbemelte D, Christian Foss ved sin Ankomst Ons-
dag Afften der effler befant denne Salige Mands Kraffler meget for-
suecket, hafver h?nd ey med megen medicin hannem besv?ret, s?rdeHs
effterdi dend Sal. Mand oc slog sit Sind gandske fra Verden oc allene
hos Gud s?gte efter dette Lif det ?vige Lif, begierendis at forl?sis oc
v?re med Ghristo. Laa saa stille hen, haffd% idehgen Gud for ?yen
med flittig B?n oc Paakaldelse ved adskillige kostelige B?nners oc
statelige iS^^tzers l?sende, indtil Torszdag Afften ved 7 slet (da223

Siugdommen haffde fast ganske offverhaand) lod h?nd opl?se af
Psalme-Bogen : Hiertelig mig nu forl?ngis effter en salig Ende, thi jeg
ynckelig tr?ngis af Dr?fvelse oc Elende, at vandre er jeg reede fra
Verden med en Fart, til Himmerigis Gl?de, kom Jesu, kom nu snart.
Huilcken Psalme h?nd paa Tydske Sprock gandske fuldente oc igien-
tog de sidste Ord af ofvenmelte Vers med sine H?nders Opl?fftelse
imod Himmelen. Siden bad h?nd denne Psalme at maatte siungis:
Herre Jesu Ghrist, det er mig vist, at jeg ved D?den skal henfare;
naar det skal skee, det vedstu hest, du vil mig da bevare. Huilcken
oc efter hans Beg?ring paa Tydsk bleff udf?rt, huor udi h?nd selfif
med Hiertens Andact begynte dette Vers: I D?dsens Strid giflf mig

Herre, et skickeligt Sind oc Hierte, at jeg sactmodig oc stille kand
v?re, oc taaligen lide min Smerte, Saa l?t som et Lius udslyckes
kand, kunde af mit Legem udgaa min Aand, det giff mig for din D?d
oc Pine. Tog saa et venligt oc kierligt Afskeed met sin meget
sorrigfulde oc efflerlatte kiere Hustrue sampt til st?de n?rv?rende Venner
oc ynskede Guds Velsignelse ofver dennem; tackede hende s?rligen
for venlig oc kierlig Omg?ngelse oc befalede sin Aand derpaa udi
Guds Haand med fremdelis dette Sprockis idelige repetition: Leffve vi,
saa lefve vi Herren; d?e vi, saa d?e vi Herren; sigendis derhos med
Stephano: Jeg seer Himlene aabne, fort, fort, thi Himmerigis D?r
staar aaben for alle. Laa derefter stille hen indtil Klocken imellem

1 oc 2 Natten imellem Torsdag oc Fredag h?nd i Herren s?deligen
oc saligen hensoff i hans Alders 57 Aar, 2 Maaneder, 2 Vger, 1 Dag,
4 Timer, der h?nd haffde leffvet udi et Erligt, Ghristeligt oc kierligt
Ecteskab med sin meget sorrig-fulde, bedr?fvede oc efifterlatte kiere
Hustrue udi 21 Aar, 8 Maaneder ringere end 4 Dage, Raadmands
Platz udi 4 Aar oc 10 Maaneder, Borgemesters S?de udi 12 Aar oc
8 Maaneder med Ber?mmelse bekl?d.

Nu saasom denne salige Mands Liff oc Leffiiet i dette Liff haffver
v?ret meget Ghristeligt, saa haffver oc hans D?d oc Affskeed fra dette
Liff v?ret meget salig, huorfore mand icke haffver at tuifle paa, hans
Opstandelse til det ?vige Liff jo ocsaa skal vorde meget gl?delig, naar
Si?len, som nu er udi Guds Haand, med Legemet, som huiler udi
sit Kammer, samlis paa dend store Guds oc vor Frelseris Jesu Ghristi
Herligheds Aabenbarelsis Dag til ?vig oc uden Ende gl?delig Herlig-
hed oc Salighed.

I selve Pr?dikenen omtaler Forfatteren Borgmester Elers
flere Steder, saaledes:

,Nu denne Salige Mand, Salig Borgemester Eggert Elers, har oc
med Sandferdighed meriteret denne Ber?nmielse, at h?nd haffver reddet2U

den Fattige, der h?nd skreeg, oc den Faderl?se, som hafde ingen
Hielpere. Thi i huor vel at ingen Dommere paa Jorden, saasom et
Menniske, kand naa den Lycksahghed, at h?nd kand v?re alle til
maade, — — , icke diszmindre kand dend salige Mand dette efifter-
m?lis med Sandhed, at h?nd hafver hiulpet mange fattige til rette;

— H?nd hafver oc taget sig de Faderl?se an, som icke haffver

haft nogen Hielpere, oc som Mardocheus opfostrede AdcLSsa, som siden
kaldtis Esther — — —, saa hafver oc denne salige Mand ladet op-
fostre nogle paa egen Bekostning, som huercken haflFver haft Fader
eller Moder, Ja h?nd hafver oc ladet den Faderl?se opvoxe hos sig
af sin Vngdom som hos een Fader.*

?H?nd har med sin Hielp-rjge Haand, som h?nd haffver udrackt
til de N?d-lidende oc Elendige oc reddet dennem fra at forderffvis,
djraget deris Velsignelse ofver sig; H?nd hafver frydet mangen en
Enckis Hierte, som hafver v?ret bested udi Bedr?ffvelse, sigende til
dend samme det, som David haffver sagt til dend vjse Qvinde aff
Thekoa: Gack til dit Huus, Jeg vil gifve Befalning udi din Sag, huo
som taler imod dig, f?r dend til mig, saa skal h?nd icke meere r?re
ved dig/

?H?nd har ocsaa if?rt sig Retvjszhed oc ladet dend bekl?de sig,
hans R?t haffver v?ret som een Kaabe oc een F?rstelig Hue, H?nd
haffver skattet det, saa n?digt oc nyttigt at staa paa Retten, som at
if?re sig sine Kl?der, oc at gi?re ret haffver h?nd huldet for at v?re
sig dend ypperste Prydelse."

?H?nd haffver oc meriteret denne Ber?mmelse, at h?nd haffver
v?ret dend Bhndis ?yne oc den Haltis F?dder; De Vanvittige, som
intet haffver forstaaet, oc de Van-mectige, som intet hafver formaaet,
haffver h?nd hiulpet oc med Raad oc Daad bistaaet."

?H?nd haffver v?rit de Fattiges Fader; Thi baade udi sit
v?rende de Fattigis Forstanderis Embede, som oc udi sit Raadmands
S?de oc endeligen da at Borgemesterskabs V?rdighed er hannen^
bleffven betroed, haffver band stedze ladet de Fattige Hospitals Lemmer
her udi Staden h?yt v?ret sig angelegne, saa de haffver Aarsage til
at begr?de hans d?delige Affgang oc sige af Begr?delserne: Ah Herre
kom ihu, at vi ere nu Faderl?se. Dend Sag, som denne salige Mand
icke viste, haffver band icke holdet sig for god til at udsp?rge. Thi
band haffver gierne oc ideUgen holdet venlige consUia med sine CoUegis,
sigendis, som med Raadet til Jemsalem, Huad gi?re Vi?" ^)^) Adskillige Vers, dels latinske, dels danske, slutte Bogen, deriblandt et paa
Dansk af David Hansen Seidelin og et paa Latin af Johannes Laurentii
Schuldth, Sch. Hels. Alumnus.225

Om Eggert Elers' Hustru Sophie Ghristensdatter faa vi noget
n?jere Underretning af det Program, der ved hendes Begravelse
udstedtes af Universitetet. Hun var f?dt 13. April 1605 i Hel-
sing?r, hvor hendes Fader, Christen Davidsen, som i Ligtalen
anf?rt, var Borgmester og Toldskriver; hendes Moder, Sophie
Knopper, var en Datter af Dr. juris Johannes Knopper, der var .
forlenet med Ringsted Kloster; hans J'ader var den fra Frederik
1I.S Tid bekjendte Professor Albret Knopper (eller Knoppert ^).
Om denne Sl?gts Ber?mmelse taler Programmet i h?je Toner,
ligesom det da heller ikke sparer paa Roes over Sophie Ghri-
stensdatter; hun var fremragende ved sin udm?rkede Herkomst
og overstraalede sit Kj?n ved sine S?ders og ved sit Levneds
Renhed, siges der; hendes Skj?nhed prises, og hendes ?gteskab
omtales som det lykkeligste, man kunde t?nke sig. Efter sin
Mands D?d, der indtraf 4. October 1667 2), levede hun i Hel-
singborg indtil 1675; hun var just paa Bes?g hos Venner i Hel-
sing?r, da Krigen mellem Danmark og Sverige udbr?d, hvilket
gav Anledning til, at hun forblev der; efterat hendes S?n 1677
havde haft Bryllup, flyttede hun til ham, for hvis Hus hun var
en Pryd (splendidissim? domui decus) og hvor hun d?de 25. Maj
1684. Af s?r kongelig Naade havde hun under 16. Decbr. 1682
faaet Bevilling til i alle Samkvem at nyde Rang i S?de og Gang
med H?jesterets- Assessorernes Hustruer^).

Eggert Elers' og hans Hustrus eneste efterlevende Barn var
J?rgen Elers*). Han kom til Verden i Helsingborg 16. August
1647 og opdroges i sine For?ldres Hus indtil sit 17de Aar, da
han blev sat i Huset hos Toldskriver Anders Nielsen B?gvad i
Helsing?r, der var gift med hans Moster Dorthe Ghristensdatter,
og hos hvem han opholdt sig et Aar; 1665 kom han i Roes-
kilde Skoles ?verste Lectie og dimitteredes Aaret efter til Uni-
versitetet.^) Jvfr. R?rdam, Kj?benhavns Universitets Historie I, 627.

*) Programmet siger 1. October; men Angivelserne i Ligtalen over Eggert

Elers vise tydeligt, at han d?de den 4.
*) Sj?ll. Registre,
*) En vigtig Kilde til hans Levnedsbeskrivelse er Universitetsprogrammet

over ham.

15226

For den nittenaarige Yngling laa nu Fremtiden lys nok;
han var af anset Familie, opvoxet under lykkelige Forhold og i
stor Velstand; paa hans Undervisning var n?ppe sparet noget^
og det Aar han tilbragte hos Anders B?gvad i Helsing?r maatte
v?re af s?rlig Betydning for hans Udvikling, naar man bet?nker,
hvad Helsing?r den Gang var med sin Conflux af Fremmede;
og med disse maatte han da just komme i Ber?ring i Toldskri-
verens Hus, der h?rte til Byens f?rste — domus spectatissima
kaldes det ogsaa af Universitetsprogrammets Forfatter. Og hvor
meget havde ikke forandret sig blot i det sidste Tiaar! Tid-
ligere vidste man, at der var en Gr?ndse mellem de privilegerede
og uprivilegerede, som saa at sige var uoverstigelig; men nu
var der banet Vej imellem disse to hidtil skarpt adskilte dasser
af Statsborgere, og for Ingen kunde Vejen v?re lettere at til-
bagel?gge end for velbegavede S?nner af rige Borgerfamilier,
der ogsaa, som Tiden viste, i fuldt Maal benyttede sig af de
heldige Chancer og banede sig Adgang til Stillinger og Embeder,
i hvilke deres Evner f?rst ret kom F?drelandet til Gode.

Den Uddannelse, der gjorde saadanne M?nd dygtige til at
svinge sig op ad Embedsvejen, s?gte de tildels at tilegne sig
ved at se sig om i fremmede Lande, hvorved de baade bleve
bekjendte med andre Staters Forhold og fik Lejlighed til at
studere de forskjellige Videnskaber under de bedste Vejledere.
Elers var kun tyve Aar gammel, da han 1667 — sanune Aar
han mistede sin Fader — tiltraadte den Rejse, paa hvilken han
skulde samle Kundskaber og Erfaring; i Forening med sit S?d-
skendebam Johan Braem (f?dt 1648, d?d 1713 som Biskop i
Aarhus, S?n af hans ovenn?vnte Moster Dorthe Ghristensdatter
i hendes f?rste ?gteskab med G?dert Braem) og dennes F?tter
Gorfits Braem (d?d 1 688 som Borgmester i Helsing?r) Ig^de han
Vejen over Hamborg og Bremen til Nederlandene; i Leyden
lindes de alle immatriculerede 29. Juni 1668, Elers som stud.
juris^). Efter at have bes?gt de ber?mteste St?der i Neder-
landene — venustatis Europ?? compendium — rejste de 1669') Personalhist. Tidsskr. II, 207.227

til Paris, bes?gte en stor Del af Frankrig og havnede 1671 i
Strassburg, hvor Elers is?r synes at have slaaet sig til Ro i
l?ngere Tid for at nyde godt af Omgangen med M?nd som
B?cler og Patin. Herfra' gik Rejsen til Heidelberg, Frankfurt,
Thuringen, Leipzig, Dresden, Wittenberg, Magdeburg, de brunsvig-
liineburgske Lande og hjem. I September 1671 afsluttede Elers
sine Rejser, idet han drog til Sverige, hvor i S?rdeleshed Op-
holdet i Stockholm tiltalte ham saaledes, at han f?rst efter fire
Maaneders Forl?b kunde l?srive sig derfra.

Ved sin Hjemkomst fra Sverige, formodentlig i Begyndelsen
af 1672, var Elers i den Alder, at han maatte v?lge sin L?be-
bane; hvem der har v?ret ham behj?lpelig ved hans f?rste An-
s?ttelse, vides ikke; muligvis har han haft Griffenfeld, som alt
paa dette Tidspunkt dominerede i Danske Caneelli, at takke for,
at han i Sommeren 1672 blev ansat som Secretair i dette, dog
uden L?n, indtil en Secretairplads blev ledige).

Hvad der efter Udtalelserne i Universitetsprogrammet s?rlig
gjorde Elers vel seet hos Christian V, var den Omst?ndighed,
at han, der ved sin F?dsel h?rte hjemme i det nu til Sverige
afstaaede Skaane, hvor hans Formue for en stor Del var anbragt
i Jordegods, valgte at v?re Dansk uden Hensyn til de Tab og
de Ubehageligheder, som det maatte medf?re for hans Ejen-
domme under den svenske Krone. Denne Troskab imod Dan-
mark skal have foranlediget hans, is?r efter den skaanske Krig,
paafaldende hurtige Avancement paa Embedsstigen; 1679 blev
han Assessor i KammercoUegiet, 1682 Assessor i H?jesteret,
1684 Kammerraad, 15. Februar 1687 Gancelliraad, 19. April s.
A. Justitsraad og 11. August 1688 Etatsraad^).

En betydningsfuld Embedsgjeming blev ogsaa lagt paa
Elers' Skuldre, da det under 21. Marts 1685 overdroges ham i
Forening med Etats- og Admiralitetsraad Christopher Sehested^) Kongl. Skrivelse til KammercoUegiet af21. Sept. 1672; Kongerigets Archiv,
Diverse Sager II x, Nr. 40.

'^) Sj?ll. Registre. Af kongelig Naade fritoges han for Stempelpapirs Be-
taling af sine Bestallinger som Gancelliraad og Justitsraad, ialt 100 Rdlr.;
Sj?U. Tegneiser 46, Fol. 67, 112.

15*228

som Deputerede at bestyre S?etatens Oeconoiai, et saare brj^d-
somt Arbejde, der yderKgere for?gedes for dem, da det 25. Juli
s. A. paalagdes dem desuden at overtage Gommissariatforret-
ningerne for Landetaten; fra det sidste Embede bleve de dog
efter Ans?gning fritagne 22. Februar 1690^). Formodentlig var
det som en Paaskj?nnelse af sin Virksomhed i Landetatens
Tjeneste, at Elers 7. Marts derefter fik Generalmajors Rang 2).

Den dav?rende Regering forstod at udnytte de M?nds
Arbejdskraft, som viste sig at v?re dygtige; mange bibeholdt
deres gamle Embeder, uagtet de avancerede til nye, og saaledes
gik det Elers, der ved sin D?d kaldes baade Etats-, Justits-,
Cancelli- og Kammerraad og altsaa samtidig bekl?dte de for-
skjellige Embeder, der angives ved disse Betegnelser, der den-
gang endnu ikke vare blevne tomme Titler. Foruden disse
Embeder maatte Elers tage S?de i adskiUige Gommissioner;
han var saaledes en af de Gommissairer, der skulde revidere
Kj?benhavns Grundtaxt (16. Decbr. 16823), 21. Maj 1685 fik
han tilligemed to andre M?nd Befaling til at v?re tilstede ved
Overleveringen af nogle Gapitaler fra Kj?benhavns Magistrat
til B?rnehuset*), 20. April 1685 blev han Medlem af den Gom-
mission, der skulde afgive Skj?n over Betalingen for Knippels-
bros Ombygning^), 1688 og de f?lgende Aar var han Medlem
af en Gommission angaaende Bryggernes Rettigheder i Kj?ben-
havn?) og under 12. Marts 1687 fik Elers, Ulrik Frederik Gylden-
l?ve, Gonrad Reventlow og flere andre Befaling til at tr?de
sammen og afgive Bet?nkning om, hvorledes den vestindiske
Handel kunde forts?ttes og conserveres ^). Ogsaa i den Gom-
mission, der skulde ordne Indf?relsen af ensartet Maal og V?gt
over hele Landet, sad Elers; men da dens Arbejder strandede
paa Menigmands Modstand, maatte Gommissairerne opgive Ar-^) Garde, den dansk-norske S?magts Historie 1635—1700, S. 311 ff.

*) Sj?ll. Registre.

') Nielsen, Kj?benhavns Diplomatarium VII, 28.

?') Anf. Skr. VII, 104.

^) Anf. Skr. VII, 136.

?) Anf. Skr. VII, 206 f., 289 f., 332.

^) Sj?ll. Tegneiser.229

bejdet og under 15. Juli 1690 blev Elers fritaget for Hvervet
tilligemed den anden Commissair, Jens Juel, og Sagens Ordning
overdroges til Ole R?mer, hvem det lykkedes at f?re den igjen-
nem^). Under 14. Februar 1691 fik Elers S?de i den Commis-
sion, som Kongen nedsatte ?anlangendé adskilligt paa Vort Land
M?en saavel til B?ndernes som til Vores Livgarde til Hest deres
Gonservation at forrette**, men allerede 18. April derefter fritoges
han for Hvervet ?formedelst andre Vores her ved Stedet magt-
paaliggende Forretninger** ^).

Det er ofte fremh?vet, at Bed?mmelsen af hin Tids h?je
Embedsm?nds Virksomhed meget vanskeliggj?res derved, at deres
Personer d?kkes af Regeringsmyndighedernes coUegiale Lidret-
ning; dette gj?lder ogsaa Elers, og kun i et enkelt Forhold om-
taler Programmet s?rligt hans udm?rkede Virksomhed, idet det
st?rkt roser hans Iver og Omhu ved Udrustningen af den Flaade^
som Kongen i Sommeren 1689 fandt det n?dvendigt at lade
stikke i S?en.

I Aaret 1675 trolovede Elers sig med Jomfru Anne Mar-
grethe Wandal, Datter af Sj?llands Biskop, Dr. Hans Hansen
Wandal — d?d 1. Maj 1675 — og Anne Cathrine Winstrup^).
Hun var, if?lge det over hende udstedte Universitetsprogram^
f?dt 27. Juli 1654 i Lund, hvor hendes Morfader, Dr. Peder
Winstrup, var Biskop; den 24. Juni 1677*) stod i Vor Frue
Kirke hendes Bryllup med Elers, med hvem hun f?rte et i h?j
Grad lykkeligt Samliv*). Deres ?gteskab velsignedes med tre
B?rn, to D?tre og en S?n; den yngste Datter, Anne Cathrine
Elers, d?de i Vuggen i Slutningen af 1683?); de tvende andre
B?rn, Eggert Elers og Sophie Elers, omkom ved en r?dselsfuldM Sj?ll. Tegneiser; Holm, Danmark— Norges indre Historie 1660—1720, 1, 203.

'^) Sj?ll. Tegneiser.

=') i)?d 1678, ikke 1675, som angivet i Hofmans Fundationer 1, 90.

^) Saaledes angives Dagen i Programmet over Elers; Programmet over Fru

Elers har derimod 27. Juli, formodentlig ved en Forvexling med hendes

F?dselsdag.
^') Aberant ab hac unione rix?, nullum invenerunt litigia locum, sed mutuus

animorum consensus et amabilis conspiratio ita utrumque junxerant pectus,

ut non nisi mia vivere videretur anima (Progr.).
") Tilladelse til Begravelse om Aftenen; Sj?ll. Registre 3. Januar 1684.230

D?d. Det er bekjendt nok, hvorledes der den 19. April 1689
opstod Dd under en Forestilling, der gaves i Operahuset paa det
dav?rende Amalienborg for et Publicum, der for en stor Del
bestod af Kj?benhavns bedste Familier, samt en M?ngde Hof-
betjente, hvoriblandt Elers' S?n og Datter samt Fru Elers' ugifte
S?ster Helvig Marie Wandal. D?ren, der fra Theatret f?rte ind
til Slottet, var til alt Uheld bleven lukket af, og under den For-
virring der opstod, da Ilden bem?rkedes, tr?ngte alle henimod
den eneste Udgang til Gaden der fandtes, og da denne ulykke-
ligvis skulde ?abnes indad, blev F?lgen, at kim meget faa kunde
slippe ud. De, der ikke bleve nedtrampede af den fremstormende
M?ngde, bleve kvalte af R?gen eller omkom i Flammerne. Man
regnede, at over 250 Mennesker paa denne Maade fandt en
ynkelig D?d^).

Man kan t?nke sig, hvilken Sorg denne Ulykke udbredte i
Staden hos dem, der havde mistet Sl?gt og Venner; men n?ppe
er nogen bleven ramt haardere end Familien Elers; ensomme
sad Mand og Hustru tilbage, begr?dende deres svundne Lykke.
Hun blev bed?vet ved dette Slag (obstupuit ad hufic ictum), hedder
det om Fru Elers; men hun l?rte at b?je sig under Guds Villie.
Paa Elers havde Sorgen den Virkning, at han, skj?nt knap42Aar
gammel, blev legemlig nedbrudt og f?lte D?dens Forbud i de
Sygdomme, Asthma og Hypochondri, som nu hjems?gte ham.

Men den dybe Sorg bragte de barnl?se ?gtef?ller til at

tage den Beslutning at anvende deres Fonnue, som efter deres

?

D?d vilde spredes til mange Sl?gtninge, i ?jemed, der kunde') Haandskrevne Fortegnelser over en Del af de omkomne findes flere Steder,
saaledes i Geh. Arch.: Danske Selskabs Papirer 4, 43, Provstebog for
Helsing?r og Kronborg Amt, S. 217; i Kgl. Bibi.: Ny kgl. Saml. Nr. 676,
678, 679 og 680, 4to ; i Universitetsbibliotheket : Rostgaards Saml. Nr.53,fol. ;
maa.ske er det en af disse Fortegnetser, der er trykt i Minerva 1804, 4.
Qvartal S. 27 ff. Allerede Dagen efter Branden udgik der kgl. Rescript til
Sj?Uands Biskop om strax at gj?re Anordning til, at alle de Omkomnes Lig
kunde blive begravne foruden nogen Rettighed derfor af Kirkerne og Pr?-
sterne samt Skolerne og deres Betjenter at maatte pr?tenderes, dog dersom
de vedkommende af egen god Villie dem med noget vilde bet?nke, stod det
dem frit for (Sj?ll. Tegneiser). — Stykket, der blev opf?rt, hed ?Der vereinigte
GOtterstreif* og findes i Hiebnstiemes Samling paa det kgl. Bibliothek.231

gj?re den frugtbringende for mange gjennem lange Tider. Der
hengik kun faa Uger, f?r Elers s?gte kongelig Bevilling til at
disponere over sine Midler efter Forgodtbefindende, og under
18. Maj s. A. fik han Bevillingen stempelfri^). Det varede imid-
lertid et Par Aar^ inden Elers var bleven enig med sig selv om,
hvorledes han vilde anvende sin Formue i det enkelte, og f?rst
27. November 1691 opsatte han sit Testamente, som han ind-
leder med den Udtalelse, at Gud ?ved s?rrig Svaghed* minder
ham om hans Afsked fra denne Verden, hvorfor han i Tide vil
beskikke sit Hus. Han takker Gud for alle hans Velgjerninger
og begj?rer kun at opofre ham sit Hjerte, Sj?l og Legeme og
?it jordiske Gods til hans Navns ?re og fattige Lemmer her
paa Jorden. Hans Hustru skal hensidde i uskiftet Bo ; dog hvis
hun gifter sig igjen, skal hun udtage 10000 Rdlr. af Boet og
overgive Resten til Skifte efter Testamentets Bestemmelser.
Hans Hustrus ugifte S?ster Maren Wandal, der skulde blive i
Fru Elers' Hus, skulde have 2000 Rdlr. i Medgift, naar hun ind-
gik ?gteskab. Efter Fru Elers' D?d skulde Universitetets Rector
og Professorer overtage Boet til Behandling og gj?re det Hele
i Penge; en Del Legater bestemtes til Elers' n?rmere Sl?gt og
Venner, i det Hele ret betydelige Summer, Resten skulde an-
vendes til gudelig Brug, nemlig til Trinitatis Kirke 1000 Rdlr.,
til fattige Syge og Sengeliggende 5000 Rdlr., til Vartov 1500
Rdlr., til et CoUegium 30000 Rdlr., til Vor Frue Skoles B?rn
til Br?d 500 Rdlr., til en studerende Persons Udenlandsrejse
3000 Rdlr. samt endelig til Professorerne for deres Umage
1300 Rdlr. 2).

To Dage senere, 29. November 1691, udstedte Elers Fundats
for GoUegiet, som han gav Navnet CoUegium Elersianun, til
Bedste for 16 Studenter og gav samtidig n?rmere Bestemmelser
for Anvendelsen af de ?vrige til offentlig Brug skj?nkede Summer^).^) Sj?ll. Tegneiser.

*) Til Christianshavns Kirke havde Elers i levende Live skj?nket 100 Rdlr.
(Nielsen, Kj?benhavns Diplomatarium III, 790).

^) Testamentet og Fundatsen findes i Hofmans Fundationer I, 93 ff., Fun-
datsen correctere i Badens Universitets- Journal II, 145 ff.232

Den betydelige Formue, Elers her havde disponeret over,
havde han v?sentlig arvet efter sine For?ldre ; noget havde hans
Hustru tilf?rt ham, og endelig havde han vel selv for?get sine
Midler^). Hans ejede Jordegods baade i Sj?lland, Fy en og Jyl-
land, hvilket sees af et Magel?g, som han 1689 gjorde med
Kongen, der ?nskede over 130 Tdr. Hartkorn af Elers' Gods til
Ryttergods; til Gjengj?ld fik Elers ved kongl. Skj?de af 22. Fe-
bruar 1689 forskjellige Konge- og Kirketiender med Patronats-
rettigheder og Gods baade i Sj?lland, Laaland og Jylland, der-
iblandt Finderup Kirke i Sj?lland, som han samme Aar atter
afh?ndede^). Efter sin Svigerfader, Biskop Wandal, der 1664
havde kj?bt Assendrup i Sj?lland og betydeligt for?get dets
Gods, fik Elers Part i denne Ejendom, som han 1679 i For-
ening med de ?vrige Arvinger solgte^).

I Kj?benhavn ejede Elers en Gaard ved Stranden paa
Hj?rnet af Nabol?s (Matr. Nr. 19), for hvilken han 1681
indtraadte i det da oprettede Brandassuranceselskab; den var
grundmuret til de to Sider og Bindingsv?rk til den 3die Side
ud til L?derstr?de*). Ligprogrammet omtaler hans rigt ud-
styrede Hus (domus opipare et optime instructa)^ og der er vel
ingen Tvivl om, at Elers, saa formuende og h?jtstillet som han
var, har f?lrt et stort Hus; hans Husstand maa have v?ret be-
tydelig, eftersom hans Moder og idetmindste to af hans Hustrus
S?stre havde deres Ophold hos ham, ligesom ogsaa en gammel
Sl?gtning af hans Moder, Bendte Poulsdatter, salig Jens Pedersens*) Som et lille Tegn paa Elers' Rigdom kan det anf?res, at Fru Elers ejede
et Diamantsmykke til V?rdi 900 Rdlr. — altsaa flere Tusende Kr, i Nu-
tidens Penge — , med hvilket imidlertid en Person ved Navn Jacob Skou-
gaard bortr?mte, da hun, som det synes, havde overdraget ham at s?lge
det (Cancelliprotocol Nr. 19, 288, 29. Maj 1690).

■^) Orig, Rentekammer-Resolution 19. Febr. 1689. Danske Herregaarde XV:
Kragerup. For de ret interessante Inventarielisters Skyld, der findes ved
Sagen, n?vnes her de Kirker, som Elers erhvervede sig : Finderup, Fars?,
Gr?nb?k, Svostrup, Them, Gjern og Skanderup. Om, denne Sag se end-
videre Rentekammerresolutioner af 9. Aug. 1690, 18. Jan. og 26. Febr,
1698.

?') Rasmussen, Optegnelser om Gisselfeld S. 381.

*) Nielsen, Kj?benhavns Diplomatarium III, 675, 761; VII, 40.paa N?rregade, henlevede sine sidste Aar hos sin rige Sl?gt-
ninge). Hvem der har v?ret Elers' n?rmeste Omgang, kan nu
naturligvis vanskelig afgj?res; man s?ger den sikrest i hans Sl?gt,
saaledes hans F?tre Br?drene Braem, disses Halvs?ster Margrethe
Sophie B?gvad og hendes ?gtef?lle Etatsraad Poul Winding,
hvem Elers i Testamentet kalder sin Svoger; Fru Elers' Sl?gt,
der var ikke mindre anseet — til den h?rte Familien Resen ^) — ,
har efter alt at d?mme staaet Elers n?r, og i sit Testamente
bet?nkte han af dem s?rlig sin Svoger den theologiske Professor,
Dr. Hans Wandal.

Knap tre Aar overlevede Elers det voldsomme Slag, der
gjorde ham tU en gammel Mand; hans Svagelighed tiltog, og da
der i September 1691 slog sig Vattersot til, kunde hans L?ge,
Dr. Jens Jacob?us, Intet udrette, uagtet han tog L?gerne Henrik
? M?inichen og Joh. Ludvig Ringehnann med paa Raad. Kr?f-
terne aftoge st?rkt; den 18. Februar 1692 modtog han af Mag.
Mikkel Henriksen Tistorph Sacramentet og Dagen efter. Klokken
henad 7 om Morgenen, udaandede han ved en stille D?d —
ikke 45 Aar gammeP).

Den 9. Marts om Aftenen blev hans Lig nedsat i Trinitatis
Kirke, hvor han 1681 havde kj?bt ét Begravelsessted i Chorets
s?ndre Side*). If?lge Bevilling l?d Sangklokkeme to Timer over
Tiden og M. Johan Adolph Bomemann parenterede over Liget
i Kirken^).

?Anne Margrete SI. J?rgen Elerli" overlevede sin Mand i*) Bendte Poulsdatter, S?dskendebarn til Elers' Moder, indsatte ved Testa-
mente af 29. April 1681 Elers til sin Arving; ved et nyt Testamente af
20. Novbr. 1691 skj?nkede hun Elers alt, hvad hun ejede, mod fremdeles
at have sit Ophold hos ham; hun var da i sit 75de Aar. Sj?ll. Registre
24. Maj 1681 og 28. Novbr. 1681 med tilh?rende Indl?g.

'^) Peder Resens Enkes Testamente af 6. Febr. 1689 (Sj?ll. Indl?g) er under-
skrevet til Vitterlighed af Elers.

'O Jvfr. Maanedlige Relationer Februar 1692.

*) I Acta Gonsistorii l?ses under 8. October 1681: Blev l?st et Goncept af
et Begravelsesskj?de til Assessor J?rgen Elers paa sal. M. Erasmi Envaldi
Brockmands Begravelsessted i Ghoret udi Trinitatis Kirice, som Oberst
Pestel til Hans Knudsen Wiborg haver afh?ndet og Hans Knudsen igjen
til Kirken for Betaling afstaaet haver.

') Sj?ll. Registre 5. Marts 1692; Maanedlige Relationer Marts 1692.234

henimod otte Aar; bestandig Sygelighed nedb?jede hende i de
sidste ni Aar hun levede; da hun f?lte, at det lakkede mod
Enden, lod hun hente Mag. Mikkel Henriksen Tistorph, som gav
hende Sacramentet, og med Tak til Gud, der saa naadig havde
f?rt hende gjennem Livet, hensov hun den 17. September 1700
ved Midnatstide^). Hun blev begravet 15. October derefter,
efterat der var erhvervet kgl. Bevilling til, at hendes Lig maatte
henstaa tre Uger over den ordinaire Tid, at det maatte begraves
om Aftenen og at det maatte staa paa Kirkegulvet for Alteret,
imedens Pr?sten talte derover, saavelsom at Sangklokkerne maatte
lade sig h?re tre Timer 2).

Elers' Gravsted findes endnu i Trinitatis Kirke, men ved
Eftersyn 1773 fandtes deri kun 4 Kister, uagtet baade Elers,
hans Hustru, hans Moder, de to ved Branden omkomne B?rn
og den tidlig afd?de Datter vare nedsatte der***). Pladen paa
Elers' Kiste b?rer f?lgende Indskrift, formentlig af hans Svoger,
Dr. Hans Wandal:

Her udi denne Kiste hviler alt det, som d?dligt var

af

Den Vel?dle og Velbyrdige Mand

J?rgen Elers,

Kongel: Maiest?ts til Danmark og Norge

Fordum H?ybetroede Estats- Justits- Cancellie og Cammer-Rdidi?

sampt Deputeret ved Land og S?e E-Staten,^) Ex difficili puerperio morbi contraxerat initia, cum ardens febris superveniens
infausta sibi sociaverat symptomata, unde vires prostrat?, appetitus debilis,
et qvicqvid in simili casu contingere malum potuit, apparuerit. Ingenti
constantia per integrum novennium castigantis Dei manum exosculabatur,
satis gnara a Deo maxime amatum castigari et excoriari debere, ut ita
virium debilitatem utriusqve fortun? vices aeqvo et nunqvam moto tulerit
animo (Progr.).

'') Sj?ll. Registre 28. Sept. 1700.

^) Trinitatis Kirkes Begravelsesprotocol, Afskrift i Ny kgl. Saml. Nr. 386 bp.,
Fol. Etatsraad Elers' Barn blev nedsat deri 4. Januar 1684, altsaa den
ovenfor n?vnte Anne Cathrine Elers. Programmet omtaler kun, at Elers
havde 3 B?rn; m?rkeligt er det derfor, at Elers 20. Sept. 1679 (Sj?ll.
Registre) fik Tilladelse til at lade sit Barn begrave om Aftenen; Pro-
grammet maa altsaa rimeligvis have glemt at n?vne et.235

Assessor udi H?yeste Ret og Cammer-CollegiOj

Som var f?d i Helsingborg den 16. Augusti M.DC.XLVII.

Og d?de her i Kj?benhavn den 19 Februarii Aar M.DC.XCII

udi hans Alders XLV Aar.

f

Da Guds Frygt, Dyd og ?del Mod
Ej fri for Sorg og Avind stod,

Og ej for D?dens Piile,
See da gav ELERS Si?l sig op
Fra Jordens St?v til Himmel-Top

Og lod her Kroppen hvile:
Den Si?l den Himmel f?dde Aand
Blev l?st af Orme S?kkens Baand,

Og i sin Frihed findes:
End og ved Ghristi Magtis Liud
Skal denne Levning til sin Fryd

Med Si?len sammen hindis

H. W. D.

Indrettelsen af CoUegium Elersianum, hvis Fundats, som
ovfr. er anf?rt, er udstedt 29. Novbr. 1691, kunde efter Be-
stemmelsen f?rst ske efter Fru Elers' D?d; der hengik endnu
nogle Aar, inden Testamentets Bestemmelser vare fuldbyrdede,
og det viste sig da, at der til CoUegiet kun blev omtrent 19000
Rdlr. Imidlertid kj?btes den Gaard i St. Kannikestr?de, hvor
Collegiet endnu ligger, og da den var gjenopbygget til sin frem-
tidige Brug, blev den indviet 18. Novbr. 1705 med stor H?j-
tidelighed, ved hvilken Collegiets f?rste Inspeetor, Johan Sidel-
mann, holdt en latinsk Tale, der endnu er bevaret^).

Siden har Collegiet, om end med en l?ngere Afbrydelse
efter Branden 1728, der ogsaa lagde det i Aske, ydet Fribolig
til henimod 900 Studerende, af hvilke mange have h?rt til
Stifternes Sl?gt, der if?lge Fundatsen skulde foretr?kkes, selv
om de ikke vare saa dygtige som andre Ans?gere om CoUegie-^) Kgl. Bibi., Ny kgl. Saml. Nr. 1244 b., 4to. Gaarden, der i Grundtaxten
var ansat til 755 Rdlr., fik 22. Sept. 1703 Frihed for Grundskat og lig-
nende Paal?g samt for Indkvartering (Sj?ll. Tegneiser).236

pladserne, hvilke for st?rste Delen bes?ttes af tvende Patroner,
en af Elers' og en af hans Hustrus Sl?gt.

De Disputatser, som GoUegiets Alumner i ?ldre Tid regel-
in?ssig skulde holde, b?re, forsavidt de ere trykte, Collegiets
Symbolum: et Egern, der gnaver paa en N?d, med Omskriften
nucleos non ptitamina^). Dette har sin Oprindelse fra det af
Familien Elers brugte Vaaben, saaledes som det findes paa
Portraitet af Eggert Elers og i J?rgen Elers' Segl: i Skjoldet et
Egern med en Kvist i Forpoterne, paa Hjelmen samme Figur
mellem to Vesselhorn.

Af Etatsraad Elers og hans Hustru findes, saavidt vides,
ingen Portraiter.Optegnelser om Sl?gten Harbou elier Hardebou

navnlig i det 17. og 18. Aarhundrede.
Ved Kapitain H. W. Harbou.

(Slutning.)Generation XI.

Paul Matthias Harbous og Christiane Charlotte Grubbes B?rn.

Didrik Onstav Harbou, d?bt i Kirkerup den 3. November 1724^
d?d f?r Faderen.

Nicolai Harbon, d?bt i Kirkerup den 22. November 1725,
d?d smstds. den 6. Mai 1727 ?efter lang Tids t?rende Svaghed**.

Andreas Harbon, f?dt i Kirkerup den 16. September 1726,
hjemmed?bt formedelst Svaghed den 19. September, Daaben
konfirmeret den 11. Oktober. Da han 17 Aar gammel ind-
stilles til Officer, udtales om ham: ?hat in der Fortification
und den ubrigen im Militair Stande nothigen Wissenschaften zu
exerciren sich ?usserst beflissen, dass folglich derselbe, obgleich
er annoch kein ganz m?nnliches Ansehen hat, sich genugsam
meritiret gemacht, wann Ew. Konigl. Mayt ihn in Ansehung^) AtWldet i Hofmans Fundationer I, 108.237

des Vorangefuhrlen und in allergn?digsten Erw?gung des Se-
condmajor Harbous, als dessen Vater, stetigen Wohlverhalteixi
bei jetzigem Avancement im Regiment als F?hnrich su placiren
geruhen mochten" ^). Den 20. September 1743 blev han saa
F?ndrik reforme ved Holstenske gev. Regiment og den 26. Mai
1746 virkelig F?ndrik, men blev den 29. Marts 1747 forsat til
Livgarden tilfods, hvor han derefter stod i 20 Aar. Den 13.
August 1749 blev han Sekondlieutenant og den 2. Februar 1757
Premierlieutenant. I Januar 1762 opf?res han blandt nogle
Officerer af Garden, der ikke forrette Tjeneste ved denne; da
han en Tidlang skal have fungeret som Kavaller hos Hertugen
af Gliicksborg, er dette formodentlig Grunden til hans Frav?relse.
Den 1. December 1762 fik han Karakter som Kapitain af Infan-
teriet med Anciennitet fra 25. Marts 1761, og den 10. December
1763 blev han Kapitainlieutenant, samtidig med at han fik Ka-
rakter som Kapitain af Garden; Grenaderkompagniet var da
Livkompagni, men tildeltes Harbou, da han den 20. Marts 1765
blev Kompagnichef. S. A. blev han befalet til at fungere som
Major ved et Detachement paa 5 Grenaderkompagnier, der under
Oberstlieutenant Kreber, sendtes til Bergen i Anledning af ?de
der forefaldne Irregulariteter" 2), og blev der omtrent et Aar.
Den 1. Mai 1767 blev han Premiermajor ved Oldenborgske
Infanteriregiment, men allerede den 6. Juni s. A. i lige Egenskab
forsat til Danske Livregiment tilfods. Den 25. November 1773
blev han ansat som N?stkommanderende ved Landkadetkom-
pagniet; Chefen, den af Kompagniets Reorganisation fortjente
Generalmajor Gude, var maaske noget sv?kket af Alder og i
hvert Fald ikke vel anskreven hos den Guldbergske Styrelse;
Harbou blev ham derfor adjungeret ved en allerh?ieste Kabinets-
ordre med L?fte om Succession ?efter denne gamle Gudes Af-
gang''. Den 12. Mai 1779 trak Gude sig tilbage og Harbou der
den 10. Februar s. A. havde faaet Oberstlieutenants Karakter
m. Ane. fra 27. Januar n?stforud, blev nu Chef. Han forblev^) Refererede Sager 1743, 13. September.

*) Kgl. Resolution 1765, 29. Mai, jvf. Vaupell; Den dansk-norske H?rs Hist.
II, S. 133—136.238

i StilKngen i henved 6 Aar; hvorvidt hans Afgang derfra har
sin Grund i det tre Fjerdingaar forud skete Regjeringsskifte, skal
jeg ikke kunne sige. Nogen Fremgang i hidt?gter opnaaede
han ikke derved, men i?vrigt skete Fors?ttelsen under en meget
h?derlig Form. Ved det tidligere Bornholmske Infanteriregiment,
der skulde forl?gges til Aarhus og fik Navn efter denne By (fra
1790 hed det 1. jydske Regiment) afgik nemlig paa eengang
Chefen og Oberstlieutenanten, og Harbou blev da den 18. Fe-
bruar 1785 ansat ved Regimentet i sidstn?vnte Egenskab, men
faktisk som dets Kommand?r, idet Ghefsposten ikke blev besat,
f?r Harbou, der den 16. Januar 1789 havde faaet Obersts Ka-
rakter, under 11. December s. A. rykkede op i den. Efter den

18. Oktober 1795 at v?re udn?vnt til Generalmajor, ombyttede
han den 6. Januar 1797 Regimentet med Kommandantskabet i
Frederiksort, hvor han d?de den 2. November 1798.

Den 30. Februar 1763 havde han ?gtet Friderica Walter,
f?dt i Kj?benhavn den 21. September 1734 og d?d smsteds den

19. April 1826, Adoptivdatter af General, Hvid Ridder, Frederik
Hans Walter, der ?havde havt hende hos sig og fra Ungdom af
ladet hende opdrage" af sin Kusine, Grevinde Svane. Ved kongelig
Bevilling af 26. Mai 1749 blev hun erkl?ret for Generalens rette
og ?gte Barn ?saa at hun herefter maa og skal f?re Navnet
Walter" ^). Paa en i Familien opbevaret ret konstf?rdig Navne-
klud har hun (foruden en Officier i Uniform og eri Dame i
Fiskebensskj?rter, endel Blomster o. 1.) broderet f?lgende Vers:

Her staar nu teigned and
De Navne ieg b?r ere
Og beder Himlens Gud
ald L?cke dem beskere
den 30. Aug. 1744 Friderica.

r

De i Verset antydede Navne ere dobbeltslyngede Mono-
grammer, ledsagede af de paagj?ldendes Familievaaben. F. H. W.
(0: Frederik Hans Walter), M. S. (o: Marie Svane), I. M. B.^) Sj?l. Registre.239

(o: Johanne Marie Bagger) og W. L. R. (o: Wilhelm Ludvig
Rheder)^). Med Hensyn til disse Personer og deres indbyrdes
Sl?gtskabsforhold bem?rkes: General Walters Fader var Kan-
celliraad Ghr. Albr. Walter; hans Moder, S?ster Svane, ?rke-
bispens Datter, der i 1ste ?gteskab havde v?ret gift med Kan-
celliraad Gerhard Schroeder og i sit tredie ?gteskab, med Bi-
skop Hans Bagger, var Moder til Joh. M. Bagger, der var ugift og
havde Ophold i sit og Walters S?dskendebams Marie Svanes Hus.
Sidstn?vnte, Datter af Hofj?germester Frederik Svane og Anne
Margrethe Wibe, havde f?rst v?ret gift med Oberst Jesper
Friis og derefter med Geheimeraad Grev Frederik Ludvig Oertz ;
hun havde, efterat v?re skilt fra denne, atter antaget sit Pige-
navn men beholdt Grevindetitlen. Hendes S?dskendebarn paa
m?drene Side endelig var Konferentsraad, Postdirekt?r W. L.
Rheder, S?n af Etatsraad Reimer Peter Rheder og Anne Chri-
stine Wibe 2). Paa en Glaspokal, som efter Traditionen blev for?ret
Friderica til hendes Konfirmation, er under en Krone graveret
to Skjolde henholdsviis med Walters Vaaben og med et sammen-
slynget F. W. samt f?lgende Vers:

Lebe, Wachse, griin und bluh, bisz ins grau und sp?te Alter
Du gesch?tztes Ebenbild von dem r?dlich praven WALTER
Folge Seinen Tugenden, Lass sie Seyn in dir vereint,
Weil es dir ein jeder Wunscht, ders im Herzen Redlich meint

den 21. September 1749.

Fremdeles besidder Familien et Miniaturportr?t (Pastel) af
Generalmajor Harbou og en Silhouet af hans Hustru, samt nogle
Optegnelser fra dennes Bibel, hvilke i Hovedsagen ligger til Grund
for Lengnicks Stamtavle: ?Andreas v. Harbou".

Holger Christian Harbou, hjemmed?bt den 21. December 1727
og Daaben konfirmeret i Kirkerup Kirke den 28. Januar 1728;
?blev lagt ihjel af en Pige der i Huset Natten mellem den 1.*) Ang. Walters og Rheders Vaaben se Adelslexikonet, ligesaa ang. Svanes^
der vel ei er adeligt, men danner 2. Felt i Grev Oertz's Vaaben; Baggers
beskrives i Zwergius: Det Siell. Gleresie S. 309 Anm.

*) Benzons Stamtavler; Zwergius anf. St. S. 341.240

og 2. Sept. Pigen r?mte strax bort om Morgenen, da hun m?r-
kede, hvad sket var; gammel omtrent 8 Maaneder og nogle Uger" ^).

Anna Elisabeth Harbou, hjemmed?bt den 31. Oktober 1728,
Daaben konfirmeret i Kirkerup d. 19. November, ?var stedse
svag fra F?dselen af, saa at det fast intet voxede eller trivedes,
indtil det omsider d?de, gammel 15 Uger og nogle Dage**; be-
gravet den 14. Februar 1729.

Nieolai Harbon, hjemmed?bt den 1. Mai 1730, Daaben kon-
firmeret i Kirkerup den 31. s. M.; d?d f?r Faderen.

Anna Elisabeth Harbon, f?dt i Rendsborg den 9. December
1732; d?d ugift i Huset hos Baron Gersdorflf paa Marselisborg
den 11. Juni 1800 og begravet i Viby den 18. s. M.

Panline Charlotte Harbon, f?dt i Rendsborg den 5. Januar
1734; d?d f?r Faderen.

Magrdalene [ell. Madele] Sophie, var den mellemste af de ved
Faderens D?d levende S?stre; antagelig er hun f?dt 1737, og
har faaet sit f?rste Navn (hvorved hun kaldtes) efter sin Far-
broder Andreas's Hustru. Den 28. September 1764 stod hun
Fadder til sin Broders ?ldste Barn. Hun skal v?re d?d ugift
efter i endel Aar at have v?ret i Huset hos sin Svoger Scharf-
fenberg.

Charlotte Lonise Harbon, d?bt i Gitadelskirken i Kj?benhavn
den 7. April 1740, blev i Kj?benhavns Garnisonskirke den 27.
April 1764 gift med Herman Nicolai Scharffenberg, d?bt i Borge den
13. Januar 1738, S?n af Seeondmajor ved 1. Smaalenske Infanteri-
regiment Ulrik Ditlev Scharffenberg og Mariane Kirstine Vind.
Ligesom P. M. Harbou og hans Hustru, vare saaledes deres
Datter og hendes Mand (fra hvem de nulevende danske og, til-
dels idetmindste, de norske Scharflfenberger nedstamme) gjennem
Familien Vind besl?gtede i Sideliniens 4. Led. H. N. Scharffen-
berg stod som Underofficer ved 2. S?ndenfjeldske Dragonregunent,
da han den 12. Februar 1755 blev F?ndrik ved 1. Smaa-
lenske Infanteriregiment; den 11. Februar 1758 blev han Sekond-
lieutenant, 1762 Premierlieutenant, den 1. Januar 1766 Kapitain^) S?rbymagle-Kirkerup Kirkebog.241

og den 26. April 1780 Major med Ane. fra 22. Januar 1776;
den 11. August 1786 blev han Chef for 2. Throndhjemske Gre-
naderkompagni, den 22. August 1788 for Fredriksv?mske og
30. Januar 1789 for 1. Throndhjemske; den 29. Mai samme Aar
blev han Premiermajor ved 2. Throndhjemske Infanteriregiment,
den 17. Juli 1795 Oberstlieutenant med Ane. fra 31. Juli 1790,
fik den 10. Juni 1803 Karakter af Oberst og blev den 9. Januar
1807 dimitteret med 400 Rdl. Pension. Han d?de den 13. Ok-
tober 1810, hans Hustru omtrent 3 Aar senere. — I Konduite-
listen fra 1764 faar Seharflfenberg f?lgende Skudsmaal: ?god
Officer, Lyst til Tjenesten, anst?ndig Opf?rsel*.

Generation XII.

Andreas Harbous og Friderica Walters B?rn.

Pauline Charlotte Maria Harbon, f?dt den 25. September 1764,
ligesom alle sine S?dskende i Kj?benhavn og d?bt i Garnisons-
menigheden. Den 17. Februar 1790 blev hun i Aarhus gift med
Christian Ditlev Adolph Arenfeldt, f?dt i Flensborg den 11. (eller
13.) Februar 1758, S?n af Major ved Livregiment Kyradserer Bal-
thasar Levin Arenfeldt og Juliane Antoinette Louise Kirchhoflf.

Adolph Arenfeldt blev den 4. Marts 1772 Landkadet og

Kadetkorporal den 16. August 1775, fra hvilken Dato han fik

Anciennitet, da han den 17. Februar 1779 blev Sekondlieutenant

ved Bornholmske (senere Aarhusiske) Infanteriregiment; den 13.

Mai 1785 blev han Premierlieutenant med Ane. fra 2. Marts s.

A., men afgik d^i 7. September 1787 som Kapitain og Chef

for S. Jarlsbergs Kompagni til 2. Smaalenske Infanteriregiment.

I 1789 kom han med sit Kompagni til 2. Agershusiske Re-

giment, men blev den 31. December s. A. forsat til Norske

J?gerkorps, hvor han den 1. Juni 1798 blev Major. Den

18. Februar 1806 blev han Oberstlieutenant ved Vesterlenske

Regiment med Ane. fra 23. August 1805,. og beordredes den

28. Oktober s. A. til at overtage Kommandoen over Regimentet,

hvorfor Chefen, Generalmajor Tobiesen skulde svare ham 300 Rdl.

aaxlig. Den 17. Juli 1810 fik han Obersts Karakter og blev den

5. Februar 1811 Chef for Regimentet og Kommandant over de

16242

Christianssandske F?stninger og Batterier, i hvilken sidste Stil-
ling han forblev til sin D?d. Udn?vnt til Generalmajor den 22.
Mai 1814, kommanderede han Reservebrigaden i Felttoget s. A.
Efter Norges Forening med Sverige blev han den 26. November
1814 Generallieutenant, ved Omorganisationen den 1. Januar
1818 Chef for Christianssandske Brigade og den 24. Juni 1828
General. Ridder af Dannebroge var han bleven den 28. Januar
1811; senere blev han f?rst Kommand?r, saa Storkors af Sv?rd-
ordenen. General Arenfeldt eiede Gaarden Boen ved Christi-
anssand og d?de her den 10. Juni 1833 som den ?ldste Officer
i den norske H?r og en h?it anset Mand. Ogsaa Kong Frederik VI
satte i sin Tid stor Pris paa ham, men kunde siden ikke glemme
ham, at han uden ved F?dsel eller Sl?gtskabsbaand at v?re
knyttet til Norge blev der efter Adskillelsen^). — Hans Hustru
d?de den 27. August 1836. Fra dem stammer den nulevende
Linie af Arenfeldteme, der vel er bosiddende i Norge, men hvis
Hoved i Aaret 1884 tiltraadte Stamhuset S?bygaard i Jylland.

Frederik Hans Walter Harbou, f?dt den 27. Oktober 1765.
Han blev allerede den 30. Marts 1769 indskrevet til S?kadet,
men blev Landkadet den 7. April 1774; ?som F?lge af en Ulykke,
han var kommen til, da han var kommanderet ombord i de
kongelige Skibe" ^), maatte han imidlertid opgive den milit?re
Karriere og blev den 5. Juni 1781 Page hos Kongen. Den 19.
Februar 1783 blev han, som det synes efter Anbefaling af Kron-
prindsens L?rer Sporon^) i T. G. Schlanbuschs Sted Kammer-
page hos Kronprindsen, og skal i denne Egenskab have v?ret
tilstede, da Prindsen i Statsraadet tiltvang sig Regjeringen^).
Medens han var Kammerpage, blev han 1784 immatrikuleret ved
Universitetet, privat dimitteret af en Hr. Bugge, 1787 juridisk^) Jvf. Anker: Norske Generalspersoner S. 32 og Dansk biogr. Lex. I, 315.

*^) Indkomne Kommandosager 1798, Juli.

?^) H. P. Giessing: Struensee og Guldberg S. 254; jvfr. S. 328 ?Bock og Kammer-
page Harbou er deres [o: Guldbergs og Schacks] eneste Haab**.

*) Dette omtales dog ikke i nogen af Beretningerne om Begivenheden. — I
A. B. Rothes , Historisk Efterretning** (aftrykt i det af de samlede Arkiver
udgivne Mindeskrift, ?Regjeringsskiftet 1784") findes (S. 30) den Urigtighed,
at H, ved Kronprindsens Konfirmation udn?vntes til hans Kammerjunker.243

Kandidat med Laud. og den 27. Februar 1788 Auskultant i
Rentekammeret. Den 10. Februar 1790 afgik Kronprindsens
Kammerjunker Godske Hans von Krogh ved D?den og skal paa
D?dsleiet have bedet Kronprindsen om, at hans Broder maatte
blive hans Eftermand, hvilket Prindsen skal have meddelt Harbou
med Tilf?iende: ?De vil kunne forstaa, at jeg ikke kunde afslaa
den d?ende Mand hans B?n.** ?Ja! men Deres kongelige H?ihed
vil ogsaa kunne forstaa, at jeg i saa Fald ikke kan forblive i min
nuv?rende Stilling," var Kammerpagens Svar. Denne Familie-
Anekdote finder Bekr?ftelse i en kgl. Resolution af 12. Mai 1790^),.
hvorved approberes en Omfordeling af de i Reglementet for
Kronprindsens Hofstat fastsatte Bel?b; idet Sekondlieutenant i
Fodgarden Adam Gottlob von Krogh udn?vnes til Kammer-
junker hos Kronprindsen med den hidtilv?rende Kammerpages
Gage (400 Rdl), medens Harbou entlediges med Titel af Kammer-
junker og en Pension lig den tidligere Kammerjunkers Gage
(800 Rdl.) — alt fra G. H. von Kroghs D?dsdag at regne.

Den 30. December 1801 ?gtede Harbou i Frederiksberg
Kirke (Vielsen indf?rt i Nikolai Kirkebog i Kj?benhavn) Ane
Marie Pr?tarius, f?dt i Christianssted paa St. Groix den 23.
Februar 1777, Datter af kongelig Bogholder paa St. Groix, senere
Grosserer i Kj?benhavn Johannes Pr?torius og Marie Elisabeth
Br?chner; A. M. Pr?torius havde tidligere i Vestindien v?ret
gift med en Hr. Gallumore.

Kort f?r sit Bryllup var Harbou den 6. November s. A?
bleven sumumerair Direkt?r i Generalpostamtet og tillige Se-
kret?r i Kanaldirektionen, ved hvilken Leilighed der tilstodes
ham 100 Rdl. aarlig for Afsavn af frie V?relser i Pal?et ved
Kalveboderne, hvilke han havde beholdt efter sin Afgang fra
Kronprindsens Hofstat, men som ?nu ikke l?ngere vare enten
tilstr?kkelige eller bekvemme 'for ham"^). Dette Till?g beholdt
han, da han den 4. Februar 1809 blev virkelig Postdirekt?r med
den reglementsm?ssige Gage af 1800 Rdl., hvorimod hans Pen-
sion nu faldt bort. Samtidig fratraadte han som Sekret?r i^) FinantskoUegiets Forestillingsprotokol s. A.
^) FinantskoUegiets Forestillingsprotokol s. A.

16*244

Kanaldirektionen men indtraadte i Direktionen for den kgl.
Porcell?nsfabrik, til hvis Drift Postkassen ydede Tilskud. Den
8. Juli 1810 fik han Kammerherren?glen og den 8. Mai 1811
blev han Medlem af den under s. D. oprettede Kanal- Havne-
og Fyr-Direktion for begge Riger og Hertugd?mmerne^).

I Henhold til ?en allerh?ieste mimdtlig Befaling** foretog
han nogle Fors?g med ?bredf?lgede Hjul" 2); muligen staar det
i Forbindelse hermed, at han ved s?rlig dertil konstruerede
Vogne bes?i^ede Transport af Br?nde fra Statsskovene i Nord-
sj?lland til Kj?benhavn, en Sag, som for?vrigt foraarsagede ham
endel Ubehageligheder, som han fremstillede for Offentligheden
i en Piece ?Til mine Venner og Velyndere** (Kj?benhavn 1808).
Ligesom sin Broder Wilhelm (se ndf.) har han vistnok havt
nogen Tilb?ielighed til ?konomiske Experimenter, der kostede
mere end de indbragte; dette var idetmindste Tilf?ldet med
en mindre Eiendom, han i disse Aar eiede og drev i Ballerup
Sogn, Kj?benhavns Amt. I Forbindelse hermed kan n?vnes et
Indl?g, han gav i en Diskussiot) om ^Hegn og ?vre** ^).

Den 8. Juli 1820, altsaa netop Tiaarsdagen for sin Udn?vr
nelse til Kammerherre, blev Harbou udn?vnt til Toldforvalter i
Rendsborg, et efter Datidens Forhold s?rdeles vel aflagt Em-
bede, hvortil der havde meldt sig 34 Ans?gere. Samtidig blev
hai;i befalet til at indtr?de i den ?slesvig-holstenske Kanalopsigts-
Kommission**, men allerede to Aar efter udtraadte han efter An-
s?gning af denne, vistnok n?rmest som F?lge af Uoverensstem-
melse med Kommissionens Formand, Amtmanden i Rendsborg,
Geheimeraad T. 6. Schlanbusch, med hvem han allerede ved
Hoffet havde staaet paa en sp?ndt Fod. Heller ikke til det
ham foresatte Kollegium var hans Forhold altid det bedste; det
var mod Kollegiets Indstilling, at han i sin Tid var bleven ansat,
og det kom derhos undertiden til Rivninger af principiel Natur,
s?rlig med Konferentsraad C. F. Schleyer, der som Deputeret
varetog de Slesvig og Eiderkanalen vedr?rende Anliggender.^) Medd. fra Rentekammerark. 1877, S. 35.
^) Finantskoll. Forestillingsprot. 1809.
^ Dansk Minerva 1816.245

Exempelvis skal anf?res en Sag, der viser Harbou som en
un?gtelig noget egenraadig, men nidkj?r og energisk Embeds-
mand, hvorimod den sidstn?vnte Egenskab ikke synes at have
v?ret det fremherskende Tr?k i Kollegiets Forretningsf?relse. I
Aaret 1825 havde Harbou stoppet nogle Skibe, der under Pas-
sagen af Kanalen ved Rendsborg Toldsted havde opgivet deres
Ladning urigtig, og s?rlig havde han ladet to af dem fuldst?n-
dig losse forat forsikkre sig om, at hitet var ulovlig skjult; ved
det ene var der nemlig opdaget en hemmelig Gjennemgang fra
Kahytten til Lasten, og om det andet var det oplyst, at det i
Smug havde losset Varer paa Budelsdorf Mark udenfor Rends-
borg. Som det udtrykkelig var udtalt i Kanal-Passage-Forord-
ningen, maatte Skibe, der bleve grebne i Misligheder, tilskrive
sig selv det Ophold, der herved foraarsagedes dem; ikke desto
mindre opl?ftede ?Hamburger BSrsenhalle" et Ramaskrig og op-
fordrede Byens Handelsstand til fremtidig ikke at benytte Kanalen.
Harbou oplyste nu i samme Blad, at det alt i alt var 4 af over
1700 Skibe, der vare blevne stoppede, og efter Henvendelse fra
det danske Udenrigsministerium lovede det hamborgske Senat
at paatale det Skete og forebygge Gjentagelser; men hvad enten
nu Kollegiet hyldede Principet, at man ikke b?r irritere Fjenden
eller der laa ?ndet bagved, saa gjorde det gj?ldende, at det i
sin Tid havde tilskrevet Toldkammeret i Rendsborg, at n?vnte
Bestemmelse i Passageforordningen ikke maatte tages bogstavelig,
da Formaalet hovedsagelig var at ?advare** vedkommende Skippere
og Befragtere, og udvirkede en kongelig Bemyndigelse af 11. Ja-
nuar 1826 til at give den altfor ivrige Toldforvalter ?en alvorlig
Tilrettevisning for hans instruktionsstridige og for Kanalfarten
skadelige" Fremgangsmaade^).

I Foraaret 1833 blev Harbou angreben af en ?Forh?rdelse
af Leveren**, men ud paa Sommeren antoges Sygdommen for
h?vet, og L?gen raadede ham til at foretage en lille Rekrea-
tionsreise. Ledsaget af sin yngste S?n Andreas afreiste han den
22. August til Slesvig, hvor hans ?ldste S?n Adolph var Au-*) Gen. Toldkammer- og Kommerce-KoU.s tydske ForestilliMgsprotokol s. A*246

skultant ved Overretten, og hvor han havde en Indbydelse til
at bes?ge en tidligere Undergiven, Amtsforvalter Justitsraad
Bahnson. Den 23. August om Eftermiddagen d?de han pludselig
i Bahnsons Hus, og blev, da Liget ikke taalte at flyttes til Rends-
borg, begravet i Slesvig den 26. s. M. — Hans Hustru d?de i
Rendsborg den 15. Marts 1844.

De havde ialt havt 10 B?rn, alle f?dte i Kj?benhavn og
d?bte i Christiansborg Slotsmenighed. Fem S?nner og en Datter
overlevede For?ldrene.

Paul Frederik Harbou, f?dt den 9. Marts 1768, blev Kadet
den 27. Juni 1781 m. Ane. fra 7. April 1774 og den 6. Fe-
bruar 1782 Page hos Kronprindsen, men afgik fra denne Stilling,
da han den 31. December 1783 blev Sekondlieutenant ved Kron-
prindsens Regiment med Ane. fra 7. August 1782; kom den
12. December 1788 som Premierlieutenant til 3. jydske Inf.-Re-
giment i Aalborg, hvor han den 15. Oktober 1791 blev karak-
teriseret Kapitain, den 12. December 1794 Stabskapitain og den
4. Oktober 1799 Chef for Regimentets 1. Grenaderkompagni.
Sammen med sin ?ldre Broder var han 1784 bleven Student og
1787 juridisk Kandidat med Laud. Han har forfattet endel
Poesier, som dog ei bleve trykte.

Den 20. April 1796 ?gtede han i Udbyneder Kirke Ida
Johanne Frederikke von Arenstorff, f?dt paa Overgaard den 10.
April 1774, Datter af Etatsraad Frederik Christian von Arenstorfif til
Overgaard og Albertine Cathrine Benzon. Hun d?de under et
Bes?g hos Svigerfor?ldrene i Frederiksort den 4. September 1798
uden B?rn, han i Aalborg den 26. December 1800.

Jacob Henrik Harbou, f?dt den 23. Juli 1769, d?d den 26.
Juni 1770.

Wilhelm Henrik Harbou, f?dt den 13. Januar 1771, var ind-
skreven til S?kadet den 6. Januar 1777, men blev Landkadet
den 15. Oktober 1783, F?ndrik ved Faderens Regiment (Aar-
husiske, 1. Jydske) den 7. Oktober 1785, Sekondlieutenant den
17. April 1789, Premierlieutenant den 8. Januar 1796, men den
17. Juni s. A. sat ? la suite i Armeen for at v?re Kammer-
junker hos Arveprinds Frederik og tillige Kavaller hos dennes247

S?n Prinds Christian Frederik; den 13. Januar 1801 blev han
Kapitain ved Nordsj?llandske Landv?msregiment og stod som
saadan indtil den 2. April 1806. Ved Arveprindsens D?d
fik han den 3. September 1806 udbetalt 3000 Rdl. ?til Ekvi-
pering* og blev den 7. November s. A. Hofmester (Hofchef)
hos den Afd?des D?ttre, Prindsesseme Juliane Sophie og Louise
CSiarlotte; efter at disse begge vare form?lede, blev han den
22. August 1812 ansat ved Prinds Christian Frederiks Hofstat
med Titel af ?K?mmerer** ^). Da Prinds Christian 1813 gik
som Statholder til Norge, var han ledsaget af sin Staldmester
Clauson-Kaas som Reisemarskal, medens Harbou blev ved
Prindsens ?Hus" i Kj?benhavn *). Efterat Prinds Christian havde
ladet sig udraabe til Regent i Norge, ansatte Frederik VI Harbou
med hans tidligere Charge som Gouvern?r for den femaarige
Prinds Frederik Carl Christian, men efter Pi-inds Christians Til-
bagekomst fra Norge traadte han tilbage i sin forrige Plads.

Som rimeligt var for en Mand i Harbous Stilling, kom han
i Ber?ring med mange i social Henseende fremragende M?nd og
stod, som det fremgik af hans efterladte Korrespondance^), i et
meget venskabeligt Forhold til en stor Del af disse — idetmindste
i hans Velmagtsdage. Han var tillige en fint dannet Mand
med mange Interesser og traadte gjerne i Forbindelse med sin
Tids Skj?naander, f.' Ex. med Jens Baggesen, C. J. Boye og
St. St. Bicher. Den Sidstn?vnte dedicerede ham 1807 1ste Del
af sin Overs?ttelse af Ossian, og da han et Par Aar senere be-
sluttede at ?overlade sig til sin Bestemmelse** Digterkunsten,
forel?gger han Harbou — sin anden Fader, som han kalder
ham — sine f?rste Fors?g*). — Baggesen tilskrev 1817 ?til Tak
for en Pris Tobak* Harbou en Ode, der gav Anledning til en
Korrespondance paa Vers mellem Baggesen og Etatsraad Holten,^) H?lge den ham i disse Stillinger tilkommende Rang (II. Kl. Nr. 4 efter
Rangforordn. af 1808) tituleres han efter sin Afgang oftere Geheime-
etatsraad.

*) Jvf. Ahnfeldt: Christian VUFs Dagbog i Norge S. 11.

^) Den var ved et Tilf?lde kommen i nu afd?de Kapt. Agerholms Besiddelse.
(Jvf. Jydske Saml. II, S. 193).

*) Jydske Saml. U S. 194 fif.248

Gouvemementsekret?r i Fyen^). — Det kan ogsaa n?vnes, at
S?helten Peter Willemoes var en Ven af ham^).

Hoftjenesten og de litter?re Interesser vare imidlertid util-
str?kkelige til at syssels?tte ham, og da han desuden kunde
?nske at for?ge sine Indt?gter, eftersom han, der selv var ugift
og levede forholdsvis tarveligt, aarlig anvendte ikke ubetydeligt
til Underst?ttelse af Andre (saaledes henved et Par Tusinde RdL
til Moderen, der blev 92 Aar gammel, og den yngste Broder)
indlod han sig paa forskjellige land?konomiske og industrielle
Foretagender. 1816 kj?bte han Sandholmgaard (26 Td. Hrtk.,
Blovstr?d Sogn, Frederiksborg Amt) og omtrent ved samme
Tid et Par B?ndergaarde og nogle Skovparceller i N?rheden
deraf samt en Olie- og Komm?Ue ved ved Usser?d^); fremdeles
eiede og drev han et Lysest?beri og S?besyderi i Lyngby og
en Gaard i Adelgade, hvor der var anlagt et Kattuntrykkeri.
Disse Foretagender mislykkedes imidlertid ganske for ham, saa
at han i 1822 maatte opgive sit Bo. Blandt hans Kreditorer
vare flere af de fyrstelige Personer, til hvilke han havde v?ret
knyttet, og af disse tog Prinds Christian ham hans Opbud meget
ilde op; derimod bevarede Prindsesse Charlottes Gemal, Landgrev
Wilhehn af Hessen, ham ogsaa efter hans Uheld den Bevaagen-
hed, som tidligere Tjenester havde erhvervet ham. Han maatte
selvf?lgelig fratr?de sin Hofstilling og d?de efter i nogle og tyve
Aar at have f?rt et meget tilbagetrukket Liv i GI. Haderslev
den 11. Marts 1845. Han havde ikke v?ret gift, men havde en
Pleies?n, som han dog havde den Sorg at miste allerede 1834
efter l?ngere Tids Svagelighed.

Carl FerdiBand Joachim Harbon, f?dt den 12. Juli 1774, blev
Landkadet den 15. Oktober 1783, F?ndrik ved 1. jydske Infanteri-
regiment den 19. December 1794 med Ane. fra 28. Oktober 1791,
karakteriseret Sekondlieutenant den 6. September 1799, virkelig den^) Se Baggesens Danske V?rker VI. Bind og Carl v. Holten: Rimbreve og

Smaadigte (Odense 1821).
?-') I O. Lutken: Om Peter Willemoes S. 191 er trykt et Brev fra W. til H.,

der m-igtig er henf?rt til hans ?ldste Broder.
*) Jvf. Christensen: H?rsholm S. 306 og 319.249

14. Marts 1800, Premierlieutenant den 10. Juni 1803. Under Kan-
tonnementet i Holsten 1806 var han Kompagnikommand?r og i en
Inspektionsrapport af 12. August s. A. udtaler Generallieutenant
Moltke: ?Ved det 1ste, nemlig Grenaderkompagniet, var det
is?r opfaldende, hvor meget samme havde vundet ved den af
Premierlieutenant v. Harbou i dette korte Tidsrum anvendte
Flid og DueUghed"!). Den 16. Januar 1809 blev han Stabs-
kapitain, men blev den 9. Juni 1812 sat ? la suite med Extra-
gage; han skal en Tid have v?ret anvendt til Opmaalingsarbeider,
navnlig i Norge. Den 7. Januar 1817 indtraadte han atter i
Numer, men blev den 14. November s. A. afskediget paa Grund
af en Subordinationsforseelse, for hvilken han v?grede sig ved
at gj?re Afbigt. Senere skal han v?re bleven en stor S?rling.

— Den 25. Februar 1827 ?gtede han Christiane Frederikke Elisabeth
Unmachy f?dt i Kj?ng den 16. Juni 1793, Datter af V?vermester
Unmach ved Kj?ngs Fabrik. Hun havde v?ret Selskabsdame
hos hans Moder, og ?gteskabet, der blev barnl?st, var af Hen-
syn til den gamle Dames Fordomme opsat til efter hendes D?d.

— Harbou d?de i Kj?benhavn den 31. Juli 1842, hans Hustru
den 10. September 1857,

De 6 S?nner, som Generalmajor Andreas Harbou havde
foruden de her omtalte, d?de alle kort efter F?dselen; to af
dem erholdt N?ddaab og bleve opkaldte efter Faderen.

Generation XI.

Niels Harbous og Maria Bergs B?rn.

Nicolai Harbon, d?bt i Hohnens Kirke i Kj?benhavn den 12.
December 1716, blev den 26. Juni 1734 karakteriseret, den 18.
Oktober 1737 virkelig Fyrv?rker ved Holstenske Artilleri (Rends-
borg), den 23. August 1743 Stykjunker, den 23. Mai 1753 ka-
rakteriseret og den 26. April 1758 virkelig Lieutenant. Samtidig
blev han forsat til Kompagniet i Oldenborg, men kom kort der-
paa til Frederiksort, hvor han d?de den 7. November s. A.
Den 22. Juni 1753 var han i Rendsborg bleven gift med Johanne') Medd. fra Kngsark. H S. 220.250

Sophie BarchenféU^ f?dt den 29. November 1721 i Rendsborg,
hvor hendes For?ldre, Joachim Barchenfelt og Hustru Eisabe
Auguste, vistnok vare Borgerfolk. Hun fik som Enke eftergivet
et Gageforskud, hendes Mand havde faaet, og havde da to B?m^).
Hun d?de den 23. Marts 1792.

Anna Birgitte Harbon, d?bt i Helsing?r i St. Mari? Kirke d.
4. April 1718, blev gift 1740 (Indskud i Enkekassen 17. August)
med Johan Georg Ziegenhorn; denne blev den 1. December 1721
Fyrv?rker ved Holstenske Artillerikorps, den 20. November 1730
Stykjunker, den 24. December 1734 karakteriseret Lieutenant,
den 20. Februar 1736 virkelig, den 23. August 1743 Pontonner-
kapitain og den 10. August 1745 Fyrv?rkerkapitain; s. A. den
7. September d?de han i Rendsborg, hans Hustru smsteds den
22. Februar 1766. De havde en Datter Anna Marie Elisabeth
Ziegenhorn, der var gift f?rst med Artillerilieutenant Ezechias Wil-
hehn Rameyer og dern?st med Overaudit?r Johan Philip Kiicker.

Andrea Harbou, d?bt i Helsing?r St. Mari? Kirke, den 22.
Januar 1720, maa v?re d?d som Barn.

Sophie Elisabeth Harbou, f?dt i Helsing?r den 31. Mai 1721
(d?bt den 6. Juni), blev 1744 (Indskud den 19. Juni) gift med
Christian Maule, S?n af Generalmajor og Chef for Holstenske
Artilierikorps Martin Maule, i 2. ?gteskab med Charlotte
Hedvig Arentzen, S?ster til den bekjendte Generallieutenant E. L.
Arentskjold. Ghr. Maule blev den 17. Mai 1730 Landkadet, den
26. Juni 1834 Stykjunker reforme ved Holstenske Artilleri, den
20. Februar 1736 virkelig Fyrv?rker, den 18. Oktober 1737
virkelig Stykjunker og den 23. August 1743 Lieutenant. Han
d?de den 16. Februar 1754, og efterlod to S?nner, som bleve
opdragne hos Morfaderen og ved dennes Indflydelse ansatte som
reforme Fyrv?rkere i Korpset, men afskedigede ved den Saint-
Germainske Reduktion 1765 (se o\i,). Den ?ldste, Heinrich
Friederich Nicolaus, blev siden Infanteriofficer og afgik 1806 med
Oberstlieutenants Karakter fra 1. Jydske Regiment. Den yngste,
Johan Martin, maa v?re d?d f?r Morfaderen.^) Refer. Sager 1760, 6. Februar.251

Anna Rebecca og Andrea Harbon, f?dte i Rendsborg henholds-
vis den 31. Marts 1723 og den 19. December 1725, begge d?de
f?r Faderen.

Generation XII.

Nicolai Harbous og Johanfie Sophie BarchenfeUs B?rn,

Margrrethe Harbon, var f?dt i Rendsborg 1753 og levede
endnu 1760, men var d?d f?r Farfaderen.

Nicolai Christoph Frederik Harbon, f?dt i Frederiksort den 19.
Juni 1755, blev den 3. Februar 1762 Fyrv?rker reforme i Hol-
stenske Artillerikorps, men reduceret 1765. Senere kom han til
Bornholmske Infanteriregiment, hvor han tjente som Underofficer,
da han den 2. December 1775 blev Sekondlieutenant ved Sles-
vigske Regiment, mod at betale endel af sin undvegne Formands,
V. Scheeles, efterladte Gj?ld; den 14. Mai 1783 blev han karak-
teriseret, den 25. Februar 1785 virkelig Premierlieutenant, den
12. September 1788 Stabskapitain, den 23. April 1790 Kompagni-
chef og den 13. Marts 1801 Major. Han d?de i T?nder paa en
Sessionsreise den 21. April 1804. Den 23. April 1793 havde
han i Husum ?gtet Charlotte Sophie Auguste Bernhardine War-
denburg, f?dt i Rendsborg den 9. Mai 1770 og d?d den 15. Mai
1858, Datter af Major Heinrich Nicolaus Wardenburg og Chri-
stiane Marie Dorothea Vitzthum von Eckstedt. Fra dem stammer
den nulevende yngre Linie af Familien Harbou.

Generation XI.

Andreas Harbous og Dorothea Magdalene Neves B?rn,

En S?n, f?dt og d?d 1737.

Peter Harbon, f?dt omtr. 1738, blev den 9. Marts 1757
F?ndrik ved Nordenfjeldske gevorbne Regiment, hvor han var
Sergeant, kom i April 1758 fra Frederiksstad til Christiania og
blev den 18. Juni 1760 Sekondlieutenant ved Livkompagniet. 1
Konduitelisten 1764 faar han f?lgende Skudsmaal: ?Ist von Natm-
etwas einf?ltig und hat einen schweren Begriff; zeiget aber einen
guten Willen imd ist zu allem, was ihm befohlen wird, gehor-
sam; seine natiirlichen Mangel machen ihn jedoch zu sehr Ave-252

nigen Dingen recht brauchbar. Seine ubrige AuflPiihrung ist sonst
ganz gut und anst?ndig". Maaske i Haab om at faa sine Kapaciteter
bedre paaskj?nnede andetsteds, s?gte han gjentagende men uden
Held om Fors?ttelse, bl. a. i September 1766, da han efter
Exercertiden havde faaet tre Maaneders Orlov til Danmark og
senere Forl?ngelse til det f?lgende Foraar. Ved en st?rre Re-
duktion den 24. Oktober 1767 blev han afskediget og hans ?v-
rige Liv er ubekjendt; han synes at v?re d?d uden Livsarvinger
inden 1790.

Niels Harbou, f?dt omtr. 1739, blev den 6. Juli 1757 F?n-
drik ved 1. Agershusiske Regiment, hvor han i 4 Aar havde
staaet som Underofficer; den 21. Marts 1759 blev han Sekond-
lieutenant og den 25. Marts 1761 Premierlieutenant. Han var
da ansat ved den Del af Regimentet, der var udkommanderet
til Holsten og d?de her ugift den 7. Mai 1761.

Christian Harbon, f?dt omtr. 1743 (paa Frederiksten?), blev
den 13. Februar 1760 F?ndrik ved sin Onkels og Formynders
H. Chr. Harbous Regiment (3. Throndhjemske) og Kompagni
(Orkedals); 1764 fik han f?lgende Skudsmaal af dennes Efter-
f?lger, Oberst Andreas Gr?nn: ?Denne unge Officer, der har
v?ret kommanderet med mig til Holsten, har jeg havt M?ie med
at bringe fra hans Ungdoms Feil, maa dog derhos tilstaa, at i
den korte Tid, jeg har kommanderet Regimentet, har han vist
nogen Bedring ; jeg er af den underdanigste Formening, at, naar
Aarene komme, kommer ogsaa Eftertanken. Hans Ungdoms
Rasenhed har forvoldt, at han lidet eller intet har appliceret sig
paa Tjenesten, dog forsikkrer jeg mig selv om hans Forbedring
i at have et vaagent ?ie med ham". Han havde dengang tjent
i 6 Aar og var 21 Aar gammel. Den udviste Overb?renhed
frugtede dog ikke; den 17. April 1765 blev han ved kgl. Reso-
lution paa en Krigsretsdom kasseret paa Grund af Klammeri
med en F?ndrik Frost, hvem han havde regaleret med ?Schelt-
worten und Maulschellen" ; samtidig blev Frost efter Krigsrettens
Indstilling afskediget uden Ret til at b?re Felttegnet, fordi han
?durch seine infame Gelassenheit jenen zu bes?nftigen gesucht,
und sogar nachdem die Sache allbereits gerichtlich tractirt ge-253

worden, solche Begegnung durch giitlichen Vergleich abzuthuen
sich bereitwillig erzeugt hatte" ^).

Den 24. Juli 1764 havde Christian Harbou en u?gte Datter
til Daaben i Orkedals Kirke; Fadderne vare to Lieutenanter af
2. Throndhjemske Regiment Bie og Eppingen, en Madame Som-
mer og Karen, Johan Riverts's, vistnok Moder til Barnemoderen
Christiane Riverts; Barnet fik Navnet Christina Harbou. S. ?.
den 5. December blev han ved kongelig Resolution fritagen forat
staa aabenbart Skrifte i Anledning af, at han havde besvangret
Pigen Christiane Steen. Han har altsaa baade i den ene og
den anden Retning v?ret mildest talt temmelig vidtl?ftig.
Kort derpaa falder hans Afskedigelse og umiddelbart herefter
forekommer som Fadder i Orkedalen ?Madame Harbou". Denne
var dog neppe, som man af den ovenomtalte Barnedaabs saa at
sige officielle Karakter kunde tro, Barnets Moder; hans f?rste
Hustru og Moder til hans to S?nner skal have v?ret Gjertrud
Andrea Tromp^\ f?dt i B?rsen 1734, Enke efter Borger i Thrond-
hjem Johannes Hagen (d?d den 10. Juli 1764); hun d?de paa
Eide i Thingvold den 22. November 1778. Harbou giftede sig
2. Gang den 29. Mai 1789 i Throndhjems Frue Kirke med
Birgitte Cecilie Clausen^ d?bt i samme Kirke den 28. Mai 1762,
Datter af Kj?bmand Hans Jacob Clausen og Anna Lykke ^).

Naar ovenfor Generalmajor H. Chr. Harbou er omtalt som
Christian Harbous Formynder (hvilket Hverv efter Generalens
D?d gik over til hans S?n og Svigers?n, Kapitaineme Niels
Harbou og Selchier), da gj?lder dette kun for den Formue, der
var tilfalden ham efter hans For?ldre; for den Kapital, som han
havde arvet efter sin Mormoder, var derimod Morbroderen, Major
Johan Neve hans Formynder; det synes imidlertid, som om
Alle helst vilde v?re fri for dette Formynderskab*). Efterat han
var bleven myndig, har han vel spist sin Formue op; hvad han
ellers har levet af, ved jeg ikke. Han synes at have f?rt en^) Indkomne Justitssager 1765, April.

^) If?lge Opgivelse fra afd. Hospitalsfoi stander Hornemann i Throndhjem.

^) Jvf. N. R. BuU: Den tr?nderske Sl?gt Bull, S. 56.

^) Generalkrigsdirektoriets Resolutionsprotokol 1764, 8. Februar.254

temmelig omflakkende Tilv?relse ; hans f?rste Hustru d?de, som
n?vnt, i Thingvold, og nogle Aar senere opfordrer J. L?ch i
Sunddals?ren F?ndrik C4hristian Harbou, der tilforn opholdt sig
paa Nordm?re, men nu skal v?re flyttet til Throndhjem, til at
indl?se et S?lvlommeuhr, han to Aar tilforn havde sat i Pant
hos ham^). Hans Formuesforhold har saaledes neppe v?ret
glimrende, men bleve vel bedre, da han efter sin ovenn?vnte
Morbroder Major Neve (f 1780) bl. A. arvede Halvparten af
F?rder Fyr. 1790 bortforpagter Harbou denne Halvpart til sin
?F?tter** Claus WieP), og 1798 afstaar han den til Kronen mod
en aarlig Erstatningssum af 300 Rdl. Efter hans D?d (i Orke-
dalen den 25. September 1812), gik Retten til denne Aarpenge
over til hans Enke (d?d i Orkedalen den 7. Februar 1832) og
fra hende til hendes 2. Mand, Propriet?r Frederik Christian Krabbe
Bull, i hvis Sl?gt den endnu er^).Idet jeg herved slutter disse Optegnelser, skal jeg for de
f?lgende Generationer henvise til vedf?iede Stamtavle II. Som
det af denne vil ses, blomstrer Sl?gten endnu i to Linier, af
hvilke dog den yngre ikke synes at skulle forts?ttes udover
Generation XIV. Den ?ldre har atter delt sig i fire Grene: en
i Danmark, to i Tydskland og en i Nordamerika; i alle tre Lande
findes nu mandlige Repr?sentanter for Generation XV.') Throndhjems Adressekontors Efterretninger 1782, 6. Decbr. (ved Frk. M?

Brandt).
'') Jvf. A. CoUett: Familien Elieson S. 5f.
?') Bull: anf. St, Naar Harbou her kaldes ^Lieutenant", finder det St?tte i

de officielle Dokumenter om Fyrets Afstaaelse; man skulde derefter tro,

at han maa have faaet en h?derlig Afsked, men jeg har Intet fundet des-

angaaende.ni i
irthe Marhou,
. PHegnet; ugift.jKapitain v.
! m. Sophiei!I jL'bou, Anna Sphie J^aren Harhou,

1:762, Harbou, I f ? ? t 3. 10. 1765,

hstav f. 1. 1. 1704,1 g. 30. 1.1726 m.Jb^a? Ditlev

Il t 9. *? 1753, Beuschy t , f *? 4'-

" Tlhef ugift. ; 1761, Oberstlieut. v. 1. Ber-

r-ii legt. ?enh. Inf.-Regt.

-v^ ^ . =

Kt —Flere
B?rn.1 1

I i! tI255

Sl?gten Schult i Norge.

Af Capitaine B. Hielm.J_Jer har allerede tidligt v?ret forskjellige Personer af Navn Schult
her i Landet, men hvorvidt de staa i noget Sl?gtskabsforhold til den
nedenfov behandlede Sl?gt, vides for Tiden ikke. Et Par saadanne
Personer, der have baaret Navnet, n?vnes i Slutten af n?rv?rende
Arbeide, idet man har anf?rt, hvad man ved om dem.

Oplysning om Feil eller Supplement til n?rv?rende Stamtavle
om Sl?gten modtages med Tak.Laurits Mortensen (Schult),

Hattemager i Faaborg i Fyen, f. ca. 1650, f i Faaborg om
Aftenen 1V12 1727. ?Thorsdag dend 18de ejusdem blef han be-
grafven i Kirchen och Hr. Hans Bloch kastede jord paa hannem
og Pr?dikede ofver hannem".

* Anne Margrethe NielsdaUer, f. 1665, f i Faaborg % 1710.
De havde 9 B?rn:

a. 1. Marike, f. i Faaborg 7i 1691-

b. 1. MoHen, f. i Faaborg Vs 1693, f der ^Vs 1697.

c. 1. Claus Schult, Sognepr?st, f. Yio 1696 i Faaborg, f 71 Aar

gi. paa Tolgen i ?sterdalen Ve 1767, begr. under Tolgens
Kirke ^% s. A. Han blev Student fra Odense Skole 1720
og ^7io 1725 ordineret til Sognepr?st i Loppen, hvorpaa
han 1739 blev suspenderet og Svendsen forklarer (i sit
Manuscript til ?Akershuus Stifts og geistlige Historie")
Aarsagen hertil saaledes:

?Da Provst Falck 1738 visiterede i Hasvik paa St Hans
Dag, klagede Almuen over, at denne Pr?st kun holdt 2de
Pr?dikener for dem om Aaret, nemlig Bededag og een
Gang i Thingtiden, hvorhos de bade, at Pr?sten ogsaa
een Gang i Fasten skulde bes?ge dem; de besv?rede sig
dern?st over, at SchuU talede for lavt og for str?ngt, samt
at hans Tale ikke indeholdt Tr?st. SchtUt lovede at efter-
komme det f?rste af deres ?nsker, samt at han vilde be-
str?be sig for at tale h?iere; men forsikrede, at han varI

\256

sig bevidst at pr?dike baade Loven og Evangelium. Striden bi-
lagdes da; men endnu i Juli Maaned s. A. fornyedes Klagerne
med Tilf?iende, at han 4de S?ndag efter Trin. i Hasvik Kirke
havde i Aflfect talt haardt til sine Anklagere og skjeldt dem ud
for L?gnere, Skj?lmere og Bedragere, samt at han i samme
Kirke havde forseet sig ved Alterens Sacramentes Uddelelse og
endelig, at han havde betient sig selv med Sacramentet. Klagen
er undertegnet af Rejer Grundseth, Mons Klausen Kolbye, OU
J?rgens?n og Morten Svends?n.*^ Han blev da 1739 suspenderet;
men under sit Ophold i Kj?benhavn, hvorfra han under 4de April
1740 s?gte om ?at maatte tiltr?de det mig allemaadigst anbe-
troede Embedes Betjening uden Skriftemaal, som jeg er for-
falden under efter Sagen formedelst Forseelse i Sacramentets
Uddelelse", fik han d. ^Vg 1740 Opreisning, idet Kongen under
s. D. resolverede: at han ved f?rste Leilighed skulde opf?res til
Forflyttelse til et bedre Kald, og blev ^Vi 1741, efter afd?de
Hr. Anders Schjelderup, udn?vnt til Sognepr?st til Tolgen, hvor
han ankom ^^/^ s. A., og hvor han holdt sin f?rste Forretning
?/9 n?stefter.

Biskop E, Hagerup siger i sin Erkl?ring af 6te Mai 1740
i Anledning af SchuUs Ans?gning om Opreisning, ?at han [o:
Schult] i mange Aar har taget sig Frihed imod Ritualets Forbud
at communicere sig selv i Menighedens Paasyn, hvilket han vil
forsvare og ikke for Forseelse erkjende. Dern?st, at han i Nad-
verens Sacramentes Betjening har sig forseet, hvilket siges ikke
af Liderlighed at v?re skeet." Dersom ?han ellers efter Pr?ve*"
forts?tter Biskoppen ?nu i Kj?benhavn kan eragtes bekvem for
Embedet opbyggelig at betjene, saa er han dog ubekvem for
Finmarken, fordi han er saa bange for S?en, at han fra Mikaelis
indtil over Paaske aldrig har v?ret ved sit Annex Hasvig, hvor
den st?rste Almue er om Vinteren og i saa lang Tid aldrig
har pr?stelig Tjeneste. Mandens Omst?ndigheder ere i Alt ynk-
v?rdige**.

Paa Tolgen efterlod SchuU sig et godt Efterm?le og fra sin
Embedsvirksomhed der skildres han som en noget egen Mand,
Tien som en godmodig og medgj?rlig Pr?st, saa Klagerne fra257

?hin finmarkske Almue vel n?rmest maa tilskrives Raahed og
Tilb?ielighed til Ops?tsighed imod sin Sognepr?st, Han skal
have v?ret en ?l?rd Mand og en Mester i at disputere og i at
give kl?gtige og bidende Svar, is?r hvis han blev tirret**. Da
Foged og Sorenskriver engang paaTolgensTing blev ham noget
n?rgaaende i deres Sp?g, sagde han: ,,Jeg har l?st i en Bog
om Helvede at der findes en B?nk 3000 Al. lang og denne er
helt besat med Fogder og Skrivere*. I hans Menighed var den-
gang megen Oveiiro; efter en ualmindelig lang Vaart?rke kom
engang Folk. til ham og spurgte, om der ikke snart kom godt
Veir; ^det veed ikke jeg," svarede han; ?men* det maa den
gamle Kj?rring^^^ som staaer der borte, vide; thi hun var ude
St Hans Natten". SchuU var 2 Gange gift:

* 1. i Bergens Domk. ^%. 1725 med Margrethe Seehuus, f
46 Aar gi. paa Tolgen 1742 (begr, Vs s. A.), med hvem han
havde 3 B?rn;* hun opgaves 1722 at v?re 26 Aar gi. og var
Datter. af Jan Seehuus, f i Bergen 1722, og 2<i6n Hustru, Mar-
grethe GerdtZy t f?r V12 1728, da Skiftet efter hende afholdtes.

* 2, paa Tolgen 1ste Paaskedag (o: 6 April) 1749 med
Gidsken Kristine Schjelderup t paa Tolgen, f d^r ^^U 1761,
Datter af Hytteskriver paa Tolgen Peder Schjelderup og Louise
Hagerup, Saavidt vides havde Schult i dette ?gteskab 2 S?nner
og 2 D?tre.

a. 2. Laurentius Johannes SehuU, Skolel?rer paa Hiteren, f. ca.

1729, t 50 Aar gi. paa Hiteren 1765 (begr. V2 s. A.);

han opgaves ved Moderens D?d. 1742 at v?re 14 Aar gi.

og blev konfirmeret 1746. Han stod % 1749 i Tolgens

Kirke Fadder til sin Halvs?ster Margrete Schult.

* med Anne Margrethe (Riber?), som i 1801 opgives

at v?re 56 Aar gi., og da opholdt sig hos S?nnen Jakob

Schult; formentlig Datter af Borger paa Hiteren Melchior

Anderss?n Eiber og Karen AndersdaUer Schjelderup.

ja. 3. Jakob Andreas SchuU, f. ca. 17f2, Husmand med

Jord; boede 1801 i Kjerringvik paa Hiteren og var

da 39 Aar gL, konfirmeret i Dolm? Kirke 1779.

* ^Vi 1788 (troL ^% 1787) i Dolm? K. paa

17Kteteii m?d Marm Hmrik$daU?r, soioi i 180% Ttf W Maar
gL og aUsaa skulde v?re f?él ea. 1771 ; maaflkr IMtlcr
af JSbairifc Hdkan?.
VL 4. L?wn^iilM Jfarjretfe&Aiilf, d?ftt i Dohn? K. ^/u 1787^

begravet der I S. |k Tvi. (^^ 35 Mtt)> 178a
?. 4. I4iiimi^im Joh&mma StOmtt, d?bt i Ik)kM M. 2ft SL

p. Tri. (&: 84 Oetoter) 17ML
1 4w JWknMie MmrU ScMt, t ea. 1793, Jf^et 18?1 ? Jatf gt
dL 4. jl?iit# MarfrMe Sbftuft, ?. paa Hiteren % V39f^

d?bt i i>o]&i? ?. 5 S, t; Paaske ^9^: t Mai) s. A.
$. 4. <7r?Ae SchjMerwp Skhutt, t. paa Hiterea % 1799^

d?M i DofasiiB^lL 1^ PaasiEedag {^: 24 Marfc) ^ A.
^. 4. AenrO: HMani Sehidt, I paa Htece? % f 8?2y d?bt

} IMm? E. Bededag s. ?,
9. 4. MeiU SdtuH, f paa Hiteien ^Vi ^^05.
A. 4. Jatofr /&A11?; t paa H&teren 1811 ^begrave? ^ei Doba?r

S., ? Dage gi., 4 S. e. Paaske (o: 12 Ibi) s. A.>.
k 31 6!biM SbiM^^ f. ca. ]{766, konfiimeret 16 Aar gi; i Dobn*
IL 17 S. e. Tri. (9: 12 Oeteber) 178^;. var 18911,. da han
syg opholdt sig i Huset hos S?steirezi Emym- JKJsM^rvtik?^
35r Aar gk

c. a JftfeAior Andrema Miber Schuli, fodt paa Hitecem 1768, d?bl

i Sletten E. Hel. 3 Eongers Dag {o: 6 Jan.) s. A, f der
s. A. e Ugmr gL (begr. 2 S. i Faste (?: 28 Febr.) s. A.).

d. 3. Karen M?rgret?e SchuM, t pa&Hiterra 1769 (d?bt i Sletten

E. Nytearsdag s. A.); var 1864 29 Aar gi.

* med Gaarditarugttr Anders Anderss?n Nard^Doim?, der
1801 var 3& Aar gi.

e. 3v Inger Marie Schtdt, t paa Hita^n 1771 (d?bt i Dohn? E.

11 S. e. Tri (o: 11 Aug.) s. A.).

* 10 S. e. Triv (o: 20. August) 1797 i Sletten K.
med< Tasten Anderss?n Espen?s.

f. 3. Lisbeth Kathrine SchuU, begravet ved Dohn? Septuag. S?n*

dag (o: 7 Februar) 1773.

g. 3. Mekhiar Andreas Riber SchuU, enruUeret Matros, L paa

Hiteren 1775, (d?bt i Dohn? K. 2 S. e. Tri. (o: 25 Juni)s. A., mttt ^m ?bliw? St s. é. Tri. (0^2 2# (!?;Met^>
1792 og opholdt sig 1801 hos S?stei^eft Kékm Méff-
éfrdhe,

k: ti Péérea JéikaMé SchiOt,- f. jM? ISiiéfm ITS?' {?éU

i ?olAidiP K. 2 S. p. Faa^ke (^: § Apri^ s, A.>j Itotf.-

?éf 2& S. pv Tri. (J^: 16 Oct) I7?6 dg tieftté' t8?l

hos S?steren iTaf éir Maihgre^é ^aa No(rd-D61in?r..

i. 2. J!^^ Mc^^rétm achiM, t c?. 17&?v épgaVes i 174S ?l Véeré

10 Aar gi

* théd Sefgefaftty séneré L?rjtil.y ?fo/r^ JTmc'rfjJé? TTiUn?.
Ingen B?rn.

(?. 2. EthiA^ CcHkrim SehiM, f. ea. 178"&; opgaves ted Moderens
Dfirt 1742 at v?ré ?Vs A?* gi.

* métf Landhanffler Infféhret P. Finstad fifa Rehdalen.
Inlfen B?rn.

? If; Mt^gfethe SéhiOt, t pa? Talgen i Juli 1749 (d?bt % s. A.);
opgaves 1761 ved Moder'ens D?d at v?re 12 og ved Folke-
t?llingen 1801 at v?re 50* Aar gL; hun blev koirf. paa
S?ros 1764 og t i ?rkedalén Vio 1824.

* meid Gaartbtuger til VdSand paa Kvikne Kristoffer
Sch?Uer Schjdderup, 1801 opgivet at v?fere 44 Aai* gi.,, f
847^ Aar gi. paa Voll?iid % <84l , S?n af Hytté?kriver
vefl Meldals V?brk Richard Nicotai Schjddét'Up og Ursula
Junghans,

e. 2. Jens Nikolai 8dhuU, Hytteskriver, f. paa Tojgeri V4 1754,

t 88 Vi A. gi. pa? Gaarden Br?hejm i Spaffcu % 1843,

konf. paa R?ros 1769. Han var i Ungdotnmen hos en

Tante paa R?ros, hvor han gik i Skole, og blev, efterat

v?re konfirmeret, bestemt til Handelen, hvorfor han en

Tid konditionerede paa Molde-Gaard. Imidlertid bestemte

han sig for Bergfaget og opholdt sig paa Kongsberg i Aarene

omkring 1777, da den bekjendte Pinder -^^cawft*?^ f iKj?ben-

havn Ye 1803, var Berghauptmand paa Kongsberg. Han

var derpaa en kort Tid ansat ved L?kkens V?rk og kom

ca. 1779 til Gulstad V?rk i Sparbu, hvor han boede paa

17*260

Grd. Skjellegrind, indtil 1788, da, V?rket nedlagdes og han flyt-
tede til Bruhejm. .

* Vi 1782 paa Gaarden Rejn i Stod med Maren Marie
Schavland, f. paa Mi(^? ^% lY61, f 82 Aar gi. 21/^ 1843, efter
62 Aars ?gteskah; Datter af Vagtmester ved Dragonerne Ejner
Sehmland, f. V9 1733, f ^Vs 1766, og Inger Schjeimn, f. i Sep-
tember 1733, t ^%. 1809. 7 B?rn:
a. 3. Oidsken Kristine Schidt, f. paa Skjellegrind ^?/ii 1782, f paa

Bruhejm % 1799.
L S. Inger Olam Schult^ f. paa Skjellegrind ^^12 1783, f 95 Aar gi.

paa Bruhejm % 1878 (begr. 74 s. A.). .

* hjemme i Huset paa Grd. Ringved i Strinden i Ja-
nuar 1815 med sin F?tter, Propriet?r til Bruhegm Anton
Krenkdl Schjeldemp, f. ^1/3 1788, t^|^ 1869, S?n af Kj?b-
'mand paa Molde Thomas Junghans Schjelderup og Maren
Severine Haslund, f 89 Aar gi. ^^3 1830, og som f?rst
havde v?ret gift med Tolder og Postr?est^ paa Molde
.Lauritz Aschenberg, t 1785.

c. 3. Ejner Schavland Schult, Kj?bmand, f- V^^ Skjellegrind 7i2

1785, t paa s?ndre Bruhejm ugift Vi2l8i4.

d, 3. A^aham Schjelderup Schult, Major, R, S. O., /. i Sparbu

:% 1786 (d?bt 13 S. eft. Tri {d: 10 Sept). s. .4.), t i
Throndhjem f/g 1868; blev Officeer 1806, erholdt Eremltns.
Karakteer ^^e 1808, blev virkelig Premltn. ved nordenfj.
Skil?ber-Kompagni 1814, Kaptein i Thr. Irtf. Brigade ^^4
1823, Major ved Thr. gevorbne Musketerkorps Vio 1835
og tog Afsked % 1854*.

* i Throndhjem ^Yi 1830 med Jakobine Fréderichsen,
f. i N?sne ^i/^ 1806 (d?bt ^'/^ 1807),. f i Throndhjem %
1868, Datter af.Sognepr. til N?sne Jakob Frederichsen, f.
i Akershuus Stift 1758, f i N?sne V9 1809, og 2den Hustru
Susanne Meldal Bernhoft, f. i N?sne V? 1777, f 45 Aar
gi. 1V12 1822, efter at have ?gtet Skipper Simon Wolff
Heide, f paa Kiel i Namdalen ?Vi 1861. 4 B?rn:

u. 4. Andreas Wright Schult, Forvalter, f. iSkogn^74 1831;
men fra 1858 Bestyrer af Landbrugsskolen ved Bod?,2ei

derefter Amtsagronom i Nordre Throndhjems Amt
og senere Forvalter over de Angeliske Stiftelsers
Jordegods i Vefsen; foretog 186S og 1875 Stipendie-
reisef i Sverige og Danmark og var 1873 dg 1874
Medlem af den kongl. Amtsmatrikuleringskommission
for Nordlands Amt.

* i N?r? Kirke ^Vy 1866 med Anne Severine

, Anzi?nj f . i N?r? ^79 1840, Datter af Lensmand i

N?r? Peder Anzi?n, f. ^^/i 1805, og Marihe Tv?raas,

f. i Inder?en 13/2 1804. 11 fi?m:

a. 5. Aslaug Schult, f. i Sparbu Vs 1867.
i. 5. Ejnar SchuU, f. 1 Sparbu % 1868.

c. 5. Ragna SchuU, f. i Sparbu Yi 1870.

d. 5.. Bergliot SchuU, f. i Sparbu ^V; 1871.

e. 5. Ragnhild Schult, f. i Strinden ^^5 1873.
/. 5. ThornaM SchuU, f. i Strinden 22/12 1874.

g. 5. Olaf SchuU, f. i Vefsen % 1876.
h. b. Ingrid Schult, f. i Vefsen % 1878.
i. 5. Aagot SchuU, f. i Vefsen Vs 1879.

j. 5. JffamW /ScAttfe, f. i Vefsen ^V^ 1880, f der Vn

s. A.
i. 5. Helga SchuU, f. i Vefsen Vii 1881.
i. 4. Jlfarfe Dorothea Bernhoft SchuU, t i Throndhjem ^7i
1836, t ugift der Vi 1884.

c. 4. Jensine Karen Margrethe Schavland SchuU, f. i Thrond-

hjem ^Yio 1837, er ugift og Asylbestyrerinde paa
Stenkj?r.

d. 4. Nikolaj Frederichsen SchuU, Garversvend, f . i Thrond-

hjem 7i2 1841; boede en Tid i Sverige, men haj-
senere arbejdet paa forskjellige Steder s?ndenfjelds.
Han gjennemgik f?rst Artilleribrigadens Underoffi-
cerskole, men tog Afsked fra Milit?rtjenesten og
gjennemgik derpaa Garverl?ren paa Hansens & Klems
Fabrik i ^Throndhjem.
?. 3. Karen Margrethe SchuU, f. paa s?ndre Bruhejm Yi 1789,
t paa R?ros ?Vg 1855.m

* i Sfwim 1819 me4 i^intD., seojer^ JS^aptn. T?rris
Jiob(n)mm Shrugitad, i. pw ?isd. SU7?eMid i Sparbu ?Vz
^788, t pa^ Biwhej^, .^.3 Av (4 Dage 4., ^U 1841 efter
fS Aars ?gte^kal;^ .Qg 3 Aa^ tiHttge^de Sy:?gelighed; stod
som <^y.?j?gc^ ye* JJorskc ^pgs*oflps .gg Wev "/g 1811
Sekltn. ? la suite ved Bergb. Syk?Mrp$fc^ei})aitftljon, virkelig
SefcoD?ltn. M/e s. 4.; Preijg?tn. og Adjvtant ?^ 1812 ved

TjUr?iwftg. SlMgrps.kybterl^ataljow Li^ompagoi, ^Vi .1816
Br^ultn. ved QOPdeAQ?ldske Stij^b?ibc^jM^ips; ^^5 1833 Kap-
tejn og '7io s* A. Chef {qr Jndherrc^iNs^ jCompagni, hvilket
Embede ba^ iudedt^avde til $wi ^?^. J?g|i[i 6?m.
/. 3. ^a*e Oaudms SchyU, Tojdkasserer, f. i Spait>u ?Vs 1790,
t i Tlirondhjem 78 Va A^f gi. V12 18iW; tw fungerede i
1808 og senere ji !^ Aar ynder &ig^ 3Qm Proviantforvalter
ved Throndhjeiifts SiiifU Si^drfenaion, var Va ^^^ Fuld-
lin^gtig og iblev 18(14 Ghrf lor V^^rinerOepartementets Re-
visionskontor, med hv^ket han i il>822 ved Departementernes
Omordiiung overgik til Revi^ons-De^p^ementet, og blev
?Vt 1829 Toldkass^er i Throndhjem, :fra hvilket Embede
han, efter Ans?gning, if?lge KongL Resol. ^Vs 1865 erholdt
Afsked fra V7 s. A. at regne.

* ^% 1815 med M^dUdme Mewora Due, f. i Thrond-
hjem V9 1798, t paa JSdet i ?oirdfjord ^Vi 1886, Datter
af Konsul, Kj?bma^d i X>hrondhje.m jCc^^sten Schj?t Due,
t i Throndl^em ^Vs i809, og Po^ine Hetzen, f ^U 1850.
8 B?rn:

-a. 4. Marie Pauline SchuU, f. i Kristiania ^^9 1816.

* i Throndhgem Vi 2 1837 med gergmester Amund
Lammers, t i Xji^toenhavn ^Vs J804, f paa Kongs-
l^^rg Vio 1871, S?n af davsearepde Artilleri-Kaptejn,
senere Generg^hnajor og Kommandant i Fredrikstad
JErmt Anton Henrik Lammers, f. i Rens boi^ 'Ys
1770, t i Fredrikstad V4 1847, og Seriane Magdalene
Hagen, f. 1777, f 7OV2 Aar gi. % 1843.

Lammers blev Student fra Xristiania Skole 1823,
cand. mineralogi? 1827; opholdt sig i Begyndelsen263

M TnedKveaaxene med oflEéiitKgt Btipeadmm i Tydsk-
Jtod og blev ^Vi ^^^^ Beicmester Hordenfjelds, ^Va
1837 ligesaa i ??tre 8?ndeni|ddske Distrikt; ^Vs 1^^^
Sdev haB Medlem af Direetionen for K<mgsberg S?lv-
va?k og **/^ 1852 tillige Bergmester i vestre s?nden*
Qeldske Distrikt; d. Vs 1870 EL St O. O- for fortjenst-
fuld Embedsvirksomhed. 12 B?rn.
?. 4. Tham SehnU, t i Kristiania ^/? 1817.

* i Fredrikstad "/? 1845 med Skibsf?rer, senere
Skibsreder paa Tj?m? KaH UMk WeOesm, t %
1815, S?ti af Generalmajor Hans J?rgen WeUesen,
t Vil 1844, og Uedemg Beathe Hmelberg, f % 1836.
7 B?rn.

^. 4. j^ftar Sehadand SehuH, f. i Kristiania <Vi, 1818,
t der Vio 1820.

?e2. 4. Lagertha Magdalene SchuU, f. i Kristiania ^/^ 1821,
t i Throndhjem ^Vg 1846.

.?. 4. Aake Thorvald SchuU, f. i Kristiania ^Vi 1825, f ugift
paa Sindssygeasylet i Bergen 'Y5 1870. Han erholdt
sig eii Tid i Frankrige, hvorpaa han omtrent 1850
kom til Fredrikshalds Toldkontor og senere til Told-
boden i Kristiania.

/. 4. Fredrik Gustav SchuU, f. i Kristiania ^Ve 1827; gik
f?rst paa det militsere Forberedelsesinstitut i Kristiania
i den Hensigt at blive Officer, men da dette ikke lyk-
kedes, reiste han til Sl?jdskolen i G?theborg, hvor-
paa han, efter Hjemkomsten derfra, blev ansat som
Volont?r i Veiv?sen^, specielt i 1855 ved Arbeidet
paa Ghauseen i Gudbrandsdalen; efter at v?re af-
gaaet fra Yeiv?senets Tjeneste, gik han flere Aar
uvirksom i Kristiania, indtil han i 1871 udvandrede
til Amerika, hvorfra man ingen Efterretning har fra
ham.

g. 4. Jenny Nikolme SchuU, f. i Kristiania Vio 1828.

* i Throndlgem V* 1**^ ^^^ Kj?bmand og
?Bi>TiiéeT NihUaj Lysholm, t i Throndhjem V^ 1823?264

t der '% 1864, S?n af Stadshauptmand i Thrond-
hjem J?rgen Bemhcft Lysholmy f ^Vo- 184*3, og Hedevig-
Br?cker Krabbe, f Vb 1862.
h. 4. Oluf Anton KleffeU Schult/L paa Inds?t Annex til*.
Kvikne ^s/^ 1832, lever ugiff som Propriet?r paa.
Gaarden Bruheim i Sparbu.
g. 3. Peter Ascanius SchuU, Direkt?r, f. i SparBu 7io 17/98, f i
Throndhjem Yii 1875; tog mineral. Examen 1824 og blev
s. A. konst. Adjmikt ved Kongsberg Middelskole indtil Ud-
gangen af 1826. Foretog 1827 med offentligt Stipendium
en videnskabelig Reise til England, berejste med Stipen-
dium 1828 Norge og Sverige og blev dette Aar ansat som
Direkt?r ved R?ros Kobberv?rk; ^^s 1^*? udn?vntes han
til Bergmester nordenfjelds, men tog allerede ^9 s. A?
Afsked fra dette Embede. 1829 blev han Medlem, af Viden-
skabernes Selskab i Throndhjem.

* i Throndhjem ^^3 1^30 med Jndie Mathilde Hansen,.
f. i Throndhjem 12/4 1812, f der % 1838, Datter af Gros-
serer, fra ^7? 1845 Veier, Maaler og Vrager i Throndhjem
Peter Arnet Hansen, f ^^4 1854, og Kirsten Andrea Aa-
gaard, t % 1850. 4 B?rn:

a. Af. Peter Nikolaj SchuU, Sognepr?st, f.. paa R?ros ^^iz-
1830; blev 1848 Student fra Throndhjems Skole, tog
Exam. philos. i Jiini 1849 og blev cand. theol. ^Vi?
1853 med ?laud.** til alle Examiner; blev 1854 L?rer
ved Throndhjems borgerlige Realskole, underkastede
sig V9 1862 den theologiske Embedsexamens praktiske
Pr?ve med Karakteren ?laud.** og blev Ys 1863 udn.
ta Sognepr. til Kvikne i ?sterdalen, ^Vu 1871 tit
Sognepr. til Aamot i ?sterdalen og var den f?rste
Pr?st her, efterat Stor-Elvedalaiy forat danne et eget
Kald, var fraskilt Aamot; ^'^|^ 1886 blev han Sognepr.
til Kraakstad Kald i Kristiania Stift^ hvortil han
flyttede i April 1887.

* 1. i Stavanger ^% 1863 med Kaja Petrea Pe-
tersen, f. i Stavanger ^7i 1840^ f i Aamot Pr?stegrd*265

^Yy 1880 af Lunget?ring, begravet paa Oslo Kirkegaard i
Kristiania, Datter af Kafemner i Stavanger Peter Andreas
Petersen, f. i Throndhjem V12 1806, og Karen Mathea
Sunne, f. i Oslo ^4 1815, f i Stavanger ^s/^ i856. Ingen
B?rn.

* 2. i Trefoldigheds Kirke i Kristiania Vi2 1883 med
EmUié (Emmy) Johanne TotHesen, f. i Farsund ^Vs 1852,,
Datter af Bergl?ge ved Kongsberg S?lw?rk Jakob Peter
Kristian Tobiesen, f. i Kristianssand ^Vs 1818, f af Lunge-
bet?ndelse paa Kongsberg ^^e 1868, og Anne Malene Beer,
f. i Flekkefjord 27, 1825, f i Farsund 20/^ 1858. 3 B?rn:,
a. 5. Peter Schult, f. i ?amot Pr?stegrd. ^^9 1884.

J. 5. Emmy Augusta Schult, f i' Aamot Pr?stegaard 7io

1886, t i Kraakstad af Difterit ^Ve 1887.
c. 5. EUy ScKuU, f. i Kraakstad Pr?stegrd. ^s/^ I888.
bé 4. Kristian Marius Schult, Litograt)h, f paa R?ros ^Ye 1832,
er d?dstum.

* i Trefoldigheds Kirke i Kristiania ^Vs 1875 med
Charlotte Margrethe Paulsen^, f. i vestre Tanen i Finmarken
Vs 1848, Datter af Factor Johan H. Paulsen i Gamvik, f^
1865, og Amalie Petrine Vlik, 2 B?rn:

a. 5. Kristian Charles Schult, f. i Kristiania ^Yio 1875.
i. 5. Bjarne Schult, f. i Kristiania ^Vs 1881.
c, 4. Gustav Schult, Apotheker, f. paa R?ros ^721 1834, blev
1855, privat dimitteret. Student og tog i December Maaned
1858 Andenexamen, begge med ?laud.**; blev ^e 1857 cand..
pharm.; var Amanuensis ved Universitetets metallUrgiske-
Laboratorium til 1867, da han blev Amanuensis vfed det
kemiske Laboratorium. Under % 1874 blev han udn?vnt
til Apotheker i Kristiania (Apotheket Hyg?a).

* i Ladvik i Sogn Vg 1865 méd Jdkoba Johanne
Blaauw, t i Bergen % 1837, Daitter af Skibsf?rer i Bergen,,
en Tid Handelsmand i Ladvik Sogn, senere ansat ved For-
seths Bryggeri i Kristiania, Jakob Blaauw, f. i Bergen *7ii
1813, og Katharina WUhelmifie BoUe, f. i Throndhjem ^7^
1812, ti Bergen ^Vi 1886. 5 B?rn:866

a. 5. Julie Augusta SehuU, t. i Kristiania

Vif 1866.

b. 5, Olga JaluAa Ascania Sekutt, f. iKri-

stiania % 1868.

c. 5. Ghigtav Peter SchuU, f, i KiiBtiania

^U 1870.

d. Julie Regine SekuU, f. i Kristiaiiia ^Vn

1877.
é. 5. EHmbeth KHitine Marie SekuU, f. i
Kristiania ^Vi? 1880.
d. 4. Augusta SchuU, f. paa R?ros ^/s 1837.
* i Throndhjem ?V* 1859 med Falw^keier
i Throndhjem Biehard Klem, f. i Stokke
i Jarlsberg % 1818, S?n af Sognepr?st
til Stokke Gustav Siem, f. i L(Hn %
1764, t i Stoldte % 1888, og i?en Hustru
Agathe Dahll, f. i Krager? Vs 1790, f i
Stokke ^Va 1840.

f. i. En Datter, som maa v?re d?d f?r Moderen, da him

ikke ved Skiftet er opf?rt sammen med de andre
B?rn.

g. 2. Claus SehuU, S?mand, f. ca. 1759, var ved Moderens

D?d 2 Vs Aar gi. ; bosatte sig i Dynkerken i Frankrige.
rd. 1. Niels SchuU, f. i Faaborg paa Fyen % 1699.
?e, 1. Hans SchuU,

f. 1. Jefrgen SchuU,

g. 1. Anders SchuU, f. i Faaborg *% 1705, f ^^ ?. A.
-A. 1. Anders SchuU, f. i Faaborg % 1706.
i. 1. Susanne SehuU, t i Faaborg ^Vu 1707.Tvillinger, f. i Faaborg % 1701.F?lgende Personer, der have baaret Navnet SehuU, have
maaske tilh?rt den i det foregaaende omhandlede Sl?gt af samme
JVavn, uden at dog Forbindelsen for Tiden kjendes:
1. Johan Kristian SchuU, Hattemager i Throndhjem.

* Anne Dorothea Krog, Datter af Sognepr?st til Ibestadt67

Kristen Olsen Krog, f 1726, og Ingeborg AuguittinusdaUer
B?g. Hun ?gtede som Enke en Hammer (Erlandsen,
Troms? Stifts OdstUghed, Side 141).

2. Potd SchuU, ado?vnt ijl Soff^Tpfimsl % 1708.

3. Anns Marie EUsaheth S^uU, der if?lge Faal^org Mimsterial-
hog ^ar t??t % 1696 (d?bt Vii s- J^) og wur Datiae af

4. Hans Bn^uU, gift med Anne Sehmli.

5. Lmreniim SchuU, blev dknitteret fra Tfarondhjems Skole
1729 {skal maaske v?ce SehvUig^.VedcMt af Prof., Dr. !?. Pi^m.JN ?rv?rende Brev blev mig njs tilsendt fra Hr. Telegrafbestyrer
Emil Smith i Vads?, der var bleven opmaBrksom paa en Ytring af
mig i Ti4ss)snftet .Vid^" 1$88 S. .59, 091 at Breve fra det norsi^e
Universitets ?ldste Studerende h?rte til de stgre Sjeldenheder. Jeg
meddeler det her, fordi det giver et noksaa morsomt Billede fra en
siden bekjendt Mands Haand af Datidens Professorer og af de Dages
Forhold ved Universitetet, da Candidateme til Examen artium endnu
gjorde Professorerne Visit ved sin Ankomst til Byen, da den mundt-
lige Pr?ve kun medtog 3 ? 4 Dage og da — Christiania var en saa
^en kjedelig ^y.

M?inichen, der var f?dt i Throndhjem 1797, var i 1816 dimit-
teret &a samme Bys Skole sammen med en Broder Peder ^redahl
M. (t 1859 som Inspekteur ved Rigshospitalet i Christiania) og d andre,
Peder Nordahl Vibe (t 1827 som Sognepr. t. Bj?rn?r), Hans Kjeldahl
(t 1842 som fhv. Sognepr. t. Overhalden) og Joh. Hveding Heiberg
Stub (t 1818). Den Gaard Onsum, som Brevskriveren omtaler, ligger
i Faaberg ved Lillehammer og tilh?rte da hans Fader Sorenskriver i
S?ndre Gudbrandsdalen (tidligere Byfoged i Thrpndhjem) Thomas
M?inichen. Brevet er skrevet til Kj?bmand og K?mner i Throndhjem
Jonas Smidt, Farbroder af den ovenn?vnte Telegrafbestyrer. Ved
Examen artium blev E. M?inichen Nr. 5 af 22 Examinander, men
fik dog kun baud illaud., idet ikke flere end 3 opnaaede LaudabiUs.
De mange skriftlige Pr?ver nedtrykte nemlig Charactererne.268

Kj?re Ven!

— -— Uagtet vi endnu er midt i Heden af Exaraen, kani
jeg dog ikke andet end tage mig nogen Fritid for at snakke
lidt med dig, kj?re Smidt, og din gode Kone.

Fredag den 2G Juli om Morgenen reiste vi fra Onsum i
Regn. Efterat v?re heftede en lang Tid ved Overfartstedet
over Lougen, reiste vi omsider videre og fik siden godt Veir.
Om jeg aldrig f?r havde v?ret stemt til Traurighcld, saa maatte
jeg nok blive det ved Skilsmissen fra Onsum. Nu havde jeg
da forladt alt, hvad kj?rt jeg havde i Verden, og var nu, uagtet
jeg havde temmelig stort F?lge, saa alene, som jeg nogensinde
har v?ret. Paa Hedemarken vare vi 1 eller 2 Timer hos Provst
Piil. Forresten gik vor Reise uafbrudt fort. De sidste 6 ? 7
Mile, f?r vi ankom til Christiania, havde vi et gyseligt st?rkt
Regnveir og yderlig slet F?re. Vi kom til Byen S?ndag For-
middag Kl. 11, og efterat vi omsider havde fundet vort Logis,
fik vi strax Bes?g af M?ller fra Throndhjem^) og Lauritz Ross *)?
som har v?ret paa Contoir hos min Fader i 6 Aar og nu ligger
her og studerer' Jura. Den st?rste Del af Dagen henbragte vi
meget kjedsommeligen ved at spadsere om i Byen. Denne be-
hager mig aldeles ikke. Jeg kan just ikke sige, den er styg,
men den er ikke efter min Smag, Indvaaneme endnu mindre.
Her hersker saare liden Selskabelighed, n?sten enhver Familie
sidder hver evige Dag hjemme hos sig selv, ja det er en stor
Sjeldenhed, at nogen holder Selskab uden for sin Familie alene.

I de f?rste Dage vare vi n?dte til at gaae om og bes?ge
Dhrr. Professorer. Hersleb synes jeg meget godt om. Han er
ogsaa bekjendt for at v?re en s?rdeles brav Mand. Sverdrup
synes jeg ogsaa ganske godt om; han er forresten noget bidende.
Steenbloch, som er en Throndhjemmer af F?dsel, falder ogsaa
saa temmelig i min Smag. Rasmussen derimod samt Compli-
mentmagere;i,Rathke synes jeg slet ikke om. Denne gj?r n?stenI-r*-^) Rimeligvis den senere Overl?rer og Institutbestyrer U. V. M?ller.

*) Udentvivl, den samme, der (uden at opnaa juridisk Examen og uden

academisk Borgerret) blev Bureauchef og Toldembedsmand, tilsidst Told-

inspecteur i Bergen.969

intet uden Gomplimenter uuder Examinationen og, om nogen
svarer nok saa bagvendt, h?rer man intet andet end: ganske
rigtigt, ganske rigtigt,, fuldkommen ret, intet er vissere etc. etc.
Derimod er han streng til at give Gharacterer. Rasmu^en er
en iiin, hvad man kalder en indfuul Knegt og meget infam til
at examinere. Han. er Professor i Mathematik. Rathke exami-
nerer i Tydsk og Fransk^). Den skriiFtlige Examen er nu forbi;
vi havde 12 eller 13 og, efter Professorernes egen Erkl?ring, for
st?rste Delen meget sv?re Afhandlinger. Den 13de August be-
gyndte den mundtlige Examen og er tilende den 16de om Af-
tenen, og allerede den 19de begynder* GoUegiemé, og da ville vi
rimeligviis faa overmaade meget at bestille, saa at det bliver
maaske ikke saa ganske ofte, at jeg kan passiare med mine
gamle Venner. — — — Tiden har tildeels faldet mig yderlig
kjedsommelig, uagtet vi have havt idelige Bes?g af Vibe, Kjel-
dahl, Stiib og de gamle Throndhjemmere ogsaa tildeels, saa
og af Gandidateme fra Bergen og Christiania. Det er ogsaa
n?sten min enste Fom?ielse at t?nke paa mine faa, men gode
Venner i Throndhjem, og denne Fom?ielse benytter jeg mig
ogsaa daglig af. Vi boe i den nordvestlige Kant af Byen og
have en ret smuk Udsigt til Ghristianias skj?nt noget flade, dog
smukke Omegn. Vor Vert og Vertinde synes at v?re ret
snilde Folk. Forresten have vi intet andet med dem at bestille
uden at betale vort Logis. Middagsmad faae vi paa et Spise-
qvarteer; Frokost og Aftensmad maa vi holde os selv med.

Og at jeg er hjertelig kjed af Ghristiania, kan Du nok

ogsaa begribe, da jeg allerede var kjed af den den f?rste Dag.
Jeg kan hilse fra Golban^), Kragh (Krogh?), Vibe, Stub etc.
Golban er endnu den gamle, men jeg frygter n?sten for, at han
er lidt forfalden. Kragh er nyUg kommen fra Drammen; han^) Man maatte hj?lpe sig, som man kunde, og saaledes kom den zoologiske
Professor til at examinere i levende Sprog. I 1822 var det Medicineren
Thulstrup, som udf?rte denne Forretning. Man havde for?vrigt siden 1815
en Lector (i 1816 endog udn?vnt til Professor) i Fransk, nemlig Fransk-
manden Orry, en Protegé af Carl Johan, men han forstod ikke Norsk og
kunde ikke examinere.

^) Den senere Acytmct ved Christiania Skole (t 1850).270

ht? Teist omkring paai mangfoldige Steder og t?nker n# om en
kort Tid ?t reise ttiéd sin S?ster ti Ejcd)e?ihKvn. Aas^) é

gaUsr?ke njFMg kommen! tilbi^e fra Rér?as. i^ssessor Hott

har nyUg Mvi Brylkip med én Datfér af Professor Pul^ ^
Broder til Provsten Piil paa Heiiemttrkeiiy og der Boeot for Hbg^

Dage sidett vééret stort Bal i den M?e?niaf. Hib alte

f?H din* hengivne V^

E. M?micl^n.

(E. S.) Den 16de. Examen er nu n?sten forbi, vi have
kun Fransk tilbage^ som vi skal op i i Eftermiddag.Af ét séHéré Brev af 26 Déc. s. ?. (Kvori M?inicheri om-
^aléi^ sin f?l^ste Afdelirig af ?nden ?xamen og bem?r&ér herom,
at KatBke ^v ham ?s6m de fleste andre* haud. ilL i Natui*^
l!ils1:orié, ?mueligt for en Deel, fordi vi Havde negtet ham efter
fi?Hé Forlangende at h?re ham et heelt Aar, hvilket han slet
ikte kan fordre*') hids?ttes: ?Stod?geh efter ?x?meh spilledfe
David Thrane og jeg en ^l?iteconcért i en Concert, som en
flandburger Schwenké gav paa Théatret."^) John Aas, den f?rste Student ved Norges Uniyersitet, dden Sognepr?st
til Gjerrestad.t71BMrao ?* inti^ PtrMnaMstorte wid?r ChrMaift V

M. Vrarf?rlt IV

Uddrag af St. Petri Kirkes fiegravelsesregnskaber for Aarene*

1667—1725.

l^dgiv&e ttied ?smmifiikaiBger feesentlig eftéf nlr^l^ KiktoiK ét SMIt A#bé..V ed St. Petri Kirkes ?del?ggelse under Kj?benhavns store Brandl
1728 bleve samtlige Daabsprotokoller, (if?lge denr oyerleverede Beret-
mng paabegyndt 1633) Lig?? og Kopulationsb?ger et Roy for Luerne^
Al Kirkens ?vrige Arkivsager, der opbevaredes i Kirke?kiste Johaa
Clares Hus, blev der, da dette allerede stod i FlanHner^ reddet tre-
Ki?ter {ulde, indeholdende Kirkeprivileg^erne fra Frederik IFs Tid af^
samt en stor M?ngde Forstanderregnskaber, Hovedb?ger *og Kvitte-
ringer. Blandt disse Regnskaber, der nu opbevares i St. Petri Kirkes*
gamle Arkiv, findes f?lgende af s?rlig Interesse: Thomas Ocksens Kirke*
regning 1667 — 73, Henrik Schupps 1673—78, Nikolai Boyes 1678^
—83, Gert Pohlmans 1691—95, Nikolai Wroes 1706—9, Engelbert
Westkens 1710—14, Jakob Borris' 1715 — 18, og Didrik Dresings*
1723—25. .(De mellemliggende Pi-otokoller 1684—90, 1696 — 1705,
1719—22 kmme desv?rre ikke findes). — Disse Regnskabsb?ger, der
^ere f?rte med stor Omhu, og kunne gj?lde for M?nstre paa Datidens^
Skrivekunst, optages for st?rste Delen af Fortegnelsen over Indt?gterne ved.
Begravelserne (Klokker- og Lysepenge) og indeholde som F?lge deraf tillige-
Navnene paa de i Kirken, Kapellerne og Kirkegaardene begraVhe..
Navnene ere, skj?nt de fer Regnskabet maatté syn^ aitf v?re af undér-
<?rdnet Betydning, helt igjennem saa fuldst?ndig og korrekt skrevne,,
at Regnskaberne endnu i et Tidsrum af over ti Aar efter den store-
Brand ere komplettere, n?jagtigere og langt mere tydelig skrevne end
selve Kirkeb?gerne (1728—40). Foruden Angivelse af Begravelses-
datum, kan den tillige anf?rte Tid paa Dagen og den indtil 1706
altid vedf?jede Bem?rkning, om alle Kirkeklokkerne, de st?rste, mel-
lemste eller mindste have lydt ved Jordef?rden, give et Begreb om
vedkommendes ?konomiske Tilstand. Som Exempler anf?res:

?1670 April 6. Herr Carll von Mander, der Alte, Abents, ia
der Kirche. Er6fnungsgeld 8 Th. 2 M. Glockengeld 6 Th. Die grossea
Lichter 1 Th."

,1710 Nov. 4. Hr. Dr. Johann Jochim Meicken seine Leiche,.
in sein Schwiegervatters Johann Droges Begr?bniss in der Kirche bey
?bent. Glockengeld 14 Th.**272

,1680 Marts 8. Dorothea Gassuben, Ihr Mann Corfitz Luflft in
ihr Vatters Begr. Ab. 16 Th. Die grdssesten Glocken .6 Th."

Navnenes Stavemaade .og Textens. Retskrivning er overalt bibeholdt
paa det n?jagtigste. F?lgende Forkortelser anvendes: K. Kirche, in
der. — K. G. Kirchen Gewolbe, in denii. — L. K. Leichen Kammer.

— C. Gapelle, in der. — A. G; Alte Gapelle. — N. G. Neue Gapelle.

— Ktg. Krautgarten (Urtegaarden ^). — Kh. Kirchhof. — A. G. Alle
Glocken. — D. g. G. Die grossen (grossten) Glocken. — D. m. G.
Die mittelsten Glocken. — D. g. L. Die grossen Lichter. — Ab.
Abends. — Fr. Frau. — S. Sohn. — T. Tochter.

Ved St. Petri Kirkekollegiums Im?dekommenhed fik jeg Lejlighed
til at tage en korrekt Afskrift af Begravelsesregnskaberne, omfattende
ca. 3500 Navne, hvoraf der i det f?lgende meddeles et Udtog (c. 560
Navne), ledsagede af Anm?rkninger, oftest hentede fra utrykte Kilder
og hvoraf ikke faa ere Resultatet af dybtgaaende Arkivstudier. Det

?

vil give Lejlighed til talrige Berigtigelser og Oplysninger om mange
hidtil ukj endte og ofte l?nge s?gte Data i Danmarks Specialhistorie
(f. Ex. Garl v. Manders D?dsaar).1667.

Febr. 26. Hans Morgener gerne Fr.^) Ktg. — A. G.

Mart. 5. Christian Detloflf Testmann. ^) K. G. — Ab. — Die

besten' G.
Apr. 29. Steffen von Essen. *) K. — Ab. — D. m. G. — Die Lichter.
May 3. Johan Droge sein Fr.^) — A. G. — D. g. L.

17. Friedrich von ?hlfelten Secretarius Martinus Guh-

mann, Lt Juris. ?) Ab. — D. m. G. — D. g. L.^) Om disse Lokaliteters Beliggenhed tillader jeg mig at henvise til mit om

kort Tid udkommende Skrift om Gravkapellerne ved St. Petri Kirke.
'') Jvfr. Vio 1677 (Sj?ll. Reg. 26, 412).
?') Kgl. dsk. Raad og Legat i Polen {f. i Rendsborg 1635, f "A 1^67). Resen:

Inscript. 225. — Hans og Hustru Cathiine Bichers Testamente. Sj?ll.

Reg. 26, 298.
*) Kjbm., Medlem af de 32 Mands Rd. (Resen: Inscr. 223). Hustru bis-

'% 1668. (Kjbhvns. Diplomat?r. HI. Reg. o. a. St.).
'') Anna v. der Weiss, f 7^ 1667, * 'V^o 1648 Johan DrOge, Raadmand i

Kbhvn. (f. i Lindorf ved Hameln '^Vs 1620, f ^7^ 1697). ~ (Prog. funebre

Univ.).
?^) Audit?r ved det kgl. Livregiment. (Sj. Reg. 26, 347).273

Jlay 20. M. Daniel Pfeiffius, sein Tochter^) im Cohr.
Juny 4. Heinrich HokeU.?) K. — A. G. — D. g. L.
July 29. Heinricus Matth?sius sein Kd.^) K. G. — ?. G.
Aug. 19. Admiral Helt.*) K. G. — A. G.

22. Jensz Jordt, Silberdiener. ^) K. in Jochim Kurtz
Bgr. — A. G. — D. g. L.

:Septb. 3. Hans Seboldt. K. — D. m. G.?)

^Oct. 23. Lorentz Sassen Fr. *K. — D. gr. u. kl. G. — D. g. L. O

1668.

Jan. 13. Steffen von Eszens Wittibe, Fr. Lisebeth v. Eszens.^)

Ab. — K. — D. m. G. — D. g. L.

23. Friederich Poggenbergs Fr.?) K. G. — A. G. —
D. g. L.

24. Friederich Herbachen Miintzmeistern Schwester T. ^?)
Ab. — K. in Joh. Weinbergs Beg. D. g. G.^) Jvfr. "/e 1677.

*) Garver, Medl. af de 32 Mds. Rd. (S?n af Gert H?ckel. Hans og Hustrus
Maren Andersdatters Test. Sj. Reg. 26, 280).
. *) Henrik Ernst Matthesius (f. 21, f 26 Juli 1667). Resen: Inscr. 227. S?n
af Henrik Matthesius, Christian V's Ungdomsl?rer (fra ^7ii 1658. Sj. Reg.
24, 298), Ass. i H?jesteret. (Sj. Tegn. XXXEX. 389. "V^ 1671). Medlem
af Goll. Status, en af Griflfenfeldts Dommere. D?de "Vg 1681. (Malta:
Extr. af maaned. Relat. GL kgl. Sml. 4to 2986). Han ?gtede 1666 Anna
Sophie Ernst (Datter af Prof. Henrik E. i Sor? og Anna Faber). (Sj. Tegn.
XXXVIII, 459. Pers. Tidsskr. IL R. 1, 64. Becker: Frederik HL, L 137.
G. Bruun: Gunde Rosenkrantz, 62. Marm. dan. IL 168).

^) Nicolaus Held (t Vb 1668), 1652 Viceadmiral i Flandern, 1654 dansk Ad-
miral. Resen: Inscr. 224. Becker: Fr. III., L 198. — Ritterlichef Glau-
benskampf eines rechtschaffenen Christen od. Leichpr. flh. Nic. Held. af
Hier. Buck, Hafn. 1668.

'^) Fik Vg 1656 Bestalling som S?lvpop. (Sj. Reg. 23, 751).

?) Kirstine Boefke ?gtede 1665 Lorentz Sass. (Sj. Tegn. XXXVII. 294).
Denne giftede 1669 Lisebeth Dreyers. (Sj. Reg. 27, 479).

^ Bundtmager, Medlem af de 32, Mds Rd., fra Schlesien, ?gtede 1637 Alheid
Boldewin fra Enneburg. (Sj. Reg. 26, 281). Gift 2den Gang 1664 me^
Justina Ellinger. (Sj. Teg. XXXVR. 164).

*) Datter af den Kj?bmand J?rgen (Gorris) Petersen, hvis Gravskrift findes
hos Resen: Inscr. 223.
. ^) Anna M^uria Roland, Kj?bmandsdt. fra Hamborg, * Frederik Poggenberg
kgl. Tolder. Jvfr. V^ 1679.
*°) Jvfr. ^7,0 1671.

18274

Jan. 25. Heinrich Dehn, Kgl: gartener seine Ft. ^ C. — A. 6'..
Mart. 12. Valentin Wilckens Fr.?) Ktg. — A. G..

18. David Lindemann Drabant, seine FJ) C. — A. G-
Apr. 3. Cantzier Theodorus Lente.*) K* in sein grabstette^

hinter der Orgell. A. G.

1669.

Jan. 27. Garll von Mand. ?) Ab. — K. — D, g. G. — D. g. L.
Mart. 29. Oberster Lieutn: von Hatten. Ab. — K. G. — D. g. G..
Apr. 5. Peter Feyga, Kunstdreyer. Ktg. — A. G.
May 2. Elisabeth David Mohrs.?) Ab. — K. — A. G. —

D. g. G.
Juny 2. Friederich Lenten Kd.^) Ab. — K. G. — A. G.

15. Friedrich Jessen, ausz Holstein A. — K. — in Tho-
mas Ocksens Bgr.?) A. G. — D. g. L.
22. Hans Zumbusch, Stempelschneider. Ktg. — A. G..
29. Hemrich Dithmam seine Fr. ?) Ab. — C. — A. G.
— D. g. L.^) Kgl. Gartner paa Rosenborg. Bestallingen af 'V? ^^7* Khhvns. DipL.
U. 751.

?) Valentin Wilcken, kgl. Sadelmager. (Sj. Tegn. XXXVI. 468).

?) Jvfr. "/ii 1672.

*) Stamtavle over Theodor Lentes Descendens, hvoraf flere n?vnes i det
f?lgende. (Se Side 275).

?) Carl von Mander d. yngre. (I Aarene 1667 — 69 har Carl v. M. ,der Jflnger*
if?lge St. Petri Kirkes Stoleregnskaber en Stol i Kirken^ der bliver ledig-
fra 1670). Han var gift med Elisabeth Romers (R?mer), der efter dennes-
D'?d 1679 ?gtede Maleren Abraham Wuchter (Till. til Hjemmevielse u. V?
1679. Sj. Reg. 31, 56). Efter sin Mands D?d 1682 rejste hun til Hol^
land (Breve henh?rende til Dnmks. litt. Historie. Aflevering fra Geh. Ark..
1826. Nu paa det kgl. Bibi. Abraham Wuchters Enkes Skrivelse om Pas
til Holland). I sit f?rste ?gteskab med Carl v. Mander d. y. havde hun.
Datteren Anna Maria v. Mander. (Till. at Abrah. Wuchter maa v?re sin
Stifdatter Anne Marie von Manders , Formynder" ^/g, 1680. Sj. Reg. 31,
475). Om hende jvfr. nedenfor ^Ve 1716. — Om Carl v. Manders Fader
og Moder jvfr. 7^ I67O og 7^ 1680.

*) Pers. Tidssk. I. 209. Lengnicks Stmt. David Mohr.

') Gfr. Stmt. o. Sl?gten v. Lente 1668. (Side 275).

*) Der gl?ubigen Seelen wahre Ruhe od. Leichpred. Gber Frid. Jessen I. U^
Stud. af Ghr. Bremer. Hafn. 1669. 4to.

?) Jvfr. ^7^ 1677.?75

July 2. Woldemar Weihe, Cammerdiener. ^ Ab. — K. G.
31. Gert Biermami, Zuckerbecker. At. in Marx Seteken
Bgr. K. - D. g. G. - D. g. L.
Aug. 2. Herr Coniadus Biermann, seine Liebste^) best. in1".


aE-15 ?-a §

Hm

1^?llillpjiili

9-?3 3 211^%~:sIs-isil!ils- o'' J?"

III ■'^l'^ase? ?l il■fl. j

5i831* SJ 1311

go-I- ?-; 33|.S p

? 3~^ m a >j - S. J■) Woldemar Christoffer Weihe udn, til Prinsens Kammertj. (Sj. R^. 24,

514. *%, 1659).
') Se Stamt. S. 276.276Oct. 15.25.der Ronden Capelle oder Sacristey beim Chor.

G. — D. g. L.

Doet. Conradus RSmeling, sein Kd. ') Ab. —

G. — D. g. G.

Jurgen Wftte.?) K. — Ab. — D. g. G.K.50 C*50


ntiow.


-1

>?*


^w


^?


^S t3


? Cd
?

CD<DOQOu ?


fe? h2?^
. CO t-

*-< h-* I-A

^ w ? ■<? <? HT!
enETD

g. p. gcJ W-!-ydd


? &S 22. w 3.
(?; p <t "^ ?—

P to D ?-? <D
? CDP
I


k?bS


??? Gig
P

O
Po ^p 2
cg (a, g r*

?— ' rtj ?■^ ?~^

00 3
CO ;? D'P

I— !?
ITi "^ ?-* a
g*i.os3 o

P00COO

P

CO

< ?O
>n -?H-CD 1-^a>fe?3.Sr r? <<oa ^ < B
P ? 2 S? ^Qrf Q* (^ 5c

M ? P'- Cd(D

cr
3

<D


3.
5*
CO■MCO -^

P .COCOo
5
8CD ?03

Cdp I-i

S^P

P P*
eo

P o^

CD fc?C3d

g P

3. w^fc?g

CO s;osP
00

?MCO

pW:05
Od
??4COO

S ^
p'e

p-
- p

-??&

<D

p

P Sb'-?-^ %<^

P
? o

cra

2, Od

CO

:r-p

CL

OS P
OS ^^) Dr. Conrad R?meling, Garnisons Medicus fra ^Vg 1663 til "A 1670,

Reg. 25, 451 og 26, 823).
*) J?rgen Witte, Medl. af de 32 Md.s Rd., g. m. Elisabeth Matthia KnoUien,

Enke efter Simon Jansen, Pers. Tidsskr. I. 217.277

Oct. 26. Peter HOlsthorsti) K. A. G. — D. g. G.

Nov. 16. Heinrich Willemszen, Perlsticker, Ab. in Nicolai Har-
ders Bgr.

Dec. 9. M?rten von der Heyde, seine Fr. C. — A. G. —

D. g. G.
12. Claus Wilde2) C. — A. G.

1670.

Jan. 8. Johannes Stolterfoht. ?) Ab. — K. — D. g. G.

14. Jochim Scheller. — Kh. — A. G. —
Feb. 14. Jacob Paulsen.*) K. — A. G. — D. g. L.
Apr. 6. Herr Carll von Mander, der Alte.^) Ab. — K. —

D. g. G. — D. g. L.^) Medl. af de 32 Mds. Rd. (Kjbhs. Dipl. I. 701 etc).

^) L?rredskr?mmer. (Kbhs. Dipl. IL 288).

^) Johannes Stolterfoht kaldes Molleri Gimbria litt. I. 662, ^urbis Lubecensis
in regiis Holmiensi ae Hafhiensi Procurator", Broder til den ^Va 1677
bisatte Dr. Matth. Stolterfoht.

*) Till. at hjemmevies for Jacob Poulsen og Justina Ellinger, Hans Seboldts
Enke, "/g 1668. (Sj. Reg. 29, 442). Hun d?de 1708 som Henrik Luders
Enke. (Sj. Reg. 44, 509).

^) Om Sl?gten von Mander i Holland og Danmark jvfr. ?Le livre des pein-
tres de Garel van Mander 1604". Tr?d. Not. et Gomment par Henri
Hymans Paris 1885 L 1—17. — Gomelia v. Mander, f. Roswyke, Enke
efter den i Delft bosiddende Tapetv?ver Garl v. Mander, der udf?rte de
bekjendte af Ghristian IV bestilte Tapeter til Frederiksborg Slot, kom efter
Mandens D?d 1623 til Danmark for at faa det resterende Tilgodehavende
for dette Arbejde udbetalt. (Friis : Saml. til dsk. Bygn. og Kunsthist. 149,
226). Hun nedsatte sig blivende her i Landet med sine B?rn, hvoraf
vi kjende Carl v. Mander d. ?, {f. ca. 1610, t 1670) den ber?mte Maler,
Cornelius van M, (der efter hendes D?d i Aaret 1655 fik Till. til at f?re
sin Arv efter Moderen ud af Riget (Sj. Reg. 23, 666 og 24, 197) samt en
Datter, der ?gtede Maleren Abraham Wuchter, men d?de ung. — Gornelia
V. M. kj?bte ^Vt 1^7 Begravelsen Nr. 63 under St. Petri Kirkes Gulv,
(beliggende i det sydvestlige Hj?rne af Kirken, til venstre for Hovedind-
gangen fra St. Pederstr?de). Den fornyedes Vs l^^^ af David Samland,
der var kommen i Besiddelse af den ved Arv, hans Enke Sophie Maria
Anton afstod den igjen til Kirken 7? 1730.

Sp?rgsmaalet om Garl v. Mander d. ?.s D?dsaar er oftere fremsat
(Weinwich: Maler- og Billedhuggerkunstens Hist. S. 52, Werlauff: Det kgL
Bibi. Hist. S. 33, Ghr. Bruun; Gurt Adelaer S. 168, 490). Burman Beckers
Angivelse 1672 er overalt tr?ngt igjennem. (Nord. Gonv. Lex. III. Udg.
1888). Kunstnerens Hustru Maria v. Mander, hvis Familienavn ikke er278

Apr. 18. Die Fraw Cantzlerin Lente.^) K. — A. G., uber

Ordinair.
May 18. Doet. Paulus Moht, kgl. Medicus*) K. — D. g. G.

— D. g. L,

25. Oberster Walter. 3) C. — Gg. 6 Tb.

26. Marcus Selcken Hausfraw Ab. — D. g. L.
Juny. 2. Marcus Selcke selber.*) K. — Ab. — D. g. L.

3. Jurgen Finckenhoflf seine Fr. ^) K. — A. G. — D. g. L.
29. Hans Jahn, Posementenmacher. K. — A. G.
July. 12. Heinricus Matthesius sein Kd. Ab. — Kb.
Aug. 19. Johannes von der Burg, Priester ausz der Statt Essen

in Westpfalén. C. — D. m. G. — D. g. L.

1671.

Jan. 4. Magister Johannes Br?mer,?) Kgl. Hof Prediger, in

der Sacristey.os bekjendt, bisattes 7 Febr. 1680. I deres '?gteskab havde de S?nnerne
Carl V. M. d. y., om hvem der ovenfor er talt, og Johan v. Mander, der
udf?rte Billedhuggerarbejde for Hoffet og som d. "/^ 1674 fik Till. til at
hjemmevies med Christine Luders (Sj. Reg. 29, 291). Jvfr i?vrigt Bur-
man-Beckers Artikel i UgentUge Blade, udg. af Henr. Hertz, 1859. Nr. 20.
Dske. SmL 2 R. L 363—64, Friis* Samlinger og Weilbachs Kunstnerlex.
(Cornelia og Cornelius v. Mander skj?nkede 1651 D?befonten i Trefoldig-
hedskirken i Slesvig). (Danske Atlas VH. 122).

*) Jvfr. Stamt v. Lente u. 1668.

*) Povel Moth, f. i Flensborg, f. ^7^ 1601, t Vs 1670. Dr. med. i Basel
1637. 1651 Dsk. Hofmedicus, Livl?ge og Informator hos Kronprins Chri-
stian, Fader til Grevinde Sophia Amalie Moth og Gehejmerd. Matthias
Moth. (Ingerslev: Danmarks L?ger I. 504. Marm. Dan. I. 116).

*) Oberst J?rgen v. Walter, Kommand. i Rendsborg 1645, landflygtig 1663
—68, d?d i Slutn. af April 1670 som Fange i Blaataam. (Jvfr. Leonora
Christina Ulfeldts Jammersminde, Birket-Smith: Leonora Ulfeldts Historie
og Otto Sperlings Selvbiographi passim., Becker: Frederik III. 2, 236, 37
o. a. St.).

*) Marcus Selcke fik 1665 Bevill. paa et Tobaksspinderi. (Kjbhvns. Dipl.
HL 632).

^) Elisabeth Boefke, Moder til Mag. J. J?rgensen Finckenhoff (Wiberg L 645).
J. Finckenhoff d. ?. ?gtede 2. Gang Kirsten Andersdatter Torp. (Sj. Reg.
29, 443), t 1717 (Sj. Reg. 14, 2).

*) TD Oplysning om Sl?gtskabsforh. mellem Familierne Br?mer og Botsack,
hvoraf flere n?vnes i det f?lgende, hids?ttes nedenstaaende lille Stam-
tavle. (Se Side 279).279!Mart.17. Aadreas Liebeknecht, Scharfrichter. Kb. — A. G. —
Dg. L, — Ab.

25. Heinrich Lehe, Rottgieszer seine Fr. Kh. — D. m. G.
4. jbhaimes Gelius, der alte Cantor G. frey best armer
Eirchendiener.

18. Alexander Lauerentz, Kgl. Musieant K. — D. m. 6.U?S CO4>

-S-gcd

O

?

■C?4

o

O

'S
'o

edO a

cd * '"^

"^ ^ S

CQ d*^

? o*

o O)cd bc
o'o
cd00

c-

COCO>*^ 'ffi? t>. c^^ed2JT^Q?O _

CO*
CO

■*-! .

O)ri ^iCL,ed

S
O)

dCC TS "^?73

cd
cdCOO)
O

d

oCC

>o

g

cd
H

o

d

.s ?HM be edOCO?^ !>■ * cd ~O ^ ^

? CO 33 2 .-


CQo;;o
^ d *-?o00
00
CO


Olo .

5 ?o
CO

^^
S'S

00 ?

coi-^

COCQCO

d
o


^1&d 2?2_^

0) '^ o d

3 2"^ S)cdQ) d ed d

fl -S '-^ rS

g -c .? .2 ^.s ?* o ed .

Oi'^ _^ !^ lO

o

(/24P ?H^t^boJtO '-I S:!:<=^ ?h-^CO0)5 o '^

3 ? ^ . ?^ s pd

"^ ,-1 o- Jh c5 ^ *3

1^ d **" o> ffi

? ■ed

do
CC


J^r? ffiii^S^?h^c6 to cd 54>ed . ^

S'S

?T3 a> ?

??s <_,S
ed?? j.
I? fe-S

end ^

d COtH a>ed 5^?*^
S ed w'T' !>■Oi00 -S

?■lasC9


cQa?P280

Mart. 22. Pauli Foster, Posementmacher, seine Fr. ^) C. — D. g. G^
May 19. Christoflfer Herfuhrt, seine T.?) Ab. — D. g. G. —

D. g. L.
July 28. Oberster Lieutenant Friederich von Holsteins Fr.')-

Ab. — K. G.
Sept. 19. Cort Heinrich Merchert*) K. — D. g. G.
Oct. 8. Jurgen Lambrecht, Buchdrucker, seine Fr. Ab. —

Kh. — D. m. G.
24. Friederich Caspar Herbach, seine Fr. ^) in Sehl. Johan?

Weinbergs Bg. K. — D. g. G.
Dec. 3. Desz Sehl. Pr?sidenten BuUichen^) Eigne Als auch.

seiner Ersten Frawen Leiche, so beyde Ab. bgs.

1672.
Mart. 5. Jurgen Lambrecht, Buchtrucker. Kh.

24. Andreas Heinrichsen, Dir. MtBrauer. Kh. — D. m. G.
Apr. 15. Margareta Evert Funckes. O K. — A. G. — D. g. L.*) Paul F?rster blev 1664 i Trinitatis K. viet til Anna Andersdatter. (Jvfr^
"A 1673).

?) Sophia Herfort, troloyet med Joh. Gotfred Becker, d?d 6 Uger f?r Bryl-
luppet. (J. G. Burman Becker: Hof- og Rejseapoth. J. G. Becker: S. 9).

?) Frederik Henrik v. Holstein, Oberstlieut. i Inf., Overfiskemester. (Sj. Reg..
27, 288. Vaupell: Den danske H?rs Hist., II. 581). Han d?de i Tiden
1672—77.

*) Cort Henrik Merker, Kjbm., Medlem af de 32 Md.s Rd. (f. i Hatneggen:
i Brandenbg. "Ao 1607, f Ve 1671). * Vs 1638 Cathrine Langr?tgers
(Dt. af Borger R?tger L. og Anna Kielmann), f ^V? 1666, bis. i St.
Kirke. (Deres Testam. Sj. Reg. 25, 444). Om hans anden Hustru jvfr.
Vil 1708. — Hier Buck: Leichpred. uh. G. H. Merkem. Hafn. 1672, 4to.,

^) Kgl. M?ntmester, Guldsmed og Alchymist, bekjendt under Navnet ? Kunst-
casper ", indkaldt 1642 fra Sachsen, forf?rdigede Dr. Sophia Amalies Krone,,
d?de 1664. Hans Hustru var Gjedske Thrap. Till. til Hjemmevielse 7t
1665. (S. T. XXXVII. 301). Jvfr. Friis: Efterr. om Gasper Herbach,
Kjbh. Amts Avis 1877, 40—42. Portr?tter af begge (malede af C. v..
Mander) findes paa Frederiksborg Nationalmuseimi. (Minist. Tid. 1887"
B. 101).

?) Peder Bulcke (f. i Soltvedel i Brandenbg. ^/g 1605, f '7io 1671), Dr. med.,.

. kgl. dsk. Livmed. 1648, Pr?s. i Kjbh. 1667. * *) Margrethe Franck (Dt.

af Johan F., Borgermester i Wilster og Margrethe Thombs); f ^U 1663..

(Prog. fimebre). Om hans 3dje Hustru jvfr. ^Vs 1695. Ingerslev: Dnmk.&

L?ger 502.

^ Evert Funch, Vinhdk., Medl. af de 32 Mds. Rd. 1659. Kj. Dipl. I— H.
Reg. Jvfr. Vft 1693.Apr.


22.


May


23.


Aug.


15.


Septb.


22.


Nov.


11.
20.28t

Adam Friederich Werner.^) Ab. — K. —-

Hans Heitmann seine Fr. ^y K. — A. G.

Albert Hein.?) Ab. — K. G. — A. G.

Peter Kalthof, Ober Zeugmeister. *) K. 6. — Weiln er

der Kirche 3000 Thaier legiret, frey.

David Lindemann. ^) G* — A. g-.

Marike Heinrich KoUersz.^) K. A. g.

Michael Ropke. ^) Ab. frey.

Heinrich Hesse, General Auditeur in Norwegen. K^

G. — Ab. D. g. G.

167S.

Paul Forster. ?) Ab. — G. — D. m. G.
Christian David von Diiring. Ab; — G. — D. m. G..
Catharina Sehl Alexander Lefrentzes. ^) K. — Ab.
- D. g. G.
Apr. 29. Jiirgen Liebendahls Ehfrau.i?) K. — A. G.Jan.


18.


Feb.


19.


Mart.


29.*) Kgl. dansk Notarius publ., kgl. Hofpoet (aarlig Besolding af 300 Rd.)..

* ^) 1659 med Enken efter kgl. Barber Marcus Schmiden Catharina Gles-^

serin. (Sj. Reg. 24, 384). Deres Testam. findes Sj. Rjeg. 26, 137. (Stolpen

Dagspressen i Dnm. II. 25. Resen: Inscr. 222.).
^) Hans Heidtmann og Hustru Anna Reinholtz Test., i Sj. Reg. 27, 504.
?) Albert Hein, kgl. Stempeipapirforvalter. (Udn. ^Vg 1665. Sj. Tegn. XXXVI,

338. Dir. for ost- og vestindisk Komp. * ^7^ 1662 Magdalene Klingen-

berg. (TiU. til at vies en Torsdag. Sj. Tegn. XXXVH. 338). S?n: Dr..

jur. Albert H., jvfr. ^V^o 1691. (Worms Lex. I. 416).
*) Jvfr. Werlauff: Antegn, til Holberg, 287. Kjbhvns. Dipl. I— III. Reg.
^) Kgl. Drabant (fra Demmin i Pommern). * ^) Anna. Sfchiitze. (Test. i Sj..

Reg. 27, 160), jvfr. ^% 1668. * *) 1668 (if. Frue Kirkes gamle Bog)

Karen Hansdatter. (Test. i Sj. Reg. 28, 126).
?) Maria Abrahams, Enke efter Gert HGkeK fra Leyde i Holsten. * 1661

kgl. M?ntmester Henrik K?hler fra Goslar (Best., af ^Vb 1651. Sj. Reg.

23, 60). Till. til Hjemmevielse ^V't 1661 (Sj. Reg. 25, 173). Deres Testam.

Sj. Reg. 25, 528.
^) Michel R?bke, Bagermester, f?rte Borgerne fra Kl?dekvarteret under Stor-^

men paa Kjbhvn. 1669. (Dr. O. Nielsen: Kjbhvn.s Beskrivelse, II. 334).
?) Paul F?rster, Possementmager, f?rte Borgerne fra ?stec Kvarter i Stormen

paa Kjbhvn. (Dr. O. Nielsen: Kjbhvn.s Beskr. II. 334).
?) Jvfr. ^Va 1671.
^^) J?rgen Liebenthal, Bager (fra Stemhagen i. Brandenbg.) og Hustru Elisabeth.

Andersdt. Lauvs Test. Sj. Reg. 28, 472. Jvfr. "/?. 169L. — Han ?gtede-

1673 Decbr. Anna Jochim Dorens. (Sj. Reg. 29, 234).282

May 28. Lorentz Wietzen. K. — ?. G. — D. g. L.

Juny 22. Anna, Hans RSpstorflfs Fr. i) K. — D. g. G. — D. g. L.

Aug. 23. Herr Heinrich von Stockens Kd. K. G. — Ab. — D. g. G.

.Sept. 28. Hr. Heinrich von Stockens Fr. 2) K. G. — Ab.

? SehL M. Hieronimus Bueck, ^) K. in das Priester Begr.

, Jurgen Homing, Schwertfeger. A. G. — K.

Dec. 4. Abraham Lehns Fr.*) K. — A. G. — D. g. G.

16. Hr. Stahthalter vonGabeL^) K. — Ab. — D. g. G.

1674.

J'eb. 10. Marcus Glade, seine Liebste.^) G. Ab. — D. m. G.

D. gr. L.
? Magnus Kuhmann, Notarius. '') G. — Ab. — D. m. G.
Apr. 6. Ober Kammerherr von Osten, sein Sehl. Ehe Liebste. ?)

K. G. — A. G.
23. Sehl. Magnus Kuhmanns Wittwe. G. Ab. D. m. G.
May. 31. Hansz Mahrs, sein Fr. K. — Ab.*) Anna Pieters Martelaw. * Hans Roepstorff. (Fik Best. som kgl. Hof-
bundtmager ?7io 1654. Sj. Reg. 23, 569). Deres Testam. Sj. Reg.

26, 206.
*) Anna Cathrine v. Felden (Dt. af Dr. Ernst v. F. i Golmar). * 1660 Henrik

V. St?cken, Overrentemester, Gehejmeraad (f. Vs 1631, f 7? 1681). (Prog.

funebre. Lengnicks Stmt. v. St?cken. Bircherods Dagb. 209. Nyt hist.

Tidsskr. 273).
^ Hieronymus Buek (f. i LQbeck ^7^ 1630, f 'V9 1673), Sgpr. v. St. Petri

K. 1652. (Ghr. Br?mer: Freystatte der Sunder od Leichpred. ub. Hier.

Buek. Hafn. 1674).
*) Karen Hesselberg (f. ^75 1647, f "/i^ 1673). * Abraham Lehn, Vinhdh*.

Dir. for ostind. Komp. (Jvfr. V^ 1709).
-*) Christoffer v. Gabel (f. 7, 1617, f "Ao 1673), Kammersekret?r hos Kong

Frederik III, Rentemester, Statholder i Kjbhvn. (Bruun: Gunde Rosen-

krantz 110—30).
*) Jvfr. 7i2 1711. Kobberstikkeren Albert Halveg er ikke begra ven i St Petri

Kirke. (F. R. Friis: Sml. til dsk. Kunst- og Bygn. Hist. 157).
') Magnus Kuhman, kgL dsk. Notar ?7^ 1673. (Sj. Reg. 29, 194), kgl. Mynster-
skriver. (Sj. Reg. 25, 422). Forvalter paa H?rsholm.
*) Augusta Maria Elisabeth v. Winterfeld, * Christian Gunther v. d. Osten,

blev *72 1666 Kammeijkr., senere Overkammerherre hos Prins J?rgen.

(Sj. Reg, 26, 176), f "/,(, 1677. - (Der Himmelburger GWckseligkeit od.

Leichpr. ^h. A. E. v. Osten af Ghr. Br?mer 1675. Bruun: G. Rosen-

krantz, 140).283

Juny 1 . Herr Mag. Gerlach Siassius, sein Bruder. K. ^) Ab.

Aug. 26. Hansz Mahrs^) Ab. — K. — D. g. G.

Oct. IS. Sehl. Johann Lehn Junior^) K. in dessen Vaters Bgr.

Ab. — D. g. G. — D. g. L.
20. Ihr. Kgl. M. Koniginn, Kamnier M?dgen Josina Sibilla

von der Hachs. K. G. — Ab. — D. g. G. — D. g. L.
Kov. 5. Claus Witt, G. in Ditmer Bofke sein Bgr. Ab. —

D. m. G.

1675.

reb. 7. Matthias Freude sein Fr.*) K. G. — Ab. — D. g. 6.

23. Jurgen Baumann.^) K. — A. G.
Mart. 28. Margaretha Poggenbergs. ?) K. G — Ab. — D. g. G.
Apr. 7. Hr. Albert Itzens Fr. '^) K. — Ab. — D. g. G.

14. Emanuel Sch?flfer, Stadts Musicant. K. — A. G. —
D. gr. L.
Juny 24. Barthcld Weisz. K. — Ab. — D. g. G. — 2 Paar gr. L.
Aug. 1. Rosina Elisabeth von Biilauen, ein arm^ Adeliche

Fr. Ab.
4. Heinrich Briigmann. C, — in sein eigen Grab. A. G.
Sept. 10. Sehl. Hr. Mag. Gerlach Siassius nebst deszen Sehl.

Ehfrau^) beyde Entselten CSrper. K. Priester
Bgr. frey.^) Jvfr. ^Vs 1675.

*) Hans Mars, Hofglarmester, Medlem af de 32 Md.s Rd. Kjbhvns. Dipl. L

701, 10.
*) S?n af Johan Lehn d. ?. og Sara v. Dickelen; fik Bev. paa Vinhandel i

Helsing?r % 1662. Sj. Reg. 25, 301.
^) Mathias Freude, Ejer af et Skarlagensfarveri. * Cathrina Henning Zacken

holts. Sj. Reg. 29, 421. Kjbhvns. Dipl. Reg.
*) Klejnsmed J?rgen Baumann og Hustru Elisabeth Zanders Test. Sj. Reg.

26, 390.
?) Jvfr. V4 1679.
^) Anna Janigken (Dt. af Goske J. paa Gottorp). * *Vi 1643 Albert Itzen

til Irup. Jvfr. "/g 1679.
*) Gerlach (Hilarius) Siassius, f. ^?Ao 1^31 i Geltzwardein i Oldenborg, f V9

1675, Hofpr?st hos Dr. Sophia Amalia 1670—73. Sgpr. v. St. Petri K.

1673. * Margrethe Hodders (Dt. af Alverich H. og Adelheid Burggraf).

(Progr. fnnebre o. a. SL).S84

Sept. 14. Jurgen Biermaim, Kupfferschmied in Dan. Wegeners

Bg. D. g. 6.

16. Anna Margaretha Scheelen. EinverarmteEdelfrau. Eh.
Not. 14. Magdalena von Buhlauen. Elin Arme Adeliche Fr. Ktg.

1676.

Jan. 9, Johann Adolflf Soldwedel, Scharflf Richter. Kh. — A.

G. — D. g. L.
10. Christian Wieborgs Stadt Vogt.^) K. in Lorentz
Wietzens Bgr. Ab. — D. g. 6.
Feb. 16. Johann Friedrich Schade *) C. — A. G. — D. g. L*
25. Ghristan Gassubens Ehfr. ?) K. — A. G. — D. g. L.
28, Emanuel Meszling. Kh. — A. G.
Mart. 17. Ihro Kgl. Mayst. Hoff. Jungfer Devitzen. K. G. —

D. g. .G. — Ab.
Apr. 14. Johann Melcher Rothling.^) K. G. — Ab. — D. g. G.
Juny. 13. Peter Rabenstorff. K. — D. g. G. — 2 Paar Lichter*

17, Oberst von Dieck. G. — Ab. — D. m. G.

July 15. Ihro Sehl. ExceU. Hr. Johann Adolff Kielmanns Eck. ^)

K. G. — Ab. — D. g. G.
Oct. 10. Philip Rudolf Hartmann. K. G. — Ab. D. g. G.
15. Jurgen Helmerhass. C. — A. G.^) Christian Viborg fik ^^U 1672 Best. som Byfoged i Kjbhvn. (Sj. Reg. 28,
651). *

*) S?n af Ove Skade til Kj?rbygaard, Kronprins Christians (V) Hofmester, og
Augusta Maria Marschalch. (Marm. danica II. 197. Bevill. at Ove Skades
B?rn (Sophia Amalie, Juditha, Cathrine og Joh. Fredr. S.) maa v?re deres
^en V?rge, (Sj. Reg. 27, 376).

?) Anna Ziemers (f. i Parchim Vi 1620, f '7i2 1676). * 1648 ^Vs Christian
Cassuben, Boghandler. Jvfr. ^72 1693. Hun var en Datter af Jochim Z*
?Fursti. Freybecker" i Parchim og Margr. Mowia. (Ligpr?d, o. Anna Zie-
mers af Chr. Br?mer. Det kgl. Bibi.)

*) Johan Melchior R?thling. Udn. ^Vii 1658 til Agent i Danzig, senere Ass?
og Sekr. i Gommercecoll., Kronprins Christians Sekret?r. (Sj. Reg. 24^
296, Sj. Tegn. XXXVII. 220). Hans S?nner, Christian Georg og Frederik,
fik "/s 1677 Till. at gaa i Sor? Skole. (Sj. Tegn. XLI. 396).

*) Johan Adolf Friherre Kielmann v. Kielmansegge, f. i Itzehoe 1612, f i
F?ngsel i Kj?benh. 7? 1676, hertugelig gottorpsk Gesandt. (Marm. dan.
IL 13. Bircherods Dagb. 176. Hofinan: Dske. Adelsm?nd. Vaupelli
Rigskansler Grev Griffenfeldt, passim, etc.)285

Oct. 20. Josias Schutz, Uhrmacher. K. — A. G.

Nov. 29. Jurgen Zirtzaus Fr.i) K. — A. G.

Dec. 12. Johann Adolflf Ernst?) K. — A. G. — D. g. L.

19. Sehl. General GarolArenstorflf.?) K.G. — Ab.— D.g.G.

1677.

Jan. 5. Jungfer Costgen von Adel ausz Mecklenburg. C.

10. Dirich Molterpass K.*) A. G.

? Peter Jord.^) C. in Andreas Sobotkers Bgr.

18. Peter Schonfeldt. ?) K. — A. G.

26. Matthias Pahling.^ K. — A. G.

Febr. 17. Doet. Matthias Stolterfusz. ?) K. G. — Ab. — D. g, G

22. Obrist Ahlefeldt. ?) K. G. - Ab. — D. g. G.

28. Andreas Kellinghusens Ehfrau. i<^) K. — A. G.

Mart. 1. Mag. Br?mers Ehfrau, ^^) ins Priester Bgr. A. G.") Jvfr. ?Vio 1683.

*) Kj?bm., Medl. af de 32 Md.s Rd., af en indvandret nflmbergsk Patricier-
sl?gt. (Pers. Tidsskr. I. 283). * Helene Sophie Merker. (Till. til Hjemme-
vielse "/^ 1660. Sj. Reg. 24, 660).

?) Carl V. Arenstorfif, General (f. 1625, f *7i2 1676). Liget blev senere flyttet
til Slesvig Domkirke. (Biogr. Lex. L 318. Personalia. A. Geh. Ark.).

*) Didrik Multerpass d. y., Kjbm. * Nille Stiefken (f. o. 1647, f 1741, 94 A. gi.).
(Till. til Hjemmevielse ^Vg 1670. Sj. Reg. 28, 46). Hun ?gtede senere
Ulrik Suntum.

*) Kgl. S?lvpop. * 1674 Sophia Amalie S?b?tker. (Sj. Reg. 29, 414, ^7io 74).

*) Peder Sch?nfeldt, Kandest?ber, og Anna Kohlens Test. (Sj. Reg. 39, 369).

^) Kgl. Skomager. * 1659 Anna v. der Linden. (Sj. Tegn. XLL 117. Sj.
Reg. 24, 369).

?) Matthias Stolterfoht (f. i Lubeck "/^ 1636, f Vi 1677, Dr. jur., Ass. i den
slesv. holst. Landret, Sekret?r ved det hanseatiske Kontor i Bergen.
(Moller: Gimbria litt. Worms Lex.).

?) Bendix v. Ahlefeldt, Oberst (til Nienhof), * Elisabeth Hedevig v.
Thienen. (Extr. af maanedl. Rel. GI. kgl. Saml. 4to, 2986). B. v. A.,
Kaptein i d. kgl. Livgarde t. F., erkl?res if?lge kgl. Skrivelse af Vs 1667
for ?Egte og Adel Kone barn*' af Frederik v. Ahlefeldt og ?gteviede
Hustru, Hedevig Roepstorff. (Sj. Reg. 26, 343). Saaret ved Erobringen af
Ghristiansstad ^Vs 1676, f *7i2 s. A. (Voss Excerpter i Sml. Generalia. Geh. Ark.)

^?) Andreas Kellinghusen, Confiturer, Medl. af de 32 Md.s Rd. If?lge en
Optegn. iSt. Petri Kirkeark. f. 7^ 1635, f "A 1719. Stmt. ved Lengnick;
Pers. Tidssk. H. 329.

") Ursula Cathrine Lindemannn (Dt. af Dr. theol. Thomas L., Sgpr. v. St.
K. * ^) Capelian Johannes Tamov, f 1661. * ^) Mag. Chr. Br?mer,
Sgpr. V. St. Petri K. Se Stmt. u. 1671. Wibergs Pr?stehist. II. 181).286

Mart. 19. Rudolflf Boldewin^) sein Fr., in Simon Cronenburgs

Grab. G. — A. G.
23. Henrich Wilde. C. — A. G.
April 3. Barthold BischolBf.?) K. — A. G.

18. Johann Heinrich Ernst, ^) in dessen Sehl. Vaters Grab

K. — Ab. — D. g. G.
20. Nicolay Boys Ehfrau. K.*) — A. G.
May 19. Henrich Dittmers.^) G. — Ab. — D. m. G.
Juny 10. Sehl. Mag. PfeiflSus Wittwe.^) K. in das Priester

Begr. frey.
22. Frau Doet. Lindemanns ^) Ihre Tochter, K. in das.
Priester Begr. frey.
July 3. Nicolai Rentz. ?) K. — D. g. G. — Ab.
16. Henrich Wiegmann.^) G. — A.G.
27. Sehl. Peter Schonfelds Ehfrau. i?) K. — A. G.^) Rudolf Boldewien, kgl. Bundtmager. Kjbhvns. Dipl. III. 675.

?) Barthold Henrik Bischoff, Kjbmd. * 1666 Christine Mars. (Sj. Tegn.

XXXVII. 688). Deres Test. Sj. Reg. 30, 369.
■) S?n af Johan Adolf Ernst, t 1^76, Broder til Politimester Johan Bertram

Ernst. (Se ovenfor).
^) Christina Duwenfelt. * Nicolaus Boye, Bartskj?r for S?etaten (D. ^7io

1674. (Sj. Reg. 29, 426. Overchirurg ved Hohnen; (1680) n?d Hofbetjents

Rettigheder (Sj. Reg. 30, 182), Medl. af de 32 Md.s Rd., t 16^- Deres

Test. Sj. Reg. 25, 527. (Ingerslev : Danmarks L?ger. Kjbhvns. Dipl. IH.

771, 73. VII. 75. Strunck: Portr?t-Katalog.)
') Henrik Ditmar, kgl. Kontrafejer. (Weilbach: Kunstnerlex. 134).
*) Gjertrud Lund (Dt. af Raadmd. Oluf L. i Nykj?bing paa F.). * ^Vg 1652

Mag. Daniel Pfeiflf (f. ^?A 1618 i Stettin, f 'Vs 1^62), Sgpr. v. St. Petri

K. Buck: Leichpred. u. M. Dan. Pfeiffium. Hafn. 1664. Pers. Tidsskr.

IV, 243.
') Cathrine Quistorph (Dt. af Dr. jur. Q. i Rostock). * Dr. theol. Thomas

I^mdemaim (f. i Rostock "/^ 1 609, f 'Va 54-), Sgpr. til St. Petri K. (Prog.

funebre. Lengnick Stmt.). Hun d?de if. Optegn, i St. Petri Kirkeark. ^'/g

1685.
?) Nicolaus Rentz, Farver, Borgerkaptejn, f?rte Borgerne fra Vester Kvarter.

under Stormen paa Kjbh. 1659, h?dredes af Kongen med en ?reskj?de

og Med. af Guld. Hans Optegn, om Belejringen i Ny dsk. Mag. HI, 56.

Han ?gtede 1659 Anna Christoffer Beyers Enke (Sj. Reg. 24, 500). Dr.

O. Nielsen: Kjbhvns. Beskr. II. 333.
?) Remsnider; Kjbh. Dipl. I. 753.. H. 829. Sj. Tegn. XXXIX. 565.
^°) Se Anm. til ^7^ 1677. Gift 1. Gang med Vilhehn Kloumand. (Sj. Reg.

27, 215.)Aug.


30.


Sept.


2.
6.
10.287

Capitain ?nthon Gunter Muhl.^) G. D. m G.
Matthias Alsing, I. K. Mayst. Trabantenfuhrer seinr
Ehfrau. Kh. — A. G.

Oberst Lieutenant Robbert Cobiets Ehfrau.^) K.
Johannes Kirchhoffs Ehfrau ?) K. In Andreas Kelling-
husens Begr. Ab. — D. g. G.

25. Johannes Schroder, Organist,*) k., in Claus v. Damms.
Begr. frey.

Oct. 1. Hans Morgener.*) K., in sein eigen Grab. D. g. G.

3. Abraham Lehns Fr.^) K., in sein Vaters Begr. A. G^.

9. Ihre K. M. Frau Mutter Hat dero Sehl. Frau Hoflf-

meisterinn Catharina Hedevig von Podeweis ^) Ab^

K. G., beysetzen lassen. D. g. G.

26. Daniel KelHnghusen, *) in Claus v. Damms Bgr. A. G.
29. Matthias Wessels Fr.^) K., in Johan Lehns Begr^

Ab. — D. g. G.
31. David Dieterich von Haaren, Fenrich. K. G. — Ab.
D. g. G.
Nov. 17. Sehl. Assessbr Friederich WulflF.^o) K., in Wuir

Petersens Bgr. D. g. G.*) Till. at hjemmevies for Kapt. Anton Gunther Maull og Lucia Jacobe^

Wilster ^Vt 74. Sj. Reg. 29, 353.
?) Jvfr. ^7, 94, t 1667. (Pers. Tidsskr. I. 223).
?) Mette Harder, g. m. Apotheker Johan Kirchhof. Jvfr. *Vi 1693.
*) Organist ved St. Petri K., g. m. Magdalena v. Dam, Dt. af kgl. Klokke-
st?ber Claus V. D.
*) Kobbersmed. (Sj. Reg. 26, 412).
?) Margrethe S?b?tker. * 1675 Abraham Lehn. (Anden Hustru). Till. til

Hjemmevielse i Sj. Reg. 29, 558. Jvfr. V^ 1709.
') Dt. af Gregers Ahlefeldt til S?gaard, ?gtede 1644 Dionysius v. Podewells,

t 1647, Christian IV's Gehejmeraad og Overhofr[iarsk. hos den udvalgte

Prins. (Resen: Inscr. 227. Benzons Stmt.).
?) Confiturer, Fader til Andreas Kellinghusen (se ovenfor). * 1659 Catharina

V. Dam (Dt. af kgl. Klokkest?ber Claus v. Dam). Hun bisattes ^Va 1695,.

(Lengnicks Stmt. Kjbhs. Dipl. I. 744. H. 821).
?) Sibylle Lehn (Dt. af Johan Lehn d. ?.). * ^) Vinhandler Johan Enskirck,

t 1662 (Deres Test. Sj. Reg. 25, 350). * ') 1664 Matthias Wessel (v.

Wessen), Vinhdh-., Medl. af de 32 Mds. Rd. (Sj. Teg. XXXVH. 91. Kjbh.s

Dipl. UI. 765).
") Fredrik Wulff, ?h?jl?rd fra Strassburg% Forvalter i det tyske Canc. (?Vg 1660.288

Dec. 31. Benedix Grothschillings Fr.^) Ktg. — Ab. — D.

m. G.

1678.

Jan. 8. Samuel Heuer. 2) K. G. — A. G.

21. Christopher Bruckeners Fr.^) Kh. — A. G.

28. Gottfried Kruger*) Muntzmeisters Ehfrau. K. G.

D. g. G.
Tebr. .23. David Schwartz. G. A. G.

Mart. 15. Lorentz Tuxsens Ehfrau, ^) K. in sein eigen Grab. A. G.
May. 17. Albert Bernhorst, ^) K. in Magd. sehl. Albert Heinz

Bgr. D. g. G.
Juny 26. Catharma Henrich Wildes. 7) C. — A. G.
-Aug. 7. Henrich Schupps Schwester Sohn, Henrich Norcke.?)

K. — D. g. G.Sj. Tegn. XXXVI. 716). Udn. 7^ 1676 til Ass. og Gehejmearkivar.
Tegn. XLI. 216). ?gtede 1659 Anna Margrethe Ellerin (Sj. Reg. 24, 500).
A. D. J?rgensen: De tiske Rigsarkiver (Reg.). Vaupell: GrifiFenfeldt.

^) Bendix Grothschilling d. ?., Kunstdrejer, oprettede Kunstkammeret 1680,
t Marts 1690. (Weilbach: Kunstnerlex. II. 88, 152—57, 163. Lengnicks
Stmt.).

*) Samuel H?jer, Prins J?rgens Mundskj?nk. * ^) Anna Pedersdatter Brandt
(Deres Test. Sj. Reg. 27, 470). * ^) Maria Dinesdatter (Deres Test. Sj.
Reg. 30, 474).

■^) Over hendes ?gtef?lle findes en Mindesten i St. Petri Kirkes Kapel med
f?lgend? Indskrift: ?Ghristoph Briickner, Konigl: Maytz: Wohlbestalter
.Zimmer Meister und wohl Meritirter Brandt Gapitein in dieser Konigl:
Residentz Stadt Copenhagen, so gebohren in Sangerhausen bey Eisleben
Ao. 1640 D: 11 Sept: und gestorben 1701 D: 2 Augusti.* Lengnicks Stmt.
Fra Sl?gten Briickner (Sangerhause)i) nedstammer den danske Familie
Br?chner.

*) Gotfred Kruger, kgl. M?ntmester, f 1680, 54 A. gi., begr. i Holmens
Kirke.

'^) Christine Justsen (Jostens). * ^) Claus Kr?ger, f. 1620, f '7i2 1654, Dron-
ning Sophia Amalies Kammertjener. (Resen: Inscr. 228. Joh. Br?mer:
Geistl. L?ufer od. Leichpr. ub. Glausz Kr?gem. Hafn. 1654). * *) Lorentz
Tuxen, Ridefoged paa H?rsholm, d?d som Hofk?mmerer og Vicepr?s. i
Hofretten. Jvfr. "Vg 1682.

*?) Kjbm. paa , Fortunen". * Christine Lindemann (Dt. af Dr. theol. Thomas
L.), f. 1647, t 1706. (Lengnicks Stmt.).

') Jvfr. ^Vs 1677.

*?) Vistnok Svoger, ikke S?sters?n til Henrik Schupp (f. i LObeck 1634, f289

-Aug. 17. Margaretha Sehl. Henrich Wiegmanns.^) C. — A. G.
Nov. 12. Catharina Sehl. Daniel Kellinghusens T. K. — A. G.
23. Fabian Gustmeyers I. K. M., gewes. Secretarius, K.
beym Thurm.

1679.

Jan. 16. Obrister Balthasar von Wulfifgen. K. G. — Ab. —

D. g. G.
Febr. 15. Matthias Alsing, Trabantenfiihrer. K. — Ab. — GI.

Geld frey, weil ein Konigsbriefif gehat.
Mart. 22. Hans Georg Hartmann. K. G. — Ab. — D. g. G.
Apr. 7. Friderich Poggenberg ZoUner.^) K. G. — Ab. —

D. g. G.

20. Peter Matzen, Renteschreiber, sein Fr. ^) K. G. — A. G.

21. Hermann von der Heyde. Kh. — A. G.
May 11. Albert Itzen.^) K. — Ab. — D. g. G.

Juny 15. Henning ErmandingersPerlstickersEhfrau.^) K. — A.G.

2J. Jiirgen Herwig. Kh. — A. G.

July 5. Christoffer Herffort, Senior.^) K. G. — A. G.

12. Johannes Sauer, Prediger aus Schonen. C. — D. m. G.
Aug. 5. Johann Ahlstein. K. — A. G.

13. Catharina Adam Werners.^) K. — Ab. — D. g. G.1690), Dir. for ostindisk Komp. — Han er Fader til Hans Henrik N?rck,

(Jvfr. ''Ve 1694), Johanne N?rck. (Jvfr. ^V^ 1709) og Christian Schupp,

Raadmd. (Jvfr. ^j, 1713).
^) Jvfr. ^7^ 1677.
^) Frederik Poggenberg (f. ^j^ 1639 i Bremerv?rde, f ^Vs 1679), kgl. Tolder

i Kjbvn., g. ^) 1664 Anna Maria Roland fra Hamborg, (Till. til Hjemme-

vielse. Sj. Tegn. XXXVH. 183. ^V^^ 1679), bisat ^7^ 1668. (Test. Sj.

Reg. 27, 2), g. 2) ^Ve 1669 Helene Hagen (Dt. af Kjbm. Joh. Hagen i

Kjbh. og Margrethe Badskj?r. (Sj. Reg, 21, 460. — Univ. Ligprogram).
^) Cathrine Ottmar Elgers, Enke efter Melchior Ziegler (St. Petri Kirkes Lig-

protok.) Sj. Reg. 26, 19.
^) Albert Itzen til Irup, d?de ^""U 1679 (Kirke?ldste i 42 Aar). Kj. Dipl.

m. 108. Hans Test. Sj. Reg. 30, 800.
*) Jvfr. ^7,1 1692.
^) Christoffer Herfort d. ?., Apoth^ker. Ingerslev: Dnmrks L?ger II. 117.

L 432, 573. Test. Sj. Reg. 25, 414.
') Jvfr. "/4 1672. Cathrine Glesserin (Gl?serin), g. ^) 1650 Marcus Schmiden,

19290

Oct. 8. Jurgen Zirtzau seine Fr. K. — A. 6.
Dec. 19. Stallmeister Pessel von dem Reichs Gantzler?hlfeld. G^
? Michael Zach?i, Gantor an der Kirche/) Ehfrau-

G., frey.
31. Jochim Kurtz. K. — A. G.

1680.

Jan. 14. Hedewig Sehl. Molckens Wittwe.^ K? — A. G. —

D. g. L.
Feb. 7. Garl von Mander SehL Wittwe.?) K- — Ab. —

D. g. G.
Mart. 8. Dorothea Gassuben Ihr Mann, Gorfitz Luflft,^) in

ihr Vatters Bgr. Ab. Annoch ihr kleines Kd. D. g. G..
April 5. Jochim Friedehold. K. — A. G.
May 6. Doctor Simon Pauli. ^) — K. — A. G.

13. Gasper Ahnmiiller.^) G. — A. G.
Juny 3. Hans Heitmann, Beckenschl?ger. K.? — A. G.

22. Lieutenant Gerstorff, von der Leib Guarde. K. —

A. G. O
Oct. 27. Hans Wiedev^elt, ein Maurer Gesell, sein Fr. Ab. ?)kgl. Livbarberer, f. 1617, f 1657, g. *) 1659 Adam Frederik Werner, kgL
Notar og Hofpoet, f 1672. Resen: Inscript. hafn. 222.

') Michael Zach?us, Kantor ved St. Petri K., t ^Va 1698 ?efter 42 Aars tro-
Tjeneste'*. (Optegn, i Kirkeark.).

?-) Helvig Petri (Peters), Boghdlr. Jochum Moltkens (f 7, 1664) 2den Hustru
(Stolpe: Dagspressen i Danmark I. 161).

?) Jvfr. 74 1670. (Danske Sml. 2. R. I. 363—64).

*) Corfitz Lufft, kgl. og Univ. Bogtrykker, ?gtede 1678 Dorothea Gassuben
(Dt. af Boghlr. Christian C. Jvfr. 1718. (Stolpe: Dagspressen i D. II.
208-9, 224).

'') F. i Rostock 74 1603, f 'V^ 1680, Dr. med. 1630, Prof. i Anatomi og
Botanik 1639, Hof- og Livmedikus 1656. (Chr. Br?mer: Redl. Christe od
Leichpr. ub. D. Simon Paulli. Pl?n 1680).

^) Jvfr. H. R?rdam : De dske Studenters Deltagelse i Kjbhvns Forsvar S. 157.

') ?Wegen des Sehl. Lieut. Gerstorff Fahnen in der Kirche auffzuh?ngen
10 Rthlr.**

^) ?Weilnicht viel Mittel ubrig fiir die GI. entrichtet. 3 Mk. 4 Sch." — Maria
Marcussen. * 1674 Hans Wiedewelt (f. i Schleitz i Meissen 1646, f 1730),
Murmester. Jvfr. Dr. Meier: Efterr. o. Joh. Wiedewelt (Architekten&
S?nnes?n), hvor hun paa Stmt. angives at v?re d?d Maj 1674.291

Nov. 2. Christian Nerger sein Fr. Kh. — Ab. Die kleine-

sten Gl.i)
22. Mag. Isernberg. K. G. — A. G. 2)

1681.

Feb. 16. Henrich Meincke, Amts Verwalter zu Friederichs-

burg.^) K., in Lorentz Tuxens Bgr. Ab. — A. G.

Mart. 22. Poul Doncke.^) K. — Ab. — D. g. G.

April. 22. Oberst Fleischer. ^) K. G. — D. g. G.

May 5. BaltzerArend, Pr oyiant Verwalter. K. — Ab. — D.g.G,

Aug. 11. Dorothea Br?merin.^) K. — A. G.

Nov. 17. Lorentz Kreyer hat Lambert von Wessendunck in

der K. begraben lassen. Ab. — D. g. G.
27. Margaretha Jost Stapels.^) K. — A. G,
? Matthias Kalthofif. ?) Ktg. — A. G.

1682,

Jan. 3. Johann Bielfeld, des Blinden Dischers Fr.^) Khr
Feb. 7. Gundel Fosbein sein Fr.^^) K. Ab. — D g. G,
Mart. 22. Lorentz Tuxen. ^^) K. Ab. — D. g. G.^) Jvfr. ^7i2 1708.

-) Albert Balthasar Isernberg, S?n af Kjbm. Herman Isernberg og Elisabeth

Klingenberg (f. ^7ii 1648 i Kjbh., f "/u 80). Prog. funebre. Mag d. ^%

1675. Bircherods Dagb?ger 157.
^)' Heinrich Meincke, Amtsforv. o. Frederiksborg og Kronborg Amt, Fiske-
mester o. Kjbhvns og ovenn. Amter. * Sophia Amalie Tuxen (Dt. af

Lorentz T. og Christine Justsen). — Lor. Tuxens Skifte i Geh. Ark.
^) Jvfr. 7, 1708.
^) Philip Fleischer, Oberst og Chef for det Fleischerske Dragonregiment 1676

—78. (Vaupell: Den dske H?r II, 588).
?) Dorothea Moth, Dt. af Mag. Johan M. i Flensborg. * Ho5)r?st Johannes

Br?mer. Jvfr. Stmt. 1671.
') Jvfr. 2% 1723.
?) Matthias Kalthofif, fik V^ 1656 Bestall. som B?ssemager (Sj. Reg. 23, 745),

?gtede 1659 Anna Kercks (Sj. Reg. 24, 493). Hun bisattes "/^ 1694.
?) Johan Bielefeldt, (f. i Oldenborg "Ao 1635, f "/u 1704), Kunstsnedker,

(F. R. Friis i Tidssk. for Kunstindustri 1887, 122).
^?) Gunder Vosbein, Ejer af Anneberggaard, Materialskriver paa Holmeu.

Till. til Hjemmevielse m. Sophia Amalie Holst. Sj. Reg. 31, 582, Ve 1682.

(Lengnick Stmt.)
") Lorentz Tuxen (f. ^Vg 1618 i Angel, f 1682), Ridefoged paa de kgl. Godser

19*292

Apr. 6. Christoffer Grosz seiner Frauen Mutter, ^) Kh. — A. G.

25. Catharina Doctor Lindemanns Ihr Tochter Sohn,
Dirich Meyer. Ktg. — D. m. G.

July 18. Matthias Freude.^) K. — Ab. — D. g. G.

Oct. 19. Peter Hauboldt.^) K. G. — A. G.

Nov. 8. Christoffer Hering. *) C. — A. G. ?

Dec. 26. Jurgen Biermann. K. — A. G.

1683.

Jan. 10. Henrich Harder. K. — Ab. — D. g. G.

18. Herr Geheim Rath Wibe, sem Sehl. Fr. 5) K. G.— Ab.

? Johann Ahlhusen. K. Ab.

Mart. 17. Herr Hermann Weybergs seine^) T. K. G. — A. G.

Juny 7. Herr. Geheim Rath Wibe sein Kd. '^) K. G.i Hirschholm ^^9 1651, d?d som Hofk?mmerer og Vicepr?s. i Hofretten.
Hans f?rste Hustru er omtalt ovenfor. Efter hendes D?d indgik han 1680
?gteskab med Maria Momsen. Jvfr: Giessing Jubell?rere II. 327 — 47.
Christensen: H?rsholm 362 — 69. Nachrichten von L. T. und Christine
Justsen (Ledreborgske Saml. 478). Lor. Tuxens Skifteakter i Geh. Ark.
Foruden den ovenn?vnte Datter Sophia Amalie havde han S?nnen Chri-
stian Tuxen, f. 1660, levede 1708 som Borgmester i Bergen. (Hist. Tidsskr.
III. 3, 671).

^) Jvfr. ^Vio 1693.

^) Jvfr. V, 1675.

^) Peder Haubolt, Kgl. og Univ. Boghdlr., f. i Rahlitz i Meissen, f 'Vio 1682,
g. m. Margrete Pauls fra Husum i Slesvig. Deres Test. Sj. Reg. 30,' 692.
Jvfr. ^Vq 1711. Bircherods Dagb?ger 219. Stolpe: Dagspressen II. 113—14.

*) Till. til Hjemmevielse for Christoflfer Hering og Kirstine Andersdatter ^'/g
1659. Sj. Reg. 24, 453.

^) Margrethe Kathrine Reimer, f. ^Vg 1643, f 7^ 1683 (Dt- af Krigskommiss?r
Heinrich R. og Anna Hannemann). * 'Ve 1667 Michael Wibe, Gehejme-
raad, Justitiarius (f. 1627, f 1690). Lassenius: Parentation ub. Fr. M. C.
Hr. M. Wiebes. Hafn. 1684. Prog. fimebre over begge. Geneal. biogr.
Arkiv. 73—104.

^) Sophia Charlotte Weiberg (Weigber), Dt. af Herman W., Christian V's
Overkammertjener (f 1685) og Anna Lorents (f 1698). Joh. Lassenius:
Leichsermon iib. S. C. Weigbers. Hafn. 1685. Lengnicks Stamt. Sj. Reg.
25, 236. 7io 1661.

') Frederikke Wibe, Dt. af ovenn?vnte. Om hendes D?d se : Breve fra Mich.
Wibe tn Vilh. Helt (Ny kgl. Saml. Fol. 1323). ?Je fis enterrer hier ma
fiUeFriderica qui mourut. Feu sa mere avoit predit quelque jours avant
sa mort qu'elle la suivreroit bien tost. (Brev. dat. Ve 1683).*-293

Juny 20. Johannes Ulrich. K. — Ab. — D. g. G.

Sept. 4. Michel Mentz. G. — A. G.

Oct. 8. Doctor Hammerich.^) K. G. — A. G,

Dec. 12. Jiirgen Stielcke. K. — A. G.

y, Johann Giinther Weygber. 2) G. — A. G.

18. Johann Ising sein Fr.^) K. — A. G.

28. Jiirgen Zirtzau, Becker. Kh.(Forts?ttes.)Sp?rgsm?l og Svar.Sp?rgsmaal.
11.
Kan der paavises nogen Sl?gtskabsforbindelse mellem den
d. 20. Marts 1679 adlede Assessor Friderlch Mechlenborg og den
Gapitain Christian Frederik Mechlenburg, der d?de 10. Oct. 1729'
som Gapitainvagtmester paa Kronborg? Denne skal if?lge Fa-
milieoptegnelser v?re f?dt 14. Juli 1677 i Byen Elsasz i Schlesien.

Sch?Uer,

J?germester, Margaard pr. Odense.

12.
Der ?nskes Oplysning om, hvorvidt J?germester Hans
Bachmann (1674 — 1745), der 1709 blev gift med Overf?rster
paa Drendrupgaard Hans Arnold Jantzens Datter Anna Elisabeth
Jantzen (begr. 30. Oct. 1710, 16 Aar gammel) og 1714 indgik
andet ?gteskab med Kristine Margrethe Glasen (begr. 20. Dec.
1745, 60 Y2 Aar gammel), er i Sl?gt med Forvalter Hans
Bachmann paa H?jrupgaard (f 19. Dee. 1760), der 14. Oct.') Frederik Hammerich; f. ^Vg 1628 i Altenburg, f Oct. 1683, Dr. med. i
Leyden 1666. Dsk. Admiralitetsmed. V^ 1667. (Sj. Tegn. XXXVIU, 117,
Prog. fimebre. Ingerslev: Danmarks L?ger I. 524.

') Hofbager, Broder til ovenn?vnte Herman Weiberg (Weigber). Sj. Reg.
24, 252. Specialia. Gehark. V.^) Jvfr. % 1706.294

1740 ?gtede Ellen Marie Scheel (jfr. N. R. S?kilde og J?rgensen,
Hillerslev og 0. H?singe Sogne, S. 77 ; A. W. Scheel, Stamtavle
over en Familie Scheel, S. 12; Personalia betr?flfende Fr. Bagger,
S. 50).

I O. Nielsens ?Malt Herred", S. 12 og 124, omtales det, at
Pr?sten i F?vling J?rgen Fogs Hustru Maren Bachmann er en
Datter af ovenn?vnte J?germester Bachmann, men dette er
urigtigt. Hun er f?dt i Skodborg 12. Aug. 1711 og hendes
Fader hed vistnok ogsaa Hans B. Hvad var han og hvorledes
var han besl?gtet med J?germesteren? 1647 n?vnes ?Os elske-
lige" Hans Bachmand som boende paa en Gaard i Udesundby
(Sj?ll. Registre XXI, 669), var han deres Stamfader?

N?rmere Oplysning om disse Personer modtages med Tak af

A. Jantzen,

Sognepr?st i Gjentofte.

Svar paa Sp?rgsmaal.

XI.

a.

I Anledning af Sp?rgsmaalet om Sl?gten Liebe (2. R. I,
237; jvfr. 2. R. II, 154, og III, 75) skal jeg meddele F?lgende:

Sl?gten stammer vel, som Navnet tyder hen paa, fra Tysk-
land, hvor Navnet allerede forekommer i Middelalderen. I Schle-
sien h?rer det oprindelig hjemme ; derfra stammer i ethvert Til-
f?lde en gammel Adels?t, som n?vnes i det 15. Aarhundrede;
denne Sl?gt har senere udbredt sig til Sachsen, hvor den, saa-
vidt bekjendt, udd?de paa Mandslinien med Christian Friederieh
von Liebe i den f?rste Halvdel af det 18. Aarhundrede. Af
denne Sl?gt har i det mindste 2 M?nd v?ret i Norden, nemlig
i Sverige som Officerer paa 30-Aarskrigens Tid. -Der er derfor
en Mulighed for, at et Medlem af samme Sl?gt kunde v?re
kommen til Danmark, ligeledes paa 30-Aarskrigens Tid og v?re
bleven Stamfader til den danske Sl?gt Liebe. Allerede paa
Christian den 5tes Tid har Sl?gten v?ret bosat i Danmark og
synes da at have opholdt sig nogen Tid tilforn i Landet. — I
Slutningen af det 17. Aarhundrede forekomme blandt flere af295

Tfavnet 3 M?nd, som synes at v?re n?r besl?gtede, maaske
JBr?dre, nemlig eftern?vnte I, II og III:

I. Johann Melchior Liebe, maa v?re f?dt omkring Aaret 1650,
var Boghandler, har rimeligvis l?rt Boghandelen hos Peter
Hauboldt og fik sammen med dennes Broders?n Privilegium
som Universitetsboghandler 25. Maj 1683. Han d?de 1711
, og blev begravet paa Petri Kirkegaard 7. Septbr. s. A.
Han var gift med Charlotte Amalie Cmi:z, f?dt c. 1660,
t 1723. Johan M. L. havde mindst B?rnene a — b.

a) Peter August L., var 1711 Underofficer ved Oberst Zepelins
Regiment, fik ^6/^ 1713 Tilladelse til at lade sig vie til sit
N?sts?dskendebarn Urbana Magdalena Echorst.

b) Johann Friederich L., var 1711 Underofficer ved Oberst
Zepelins Regiment.^).

II. Jacob Gabriel Liebe, f?dt c. 1656, f 1725, var Bogbinder,

kom i L?re hos Oldermanden Joh. Kruse og blev udskreven

som Svend 12. Februar 1689, var 1708 Oldermand for

Langet. Han havde mindst B?rnene a — b.

a) Johann Daniel Liebe, maa v?re f?dt c. 1693, var i L?re
hos sin Fader og blev af denne udskreven som Svend 17.
Maj 1711.

-b) Georg Christian Liebe, maa v?re f?dt c. 1697, var i L?re
hos Bogbinder Joh. Poppenhausen, blev Svend 1715, fik
Borgerskab 1731 og d?de 1739. Hans Hustru maa v?re
d?d inden 26. Octbr. 1741, da der blev holdt Skifte i deres
f?lles D?dsbo. B?rn: 1) Johan Carl L., d?bt 21. April 1734 ;
2) Charlotte Augusta L., d?bt 18. Novbr. 1739.

c) Johan Christian Liebe, f?dt c. 1703, var i L?re hos sin
Fader, blev udskreven som Svend 26. Octbr. 1721.

III. Johann Daniel Liebe, maa v?re f?dt senest imellem Aarene

1670 — 80. Han angives i Frederiksberg Kirkebog at v?re

Bogbinder, men han findes intet Sted anf?rt i Laugets Pro-^) Til denne Gren af Lieber h?rer sandsynligvis: 1. Engelke Marthe Liebe,
f?dt c. 1715, t 1747, gift 4. Januar 1737 med Michael Johan Herbst,
f. c. 1699, t 22. Oct. 1762 som Gontreadmiral og Holmens Chef. Fra
dette ?gtepar nedstammer den danske Adelssl?gt Herbst. 2. Urbana
Margrethe Liebe, gift 27. April 1728 med Peter Klaumann, vistnok en
?S?n af Nicolaus Klaumann og d?bt i Holmens Kirke 12. Febr. 1694.296

tocoller, der dog f?rend ?aret 1725 ere meget mangelfulde-
eller rettere sagt saa godt som slet ikke findes. Ikke heller
har jeg kunnet finde ham i Ligbogen i Petri Kirkearchiv,
der dog ogsaa har mange Lacuner. Hvad selve Petri Kirke-
b?ger angaa, saa ere de, saavidt bekjendt, gaaede tilgrunde
ved Stadens Brand 1728 og der existerer fra f?r denne Tid
kun et mangelfuldt uautoriseret Uddrag af Kirkeb?gerne,
saaat Sl?gten Liebe vanskeligt vil kunne f?res l?ngere til-
bage, da de Kilder, i hvilke man t?nkeligt kunde s?ge Op-
lysning, ere tilintetgjorte. Johann Daniel Liebe maa?v?re
d?d efter Aaret 1723, men inden 4. Octbr. 1728, da jeg
finder hans Kone gift 2den Gang paa dette Tidspunkt..
Johann Daniel L. var gift 17. August 1701 med Anna Mar-
grethe SchlichtkruU, d?bt 23. Juli 1682. Hun giftede sig
2den Gang med Bogbinder Johann Fried. Plier eller Pluer,
f?dt i Hannover c. 1693, indkommen til Danmark 1725,
t 1767, begr. 22. April s. A. Anna Margrethe Pliier, f?dt
SchlichtkruU d?de 8. Juli 1760.

Johann Daniel L. havde flere B?rn, blandt dem kan
n?vnes :

Georg Julius Liebe, d?bt i Frederiksberg Kirke den 18. S?ndag
efter Trinitatis 1710 ?Jiirgen lulius**. Han kom i L?re hos
sin Fader, thi hans Stedfader Joh. Fried. Pliier (der vel sagtens
har overtaget Joh. D. L.'s Forretning, der vel fulgte med Enken),
udskrev ham som Svend. I Laugets B?ger findes f?lgende:
Anno 1728 d. 19. Octbr. h?be ich meinen Stiefsohn ?Georg
Julius Lieben" vor unsern loblichen Amt ein und aus ge-
schrieben lassen und vor einen erlichen Gesellen fry und
loss gesprochen.

?Gott gebe ihm seinen Segen*^
Joh. Fried. Pluer.

Anno 1758 4. Octbr. hat mein Vater Joh. Fried. Pliier
vor offneter Lade mich lossgegeben und stett vor einen recht-
schaflftenen Gesell. ?Dem lesus will ich bleiben., ich will zum.
Unterpfandj,^ die Leib und Seel verschreiben : hier ist meine
eigene H?nd;

Georg lulius Liebe**.297

Han fik Borgerskab 4. Januar 1734, blev senere kgl. Hof-
bogbinder og d?de 1778. Han var 2 Gange gift: 1) ^5/^ 1754.
med Marie Elisabeth de Gamesi, t 1757, begr. ^Yg, Datter
af Balthazar Martini de Garnesi el. Garnitz, Borger og Eben-
drejer i Kjbhvn. 2) i^/i 1759 med Helene Pothé, d?bt i
Petri Kirke under Navn af ?Magdalena" 20/^0 1731, d?d 1795.
[Datter af Abraham Pothé eller Potte, ?Obermester ved det
kongelige Manufacturhus udi B?rnehuset paa Christianshavn", f?dt
c. 1690, t ^% 1760, og Anna Christine Jacobsdatter, d?d inden
15. Octbr. 1737, hvilken Dag der blev holdt Skifte efter hende].
Hofbogbinder Georg Jul. L. havde i begge sine ?gte-
skaber en stor M?ngde (23) B?rn, hvoraf dog adskillige d?de
unge; blandt dem der overlevede ham var:
a) Abraham Liebe, f?dt 8. Maj 1766, hjemmed?bt af Pastor
Munter 10. s. M., confirmeret 21. April 1780. Denne er
altsaa den omspurgte Abraham L., endskj?nt han i Sp?rgs-
maalet angives at v?re f?dt 15. Maj 1765; men at det
ikke kan v?re andre end denne Abraham L., derfor har
jeg forl?ngst givet Sp?rgeren fyldestgj?rende Bevis.

Efterat have fremsat disse Oplysninger, vil jeg fremkomme
med f?lgende Sp?rgsmaal:

1) Kan der paavises Forbindelse med den tydske Sl?gt Liebe?
Kan Tidspunktet, paa hvilken den er indvandret, angives?
Kan Nogen paavise mig en Mand af Sl?gten, der muligvis
kunde v?re Fader til de af mig omtalte paa Christian den
5.'s Tid levende M?nd?

2) Hvem er Johann Daniel Liebes Hustru Anna Margrethe
SchlichtkruU, d?bt 23. Juli 1682, en Datter af? Staar den
danske Sl?gt SchUchtkrull i nogen Forbindelse med den
pommerske Riddersl?gt af samme Navn? (Lengnick's Stam-
tavle S. kjendes).

3) Kan der gives nogen Oplysning om Balthazar Martini de
Garnitz, hvorfra han stammede, naar f?dt, naar d?d, hvem
var hans Kone? (Hvad der findes om ham i Kjbhvns. Di~
plomatarium kjendes).

4) Hvorfra stammer Abraham Pothé?

5) Hvornaar blev Abraham Liebe viet til S?rine Franck?298

Enhver Besvanelse af ovenn?vnte Sp?rgsmaal modtages med
'Taknemlighed af

Cand. phil, Assistent F. G. Sommer,

Smallegade Nr. 22, Frederiksberg,
b.

I Anledning af Herr H?jesteretsadvokat Liebes Sp?rgsmaal
i 2. R?kke 1. Bind S. 237, kan jeg herved meddele et Skifte-
uddrag, der stadf?ster Arkivfuldm?gtig Thomles Formodning i
.2. R. 3. B. S. 75. Efter f?rst at have efters?gt Skiftet efter
Georg Julius Liebe fra 1778, der imidlertid ingen Oplysning gav
om dennes B?rn, eftersom Enken, Helena Pothé, i Henhold til
kgl. aabent Brev af 24. April 1778 (Sj?ll. aabne Br. 1778 Nr.
266) ?siden hun med sine Steds?nner har affundet sig" fik Be-
villing til at sidde i uskiftet Bo og skifte med Samfr?nder og
paa Grund deraf ikke opgav sine B?rns Navne for Skifteretten,
har jeg s?gt Skiftet efter hendes D?d, der indtraf den 31. Jan.
1795 (Petri Kirkeb?ger i Kbhvn.) og fundet f?lgende Oplysninger
i Hof- og Stadsrettens Forseglingsprotocol, 4. R?kke Litra G.

Forseglinger efter ?Anseelige og Formuende Borgere samt
Indvaanere, som Vexelerere, Grosserere, Apoteqvere, Viinhandlere,
Fabriqveurer, Sukker-Raffinadeurer, Giestgivere, Bryggere, Bagere,
Br?ndevinsbr?ndere og deslige med Forraad af adskillige Slags
Vahre forsynede Borgere, samt alle bemidlede Folk, der leve af
Deres Formue, og ikke ere i Rangen, samt deres Hustruer og
B?rn:

?Ao 1795 den 31te Jan. indfandt Skifte Gommissionen sig
ved Fuldm?gtig Saxild med Betienten Holm i Huset Nr. 25. i
Lille Kongensgade i Anledning [af] nylig indkomne Anmeldelse
om, at der i Dag ved D?den er afgaaet Helene Pothé, Enke af
forhen afd?de Georg Julius Libe, Bogbindermester, for at tage
hendes efterladte Bo under Skifte-Behandling. Herved var til-
stede den afd?des S?n Bogbinder Mester Isach Liebe, som til-
kiendegav, at den afd?de icke har v?ret i andre ?gteskaber end
det med den f?r afd?de Mand, efter hvem der i sin Tid har
v?ret holdet Skifte og at hun af dette ?gteskab har avlet og299

efterladt f?lgende B?m nemlig: 1, en S?n Johan Friderich Libe,
Bogbindermester her i Staden, 2, en Do Georg Julius Libe, som
har faret til S?es fra Holland, og fra hvem der icke haves
Kundskab i en 1 1 aars tiid, saa man icke veed, hvad enten han
er levende eller d?d, 3, en Dito Abraham Libe, Glarmester i
Christiania i Norge, myndig, 4, Gomparenten Isach Libe, myndig
og 5, en Datter Anna Kirstine i ?gteskab med Guldsmedmester
Jonsen her i Staden, hvilke sagdes at v?re den afd?des eeneste
Arvinger. Foruden ovenn?vnte S?n var tilst?de S?nnen Johan
Friderich og Svigers?nnen Guldsmed Jonsen" o. s. v.

Ved en senere Skiftesamling er Glarmester Abraham Liebe
fra Christiania tilstede og underskriver i ProtocoUen.

Georg Julius Liebe fik if?lge Rentekammerets Bestallingsbog
den 30. Aug. 1746 Bestalling som Hofbogbinder, blev (if. Lengnicks
Kirkebogsuddrag) d. 25. Mai 1754 gift med Maria Elisabeth de
Gamesi, som d?de 1757, 36 Aar gammel (samme Kilde) og den
2. Decbr. s. A. fik han Bevilling til at sidde i uskiftet Bo efter
hende (Sj?ll. aabne Br. 1757 Nr. 513).

I et Mandtal for Aar 1762 i Kongerigets Arkiv findes med
hans Haand antegnet som Beboere af Ejendommen ?ster Kvarter
Nr. 25: ?Bogbinder Georg Julius Liebe, min Hustru Helene, f.
Pothé, S?n Georg Christian, f?ed 1749, S?n Johan Friederich,
f?d 1750 d. 10 Januar, Datter Anna Christine, f?d 1761 d. 16
December" [2 Svende, 1 Amme, 1 Pige, 2 L?redrenge, som
ligeledes n?vnes] ?Huszet beboes af mig. G. I. Liebe".

G. L. Grove,

Gand. juris, Archivassistent.

XIL

Efter at allerede de foran Side 139 fif. meddelte Oplysninger
om Sorenskriver Laurits Stub i Nordfjord og hans Familie vare
trykte, har jeg gjennem Hr. Forstmester Gl?ersen erholdt nogle
gamle Familiepapirer til Laans, af hvilke det fremgaar, at Fa-
milien Stub, som af mig i Noten S. 144 formodet, i Virkelig-
heden ogsaa nedstammer fra den Nils Stub, der f?rst var Raad-
mand, senere Borgermester og endelig Lagmand i Oslo. If?lge
en — for?vrigt temmelig slet — Copi eller Extract af en Op-300

tegnelse, der fandtes blandt Hospitalsforstander J?rgen Halmsteds
efterladte Papirer og som sees at skrive sig fra Jacob Stub selv,
var nemlig denne en S?n af Christopher Stub, der igjen samme-
steds angives at v?re en S?n af den n?vnte Lagmand Nils
Stub^). Christopher Stub var f?dt i Oslo Pintseaften 1547 og
d?de der 9 Sept. 1630. Han blev 1581 gift med Kirsten Nils-
datter ?sal. S?mbous", f?dt i Oslo 1551 2), f i Eidsvold 10 De-
cember 1635. Med hende havde han f?lgende 11 B?rn: 1) Nils,
f?dt 21 October 1582. 2) Morten, f?dt 2 Decbr. 1582 (vel o:
1583). 3) Peder, f?dt 14 Februar 1585. 4) Barbra, f?dt 3 April
1587. 5) Anna, f?dt 22 April 1589. 6) Palle, f?dt 2 Mai 159L
7) J?rgen, f?dt 19. August 1592. 8) Jacob, f?dt 14 October
1593. 9) Mads, f?dt 20 xMarts 1596. 10) S?nn?v, f?dt 26 Marts
1598 og 11) Maren, f?dt 14 Juh 1602. — S?nnen Jacob Stub
der, som n?vnt, var f?dt i Oslo 14 October 1593, blev af sine
For?ldre f?rst sat i den latinske og senere i den danske Skole,
hvor han blev saal?nge, indtil han ?noget saa n?r" kunde l?se,
skrive og regne. 1602 blev han sat i Tjeneste hos Nils W?rn,
Fru Dorthe Juels Foged over Sangene i Tistedalen og var hos
ham paa 2 Aar. Kom derfra til Alexander Papenheim, Lens-
herre over Ide og Marker Len, og tjente ham som Dreng paa
5 Aar, da han 1609 atter vendte tilbage til sine For?ldre i Oslo.
Her opholdt han sig nu til 1611, da Krigen med Sverrige ud-
br?d, og blev da udtagen til Soldat og lagt i Garnison paa
Akershus. Om Sommeren 1612 blev han commanderet til Baahus
og laa om Vinteren indkvarteret i Marstrand, indtil Freden blev
sluttet 1613. Efter at v?re bleven aftakket reiste han med sin^) Maaske har denne igjen v?ret af den Familie Stub, hvortil Borgermesteren
i Viborg Peder Stub (cfr. Breve og Aktstykker til Oplysning af Christian
den Andens og Fredrik den F?rstes Historie, S. 445 Noten) h?rte. I alle
Fald har Borgermester Nils Stub vistnok v?ret dansk af F?dsel. Derpaa
tyder ogsaa hans Forhold til Peder Hanss?n (Litle eller Basse), H?veds-
mand paa Akershus. En anden S?n af Lagmand Nils Stub var muligens
den Moyses (Moses) Stub, der 1609 var Foged i Hadeland og Land og
hvis S?n Nils Stub var d?d f?r 1619. Moses Stub laa i 1619 i Proces
med Fogden Lars Gram om Gaarden Steig i Froens Pr?stagjeld.

-) Et andet Sted i Optegnelsen angives hun at v?re f?dt 15 Novbr. 1533;
men dette maa aabenbart v?re feilagtigt.301

Capitaine Gliristen Horst over Helsing?r og Kj?benhavn til Ro-
stock, hvor han opholdt sig V2 Aar; reiste saa til Danzig og
senere til Gulland, indtil han H?sten 1615 atter vendte tilbage
til Oslo, hvor han kom i Tjeneste hos sin Moster Maren Nils-
datter, si. Christen Voss's Efterleverske. Hos hende var han i
2 ?ar, indtil han 1618 tog Tjeneste hos Raadmand Peder Jo-
hansens Enke i Oslo, hos hvem han forblev i 3 ?ar som Foged
over hendes Sage i Hvidebj ?rnelv. 1622 begyndte han at handle
paa egen Regning, holdt sin egen Krambod i en ny Gaard, som
han byggede sig. Ved Oslo Brand 1624 mistede han alt hvad
han eiede, og flyttede da til Gaarden B?hn i Eidsvold, hvor han
boede et Aar, senere til Vollen, hvor han levede i 7 Aar og endelig
tilBaadshaug (Bodsaug), hvor han d?de. Han var 2 Gange gift:
1) 13 Novbr. 1624 i Oslo med Karen Andersdatter, f paa Baads-
haug 16 Juni 1648, og 2) 11 JuU 1652 (trolovet paa Hoel i N?s
Pr?stegjeld paa Hedemarken 22 Februar s. A.) paa Baadshoug
med Anne Lauritsdatter. I 1ste Egteskab havde han 6 B?rn og
med sin 2den Hustru 2 S?nner, nemlig: 1) Laurits, f?dt paa
Baadshoug 11 Juni 1653 (d?bt i Eidsvolds Kirke 24 Juni s. A.)
og 2) Palle, f?dt paa Baadshoug 4 Juli 1656, f der 18 Novbr.
1657. — S?nnen af 2dei Egteskab Laurits Stub er den forhen
omhandlede Hospitalsforstander i Oslo, Laurits Jacobsen Stub,
der d?de paa Oslo Hospital 12 April 1724. Hans Hustru Mag-
dalena Axelsdatter And, var f?dt den 27 Novbr. 1671 og d?de
i Oslo 24 April 1742 1).

E. A. Thomle.

XIIL

Endnu lidt om Familien Gram i Norge.

I dette Tidsskrifts 2den R?kkes 2det Bind har jeg Side 64 fif.
meddelt en Del Oplysninger om en norsk Sl?gt Gram, der imid-
lertid ved senere Unders?gelser har vist sig i et enkelt Punkt at
v?re ikke ganske rigtige. Jeg har derfor troet at burde rette
de Misforstaaelser, jeg der har gjort mig skyldig i. Som det vil^) Laurits Stub og Hustru angives i Familiepapirerne viede 21 September 1681.302

erindres, antoges det paa hint Sted, at den bekjendte Foged
Lars Grams Datter Karen, der boede paa Grefsen i N?s Pr?ste-
gjeld paa Hedemai'ken endnu 1652, havde v?ret gift med den
Christen Gundersen, der i et Mandtal af 1665^) opf?res som
Eier og Bruger af Grefsen og som da angives at v?re 42 A. gi.
samt at have sin Hustrues 2cie Br?dre, Studenterne Laurits
Nilsen Gram, 22 ?. gi., og Mads Gram, 21 A. gi, i Huset. Jeg
antog i denne Forbindelse videre, at det maatte bero paa en
Feil i Mandtallet, at Konens Broder der kaldtes Laurits NUss?n
Gram istedetfor, hvilket jeg mente rigtigere, Laurits LaurUss?n
Gram. Mandtallet har dog ogsaa heri ved n?rmere Under-
s?gelse vist sig correct og det er saaledes de i Strid med Mand-
tallet dragne Slutninger og det derpaa byggede Resultat, der er
feilagtigt. — Af Bilag No 6 ved Hedemarkens Fogderies Contri-
butionsregnskab for 1696^) fremgaar det nemlig, at Karen Gram
paa Grefsen var gift med den Nils Eriksen, der i Aarene 1627
og 1628 forekommer som Foged over Hedemarkens (og ?ster-
dalens?) Fogderi^). I dette Egteskab havde hun 4 B?rn, der
samtlige optoge Moderens Familienavn Gram^) nemlig: 1) Mads
Nilss?n ?Gram*", der var f?dt paa Grefsen, men som if?lge et
ved Christiania Bything i 1669 den 2clen Januar optaget Things-
vidne ^) havde v?ret i hollandsk Tjeneste, hvorfra han da var
kommet til Christiania for ?at s?ge Tjeneste under Militien".
Han havde her det Uheld den 20 December 1668 i Peder Nilss?n
Gaarmands V?rtshus at rage i Klammeri med Generalmajor
Georg von Gorgas Skredder ved Navn Maas Fekmann, der var
fra Lubeck og med hvem han i Selskab med flere andre Liibeckere
havde spilt Kort, under hvilket Klammeri, der synes foranlediget
af Maas Feltmann, han rendte en Kaarde tvers gjennem Brystet
paa denne med den F?lge, at han, da Barberen blev hentet,*) Rentekammeret: Pr?sternes Indberetninger til Titus Bulche: N?s Pr?ste-

Kjeld paa Hedemarken.
-) Hedemarkens Fogderies Gontributionsregnskab 1696 i Rigsarchivet.
^) Akershus Lehnsregnskaber og Mandtaller 1627—29. (No. 78.)
*) Hedemarkens Fogderies Gontributionsregnskab 1696 Bilag No. 6.
'?) Christiania Thingbog for 1669 (Retsprotokol No. 157), fol. 1 fif.303

allerede var d?d. Under Tumulten benyttede Granit Leilighedem
til at r?mme og da man den n?ste Morgen kom for at gribe ham,,
var han intet Steds at finde og havde heller Intet efterladt udem
nogle gamle Kl?der, eftersom ?han var en l?s og ledig Person"..
Som sedvanligt s?gte han over Gr?ndsen til Sverrige, hvor haui
tog Tjeneste og efterhaanden st^ til Gapitaine; havde ,,i sidste
Krig" (Gyldenl?vefeiden) tjent mod Norge. I Sverrige blev han
gift med Catharina de Jardin, med hvem han havde mange smaa
B?rn, der efter hans D?d med Moderen i 1696- vendte tilbage-
til Noi^e, for at kr?ve Arv eft?* Fasteren^. 2) Dorthe Nils-
datter ?Gram", der d?de 1689 paa Grefsen. Hendes Bo blev
af Foged Hammer sekvestreret, men efter Ans?gning af Oberste-
lieut. i Oplandske nat. Infreg. Ole Bruun, Gapellan til Eidsvoldi
Johan Lobes og Handelsmand paa Bragern?s Erik B?lling, der
som besl?gtede i 3<lie og 4de Led med den Afd?de optraadte
som hendes Arvinger, blev Sekvestrationen igjen if?lge Statholder
Just H?egs Resol. af 18 Juli 1692 relaxeret og Boet mod Gaution
overdraget Oberstelieut. Bruun, d^ imidlertid igjen senere if?lge
Statholderskabets Resolution maatte levere Boet fra sig til Mads
Nilss?ns Enke mod Fradrag af Omkostningerne. Enken kom.
dog ikke i Besiddelse af den hele Arv, da hun maatte affinde-
sig med Oberstelieut. Bruun ved at skj?nke denne Gaarden Vold
af Skyld 9 Skind 2). Berthe Nilsdatter Gram paa Grefsen kaldes.
?SI. Oluf Prydtzes"^) og maa altsaa have v?ret gift med ham,,
men tidligere vistnok ogsaa med Christen Gundersen, der i 1665
opf?res som Eier af Grefsen. Oluf Prydtz maa altsaa have v?ret
hendes 2clen Mand. 3) ?Hederlig og vell?rd" Hr. Erik Nilss?n.
?Gram", der d?de ugift paa Gaarden Vold i Vangs Pr?stegjeld,,
hvor Skifte efter ham holdtes 4 Marts s. A. ^) og 4) Lars Nilss?n
?Gram", der paa Skiftet efter Broderen kaldes ?Hederlig og vel-
l?rd theologi? Studiosus" ligesom i det tidligere omtalte Mandtal,.^) Hedemarkens Fogderies Gonlributionsregnskab 1696.^ Bilag No. 6.

^) Hedemarkens Fogderies Gonlributionsreguskab 1696. Bilag No. 6.

') Personalia: Prydtz i Rigsarchivet.

*) Hedemarkens Skifteprotokol 1663—1673 (Retsprotokol No. 631) fol. 137.304

men i 1696 ben?vnes ?SI. Lieutenant Lars Gram". Han var
da d?d uden at efterlade B?m^).

E. A. Thomle.

XIV.

I Anledning af Sp?rgsmaalet om Sl?gten Dybvad (se ovfr.
S. 138 f.) har Hr. Forpagter Winkel paa Dybvad pr. Flauenskjold
gjennem Hr. Procurator N. Winther i Hj?rring oplyst, at den
n?ppe stammer fra denne Gaard af Navnet Dybvad, hvilken
1734 ejedes og dreves af Jens Todberg og 1738 af dennes Enke.

Red.Gaver.Samfundet har modtaget:
fra Hr. Archivfuldm?gtig E. A, Thomle hans:

Norske Rigsregistranter, XI, 1. Hefte. Christiania 1888, 8vo;
fra Hr. Sognepr?st V. Bang hans:

To Bidrag til Tychonius's Karakteristik; Aftryk af ?Samlinger
til jydak Historie og Topografi" 1888, 8vo;
fra Hr. Ingenieurlieutenant jff. Munthe hans:

Efterretninger om Familien Munthe, 3die (Slutnings-) Hefte.
Christiania 1888, 8vo;
fra Hr. Capitain H. Grandjean hans:

Stamtavle over Familien Holm. [Kj?benhavn 1888], 4to.^) Hedemarkens Fogderies Gontrihutionsregnskab 1696, Bilag No. 6.305Till?g og Rettelser.Iste R?kke, Bind IT.

Side 139, Linie 21: Halmsb?U, l?s: Galmsb?ll.

Iste R?kke, Bind TI.

Side 262 Stamtavlen. Mellem Erik og Axel Ugenip er udfaldet et Led:

Henrik Ugerup til Vogn? etc. -f Ib^l, * Karen Iversdatter
Jeraskjeg, f 15^7 (se 1. R. III S. 202, Stamtavlen). — Henrik
Friis til Holme havde en Datter Anna Henriksdatter, * Haakon
Thorsteinss?n til Egge, hvis Datter var Helga Haakonsdatter. —
Engelbrekt Friis's Hustru var af Sl?gten Krumme (ikke Bolt).
— Ulf Germundss?ns S?n hed Ulf (ikke Olaf), Datteren Gro var
gift m. Nils Pederss?n. — Mogens Nicolai Handingmand var
g. m. Ingeborg Larsdatter Steen. Hans S?ster Maria Anna H.
var g. m. Lieutn. Peter Christian Voigt. —

2den B?kke, Bind II.

Side 308, Linie 11: Kontorm?nter, l?s: Gontomiater.

2den R?kke, Bind III.

Side 37, Linie 1 f. n. : 29 April, l?s : 20 April. Samme Rettelse b?r foretages

paa Stamtavlen.

— 45, — 9: Tuse, l?s: Fuse.

— 71, — 17 — 18: at hans ?Svoger" (o: Svigers?n), l?s: at hans ?Svoger".

— 77, — 4 f. n. Den her omtalte Jochum Christian Kriiger omtales hos

Kj?r, Norges L?ger, S. 25, som Kammerlakaj hos Christian
VII, senere Inspecteur ved alm. Hospital i Kj?benhavn.

— 139, — 9 f. n.: v?sentlig; l?s: v?sentlig,

— 140, — 16. Efter: mindre end 4 Uger gi. tilf?jes: Ved Testamente af

27. Mai 1761, kgl. confirmeret 7. Aug. s. A., indsatte denne
? hans 2den Hustru hans 7 B?rn af Iste Egteskab til sine Ar-

vinger, mod at de skulde udrede 20 Rdlr. til hendes Moder og
S?dskende, fordi 1. hun selv ingen B?rn havde, ei heller for-
modede at faa saadanne, da hun var 55Aargl.; 2. Intet havde
indbragt i Boet; 3. i sin 4 Aars Sygdom kj?rligen var bleven
pleiet af sin Mand og hans B?rn og 4. fordi hun ikke ?nskede at
skaffe sine langt frav?rende Sl?gtninge Bryderi og Bekostning.

— 141, — 12: efter Lysning tilf?jes: (viet i Oslo Hospital 10 Juni 1706).

— 143, — 16: (o : Lars Jacobss?n), l?s: (o: Lars) Jacobss?n.

— 168, Anm. Linie 5. Ordene ?eller Udgiverne" udgaa.20306Register.Aabel, Aarsille, 60.

Aagaard, Kirsten Andrea, 264.

Aalborg, Hans, Boghandl., 182.

Aas, Alf Allsen, Gorporal, 102, 104.

— Anna Aslaksd., 102, 104. —
John, Pr?st, 270.

Abel, Alida Elisab., 140. — Hans, 106
f., — Hans Mathias, Pr?st, 85,
140. — J?rg., Provst, 85, 98, 106,
108. — Kapt., 107. — Maren, 140.

Abildgaard, Anna Sofie, 201. — Jens,
Gnrlaudit., 201.

Abrahams, Marie, 281.

Adeler, v., Fred. Chr. Gehejmerd., 275*.

— Joh. Nic, Kaptlieut. 66.
Aderkas, Rgmtchef., 62.
Agerholm, Kapt., 247.

Ahlefeldt, v., Bendix, Oberst, 285. —
Fred. 272, 285, — Fred. Kantsier,
290. — Gregers, 287.

Ahlstein, Joh., 289.

Ahnmuller, Casper, 290.

Akeleye, G. S., Kapt., 51.

Alinge, de, Clotilde Constance, 254*.

Alsing, Anne Cathr., 207*. — Lorents
Chr., 207*. — Mathias, 287, 289.

— Mort., Byfoged, 77. — Paul,
Handlsmd., 207*.

Amundsdatter, Thale, 143.

And, Axel Peders., 142, f. — Kathrine,

143. — Magdalene Axelsd., 142 f.,

.301.
Andersen(datter), Bj?rn, 148. — Hans,Student, 73. — Jakob, M?nster-
skriver, 63. — Karen, 301. —
Kirsten, 34. — Kirstine, 292. —
Th?ger, Student, 73. — T?rres, 96,

Andre?datter, Helvig, 73.

Angel, Thomas, 192.

Anker, C. J., 32.

Anrep, (Aurip), v., Kirstine, 112.

Anton, Sofie Maria, 277.

Antzeé, Kapt., 66.

Anzi?n, Anne Severine, 261. — Marthe,
261. — Peder, Lensmd., 261.

Arend, Baltzer, Proviantfory., 291.

Arenfeldt, Balthasar Levin, Major, 241.

— Chr. Ditlev Ad., Gnrl., 241 f.,
254*. — Juliane Antoinette Louise,
241. — Pauline Charl. Marie 254*.

Arenstorff, v., Albertine Cathrine, 246.

— Carl, Gnrl., 285. — Fred. Chr.,
Etatsrd., 246. — Ida Johanne Fred.,
246, 254*. ?

Arentskjold, E. L., Genrllieut., 250. —

Oberst, 63.j
Arentz, Provst, 204.
Arentzen, Charlotte Hedv., 250.
Arktander, Niels Lavrids, Bskp., 184.
Amoldt, Anna, 30. — Gnrllieut., 30.

— Joh., Gnrlmajor, 30, 35. —
Karen, 30. — Margr., 35.

Ascanius, Peder, 259.

Aschenberg, Lauritz, Postmest., 260.

— Maren Severine, 260.
Aubert, L. M. B., Prof., 190.307Bachmann, Hans, Forvalter, 293. —
Hans, J?germest., 293 f. — Maren,
294.

Backer, Elen Fredriksd., 202. — Karen
Brinck, 202. — Nils, Postmest.,
202.

Badskj?r, Mgr., 289.

Bagger, Hans, Bskp., 239. — Johanne
Marie, 239. — Lagmd., 193.

Baggesen, Jens, 247.

Bahnson, Justitsrd., 246.

Balle, Bskp., 13. -- Ghr., 107. — Es-
kild, Toldskriver, 201.

Bang, Anna Katrine, 215. — Charlotte,
215. — Peder, 159. — Pr?st, 12.

— Rasmus Peders., Degn, 215.

— V., Pr?st, 304.

Banner, And. Nielss., 148. — Erik
Rigsmarsk, 149, 173. — Karen,
g. m. Oluf' Lunge, 148.

Barchenfelt, Eisabe Auguste, 250. —
Joachim, 250. — Johanne Sofie,
250 f., 254*.

Barfo(e)d, Anders, Pr?st, 214. — Ghar-
lot., 215. — Fred., 216. — Ida
Amalie, 213, ff. — Immanuel,
Provst, 79 f. — Karen, Kristensd.,
214. — Karen Morland, 216. —
KsfrlFred., Pr?st, 214 f, —Maren
Hegelund, 216. — Vibeke, 215.

Bamer, v., J. H., Stiftsbefalingsmd., 195.

Baronowsky, 50.

Baumann, J?rg., 283.

Bechmann, Karen Morland, 216. —
Louise Lucie, 216. — Morten,
Pr?st, 216, — Niels Kirchemoe,
Stiftsprovst, 216.

Beck, Apolone Christensd., 201.

Becker, Joh. Gotfred, 280. -— Tyge
Alex., Forfatter, 149, 162.

Beer, Anne Malene, 265.

Bentsdatter, Anna, 212.

Bentzen, Organist, 204.

Bentzon, Anne Elisbt., 74. — Christof.,
Klokker, 75.

Benzon, Albertine Cathrine, 246.

Berg, David Ands., Brygger, 63, —
J. C, 70. — Maria, 63, 249.

Bering, Vitus, 219.

Bernhoft, Susanne Meldal, 260.

Bernhorst, Albert, Kbmd., 288.Bernstorff, A. P. Gr., 18, 137. — Joh.
H. E., Gehejmrd., 77.

Beverhout, v., Lucas, 132.

Beyer, Christoffer, 286.

Bicher, Cathrine, 272.

Bidstrup, Julius, L?rer, 79.

Bie, Lieut,, 253.

Bielefeldt, Joh., 291.

Biermann (v. Ehrenschild) , Conrad,
Gehejmerd., 275 f.* — Familie
276*. — Gert, Bager, 275. —
J?rg., Kobbersmed, 284, 292.

Bilde, Eske, 184. — Jens, 177. — Ove
Bskp., 173. — Peder, 184.

Bille, Anders, 111, 127. — Elisab., 127.

— Regitse Torbensd., g. m. Ped.
Nilss. Gyldenstjerne, 163.

Bing, Kile, 156.

Birch, Anders, Korporal, 89, — Margr.
Kathrine, 78.

Bircherod, Jens Bskp., 83, 93.
Bischoff, Barthold Henrik, Kbmd. 286.
Bj?rn, Anne Cathr.|, 207*. — Boel

Cathr., 207*. — J?rg., Oberstlieut.,

71. — J?rg., Schoiitbynacht, 69

fif. — Maren Preus, 71. — Mgr.,

69 ff.
Bj?rnsen, Henrik, 168.
Blaa, Barbara Eriksd., g. m. Otte Huit-

feldt, 166.
Blaauw, Jakob Skibsf?rer, 265, — Ja-

koba Johanne, 265. — Katharina

Vilhelmine, 265.
Bleyenburgh, v., Charlotte Christiane,

275*.
Blich, OvercontroUeur, 72, 188.
Blicher, St. St., 247.
Blix, Mentz, Pr?st, 83, 85 ff., 89. —

Mogens, Pr?st, 83. -— Student,

83. — Peder Mentzen, 98.
Bloch, Hans, Pr?st, 255.
Blome, Henrik, 168, f.
Bl?del, Pr?st, 12, 14.
Bock, 242.
Boeck, Pr?st, 19.
Boefke, Ditmer, 283. — Elisab., 278.

— Hans, Etatsrd., 276*. — Kirstine,
273.

Boén, Hustru . . .*, 94.
Bohm, Maria, 254*.

20*308Boisen, Boie, Pr?st, 19. — Bskp., 3,

13, 17 fif. — Provst j 3.
Boldewin, Alheid, 273. — Rudolf, 286.
Bolle, Katharina Vilhelmine, 265.
Bondin, Abelone, 91. — J?rgen, V?ver,

89 ff. — Marie Mgr., 91, — Niels,

93.
Bonebrake, Emma, 254*.
Bomefeld, v., Margrete, 275*.
Bomemann, Joh. Adolf, Mag., 233.
Borris, Jakob, 271.
Borse, Bolette Frederikke, 201. —

Halvor, 201. — Inger Kirstine,

201.
Both, Elisab., 186, — Hans, Kbmd.,

186. — Rebekka, 186.
Botsack, Familie, 279*.
Boye, G. J., 247. — Nikolaj, Over-

chirm-g, 271, 286.
Boyneburg, Ob., 44.
Braatten, Ghr. Jacobsen, 40.
Braem, Corfitz, Borgmest., 226, 233.

— G?dert, 226. — Joh., Biskop.,
226, 233.

Brahe, J?rgen, 147. — Margr., 122.

— Niels, 158. — Otte, 122. —
Otte, 147.

Brandt, Anna Pedersd., 288. — v., Carl,
Konferentsrd., 276*. — v.. C,
Kmrhr., 76. — Enevold, Greve,
134. — Vilhelmine, Fr?ken, 46,
193.

Bredahl, Iver Madss?n, 76. — Mads
Ivers., 76. — Riborg, 76.

Bredal, Erik, Gouvern, 132.

Bretton, Sl?gt, 129.

Brinch(ck), Abrah., 96, 101. — Abelone,
105. — Anna Mgr., 100. — Chr.,
93. — Chr., Lieut, 93 fif., 106 f.

— Conrad, 97. — Joh. Mathias,
93, 106. — Karen Mgr., 106. —
Kari, 107. — Mgr., 96. — Mathias,
105, 107.

Broch, Oluf, 41.

Brochmand, 26. — Kapt., 60. — Lieut.,

104. — Marie Cathr., 105. — Rasm.

Envoldsen, 283.
Brockenhuus, Anne Mgr., 37. — Ejler,

181.
Broer, Fred. Ludv, Kancellird., 276*.
Brok, Eske, 184. — Familie, 156.Bruckener, Christof., 288.

Brugmann, Chr. Homfred, Notarius
pubUcus, 185. — Henrik, 283.

Bruun, Andrea Maria, 109. — Erik
Anker, Pr?st, 84 fif., 106 f. —
Isabella, 88 fif. — Jens, 91. —
Johanne Christiane, 77. — Lauritz,
88. — Lieut., 87 fif. — Mad., 106
f. — Ole, Sergeant, 86 f. -— Peiter,
Lieut., 88 f. — SibyUa, 89! —
Simon Peter Anker, Pr?st, 86.

— Vincents Henr., 89.
Brunholt, Anna Sofie, 201. — Jens

Joh. Henrik, 201.

Brunsvig, Hertug, af, 183.

Bruun, Ole, Oberstlieut., 303.

Brygmann, Ob., 31.

Brynniche, Andreas, cand. med., 19. —
Provst, 19.

Bryske, Ejler, 163.

Br?mer, Chr., Pr?st, 279, 285. —
Fred., Kbmd., 279*. — Georg Ghr.,
Prof., 279*. — Johannes, Hof-
pr?dikant, 278 f.*, 291.

Br?chner, Familie, 288. — Marie Eli-
sab., 243.

Bachner, Anna Elisab., 41, 61, 254*.

— Poul, Oberstlieut., 42.
Buchwald, v., Kuno Joachim, 215*.
Buck, Anna Dorothea, 74. — Anna

Elisab., 74. — Christiane Marie,
74. — Cordt, Toldbetjt., 74. —
Hans Jakob, Pr?st, 74. — Markus,
Rektor, 74. — Peter Chr. Can-
cellird., 74.
Budde, Ghristoph., Oberstlieutn., 65.

— Regmtschef., 46.
Buck, Hieronymus, Pr?st, 282.
Bugge, Anna Nilsd., 139. — v., Fred.

Chr., Ritmest., 72. — v. Henrik
Christof., Oberstlieut., 72. — J.
0., Skibsreder, 73. — L?rer, 242.

— V., Mouritz Chr., Ritmest., 72.

— V., Sofie Amalie, 72.
Bulcke, Ped., Livl?ge, 280.

Bull, Birgitte Cecilie, 254. — Fred.

Chr. Krabbe, Propriet?r, 254.
Biilow, V., Magdal., 284. — v., Rosina

Elisab., 283.
Bunzen, Asmus, Pr?st, 254*. — Ghar-

lot., Dorth. Wemerine, 254*.309Burg, V. der, Johannes, Pr?st, 278.

Burggraf, Adelheid, 283.

Bygbal, S?ren, Gancellird., 72.

B?cler, 227.

B?gvad, Anders Nielsen, Toldskriver,

^ 225 f. — Mgr. Sofie, 233.

B?lling, Erik, Kbmd., 303.

Callumore, 243.

Carl X, Gustav, 31. — XIV, Johan,
269.

Caroline, Kronprss., 22 f.

Carlstorff, Kbmd., 2.

Garstens(en) , Ellen, 130. — Henrik,
Kbmd., 130. — Jakob Ebbe, Kbmd.
130. — Jakoba, 133. — Joh. Lo-
rentz, 129, 132 ff. — J?rg., 129

— 132. — J?rg., 130. — Lambert,
Daniel, Orgelbygger, 194. — Mgr.,
131.

Gassuben, Ghr., 284. — Doroth., 272, 290.
Castenschiold, Sl?gt, 129 ff.
Gellus, Johannes, Gantor, 279.
Gharisius, Anne Christ., 201. — Anne
Kirst., 201. — Anne Sofie, 201.

— Anne Sofie, 202. — Apolone,

201. — Cathrine Hedv., 201. —
Ghr. Organist, 200 ff. — Elis.,

202. — Emanuel, Skibsf?rer, 202.

— Emanuel Junge, Kapt., 200 f.

— Emanuel Junge, Kapt., 201. —
Esperence Tollerence, 201. —
Ferd. Aug., Toldinspekt., 201 f.

— Ferdinanda Aug., 202. — Ge-
orgine Christ., 202. — Hans Henr.,
Justitsrd., 201. — Henriette Dorth.,
202. — Inger Kirst., 201. — Julius,
Styrmd., 202. — Mette Dorth.,
201. — Pet. Georg, Toldbetjt.,
201. — Septima, 202.

Ghristensen(datter), Dorthe, 225 f. —
Ellen Kirst., 88. — Lauritz (Wen-
del), Lagmd., 209 f. — Mathias,
Sorenskriver, 88. — Mikkel, Dr.
113. — Ole, Raadm., 88. —Peter,
Raadmd., 200. — Sofie, 218, 221,
225. — Villads., Degn, 88.

Christian ffl., 146 ff, 150 ff, 159 f, 165,
169, 173. - IV., 110, 115, 183 f,
287. — V., 227, 271. 273, 278,
284, 292. — VL, 75. - VU., 75,
137. - VIIL, 21 f, 135, 137, 247 f.Christiansborg, Slot, 134 f.

Christophersen(datter),Ane,83.— Ehsab.,
76. — Erik, 83, 87. — Ingeborg,
87, 90. — Jakob, 76. — Karen,
83, 86 ff. — Maren, 83. — Martha,
83. — Peder, Pr?st, 83 f, 87,
90, 94. — Riborg, 76. — Thomas,
83. — T?rres, 83.

Cicignon, Fr. Christoph., Oberstlieut.,
36 f. — Joh. Caspar, Gnrlmj., 31,
34 f, 44. — Ingeb. Sofie, 35. —
Karen, 37. — Major, 65.

Clare, Joh., 271.

Clasen, Kristine Mgr., 293.

Glausen(datter), Anna, 30. — Birgitte
Cecilie, 253 f*. — Elise Dorth.,
254*. — Nikolaj, Factor, 205 f,
212. — Pr?st, 18, 22. — Stifts-
provst, 23.

Glauson-Kaas, Staldmester, 247.

Claussen, Anders, Kbmd., 29. — Karen,
29.

Golban, Adjunct, 269. ^
Cold, Conferentsrd., 4.
Colditz, V., Frue, 97. — Jomfr., 97 f.
— Kapt., 94, 98.

Cobiet, Robert, Oberstlieut., 287.
Cooper, Elisab., 202.
Costgen, 285.

Crone, Mikkel, Gouvern., 132.
Cuhmann, Magnus, Notarius, 282. —
Martin, 272

Curtz, Charl. Amalie, 295.
Daa, Klavs, 160.
Daae, Daaritte, 121.
Dagebolt, Kapt., 88.
Dahlerup, Sofie Vilhelm. Marie 254*.
Dahl, Else Tellef^d., 144. — Hans
Kapt., 69 f. — Mgr., 70 f.

Dalhoff, J. C. Pr?st, 13.

Dahll, Agathe, 266. — Elen Fredriksd.,
202. — Else Cathrine, 207*, —
Johanne Marie, 207*. — Tellef.,
Kbmd., 207*.

Dam, V., Claus, 287. — Magdln., 287.
Danneskjold, Greve, 14.
Dannevig, Th., Kapt., 76.
Davidsen, Chr., Borgmest. 221, 225,
Debes, Birthe Martine Olea, 207*.
Dedekam, Anders, Gonsul, 202. —310Anne Sofie, 202. — Mgr., 202. —

S?ren, 202.
Dehn, Heinrich, Gartner, 274.
Delgobe, Gh., 72 f.
Dewitz, Kammerjomfru, 284.
Dickelen, v., Sara, 283.
Dieck, V., Oberst, 284.
Dietrich, Krigskom., 66.
Dinesdatter, Maria, 288.
Ditmar, Henrik, 274, 286.
Ditten, v., Oberstlieutn., 52. — Sarah, 51.
Dorens, Jochim, 281.
Dosvatten (vand.), B?rre, 106 f. — Ghr.

Jesper, 107. — Sofie Amalie, 106 f.
Dotting, Gyde Kjeldsdat., 157.
Drejer, Anne, 103. — Lars, 103.
Dresing, Didrik, 271.
Dreyer, Lisb., 273.
Dr?ge, Joh., Raadmd., 271 f.
Due, Carsten Sch?t, Kbmd., 262. —

Familie, 110—218. — Magdalena

Eleonora, 262. — PauUne, 262.
During, v., Ghr. David, 281.
Durkop, Dorth. Magdalene, 279*. —

Gotthilf Henr., Kammerrd., 279*,
Durloo, Sl?gt, 129.
Duwenfelt, Ghristina, 286.
Dybwad, Erasm., 138 f. — Sl?gt, 304.
Dyre, se Lunge.
Dyre, Frands Ivers., 168f., 173 f. —

Margrete, 33. — Peder Kristens.,

176. — Thomas, 33. — Vincents

Ivers., 148.
D?ncke, Poul, 291.
Ebbesdatter, Ingeb., 77.
Eberhertz, Regimentschef, 62.
Echorst, Urbana Magdal., 295.
Eckstedt, v., Marie Dorth. Vitzthum,

251.
Ecksten, Frue, 35.
Ehlers, Gidsken Johanne, 185.
Ehrenschild, s. Biermann.
Eldridge, Helene Elespa, 254*.
Elers, Andreas, Borgmester, 219. —

Anne Gathr., 229, 234. — Eggert,

229. — Eggert, Borgmest., 218 fif.,

236. — Jakob, Handelsmd., 220.

— J?rg., 219. — J?rgen, Etatsrd.,

218—236. — Sofie, 221. — Sofie,

229.
Elger, Gathrine, 289. ~ Otmar, 289.Elieson, Sarah Gundersdatter, 48.

Elisabeth, Prinsesse, 183.

Ellefsen, Mgr., 202.

Ellerin, Anna Mgr., 287.

Ellers, Anne Mgr., 229 ff., 233 fif.

Elling, Maren, 83.

Ellinger, Justina, 273. 277.

Emmiksdatter, Mette. 150.

Elvius, Sofus, Assistent, 80.

Eneroth, Peder, 43.

Engel, L?ge, 24.

Enskirck, Joh., 287.

Eppingen, Lieut., 253.

Eriksen (datter), Anna, 207*. — Erik,

Birkedom., 41. — Niels, Foged,

302.
Ermandiger, Henning, 289.
Ernst, Anna Sofie, 273. — Henrik,

Prof., 273. — Joh. Adolf, 285 f.

— Joh. Bertram, Politimest., 286.

— Joh. Henrik, 286.

Espen?s, Inger Marie, 258. — Tosten

Anders, 258.
Essen, v., Lisb., 273. — Steffen, Kbmd.,

272 f.
Evje Sogns Kirkebog, 82 ff.

Faber, Anna, 273.

Falck, Provst, 255.

Falckeisen, Anna Sophia, 73. — Hans

Jakob, Kapt., 73.
Falster, Mogens, 165.
Fangel, Hans Olufsen (Guldberg), Pr?st,

40.
Fang?e, Ghristoph. Fred., 101. — Lieut.,

101. — Maren, 101.
Faret, s. Norman.
Faye, Gathr. Andreas, 207*.
Feif, Ingb., 107.
Felden, v., Anna, 276*, 282. — Ernst,

Dr., 282
Feldtmann, Ulrik, Regimentsskriver, 37.
Feltmann, Maas, Skr?dder, 302.
Fensteen, Ghr. Jensen, Tjener, 49 f.
Feyga, Peter, Kunstdrejer, 274.
Fibiger, P., Rector, 16.
Finckelthausen, Regina, 275*.
Finckenhoff, J?rg. J?rgens., Mag., 278.

— Jiirg., 278.

Fine, de, Anton, Etatsrd., 187. — Beate,
187. — Ghristiane, 187. — Ghri-311Stine Sofie, 186 ff. — Thomas,

Etatsrd., 187.
Finstad, Elisab. Gathr., 259. — Inge-

bret, Landhandl., 259.
Fleischer, Philip, Oberst, 291.
Flemming, Karen Hermansd., g. m.

And. Alb. Skeel, 146.
Flug, Mette Dorothea, 201.
Flyg, Fred., Kapt., 99. — Kirsten, 100.

— Lieut., 95, 97. — Martha Marie,
100. — Rebekka Dorth., 95. —
S?ren Jensen, 97.

Fog, J?rg., Pr?st, 294.

Fosbein, Gunder, 291.

Foss, 5. — Ghr., Kannik, 221 f.

Foster, Paul, 280.

Franck, Joh., Borgmest., 280. — Mgr.,
280. — S?rine, 297.

Frank, Henriette Doroth., 202. — Jo-
hannes, Stadsmusikus, 202. — Ka-
ren Brinck, 202.

Frederichsen, Jakob, Pr?st, 260. —
Jakobine, 260. — Susanne Meldal,
260.

Frederik, Arveprins, 135, 137, 246 f.

— Carl Ghr., Prjns, 247. — L,
147 f., 158 f. - IL, 153 f., 169,
176 f., 183, 225, 271. — HI., Her-
tug, 31. — IV., 271. — V.,75. —
VI., 5, 19, 137, 242 f., 247.

Freude, Mathias, 283, 292.

Frich, Jakob, Borgmest., 186. — Jens,

Gorporal, 97. — J?rg., 97.
Friedehold, Jochim, 290.
Friderich, Sofie Amalie, 254*.
Friedlieb, Madame, 201. — S?ren.

Stiftsprovst, 85.
Friis, Berthe, 115, 122. — Ingb., 111.

— Jesper, Oberst, 239. — Mette,
112. — Niels, 122.

Fris, Anne, g. m. OveLunge, 1 48 f.— Ellen,
g. m. Mogens Thoms. Kaas, 173.

— Henrik, 148. — Jep, 173. —
Johan, Kansler, 153, 163, 173. —
Niels, Kantor, 170, 173 f.

Frisach, Hans, Pr?st, 144.
Pritcher, Judith, 254*.
From, Thomas, Sergeant, 104, 106.
Frondsberg, 72.

Frost, Ghr., Gapellan, 85, 93 f. — F?n-
drik, 252. — Ingb., 93 f. — Jens, 93.Froysaac, Tellef, Gorporal, 104.

Fr?chen, Beate, 187.

Funch, Evert, 280.

Fursen, Benedicte Dorth. Amalie 254*.
— Engeline Sofie Ghrist., 254*.

F?rster, Povl, 281.

Gaarmand, Anna Gathr., 32. — Oberst,
32.

Graasaas, Gunder, 98. — Hans, 98.

Gabel, v., Anna Marie, 38. — v., Be-
nedicte Gathr., 38. — Ghristopher,
Stathold., 35, 282. — v., Fred.
Vilh., Etatsrd., 32, 38. — Fred.,
Vicestathold., 37. — Hans Ernst, 38.

Galschi?t, L?rer, 1.

Galskj?dt, Ghristoph. Hanss?n, Byfoged,
210.

Garde, Provst, 7, 9 f. — Hustru . . . ., 14.

Garnesi, de, Balthasar Martini, 297. —
Marie Elisab., 297, 299.

Geelmuyden, Anna, 185. — Anna Beate,
185. — Gerh., Gonsistorialrd., 185,
189. — Joach. Ghr. (Gyldenkrantz),
Genrlkrigskoms. , 185. — Knud,
Gancellrd., 185. — Marie Gharlot.,
185.

Geisler, Sergeant, 97 f.

Gerdtz, Margrethe, 257.

Gere, Axel G?dekes., 157. — G?deke
Jons., 157,162. ~ Kelor G?dekesd.,
157, 163. — Kjeld G?dekes., 157.

Gerner, Henrik, Provst, 26, 32. — Jens,
Kamrd., 26, 32.

Gersdorff, Baron, 240. — Lieut., 290.

Geysler, Kathr. Adolfsd., 143.

Giedde, Ove, Rigsadmiral, 221.

Gjessing, Aarsille, 60. — Anne Nikoline
Thrane, 60. — Ghr., cand. jur.,
60. — Ghr., Dispacheur, 60. —
Mats Dahl, Premlieut., 60.

Glahn, A. V., Pr?st, 6ff., 11 f. —
cand. theol., 8. — Poul, Pr?st,
14. — T?nmiermester, 8. '

Glesserin, Gatharina, 281, 289.

Glob, Albert, 146. — Melchior, 146.

Gloger, Gottfried Heinrich, Organist,
194ff., 200, 202 ff. — Joh. Henrik,
Orgelbygger, 194. — Petronelle,
198.

Gliickstad, Adam, 77. — Andreas Mel-
chior, Byfoged, 77. — Anne Marie,31277. — Ghr. Fred., Foged, 77. —
Ebbe, 77. — Engelke, 77. — Fre-
derikke, 77. — Ingb., 77. — Jens,
77. — Jens Veybel, 77. — Joh.
Pristau, 77. — Maren, 77. — Ma-
thias, 77. — Rudolf Nikolaj, 77.

— Sofie Hedvig, 77.
Glade, Marcus, 282.
Gl?ersen, Forstmest., 299.
Grapius, Zacharias, Prof., 279*.
Gram, Familie, 301 ff. — Lars, Foged, 300.
Grandjean, H., Kapt., 304.
Griffenfeld, 227, 273.

Grosz, Ghristof., 292.

Grothschilling d. ?ldre, Bendix, 288.

Grove, G. L., Archivasst., .299.

Grubbe, Anna Elisab., 02. — Christiane
Gharlot., 62, 236, 254*. — Didrik,
Pr?st, 62. — Sigvard, 111.

Grundseth, Rejer, 256.

Grundt, Catharina Eleonora, 189.

Grundtvig,^Provst, 12 f. — Hustru, 13.

Gniner, Catharina, 201. — Chr. Fred.,
Oberstlieut., 201. — Fred., Gnrl.,
201. — Inger Kirstine, 201.

Gr?gaard, Niels, Pr?st, 85, 103, 106.

Gr?n, 110.

Gr?nn, Andreas, Oberst, 252.

Gr?nvald, Fr., Assist., 72.

Gr?wer, Christ. Marie, 74. — Niels,
Pr?st, 74.

Gude, Beate Hedevig, 217. — Dorth.
Mgr., 192. - Gnrlmj., 217, 237.

— Joh. M., Raadnid., 192.
Guldberg, Margr., 40. — Ove H?eg,

237, 242.
Gundersen, Christ., 302 f. — (Nygaard),

B?rre, 109.
Gustav I (Vasa), 149, 173.
Gustmeyer, Fabian, 289.
Gyldenkrantz, Sl?gt, 185—190.
Gyldenl?ve, Chr., Greve, 37. — Ulrik

Fred., 28, 34, 44, 228.
Gyldenstjeme, Axel, 176. — Karen, g.

m. Holger Rosenkrantz, 168. —

— Karen Pedersd., g. m. Ejler
Bryske, 163. — Kristine Pedersd.,
g. m. Ejl. Stygge Rosenkrantz, 163f.

— Knud Peders., 163, 167, 176.

— Mogens, 176 f. — Peder Niels.,
163. - Vibeke, 123.Gyllenborg, Frue, 12.

G?rga, V., Georg, Gnrlmajor, 302.

G?je, Albert, 178. — Mogens, 148 f.

Haack, Joh. Fred., Kapt., 66 f. — Maria^

66.
Haaren, v., David Didrik, F?ndrik, 287.
Hachs, V. der, Josina Sibilla, 283.
Haberkom, Anna Dorth., 279*. — Peter,

Prof., 279*.

Hadersleben, v., Jens, Oberst, 126.

Hagen, Gjertrud Andrea, 253. — Helene,
289. — Joh., Kbmd., 289. — Jo-
hannes, 253. — Seriane MagdaL,
262.

Hagendom, v., Ingb. Sofie, 35.

Hagerup, Abelone, 93, 101, 105. —
Abelone Nielsd., 93. — Ane, 105,
107. — Eiler, Biskop, 84, 256. -^
Hanna, 96 ff. — Jon J?rg., 93. —
Karen, 104, 106. — Louise. 257. —
Magdal., 96. — Marthe Cathr., 99.

— Reinholt Fred., Sorenskriver,
96, 98 f. — Sorenskriver, 93 f.

Halmsted, J?rgen, Hospitalsforstander,
142 ff., 300.

Hals, Bastian, Major, 57. — Chr.,
Kbmd., 107, 110. — Elisab. Ja-
kobsd., 109. — Elisab. Mgr., 107.

— Hanna Christina, 107. — Jo-
hanne Christine Aug., 57, 254*.

— Lieut.. 107 f. — Maren, 57. —
Niels Chr., Oberstlieut., 57, 254*.

Halveg,^Albert, Kobberstikker, 219, 282.
Hammer, Anne Dorth., 267. — Chri-

stof., Justitsrd., 28. — Christof.

Poul, Provst, 58. — Foged, 303.

— Idde Sofie, 58, 254*. — Olaus
Christof., Byfoged 55, 58, 254*.

— Riise, 58.

Hammerich, Fred., Dr. med., 293.

Hannemann, Anna, 292.

Hans, Konge, 149.

Hansen (datter), Birgitte, 63. — Claus,
Guvern?r, 131. — Julie, 264. —
Kirsten Andrea, 264. — Mathias,
Byskriver, 130, 158. — Mette, g.
m. Hartvig Limb?k, 161 f. — Peter
Amet Gross., 264.

Hanstein, v., Albert, Friherre, 254*. —313Korpsl?ge, 50. — Matilde Augusta,
254*.
Harboe, Andreas, Gnrlinj., 64. — Chr.
Fr., Oberst, 48, 63. ~ Jakob, 48.

— L., Bskp., 215. — Susanne
Kirst., 59.

Harbou (Hardebou), Familie, 39 — 68,

236—254*. — F. H. W., Kapt., 79.

Hardenberg, Anna Korfitzdatter, 154.

- Ejler Eriks., 150 fif., 173. —
Erik Ejlersen, 153 f. — Erik, 151.

- Jakob, 152, 160, 173. — Kir-
stine, 153. — Korfitz, 153. —
Mette, 152. — Reventlov, Greve,
3, 5f., 11. — Stygge, 153.

Harder, Henrik, 292. — Mette, 287. —
Nikolaj, 277. — Pr?st, 6ff., 11 f.,
14.

Hartmann, Beathe Ghrist., 78. — Ghri-
stof., Etatsrd., 78. — Ellen Kirst.,
78. — Hans Georg, 289. — Jo-
hanne Mgr., 78. — Moritz, Kom-
mand?r, 78. — Morten, Gancellird.,
78. — Philip Rudolf, 284.

Hartvigsdatter, Lisbet, 121.

Haslund, Maren Severine, 260.

Hasselbach, Rector, 1.

Hassius (Lillienpalm), Joh. Sigism, Gu-
vern?r, 69 f.

Hatten, v., Anna Ghrist., 275*. — Hen-
rik, Kantsier, 275*. — Oberstlieut.,
274.

Hauberg, P. & Go., 79.
Haubolt, Pet., Boghdlr., 292, 295.
Hauritz, Martha Dorthea, 87. — Sofia
Amalia, 88 f.

Hausmann, Gaspar Herm., General, 27,
32, .34 ff., 44. - Gehejmrd., 31.

— Gnrlmj., 30. — Hedevig 30. —
Karen, 81. — Karen ToUer, 34, 37.

Haussmann, Hans Georg, Oberst, 72.
Hayes, Wilhelmina, 254*. — William,

Jembaneembmd., 254*.
Heckel, Anne Kirst., 201. — Georg

Fred., Bataillonschirurg, 201.
Hedevig, Eleonore, Dronning, 31.
Hegeler, Gatharina, 254*.
Hegelund, Christiane Mgr., 56.
Hegerfeldt, Peder, Lagmand, 210.
Heiberg, Anna Maria, 140. — Joh. Wi-ding. Pr?st, 140. — Mette Dorth.^

140.
Heide, Simon Wolff, Skipper, 260.
Heidtmann, Hans, 281, 290.
Hein, Albert, Direct., 281, 288. — Al.

bert, Dr. jur., 281.
Heiss, Ghr. Otto, Oberstlieut., 55, 254*.

— Fred. Sigismund, Kapt., 55. —
Maren Sofie, 55 f., 254*. — Marthe
Marie, 55.

Held, Nicolaus, Admiral, 273.

Helkand, Henrik, 258.

Hellerud, Karen Andersd., 141.

Hellesen, Louise Ulrikke Mariane, 254*.

Hellevad, Anna Katrine, 215.

Helmerhass, J?rg., 284.

Heltzen, Pauline, 262.

Henius, Possementmager, 16.

Henriksen (datter), Anders, Korporal^
93. — And., Sergeant, 93. — An-
dreas, Brygger, 280. — Maren, 258.

— Prof., 15. — Ragnhild, 93.
Hensen, MathiMe, 254*.

Herbach, Fried., M?ntmest., 273, 280.
Herbst, Engelke Martha, 295. — Mi-
chael Joh., Gontreadmiral, 295.
Herfort, Ghristof., Apotek., 280, 289.

— Sofia, 280.
Hering, Ghristof., 292.
Hersleb, Prof., 268.

Herthel, Hans Krist., Degn, 215.
Hertzberg, Apotheker, 16. ■— E. G.,

Statsrd., 130.
Herwig, J?rg., 289.
Hesse, Gonrad, Gancellird., 275*. —

Henrik, Generalaudit?r, 281.
Hesselberg, Beate Hedevig, 217. —

Frantz Ghr., Major, 217. — Fr.,.

217. — Gnrl., 217. — Hedevig

Beathe, 263. — Karen, 282.
Hetting, Ferdinanda Augusta, 202. —

Gabriel, S?krigskoms., 202.
Heuch, Maria Magdalena, 207*.
Heusner, 201.
Heyde, v. der, Herm., 289. — Martin,

277.
Hiorti Etatsrd.. 212.
Hiort-Lorenzen, Redakt?r, 80, 129.
Hjahnarson, Student, 16.
Hjort, Ane Marie Louise Dagmar, 254*.

— Niels, Skolebest., 254*.314


Hodders, Alverich, 283. — Mgr., 283.
Hoflf, Alhed, 209. — John, 209, 211 f.
~ Ursula Marie, 212.

Hofland, Gunder Olsen, Kapt., 100.
Holch, Andreas Sevald, Apoteker, 202.

— Georgine Christiane, 202.

Holm, Anna, 72. — Hans Hansen, For-
pagt., 72. — Maren Jensd., 144.

— Mgr. Pedersd., 207. — P., Prof.,
214.

Holst, Johanne Ghrist. Augusta, 54. —
Kathr. Mgr., 142. — Sofie Amalie,
291.

Holstein, v., Fred. Henr., Oberstheut.,
280. — Greve, Holstbg., 4. —
Joh. Joachim, Gehejmerd., 275*.

Holten, Etatsrd., 247. — v., 129. —
V., Jakoba, 133. — v., Jochim,
Guvern?r, 131 ff. — Kammerjunker,
80.

Holter, Anne, 107.

Holtzmann, Dorth. Magdalene, 279*. —

Fred., 279*. — Fred., Stykkest?ber.

279*. — Johan Barthold, 279*.
Homann, Boel Gathr., 207*. — Garo-

Hne Magnine, 207*. — Ghr. Horre-

bou, Distriktsl?ge, 207*.
HoiTiemann, Hospitalsforst., 253.
Horst, Ghr., Kapt., 301.
Haugen, Kirsten Hansdatter, 83.
Huitfeldt, Anne Mgr., 55. — Arild, 166.

— Glaus, Etatsrd., 55. — Ghr.
Gharlot Amalia, F?ndrik, 35. —
Gnrl., 29. — Henrika Mgr., 54,
58, 254*. — Ivar, 55. — Karen,
29. — Kristof., 176 f. — Kristof.
Ottes., 166. — Mgr., 33 f. — Mette
Ottesd., g. m. Erik Rosenkrantz,
166. — -Jifieter Oapellan, 86. —
Otte Klavs?n, 166. — Peder Ottes.,
166, 175. — Povl Ottes., 166. —
T?nne, Oberst, 33. — V. W. H.,
Seklieut., 65.

Hulsthorst, Peter, 277.
Huss, Niels, |l 09.
Huth, General, 137.
Huus, Provst, 108.
Huusmand, se Hausmann.
Hvid, Jakob, Provst, 215. — Stiftamt-
md., 31.H?ckel, Gert, 273, 281. — Henrik,
Garver, 273.

H?g, Ghr. J?rgens., Kleinsmed, 206. —
Just, Stathold., 36, 173, 303. —
Mgr. Bosd., g. m. Erik Rosenkr.,
146, 148. — Mette Kirstine, 206.

H?jer, Samuel, 288.

H?rning, J?rg., 282.

Isach, Sergeant, 88 f.

Isachs?n, Abraham, Sorenskriver, 211.

Isenberg, Albert Balthas., Mag., 291.

— Herman, Kbmd., 291.
Ising, Joh., 293.

Itzen, Albert, 283, 289.

Iveland, Tellef, 108.

Iversen (datter), Mathe Marie, 55. —

Peder, Oberstheut., 36.
Jacob 1. af England, 114.
Jacobss?n (datter), Anna Ghrist., 297.

— Flores 147. — Lauritz, Raadmd.,
210.

Jacob?us, Jens, L?ge, 233.

Jahn, Hans, Possementmg., 278.

Jansen, Simon, 276.

Jantzen, A., Pr?st, 134, 294. — Anna

EHsab., 293. — Hans Arnold, Over-

f?rster, 293.
Jardin, de, Gatharina, 303.
Jersin, Gatharina, 70.
Jessen, Gonferentsrd., 5. — Fried., 274. —

Thom. Balthas., Oversekret?r, 276*.
Johannesen, Erik, Matros, 207*.
Johansen, Pet., Raadmd., 301.
Jonsen (datter), Anna Kirstine, 299. —

Anne, 87. — Maren, 207*.
Jonstrup, Maren, 57.
Jord, Peter, 285.
Jordt, Jens, S?lvpop, 273.
Juel, Ghristofifer, 112. — Dorthe, 300.

— Henrik. 112. — Jens, 229. —
Kirsten, 112. — Lene, 112. —
Maren, 112. — Thomas, 112.

Juhane Sofie, Prinsesse, 247.

Junge, Boye, Brandmajor, 135.

Junghans, Ursula, 259.

Justsen, Ghristine, 288, 291.

Juul, Jomfru, 37. — Ove, Vicestathold.,

37.
J?nigken, Anna, 283. — Godske, 283.
J?rgensen (datter), Anne. 83. — N. P.,

Gand., 16. — Propriet., 19.315Kaae, Anna, 185. — Gidsken Johanne,
185. — Jochuni, Gapelhin, 185.

Kaas, Cancellipr?sident, 3, 5. — Hart-
vig, 112. - Kirsten, 112, 122. —
Mogens, 112, — Mogens Thommes.,
173. — Niels Mogensen, 169, 173.

Kaasb?U, Officer, 43.

Kabel, Anne, g. m. Tyge Lunge, 148.

Kaistad, Maren, 207*. — S?ren Olsen,
Toldr?jert, 207*.

Kalthoflf, Mathias, 291. — Peter, T?j-
mest., 281.

Kamerstat, v., Anna Marie, 33.

Kampen, v., Elisab. Arentsdatter, 76.

Kamstrnp, Pr?st, 198 f.

Kellinghusen, Andreas, 285, 287. —
Gatharine, 289. — Daniel, 289.

Kercks, Anna, 291.

Khyner, Anna Doroth., 74.

Kielmann, Anna, 280. — Joh. Adolf,
Friherre, 284.

Kierulf, And. Mortens., Raadm., 72. —
Arnt, Pr?sid., 195. — Familie,
192. — Helvig Marie, 72. — Maren
Preus, 71.

Kierrui, Anne Gathr., 93. — Arent, 93.

Kinling, Lieut., 88.

Kirchemoe, Louise Lucie, 216.

Kirchhof, Joh., Apoteker, 287. — Ju-
Hane Antoinette Louise, 241.

Ki?ge, Jakob Lauritzs., Pr?st, 218.

Kjeldahl, Hans, Pr?st, 267, 269.

Kjerbo, Alhed, 207*, 209, 212. - Mgr.,
207*, 209, 211.— Niels, Procurator,
207*, 209, 211.

Klastrup, Inger Pedersd., 207* f. —
Laurette, 207* f. — Maren, 209.

— Mette Kirst., 205. — Niels
Larsen, Kbmd., 191, 207*, 209. —
Petronelle, 198.

Klaumann, Nicolaus, 295. ? — Peter,

295. — Urbana Mgr., 295.
Klem, Agathe, 266. — Augusta, 266.

— Gustav, Pr?st, 266. — Richard,
Fabrikejer, 261, 266.

Klementsen, Rasm., 174.

Kleps, Kari-, 107.

Klinck, Kommand?rkapt., 58.

Klingenberg, EUs., 291. — Magdalene,

281.
Klipping, 43.Kloumand, Vilhehn, 286.
Knob, Anne, g. m. Palle v. Mehlen,
177. ~ Folmer, 177. — Johan, 177.

— Lavrids, 177. — Maren, g. m.
Stygge Rosenkr., 177 ff., 182. —
Mette, g. m. Baltzar Lepell, 177.

Knoff, Anna, 276*. - Ghristof., Hof-
pr?st, 40. — Daniel, Generaltold-
forv., 210, 276*. — Lavrids, Lieut.,
40. — Ole, Lieut., 40. — Peder,
Kbmd., 207*. — Sofie Ghrist., 40,
46, 254*.

KnoUien, Elisab. Mathea, 276.

Knoph, se Knoff.

Knopper, Albert, Prof., 225. — Johannes,

Dr. jur., 221, 225. — Sofie, 221,

225.

Knudsen (datter), Siri, 83. — Valentin,

134, 137 f.
Koch, Andreas, Skibsf?rer, 59, 254*.

— Joh. Henrik, Bogbind., 59. —
Maren Sofie, 254*. — Pr?st, 12.

— Susanne Kirstine, 59.

Koeppen, Pr?st, 207*.

Kolbye, Mons Klaus?n, 256.

Korn, Provst, 215.

Krabbe, Ghr., Kapt., 133. — Ghristiane
Gharlotte, 68. — Elsebet, g. m.
Peder Skram, 182. — Gregers, 121,
209. — Hedevig Br?cher, 264. —
Ivar, 170, 172. — Karen, 36. —
Ole, Major, 68. — Tage, 42. —
Tyge, Rigsmarsk, 148 f., 158, 182.

Kraft, Anna Sofie, 188. — Jens Chri-
stoffers., Pr?st, 188, — Ovidia
Ghristiane, 188,

Krag, Ghristiane Lisbet, 30. — Oberst,
30. — Vicestatliold., 211.

Kragh, 269.

Krarup, Fr., Registrator, 74,

Krebs, ObersUieut., 237.

Kreyer, Lorents, Justitsrd., 276*, 291.

— Magdalene, 276*.

Kristian L, 171. — IL, 148, 150, 157 f.,
174, 176.

Krog, Anna Hegelund, 140. — Anne
Dorth., 266. — Ingb. Augustinusd.,
267. — Kristen Olsen, Pr?st, 267.

— Pr?sident, 193.

Krogh, V., Ad., Gotlob, Kammerjunker,316243. — Godske Hans, Kammer-
junker, 243.

Krognos, Oluf Movrids., 154.

Krogstad, Lene, 86 f. — Martha Maria,
87. — Tore Brat, 86. — T?nne,
Sergeant, 86 f.

Kruger. Anna Mgr., 77. — Gotfred,
M?ntmest., 288. — Jochum Ghr.,
Kammertjener, 77. — Joh. Hartvig
Ernst, Landinspekt. , 77 f. — Jo-
hanne Christiane, 77.

Krummedige, Drude, g. m. Otte Krum-
p.en, 157. -- Erik Klavss?n, 157 ff.

— Klavs, 157.

Krumpen, J?rg., 178. — Otte, 157 f.,
160, 162, 165, 170, 173, 178if.

— Stygge, Bskp., 167, 170.
Kr?ger, Claus, 288.

Kucker, Anne Marie Elisab., 250. —

Jod. Philip, Overaudit?r, 250.
Kuhmann, se Cuhmann.
Kurtz, Jochim, 273, 290.
K?rup, Jacob, Bskp., 84, 97, 99 f., 194 f.
K?hler, Henrik, M?ntmest., 281.
Lambrecht, J?rg., 280.
Lammers, Amund, Bergmester, 262 f.

— Ernst Anton Henrik, Gnrhnj.,
262. — Marie Pauline, 262. —
Seriane Magdal., 262.

Landsverch, Dorthe Hansdatter, 83.

Lange, Alb. J., Boghandler, 139. —
Anne, 146 f. — Erik (til Byghohn),
183. — Erik Eriksen, 146. - Erik
Nielss?n, 146. — Johanne Mgr.,
78. — Niels Mogenss., 146. —
Thomas Nielss?n, 157. — Vibeke,
121.

Langhoif, Anna Magdl. Mortensdat.,
Kammerpige, 50.

Langr?tger, Cathrine, 280. — R?tger,
280.

Lansius, Doet., 114.

Lantz, Adrian Cornelisen, 130 f.

Larsen (datter), Anna, 207*. — Johannes,
207*. — Karen Olette, 207*. —
Lars Engelbreth, 207*. — Maren,
209. — Martha Mgr., 103. - Prof.,
21.

Larsen-Naur, Lars Ant. Nic, Overrets-
sagf., 207*.

Lassen, Etatsrd., 2, 5.Lau, Daniel, 189.
Lauerentz, Alexand., 279, 281.
Lauges?n, Hans, Bskp., 163.
Lauritsdatter, Anne, 301.
Lauv, Elisab. Andersd., 281.
Lavridsen, Kristen, Pr?st, 170.
Laxmand, Povl, 148.
Leffelmann, Bendix, Kapt., 201.
Legardt (Legaard), Fred., Gnrllieut., 35.

— Margrete, 35.

Lehe, Heinrich, Metalst?ber, 279,
Lehn, Abrah., 282, 287. — Joh. d. ?.,

283, 287. — Joh. d. y., 283. —

Sibylla, 287.
Leirdahl, Anne Sofie Jonasd., 188.
Lemfort, Zach., Generalandit?r, 36.
Lente, FamiHe, 275*. — Fried., 274 f.*.

— Theodor, Kantsier, 274* f.
Lepell, Baltzar, 177.

Less?, Else Pedersd., 143. — Sofie
Pedersd., 139, 141.

Levenklau, v., Adam Ludv., Oberst-
lieutn., 34.

Leijonflycht, And. (Eneroth), Regiments-
kvartermester, 43, 254*. — Bir-
gitte, 43.

Liebe, Abraham, Glasmester, 76. — C,
H?jesteretsadv., 75 f., 213. — Fa-
milie, 294—299. — Georg Julius,
Hofbogbnd., 75. — Georg Julius^
Hospitalsforst., 214. — G. J., Ju-
stitsrd., 76. — Jacob Vilh., Under-
officer, 75 f. — Jakobine Krist.^
216. — Karoline Frederikke, 214.

Liebeknecht, Andreas, 279*.

Liebenthal, J?rg., 281.

Liliendal, ApoUonius, Klokker, 46. —

— Mette Marie, 46.

Lille vand, Berthe Kiedelsd., 100.
Lillienpahn, Anna, 70. — Henrik Sigis-

md.. Major, 70. — Johan Sigismd.

(Hassius), Stiftamtmd.. 70 f. —Mgr.,

70.
Limb?k, Hartvig, 161 f. — Klavs, 161 f.
Linde, Arved Chr., Etatsrd., 139.
Lindemann, David, Drabant, 274, 281.

— Thomas, Pr?st, 279*, 285 f.,
292. — Ursula Cathrine, 279*, 285.

Linden, v. der, Anna, 285.
Lindenov, Anders Hansen, 150, 173. —
Hans Hansen, 150 f. - Hans Jo-317hansen, 150, 182. — Hans Johan-
sen, 151. — Kristoffer Johansen,
150, 173.

Lindum, And. Haakonsen, 55.

Linstow, V., Adam Levin, 188. — Berg-
junker, Hartv. Ghr., V?rksbest..
187 f. — Gathr. Eleonora, 187. —
Ghristoph. Hartvig. 187. — Ferdi-
nanda Augusta, 202. — Frederikke,
Louise, 186 ff. — Hans Ditlev Fran-
ciscus, Slotsintendant, 202. — Ovi-
dia Ghrist., 188.

Litle, Peder Hans?n (Basse), 300. —
Peder Peders., 147.

Lobes, Joh., Gapellan, 303.

Lohmann, Gathr. Eleonora, 187. —
Fred., Lieut., 188. — Fred., Oberst,
187. — Frederikke Louise, 187.

Lorentz, Anna, 292. — Anna Gathr.,
142.

Lorentzen, Joh., Guvern?r, 130 f.

Louise Gharlotte, Prlnss., g- m. Landgr.
Wilhebn af Hessen, 247 f.

Lovisa Augusta, Kronprinss., 137.

Lowzow, V., Ghristopher Fred., Major,
185. — Engel Maria, 185. — Marie
Gharlotte, 185.

Luders, Ghristine, 278. — Henrik, 277.

Lufft, Gorfitz, 272, 290.

Luhe, V. d., Rgmtschef., 45.

Lund, Ghr. Madsen, Etatsrd., 36. —
Gertrud, 286, — Helene, 140. —
Kirstine, Organistinde, 198. — Oluf,
Raadmd., 286. — Vibeke, 36.

Lunding, L?ge, 21.

Lunge, Anna Olufsd., 148. — Anna
Vincentsd., 147. — Dorthe, g. m.
Klavs Ulfeldt, 147. — Karen, g.
m. Ped. P. Litle, 147. — Kirstine,
g. m. Vine. Iv. Dyre, 148. — Maren,
112. — Maren, g. m. Niels Axels.
Rosenkr., 149. — Oluf, 148. —
Ove Vincents (Dyre), 147 ff. —
Tyge, 148. — Vincent, Dr., 148 f.
— Viveke, g. m. Jens Juel, 147.

Lfltzow, V., Anne Mgr., 37. — Barthold
Heinrich, General, 32, 37. — Ernst,
Gnrlmaj., 37. — General, 211. —
L H., 69 ff. - Mgr., 37.

Lykke, Anna, 253. — Anna, g. m. OtteKrumpen, 178. — J?rgen, 178ff.

— Kristof., 148.

Lyne, Engel Maria, 185. #— Jonas, Gon-
ferentsrd., 185.

Lysholm, Hedevig Br?cker, 264. —
Jenny Nikoline, 263. — J?rg. Bern-
hoft, Stadshauptmd., 264. — Ni-
kolaj, Kbmd., 263.

L?ch, J., 254.

L?vendal, Benedicte Mgr., 38. — Stat-
hold., 44. — W., Baron, 35, 38.

Maase, v. der. Familie, 217. — Fred.,
Oberst, 217. — Henriette, 217. —
Marie Elisab., 217. — Sofie Hen-
riette, 217.

Madsen, Hans, Pr?st, 159.

Maes, Andr., Kbmd., 220.

Magens (Mogensen) Didrik, 1 31 f. —
Familie, 129. — Jakob, 131 f. -
Mgr., 131.

Malling, Gehejmerd., 1 f . — Ulrika, 103.

Mandall, Perer Gruner, Pr?st, 84.

Mander, v., Anna Marie, 274. — Garl,
d. ?., 271 f., 277, 290. — Garl, d.
y., 274, 278. - GomeHa, 277 f.

— Gornelius, 277 f. — Joh., 278.

— Maria 277, 290.
Mangelsen, 72.
Mansa, G., Godsejer, 80.
Marcussen, Maria, 290.

Mariager, Dorthe, 83. — Hans, Pr?st,
82,91. — Kirsten Hansdatter Hou-
gen, 83, 91.

Mariane Juliane, Dronning, 207*.

Markdanner, Kasper, 181.

Markoe, 129.

Mars, Hans, 282 f.

Marschalch, Augusta Maria, 284.

Martelaw, Anna Pieters, 282.

Martin, Fred., Mission?r, 134.

Masb?l, J?rg. Lorentzen, 130.

Matheson, 72.

Matthesius, Henrik, 273, 278. — Hen-
rik Ernst, Asses., 273.

Matzen, Peter, 289.

Maule, Gharlotte Hedvig, 250. — Ghr.,
Lieut., 250, 254*. -- Henrik Fred.,
ObsrstUeut., 64, 250. — Joh. Martin,
Fyrv?rker, 6 4, 250. — Martm,
Gnrlmj., 250. — Sofie Elisab. 250,
254*.318Maull, Ant. Gunther, Kapt., 287.

Mechlenborg, Anne Gathr., 29, 35. —
Chr. Fred., Kapt., 293. — Chri-
stiane Mgr., 36. — Fred., Asses.,
293. — Isabella, 37.

Meding, Pr?st, 12.

Mehlen, v., Palle, 177.

Meicken, Joh. Jochini, Dr., 271.

Meincke, Heinrich, Amtsforv., 291.

Melan, Carl Fred., Hofmaler, 197. —
Inger Marie, 197.

Meldahl, F., Etatsrd., 80.

Mentz, Michel, 293.

Mentzdatter, Giedske, 83.

Mercker, Fred., Overkrigscommis., 36.

Merker, Cort Henrik, Kbmd., 280. —
Helene Sofie, 285.

Meszling. Emanuel, 284.

Meyer, Annechen Marthea, 207*. —
Didrik, 292. — Eleonora Hedv.,
279*. — Herman, 279*. — Thea,
207*. — Thorvald, Gross., 207*.

Michaelsen, Anne Ehsab., 66. — Ca-
thrine Charlot., 254*. — Cathr.
Elisab., 65 f. — Christ. Charlotte,
66, 68. — Chr. Ditlev, F?ndrik,
66, 68. — Fred. Chr., Gnrlmj., 68.

— Frue, 42. — Gustav Joachim,
Oberst, 65 f., 254*. — Gustav,
Kapt., ()6, 68. — Joh. Dietricht.
F?ndrik., 68. — Maria, 66. —
Nikolaj Fred., Premlieut., 66, 68.

— Vilhehnine Louise, 66.
Michelet, Chr. Fred., OberstHeutn., 52,

54. - Idde Sofie, 54, 56, 254*.

— Johanne Christ. Augusta, 54.

— J?rg., Gnrhnj., 58. — Maria
Post, 52, 55, 254*.

Michelsen, S?ren(Schumacher), Pr?st, 38.
Moe, Georgine Christiane, 202. — Mo-
gens, 202.
Mogensen, Jens, Foged, 72.
Mohr, David, 274.
Moinichen, E. R., Statsrd.. 267—270.

— Ped. Bredahl, Inspekt., 267. —
Thomas, Sorenskriver, 267.

MoU, Caroline Amalie, 216.
Moltke, Ad. G., Gehejmerd., 31. —
Gnrilieut., 249. — Henriette, 217.

— Kari Fred., Oberst, 217. — Sofie
Amalie, 72. — Sofie Henriette, 217.Moltken, Jochum, Boghdlr., 290.

Momsen, Marie, 292.

Monrad, Bolette Frederikke, 201. —
Else, 130.

Montagnie, Arnold, 99.

Morgener, Hans, 272, 287.

Morland, Karen, 214.

Mormand, Korfits, 121.

Mortensen, Ellen Christ., 60.

Moss, Maren, 48. — Niels Pedersen,
Kbmd., 48. — Peder (Mossencrone),
Bankkasserer, 49. — Sarah, 47,
51, 254*.

Moth, Dorthea, 279*, 291. — Joh.,
Pr?st, 279*, 291. — Mathias, Ge-
hejmerd., 278. — Povl, Livl?ge,
118, 278. — Sl?gt, 129. — Sofie
Amalie, Grevinde, 278.

Mouritzen, L?rer, 5. — Peter, Stifts-
skriver, 89.

Mowia, Margr., 284.

Muller, Jens, 27. — Kapt., 42, 69, 254*.

— Major, 64. — Pr?st, 27.
Multerpass, d. y., Didrik, 285.
Mumme, H. P., 36.

Munch, Fred., Pr?st, 88 f. — Gertrud
Helene, 213. — Ida Amalie, 213 L
Karoline Frederikke, 214. — Mgi.
Kirstine, 88 ff. — Morten, Pr?st,
213. — S?ren, 214. — S?ren Mor-
tensen, Pr?st, 213. — S?ren, Of-
ficer, 214.

Munk, Ide, g. m. Oluf Nielss. Rosen-
krantz, 181.

Munter, Bskp, 8, 23. — Pr?st, 297.

Munthe, Birgitte, 73. — H., Ingenieur-
lieut., 304.

Muus, Chr., Bisk., 36. — Vibeke, 36.

Mynster, C, L?ge, 80.

M?inichen, ?, Henrik, L?ge, 233.

M?ller, Abigael Dorth. Simonsd., 100.

— Henrik Chr., Justitsrd., 216. —
Jakobine Krist., 216. — Maren
Hegelund, 216. — Niels, Student,
199. — Tage, Consistorialrd., 23.

— U. V., Overl?rer, 268.
M?rch, Ole, Raadmd., 107.
Nachskov, l?rgen Hanss?n, Sorenskriver,

211.
Nagel, Elisab., 279.
Nathanson, Gross., 15.319Nedenes, T?rres Christens., Kbmd., 73.

Nerger, Ghr., 291.

Neskilen (N?skiile) Jomtr., 99. — Madm.,
96.

Neve, Dorth. Magdalene, 251, 254*. —
Etatsrdinde, 49. — Joh., Major,
49, 51, 253 f. — Magdalene Do-
roth., 48, 65. — Mgr. Hedvig, 49.

— Niels, Lieut., 49. — Peter,
Etatsrd., 48, 65.

Nielsen (datter), Abelone, 89. — Ger-
trud, 96. — Jens, Vicar., 170. —
Maren, 301. — O., Archivar, 80.

— S?ren, Sorenskriver, 88 f.
Niim, S?ren, 139.

Norby, Oluf*, 160. — S?ren, 158.

Nord-Dolm?, And. Andersen, Gaard-
bruger, 258, — Karen Mgr., 258.

Nordbye, Morten, Gornet, 144.

Norman, Abelone Marie, 93 f. — Ane
Marine, 93 f., 96. — Elisab. Knudt,
102 fif. — Inger Gathr., 96 ff. —
Martha Mgr., 100 f., 103 f. — Marte,
104. — J?rg., 90, 93 fif., 98. —
Peter, 90.

Norrie, Gordon, L?ge, 254*. — Helga
Ghari., 254*.

Norup, Maren 48. — Materialforv., 136.

Nygaard, B?rre, 109.

N?rager, Caroline Amalie, 216. — Ghri-
stofifer Julius, 216. — Hans Chri-
stof., Toldkass., 73, 216 f. — Kon-
rad Edvard, 216.

N?rck, Hans Henrik, 289. — Henrik,
288. — Johannes, 289.

N?rregaard, Anna Sybilla, 217. — Hans,
Toldkasserer, 217.

Ocksen, Thomas, 271, 274.

Odderbech, Audit?r, 107.

Oe, se 0.

Ohe, V. der. Kobbersmed, 189.

Olsen (datter), Erik, Pr?st, 82. — Ingb.
Marie, 207*. — Inger, 207*. —
Karen, 28 f. — Knud, Styrmand,
207*. — Tobias, Fragtmd., 207*.

— ?sten, 207*.
Olufsdatter, Maren, 33 f. 36.

Orlofif, Jonas, Premierlieut., 38. — Maren

Rebekka, 38.
Orning, Anna Sofie, 45. — David Fred.,

Klokker, 4o f.Orry, Prof., 269.

Osten, V. der, Ghr. Giinther, Overkam-

merh., 282.
Ostenfeld, Ghr., Prof., 123.
Oxe, Peder, 154, 165 f., 178.
Oxholm, Sl?gt, 129.
Pahling, Mathias, 285.
Paludan, Provst, 105.
Papenheim, Alexand., 300.
Patin, 227.

Paulli, Simon, Livl?ge, 290.
Pauls, Mgr., 292.
Paulsen (datter), Amalie Petrine, 265,

— Bendte, 232 f. — Chariotte Mgr.,
265. — Jakob, 277. — Joh. H.,
Factor, 265.

Pedersen (Petersen), A., L?rer, 79. —
Anna Marie, 87 f., 89, 98, 100. —
Berette, 83, 87, 89. — Christof.,
Pr?st, 82, 84. — Christof., Pr?st,
83, 87. — Eline, 19. — Hans^
Capellan, 85. — Kaja Petrea, 264.

— Kmrd., 19. — Karen Mathea,
265. — Malene, 88. — Mentz, 87 f.

— M. S., Pr?st, 58. — Niels,
Provst, 94 f. — Peter Andreas,
K?mner, 265.

Pegman, Hans, 98.

Pessel, Staldmest., 290.

Pestel, Oberst, 233.

Petrejus, Nicolaus, 155.

Petri, Helvig, 290.

Pfeifif, Daniel, Pr?st, 273, 286.

Pforten, v. der, Hans Erasmus, Ob., 34.

Philipsen, Jacob, 90. — Siri, 83. —

Thomas, Pr?st, 83.
Philips, Henr. Mgr., 98, 101. — Johan,

Capellan, 85, 97, 99, 100 f. —

Jomfru, 94 fif., 107. — Vilhelmine

Sofie, 105.
Piil, Prof., 270. — Provst, 268, 270.
Plade, Sara Marie, 59.
Plat, du, Therese Emilie Christ. Clau-

dine, 254*.
Plessen, v., Mogens Scheel, 215.
Plier (Pluer), Anna Mgr., 296. — Joh.

Fried., Bogbind., 296.
Ploug, Agent, 4.
Plov, Hans, 159 f.
Plum, Bskp., 3 fif.
Podebusk,Erik,l 75,178.— Predbj?rn,168.320Podewells, v., Dionysius, Gehejmerd.,

287. — Hedvig, 287.
Poggenberg, Fred., Tolder, 273, 289.

— Mgr., 283.
Pohlman, Gert, 271.
Poppenbausen, Joh., Bogbinder, 295.
Pothé (Potte), Abrah., 297. — Helene.

297 fif.
Poulsen, se Paulsen,
Poulfion, Jens, Major, 66.
Preus, Helvig Marie, 72.
Pristau (Pristaff), Anna Marie, 77. —

Mathies, 77. — Sofia, 77.
Prosch, Gasp. Tobias, Pr?st, 52, 254*.

— Sophie Christine, 52, 254*,
Prydtz, Oluf, 303.

Prytz, Peter, 11, 14.

Pr?torius, Ane Marie, 243, 254*. —

Johannes, Gross., 243. — Marie

Elisab., 243.
Purdy, Juliette, 254*.
Quislin, Sara Ghristensd., 143 Sidsel,

143.
Quistorph, Cathrine, 286, 292. — Dr,

jur., 286.
Quitzov, Didrik Henningsen, 152. —

Henning, 173. — J?rgen, Rigs-
kansler, 173.
Qvale, Hans, Pr?st, 85 f.
Raade, v., J?rgen, 171.
Rabenstorfif, Peter, 284.
Rameyer, Anna Marie, 250 — Ezechias

Wilh., Lieut., 250.
Rammel, Beathe Christ., 78. — - Kapt.,

78.
Ramus, Elisab., 217.
Rantzau, Benedicte Mgr., 38. ?— Chr.,

Greve, 124. — Henrik, 168. —

Joh., 158 f., 165 f. - Klavs, 167.
Ranzau, Ascheberg, Greve, 75. — Greve,

137.
Rask, Ingb., 90.
Rasmussen, Prof., 268 f.
Rathke, Prof., 268 ff.
Ravert, J?rgen, Kapt., 44.
Reers, Mette, 219.
Regelsen, Foged, 90 f.
Reichwein, Genrlmj., 201.
Reimer, Henrik, Krigskoms., 292. ~

Mgr. Kathrine, 292.
Reinholt, Architect, 5. — Murer, 5.Reinholtz, Anna, 281.

Rendtier, Anne Cathr., 207*. — Else

Cathr, Heegaard, 207*.
Rentz, Nikolaj, 286.
Repholtz, Pr?st, 3.
Resen, Peter, 233.
Reusch, Anna Sofie, 45. — Cecilie

Elisab., 45. — Chr. Harboe, 45.

— Detlev Chr., Postmest., 45. —
DetlevJ?rg., Kapt., 45. — Detlev,
Oberst, 45. — Karen, 45, 254*.

— Joh. Ditlev, Oberstlieut., 254*.
Reventlow, Cai, Stathid. i Lauenbg.,

18. — Hustru (f. Bernstorff), 18.

— Chr. Ditl., Statsmmist., 7, 9 fif.,
15, 17 f., 20 ff. — C, Greve, 7,
10, 23, 25. — Conrad, 228. —
Ludv., 4 f. — Oberst, 65.

Rheder, Reimer Peder, Etatsrd., 239.

—Vilh. Ludv., Postdirekl?r, 239.
Riber, Anne Mgr., 257. — Melchior

Andreas, 257.
Riberg, Anders, 90. — Ane, 89 ff. —

Martha, 83. — Mogens, 83.
Richelieu, Joh. Daniel, Oberstlieut., 275*.

— Sibylla Frederikke, 34.
Richter, J., Pr?st, 138.
Riise, Cancellird., 201.
Ringelmann, Ludv., L?ge, 233.
Ringholm, Byfoged, 198, 200,
Hiverts, Christiane, 253. — Karen, 253.

— Joh., 253.

Roepstorff, Hans, 282. — Hedvig, 285.

Roland, Anna Maria, 273, 289.

Roll, Assessor, 270. — Nils, Borgmest.,

211.
Rosen, v., Ulrike Julie Marie, 254*.
Rosenberg, Lars, 105, 107.
Rosenkrantz, Familie. 145—184. —

Gunde, 121. — J?rg., 111. — Lene,

112. — Niels,, 121. — Pernille

121. — Sofie, 127.
Rosenvinge, E. C, 130.
Rosenvold, Eleonore, 110. — Kapt.,

197. - Mgr., 197.
Rosette, Claude, 1.

Rosing, Hans, Bskp., 27. — Maior, 65.
Ross, Lauritz, Toldinspekt., 268.
Rosseland, Aasil Knudsd., 102.
Rostrup, Jakob, 178. — K., Overrets-

sagf., 79. — Lavrid's, 178.321Roswyke, Cornelia, 277.
Rud, J?rgen, 166. — Otte, 172.
R?g, Ingeborg Augustinusd., 267.
R?meling, Conrad, Dr., 276.
R?mer, Abrah. Georg, Kbmd., 207*.—
Elisab., 274. — Marie MagdaL, 207*.

— Marie Mgr., 207*. — Oberst,
65. - Ole, 229.

R?nnov,Anna Ejlersd., g. m. Erik Har-
denberg, 153. — Anna Korfitzd.,
g. m. Erik Hardenberg, 151. —
Drude, g. m. Klavs Krummedige,
157. — Ejler, 153. — Joachim,
Biskop, 147, 151 fif., 173.

R?pke, Michael, 281.

R?thling, Chr. Georg, 284. — Fred.,
284. — Joh. Melchior, Sekret?r,
284.

Saint-Germain, 64.

Samland, David, 277.

St. Petri Kirke, 271.

Sasborg, v., Jakobine Charlotte, 275*.

— Thomas, Borggreve, 275*.

Sass, Lorentz, 273.

Sauer, Johannes, Pr?st, 289.

Saxild, Fuldm?gt., 298.

Saxk?bing, 2 f.

Saxtrup, Margrete, 146.

Seboldt, Hans, 273, 277.

Seefeld, Agate, g. m. Niels Skram, 184.

— Jakob, 184.

Seehuus, Jan, 257. — Margr., 257.

Segermann, Rebekka, 186.

Sehested, Christopher, Etatsrd., 227.—

J. M., Gnrlmj.i 47.
Seidelin, David Hansen, 224.
Seierstad, Marthe Christ., 207*. — Ole

Arnes., 207*. — Syrene Sivertsd.,

207*.

Seiersted, Gertrud Marie, 141.

Selchier, Hans Chr. Harbou, Konduct?r,
51. — Hans, Major, 51. — Kapt.,
253 f*. — Maren, 51. — Sarah, 51.

Selcke, Marcus, 278. — Marx, 275.

Selmer, Matthias, Proviantkonmiiss?r,
61.

Seue, de, 26. — Christine Mgr., 36. —

Nicolas, Oberst, 36.
Siassius, Gerlach, Pr?st, 283.
Sidehnann, Joh., 235.Siedenborg, Borgmest., 50. — Sofie

Amalie, 50.
Sidenius, N., Pr?st, 19.
Sigbrit, (Moder), 158.
Sindalin, Gertrud Helene, 213.
Sivertsdatter, Ragnhild, 93.
Skade, Cathr., 284. — Joh. Fred., 284.

— Juditha, 284. — Ove, 284. —
Sofie Amalie, 284.

Schaaning, Anna Marine, 98 f. — Mdm.,
105, 107. — Rasmus, 96, 98, 100.
Schaarup, Inger Pedersd., 207* fif.
Schack, Statsminister, 242.
Scharfitenberg, Charlot. Louise, 254*.

— Chr. J?rg., Rgmtschef, 53. —
Herm. Nikolaj, Oberst, 240 f., 254*.

— Mariane Kirstine, 240. — Ulrik
Ditlev, Sekondmajor, 240.

Schavland, Ejner, Vagtmest., 260. —
Inger, 260. — Maren Marie, 260.

Scheel, Anna Mgr., 284. — Ellen Marie,
294.

Scheele, v., Sekondlieut., 251.

Scheller, Jochim, 277.

Scheen, Ingb., 89.

Schieldrup, Even Meldal, Pr?st, 85.

Schimmelmann, Greve, 137.

Schioldborg, 107.

Schi?tte, Arnold de Fine, 94 f. — Berette,
90. — Cathr. Osea, 96. — Edele
Jakobine, 104 f. — Elisab. Mgr.,
94 f., 101. — HenrikaMgr., 98 fif.

— Herman Henrik, Stud., 96, 98,
103 f. — Hei-man, Provst, 84, 94,
100 f., 106. — Mdm., 94 f., 105.

— Maria Cathr., 94, 96, 98, 104 f.

— Peder, 90. — Raadmd., 193.

— ?del Jakobine, 99.
Schjelderup, Anders, Pr?st, 256. —

Anton Krenkell, Propriet., 260, —
Gidsken Kristine, 257. — Karen
? Andersd., 257. — Inger Olavia,
260. — Kristofifer Sch?Uer, Gaard-
bruger, 259. — Maren Severine,
260. — Margrethe, 259. — Peder,
Hytteskriver, 257. — Richard, Hytte-
skriver, 259. — Thomas Junghans,
Kbmd., 260. — Ursula, 259.

Schjelven, Inger, 260.

Schlanbusch, v., Johanne Cecilia, 207*

— T. G., Gehejmerd., 242, 244,

21322Schlegel, F., Gehejmekonfrrd.. 80.
Schleyer, C. F., Konferentsrrd., 244.
Schlichtkrul, Anna Mgr? 296 f. — Sl?gt,

297.
Schmiden, Marcus, Barber, 281, 289.
Schmidt, Bskp., 212. — Kapt., 42.
Schonevig, Anna, 139. — Gertrud, 139 f.

— Maren Poulsd., 140. — Poul,
Sorenskriver, 139.

Schogen, Guro Olsd., 101.

Schou, Borgmest, 193.

Schouberg, Alhed, 211. — Cathr. Mgr.,
211. — Christen, 211. — Ghr.
Klebo, 211. — Chr., Sorenskriver,
209, 211. — Ingeborg, 211. —
Mgr., 211. — Mgr. Alhed, 207*,
209, 211. — Peder Ghr., Soren-
skriver, 211. — Ulrik Fred., 211.

— Ulrik Fred., 211.
Schousbo, V., Pr?st, 80.

Schr?der, Ane Margrete, 92. — Berette
Kirstine, 90ff. — Ellen Sofia, 86,
89. — Georg J?rg., 34. — I. G.,
Oberstlieut., 58. — Johannes. Or-
ganist, 287. — Margrete, 86 fif. —
Math., Sorenskriver, 86 fif., 91. —
Michael, 107. — Michel Hans, 87.

— Mette Kathrine, 90, 92.
Schr?eder, Gnrlaudit?r. , 66. — (Jer-

hard, Gancellird., 239.
Schubarth, v., Elisab., 217. — Herm.
Michael Ghr., Toldinspekt., 217.

— Sibylla, 217.

Schuldth, Johannes Laurent., 224.

Schult, Sl?gt, 255.-267.

Schumacher, HansLudv., Raadmd., 192.

Schupp, Ghr., Raadmd., 289. — Henrik,
271, 288. — Raadmd., 133.

Schurmann, Kbmd., 207*.

SchQtz(e), Anna, 281. — Josias, 285.

Schwartz, David, 288.

Schweigaard, Anton Martin, Prof., 190.
— - Ghristine Susanne, 193. —
Familie, 207*. — Joh. Ludvig, Or-
ganist, 190, 212. — Lavrids, 192.

— Laurentse, 208.
Schweiger, Ghristina, 192 f. — I. F.,

Maler, 192. — Joh. Vilh,, B?dker,
192. — Jurg. Fried., Skuespiller,
192 f.
Schwenke, 270.Sch?Uer, 30, — Anna, 30. — Frede-
rikke Louise, 276*. — Kaspar
Mart., Konferentsrd., 276*. — J?-
germest., 293.

Sch?nbach, Johan, Dr.jur., 275*. — Mag-
dalene, 275*, 278.

Sch?nfeldt, Peter, 285 f.

Sch?nheider, Pr?st, 19.

Skougaard, Jakob, 232.

Skeel, Albrecht, 115 f., 122. — Anders
Albrets., 146. — Anne, 115f., 122.

— Berte 121. — Ghristen, 122.
Skram, Elsebet, g. m. Eske Bilde, 184.

— Hartvig, 164. — Kirsten Nielsd.,^
g. m. Erik Rosenkr., 150. — Niels,.
181 fif. - Ove, 178. — Peder, 168 f.,.

' 172, 182.

Smid, Johannes, 144.

Smidt, Fred. Ghr., 90.

Smith, Antonette, 24. — Antoni Jo-
hanne, 207*. — Gaspar, 16. —
Ghr., 16. — G. W., 16. — Gonrad,
16. — Daniel Peter, Provst, 1. —
Emil, Telegrafbest, 267. — Helene,
12. — Johanne Gecilia, 207*. —
Jonas, K?mner, 267 f. — Ludv.
11, 16. — Peder, Generalaudit?r,
201. — Peder H?eg, Byfoged, 207*.

— Petra Ottilia, 16. — Troels, 16,
24. — Vilhelmine, 24 f.

Sofie Amalie, Dronning, 280, 283, 288,

Solberg, Aanon, 86. — Inger, 88. —
Tor, 86.

Soldwedel, Joh. Adolf, 284.

Sommer, Anna Elisab., 74. — Anna
Sofie, 73. — Birgitte, 73. — F. C,
Assist., 74, 77 f., 298. — Gotfried,
Kapt., 73. — Gust. Gasimir, Pre-
mierlieut., 73, 144. — Helvig, 73,
144. — Joh. Philip, Voldmester,
74. — Mdm., 253.

Sporon, L?rer, 242.

Stang, Gathrine Andrea, 207*. — Mgr.
Gathrine, 207*. — Niels Anker,
Gross., 207*.

Stapel, Jost, 291.

Steen, Anna Elisb., 74. — Ghrlstiane,
253.

Steenbloch, Prof., 268.

Steenbock, Ma^us, Feltmarskal, 41.

Stensdatter, Inger, 207*.323Steenstrup, Pr?st, 12,

Stein, Anna Mgr., 141. — AnnaKathr.,

14-2. — Georg Fred., Stadskapt.,

142.
Stenfelt, 33.
Stensrud, Gath. Mgr., 211. — J?rg.

Olsen, 211.
Sterck(e), Gerh., Major, 35.
Stemhagen, Pr?st, 279*.
Stibolt, Ellen Ghrist., 60. — Hanne

Christ, 60, 254*. — Hans Chr.,

Kbmd., 60, 254*. — Ivar, Kbmd., 60.
Stiefken, Nille, 285.
Stielcke, J?rg., 293. '
Stjema, Marie Elisab., 254*.
Stochman, Kapt., 105 f. — Lieut., 103 f.

— Marie, 105 ff.

Stockfleth, Anna, 212. — - Catharina
Mgr., 211. — Chr., Etatsrd., 37.
Hannibal, Etatsrd., 210 f. — Isa-
bella, 37. — Jakob, Raadmd., 212.

Stoltenberg, 33. — Anna Mgr., 58,
254*. — Anna Nikoline Thrane,
60. — Henrik, Provst, 58. —
Henrik, Toldbetjent, 58, 254*. —
Sara Marie, 59.

Stolterfoht, Johannes, 277. — Matth.,
Asses., 277, 285.

Storch, Cathr., 94 fif. — Edvard, Pr?st,
92. — Gedske Kirstine, 90. —
Nikolaj Chr., Lieut., 90 f. — Sa-
muel, 92 ff.

Storck, Anna Beate, 185.

Storm, Engel Maria, 185. — Hans, 160.

— Joh., Pr?st, 143 f. — Oberst, 31.
Stoud, Amtmd., 201.

Strangesen, 28.

Struensee, Fried., 134.

Strugstad, T?rris Johnss?n, Kapt., 262.

Str?m, R., H?jesteretssgf., 80.

Stub, And. Samuels., Handelsm., 144.

— Anne Cathr., 207*. — Familie,
139-144, 299—301. — Halvor
Ames?n, Khmd., 207*. — Helvig
Andersd., 144. — Joh. Hveding
Heiberg, 267, 269. — Niels Kjeld-
s?n, Assistentsrd., 34. — Samuel
Anders., Pr?st, 144. — Samuel,
Skipper, 207*.

Sture, Sten, 149.

St?cken, v., Anna Mgr., 276*. — Fred.Gerhard, Amtsforv., 275*. — Hen-
rik, Overrentemester, 276*, 282.

Sudestad, Ole Gundersen, 110.

Suhm, Gouvem., 132 f.

Simdt, Michael, cand. mag., 79.

Sunne, Karen Mathea, 265.

Suntum, Uh-ik, 285,

Svane, Christiane, 187. — Fred., Hof-
j?germ., 239. — Marie, Grevinde,
237. — S?ster, 239.

Svave, J?rgen, 111.

S\eigaard, 103. — Joh. Ludv., Organist,
91, 198.

Svendsdatter, Johanne Cathr., 103.

Sverdrup, Prof., 268.

S?b?tker, Andreas, 285. — Mgr., 287.

— Sofie Amalie, 285.
S?mbou, 300.

S?rensen(datter), John, Skibsf?rer, 207*.

— Mgr., 86 f.

Tandberg, Torkel, 207.

Tamov, Johannes, Kapellan, 285. —

Ursula Kathrine, 279*.
Taur, Inger Cath., 99. — S?ren Ibsen, 99.
Tavsen, Hans, Bskp., 159, 163.
Testmann, Chr. Ditl., 272.
Thamsen, Gouvern., 132 f.
Thaysen, Catechet, 26.
Thermo, Else, 39.
Thienen, v., Elisab., 215. — Elisab.

Hedv., 285.
Thiset, A., Arkivassist., 80.
Thomasen, James, 202. — Septima,

202.
Thombs, Mgr., 280.
Thomesen, Birthe Martine Olea, 207*.

— Claudia, 207*. — Inspekt., 215.

— Karen Olette, 207*. — Thomas,
Skibsrheder, 207*.

Thomle, E. A., Arkivfuldm., 71, 76,

217, 298, 304.
Thommesen, Hartvig, 173. — Mogens

(Kaas), 173.
Thomsen, Lars, Pr?st, 82.
Thorkelin, F., Oberst, 80.
Thostrup, Stiftsprovst, 3.
Thott, Else Pedersd., g. m. Klavs

Krummedige, 157, 162. — Peder

Nielsen, 157.
Thrane, David, 270.

21?324Thrap, D., Pr?st, 79. — Gedske, 280.

Thronsdatter, Dorthea, 28.

Thrulsen, Doroth., 28. — Oluf, Kbmd.,

28.
Thulstrup, Prof., 269.
Thune, Anne Mggr., 259. — Hans

Knudsen, Lieut., 259.
Tinhus, Rigborg, g. m. H. Joh. Lindeov,

151.
Tistorph, Mikkel Henriksen, Mag., 233 f.
Tiurholm, Anne, 93 f. — - Ingb., 94. —

Janiche, 94. — Niels, Pr?st, 83,

92 fif.
Tobiasen, Ingeb. Marie, 207*. — Ole,

Matros, 207*.
Tobiesen, Anne Malene, 265. — By-
foged, 199. — Emilie Johanne,

265. — Gnrlmj., 241. — Jakob

Peder Chr., L?ge, 265.
Todberg, Jens, 304.
Tofte, Annecken Mathea, 207*.
Toller (Tolder), Anna Cathr., 30, 33.

7- Karen, 30, 34 fif. — Kirsten.

30. — Niels, Assistsrd., 30, 33f., 37.
ToUien, Chr., Kbmd., 279*.
Tonsberg, de. Familie, 26—38.
Topdal, Peder Clausen, 100.
Torn?, Margr., 187.
Torp, Kirsten Andersd., 278.
Toxwerdt, Mimi, 254*. — Nikolaj Pet.

Didr., Etatsrd., 254*.
Tramp, Gnrlmj., 127.
Trap, Pr?st, 1.

Tritzschler, von. Familie, 26—38.
Tromp, Gjertrud Andrea, 253 f*.
Turesen, Jon, Kammerh., 155.
Tuxen, Chr., Borgmest., 292. — Lorents,

Ridefgd., 288, 291. — Sofie Amalie,

291 fif.
Tved, Anna Aslaksd., 102. — Asmund

Gunders., 103. — B?rre, 95. —

Gunder, Sergeant, 104. — Johanne

Cathr., 103. — Tallach Omunds.,

100.
Tv?raas, Marthe, 261.
Tyrholm, se Tiurholm.
T?nsberg, Wilh., Stiftamtmd., 27.
T?rrisdatter, Berette, 83. — Birgitte, 92.
Ulfeld, Bj?rn, 221. — Eggert Klavs?n,

174. — Kirsten 112. — Korfitz,

153. — Lavrits, 111.Ulfstand, Gregers Holgers., 147. —
Sidsel, g. m. Kn. P. Gyldenstjeme,
162 f., 176. .

UUk, AmaUe Petrine, 265.

Ulrich, Johannes, 293.

Uhicsdal, Gnrlmj., 201.

Undal, Andr., Stiftamtmd., 70 f., 193.

— Anna, 70 f. — Laurits And,,
Lagmd., 70. — Mgr., 70.

Unmach, Christiane Fred. Elisab., 249,
254*. — V?vermest., 249.

Vahl, J., Pro^t, 80.

Vahr, se Wahr.

Valentinsen, Overtoldbetjent, 186.

Valkendorf, Sidsel Henningsd., g. m.
Lavrids Knob, 177.

Vedel, Anders S?rens., 163.

Vegusdal, Oslau Olsdatter, 97.

Vendelboe, Abelone Nielsdatter, 90 f.,
93. — Anne Mgr., 92. — Anne
Marie, 87 f., 89 f. — Anne Marine,
98.

Veybel, Ingb., 77. — Jens, Kbmd., 77,

Vibe, Ped. Nordahl, Pr?st, 267, 269.

Viborg, Chr., Byfoged. 284.

Vibye, Gertrud, 87, 89. — Mgr. Kir-
stine, 86 fif. — Rasmus, 94.

Vind, Anna Elisab., 62. — Chr., Oberst-
lieutn., 39 f. — Mariane Kirst., 240.

Vingaard, Hans, Bogtrykker, 149.

Vinstrup, Peder, Bskp., 184.

Visl?f, Frederika Lovise, 100 f.

Volkers(en), Lucas, 130. — Mgr., 131.

Voss, Christ., 301.

Vulf, Maren, 101.

V?ber, Joh., Sergeant, 101 fif.

Wael, Syrene Sivertsd., 207*.
Wagner, Daniel, Dr. med., 279*. —

Reinhold, Dr. med., 279*.
Wahr, Andreas, Procurator, 101, 104.

— Andreas Nikolaj, 106. - Anne
Malene, 107, 1 10. — Anne Marine,
105. — Hans J?rg., 105. — Joh.
Sommer, 104 fif. — Maren Marine,
107, 109. — Martha Mgr., 104 fif.

— S?ren Nikolaj, 107.

Walter, Chr. Albr., Cancellird., 239, —
Fred. Hans, General, 238 f. — Fri-325derica, 238, 241, 254*. — J?rg.,

Oberst, 278.
Wandal, Anne Mgr., 229. — Hans Han-
sen, Bskp., 229, 232. — Hans, Prof.,

233 f. — Helvig Marie, 230. -

Maren, 231.
Wardenburg, Charlotte Sofie Aug. Bem-

hardine, 251, 254*. — Christiane

Marie Dorth., 251. — Heinr. Nicolai,

Major, 251.
Warthoe, Amtsprovst, 21.
Wasmer, Margrete, 275*.
Wedel-Jarisberg, 26. — Greve, 203. —

Gust. Vilh., Gr., 37.
Wedel, Wedelsb., Greve, 30.
Weiberg, Herm., 292. — Joh. Gunther,

293. - Sofie Chari., 292.
Weihe, Vald., Kammertjener, 275.
Weinberg, Joh., 273, 280.
Wriss, V. der, Anna, 272.
Weisz, Barthold, 283.
Wendel, se Christens?n og Schouberg.
Wendelboe, se Vendelboe.
Werner, Adam Fred., Hofpoet, 281,

289 f.
Wessel, Mathias, 287.
Wessendunck, v., Lambert, 291.
Westken, Engelbert, 271.
Wetlesen, Hans J?rgen, Gnrlmj., 263. —

Hedevig Beathe, 263. — Kari Ulrik,

Skibsrheder, 263. - Thora, 263.
Weyer, 99.
Wibe, Anne Christine, 239. — Anne

Mgr., 239. — Frederikke, 292. —

Michael, Gehrjmerd., 292.
Wiborg, Anne Kirst., 201. — Apolone

Christensd., 201. — Familie, 192.

— Hans Knudsen, 233. — * Jens

Olsen, 201.
Wiby, se Viby.
Wiedewelt, Hans, Murmest., 290. —

Joh., 290.
Wiegmann, Henrik, 286, 289.
Wiel, Claus, 254.

Wieneken, Johanne Gertrude, 254*.
Wietz, Lorentz, 282, 284.
Wilcken, Valentin, Sadelmag., 274.
Wilde, Claus, 277. - Henrik, 286, 288.
Wilhelm, Landgreve af Hessen, 248.
Willemoes, Peter, 248.
Willumsen, Heinrich, Perlestikker, 277.Wilster, Lucie Jacobc, 287.

Winding, Poul Etatsrd., 233.

Windt, de, Jan, 132.

Winge, Catharina, 201. — Riise, 58.

Winkel Forpagt., 304.

Winstrup, Anne Cathr., 229. — Peder,
Bskp., 229.

Winterfeld, v., Augusta Maria Elis., 282.

Winther, N., Procurat, 304.

Wisl?w, Poul, Sorenskriver, 101, 104 ff.

With, Henrik, Organist, 195ff. — Inger
Marie, 197. — Marie, 197. — Mgr.,
197. — N. F. R., Pr?st. 213. —
Pernille, 177. — R. C, H?jeste-
retsasses., 80.

Witt, Claus, 283.

Witte, JQrgen, 276.

Witting, Pr?st, 1 1 f.

Wobitzer. Wobislaus, 168.

Wolf, Prof., 3.

Wrangel, Helvig, 112, 122. — Henrik,
112.

Wroe, Martha ?ugustinusdat., 70. —
Nikolaj, 271.

Wroblewski, Boghandler, 80.

Wuchter, Abraham, Maler, 274, 277.

Wulff, Fred., Asses., 287.

Wulffgen, V., Balthas., Oberst, 289.

Wynkoop, Bradley, Advokat, 254*.

W?renskjold, Conferentsrd. , 29. —
Hedev., 29. — Karen, 29. — Lis-
beth, 29. — Matthea Cathr., 29.

W?rn, Nils, Foged, 300.

W?ldike, V., Prof., 214. — M., Prof.,
4. — P. R., Pr?st, 4.

Zach?us, Michael, Cantor, 290.

Zackenholts, Cathrina Henning, 283.

Zanders, Elisab., 283.

Zarbell, Christiane Mgr., 56. — Daniel
Michael, Major, 56, 254*. — Mi-
chael, Skomager, 56. — Sarah
Christ., 56, 254*.

Zepelin, Oberst, 61 f., 295.

Zernikow, Inger Dorth., 100.

Ziegler, Melchior, 289.

Ziegenhom, Anna Birgitte, 250, 254*.
— Anna Elisab. , 250. — Joh.
Georg., 250, 254*.

Ziemer, Anna, 284. — Jochim, 284.

Zinzendorfif, Greve, 134.326Zirtzau, J?rg., 285, 290, 293.

Zumbuschi Hans, Stempelsk?rer, 274.

?rsl?v, 101.

?rtz, Fred. Ludv.. Greve, 239.

?rtzen, y., Elisab., 112.

?ronii Anne Cathr., 93. — Chr., 87 f.

— Chr., 106, 109. — Ghr. Jesper,
89, 95. — Esther, Dorth., 94 f.,
97, 100 ff. — Gertrud, 87 f., 100 f.

— Karen Mathiasd., 109. — LythMathiesen, Sorenskriver, 86 fif., 89 f.,

104. — Mathias, Sorenskriver, 87,
89, 93, 96 f., 100 fif. — Rasmus,

105. — Sidsel Christine, 87. —
Sofia Amalia Isabella, 102 fif. —
— Torborg Michelsd., 103 fif.

?st, Prof., 4.

?stensen, Ole, Murmest., 207*.
?sterhus, Torborg, Michelsd. 103.
?vergaard, Styrmand, 138.327Fortegneise over Medlemmerne af Samfundet for dansk-norsk

Geneaiogi og Personalhistorie.

(December 1888).1. Danske Medlemmer.

Hs. Maj. Kongens Haandbibliothek.
Ns. H?jhed Prinds Hans af Slesvig-Holsten-S?nderborg-Gliicksborg.Aaby, V., Apotheker. Odder.

Aalborg Cathedralskoles Bibliothek.

Aalborg Stiftsbibliothek.

Aarhus Cathedralskoles Bibliothek.

Adeler, Cort S. Th., Baron. Kbh.

Adolph, J., Grosserer. Kbh.

Amtsbibliotheket i Akureyri.

Andersen, A.. Sognepr?st. T?mme-
rup pr. Kalundborg.

Andersen, Knud, Gaardejer. S?sum.

Arenstorff, Fr. von, Fideicommisbe-
sidder. Overgaard.

Arntzen, E. E., Consul, Hofvinhand-
ler. Kbh.

Athen?um, L?seselskab. Kbh.

Aumont A., Stud. mag. Kbh.

Balslev, C. F., Biskop. Eibe.

Bang, F. S., Etatsraad, Bankkasse-
rer. Kbh.

Sang, Vilh., Sognepr?st. F?vling.

Barfod, Fr., fhv. Archivfuldm?gtig.
Kbh.

Barfod, Imm., Provst. Vaabensted.

!Barfod, H. P., Hospitalsforstander.
Aalborg.

Basse, M. A., Cand. jur. Aarhus.Bauditz, Capitain, Kammerjunker.
Kbh.

Benzon, A., Fr?ken. Benzon.

Benzon, C, Kmhr., Overpr?sident.
Kbh.

Berner Schilden, Kmhr. Clausholm.

Bidstrup, Julius, L?rer. Kbh.

Bil le- Brahe, C, Stiftamtmand, Kam-
merherre, Baron. Kbh.

Bille-Brahe, Baronesse. Egeskov.

Bille-Brahe-Selby, Greve, Kammer-
herre. H vedholm.

Binzer, O., Sognepr?st. St. J?rgens-
gaard.

Bondesen, B;. Skolel?rer. Ellested.

Bondesen, J. M. G., Provst. Roes-
kilde.

Bornemann, C, Cand. jur. Kbh.

Boserup, J. J., L?ge. Borup.

Brasch, Chr. H., Pr?st. Kbh.

Breinholt, C, Dampskibsexpediteur.
Esbjerg.

Bricka, C. F., Archivsecretair. Kbh.

Brock, P., Dr. phil., Slotsforvalter.
Kbh.

Brockenhuus-Schack, Greve, Kam-328merherre, Amtmand. Svend-
borg.

Br?ndsted, Ch., Cand. phil. Kbh.

Burman Becker, G., Fuldm. i Cul-
tusministeriet. Kbh.

BUlow, fhv. Raadmand. Hellerup-
lund.

Bahr, J., Fuldm. ved Vemmetofte
Klosters Godscontoir.

B?gh, Nicolai, Cand. phil. Kbh.

B?gh, Justitsraad; Godsforvalter.
Tranekj?r.

Carlsen, Emmy, Stiftsdame. GL
Kj?gegaard.

Cederfeld deSimonsen.Provst. Randers.

Colding, T. A., Cand. polyt., Inge-
ni eur. Kbh.

Collin, Edgar, Literat. Kbh.

Cramer, V. R., Godsinspecteur. Vin-
dekilde.

Crone, A., Pr?st. Herrested.

Crone, F., exam. jur. Nyborg.

Dahlerup, Pr?st. ?ster Ulslev.

Danneskjold Sams?e, H. E. D., Grev-
inde. Brattingsborg.

Dorph, H. P. R., Sognepr?st. ?ster
Egesborg.

Drechsel, G. V. L., Etatsraad. Kbh.

Diiring-Rosenkrantz, Baron, Hofj?ger-
mester. Tulstruplund ved Fre-
densborg.

D?ndler, Overretssagf?rer. Odder.

Elvius, S., Ass. i Livsforsikringsan-
stalten af 1871. Kbh.*)

Engelstoft, C. T., Dr. theol.. Biskop.
Odense.

Erslev, K., Professor, Dr. phil. Kbh.

Estrup, Godsejer, Conseilspr?sident,
Finantsminister. Kbh.

Fasting, Chr. D., Overretssagf?rer.
Nakskov.

Fridericia, J. A., Dr. phil. Kbh.

Friederichsen, P., J?germester. Kj?r-
strup.

Friis, C, Cand. phil. Kbh.

Friis, L., Landinspecteur. Kalund-
borg.Frijs, Krag-Juel-Vind-, Greve, Kmh?
Boller.**)

Fuglede, L?ge. Billinge.

Fyens Stifts literaire Selskab. Odense.

Fyens Stifts L?seforening. Odense.

Gad, G. E. C, Universitets-BoghdL
Kbh.

Garnisonsbibliotheket. Kbh. ^

Gjellerup, S. M., Bibliotheksassistent.
Kbh.

Gllickstadt, J., Etatsraad, Bankdi-
recteur. Kbh.

Gottschalch, J., Enkefrue. Kbh.

Graae, G., Proprietair. Kbh.

Gram, H., Cand. jur. Kbh.

Grandjean, H. F., Capitain. Nyborg.

Gravenhorst, G. J. A., Jembaneassi-
stent. Kbh.

Groth-Petersen, P., Procurator. Faa-
borg.

Grove, G. L., Cand. jur., Archivas-
sistent. Kbh.

Grliner, G., Kammerherre. Raun-
strup.

Gr?nvald, Fr., Assistent. Kbh.

Guldbrandsen, V. A., Kasserer i
Livsforsikringsanstalten af 187 1 ,
Kbh.

Gyth, Herredsfuldm?gtig. Kalund-
borg.

Hagemann, H. A. K., Sognepr?st i
Vinding.

Hagen, S., fhv. Musikhandler. Kbh.

Hagerup, E., Boghandler. Kbh.

Hages Legat. Nykj?bing p. F.

Hannover, J., Underbibliothekar.
Kbh.

Harbou, F. W. H., Capitain. Kbh.

Harbou, J. W. A., Generalmajor.
Kbh.

Harder, Fr. Carl Chr., Kammerraad.
Kbh.

Hegermann-Lindencrone, Generalleiut-
nant, Kmhr. Kbh.

Heimann, F. Brygger. Svanholm.

Heltzen, Stiftamtmand, Kammer-
herre. Odense.*) Livsvarigt Medlem uden Contingent efter Bestyrelsens Beslutning af 6. Marts 1880.
**) Har indbetalt 100 Kr. én Oang for Alle.329Herlufsholms Skoleblbliothek.

Hiort, Forvalter. Bodenip.

Hiort- Lorenzen ; H. R., Eedacteur.
Kbh.

Hirschsprung, Bernhard^ Grosserer.
Kbh.

Hirschsprung, Heinrich, Grosserer.
Kbh.

Holm, L., Kapitain i Flaaden. Kbh.

Holm, J., Borgmester, By- og Her-
redsfoged. Middelfart.

Holm, Chordegn. Nykj?bing p. Fal-
ster.

Holmblad, J. P., Etatsr., Fabrikejer.
Kbh.

Horsens l?rde Skoles Bibliothek.

Hvass, A. K., Skolel?rer. Hvam.

Hvass, F., Etatsraad. Randers.

H?st, A. F., Justitsraad. Kbh.

H?st, Chr., Hof-Boghandler. Kbh.

H?st, H. E., Borgmester, Byfoged.
Hj?rring.

H?yer-M?ller. E., Provst. Kj?lstrup.

Ingerslev, V., Districtsl?ge. Pr?st?.

Isberg, S. W., Grosserer. Kbh.

Jantzen, A., Sognepr?st. Gjentofte.

Jensen, Typograph. Nykj?bing p.
Falster.

Jensen, S. H., Districtsl?ge. Grind-
sted.

Jessen, L. P., Lieutenant. Aarhus.

Juel, K. F., Kammerherre. Juels-
berg.

Juel-Brockdorff, T., Baron, Kammer-
herre. Valdemars Slot.

J?rgensen, Stud. jur. Kbh.

J?rgensen, A. D., Geheimearchivar.
Kbh.

J?rgensen, S., Skolel?rer. Kistrup.

Kali, M. D. N., Postmester. Kbh.

Kauffmann, H., Generallieutenant ? la

suite, Kmhr. Kbh.
Klein, C, Fuldm?gtig. Kbh.
Klein, Rudolph, Boghandler. Kbh.
Knudtzon, N. H.. Grosserer. Kbh.
Krabbe, C, Herredsfoged. Kjellerup.
Krarup, Fr., Registrator. Kbh.
Krigsministeriets Archiv. Kbh.
Kringelbach, G. Oontoirchef. Kbh.Langkilde, C. V., Proprietair. Tven-
strup.

Leemeyer, J., Inspecteur. Kbh.

Leschly, Capitain. Aarhus.

Lesser, J. A. L., Capitain. Kbh.

Levetzow , Kmjkr. , Herredsfoged.
Kjerteminde.

Liebe, C, H?jesteretsadvocat. Kbh.

Lillienskiold, P. A. M., H?jesterets-
assessor. Kbh.

Lillienskiold, H. P. J., Skovtaxator.
Kbh.

Lind, H. D., Pr?st. Odense.

Lindegaard, Hofj?germester. Lyk-
kesholm.

Linnemann, S., Oonferentsraad, Bank-
directeur. Kbh.

Lissau, P. D., Godsforvalter. Kbh.

Lowzow, A. V., J?germester. Slet-
tegaard.

Lund, Troels, Professor, Dr. phil.
Kbh.

Liittichau, C, Kammerherre. Tjele.

Lynge, H. H., Boghandler. Kbh.

L?venskiold, O. L., Over-Hofmarskal.
Kmhr. Kbh.

IMalling, Grosserer. Kbh.

Mansa, C, Godsejer. Kbh.

Matzen, H., Dr., Prof. jur. Kbh.

Meidell, Fr., Capitain. Kbh.

Meldahl, F., Etatsraad. Kbh.

Mollerup, W., Dr. phil. Kbh.

Moltke, E., Kammerherre, Greve.
N?rager.

Moltke, F., Overauditeur, Birkedom-
mer. Fredensborg.

Miiller, H. E., Stud. mag. Kbh.

Munthe af Morgenstierne, O. von, Ca-
pitain, JCmjkr. Kbh.

Mynster, C, L?ge. Kbh.

M?ller, H., Sparekassekasserer.
Odense.

M?ller, Olaf, Cand. jur. Aarhus.

Neuhaus, L. C, Overtoldinspecteur.
Kbh.

Nielsen, A. H., Pastor emer. Aal-
borg.

Nielsen, C. F., Sognepr?st. Odden.

Nielsen, O., Dr. phil., Archivar. Kbh.

Nutzhorn, Cand. theol. Askov.

Nyrop, C. Professor. Kbh.330Obel, Th.) Kj?bmand. Helsing?r.

Oldenburg, Y., Birkedommer. Kbh.

Olrik, P. C. S., Consul. Kbh.

Olufsen, A. F. O. H., Fremierlieute-
nant i Livgarden, Kmjkr. Kbh.

Paulsen, Cand. pharm., Bryggeriin-
specteur. Kbh.

Petersen, A., fhv. Skolel?rer. Kj?ge.

Petersen, Carl, Boghandlermedhj?l-
per. Slagelse.

Petersen, Henry, Dr. phil. Kbh.

Petersen, H. G., Overpostmester.
Kbh.

Petersen, T. G., Pr?st. Our?.

Petersen, Thorvald, Cand. theol.
Kbh.

Post, Knud Trolle, Godsejer. Vi-
borggaard.

Prip, Pr?st. V?rum.

Quaade, C. F. P. C, Kmjkr., Cand.
jur. Kbh.

Qvistgaard, Erh., Cand. theol. Kbh.

Randers l?rde Skoles Bibllothek.

Rantzau, Greve, Hofj?germester.
Rosenvold.

Rasmussen, O. F. C, Etatsraad,
Godsforvalter. Jetteh ?j ,

Reedtz-Thott, Kammerherre, Baron.
Gaun?.

Reitzel, Carl, Boghandler. Kbh.

Reventlow, Grevinde. Christians-
s?de.

Ribe Cathedralskole.

Richter, J. C. L., Sognepr?st. Ring-
give.

Richter, V., Overretssagf?rer. Kbh.

Rigsdagens Bogsamling. Kbh.

Rist, P. F., Capitain. Kbh.

Rosen, Kammerherre. Henriksholm.

Rosenstand, Fr., Gehejme-Etatsraad,
Cabinetssecretair. Kbh.

Rosen?rn, E. E.. Gehejme-Conferents-
raad, Kmh. Kbh.

Rosenjorn, M. H., Gehejme-Confe-
rentsraad, Kmh. Kbh.

Rosen?rn -Lehn, E., Baron, Hofj?-
germ. Hvidkilde.

Rosen?rn-Lehn, Baron, Udenrigsmini-
ster, Kmhr. Kbh.

Riitzow, T. A. N., Boghandlermed-
hj?lper. Kbh.Rerdam, G., Fuldm?gtig. Kbh.
Rerdam, H. F., Dr. phil., Sognepr?st.

Lyngby.
Scavenius, Godsejer, Cand. jur. Yoer-

gaard.
Scavenius, J. F., Kmhr., Cultusmi-

nister. Gjorslev.
Scheel, F. C. R., Greve. Rygaard.
Sohierbeoh, Y., Overretssagf?rer.

Kbh.
Schlegel, F., Gehejmeconferents-

raad. Kbh.

Schmidt, L. H., Pr?st. Kbh.

Schmidt, Yald., Professor. Kbh.

Schou, H. A., Cand. mag.. Bestyrer.
Hinnerup.

Sohulin-Zeuthen, C. J. W., Greve,
Hofj?germester. T?ll?se.

Schurmann, J. C, Dr. theol., Profes-
sor. Skaarup.

Schwenn, Rud., Overretssagf?rer.
Aarhus.

Schytte, A. Th., Kmhr., Hofj?ger-
mester. Bygholm.

Sch?ller, J?germester. Margaard.

Sch?nberg, K., Boghandler. Kbh.

Sch?tz, Brygger. Odense.

Segelcke, Th. R., Professor. Kbh.

Sehested, K., Fuldm?gtig i Inden-
rigsministeriet.

Sj?llands Stiftsbibliothek. Roskilde.
Skrike, A., Gehejmelegationsraad.
Kbh.

Smith, C. N., Provst. Kbh.
Smith, F., L?ge. Kbh.
Sommer, F. C. Y., Cand. phil. Kbh.
Sommersted, A. Y., Overkrigscom-

missair. Kbh.
Sor? Academies Bibliothek.
Stampe, H., Kmhr., Baron. Nys?.

Steinmann, General, Kmhr. Tybjerg-
gaard.

Stemann, Hofj?germesterinde. Hel-
sing?r.

Steensen-Leth, Hofj?germester. H?j-
ris.

Storck, H., Architect, Professor.
Kbh.

Str?m, G., Sognepr?st. Marslev.

Studenterforeningen. Kbh.881Suensen, Hans, Cand. polit. Kbh.
S?rensen, C. Th., Gapitain. Kbh.
S?rensen, J., Froprietair. Dalsgaard.
S?rensen, S. A., Gapitain. Kbh.
Thiele, Joh., Assistent. Kbh.
Thiset, A., Archivassistent. Kbh.
Tholle, Th. H. J., Sognepr?st. Marstal.
Thorkelin, B. F. J., Oberst. Kbh.
Thorsen, E. M., fhv. Un^erbibliothe-

car. Kbh.
Tilemann, H. Chr. G., Godsinspec-

teur. Mosager.
Tillisch, W., Stiftsdame. Kbh.
Topp, A. L., Grosserer. Kbh.
Treschow, F., Fr?ken, Lyngeb?ks-

gaard.
Tvermoes, F. E. T., Overretsproc.

Kbh.
T?nder, J. N., L?ge. Jerslev.
Udenrigsministeriet.
Ulrich, G., Directeur. Kbh.
Urne, Axel, Fuldm?gtig. Kbh.
Ussing, Algreen-, Tage, Gand. juris.

Kbh.
Wad, C., Overl?rer. Kbh.
Wad, G. L., Cand. polit. Kbh.Wad, M., Pr?st. Kors?r.

Waduffl, E. J., Procurator. Veile.

Vahl, J., Provst. N?rre Alslev.

Vahl, Joh., Underbibliothecar. Kbh.

Walleen, Alphonse, Baron. Bjerg-
bygaard.

Wandall, Bertram, Kj?bmand. Aar-
hus.

Vedel, S., Fuldm?gtig. Kbh.

Wegener, C. F., GehejmecflFrd. Kbh.

Wendt, Henrik. Kbh.

Westergaard, H., Professor v. Univ.
Kbh.

Vind, Sophus, Hofj?germester. San-
derumgaard.

Winstrup, L. A., Justitsraad, Byg-
ningsinspecteur. Kolding.

Winther, Niels, Procurator. Hj?rring.

Wittrock, H. G., Stationsforv. Hj?r-
ring.

Volquartz, J. G., Cand. phil., Han-
delscontoirist. Kbh.

Wroblewski, O., Boghandler. Kbh.

Zyphen-Adeler, G. C, Baron. Kbh.

Zyphen -Adeler, Kammerherre, Baron.
Dragsholm.II. Norske Medlemmer.

(April 1888).Aall, Nils, Brugsejer. Ulefos.

Andersen, Sev. Chr., Generalconsul.
Christiania.

Andersen, V. C. H., Overl?rer. Fre-
derikshald.

Angell, H. B., SsLgf?rer, Bergen.

Angell, Jonas, Districtsl?ge. Nedre
Stj?rdal.

Arbo, P. N., Historiemaler. Chr.

Arendals ofTentligelSkoles Bibliothek.

Arentz, N. P., Overl?rer. Trond-
hjem.

Arnesen, M., Adjunct. Ljon pr. Chr.

Aschehoug, T.' H., Professor. Chr.

Athen?uffl, Chr.

Aubert, Otto, Advocat. Chr.

Augestad, Amt, L?ge. Braudbo.Bachke, Fritz M., Kj?bmand. Trond-
hjem.

Beer, Martin, Sorenskriver. Fron.

Bendixen, B. E., Skolebestyrer. Ber-
gen.

Bergens Arbejderforening.

Bergens Museum.

Bergens oflTentlige Bibliothek.

Birkeland, M., Rigsarchivar. Chr.

Blich, W., Overcontroleur. Bergen.

Boeck, Th., Kgl. Fuldm?gtig. Chr.

Brock, A. L., Adjunct. Chr.

Brodtkorb, Enkefrue. Kj?rbo.

Br?nlund, Dispacheur. Arendal.

Buck, F. B., Kj?bmand. Trondhjem.

Budde, C. P., Livmedicus. Chr.

Bugge, J. 0.^ Skibsrheder. Mandal.332Bugge, K. L., Advocat. Chr.

Bully N. Rv Secretair. Chr.

Bu 1 1, Chr., Districtsl?ge. Evje.

Bye, Erik, Underofficier. Trondhjem.

Cammermeyer, Alb., Boghl. Chr.

Campbell, J. H. S. Bergen.

Cappelen, J. H., Contoirchef. Chr.

Christie, E. C. B., Architect. Trond-
hjem.

Collett, A., Bureauchef. Chr.

Collett, Amtmandinde. Chr.

Collett, Nicoline, Fr?ken. Chr.

Collin, Jens, Telegraphbestyrer.
Hammerfest.

Conradi, A., Fr?ken. Chr.

Daae, L., Statsraad. Chr.

Daae, L., Professor, Dr. Chr.

Dahl, L., Medicinal directeur. Chr.

Dahl I, Tellef, Bergmester. Krager?.

Dahll, L. C, fhv. Statsraad. Chr.

Dannevig, Marinecapitain. Chr.

Delgobe, Chr., Directeur. Chr.

Diesen, G. F., Lieutenant. Heddeland.

Dreyer, O. A., Forstander. Trond-
hjem.

Eriksen, A. E., Rector. Troms?.

Fay, P. J. N., Kgl. Fuldm?gtig. Chr.

Fleischer, Overtoldbetjent. Christi-
anssand.

Flood, J., Pharmaceut. Chr.

Frederiicshalds Stadsbibliothek.

Fridrichsen, J. C, Cand. Trondhjem.

Galtung, J., L?ge. Moss.

Giertsen, J. Chr., Kj?bmand. Bergen.

Gram, Antoinette, Fru. Chr.

Gram, H., Sorenskriver. Sarpsborg.

Gregersen, J., Cand. phil. Heggen.

Griiner, H. J. R., Oberstlieutenant.
Frederiksstad.

Griiner, J. Lieutenant. Chr.

Hagemann, T., Kgl. Fuldm?gtig. Chr.

Hagemann, Forstassistent. Alten.

Hald, J., Overl?ge. Chr.

Halvorsen, J. B., Redacteur. Chr.

Hansen, Chr., Skibsf?rer. Frederiks-
hald.

Hanssen, Johan, Assurance-Directeur.
Arendal.

Harboe, E., Overretssagf?rer. Hamar.

Hartmann, G., Rektor. Skien.

Heiberg, H., Godsejer. Amble.Hesselberg, F? Cand. Chr.
Holmsen, Bureauchef. Chr.
Holst, Valborg, Fr?ken. Chr.
Hopstook, J., Havnefoged. Bergen.
Hornemann, R., Justitiarius. Trond*

hjem.
Huitfeldt, G., Overretssagf. Moss.
Huitfeldt, H., Consul. Trondhjem.
Huitfeldt, L, Consul. Trondhjem.
Huitfeldt-Kaas, H. J., Archivfuldm.

Chr.
H?egh, Sofie, Frue. Porsgrund.
Johannessen, Chr. N., Kj?bm. Trond*

hjem.
Johnson, Gisle. Professor. Chr.
Kallevig, M., Consul. Arendal.
Kervel, D. van. Sognepr?st. ?rskog*
Kiel land, Axel, Cand. jur. Chr.
Kielland, G. B., Ingenieur. Frede*

rikshald.
Ki?r, Fr., Kgl. Fuldm?gtig. Chr.
Klingenberg, R., Marinecapitain. Hor-

ten.
Knagenhjelm, Cand. Chr.
KnoflT, R., Kj?bmand. Trondhjem.
Knudsen, K. O., Toldbetjent. Laurvig*
Lampe, J. F., Provst. Bamble.
Landgraf, J., Skoleinspecteur. Grim-
stad.
Lange, A. J., Boghandler. Chr.
Lassen, W., Bureauchef. Chr.
Lippe, V. d., Stadsconducteur. Bergen,
Lorange, A. L., Conservator. Bergen.
Lund, A. D., Forstmester. Hal-

vardmo.
Lund, Jacob, Adjunct. Drammen.
Lundh, Otto Gr., Archivfuldm. Chr.
Lystrup, J., Kj?bmand. Drammen.
Levvig, Chr., Lensmand. Sveen.
Michelet, Oberstlieutenant. Chr.
Moss, Politimester. Frederikshald.
Munthe, H., Ingenieurlieutenant.

Frederiksstad.
Nielsen, Yngv., Dr. phil. Chr.
Nygaard, Fr. Boghandler. Bergen.
Paus, Chr., Kjellestad ved Brevik.
Petersen-Foss, B., Frue. Arendal.
Pihl, O., Directeur. Chr.
Rasch, A. W., Cand. phil. Chr.
Rigsarchivet. Christiania.
Ring. I., Corpsl?ge. Chr.833Roosen, H., Postmester. Laurvig.

Rosenvinge, A. F., Telegraphsta-
tionsbestyrer. Korsn?s.

Rufflohr, Claus. Fronningen.

Ryph* Carl, Adjunct. Trondhjem.

Ryphj O., Professor. Chr.

Samuelsen, G., Bankkasserer. Dram-
men.

Schielderup, W., Student. Bergen.

Schi?tt, H. K., Adjunct. Chr.

Schr?der C, Sagf?rer. Arendal.

Schweigaard, C, fhv. Statsminister.
Chr.

Schweigaard, J., L?ge. Chr.

Sch?nberg, M., Professor. Chr.

Selmer, H. L., Cand. jur, Chr.

Selmer, J., Byfoged. Hammerfest.

Selskab, det norske. Chr.

Selskabet ?den gode Hensigt". Bergen.

Sibbern, V.. Capitain. V?rne Kloster.

Simonsen, P., Kj?bmand. Chr.

Sommerfeldt, H. , Krigscommissair.
Trondhjem.

Sommerschleld, J., Consul. Namsos.

Stabell, G., Cand. phil. Trondhjem.Stabeli, F. W., L?ge. Bergen.

Stang, N. A., Grosserer. Frederiks-
hald.

Storm, G., Professor. Chr.

Stub, Kr., L?ge. Krager?,

Sundt, M., Cand. mag. Chr.

Taranger, A., Archivassistent. Chr.

Thaulow, Dr. Modum.

Thomle, A., Assessor. Chr.

Thomle, E. A., Archivfuldm. Chr.*)
LThrap, D., Sognepr?st. Chr.

Thurmann, ?. G., Ingenieur. Dram-
men.

T?nsberg, C, Generalconsul. Chr.

Universitetsbibliotheket. Chr.

Wessel- Berg, A. Kongsvinger.

Videnskabers Selskab, Kgl. norske.
Trondhjem.

Winge, Axel,. Consul. Chr.

V?ringsaasen, Helge. Elverum.

Zahl, J. E., Handelsbetjent. Chr.

Zeier, Johan, Sagf?rer. Hamar.

Ziegler, R., Capitain. Veblungn?s.

?stgaard, H. R., Lensmand. Lom.

?verland, O. A., Archivassist. Chr.III. Svenske Medlemmer.Bibliotheket, d. Kgl. Stockholm.

Klingspor, C. A., Ritmester. Stock-
holm.

Ljungmann, Axel Yilh., Dr. phil.
Tj?rn.Quistgaard, A., Ligenieurlieutenant,

Hulvik.
Schlegel, Bernhard. Stockholm.
Universitetsbibliotheket i Lund.IV. Udenlandske Medlemmer.Kaas, Ivar, Baron, Budapest.Pontoppidan, H., Generalconsul. Ham-
borg.*)*) Har indbetalt 100 Kr. én Gang for Alle.334Bestyrelsen for ?Samfundet for dansk-norsk Genealogi og
Personalhistorie^ bestaar for Tiden af (de med Stjerne m?rkedeudgj?re Skriftudvalgene):

i Norske Afdeling:

Fhv. Adjunct Arnesen,
Kgl. Fuldm?gtig Boeck,
Bureauchef Collett*, Secretair,
Professor, Dr. Daae,
Archivfuldm?gtig Huitfeldt-Kaas*,

Formand,
Provst Lampe,
Oberstlieutenant i Generalstaben

Schnitler,
Archivfuldm?gtig Thomle*.i Danske Afdeling:

Archivsecretair Bricka*,

Assistent Elvins,

Biskop, Dr. Engelstoft,

Gehejmeconferentaraad, Overhof-
marskal, Kammerherre, Major
L?venskiold,

Archivar, Dr. Nielsen*,

Gehejmeconferentsraad , Kammer-
herre Rosen?rn, Formand,

Sognepr?st, Dr. R?rdam*,

Gehejmelegationsraad Skrilce,

Cand. polit. Wad, Secretair.I Samfundets Bestyrelse er ingen Forandring foregaaet i
Aaret 1888.

Samfundets Regnskab for 1887 er aflagt af dets Gommis-
sionair, Boghandler Rudolph Klein, og derefter revideret af den
norske Bestyrelse, der godkjendte det. Hvorledes de enkelte
Summer fordele sig paa Indt?gt og Udgift, vil sees af f?lgende
Oversigt:

Indt?gt:

Restancer fra forrige ?ar , . . 360 Kr. 48 ?re

Underst?ttelse fra Cultusministeriet 300 — ? —

Indskrivnings- og Medlemsbidrag, -r- Rabat til

Forhandlere 2400 — 62 —

Solgt af Tidsskriftet 52 — 31 —

Skylder Boghandler Klein d. 31. Decbr. 1887 439 — 88 —3553 Kr. 29 ?re335

Udgift:

Skylder Boghandler Klein d. 1. Jan. 1887 . . 679 Kr. 71 ?re

Forfatter- og Redacteurhonorar 914 — 82 —

Trykning, Heftning m. m 1560 — 97 —

ForskjelUge Udgifter 62 — 52 —

Retour, Restancer og Tab, som afskrives ... 74 — 27 —

Restancer, som overf?res til n?ste Aar .... 261 — ? —3553 Kr. 29 ?rePaa Samfundets Sparekasseb?ger indestaar for Tiden (De-
cember 1888) henholdsvis 79 Kr. 49 ?re og 8 Kr. 75 ?re med
paal?bne Renter (jvfr. foregaaende Bind S. 334), hvorhos be-
m?rkes, at sidstn?vnte Bel?b (Rente for Decb. Termin 1888 af
Samfmidets Indskrivningsbevis) har maattet inds?ttes paa en ny
Sparekassebog, idet Sparekasserenten er bleven nedsat og nye
Indskud som F?lge deraf ikke modtages paa de ?ldre B?ger.

Den ovfr. S. 78 omtalte Samfundet skj?nkede Gave af
1000 Kr. er indsat til Forrentning i Sparekassen for Kj?benhavn
og Omegn mider M?rket ?En Un?vnts Legat til Samfundet for
Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie \D?dsfald i Norge

1887.
Meddelt af Archivfuldm?gtig Otto Gr. Lundh.Aall, Benedicta, 77 A., 23. Februar,

Porsgrund. (Sl?gtninge).
Aamodt, Niels Claus, Toldbetjent,

42 A., 8. December, Christiania.

(Hustru; Sina A., f. T?nnesen).
Aamodt, Valborg, 1^4 A., 7. Febr.,

Hemn?s. (For?ldre: Ctto A.,

Distriktsl?ge, og Marie A., f.
- Nilsen).
Aas, Wilhelmine Bergitte, 3773 A.,

17. August, Singsaas. (Moder:

Elisabeth A., f. Skancke).
Abel, Anne Marie, f. Lidemark, 76

A., 10. Januar, Fredrik sstad.

(B?rn: P. S. A., Skibsf?rer, og

Fredrikke A.).
Andersen, Carl Johan, 3OV2 A., 4.

Juli, T?nsberg. (For?ldre: C.

Aug. A., Politimester, og Emilie

A., f. Seielstad).
Anderssen, Erik Peter Bagnvald,

Premierl?itnant, 26 A., 13 De-
cember, Christiania. (Mpder:

Pauline A., f. — ).
AngeH, Jona Valborg Throne, 19.

Februar, Tolgen Prestegaard.

(Moder: Elisabeth A., f. — ).
Anker, Carl, fhv. Fattigforstander,

53^4 A., 6. Januar, Christiania.

(Hustru: Karen A., f. — ).
Arctander, Anne Sophie, 51 A., 17.

November, Christiania. (S?ster:

Severine Torgersen, f. A.).Arotander, Lars, Kontroll?r, 65 A.,
30. Juli, Christiania. (Hustru
Og S?n: Emilie A., f. — , og
Leif A.).

Arentz, Arne Frithjof, 7^ A., 16.
Juli, Philadelphia, U. S. A. (For-
?ldre : Hans S. A. og Wilhelma
A., f. Wall?e).

Arentz, Katharina Fredrikke Hol-
berg, 74 ^-j 17. Februar, Val-
dres. (For?ldre: F. C. H. A.
og Emilie A., f. Dj?rup).

Arentz, Peder Schelderup Nissen,
Sogneprest til Skogn, 66 A.,
2. Oktbr., Skogns Prgd. (Hustru:
Thrine A., f. Hansen, og B?rn).

ArfT, Christian Nicolay, 66 A., 23.
Marts, T?nsberg. (Hustru: Hen-
riette A., f. Thomsen).

Arneberg, Fin, IV2 A., 10. Februar,
Christiania. (For?ldre : Chr.
A., Ingeni?r, og Elise A. f.
Nielsen).

Arntzen, Hanna Charlotte Augusta,
74V2 A., 19. Oktober, Fredriks-
stad. (Nev? og Niece: C. A.,
Undertoldbetjent, og Hanne A.,
f. T?nnesen).
Arntzen, Marie, 82 A., 18. Februar,
Christiania. (Nev? og Niece:
Andreas A. og Elisabeth A., f.
StiUing).
Aubert, Ludvig C?sar Martin, Dr..

1TiU?g S. 2D?dsfald i Norge.fhv. Professor! latinsk Filologi,
80 A., 14 Juni, Christiania.
(Hustru: Ida A., f. Maribo).

Baastad, Yngvar Friis, 5 U., 4. Juni,
Christiania. (For?ldre : Vilhelm
B. Og Hanna B., f. Friis).

Bache, Nicoline, f. Devold, 68 A.,
21. April, Bergen. (Mand; Joh.s
B., Toldbetjent).

Bagge, Anne, 78 A., 28. Juli, Ber-
gen. (Nev?: J. Smith).

Balchen, Elene TonetteProm, f. — ,
(Enke efter Sejlmagermester
Ludvig B.), 78V, A., 16. Au-
gust, Bergen. (D?tre: Anto-
nette B. og Pauline Luth, f. B.).

Balchen, Elisabeth Smith, f. Johnsen,
(Enke efter Skibsf?rer Jens
6. B.), 56 A., 15. April, Bergen.
(B?rn: Daniel S. B., Hans C.
B. og Ludviska B.).

Balchen, Kaare, 6V2 A., 19. Januar,
Christiania. (For?ldre: Lauritz
B. og Pauline B., f. Balchen).

Balchen, Peder From, Ligeni?r, 51 7?
A., 21. April, London. (Moder:
Elene T. B., Bergen).

Balke, Peder, Landskabsmaler, 82V4
A., 15. Februar, Christiania.
(Hustru: Karen B., f. Erichsen).

Bang, Gurine, 247^ A., 13. Novem-
ber, Throndhjem. (For?ldre: J.
6. B. og Bergithe B., f. — ).

Barfoed, Friderich Nicolai, 70 A.,
28. Februar, Amsterdam. (B?rn).

Ba8berg, Anne Petronelle, f. Falch,
56 A., 12. April, Gilhus pr.
Drammen. (D?tre: Anna B. og
Charlotte B.).

Ba8berg, Petronelle Magdalene, f.
Knap, (Enke efter Toldbetjent
Frederik B.), 77 A., 26. Decem-
ber, Christiania. (S?nner: An-
ton B. og Frederik B.).

Bauck, Christiane Augusta, f. Han-
sen, 81 A., 19. Marts, Thrond-
hjem. (B?rn).

Bech, Olga, f. Finne, 40 A., 21. Juli,
Fredriksstad. (Mand: Axel B..
Overretssagf?rer, og 6 B?rn).

Beichnann, Nils Mons, 10 A., 8. De-cember, Christiania. (Moder:
Mathilde B., f. D?sen),

Beilegaard, Magne Andreas, 17$ A.,
81. Juli, Krager?. (For?ldre:
Jakob B. ogAletteB., f. Hopp).

Bejer, Adolph Otto, 60 A., 18. No-
vember, Christianssund. (Hus-
tru: Mina B., f. Werring).

Bendixeen, Josefine, f. Clausen, 627?
A., 18. August, Christiania. (B?rn :
Einar B., Elisa B. og Sofie Va-
leur, f. B.).

Benneche, Claudine Fredrikke, f.
Rasmussen, f. 15. Juli 1856, 19.
Maj, Enebak. (Mand: Chr. B.,
L?ge, og B?rn).

Benneche, Valborg Marie, 674 M.,
15. Juli, Christianssand. (For-
?ldre: G. A. B., Skibsf?rer, og
Valborg B., f. Boysen).

Bentzen, Elisabeth Sophie, 78 A.,
11. April, Strandebarm. (Svo-
ger: Casper Kahrs).

Bentzen, Johan Fredrik, 78 A., 14.
Juni, Christiania. (Broder : H.
H. B.).

Bentzen, Lars Herman Bernhard,
Kaptein ved norske J?gerkorps,
58 A., 24. November, Christia-
nia. (Hustru: Josefine B., f. — ).

Berbom, Ingeborg Fredrikke, f.
Broch, (Enke efter Sorenskriver
i Nordre Jarlsberg Jens Ma-
thias B.), 927, A., 26. Februar.
(B?rn).

Berg, Amoldus Schytte, Distrikts-
l?ge i Strinden, 7574 A., 11.
November, Throndhjem. (Hus-
tru og S?n: Anne Dorothea
B. og Arthur B.).

Berg, Carl Henrik, Bogholder i
Enkekassen, 66 A., 28. Decem-
ber, Lille Borgen i Vestre ?ker.
(Hustru: Andrea B., f. Udn?s,
og B?rn).

Berg, Rolf Iversen, Styrmand, 24
A., Januar ved Forlis paa He-
brideme. (For?ldre: O.LB., Tele-
grafbestyrer, og Fredrikke B.,
f. Geelmuyden, Lervik pr. Stord-
?en).D?dsfald i Norge.Till?g S. 3Berg, Wilhelm Oluf, Handelsmand,
28. December, Trondhjem. (Hus-
tru: Magdalene B., f. Neu-
mann).

Bergh, Carl Johan Irgens, L?ge,
67 A., 23. Juni, Drammen. (Hus-
tru: Julie B., f. Halling).

Berner, J?rgine, f. Smith, 797* A.,
28. Oktober, Christiania. (Mand :
J?rgen H. B.).

Berner, Nikolai Castus, fhv. Sogne-
prest, 75 V2 A., 12. November,
Christiania. (Hustru : Hanna B.,
f. Normann, og B?rn).

Berner, Peter Nicolay, GVe A., 12.
April, Christiania. (For?ldre :
Hj. B., Byl?ge, og Susanne B.,
f. Petersen).

Bertol, Louis, Grubeingeni?r, 57 A.,
24, November, Solvangen pr.
B?kkelaget v. Christiania.

Bessesen, Bernt Tobias, fhv. Provst
og Sognepre st til Kvinhered, 85
A., 18. Oktbr., Kvinhered. (B?rn).

Bi?rn, Niels Andreas, fhv. Sogne-
prest, f. 25. December 1807,
14. August, Christiania. (Hus-
tru: Amalie B., f. Bekkevold).

Bi?rn, Thorvald Heyerdahl, 31 A.,
24. Januar, Christiania. (Fader : C.
L. B., Bogbinder).

BJerke, Thore, Fabrikejer, 727^ A.,
2. September, Sten i Ringsaker.
(B?rn og Svigerb?rn).

BJ?rnstrup, Johan Peter Mamrits,
Exam. pharm., 28 Juli, Kra-
ger?. (Broder: A. C. B., Apo-
theker).

Blehr, Christine, f. Holm, 73 A., 18.
Juli, Christiania. (B?rn: Tho-
mas B., Sophus B., Michaeline
B. og Petra B.).

Blioh, Juliane Marie, 647? A., 13.
Juni, Christiania. (Broder: J.
B.).

Blom, Christoffer C, 66 A., 29.
September, Hamburg. (Hustru
Og B?rn: Fredrikke B., f.
Schreiner, S?ren M. B. og Jo-
hanna B.).

Blytt, Ambrosia Mathilde, 41 A.,25. Oktober, Christiania. (Mo-
der, S?skende og Svigerinde:
Ambrosia B., f. Henriksen, Axel
B., Professor, Vilhelmine B. og
Valborg B., f. Wingaard).

Boeck, Frantz August, fhv. Kj?b-
mand, 81 A., 27. November,
Christiania. (Sl?gtninge).

Boisen, Meta, f. Grundtvig, 23. Au-
gust, Grefsen Bad. (B?rn: Ha-
rald B. og Elisabeth B.).

Bolstad, Elisabeth Svanhjelm, f.
Kahrs, 68 A., 27. Marts, Bergen.
(S?n: Siegfrid B.).

Borch, Arthur Christian Oscar, 19
A., 4. April, Christiania. (Fa-
der: B. E. B., Kontorchef).

Borch, Inga Amalie, f. Frogner, 26
A., 22. Februar, Vestre B?rum.
(Mand: Harald B.).

Borchgrevink, Nette Johanne Regine,
f. Moltzau, 70 A., 30 September,
Hervin pr. Ottestad. (B?rn og
Svigerdatter: Thomas B., Bar-
bra B. og Erikka B., f. ?st-
gaard).

Borgen, Anna Amalie, f. — , 3272
A., 10. Marts, Saltdalens Preste-
gaard. (Mand: Zeph. B., Sogne-
prest, og 2 gjenl. af 5 B?rn).

Borgen, Magdalena Hartvike, f. The-
sen, 52 A., 6. September, Chri-
stiania. (Mand : Hans B. og
B?rn, Sund i Lofoten).

Borrelly, Dagny, 18 A., 5. April,
Dranmien. (For?ldre: J. B. og
Marie B., f. Ihlen).

Brandtz?g, Ida Sophie, f. Bruland,
2372 A., 23. April, Appelv?r.
(Mand: Nils B.).

Brath, David, Bankkasserer, 63 A.,
8. August, Horten. (Hustru:
J?rgine D. B., f. Holst).

Braun, Thorleif Schjelderup, Tobaks-
fabrikant, 62 A., 5. Juni, Char-
lottenlund V. Kj?benhavn. (Hus-
tru: Margrethe B., f. J?rgen-
sen, B?rn og Svigerdatter).

Bredal, Alette Elisabeth, f. Schwartz.
68 A., 1. April, Fageraas pr.
Bergen. (Mand: HansL. B.).

1*Till?g S. 4D?dsfald i Norge.Bredal, Johanne Margrethe, 67 A.,

16. Februar, Christiania. (S?-
stre, Bergen).

Bredesen, Ole, Gaardbruger, fhv.
Storthingsrepr?sentant, 56 A.,
14. August, Hank? Bad. (Hus-
tru ; Lina B., f. Bredesen, Opset
i Grue).

Brenmehl, Davidia, f. Dietrichs, 62
A., 3. Maj, Drammen. (D?tre
og Svigers?n: Anna B., Davidia
B., Hildur Bass?e, f. B., og
Kristian Bass?e, Adjunkt).

Brinchmann, Anna Jakobine Karo-
line, f. Hansen, 36 A., 28.
Marts, Bergen. (Mand: O. B.,
Samlagsforstander, og B?rn).

Bredtkorb, Jens Christian Johannes,
fhv. Sogneprest til Hitteren,
83% A., 28. Oktober, Thrond-
hjem. (Hustru: Oline M. B.,
f. Parelius).

Bredtkorb, Ludvig Andreas Krogh,
27^ A., 23. Marts, T?nset. (For-
?ldre: J. B., Ingeni?r, og Emma
B., f. Krogh).

Braland, Oluf, Stud. philos., I8V2 A.,
22. Juni, Kongsberg. (Herv?-
rende Familie).

Brun, Christopher, Kj?bmand, 70
A., 16. August, Bergen. (Hustru:
Hanna B., f. Heiberg).

Brun, Harald Theodor, F?rer af
Dampskibet ?Defrance", 42 A.,

17. Januar, ved Forlis paa
Keise fra Liverpool til Blyth.
(Hustru: Sine B., f. — ).

Brun, Herman Andreas, Bager, 54
A., 14. November, Christiania.
(Thea B., f. Ulriksen, og Jacob
E. B.).

Brun, Johanne Marie, f. Widing,
76V8 A., 13. December, Chri-
stiania. (Mand: SvenB., Sogne-
prest).

Brunsgaard, Emil Nicolay, Grosserer,
47 A., 19. Oktober, Moss. (B?rn).

Bruu, Berthe Johanne, f. Bomhoff,
87V2 A., 27. Marts, T?nsberg.
(S?n: Joh. B.).Bruun, Augusta Kristine, f. Conradi,
79 A., 5. Februar, T?nsberg.
(Efterladte).

Bruun, Inger, f. Gr?nvold, 5. De-
cember, Christiania. (Mand: Lo-
rentz B.).

Bruun, Lorentz Angell, bb^/., A., 4.
Marts, Krager?. (Hustru: Lina
B., f. — ).

Braun, Petter Gunerius, Handels-
mand, 60 A., 15. September,
Throndhjem. (Hustru: Karen
B., f. Krogstad).

Brynildsen, Karen Sofie, f. Heyer-
dahl, 87 A., 18. Oktober, N?s i
H?land. (S?n: Clu*istian B.).

Buch, Anna Magdalene Elisabeth
Leontine, f. Mechlenburg (Enke
efter Grav?r A. W. B.), 73 A.,
13. Oktober, Christiania. (Dat-
ter og Svigers?n: Leontine W.
Bugge, f. B., og K. L. Bugge,
Advokat).

Bugge, Anton, Fuldm?gtig, 69 A.,
10. April, Christiania. (Princi-
pal: N, O. Young, Aas i Hake-
dalen).

Bugge, Fredrikke Sophie, 8 U., 18.
Juni, Laurvik. (For?ldre: Fritz
B., Skibsf?rer, og Laura B.).

Bugge, George Richard, 21 A., 19.
Juni, Dr?bak. (Moder: Olivia
B., f. Bay).

Bugge, Ingeborg Kathrine, 92V2 A.,
19. Februar, Bergen. (Familie).

Bukler, Thorvald Michael, 61 A., 1.
December, Skullerud. (S?skendo
og Svigerinde: H. A. B., O. M.
B., Anna B. og Hanna B., f.
Peersen).

Bull, Anders Paludan, 137-2 A., 3.
November, Christiania. (For?l-
dre: G. B., kst. Byretsassessor,
og Cathrine B., f. Paludan).

Bull, Sophie Dorothea Henriette, f.
Penschau, 18. Januar, Teglha-
ven pr. T?nsberg. (Mand: Mar-
cus B.).

Burchardt, Barbara, f. Ring, 98^, ^
A., 2. Juli, Christiania. (B?rn :
D. B. B. og D. S. Maller, fe B.).D?dsfald i Norge.TiU?g S. 5Busch, David Millenthon, Steward;
22 A., 17. Januar^ ved Damp-
skibet ?Defrances" Forlis paa
Beise fra Liverpool til Blyth.
(For?ldre: Johan B. og Martha
B., f. — ).

Biihring, Marie, f. — , 18. August,
Grilstad. (S?nnedatter: Emilie
Jenssen, f. B.).

Biihring, Ole Herman, 19. December,
San Francisco, U. S. A. (S?ster :
Anna Lie, f. B., Odn?s i Land).

B?gh, Ole, 307^2 A., 14. April, Hai-
peng. (For?ldre: V. B., Stifts-
arkivar, og Jensine B., f. Hille,
Throndhjem).

Carlsen, Carl Marcus Pl?en, Agent,
48 A., 20. Marts, Christiania.
(Moder: Maren C, f. Pl?en).

Caspersen, Ludvig Kr. Daa, Vs A.,
30. Oktober, Namsos. (For?l-
dre: Ove C, Sygehusl?ge, og
Louise C, f. Daa).

Castberg, Gerhard Geelmuyden, 28-
December, Bergen. (S?n: Theo-
dor C).

Castberg, Michael Fleischer, 74 A.,
27. August, Bergen. (Hustru:
Nicoline C, f. Rohleder).

Cathala, Tycho Wilhelm, Bogholder,

43 A., 16. Marts, Christiania.
(Moder: Doris C, f. Tofft, Kj?-
benhavn).

Chalmer, Edith, 12 A., 20. Novem-
ber, Dr?bak, og Sidney Herbert,
9'74 A., 14. Maj, Christiania.
(Moder: Augusta C, f. Ohlsen).

Chalmer, Thomas Beteler, Agent,

44 A., 3. Maj, Christiania.
(Hustru: Augusta C, f. Ohl-
sen).

Christensen, Christine Antoinette,
f. Forseth, 38 A., 5. Juli, Dovre
Prestegaard. (Mand: J. Arnt
C).

Christensen, Fredrikke Christiane
Bernhoft, 20 A., 7. September,
Husby i N?sne. (For?ldre : An-
ders C. og Hanna C, f. Coldevin).

Christian, Elisabeth Antonie, f.Scheel, 82 A., 21. Maj, Brevik.
(B?rn).

Christie, Hans Adolf, 73 A., 11. Maj,
Christianssund. (Hustru: Louise
C, f. Storm, og B?rn).

Christie, Marie Adamine, 25V2 A.,
12. Oktober, Christianssund.
(For?ldre: W. W. C. og Doro-
thea C, f. Lund).

Clemetson, Ulf, 1 A., 23. April, Ler-
sund. (Moder: Maren C, f.
Sissener).

Coch, Severin Andreas Heyerdahl,
Vs A., 2. August, Brevik. (For-
?ldre: Oluf M. C. og Kitty C,
f. Heyerdahl).

Collin, Anna Christine, f.^Gaarder,
79 A., 11. Juni, Throndhjem.
(B?rn).

Conradi, Per, V^^ A., 10^ August,
Christiania. (For?ldre: Hjal-
mar C, Ingeni?r, og Karen C,
f. Vogt).

Conradi, Thrine, 43 A., 4. Marts,
Birid Prestegaard. (S?ster og
Svoger: Sofie Petersen, f. C,
og Lauritz Petersen, Sogneprest).

Daae, Anders, fhv. Lispekt?r ved
Throndhjems Realskole, 7274
A., 20. September, Throndhjem.
(S?n: Robert D.).

Daae, Anders, Landhandler, 65 A.,
23. August, Sveen i S?ndfjord.
(S?skende, Bergen).

Daae, August, 9 A., 13. Juni, Chri-
stiania. (Bedstefor?ldre : L.
Segelcke og C. S., f. Bonnevie).

Daae, Oluffa, f. Caimeyer, 70 A., 19.
Juli, Christiania. (D?tre og
Svigers?n: Kristofa D., Drude
D., Sara Ohlsen, f. D., og C.
Ohlsen, Ingeni?r).

Dahl, Chr., M?gler, 51 A., 18. Juni,
Christiania. (Hustru : Johnette
D., f. Gulbrandsen).

Dahl, Gustav Adolf, Literat, 33 A.,
19. August, England.

Dahl, Karen Margrethe, f. Beckmann,
52 A., 15. Marts, Slettere Fyr-
station. (Mand : H. O. D.).

Dahl, Margrethe, 25. Juni, Thrond-Till?g S. 6D?dsfald i Norge.hjem. (S?stre: Sophie D. og
Katharine D.).

Dahl, Sanna Albertine, f. Waleur,
64 A., 18. December, Ofstad i
B?rsen. (B?rn).

Danohertsen, Beate Olrik, 58 A., 31.
Oktober, Christiania. (S?skende :
J. C. D., D. M. D. Og Catharine
Steen, f. D.).

Danielson, Kaja Marie Jacobine, f.
Lem, gift Vj^ A., 9. December,
Sogndal i Sogn. (Mand: D.
D.),

Dedekam, Rikka, f. Holby, 52 A.,
14. Maj, Mandal. (Mand: A.
D.).

De88en, Jonas Severin, fhv. Oberst-
l?itnant, 72 A., 19. April, Chri-
stiania. (B?rn).

Diesen, Jonas Edvard, Kommand?r-
kaptein, 73V2 A., 7. Oktober,
Christiania. (Hustru: Nancy D.,
f. Heiss).

Dietrichs, Ragna, 8. Februar, An-
tananarivo paa Madagaskar.
(Moder: Elise D., f. Heyerdahl,
Christiania).

Dietrichson, Harald, fhv. Postmester
i Skien, 73 A., 14. April, Pors-
grund. (S?dskende, Porsgrund
og Christiania).

Dilling, Lars, Forfatter, 40 A., 16.
December, Berlin.

DprfT, Margrethe, f, — , 65 A., 5.
December, Christiania. (Datter
og Svigers?n: Dina Conradi, f.
D., og P. A. Conradi, Overrets-
sagf?rer).

Dorph, G. F., Stationsmester, 23.
November, Eidsvold. (Hustru
og B?rn).

Drejer, Theodora, f. CoUett, (Enke
efter Propriet?r Carl D. til
Glostrup), 24. Marts, Kj?ben-
havn. (B?rn: Salomon D. og
Anna D.).

Due, Alethe, f. Sibbern, Overhof-
mesterinde, (Enke efter Stats-
minister D.), 75 A., 7. Maj,
Christiania. (B?rn og Sviger-
datter: Wilhelm D., PaulinePeyron, f. D., Katinka Peyron,
f. D., Og Amelie D., f. Peyron).

Due, Marie Kirstine, f. Hall, 78 A.,
19. Oktober, Throndhjem. (Mand :
Chr. D., Indrulleringschef, og
B?rn).

Dunker, Edle Jasine Theodore, f.
Grundt, (Enke efter Regjerings-
advokat D.), 76 A., 14. Decem-
ber, Christiania. (B?rn: Bern-
hard D., Sophie Stabell, f. D.,
og Mathilde Schj?tt, f. D.).

Dybwad, Frithjof Christian Emil,
Agent, 38 A., 9. Maj, Gaustad
Sindssygeasyl. (Hustru: Karine
D., f. Evensen, Christiania).

D?derlein, Eremine Adele, 59 A., 20.

August, Christiania. (S?skende).
D?rpelkus, Carl Rudolf, Kj?bmand,

51 A., 9. Januar, Christiania.

(Kompagnon: Fr. Kunneke).

D?scher, Herman, Oberstl?itnant, f.
1825, 15. Februar, Bergen. (Dat-
ter og Svigers?n: Elise Schj?tt,
f. D., og Ingolf Schj?tt).

D?scher, Jacob Kr?epelin, V2 A.,
29. November, Bergen. (For?l-
dre: Knud D., Premierl?itnant,
og Minna D., f. Kr?epelien).

DeBOher, Karen Marie, f. Meyer, 31
A., 30. Marts. Christiania.
(Mand: A. D., Bureauchef).

Ebbeeen, J?rgen Tandberg, fhv.

Korpsl?ge og Badel?ge, 74 A.,

16. Juli, Sandefjord. (Hustru:

Henriette E., f. Frisak).
Eberhardt, Christopher Nordby, 78

A., 5. December, Fredriksv?m.

(B?rn og Svigers?n: Oluf E.,

Marie Houen, f. E., og Nils

Houen).
Eckell, J. A., 26. December, Laur-

vik. (Hustru: Charlotte E., f.

Schouw, og B?rn).
EckhofT, Nilsine, f. Omsted, (Enke

efter Oberstl?itnant E.), 80 A.,23.

December, Christiania. (B?rn).
Eger, Johannes, Rentenist, 76 A., 4.

Maj, Gran, Hadeland. (Hustru:

Antonette E., f. Bergh).D?dsfald i Norge.Till?g S. 7EgidiuS; Karen Magdalene^ f. Thome,
84 A., 7. April, Sten, Ringerike.
(B?rn).

EJde, Cecilie Caroline, f. Heuch, 31
A., (gift 77, A.), 25. Januar,
V?rdals?reu. (Mand: S. E.).

Eilertsen, Niels Rey em, Overrets-
sagf?rer, 69 A., 25. Marts,
Haugesund. (Hustru: Marga-
rethe E., f. Schram, Bergen).

Ellefsen, Emilie, 13 A., 11. Jimi,
Holden Prestegaard. (For?ldre:
E. E. og Michailowna E., f.
Dons).

Engelschijen, Anna Maria Juul, f.
?stvold, 44 A., 24 Maj, Tors-
haug i Nordre Aurdal. (Mand:
Tv. E.)

Enger, Peter Blix Gill, Gaardbruger,
49 A., 24. Januar, Christiania.
(B?rn).

Engh, Ole, I5V2 A., 31. Juli, ved
Drukning i Ogneelven. (Moder:
Johanna E., f. Abel, Stavanger).

Erbe, Just Henr., Bogholder, 55 A.,
17. Juli, Throndhjem. (B?rn).

Eriksen, Christiane, f. Manskow, 76
A., 3. Februar, Christiania.
(S?stre: Regine Christensen, f.
Manskow, Karen Hansen, f.
M., og Lena Myhrvold, f. M).

Eveneen, Albertine Emilie, f. Killen-
gren, 44 A., 22. August, Thrond-
hjem. (Mand: O. E.).

Fabritius, Wilhelm Christian, Bog-
trykker, 72 A., 3. November,
Borgen i Vestre ?ker. (Hustru:
Kaja F., f. Aars).

Faloh, Emilie, f, — , fhv. Matrone
ved Gaustad Asyl, 66 A., 21.
Marts, Christiania. (D?tre :
Martine F. og Magda Gude,
f. F.).

Faloh, Jens, 64 A., 14. September,
Bergen. (Hustru: Ingrid F.).

Faloh, Johannes, Lensmand, 50 A.,
3. Maj, Os, S?ndre Odalen.
(Hustru: Willa F., f. Smith, og
B?rn).

Faloh, Thalie, f. Staffeldt, 77 A.,
19. Februar, Christiania. (B?rn).Falck, Thora, f. Grundt, 28 A., 16.

Februar, Vidarshof. (Mand: A.

Muus F., Overretssagf?rer).
Falkenberg, Betzy, 46 A., 16. April,

Laurvik. (Moder: Johanne F.,

f. -).
Falkenberg, Johan Christian, Lods^

oldermand, 73 A., 5. Juni, Dr?-

bak. (Hustru: Marie F., f.

H?yer, og B?rn).
Falkenberg, Marie Elisabeth, f. H?yer,

61 A., 13. Juni, Dr?bak. (B?rn).
Falsen, Jens Kaasb?l, 13. Juni, Chri-
stiania. (Moder: Lina F., f. Lyng,

Throndhjem).
Farup, Emil, 66 A., 8. December,

Holmestrand. (Hustru: Laura

F., f. H?yer).

Fasner, Jens, fhv. Kirketjener, 85
A., 14. Marts, Bergen. (S?n og
Svigerdatter: Just F. og Dina
F., f. Hagelsteen).

Fasting, Christian Fredrik, fhv. Krigs-
kommiss?r, tidligere StorthingB-
repr?sentant for N. Bergenhos
Amt, 87 A., 16. Februar, Vik i
Sogn. (Th.F., Overretssagf?rer).

Faye, Maren Johanne, 25 A., 18.
November, Drammen. (Fader:
H. W. F.).

Feilberg, Elise Fredrikke, 18. Jap
nuar. Porsgrund. (Mormoder:
Rikka Limd).

Finckenhagen, Dorthea, f. — , 24 A.,
29. April, Christiania. (Mand:
Bernt F., Postassistent).

Finckenhagen, Elisabeth Petronelle,
Bestyrerinde af Dronning Loui-
ses Asyl, 67 A., 1. Januar,
Christiania. (S?skende).

Finstad, Gudrun Elise, 3% A., 20.
Januar, Christiania. (For?ldre:
C. F., Cand. juris, og Marie
F., f. -).

Fleisoher, Barbra, 9. December^
H?nefos. (Niecer: Julie Fal-
sen og Thora Falsen, Chri-
stiania).

Flindt, Thora, 86 A., 13. Januar,
Bergen. (S?ster og Svoger:TiU?g S. 8D?dsfald i Norge.Karen Ellerhusen, f. F., og F.
H. Ellerhusen).
FlOCk, Gert Ludvig Wilhelm, kgl.
Fuldm?gtig, 67 A., 8. Septem-
ber, Christiania. (Hustru : Sophie
F., f. Ingier, og B?rn).

Flor, Jens Ludvig Paul, Toldin-
spekt?r, tidligere Storthings-
repr?sentant for Christianssund,
60 A., 7. April, Tlirondhjem.
(Hustru: Hanna F., f. Baars).

Folkman, Elise Sofie Hedvig, f.
Keiersen. 80 A., (gift i 56 A.),
15. Februar, Porsgrund. (Mand;
Arnt F.).

Foltmar, Wilhelmine Elisabeth, f.
Rode, 5. Juni, Langset. (Mand:
Ludvig F.).

Fossum, Anne Cathrine, f. Hansen,
(Enke efter Bureauchef Chri-
stian F.), 81 V2 A., 10. Februar,
Christiania. (B ?rn) .

F088um, Sverre, 8V2 A., 6. August,
Christiania. (For?ldre: J. B.
F., Kontorist, og Fredrikke F.,
f. Sommerfeldt).

Fougner, Ellert Simon, 88 A., 2.
Februar, Drammen. (B?rn).

Frey, Ingvald, 28. Oktober, Brook-
lyn, New- York. (Stedmoder og
S?ster: Laura F. og Caroline
Petersen, f. F.)

Frey, Michael, 68V2 A., 27. Oktober,
Christiania. (Hustru: Laura
F., f. Hansen).

Frick, Hans, fhv. Forvalter, 79 A.,
28. Februar, H?ienhal pr. Moss.
(Hustru: UrsuUa F., f. Gude).

Fries, Henrik, fhv. Kommand?r i
Marinen, 81 72 A., 21. November,
Christiania. (Hustru: Nathalia
F., f. Gl?erfelt).

Friis, Johanne Sofie Christine, 62
A., 31 Maj, ?stre Thoten. (S?-
ster: Mathilde Raabe, f. F.).

Friis, Sofie Marie, 85 A., 10. Okto-
ber, Christiania. (S?ster: Pou-
line Rosenvinge, f. F.).

Fritzner, Wilhelm Storm, Proprie-
t?r, 64 A., 2. Juni, Christiania.(S?ster: Hedevig Dietrichson,
f. F.).

Frost, Anton, l*Vi2 A., 13. Januar,
og Ragnhild Wilhelmine, 6 A.,
7. Maj, Askim Station. (For-
?ldre: J. F. Stationsmester, og
Pauline F., f. Printz).

Fr?chen, Oluf, fhv. Skibsf?rer, 50
A., 11. Januar, Bergen. (Hus-
tru: Abigael F., f. Gjerding).

Fr?lich, Christian S?rensen, Maskiu-
l?rling, 16 V2 A., 23. Marts, ved
Hvalfangeren ?Vard?hus's" For-
lis ved Furubaaeme. (For?ldre :
Harald F., Ingeni?r, og Jonine
F., f. S?rensen, Liadalenpr. Chri-
stiania).

Fiirst, Agnete Louise, 67 A., 10.
November, Arendal. (Hans
EUefsen Dedekam).

Gaarder, Louis, Cand. philol., 46 A.,
22. December, Bachmut i Rus-
land. (Hustru: Mathilde G., f.
Boye).

Qaarder, Nils, Prokurator, 88 A., 17.

Oktober, Bjerke pr. Fregner St.

(Efterladte).
Gal lus, Emilie Marie, f. Jordan, 70

A., 15. Oktober, Christiania.

(Mand : M. G., Instrumentmager).

Galtung, Erling, 87^ A., 3. Juli,
Tlirondhjem. (For?ldre: O. U.
G., Artillerikaptein, og Henriette
G., f. Hartmann).

Galtung, H., Lensmand, 63 A., 27.
November, Jondal i Hard^mger.

Gedde, Hansine Theodora Fredrikke
Elisabeth, f. Dahl, (Enke efter
Sogneperst til Froland Fr. G.),
66 A., 30. Juli, Christiania.
(S?skende).

Geelmuyden, Jacob von der Lippe,

Kj?bmand, 44 A., September,

Bergen.
Gerrard, Ole, Kj?bmand, 81 V2 A., 1.

September,Christianssand.(B?rn

og Svigerb?rn).
GJessing, Else Karine, f. — , 85 A..

30. Juni, Braur i Ramn?s.

(B?rn).D?dsfald i Norge.Till?g S. 9Gleditsch, Ellen Dorothea, 4. Maj,
Volden. (Moder: Johanne G.,
f. Gran).

Gl?ersen, Nicoline Kirstine, f. Fin-
ckenhagen, 54 A., 14. Januar,
Christiania. (Mand: Jens G.,
Ingeni?r).

Godager, C. E. G., Toldbetjent, 49 A.,
27. Juni, Sarpsborg. (Hustru:
Thalie G., f. Brest).

Gotaas, Charlotte Amalie, 72 A., 17.
Januar, Mandal. (S?skende,
Christiania).

Gottwaldt, Carl Christian Henrik,
Kommand?rkaptein, 75 A., 20.
August, Christiania. (S?ster og
Svoger: Hanna N?rup, f. G., og
H. J. N?rup).

Graah, David, Grosserer, 84 A., 4.
Februar, Christiania. (S?skende:
Knud G. og Betzy Young, f. G.).

Gran, Helga Anna Cathinca, f.
Bj?rnsen, 46 A., 17. November,
Christiania. (Mand: Herm. G.,
kgl. Fuldm?gtig, og B?rn).

Gran, Otto Harald, 6V2 A., 13. Ja-
nuar, Throndhjem. (For?ldre:
L. G. og Othilie Marie G., f. — ).

Greve, Elisabeth Kristine, f. Paasche,
47 V2 A., 26. Oktober. (S?nner : Jo-
han G. og Mens G.).

Grieg, John, Konsul, 68 A., 4. Sep-
tember, Bergen. (Hustru: Ca-
milla G., f. Lous).

Grove, Andreas Christian Gotthilf,
(f?dt i Kj?benhavn), 6372 A.,
9. Juli, Cardiff. (Hustru: Ot-
telia G., f. — ).

Grundt, Nina, 174 A., 11. Januar,
Christiania. (For?ldre : Hans
G., Cand. juris, og Nina G., f.
Fr?lich).

Griiner, Hans Fredrik, Ritmester, 58 A.,
11. Januar, Christiania. (Hustru:
Charlotte G., f. Iversen).

Gr?ndahl, Niels Christian, Handels-
betjent, 21 A., 9. November,
Christiania. (Farmoder : Bir-
gitte G., f. — ).

Gr?nn, Elsebeth Cathrine Hellewath,
f. — , 77 A., 4. December, Chri-stiania. (H. A. G. og Nicoline
G., f. G.).

Gr?nn, Sofie, f. Kruge, 63 A., 14. De-
cember, Fredriksv?rn. (B?rn).

Gr?nneberg, Josefine, f. Westergaard,
4. Februar, Horten. (B?rn og
Svigerb?rn: Niels G., Lars G.,
Marie Henrichsen, f. G., Laura
G., f. Larsen, og Mina G., f.
Larsen).

Gr?ntoft, K. C, Boghandler, 76 A.,
25. August, Christianssand. (Hus-
tru: Martha G., f. Wold).

Gude, Fredrik Julius Bech, Distrikts-
l?ge, 55 A., 8. December, Kongs-
vinger. (Hustru: C. G., f. Ing-
stad).

Gude, Julius Emil, fhv. Sogneprest
til R?denes, 817^ A., 16. No-
vember, Aas. (Datter og Sviger-
s?n: Elise Landmark, f. G., og
Theodor Landmark).

Gulbranson, Emilie Augusta, 77 A.,
6. September, Christiania. (Svo-
ger: J. Meinich).

Hagelsteen, Christian, Rentenist, 48
A., 23. August, Bergen. (Hus-
tru: Gina H., f. Hveding).

Hagemann, Petter Theodor, Agent,
59 A., 14. December, Christia-
nia. (Hustru: Bernhardine H.,
f. Fischer).

Hagen, Anna, 3172 A-? 21. Septem-
ber, Throndhjem. (Moder: Chri-
stiane H., f. Mus?us).

Hall, Kaja, f. Poppe, 81 A., 9. Maj,
— . (B?rn).

Hals, Johannes Frederik, 24 V? A.,
24. Maj, Lillehammer. (For?l-
dre: S. H., Overl?rer, og Helene
H., f. Mathiesen).

Hals, Ole Halvor, 13 A., 20. August,
Asker. (For?ldre: Olaf N. H.,
Bureauchef, og Emilie H., f.
Sandberg).

Hamborg, Hans Hendrik, Rentenist,
90 A., 20. Maj, Hamborg-Str?m
pr. Drammen. (Emilie Bruun).

Hamilton, Theodor Julius, Lodsolder-
mand, 66 A., 18. Januar, Fred-
rikskald. (Datter: Elise H.).Till?g S. 10D?dsfald i Norge.Hammer, Christen Segelcke, 48 Vs A.,
5. November, Malvig pr. Thrond-
hjem. (Hustru: Sophie H., f.
Andersen).

Hanche, Jenny, 9 A., 12. Oktober,
Christiania. (Fo!r?ldre: A. M.
H., Sangl?rer, og Andrea H.,

f. -).

Hanche, Martha Konstance, 11 D.,
23. Februar, Christiania. (For-
?ldre: Julius H. og Isa H., f.
Gunnufsen).

Hansen, Bernt Fredrik, fhv. Provst
og Sogneprest, 78 A., 25. Maj,
Birid. (Datter: Sofie Str?m, f.
H.).

Hansen, Emil Lange, éVs A., 23.
Januar, Stavanger. (For?ldre:
Frederik H. og Christiane H.,
f. Lange).

Hansen, Frances Ellen, f. Durban,
40 A., 2. December, Christiania.
(Mand*: H. Peter H., Grosserer,
og 9 B?rn).

Hansen, Karoline Mathilde, f. Lyng-
aas, 80 A., 19. April, T?nsberg.
(B?rn: Gustav Conrad H., F.
J. H. og Cathrine A. Tschudi,
f. H.).

Hansen, Kristofer, Cand. philos., 39
A., 30. September, Christiania.
(Hustru: Lina H., f. Holland).

Hansen, Olaf, Cand. philos., 397* A,,

21. Februar, Christiania. (Mo-
der: Sofie H., f. Sommer).

Hansen, Sofie Beata, f. Sten, 60 A.,
20. Maj, Birid. (Datter: Sofie
Str?m, f. H.).

Hansteen, Alfred, Cand. juris, 35 A.

22. September, Christiania. (S?-
skende: NilsH., AdolfineH. og
Marie H.).

Hansteen, Augusta Cathrine, 68 A.,
27. Februar, Christiania. (S?-
skende).

Hansteen, Wilhelm, 177^ A., 26. Maj,
Voss Prestegaard. (For?ldre :
W. H. og Nora H., f. Conradi).

Harmens, Georg, Kj?bmand, 76 A.,

23. Juni, Bergen. (Hustru : Ger-
trud M. H., f. Krohn, og B?rn).Hartmann, Axel, Handelsfuldm?gtig,
33 A., i Januar, Throndhjem.
(S?skende).

Hartmann, Ida Anine Hermana, 68
A., 27. Oktober, Christiania.
(S?skende: Gustav H., Sogne-
prest, Marie H., Sina H. og
Johanne Muller, f. H.).

Hassing, Beret, f. — , 91 A., Decem-
ber, Throndhjem. (Datter og
Svigers?n: Mathilde Kribel, f.
H., og P. E. Kribel).

HaufT, N. F., fhv. Forvalter ved Ho-
vedjernbanen i Christiania, 83
A., 3. Maj, M?la pr. Skien.
(Datter og Svigers?n: Susanne
Barth, f. H., og Chr. A. Barth,
Foged).

Haugaard, Brynjulf, 8 A., 3. Maj,
Christiania. (For?ldre: J. Fr.
H. og Elisa H., f. Lund).

Hauge, Alfred, 18. August, Moss.
(Hustru: Hedvig H., f. Carl-
str?m, Vang i Rygge).

Heiberg, Einar Knagenhjelm, 3 A.?
4. Juni, Bergen. (For?ldre:
Severin H., Kj?bmand, og Sofie
H., f. Knagenhjelm).

Heiberg, Hans Claus Marius, fhv.
kgl. Fuldm?gtig, 76 A., 28. Au-
gust, Christiania. (Hustru :
Hanna H., f. Heyerdahl).

Heiberg, Ottea Fredrikke, f. Ander-
sen, 84 A., 24. November,
Throndhjem. (S?n og Svigerdat-
ter: J. A. H., L?ge, og Marie
H., f. Lund).

Heide, Petrine Nicoline, 28V2 A., 28.
September, Bergen. (For?ldre:
Peter H. og Nicoline H., f. — ).

Helgesen, Thora, f. Rachlew, (Enke
efter Sogneprest H.), 5. Juli,
Drammen. (4 Bern samt Sviger-
for?ldre: A. H. og Ingeborg
H., f. — ).

Hel Ian, Johan Petter Franch, 21 Vg
A., 6. Januar, Troms?. (For-
?ldre: C. M. H. og Berthine
H., f. Franch).

Hellesen, Bergitte Agnete, f. Brun,D?dsfald i Norge.Till?g S. 1127. Februar, Villa Heim, Hop
pr. Bergen. (Mand: A. H.),

Hellesen, S?ren Capjon, 20 A., 16.
Februar, Christiania. (Moder;
Christiane H., f. — ).

Heltberg, Nils Roth Heyerdahl, 1 A.,
15. Februar, Etne Prestegaard.
(For?ldre; Frithjof H. og Kir-
sten H., f. Heyerdahl).

Henriksen, Jeanette, 31. December,
Christianssand. (Fader; F. H.
Oberstl?itnant).

Henschien, Arne, 7 U., 5. December,
Ljan V. Christiania. (For?ldre;
P. L. H. og Karen H., f. Wren-
sted).

Henschien, P. L., Bankier, 85 A., 6.
December, Ljan. (Hustru; Ka-
ren H., f. Wrensted).

Hertzberg, Antonio, Vi^ A., 12. No-
vember, Throndhjem. (For?ldre;
Henrik H. og Elise H., f.
Wold).

Hesselberg, Karen, 8 A., 1. Maj,
Laurvik. (For?ldre; Nils H. og
Kaja H., f. Hartwig).

Hessel berg, Maren Petra, f. Rigelsen,
70 A., 27. August, Christiania.
(B?rn og Svigers?n; Carl O.
H., Abrahamine Moe, f. H.,
Amalie Bjercke, f. H., og Alf
Bjercke).

Heyerdahl, C. N. B., fhv. Postmester,
79 A., 25. Januar, Arendal.
(Datter og Pleiedatter ; Helga H.
og Marie Christiansen).

Heyerdahl, Caroline, f. Tukken, 40
A., 2. Juni, Christiania. (B?rn
og Sl?gtninge).

Heyerdahl, Fredrik Wexels, Foged,
68 A., 25. Marts, Laurvik. (Hus-
tru: Mariane H., f. Nergaard.)

Heyerdahl, Karen Sophie, f. — , 63
A., 11. November. Christiania.
(B?rn).

Heyerdahl, Wilhelm Ferdinand, kgl.
Fuldm?gtig, 58 A., 28. Juni,
Christiania. (S?stre).

Hiorth, Laurits Smith, fhv. Lods-
oldermand paa J?deren, 88 A.,
31. Juli, Horten. (S?n og Svi-gerdatter: K. H. og Julie H.,
f. Jarmann).

Hirsch, Johannes Henrik Aas, 5V2 A.,
21 . November, Stods Prestegaard.
(For?ldre; L. R. H. og Stine
H., f. Aas).

Hirsch, Patroclus Jacob Fredrik,

. fhv. Distriktsl?ge, 72V2 A., 17.

August, Lindstad i Stange.

(Hustru: Caroline H., f. Bren-

mehl).

Hoel, P. C, Kj?bmand, 607^ A., 7.
April, Aalesund. (B?rn).

Hoffmann, Frederikke Kirstine, f.
Wirsching, (Enke efter prakt.
L?ge i Brevik Thomas H.),
73 A., 31. Marts, Brevik. (B?rn).

Hoffmann, Fredrik Christian Steen-
buch, Byl?ge, f. 27. December
1827, 10. Maj, Aalesund. (Hus-
tru; Marie H., f. B?e).

Hofgaard, Marie Christine, 27. Maj,
Kj?benhavn. (Moder og Sted-
fader; Anna Hofgaard-Pay, f.
UUitz, og G. C. Pay, Bygd?).

Holbye, Pauline Elisabet, 84 A., 30.
Oktober, Ekersund. (S?ster:
Dorothea Regine Hetland, f.
H.).

Holck, Anton Christian, Snedker-
mester, 6OV2 A., 11. Januar,
Bergen. (Hustru: Maren Marie
H., f. B?e).

Holdt, Wilhelm Frimann Koren,
95 V4 A., 11. September, Stav-
anger. (S?n og Svigerdatter;
H. C. W. H. og Margarethe H., f.
— , Bergen).

Holler, Kristine, f. Lossius, (Enke
efter Distriktsl?ge H.), 64 A.,
20. August, Throndhjem. (B?rn).

Holm, Benthe Cathrine, 70 A., 5.
April, Bergen. (Broder: Dit-
mar K. H.).

Holm, Hans C, fhv. Skibsf?rer, 72
A., 22. November, Bergen. (Hus-
tru; Berentine H., f. Dreyer).

Holm, Margrethe Marie, f. Kahrs,
94 A., 5. April, Bergen. (S?n;
(Ditmar K. H.).

Holmboe, Anne Johanne, f. ?wre,Till?g S. 12D?dsfald i Norge.(Enke efter Sorenskriver Joa-
chim G. H.), 86 A., 5. Maj, Aale-
sund. (B?rn).

Holmboe, Leonhard Christian Borch-
grevink, fhv. Provst og Sogne-
prest til Jevnaker, 85 A., 24.
September, Christiania. (B?rn).

Holmsen, Einar, ^j^ A., 17. Juni,
Ris?r. (For?ldre: A. H,, Skole-
bestyrer, og Dagmar H., f.
Berger).

Holrosen, Fredrikke, 21 A., 12. Maj,
Throndhjem. (For?ldre: P. H.,
Bergmester, og Amunda H., f.
Thorne).

Holrosen, Kjeld, kgl. Fuldm?gtig,
49 A., 19. September, Chri-
stiania. (Hustru: Marie H., f.
Bamm).

Holst, Anna Harriet, 2 A., 30. Ja-
nuar, Christiania. (For?ldre:
Adolf H., Handelsfuldm?gtig,
og Indiane H., f. Jacobsen).

Holst, Ole, Telegrafkasserer, 59 A.,
30. December, Christiania. (S?-
skende).

Holst, Thalethe J?rgine, f. S?rensen,
48^2 A., 28. Marts, Holmestrand.
(Mand: N. C. H., Brugsejer).

Holst, Wilhelm Christian Wessel,
Kaptein ved Indhereds Ba-
taljon, fhv. Vejinspekt?r i
Nordre Throndhjems Amt, f.
1816, 23. Januar, Stiklestad i
V?rdalen. (Hustru og B?rn).

Holter, Robert Andreas Gunther
44 A., 9. Januar, Drammen
(Moder: Henrietta H.).

Holterman, Peter Christian Tyr
holm, fhv. Provst og Sogne
prest, 85 A., 19. September
Throndhjem. (B?rn).

Holtermann, Jacob Sodemann, 68
A., 20. September, Throndhjem.
(S?ster: Anna M. Carlsen, f.
H.).

Hoppe, Carl Didrik, Skibsreder, 74 A.,
23. Januar, Christiania. (B?rn).

Horn, Hans, 2 A., 21. Oktober, Hor-
ten. (For?ldre: W. H. og Aagot
H., f. Isaachsen).Horn, Marie Louise, f. Barth, (Enke ef-
ter Sorenskriver Adolph Dines
H.), 77 A., 3. Marts, Christiania.
(Bern: C. W. Ludv. H., Rektor,
E. F. B. H., Gamisonsprest, og
Adolphine H.).

Houlder, Annette Sophie, f. Knudsen,
44 A., 18. Oktober, Porsgrund.
(Broder og Svigerfader: Joh.
Henr. Knudsen og James H.,

sen.).

Houlder, Rolf Hansen, V* A., 28.
April, Herre pr. Porsgrund.
(For?ldre: William H. og Anna
H., f. Hansen).

Hovbrender, Inga Severine, 29. Marts,
Kongsvinger. (Fader: S. C. H.).

Huitfeldt, Elise, f. Wold, 65 A., 6.
April, Froen. (B?rn).

Hundewadt, Ludvig, 8. August, Fro-
sten. (F?tter: D. Lysholm,
Kommand?rkaptein, Christia-
nia).

Hundt, Martha Marie, 76 A., 20.
Maj, Christiania. (Efterladte).

Hoydahl, Signe, 14 A., 24. Oktober,
Arendal. (For?ldre: Waldemar
H. og Thea H., f. Lindman).

Imislund, Karen, f. Gr?nvold, 51 A.,
18. Februar, Hamar. (Mand:
M. H. L).

Irgens, Henning Johannes, Handels-
borger, 47 A., 28. November,
^ Christiania. (Leonhard L og
Margrethe L, f. Ellingsen).

Irgens, Sophie Dechezaulx, 84 V4 A.,
17. Marts, Bergen. (Niece: Sofie
Grieg).

Irgens, Thora, 21 A., 24. Juni, Ber-
gen. (For?ldre: O. I., og He-
len L, f. Vedeler).

Jachle, Fredrik Ditlef, M?glerfuld-
m?gtig, 36 A., 1. September,
Throndhjem. (Hustru : Mina
J., f. Brun).

Jachle, Kathrine, f. Hammer, 75 A.,
23. December, Throndhjem. (Svi-
gerdatter : Mina J., f. Brun).

Jacobsen, Andrea Eleonore Chri-
stine, f. Hofgaard, (Enke efterD?dsfald i Norge.Till?g S. 13Skibsf?rer Jacob J.), 50 A., 11.
Januar^ Christiania. (Datter,
S?ster og Svoger; Marie J.,
Momme Hofgaard og E. M. J.,
M?belfabrikant).

Jacobsen, Johanne Georgine, f. J?r-
gensen, (Enke efter Distrikts-
l?ge N. L. S. J.), 74 A., 11. Ja-
nuar, Christiania. (B?rn).

Jacobsen, Lars, Kj?bmand, 667* A.,
10. Januar, Horten. (Hustru:
Elen Marie J., f. Semb).

Jansen, Karen Boman, f. Gr?nn, 26.
August, Washington, U. S. A.
(Nev? : H. A. Gr?nn, Christiania).

Janson, Aagot, I2V4 A., 3. Januar,
Laxevaag. (For?ldre: J. N. J.
og Martha J., f. Schuman).

Janssen, Julie Walhjerta, f. Eckell,
35 A., 17. Juli, Fredrikshald.
(Mand: Johan J.).

Jasper, Vilhelmine, f. Steinmann,
40 A., 13. December, Kv?rner
Brug. (Mand: Louis J., St?be-
mester).

Jensen, Caroline, f. Coch, 68V2 A.,
13. August, Porsgrund. (S?-
skende: N. W. C. Og Inger L.
C, Brevik).

Jensen, Gerhard, Handelsreiseude,
39 A., 7. Juli, Christiania. (Hus-
tru: Hilda J., f. Gram).

Jensen, Olaf Schjeveland, Universi-
tetsstipendiat, 40 A., 14. Sep-
tember, Christiania. (Mode?* :
Johanne J., f. Schjeveland, og
S?skende).

Jervell, Otto S., Kj?bmand, 17. De-
cember, Aalesund. (Hustru:
Valentine Marie J., f. Hanssen).

Jespersen, Jacob BuU, fhv. Skibs-
m?gler i New-York, 40 A., 15.
Maj, New- York. (Hustru: Anna
H. J., f. Pay, og Datter).

Jessen, Heinrich, fhv. Kj?bm., 72 A.,
9. December, Christiania. (B?rn).

Johannesen, Alida Wilhelmine, f.
Blytt, 21 7^ A., 14. August, Ber-
gen. (Mand: 8. J.).

Johnson, Carl, Agent, 47 A., 1. Ja-nuar, Throndhjem. (Hustru:
Regine J., f. ?wre).

Juell, Petter Holther, 79 A., 19.
Juli, Christiania. (Hustru: Lau-
rentia J.. f. Br?cher).

Jiirgens, Niels Colling, 44 A., 16.
Juli, Texas. (For?ldre: Chri-
stian J., Kontroll?r, og Marthe
J., f. M?r?e, Christiania).

J?ger, Robert, L?itnant, f. 1861, 7.
August, Bergen. (Farbroder :
N. J. J.).

Jeeg, Anne Kathrine, 63 A., 1. Juni,
Christiania. (Svoger : Joh.s
Ensrud).

Jergensen, Simon Wesseltoft, Vs
A., 19. Juni, Christiania. (For-
?ldre: Simon J. og Vilhelmine
J., f. Behrens).

Kaas, Antonette,f. B?iTessen, (Enke
efter Skomagermester J. K.)
59 A., 28. Juni, Christiania.
(B?rn).

Kaas, Michael, 23 A., 13. Juni, (F?d-
selsdagen), Christiania. (Moder
og Br?dre : Marie K., f . Antoni-
sen, Carl K., Tandl?ge, og Ha-
rald K.).

Kahrs, Casper, fhv. Landhandler, 82
A., 19. April, Strandebarm.
(B?rn: D. Bentzen K. med
S?skende).

Kahrs, Inger Dorothea Hertz, f.
Heiberg, 71 A.,^ 27. August,
Floen. (B?rn).

Kahrs, Inger Marie, f. Lundesgaard,
19. Oktober, Gaarden Gihle i
Norderhov. (S?n: Elling K.).

Kahrs, Jakob Severin, 70 A., 7.
Februar, Floen pr. Manger.
(Hustru: Inger Dorothea Hertz
K., f. Heiberg).

Kahrs, Jens, Politimester, 59 A., 25.
Juli, Stavanger. (Hustru og
B?rn).

Kallevig, Isaac, Konsul, 82 A.. 8
Juni, Gimle pr. Arendal. (Hus
tru: Maren Otilie K., f. Ftirst)

Keilhau, Sofie Magdalena, 87 A., 21
Februar, Birid. (Kusiner: Fred
rikke og Marie Wexelsen.)Till?g S. 14D?dsfald i Norge.Keyser, Fredrik Wilhelm, fhv. Uni-
versitetsbibliothekar, 87 A., 10.
November, Christiania. (Sl?gt-
ninge).

Kiel land, Inger, f. — , (Enke efter
Konsul Jens Zetlitz K.), 72 A.,
16. August, Stavanger. (S?n:
Jacob K., Sogneprest).

Kielland, Jan Theodor, 24 A., 26.
Oktober, Rotvold. (For?ldre :
Jan O. K. og Anna K., f. — ).

Kiasr, Niels, Grosserer, 85 A., 28.
Februar, Christiania. (Hustru:
Margrethe Cecilie K., f. Holst).

Klaussen, Marie, f. Stray, 59V2 A.,
7. Oktober, Christianssand. (S?n-
ner: Johan K., L?ge, og Kar-
sten K.).

Klem, Antonette, f. Paulsen, 747*
A., 16. Maj, Christiania. (S?n
og Svigerdatter: R. K., L?ge,
og Johanne K., f. Wilse).

Klem, Pauline, f. Fries, 83 A., 17.
Oktober, Christiania. (B?rn).

Klem, Wilhelm, SVa A., 1. Novem-
ber, Christiania. (For?ldre :
Gottfr. K., Bureauchef, og Elisa-
beth K., f. Smith).

Klevenberg, Ole Johannesen, Over-
retssagf?rer, f. 1811, 19. De-
cember, Grimstad. (Hustru:
Barbra K., f. — ).

Klingenberg, Halfdan Fredrik, Kon-
sul, 72 A., 31. Maj, Throndhjem.
(Hustru: Martha K., f. Lys-
holm).

Kl?boe, Maritha Kathrine, f. Bang,
87 A., 18. Januar, — . (B?rn og
B?rneb?rn, S?rvik og Glein).

Knudsen, Chr. T., Agent, 27 A., 22.
Juni, Christiania. (For?ldre:
T. K. og Agnethe K., f. Hei-
berg, Brumundalen).

Knudsen, M., f. Hald, 84 A., 8. April,
Porsgrund. (Plejedatter: Malla
M?ller, f. Hald).

Knudsen, Petter Nicolai, 167^ A.,
18. Juli, Lindset i Hof pr.
Holmestrand. (For?ldre : H.
K., Handelsreisende, og Oline
K., f. Stampe, Chriatiania^.Knutzen, Johanne Fredrikke, 93 A.,
27. December, Mandal. (G*
Hubert, Kaptein).

Koch, Johanna Br?nlund, f. Sver-
drup, 827/ A., 14. Oktober,
Bod?. (B?rn og Svigerdatter:
J. C. K., Dina K. og Caroline
K., f. Lorentzen).

Koch, Marie Kathrine, f. Mergen-
thai, 18. December, B?kkelaget
pr. Christiania. (Mand: H. K.)?

Kock, Cornelius, Skomagermester,
70 A., 17. Februar, Throndhjem.
(Svigerinde: Caroline K., f.
Lie).

Koefoed, Marie Sophie, f. B?rs, 4.
September, Kj?benhavn. (Dat-
ter og Svigers?n: Thora Olsen,
f. K., og Herm. Olsen, Bergen).

Konopka, Alexander Mtillertz, 1^/12
A., 25. Marts, Christiania. (For-
?ldre: C. K., Arkitekt, og Laura
K., f. Haagensen).

Konow, Frederik Ludvig, Overrets-
sagf?rer, 44 A., 14. December,
Bergen. (Hustru: Ingeborg v.
d. Lippe K., f. — ).

Kooter, Jacob Blaauw, Bankboghol-
der, 6974 ^'j 1^' M^J? Bergen.
(B?rn).

Koren, Audun, Stud. med., 20 A.,
12. Oktober, Christiania. (For-
?ldre: Ulrik K., Sogneprest,
og Berta Elise K., f. Gerckens)*

Koren, Edvardine Magdalene Mar-
grete, 77 A., 20. Januar,
Bergen. (Nev?: E. S. Lund,
Christiania).

Koren, Rebekka Dorothea, f. — ,
(Enke efter Dr., Konservator J.
K.), 76 A., 25. December, Chri-
stiania. (B?rn og Svigers?n:
Johannes Brun, Skuespiller,
Alvilde Lorange, f. K., og H.
Lorange, Major).

Kornetiussen, Ragnar, 27sA., I.Maj,
Christiania. (For?ldre: C. K.,
L?rer, og Kitty K., f. Platou).

Krabbe, Wilhelmine, 84 A., 10. Ok-
tober, L?iten, Hedemarken.

Krag, Johan Christopher, Kopist ogD?dsfald i Norge.TiU?g S. 15Sprogl?rer, TOVs A., 10. Januar,
Christiania. (Hustru: Karoline
K., f. Ottersen).

Krag, Thomas Peter, Cand. theoL,
Sprogl?rer, 66 A., 24. Juni,
Christiania. (Datter og Sviger-
s?n: Hermane Sch?ning, f.
K., og K. Sch?ning, Missions-
skolens Forstander).

Krefting, Hanna Randine, f. S?ren-
sen, 38 A., 10. Maj, Christiania.
(Mand: L. H. K.).

Krefting, Herman, 26. Juni, Laur-

vik. (S?ster: Bolette Linaas,

f. K.).
Krefting, Oluf, 4? A., 16. Februar,

Laurvik. (Broder: H. K.).
Krogh, Hans Georg, 737^ A., 13.

Februar, Molde. (Broder: G.

S. K..),
von Krogh, Dorothea, f. Bing, 82 A.,

24. Marts, Flekkefjord. (B?rn

og Svigerb?rn).

von Krogh, J. J. T. Albrecht, pens.
Borgermester i Aabenraa, 66
A., 5. April. (Broder og Svi-
gerinde: Ad. V. K. og Hanna
V. K., f. Mejer).

Krogness, Ole Andreas Tangen, res.
Kapellan til Frue Kirke, 54 A.,
8. Marts, Throndhjem. (Hustru:
Augusta K., f. Lindeman).

Kreepeiien, Henriette, f. Schwarting,
53 A., 5. Juni, Bergen. (Mand:
Jacob K.).

Kr?epelien, Severine, f. Friele, OOVs
A., 15. Januar, Bergen. (B?rn:
Joh. K., Kommand?rkaptein,
og S?stre). ,

Kurtze, Mette Johanne^ f. le Glad,
82 A., 11. April, Arendal. (B?rn).

Kiihle, Edvardine Margrethe, f.
Hagerup, 77 A., 17. August,
Laurvik. (Datter: Caroline K.).

Kuhle, Ferdinand, 58 A., 81. Januar,
New- York. (Moder: Edvardine
K., f. Hagerup, Laurvik).

Kyhn, Thorvald Andreas, Provst og
Sogneprest til Hadsel, 43 A.,
23. Januar, Hadsel Prestegaard.(Hustru: Alvilde K., f. Levy, og
7 B?rn).

L'Abée, Henriette, f. Sverdrup, (Enke
efter Distriktsl?ge Jean L'A.),
67 A., 17. Marts, Christiania.
(S?ster: Hanna Berg, f. Sver-
drup).

Lamm, Fredrik, Direkt?r, 59 A., 6.
August, Engene pr. Dr?bak.
(Hustru: Anna L., f. Parr).

Lampe, Iver M. D., fhv. Sogneprest,
45V2 A., 20. December, Strande-
barm. (Hustru: Emilie L.,

f. -).

Landmark, Andreas, fhv. Lensmand
i Romsdal, 79 A., 14. Juni,
Elverum. (Datter: Andrea L.).

Landmark, Elna, 10 A., 1. December,
Christiania. (Moder: Marie L.,
f. Horn).

Landmark, Gerhard Henrik Schram,
IV2 A., 28. November, Lange-
sund. (For?ldre: N. L., Under-
toldbetjent, og Elise L., f.
Schram).

Landstad, Wilhelmine Margrethe
Marie, 20 A., 15. Marts, Haus
Prestegaard. (For?ldre: W. L.
og Henrikke L., f. Arnesen).

Langberg, Kristine, 8. September,
Stavanger. (For?ldre: H. L.,
Kaptein, og Amalie L., f. Hjort-
h?y).

Lange, Christian, Propriet?r, 7. Fe-
bruar, S?reb?vaag, S?ndfjord.
(Hustru: Bergithe L., f. Bur-
graff).

Lange, Johan Henrik, Kj?bmand
paa Fredrikshald, 3. Septem-
ber, Gaustad Sindssygeasyl.
(Fader: C. W. L.).

de Lange, Conradus, Skomagerme-
ster, 79 A., 27. Januar, Bergen.
(Hustru: Gurine C. de L., f.
Gabrielsen).

de Lange, Gurine, f. Gabrielsen,
6973 A., 20. August, Bergen.
(B?rn).

de Lange, Michael Lausen, Skoma-
germester, 74 A., 8. August,
Bergen. (Sen: Th. V. de L.).Till?g S. 16D?dsfald i Norge'.Langmack, Anna Cathrine, f. Peick,
70 A., 20. Oktober, Christiania.
(Mand: Carsten L.).

Langmack, Carsten Jakob, Handels-
borger, 76 A., 8. November,
Christiania. (B?rn og Sviger-
b?rn).

Larsen, Halfdan Camille Holst, 17
A., 9. Juni, Laake i Nannestad.
(For?ldre: L. A. L., Bureau-
chef, og Marie L., f. Laache,
Christiania).

Larsen, L., Konsul, 76 A., 27. Januar,
Krager?. (B?rn).

Larsen, Laura Louise, 2^/^ A., 7. Au-
gust, Kristianssund. (For?ldre:
L. L., Adjunkt, og Louise L., f.
Heyerdahl).

Lasson, Caroline, 93 A., 9. Marts,
Christiania. (Nev?er: Chr. L.,
Regjeringsadvokat, B. L., kgl.
Fuldm?gtig, og Th. Kjerulf,
Professor).

Lea, Elisabeth, f. Aarstad, 6. Novem-
ber, Christianssand. (Mand:
Karl L., Cand. theol.).

Leganger, Nicolai Christian, fhv.
Postf?rer, 70 A., 16. Oktober,
Christiania. (Hustru: Jacobine
L., f. Brandt).

Lehmann, Victor, 7^, A., 21. Juli,
Christiania. (For?ldre : Franz
L. og Gustava L., f. Jacobsen).

Lenschow, August Ferdinand, Kap-
tein, 48Y2 A., 20. September,
Christiania. (Hustru: Augusta
L., f. Andersen).

Lied, Kristian Holm, fhv. Lensmand
i Surendal, 75 A., 13. April,
Surendals?ren. (Hustru : Ka-
roline L., f. Width).

Lind, Anne Sophie, f. Dreyer, 79 A.,
11. Maj, Tysfjorden. (B?rn:
Jakob L. og S?stre),

Lindahl, Albert Fredrik, Snedker-
mester, 72 A., 14. August, Ber-
gen. (Hustru: Margrethe L., f.
Mosling).

Lindeman, Ludvig Mathias, Organist
ved Vor Frelsers Kirke, 7472
A., 23. Maj, Christiania. (Hus-tru: Aminda Magnhilde L., f.
Brynie).

Lindemann, Sigurd, 4 A., 11. Marts,
Christiania. (For?ldre: O. P.
L., Bager, og Mathea L., f.
Johansen).

Lindgaard, Jacob, Lensmand i Stads-
bygden og Bissen, 61 V2 A., 16.
Maj, Bustad. (Hustru: Bereth
Maria L., f. — ).

Lindhé, Oscar Jacob Kielland, f. 4.
December 1886, 27. April, G?te-
borg. (For?ldre: August L. og
Gabrielle L., f. Kielland).

Lochmann, Charlotte Marie Eleonore,
f. Johnsen, 56 A., 26. Februar,
Christiania. (Mand: E. F. L.,
Professor).

Lorange, Hans, 24 A., 18. Juli, som
F?lge af et Ulykkestilf?lde,
Bilbao. (Fader: Georg L., M?r-
viken i Berg).

Lorentzen, Anna Marie, f. Disch
59% A., 30. August, T?nsberg
(Mand: C. L. L.).

L088, Alf, 10 A., 1. Juni, Chri
stiania. (Fader: Peter L., Cand
philos.).

Lossius, Hans Idar, 25 A., 9. No
vember, ved Ulykkestilf?lde
Alliance, Ohio, U. S. A. (Mo
der: Aase L., f. S?rensen
S?fven?s, G?teborg).

Lossius, Marcus Hegge, K?mner
70 A., 30. November, Chri
stianssund. (Hustru: Mathilde
Nicoline L., f. Sand).

Lossius, Niels Rosing, Vicekonsul,
64 A., 24. Januar, Christians-
sund. (Hustru: Aase L., f.
S?rensen, og B?rn).

Lowzow, Amanda Marie, f. Svend-
son, 22. Marts, Stavanger.
(Mand: Otto L. og B?rn).

Ludvigsen, Lilla Sofie Augusta, 8
A., 5. Juni, Skien. (Fader: Axel
L., Adjunkt).

Lund, Adolph, 5. A., 22. Oktober,
Harriet, 8^4 A., 17, September,
John, 7 A., 26. Oktober, og
Marie, 3 A., 28. Oktober, Chri-D?dsfald i Norge.Till?g 8. 17stiania. (For?ldre: Ellert C. L.
og Mary L., f. Falch).

LMnd, Einar, Cand. juris, 5. Juli,
M?la pr. Skien. (For?ldre: A.
D. L. og Hanna L.).

Lund, Johan Mathias Brinck, Xj?b-
mand, 70 A., 28. December,
Mandal. (S?ster: Cecilie L.).

Lund, Unni Charlotte, f. Bull, 75 A.,
6. April, Christiania. (B?rn,
Christiania og Bergen).

Lundh, Eivind Fougner, 17 A., 3.
August, Christiania. (Fader :
Thorvald L., Maler).

Lyohe, Harald, Stadshauptmand, Bog-
handler, 60 A., 1. September,
Drammen. (B?rn).

LUhr, Wilhehnine Fredrikke, f. Hal-
vorsen, 737? A., 21. Maj, Chri-
stiania. (B?rn og Svigerb?rn).

Liitke, Anne Margrete, f. Carlsen,
33 A., 1. November, Berg i
Senjen. (Mand: Fr. L., Sogne-
prest).

Liitken, Frithjof, Lensmand, 41 A.>
14. Oktober, Bryhnsveen i ?jer.
(Hustru : Anna L., f. Kaltenborn).

Laohst?er, Aslaug, 1 V4A., ll.Maj, Chri-
stiania. (For?ldre: J. L., Cand.
juris, og Gustava L., f. S?ther).

Levestad, Anne Karoline, f. Wenne-
vold, 57V, A., 21. Marts, Chri-
stiania. (S?n: O. L., Cand. juris).

Mack, Gerda, V4 A., 1. Juni, Chri-
stiania. (For?ldre: F. M., Kap-
tein, og Laura M.).

Mamen, Dagny Bertha Gunhilda, 18 Vs
A., 14. Maj, Moss. (Farmoder og
S?stre: Thine M., f. Gilhuus,
Jenny M. og Borghild M.).

Manthey, Rolf, 22. August, Rouen.
(Fader: A. M.).

Manthey, Sara, f. Bhodin, 5. August,
Bouen. (Mand: A. M.).

Maurer, Johan Fredrik, T?mmerme-
ster, 70 A., 30. April, Christiania.
(Hustru og B?rn).

Meidell, Anna, f. T?nnesen, 26V9 A.,
3. April, Bergen. (Mand: H.
M., Handelsreisende).

Meidell, Gustav Waldemar, 24 A.,24. August, Her?en i Kvin-
hered. (Fader: Knud W. M.).

Meinich, Wilhehnine, f. Magelssen,
(Enke efter Foged M.), 8S A.,
15. Marts, Gaarden Kronborg i
Land. (Efterladte).

Mejdell, Dorthea Louise, 3 A., 1.
Maj, Christiania. (For?ldre:
Gl?er Th. M., Agent, og Helene
M., f. Selmer).

Melbye, Tobine, f. Tjersland, 89 A.,
22. Oktober, Christiania. (Mand:
C. T. M., Ligeni?r).

Meyer, Gidsken Buschmann, f. Chri-
stensen, 80 A., 28. Oktober,
Stenn?sset i Helgeland. (B?rn).

Meyer, Lydia B., 67 A., 12. Januar,
Bergen. (Br?dre: Gerdt M. og
Gustav M.).

Meyer, Sigrid, 37^ A., 22. April,
Christiania. (For?ldre: M. E.
M. og Anna M., f. Hansen).

Michelet, Johanne, f. Bruun, 6. Ok-
tober, Christiania. (Mand: Carl
M., Amtmand).

Moe, Birgitta, f. S?rensen, 72 A., 1.
April, Christiania. (D?tre og
Svigerb?rn: Marie Skancke, f.
M., Helga M., Carl Skancke og
Abrahamine M., f. Hesselberg).

Moe, Marit, f. Frank, 67 A., 5. Fe-
bruar, Stenkj?r. (B?rn og Svi-
gerb?rn).

Moe, T. E., Vagtmester, 70 A., 11.
November, Holmestrand; (S?n :
Ose. M., Sogneprest, Christiania).

Moestue, Edvard Nicolai, Kaptein,
63 A., 9. Januar, Christiania.
(Hustru: Annette M., f. Finne).

Mohn, Dagny, ^/^ A., 8. Januar, Chri-
stiania. (For?ldre: W. M., Kom-
pagnichirurg, og Katharina M.,

f. -).
Mohr, August Christian, 71 A., 24.

Maj, Bergen. (B?rn).
Moroh, Sara Christine Munk, f. Holst,

76 A., 2. August, Throndhjem.

(Datter og Svigers?n: Nicoline

Stormer, f. M., og August St?r-

mer. Styrmand).
Morgenstierne, Lina, f. Kugler, 38

2Till?g S. 18D?dsfald i Norge.A., 3. September, Brooklyn,
U. S. A. (Mand: S. M.).
Mosling, Karl Barihold Andreas,
Kontroll?r, f. 7. December 1809,
12. April, Rolighed pr. Levan-
ger. (Hustru: Ida M., f. Motz-
feldt).

Mowinckel, Gerhard von der Lippe,
Grosserer, 64 A., 9. Maj, Chri-
stiania. (Hustru: Christine M..
f. Beer).

Munthe, Christine Margrete Pavels,
f. Aabel, 60 A., 19. August,
under et Sommerophold paa
Hval?eme. (B?rn, Christiania).

Mustad, Halfdan, Propriet?r, 49 A.,

26. September, Viken i V?rdal.

(Hustru: Johanne M,).
Mussus, Hanna Abramine Bosen,

78 A., 30. Oktober, Throndhjem.

(S?ster: Christiane Sigfrida

Hagen, f. M.).

Muus, Lorents D., Landhandler, 77 Vs
A., 18. Januar, Stenkj?r. (Hus-
tru: Lovise, f. Bjerkan, og B?rn).

Myhre, Ditlev, Adjunkt, 71 A., 4.
Februar, Bergen. (S?stre: Ca-
thrine Bugge, f. M., og Julie
Kreutz, f. M.).

Myhre, Ingeborg Petronelle, 2* n A.,
19. Juli, Christiania. (For?ldre:
Joh. H. M. og Valborg M., f.
Jaenky).

Myhrvoid, Ebbe Carsten, Malerme-
ster, 59 A., 7. Juni, Christiania.
(Hustru : Christiane Caroline
M., f. Jensen).

MQIIer, Frantz Johannes Cathrinus,
Fyrvogter, 58 A., 26. Oktober,
Fladholmens Fyrstation pr.
Tananger. (Hustru: Mina M.,
f. Sandberg, og B?rn).

Mfiller, Hansine Laura Sophie, 3772
A., 14. Juli, Christiania. (Moder :
Semira M., f. Glogau).

Miiller, Harald, Agent, 43 A., 26.
Juni, Christiania. (Hustru: Her-
tha M., f. Thomsen).

Miiller, Petter Stalin, fhv. Kaptein,
727^ A., 24. Oktober, Christia-nia. (Hustru: Semira M., f.
Glogau).

MQIIer, Wilhehn, 17^ A., 5. Juli,
Christiania. (For?ldre : Louis
M. Og Wilhelmine M.).

Mliller, Wilhelm Magnus, Kontor-
fuldm?gtig, 72 A., 5. Januar,
Bergen. (Svoger: Christian E.
Busch).

MOneter, Johan Martin, Verksme-
ster, f. i Norge 17. Juli 1837,
4. April, Sunds Bruk, Sverige.
(Hustru: Marie M., f. Christien-
sén, og 2 D?tre).

M?ller, C. H. Aug., 76 A., 22. No-
vember, Hamburg. (Datter og
Svigers?n: Jeannette Wiencke,
f. M., og Anton Wiencke, Chri-
stiania).

M?ller, Carl Julius, Cand. med..
Kommunel?ge, f. 1856, 17. Maj,
Rakkestad. (Hustru : Aagot M.,
f. Norbom).

M?ller, Fredrik Ferdinand, 4. Marts,
Nyland, Rakkestad. (For?ldre:
J. M., L?ge, og Aagot M., f.
Norbom).

M?ller, Hilmar Krohg, Byfoged, 57^4
A., 2. Februar, Molde. (Hus-
tru : Kirsten M., f. Bredstrand).

M?ller, Martha Bing, 797^ A., 5.
December, Throndhjem. (Bro-
derdatter: Anna Sophie M.l.

M?ller, N. B., Landskabsmaler, 60
A., 5. December, Diisseldorf.

M?rch, Christian Fredrik, fhv. konst.
Bureauchef, 68 A., 28. Maj,
Christiania. (S?skendeb?rn).

M?rk, Per, Cand. pharm., 29 A., 14.
Januar, Tvedestrand. (For?l-
dre: C. J. M., fhv. Grosserer og
Tr?lastexport?r, og Caroline M.,
f. Kj?lstad, Christiania).

Nerdrum, Johan Peter, 73 A., 27.
Oktober, Sannesund pr. Sarps-
borg. (B?rn).

Nergaard, Anne Elise, f. Frimann,
(Enke efter Handelsmand iNam-
dalen N.), 877^ A., 12. Septem-
ber, Christiania. (B?rn).

Neuberth, Axel, 207, A., 17. Novem-D?dsfald i Norge.Till?g S. 19ber, B?rums Verk. (For?ldre:
O. C. K og Sophie N.).

Neumann, Richard Stephen^ 8 A.,
10. Februar, Christiania. (For-
?ldre : Axel F. N. og Stephanie
N., f. Knag).

Nioolaysen, Lorentz, l^?gler, 75 A.,
27. August, Bergen. (Hustru:
Sophie N., f. Aars).

Nielsen, Ole, 27* A., 19. November,
Vigsn?s. (For?ldre: J. Fr. N.,
Verksl?ge, og Kitty N., f. Lange).

Nielsen, Sophie Amalie, f. Gylche,
72 A., 14. Januar, Christiania.
(Mand: Peter N., Skuespiller).

Nielsen, Wilhelmine, f. Bredal, 65
A., 10. August, Moss. (Mand:
N. A. N., Kontroll?r).

Nilsen, Oscar, Handelsreisende, 36
A., 22. Marts, Drammen. (Hus-
tru: Anna N., f. Pauss, Chri-
stiania).

Nilsen, Peter Emanuel, Lensmand i
Elverum, 56 A., 16. April, Chri-
stiania. (Hustru: Caroline N.,
f. Kyhring, og B?rn).

Norby, Aasta, "/i, A., 20. Juli, Fred-
rikshald, og Martha, 4 A., 28.
December, Christiania. (For-
?ldre: Jakob N., Cand. mag., og
Olga N., f. Berg).

Nordahl, Johan, fhv. Skibsf?rer, 76
A., 23. Januar, Laxevaag pr.
Bergen. (B?rn).

NorlafT, Signe, 14. Juni, Fredriks-
hald. (For?ldre: Oscar N. og
Augusta N., f. Mamen).

Norman, Maren Marie, f. Mus?us,
(Enke efter Skattefoged i Thrond-
hjem John N.), 73 A., 13. Juli,
Lian pr. Christiania. (B?rn).

Normann, Wilhelmine, f. Mus?us,
8. Juni, Aadalen. (B?rn).

Nyegaard, J?rgen, L?ge, 74 A., 18.
Februar, Moss. (Efterladte).

Nygaard, Harald, 13% A., 28. Juli,
Grans Prestegaard. (For?ldre:
Chr. N. og Vilhelmine N., f. Beh-
rens, Vestre ?kers Prestegaard).

N?rup, Mathias, fhv. Bankdirekt?r,
75 A., 15. Juni, Drammen. (B?rn).N?sheim, Thorstein Pedersen, Di-
striktsl?ge, 76 A., 5. August,
Ullestad pr. Voss. (Hustru : J. N.).

N?ss, Ludolf Johan Eide, Grosserer,
47 A., 8. November, paa Reise,
i Antwerpen. (Hustru : Aminda
N., Bergen).

Ohlsen, Johan, Toldbetjent, 82 A.,
30. Juni, Fredriksv?rn. (Hus-
tru: Betta O., f. Paus).

Olberg, Christian Peter Boeck, 16.
September, Chicago, U. S. A. (S?-
stre: Christiane Jensen, f. O., og
Ragna S?ther, f.O., Christiania).

Olsen, Alf, 32 A., 6. Januar, Chri-
stianssand. (For?ldre: Halfdan
O., Kaptein, og Laura O., f.
Bonsach). ^

Olsen, Anette Emilie, f. Devold, 42
A., 25. September, Vaags?ter,
Ve? pr. Molde. (Mand: John
O. O. og 5 B?rn).

Olsen, Anne Christine, f. Ebbell, 19.
November, Arendal. (Datter:
Hanne O.).

Olsen, Elise Kathinka, 8V2 A., 4.
Febr., Flor? Prestegaard. (For-
?ldre: Gunnar O., Sogneprest,
og Agnes O., f. Munthe-Kaas).

Olsen, Emilie Sophie, 18 A., 28. Maj,
Christiania. (Moder: Julie O.,
f. Bachke).

Omsted, Barbra, f. Andersen, 90 A.,
19. Januar, Christiania. (S?ster :
Margarethe Fasting Andersen).

Onsager, Elisabeth, f. — , 60 A., 1.
April, Drammen. (B?rn og Svi-
gerb?rn: M. O., Caroline Brecke,
f. O., Dorothea O., f. Christen-
sen, og And. Brecke).

Otterstad, Anders, 787^ A., 29. Au-
gust, Sorgenfri, Fredriksstad.
(S?n og Svigerdatter: N. O. og
Amanda O., f. Nagel).

Owren, Sanna Marie, 65 A., 29. Sep-
tember, Molde. (Broder: T. A.
O., Overl?rer).

Parelius, Martha Margrethe, f. Lund,
83 A., 13. Juli, Hops?en, Hitte-
ren. (S?n: Hans P.).

Paulssen, Ingrid, 474 A., 27. Februar,

2*TiU?g S. 20D?dsfald i Norge.Saudland i Thelemarken. (For-
?ldre: L. P., Distriktsl?ge; og
Valborg P., f. Brantz?g).

Pauss, Caroline Louise, f. Salvesen,
75 A.; 15. Juni, Drammen.
(B?rn og Svigerb?rn: I. M. P.,
Mariane P., f. H?eg, B. P.,
Henriette P., f. Wegner, An-
drea P. og Peter H?eg).

Petersen, Andreas Lauritz, Sogne-
prest, 59 A., 26. November,
BiridPrestegaard. (Hustru: Sofie
P., f. Conradi).

Petersen, Carl, Boghandler, 57 A.,
19. Marts, Christiania. (S?stre:
Mariane P. og Hulda Jarmann,
f. P.).

Petersen, Jakob, Skibsf?rer, 52 A.,
12. Februar, Christiania. (Hus-
tru: Henriette P., f. Fincken-
hagen).

Petersen, Joseph Frantz Oscar Ni-
colai Wittgenstein, kgl. Fuld-
m?gtig, 59 A., 28. November,
Christiania. (Hustru og S?n:
Marie P., f. Ring, og Hjalmar
P., Cand. pharm.).

Peterssen, Anne Marie, f. — , 75 A.,
80. Oktober, Christiania. (S?n:
Eilif P., Genremaler).

Pihl, Lars, 22^4 A., 18. April, Von-
heim H?jskole i Gausdal. (For-
?ldre: Henrik M. P. og Her-
mine E. P., f. Friele, Bergen).

Piro, Octava Amalie, f. Heltberg,
46 A., 16. Januar, Sorenskriver-
gaarden Lundene i Nordre Aur-
dal. (Mand: Andr. P.).

Pisani, Magdalene Marie, 57 A., 11.
Juni, Christiania. (Datter: Nina
Kahrs).

Plahte, Christopher, fhv. Justits-
sekret?r ved Christianssands
Stiftsoverret, 84 A., 29. August,
Christianssand. (Hustru: Clau-
dine P., f. Marstrand).

Plahte, Erika Constance, Vs ^v 1^*
Februar, H?vik. (For?ldre:
Frithjof P. og Marie P., f. Birch).

von der Planitz, Hans Norman, 2Vs
A., 17. Juli, Christiania. (For-?ldre: Hans V. d. P. og Marie
V. d. P., f. Gmeiner).

Plesner, Elise, 9. Oktober, Krager?.
(S?skende og Svoger: Johan P.,
Teleph P., Juliane Johnsen, f.
P., og Thorvald Johnsen).

Pleym, Arthur Emil Pers, 10 A.,
18. Februar, og Edgar Pers, 4
A., 26. Marts, Christiania. (For-
?ldre: Gottfr. P. og Alvilda P.,
f. Pers).

Polaczek, Antonie (Tony), f.Nowotny,
37 A., 18. April, Christiania.
(Mand: Carl P., Professor, L?-
rer ved Christiania Handels-
gymnasiiun, og 2 B?rn).

Poulsson, Idar Hundt, 3V2 M., 16.
Maj, Throndhjem. (For?ldre :
Poul H. P. og Carstine P., f.
Fahlstr?m).

Poulsson, Karen Ivara, f. N?rregaard,
27. December, Granbakken pr.
Lysaker. (Mand: Halvor P.).

Prens, Adolf og Bjarne, Oktober,
Almagrera pr. Vera, Spanien.
(For?ldre: Nordahl P. og Gina
P., f. Dietrichson).

Printz, Axeline Bergitte Theodosie,
f. Kaas, 61 A. (gift i 86 A.),
11. Marts, Aam?s. (Mand: J.
H. P., Stationsmester).

Printz, J. H., Stationsmester, 60 A.,
8. August, Aarn?s. (B?rn).

Printz, Wilhelmine, f. Smith, (Enke
efter Lensmand P.), 69 A., 1.
Februar, Sarpsborg. (B?rn).

Prydz, Carl Johan, 2 A., 18. Juli,
Gatu, Bygge. (For?ldre: Peter
P. og Sofie P., f. Johannesen).

Prydz, Jakob, 21 A., Melbourne.
(Fader: L. P., Breidablik i
Stange).

Prydz, Wilhehnine, 8OV2 A., 28 De-
cember, Moss. (Nev?er: W. P.,
C. P. og F. P.).

Prytz, Milda Dorothea, Vi? A., 27.
November, Leith. (For?ldre:
A.F.W. J.P.og Milda P., f.— ).

Puntervold, Anna Sundt, B?ckman,
4V, A., 22. Juli, Ekersund.D?dsfald i Norge.Till?g S. 21(For?ldre: Ole P. og Laura P.,
f. Meier).
Puntervold, Michael, Oand. pharm.,
27V2 A., 15. September, ?ker-
sund. (Fader: T. H. P.).

Qvale, Andreas, Sogneprest, 75 A.,
24. April, Nordre Land.

Qvist, Catharine, 86 A., 4. Septem-
ber, Christiania. (S?ster: An-
dromeda Q.).

RadiOh, Lam-a Backer, f. Thrane,
76 A., 14. November, Christia-
nia. (Efterladte).

RafTenberg, Christine, f. Gulowsen,
80 A., 19. December, Christiania.
(B?rn).

Ramm, Mathea Charlotte, 83V2 A.,
1. Januar, Christiania. (Sl?gt-
ninge).

Rasch, Jonas Christian, kgl. Fuld-
m?gtig, 53 A., 4. September,
Christiania. (Hustru : Thea R.,

f. ~).

Reimann, Helene Christine, 45 A.,
10. Oktober, Christiania. (Bro-
der og Svigerinde: J. F. R. og
Bolette R., f. Tellefsen).

Reimers, Marianne, f. Mushard, 87V2
A., 30. Maj, Bergen. (E. O. Cor-
neliussen).

Rein, Elisa Bouté, Datter af Oberst
R.) 74 A., 8. November, Bergen.
(S?ster: Margrethe R.).

Rein, Ole Johan Finckenhagen, 21
A., 16. Juni, paa Rejse fra Rouen
til Quebec. (Moder: Otilia R.,
f. Finckenhagen, p. t. Fredriks-
stad).

Reissiger, Bertha, f. Ldwe, 15. Sep-
tember, Fredrikshald. (B?rn og
Svigers?nner: Hjalmar R., Hil-
dur Richter, f. R., og J. Rich-
ter, Throndhjem, samt Bertha
Wurschmidt, f. R., og C. J. Wur-
schmidt, Fredrikshald).

Reymert, Fredrikke Christine, f. Ek-
holm, 16. Oktober, Mandal.
(B?rn: Fredrik R., Jacobine R.
og Trine R.).

Riddervold, Anne B., 88 A., 16. De-cember, Holmestrand. (S?ster:
Christiane Bache, f. R.).

Riddervold, Bredine, 847, A., 14. Ok-
tober, Drammen. (S?ster: Adol-
phine Backer, f. R.).

Riis, Bianca, f. Omdal, 27 A., 27.
December, Lervik, Stord?en.
(Mand: J. R., Overretssagf?rer).

Riis, David Christian, Postexpedit?r
og Toldbetjent, 80 A., 16. Jimi,
R?raas. (Hustru: Laura R., f.
Holfeldt).

Riis, Fredrikke Lovise, f. Lrgens,
48 A.^ 21. Juni, Christianssand.
(Mand: E. H. R.).

Riis, Johan Pavels, Styrmand, 23
A., 24. Februar, Christiania.
(S?stre: Anna R. og Helga R.).

Ring, Fritz, 107* A., 26. Januar,
Christiania. (Moder: Marie R.,
f. Hoch).

Ring, Ove Wilhelm, Brigadeinten-
dant, 65 A., 30. Oktober, Fred-
riksstad. (Hustru: Janna R., f.
Schou).

Rogge, Paul Henrik, 16 V, A., 27.
Januar, Bergen. (For?ldre: C.
R., Skattefoged, og Edvardine
R., f. Drejer).

Rohde, Gustav Ferdinand, 21 A., 20.
Juni, New-York, U. S. A. (For-
?ldre: E, R. og Bertha R., f.
W5rth, Bergen).

Roll, Karl Jakob, res. Kapellan til
Trefoldigheds Kirke, f. 1829, 27.
Oktober, Christiania. (Hustru:
Anna R., f. Parelius).

Rosenkilde, Fredrikka Claudine, 49V9
A., 20. April, Grimstad. (Bro-
der og Svigerinde: C. W. K.
R., Bogtrykker, og Lucie R., f.
Seehusen).

Rosenkilde, Johanne Margrethe Smith,
f. Kamstrup, (Enke efter Foged
R.), 887, A., 5. April, Grimstad,
(S?n og Svigerdatter: C. W. K.
R., Bogtrykker, og Lucie R., f.
Seehusen).

Rosing, Essy Kristine Wilhelmine,
Akvarelmalerinde, 50 A., 5.
September, Christiania. (S?-Till?g S. 22D?dsfald i Norge.skende og Svigerinde: Ulrik R.,
Marie R. og Hedevig R., f.
Rosing).

Ross, Hans Christian, 18 V? A., 8.
Marts, Bergen. (For?ldre: Im-
manuel R. og Amunda R., f.
Nordrum).

Ross, Karsten Klingenberg, fhv.
Overl?rer, 81 A., 14. Maj, Man-
dal. (Familie).

Rude, Hans Peter, Foged i Mandals
Fogderi, f. 1833, 29. Marts, Man-
dal. (Hustru: Laura R., f. Gar-
ben, og 4 B?rn).

Rustad, Einar Thorbj?rn, Kontorist,
27 A., 24. Februar, Christiania.
(Moder og S?skende: Marthine
R., Eivind R., Olaf R. og Ragna
Dehli, f. R.).

Ryen, Marie Frimann, f. Glaltung,
(Enke efter Underfoged R.), 61
A., 20. Oktober, Christiania.
(B?rn).

Ryen, Petronelle Marie, 63 A., 25.
December, Christiania. (S?ster:
Anna Barfoed).

Rynning, Anne Margrethe, f. Holter-
mann, 56 A., 10. Februar, Chri-
stiania. (Mand: P. E. R.).

Rynning, Carl August, Student, 71
A., 2. Februar, Snaasen. (Svo-
ger: L. P. Eister, Surendalen).

R?er, Signe, ^Vi2 A., 11. Juni, N?s-
odden. (For?ldre: Mathias R.,
ORSagf?rer, og Hilda R., f. Holt).

R?nneberg, Hanna Nicoline, f. Ramm,
20. September, Aalesund. (Mand:
H. E. R.).

Sahl, Jens, Kj?bmand i Aalesund,
73 A., 13. August, ?rskog.
(Sl?gtninge, Aalesund).

Salvesen, Anna, f. Beckmann, 75 ?.,
18. April, Arendal. (B?rn).

Samuelsen, Hans Arveschou, Bog-
handler, 66 A., 22. Oktober,
Hamar. (Hustru: Barbra S.,
f. Borchgrevink).

Samuelsen, Henry Parr, Grosserer,
87 V2 A., 18. Februar, Dr?bak.
(Hustru: Elise S., f. — ).

Sandberg, Karenus Fredrik, Ve A.,6. Oktober, Christiania. (For-
?ldre: Fredr. S. og Louise S.,
f. Bruu).

Saxlund, Ulf Eivind, "A^ A., 3. No-
vember, Laurvik. (For?ldre:
C. M. S., Premierl?jtnant og
Eskilda S., f. Bruun).

Seavenius, Borghild, 5V2 A., 8. Fe-
bruar, og Hans Thilligner, Va
A., 29. Januar, Christiania.
(For?ldre : M. R. S. og Ragna S.).

Sohaannlng, Hans, Kj?bmand, 80
A., 28. September, Krager?.
(S?skende: F. S., Johan S. og
Anna S., Throndhjem og Pors-
grund).

Sohanche, Carl Frimann, Byfoged,
74 A., 6. September, Sandefjord.
(Hustru: Kaja S., f. Schydtz).

SohandorfT, Anne Sophie Dorph,
f. Bjelke, 65 A., 23. Januar,
Hadeland. (Datter: Olava S.).

Sohanke, Johannes, Grosserer, 57
A., 28. Juni, Christiania.

SoharfTenberg, Betzy Caroline Otilie,
f. Dietrichson, 55 A., 20. Maj,
Molde. (Mand: H. C. S., Krigs-
kommiss?r).

SoharfTenberg, Kristian Peter Kreutz,

Toldbetjent, 54 V2 A., 10. Juli,
Throndhjem. (Hustru : Cathrine
S., f. Blaauw).

Scheen, Maren Kirstine, f. Kaas, 63
A., 28. September, Christiania.
(D?tre og S?ster: Thoma Pe-
tersen, Benny S. og Karoline
Isaachsen, f. Kaas).

Soheen, Michalia Dorthea, f. Thiis,
(Enke efter Distriktsl?ge C. H.
S.), 71 A., 21. Marts, Ris?r.
(B?rn: Abr. B. S., Byl?ge, og
Hanna Hoyer, f. S.).

Scheie, Tarjer, f. — , 8OV2 A., 13.
August, Christianssand. (S?n:
Thorvald S., Prest).

Soheitlie, Mathea, f. Hals, 84 A., 3.
Maj, Horten. (B?rn, Christia-
nia og Horten).

Sohetelig, Bertram Fredrik, Skibs-
reder, 717? A., 17. Marts, Chri-D?dsfald i Norge.Till?g S. 23stiania. (Hustru: Constance B.,
f. Molwig).
Schibbye, Julius, 74 A., 20. Novem-
ber, Kj?benhavn. (Broder; L.
B. S., Ensj? pr. Christiania).

Schielderup, Petra Regina, 25. Maj,
ved Opera comique's Brand,
Paris. (Fastere og Plejebroder:
Kristine S., Katrine S. og Jan
Greve, Bergen).

Schiertz, Franz Wilhelm, Arkitekt
og Landskabsmaler, 74 A., 6.
Oktober, Balestrand. (Hustru:
Sophie S., f. ^ren).

Schilling, Signe Petronelle, 2V3 A.,
26. Januar, Christiania. (For-
?ldre: F. C. S. og Nora S., f.
Hilsen).

Schirmer, Heinrich Ernst, Arkitekt,
73 A., 6. December, Giessen i
Hessen. (Hustru: Louise S.).

Schive, Christian Herman, V2 ^'t
3. Marts, Christiania. (For?ldre:
H. S., Forvalter, og Dina S., f.
Magnus).

Schive, Christiane, f. WiUe (Enke
efter Foged overStj?r-og V?rdal
Jacob S.), 82 A., 22. Juli, Tikj?b
pr. Fredensborg. (S?n og Sviger-
datter: Jakob Schiwe, Land-
skabsmaler, og Clara Schiwe,
f. Lambrecht).

Schjander, Sara, f. Fritzner, 27 A.,
28. Decbr., Christiania. (Mand:
Niels S., Cand. real.).

Schjelderup, Betzy Susanha, f. Si-
vertsen, 40 A., 3. December,
Bergen. (Mand: Lauritz S.,
Kj?bmand).

Schjelderup, Christoffer Andreas,
Distriktsl?ge, 71 V^ A., 10. Fe-
bruar, Thronden?s. (S?nner:
Halfdan S. og Gunnar S.).

Schjelderup, Thora Pauline, f. John-
sen, 14. Maj, Harstad i Thronde-
n?s. (Mand: Hjalmar S.).

Schjerden, Gudbrand, Fejerinspek-
t?r, 80 V2 A., 22 Juli, Christia-
nia. (B?rn).

Schj?lberg, Johanna Christine, f.Schmidt, 92 A., 25. November,
Throndhjem. (Mand: N. H. S.)

Schj?nneberg, Asta Leonore, 19 A.,
15. Marts, Christiania. (Moder:
Antonette S., f. Olsen).

Schjeth, Julie, 24 A., 22. Oktober,
Christiania. (Moder: Alvilde S.,
f. Schreiner).

Schlyiter, Hanna, 72 A., 18. Juni,
Drammen. (S?skende).

Sohl?sser-Mjeller, Christian Fredrik
Johannes Engelbreth, 17? A.,
9. Juni, Throndhjem. (Fader:
K. N. S-M.).

Schmelck, Else Kathrine (Thrine),
f. Jensen, 70 A., 22. Februar,
Christiania. (Mand : Theodor
S., Og B?rn).

Schmidt, Anne Serine, f. Brammer,
83 A., 2. Juni, Snar?en. (S?n:
P. S.).

Schmidt, Gustav Adolf, 177, A., 20.
Januar, Bygd? pr. Christiania.
(For?ldre: Adolf S., Konditor,
og Anna Elisabeth, f. Fallmann).

Schmidt, Theodor, Kj?bmand, 41 V2
A., 7. Marts, Bergen. (L. Rob-
sahm).

Schnell, Herman Frederich, 72 A.,
29. November, Bergen. (Datter
og Svigers?n: Marie Feser, f.
S., og Daniel Feser).

Schou, Cecilie, 3 A., 19. Juli, og Jo-
han Hagelsten, Vs ^'f ^^* ^^'
gust, Christiania. (For?ldre:
Eugen S. og Laura S., f. Jensen).

Schou, John Crowe, Fabrikejer, 29
A., 18. Februar, Christiania.
(Hustru: Thina S., f. Heuch).

Schoug, Elise Petrine, f. Angel, 38
A., 9. Juni, Moss. (Moder og
Svigermoder: Emilie Angel og
Kristine S.).

Schram, Albertine Lucie, 20 A., 5.
April, Bergen. (Moder: Mar-
garethe E. S., f. Wamcke).

Schram, Loigeborg, 8 A., 3. Decem-
ber, Christiania. (For?ldre:
Thomas S. og Mathilde S., f.
Just).

Schreuder, Anne Margarethe, f. Hei-Till?g S. 24D?dsfald i Norge.berg, 96 A., 19. Juni, Bergen.
(Efterladte).

Solireuder, Elisabeth Fredrikke Ca*
thrine, f. Sohreuder, 30. No-
vember, Entumeni, Zulu. (Bro-
der og Svigerinde: P. S. og
Henriette S., f. Lund).

Sehroeter, Fredrikke Sophie, f. Hage-
mann, 84 V, A., 27. Oktober,
Drammen. (B?rneb?rn).

Miroder, Christopher Paul Ham-
mer, fhv. Oberstl?jtnant, Rid-
der, 89 A., 18. April, Christia-
nia. (Hustru: Hanna S., f.
Gether).

Miubarth, H. F., Bagermester, 38
A., 30. Marts, ved Ulykkestil-
f?lde, Kongshavn ved Chri-
stiania. (Hustru: Othilie S., f.
Sch?yen).

Schuit, Emmy Augusta, Vs A., 12.
Juni, Kraakstad. (For?ldre:
P. S., Sogneprest, og Emmy
S., f. ~).

Sebnitz, Elen Kristine, 85 A., 29.
Marts, Eidsberg. (K. T. Klin-
genberg. Distriktsl?ge).

Sehuiz, Karl, 18 A., 26. Juni, Gihle
i Stokke. (For?ldre: Carl S.,
Kaptejn, p. t. Kommandant, og
Emilie S., f. Andersen, Yard?).

Schwabe, Marthe Dorothea, f. Som-
merschield, 91 Vs A., 18. August,
Gj?vik. (B?rn).

Sobwartz, Jens Arbo, 17 A., 6. No-
vember, Drammen. (For?ldre:
J. Arbo S., Advokat, og Anna
S., f. Allum).

Sobweigaard, J?rgen Fredrik, 18 D.,
29. Juli, Christiania. (For?l-
dre: J. S. og Margrethe S., f.
Stang).

Scbiibeler, Maren Elisabeth, 84 A.,
10. Maj, Fredriksstad. (Moder:
Elen Marie S.).

Sebdnheyder, Otto, Civilingeni?r, 51
A., 7. Juni, Christiania. (Hus>
tru: Thea S., f. Blehr).

Sch?ning, Christian Monrad, Skibs-
reder, 71 A., 31. Januar, Soliun.
(S?nner og Svigerd?tre: KarlS., Mathias S., Hermana S., fr
Krag, og Gustava S., f. Wins-
nes. Porsgrund).

Soh?ning, Ole Meldahl, Kj?bmand^
80 A., 16. Maj, Troms?. (S?n:
Gerhard S.).

Seeberf , Sigrid, 8 A., 8. Juli, Chri-
stiania. (For?ldre: F. G. S.,
Premierl?jtnant, og Valborg S.y
f. Sissener).

Seippel, Ferdinand, Konsul, 5. Juni,.
Heggelund i Birid. (B?rn).

Selsbak, Elisabeth Christine, f. Lo-
rentsen, 52 A., 29. Juni, Thrond-
hjem. (Mand og B?rn).

Sem, Anne Kathrine, f. Kreutz, 9.
Januar, Hamar. (D?tre: Ida S.
og Elisabeth Platou, f. S.).

Sigholt, Caroline, f. — , 67 A., 23.
December, Havre. (Datter og
Svigers?n: Hilma Anderssen, L
S., og Hans C. Anderssen,
Skibsf?rer).

Sinding, Harald, 8 A., 25. Juni^
Christiania. (For?ldre: E. A.
H. S. og Alfhild S., f. Bass?e).

Sinding, Ulrik Christian, fhv. Skibs^
f?rer, 48 A., 11. Juni, Chri-
stiania. (S?skende).

Sinding-Larsen, Elisabeth, f. Lange,
45 A., 14. December, Christia-
nia. (Mand : Alfr. S.-L.).

Sivertsen, Maren Katrine, f. Lerche,
92 A., 5. Marts, T?nsberg. (Ku-
sine og Plejedatter : Stine Linde-
man).

Sivertsen, Ole Severin, Kj?bmand,
77V2 A., 20. November, Ris?r.
(Hustru: Emilie S., f. Thiis).

Skanoke, Frd. Edv., Agent., 36 A.,
5. Januar, Dr?bak. (For?ldre:
T. S. og G. Katharina S., f.
Ditlefsen).

Skanoke, G. Katharina, f. Ditlefsen,
8OV4 A., 2, September, Dr?bak.
(Mand: T. S.).

Skari, Hans Eriksen, 80 A., 28. Au-
gust, Christiania. (Hustru : Ber-
gitte S., f. Fridtz).

Skeyen, Kristian, Tandl?ge, 38 A.,
1. December, Christiania. (S?-D?dsfald i Norge.Till?g S. 25skende: O. S., Tandl?ge, Dina
B?hn, f. S., og Mina S.).

Snith, Alfred Dietrichs, B A., 26.
Juli, ?rlandet. (For?ldre: H.
R. S., Distriktsl?ge, og Anna
S., f. —).

Stiith, Didrik Cappelen, Kj?bmand,
f. 25. Juli 1845, 3. Marts, ?ster-
sund. (Hustru: Wendela S., f.
Isaksson, og 5 B?rn).

Smith, N., fhv. Fyrforvalter, 86
A., 18. Januar, Ekersund. (Hus-
tru: Hanna S., f. Smith, og
B?rn).

Smith -Petersen, Morten, Sagf?rer,

34 A., 1. December, Grimstad.
(Hustru: Kaia S.-P., f. Ursin).

Sohl, Peter Edvard, Kj?bmand, 66
A., 21. Marts, Christiania. (Hus-
tru og B?rn).

Solberg, Knud Johan Waldemar,
Overretssagf?rer, 39 A., 10. De-
cember, Bergen. (Svigermoder:
G. Stub, f. — ).

Solberg, Martha Margaretha, f. Stub,

35 A., 11. August, Bergen.
(Mand : W. S., Overretssagf?rer).

Sommerfelt, Anna Cathrine, 30. Jiuii,
Finstad i L?iten. (For?ldre:
I. F. S. og Laura S., f. Steen).

Sommerfelt, Ida J?rgine, IV4 A.,
14. April, Christiania. (For?l-
dre : Kristian S., Kaldskapellan,
og Marie S., f. Hiorth).

Sorknes, Johannes, fhv. Justitsvagt-
mester, 71 A,, 1. November,
Christiania. (Hustru: BetzyB.
S., f. Lagerkrantz).

Sparre, Einar, 12 A., 4. Juni, Chri-
stiania. (Fader: O. S.).

Sparre, Hans Jacob, fhv. Krigskom-
miss?r, f. 24. Oktober 1794,
29. Juni, Christiania. (B?rn).

Stabell, Bertram Johan, 47V4 A., 6.
Februar, Throndhjem. (Moder:
Anna P. S., f. Berg).

Stabell, Ingeborg, 18Vs A., 3. Marts,
Coronel. (For?ldre: P. E. S.
og Caroline S., f. Abrahamsen).

Stabell, Margrethe Elisabeth, 76 A.,1. Februar, Bergen. (S?ster:
Abigael Schanche, f. S.).

Steen, A. R., Kj?bmand, 65 V, A.,
24. Oktober, Fredriksstad. (Hus-
tru: Thora S., f. Schriver, og
B?rn).

Steen, Johanne Jakobine, 35 A., 24.
April, Bergen. (For?ldre: Lo-
rentz S., Dampskibsf?rer, og
Ingeborg S., f. — ),

Steen, Karoline Dorthea, f. Weck-
horst (Enke efter Prokurator
S.), 69 A., 22. Maj, Christiania.
(D?tre),

Steimler, Fredrik Hesselman, 73 A.,
10. Marts, Bergen. (Hustru:
Anne S., f. — ).

Stenersen, Cathrine Elisabeth, f.
Borchsenius, (Enke efter Sogne-
prest Andreas N. H. S.), 75 A.,
29. Januar, Christiania. (S?n-
ner: Jonas H. S. og L. B. S.).

Stibolt, Christine, f. Schavland, 92
A., 19. Juli, Throndhjem. (Dat-
ter: Inger Christiansen, f. S.).

Stokke, Hans Hansen, Toldbetjent,
66 A., 13. Marts, Drammen.
(B?rn).

Stolt, Johan Lauritz, M?gler, 607?
A., 4. Juli, Christiania. (Hus-
tru: Albertha S., f. Stolt).

Storjohann, Ferdinand, Kj?bmand,
89V2 A., 14. Februar, Bergen.
(B?rn).

Str?m, Fredrik Sahlgaard, Vs A.,
15. Februar, Christiania. (For-
?ldre: Oluf S. og Marie S., f.
Sahlgaard).

Str?m, Johan Ludvig Kltiver, Post-
expedit?r, 32 V9 A., 26. Marts,
Throndhjem. (Moder: Johanna
S., f. Wals?e, og 2 B?rn).

Str?m, Rebekka Dorthea, f. Heyer-
dahl, 84 A., 28. Juni, Christia-
nia. (Efterladte).

St?ren, Adolf Kristoffer Wessel,
Ingeni?r, 42 A., 29. Oktober,
Christiania. (Moder: Laura S.,
f. Krefting).

St?ren, Dina, f. Steenstrup, 34 A.,Till?g S. 26D?dsfald i Korge.1 . August, Throndhj em. (Mand :
Reinh. S., Distriktsingeni?r).

Svanae, Chr. C, Gaardbruger, fhv.
Storthingsrepr?sentant, ll^U A.,
26. August, Solberg pr. Svan?.
(B?rn).

Svenningsen, Svenning, Kj?bmand,
64 Va A., 13. Februar, Christia-
nia. (Hustru: Laura S., f.
Kokkinn).

Sverdrup, Peter Jakob, Student, 21 V4
A., 5. Juni, ved Ulykkestilf?lde
paa en Fjeldtur. (Fader og
Stedmoder: Hartvig S. og So-
phie S., f. Stephansen, Vaagan
i Lek?).

Swane, Johan Sigvart, 24 A., 28.
November, Sandviken v. Chri-
stiania. (Severine S., f. Dahl,
Gottlieb S. og Dorthea S.).

Sylow, Magdalene Cecilie Cathrine,
f. Mejdell, 81 A., 16. August,
Christiania. (B?rn).

Szacinski de Rawicz, Kasimir, 85 A.,

2. Februar, Frankrige. (Broder
og Svigerinde: L. S. og Hulda
S., f. Hansen, Christiania).

Sarlye, Carl, 187* A., 5. Februar,
Molde. (For?ldre: J.M. S., Kap-
tein, og Lydia S., f. Middelthon).

Taarvig, Marie, f. Helmer, 75 A.,
17. December, Grimstad. (S?n-
ner: Aug. T. og Chr. T.).

Tandberg, Edvard Nathanael, 4 Vi
M., 26. April, Christiania. (For-
?ldre: Edv. T. og Doris T., f.
Hafslund).

Tandberg, Hans Andreas, 71 A., 6.
December, N?s, Hallingdal.
(Hustru: Olava T., f. Skaugstad).

von Tangen, Karen, 59 A., 10. Ok-
tober, Kj?benhavn. (Moder:
Christine v. T., f. Hammer).

Teilman, Borghild, Vs -^v l^- Juli,
og Kristiane Mathilde, 2 A., 14.
September, Christiania. (For-
?ldre: Andreas T. og Sofie T.,
f. BuU).

Teiener, Marie Elisabeth, f. Schou,
(Enke efter Provst T.), 83V2 A.,18. Juli, Christiania. (Niece:
Charlotte T.).
Tengwall, Olaf J?rgen, 63 A., 2.
Juli, Throndhj em. (Hustru: J.
T., f. Hauff).

Thams, Birgitte Kristine, f. Thams,
(Enke efter Stabskaptein i Ar-
tilleriet Lars T.), 89 A., 5. April,
Christiania. (S?nnes?n: B. T.,
Premierl?itnant , og S?ster:
Elisabeth Dunker, f. Thams).

Thams, Johan Ludvig, Assurance-
inspekt?r, 63 A., 17. August,
Christiania. (Hustru : Fredrikke
T., f. Taraldsen).

Thams, Mathilde Dorthea Eugenie,
f. Sissener, (Enke efter Kanal-
direkt?r T.), 67 V2 A., 28. De-
cember, Christiania. (S?n: B.
T., Premierl?itnant).

Thaulow, Jacob Martinius, 18 A., 17.
Januar, ved Dampskibet ?De-
france^s Forlis. (Moder: S?lga
T., f. Lexow, Stavanger).

Thesen, Arild Leonhard, Byfoged,
48 A., 21. Juli, Aalesund. (S?-
skende).

Thi is, Jens, sen.. Konsul, 6. Novem-
ber, Ris?r. (S?n og Svigers?n:
Abr. B. T. og And. J?rgensen,
Postexpedit?r).

Thome, Agnes, 6V2 A., 22. April,
Throndhjem. (For?ldre: L. T.,
Artillerikaptein, og Elise T., f.
Thome).

Thomesen, Thomas, Konsul, Skibs-
reder, tidligere Storthingsrepr?-
sentant for Krager?, 71 A., 4.
Februar, Christiania. (B?rn).

Thomle, Magdalene Marie, 35 A., 10.
Januar, Christiania. (For?ldre:
L S. T. Og Juliane T.).

Thommesen, Kaja, f. Roverud, 77 A.,
6. September, Christiania. (B?rn :
M. T., Kaptein i Artilleriety og
Marie Pay, f. T.).

Thomsen, Jess, Konsul, 54 A., 20.
Februar, Christiania. (Hustru:
Elise T., f. D?derlein).
IThorne, Alice, 8V2 M., 15. Juli,D?dsfald i Norge.Fill?g S. 27Arendal. (For?ldre: H. P. T.
og Henriette T., f. Smith).

Thorp, A. C, Postexpedit?r, 53 A.,
6. Oktober, Dr?bak. (Hustru:
Marie T., f. ?stby).

Thue, Louise Emilie Hoffelt, Ve A.,
20. Juli, Christiania. (For?l-
dre : H. J. T., L?ge, og Johanne
T., f. Rytterager).

Thttrmann, Fanny, 16 A., 9. Juni,
Christiania. (For?ldre: P. T.
og Anna T., f. Enzinger).

Tidemand, Claudine Marie Bergitte,
f. J?ger, (Enke efter Maler
Adolph T.), f. 8. August 1817,
6. Januar, Christiania. (S?ster:
Nikoline T., f. J?ger).

Timme, Augusta Fredrikke, 8. Jimi,
Throndhjem. (S?skende).

Timme, Einar, Cand. juris, 28 A.,
13. April, V?kker?. (For?ldre:
H. T. og Gustava T., f. Clausen).

TischendorfT, Gottlieb Joachim Lin-
stow, Cand. theoL, 76 A., 29.
Maj, Christiania. (Svigerinde:
Tina T., f. Thue, Christiania,
og Broders?nner, Bergen).

Torne?, Johan Henrik, 41 A., 18.
Februar, Bergen. (Moder: Mag-
dalene Christine T., f. Wiese).

Tronslien, Marit, f. Skancke, 53 A.,
28. August , Lilleelvedalen.
(B?rn).

Tronslien, Peder, 58V3 A., 18. Juli,
Lilleelvedalen. (Hustru: Marit
T., f. Skancke).

Tr?nnes, Anne Sirene, f. Messelt,
56 A., 1. Januar, Stai i Stor-
elvedalen. (Mand: Per T., Sag-
f?rer).

Tr?nnes, Helga, IV4 A., 20 Januar,
Christiania. (For?ldre: Jacob
T. og Hanna T.).

Tybring, Hans Henrik Emil, fhv.
Sogneprest til Vaaler, 82 A.,
30. Maj, Christiania. (Hustru:
Egedia T., f. Blom).

T?nder?d, Juliane Sofie, f. Zwilg-
meyer, (Enke efter Gaardbruger
Jens Svendsen T.), 84 A., 6.
Juli, Christiania. (S?skende).T?stie, Signe Marie, 9 M. 27. D.,
12. August, Christiania. (For-
?ldi-e:. Hjalmar T. og Laura T.,
f. Ellingsen).

Ulsteen, Elen Marie, f. Nerdrum, 20.
Maj, Minneapolis, U. S. A.
(S?n: Carl U., Minneapolis, og
B?rn, Norge).

Unger, Albert Julius, Murmester,
68 A., 10. Januar, Christiania.
(Nev? og Niece: Carl U., H?ieste-
retsadvokat, 6g Clara U., f.
Hildebrandt).

Unger, Anna, f. Hansen, 62 V2 A.,
24. Maj, Bergen. (Mand: Carl
U., Lods).

Unger, Olaf, 3 A., 1. December,
Solberg i B?rum. (Moder: Ka-
ren U., f. Lund).

Utne, B., Lensmand, 787? A., 7.
Juli, Tysnes. (B?rn og Sviger-
b?rn).

Waaler, Helga Louise, f. Muus, 40Y,
A., 27. December, Christiania.
(Mand: C. W., Skibsf?rer).

Valeur, Gjertrud Helene, f. Schuman,
75 A., 21. Maj, Christiania.
(Mand: P. V., fhv. Sogneprest).

Wang, Ella, V^ A., 20. Juli, Chri-
stiania. (For?ldre: Jens W.
og Hanna W.).

Wattne, Einar, Styrmand, 18. No-
vember, Mandal. (Fader: L. W.).

Vauvert, Thora Nicoline, 51 A., 5.
Februar, Porsgrund. (S?skende:
Mathias V. og Louise V.).

Weckhorst, Johanne Anthonette, 74
A., 16. Oktober, Laurvik. (S?-
ster: Julie Arbo).

Wedel -Jarleberg, Thea, 8V? A., 4.
Marts, Nizza. (For?ldre: Her-
man W.-J., Premierl?itnant, og
Mathilde W.-J., f. Meyer).

Vedeler, Anna Sophie, f. Wiese, 75
A., 2. August, Bergen. (S?n-
ner: Dr. med. B. V. og Theodor
V., Kj?bmand, Christiania og
Bergen).

Vedeler, Lilly, 2 A., 19. Juli, Bergen.
(For?ldre: Krohn V., Byl?ge,
og Ottelia V., f. Smith).Till?g S. 28D?dsfald i Norge.Vedjffe, Johanne Marie , f. — , (Enke
efter Overtoldbetjent V.), 91 A.,
30. Maj; Christiania. (B?rn).

Weidemann, Hannibal August, 74
A., 23. April, Stenberg, Thoten.
(S?stre).

Weinholdt, Christian Carl, Violinist,
73 A., 30. November, Christia-
nia. (B?rn).

WeJileinBRn, ing^r' Mane, f. — , Kam--
merherreinde, (Enke efter Kabi-
netskammerherre W.), 88 A.,
3. Maj, Christiania. (S?n: F.
W., L?ge).

Werenskiold, Erik, 1 A., 1. Februar,
Sandviken v. Christiania. (For-
?ldre: Erik W., Genremaler,
og Sofie W., f. Thomesen).

Werenskiold, Fredrik Daniel, fhv.
Kaptein, 877* A., 9. Maj, Chri-
stiania. (Hustru: Jensine W.,
f. Ebeltoft).

Werenskiold, Peter, Vi2 A., 26. No-
vember, Kongsberg. (For?ldre:
P. W. og Martha W., f. Paaske).

Werring, Ferdinand, Bundtmager,
<^6 A. , 26. Marts, Christiania.
(Hustru: Ingeborg W., f. — ,
og S?n).

Wesenberg, Lorentz, Kj?bmand, 8172
A., 16. September, Bergen.
(S?nner og Svigerdatter: Jacob
W. L. S., Fred. W. L. S. og
Gottliebe W., f. Mohn).

Westrem, Inger, 1 A., 29. Oktober,
Vestre ?ker. (For?ldre: Erik
W. og Marie W.).

Wettergreen , Magdalene Susanne
Gram, IV4 A., 22. Juli, Hvites-
ejd. (For?ldre: L. Th. W.
Overretssagf?rer, og Martha W.,
f. Lange).

Wettergreen , Peter Boyesen, fhv.
Provst og Sogneprest til Eis?r,
84 V2 A., 13. Februar, Christia-
nia. (S?n: J. W., Kontorchef).

Wiese, Ludvig, 62 A., 22. Marts,
Oakover, Sydenham Hill, Lon-
don. (Hustru: Johanna W,, f.
Witt, og B?rn).

Wiig, Olai P., Gaardbruger og Fa-brikejer, fhv. Storthingsmand,
86 A., 29. September, Stiklen i
Tr?kstad. (S?nner og Sviger-
datter: H. Bache -Wiig, C.
Bache- Wiig og Amalie Bache-
Wiig, f. Holth).

Wille, Frederikke Nicoline, f. Blich,
35 A., 1. November, Christia-
nia. (Mand: A. W., L?ge).

Witte, Hans Georg, iVe A., 24 Apiil,
Melhus. (For?ldre: W. W.,
L?ge, og Hanna W., f. Parelius).

Winsnes, Aagot, UVg A., 20. De*
cember, Bergen. (For?ldre: C.
G. W., Stiftsprovst, og Laura
W., f. Fog).

Winsnes, Christian Sinding, V, A.,
11. Maj, Skien. (For?ldre: Fr.
W. og Mathilde W., f. Sinding).

Winsnes, Martha Vilhelmine, f. Wil-
lumsen, (Enke efter Sogneprest
G. H. W.), 72V, A., 7. Juni,
Husaker, Vestre Slidre. (B?rn).

Voigt, Carl August, 71 V2 A., 10.
Juli, Throndhjem. (Nev? og
Niece: Johann V. og Hanna V.).

Voigt, Einar, 23 A., 5. December,
Ringsaker. (Moder og S?ster:
Oline V., f. — , Ek i Baade,
Gunhild Wexelsen, f. V., Chri-
stiania, samt 11 S?skende).

Wold, Carl Joakim, Bogbinder, 36
A., 6. Juni, Christiania. (Hus-
tru: Charlotte Amalie W., f.
Cocceius, og 6 B?rn).

Wolff, Karen Sophie, f. Martens,
64 V4 A., 9. November, Bergen.
(B?rn).

Woil, Mathilde Helene, f. Krum?
23. Oktober, Houston, Minn.,
U. S. A. (S?n og Svigerdat-
ter: Hans W., Skolebestyrer,
og Caroline W., f. Gulbrandsen,
H?nefos).

Voss, Wilhelm Frimann, 32 A., paa
Reise fra Australien til St.
Francisco. (Fader: Joach, V.,
entl. Sogneprest, Sandviken pr.
Bergen).

Woxen, Hans Johan, Student, Gaard-
bruger, 63 A., 28. Juni, VoxenD?dsfald i Norge,Till?g S. 29i ?ker. (Hustru: Elise W., f.

Kyhn).
Wrangell, Emil, Styrmand, 21 A.,

Marts, paa Reise fra Oette til
% Haugesund. (Moder: Emilie W.,

f. — , Christiania).
Wriflht, Konrad Worm, 57? A., 20.

Februar, Porsgrund. (For?ldre:

P. K. W. og Laura W., f. Rafn).
Wulfsberg, Anna Jacobine, .81 A.,

17. Juni, Drammen. (S?skende:

C. W. og Kathinka W.).
Wulfsberg, Carl Oscar, Politiassistent,

49 A., 20. Marts, Drammen.

(Hustru: Elise W., f. Schwartz,

og 2 B?rn).
Wulfsberg, Lagertha Christovna, 217?

A., 7. Juli, ved Ulykkestilf?lde,

Hank? Bad. (Fader: Jac. Edv.

W., Eker).
W?lner, Maren Helene, f. Paulsen,

77 A., 16. Februar, Holmgaard

i Faaborg. (Datter : Catharina W.).
Zetlitz, Bolette Helene, f. J?ger, 18.

Marts, Stavanger. (Mand: H.

O. Z.).
Zimmermann, Petronelle Marie, 2.Juli, Hedrum. (Broderdatter:
Josephine Z).

Zogbaum, Dolly, 5 A., 21. November,
Christiania. (For?ldre: E. Z.,
Agent, og Agnes Z., f. Wolff).

Zwilgmeyer, Caroline Henriette, 82
A., 6. Februar, Christiania.
(S?skende).

Zwilgmeyer, Margrethe Gj?rwell, f.
Daae, 61 A., 21. August, Chri-
stiania. (B?rn).

Zwilgmeyer, Petter Gustav, fhv. By-
foged i ?sterris?r og Storthings-
repr?sentant, 74 A., 14. Juni,
Christiania. (Hustru : Margrethe
Z., f. Daae).

?rum, Samuel Andreas Lind, fhv.
Kasserer i Norges Bank, 7972
A., 18. Maj, Christiania. (Datter:
Cathrine Larpent, f. 0.).

?vergaard, Carl Otto, Kaptein i den
svenske Armé, f. i Norge 2. Febr.
1832, 19. November, SkSfde.
(Hustru : Beda 0., f. von Holten).

?verland, Caroline Marie, f. Lindrup,
L?rerinde, 60 A., 16. Februar,
Throndhjem. (B?rn).Till?g

til ?D?dsfald i Norge 1886"./Aall, Gustav Sofus Edvard, 19Vg
A., 5. December, Bahia. (Mo-
der: Sofie A., f. Grube, Thrond-
hjem).

Bauer, Marie Lundine, f. Clausen,
8672 A.'? ^1? December, R?b?k
i Bols?. (D?tre og Svigers?n-
ner: Fredrikke Moses, f. B.,
Marie Heyerdahl, f. B., Ida C.
Parelius, f. B., Fredrik Heyer-
dahl og Johan Parelius, Chri-
stiania og Christianssund).

Bugge, Bartholom?us Mikael Berg,
Styrmand paa Kedningsdamp-
skibet ?Hunter", 26 A., 27. De-
cember, ved Ulykkestilf?lde,
North Cowe paa Amerikas Vest-
kyst. (For?ldre: O. C. D. B.
og Catharina B., f. Engh, Bod?).Devold, Ole Edvard, 617, A., 30. De-
cember, Aalesund. (Hustru:
Joachime D., f. Holmboe).

Gellein, Ingeborg Emilie, 23 A., 18.
December, New-York, U. S. A.
(Moder: Odine G., f. Str?m).

Hille, Hans Andreas, 747* A., De-
cember, Bolstad Jbst. (S?n og
Svigerdatter: Hans A. H. jun.
og Rebekka C. H., f. Jensen).

Krohn-Hansen, Lovisc Fredrikke, f.

Hoffmann, 24^2 A., 23. Decem
ber, Fr?iens Prestegaard. (Mand :
Wollert K.-H., Sogneprest).

M?ller, Frantz Oscar, S?mand, 27.
November, Foockow i Kina.
(Fader: H. M. M., Christia-
nia).D?dsfald i Danmark

1887.
Meddelt af cand. phil. O. A. Schleisner.Aagaard, Charlotte^ f.Bai*tholin,Enke
efter Procurator J. G. V^ A., f
i Kbhvn. 21. Mai, f. 10. Decbr.
1814.

Abrahamsen, Mads, L?rer i Kilde-
br?nde, Dbnad. , f i Kbhvn.
11. Oktbr., f. i Greve 9. Septbr.
1837. (Hustru :TheclaA.,f. Fich).

Agerholm, Edvard Valdemar, afsk.
Capitain af Infanteriet, f i
Kbhvn. 13. Jan., f. 1824. (Hustru:
Vilhelmine A., f. Popp; S?nner).

Ahlmann, Heinrich August Michael,
afsk. Oberst af Fodfolket, R. af
D., t i Kbhvn. 23. Febr., f. 13.
Marts 1825. (Efterladte).

Alstrup, Estre Amalie Wilhelmine,
f. Jensen, Skibsconstructeur F.
A.'s Hustru, t i Kbhvn. 25. Marts.

Andersen, Carl Frederik Christian,
Sagf?rer i Helsinge, f smstds.
i Mai, 36 Aar gi. (For?ldre;
S?ster).

Andersen, Henriette Lovise Frede-
rikke, f. Gedde, Enke efter resid.
Capelian i Kolding N. A., f i
Kolding 17. Marts, 68 Aar gi.
(Efterladte).

Andersen, Johannes Christian, fhv.
Bogbindermester, Medstifter af
Selskabet ?Holbergs Minde," f
paa Frederiksberg 18. Mai, f. i
Kbhvn. 1799. (B?rn og Sviger-s?n: Vilhelmine Lynge, f. A,,
Fritz A., I. V. A., Boghandler
H. H. J. Lynge),

Andersen, Marie. f. Christiansen, Enke
efter Toldforvalter J. A., f ^?
Mai. (S?dskende; Wiggo Chri-
stiansen, Augusta Christiansen).

Andersen, Peter, Jernst?ber, t V^^
Frederiksberg 18. Septbr. (B?rn :
Carl A., Vilhelmine A.).

Andrea, Casper Augi\st, Consul i Port
Louis, t smstds. 10. Febr., 81
Aar gi. (Fader og Stifmoder:
Aug. Fr. A., Camilla A., f. Lange),

Andrup, Ansine Marie, f. Stougaard,
Enke efter Kammerraad, Post-
mester A., t i Lemvig 4. Marts,
78 Aar gi. (B?rneb?rn).

Arenfeldt, Marie Elisabeth, Fr?ken,
Conventualinde i Vemmetofte
Kloster, t i Kbhvn. 30. Aug.,
f. 29. Marts 1798.

von Arenstorff, Frederikke, Fr?ken,
t i Randers 16. Novbr., f. 24.
Mai 1806. (S?ster : Kammerherre-
inde Andrea de Lichtenberg).

Arnholtz, Carl EliasViggo, afsk. Oberst
af Ingenieureorpset, Comm. af
D. 1^ Dbmd. p. p., t i Kbhvn.
22. Decbr., f. 12. Aug. 1815. (B?rn).

d'Auchamp, Marie Sophie Frederikke,
f. Stiitzer, Enke efter Oberst-D?dsfald i Danmark.Till?g S. 31lieutenant H. d'A., t i Kbhvn.
6. Sept., 80 Aar gi. (S?n: By-
og Herredsfoged H. d'A. ; Datter-
datter: Louise Schmidt).

Baggesen, Anina Gustavine Engelline
Vildenradine, f.K?ye, Enke efter
Major B., f i Kbhvn. 29 Mai.
(Efterladte).

Baggesen, Thomine Johanne Riise,
f. Stenfeldt, Enke efter Sogne-
pr?st til Oure og Veistrup R.
J. B., t paa Kringelhovgaard
6. Marts, 87 Aar gi. (Datter og
Svigers?n: Thomine Schmidt,
H. Schmidt).

Bang, Jacob Hansen, Landinspecteur,
t paa Frederiksberg 5. Marts.
(Efterladte).

Barfoed, Christiane Elisabeth, f . Prier-
gaard, Enke efter Provst, Sogne-
pr?st til Faxe H. P. B., f li-
Marts, 87 Aar gi. (Pr?st i Tomme-
rup T. E. T. B., Sofie B., Niel-
sine B., Pauline L?nborg).

Barner, Leopold Theodor, Hofj?ger-
mester, Eier af Eskildstrup, f
smstds. 22. Novbr., f. 19. Juni
1809. (B?rn og Svigerb?rn).

Baudissin, Wolf Friedrich Ottomar,
Greve, fhv. Auditeur i H?ren,
t i Dresden i Januar, f. i Tha-
rand 22. Jan. 1812.

Bay, Hans Nielsen, Agent, Grosserer
i Ki?benhavn, fhv. svensk-norsk
Consul i Randers, R, af D., f i
Kbhvn. 24. Mai; f. i Randers
30. Septbr. 1814. (Hustru: Ma-
thilde B., f. Lindeborg; B?rn).

Bech, Peter Henrik, Sognepr?st til
Tranebjerg paa Sams?, Dbmd.,
t i Tranebjerg Pr?st egaard 19.
Juni, 66 Aar gi. (Hustru : Marie
B., f. Fischer).

Beok, Rosalie Elisabeth, f. Borello,
Enke efter Kammerjunker B.,
t i Ordrup 18. Novbr. (S?ster:
Fru A. Donau).

Becker, Anne Cathrine, f. Damm,
Enke efter Sognepr?st til Gjern
og Skanderup A. B., f i Aarhus19. Nov., 85 Aar gi. (B?rn og
B?rneb?rn).

Becker, Erik Sophus, Etatsraad, fhv.
Byfoged i Nyborg, R. af D., f
i Kbhvn. 29. April, f. smstds.
12. Octbr. 1815. (Hustru: Louise
B. f. Schythe).

Behmann, Augusta Margrethe, f. We-
delfeldt, Enke efter Major G. W.
B., t i Kbhvn. 6. Febr. (Broder :
Oberst H. F. W.; Svigerinde:
Euph. Wedelfeldt, f. Hoffmann).

Bencke, J?rgen Hendrik, Kammer-
assessor f Opsynsmand paa
Sprog?, Dbmd., f paa Sprog?
22. Mai, 72 Aar gi. (S?n: P.
B.; Svigerdatter: Cathrine B..
f. Gr?nvald).

Bendix, Mariane, Fr?ken, f i Kbhvn.
11. Aug. (S?dskende).

Bendix, Peter Vincent, Provst for
Vindinge og Gudme Herreder,
Sognepr?st til Vindinge, R. af
D., t i Vindinge Pr?stegaard
15. Marts, 79 Aar gi. (Hustru:
Julie Sophie B., f. Meyer).

Berg, Jensine Mathilde, f. Gr?n, Enke
efter Sognepr?st til N?sborg,
Salling og Outrup J. C. R. B.,
t i Kbhvn. 9. April, 73 Aar gi.
(B?rn).

Bergmann, Ernst Frederik, Oand. med.,
t i Kbbvn. 8. Mai, 25 Aar gi.
(Moder Jenny B., f. B?ggild).

Berner, Gustav Georg Alexander, f
i Kbhvn. 14. Marts, f. 27. Aug.
1850. (Hustru: Caroline B., f.
Lange).

Berner, Mary, f. Christmas, Enke
efter Hofj?germester William
B., t paa Frederiksberg 15. Marts,
f. 29. April 1829. (B?rn: John
B., Sophie R?der, f. B.). Se ndfr.

Berner, William, Hofj?germester, f
paa Frederiksberg 2. Marts, f.
6. Febr. 1826. (Hustru: Mary
B., f. Christmas; B?rn). Se ovfr.

Beyer, Wilhelm, Stud. theol., t i
Lyngby 24. Octbr., f. i Veilo
28. Januar 1869. (Fader : W. B).

Bierfreund, Einar, Stud. med., t iTill?g S. 32D?dsfald i Danmark.Odense 8. Jan., 23 Aar gi. (For-
?ldre: Lor. B. og Hustru).

Bille, Caroline Christiane Sophie
Frederikke, f. Btilow, Enke efter
Viceadmiral, Kammerherre St.
A. B., t i Kbhvn. 15. Jan., f.
25. Sept. 1808. (B?rn og Sviger-
b?rn).

Bi?rn, Kathrine Antoinette, f. Guld-
ager, Enke efter Capitain P. B.,
t paa Frederiksberg 20. Septbr.
(Datter og Svigers?n: Eulalia
Simonsen, f. B., kgl. Kammer-
sanger Niels Juel Simonsen).

Bjerring, Victor Julius, Sprogl?rer,
Overs?tter, f paa Frederiksberg
12. Mai; f. i Kbhvn. 6. Mai 1835.
(Moder: Professorinde Louise B.,
f. Esskildsen).

Bloch, Bernhard, Overretsprocurator
i Ki?benha vn, f smstds. 16. April,
f. smstds. 80. Juli 1831. Hustru :
Mariane B., f. Frensdorff ; B?rn).

Bloch, Peter Vilhelm, Districtsl?ge
i Varde L?gedistrict, R. af D.,
t i Varde 20. Sept., f. i Kvong
7. Mai 1812. (Hustru: Emilie
B., f. Matthiesen; B?rn og Svi-
gerb?rn).

Blaidel, August Ehlers, Sognepr?st
til Assens og Klakring, f i
Assens Pr?stegaard 8. Novbr.,
70 Aar gi. (Hustru: Augusta
B., f. Prahl; B?rn).

Boisen, Meta Cathrine Marie Bang,
f. Grundtvig, Enke efter Capel-
lan til Vartov P. O. B., Datter
af N. F. S. Grundtvig, f paa*
Grefsen Badeanstalt ved Chri-
stiania 23. August, f. 27. Mai
1827. (B?rn: Elisabeth B., Told-
assistent Fr. B., Pr?st Ha-
rald B.).

Bokkenheueer, Christian Peter, afsk.
Oberst af Infanteriet, f i Kbhvn.
27. Jan., f. smstds. 2. Octbr.
1808. (B?rn).

Borthig, Christiane Louise Frede-
rikke, f. Gerlach, Enke efter
Major B., f i Kbhvn. 27. Mai
(Paar?rende).Both, Frederik Ludvig, Premier-
lieutenant, topografisk Forfatter,
t i Kbhvn. 2. Jan., 64 Aar gi.
(Helga Hornbeck, f. B.; Mu-
siker Louis Hornbeck).

Branth, Sofie Fanny Conradine, f.
Dumreicher, Sognepr?st til
Ousted og Taaning F. I. Deich-
mann Branth's Hustru, f i Snep-
trup Pr?stegaard 13. Decbr., 49
Aar gi.

Brasen, Ole Frederik Christian, Kam-
merraad, fhv. Contairchef under
Kj?benhavns Magistrat, f i
Kbhvn. 18. April. (S?dskende:
Caroline B., Overintendant C.
E. B., Ritmester O. E. V. B.).

Brechwoldt, Adolphine, f. Lindholm,
Enke efter Major, fliv. Post-
mester i Aarhus J. J. B., t i
Kbhvn. 12. Juli, f. 15. Juli 1800.
(Broder: Kammerherre V.Lind-
holm).

Brock, Gustav, Vaabenmaler under
det kgl. Ordenscapitul, 38 Aar
gi., og Hustru: Minna Brock, f.
Zwinge, f ved Helsingborg 23.
August , ved Ulykkestilf?lde
(Svampeforgiftning). (Efter-
ladte).

Bruun, August Emil, Capitain, fhv.
Hofbager, t paa Frederiksberg
5. Decbr., f. i Kbhvn. 4. Juni
1812. (Hustru: Ida B., f. Br?n-
dum).

Bruun, Frederik Christian, Legations-
raad, fhv. Fuldm?gtig i Uden-
rigsministeriet, R. af D., Dbmd.
p. p., t i Kbhvn. 26. Jan., f.
smstds. 11. Mai 1827. (Hustru:
W. B.; Datter).

Buchwald, Carl Valdemar, Hofj?ger-
mester, Eier af ?bjerggaard, R.
af D., t paa ?bjerggaard 24.
August, f. 23. Marts 1817. (Hus-
tru : Christine B., f. Aarestrup ;
B?rn).

Budtz, Ephra Christine Vilhelmine,
f. Mertins, Enke efter Sogne-
pr?st til Finderup P. I. B., fD?dsfald i Danmark.Till?g S. 38i Kbhvn. 16. Jan., 76 Aar gi.
(B?rn).

Bull, J?rgine Aletta Nielsine, f. Ben-
zon. Kammerjunker G. BuUs
Hustru, t i Wiesbaden 25.Decbr.,
f. 9. Marts 1854.

Bunkeflod, Tyge Josias, afsk. Capitain
af Infanteriets Krigsreserve, R.
af D., t i Kbhvn. 8. Nov. ; f. 1820.
(S?dskende).

Busch, Johan Henrik, Toldassistent
i Viborg, f smstds. 22, Octbr., f.
21. Jan. 1813.

Busch, Marie Christiane, Fr?ken, f
i Kbhvn. 14. April. (Broder:
Overretssagf?rer Ludvig B.).

Busck, Catharine, f. Rohmann, J?ger-
mester C. Buscks Hustru, f paa
Frederiksberg 9. Marts.

Biilow, Frederik Oscar Nicolai, Cand.
phil.. L?rer, f iKbhvn.21.Febr.;
f. 10. April 1848. (Hustru: Chri-
stiane B., f. Johansen; B?rn).

Biilow, Herman Frederik Rudolf, Eier
af Anderupgaard, f smstds. 10.
Marts, 83 Aar gi.

Biilow, Wilhelmine Dorothea, Fr?ken,
t paa Frederiksberg 17. Decbr.
(Niece: Enkefru Betzy Paulsen,
f. Comtesse Schaffalitzky de
Muckadell).

Bsngild, David Hornsyld, Rector ved
Aalborg Cathedralskole, f i Aal-
borg 22. Mai; f. 28. Febr. 1829.
(Hustru: Marie B., f. Kruse).

Bsgh, Ane Christiane, f. He^schend,
Enke efter Provst, Sognepr?st
til Kirke-Helsinge P. H. B., f
i Kbhvn. 19. Octbr. (S?ster:
Mathilde Baag?e, f. Herschend).

B?nsoe, Augusta, f. M?ller, Enke
efter Skibscapitain F. C. B., t
i Kbhvn. 8. Jan. (B?rn: M.
Rudelbach, E. R?nne, P. R?nne).

B?ving, Frantz Johan Gerhard, Etats-

raad, fhv. Hovedbogholder i

Nationalbanken, R. af D., t i

Kbhvn. 27. Octbr. (Hustru: Ni-

. coline B., f. Knudsen).

Carlsen, Edvard Joachim, Procurator
i Kj?benhavn, t smstds. 11. Mai.(Hustru: Mine C, f. Andersen;
D?tre).

Carlsen, Hans Rasmussen, Kammer-
herre, Hofj?germester, Besidder
af Stamhuset Gammel Kj?ge-
gaard. Medlem af Landsthii^et,
fhv. Lidenrigsminister, fhv. Med-
lem af Rigsraadet, t P^^ Gam-
mel Kj?gegaard 2. Juli, f. smstds.
28. Octbr. 1810. (Datter : Emmy C).

Carlsen, Vilhelm Edvard, fhv. kgl.
Capelmusicus, R. af D., f i Kbhvn.
14. April, f. smstds. 4. Sept.
1810. (Efterladte).

Carstens, Johan Bernhard, Justits-
raad, fhv. Actuar i Bordesholm,
t i Altona 5. Januar, 80 Aar gi.

Caspersohn, Carl Frederik, Kammer-
raad^ fhv. Toldassistent i Kj?-
benhavn, Dbmd., t paa Frede-
riksberg 20. Oct., f. 21. Decbr.
1812. (B?rn og Svigerb?rn: Fre-
derik C, Marie C, f. Mathe,
Olaf C, Hansine C, f. Madsen,
Anna C).

Castenschiold, Vilhelmine Charlotte
Elisabeth, f. Olsen, fhv.Districts-
l?ge L. V, Castenschiolds Hustru,
t i Kbhvn. 29. Juni, f. smstds.
6. Febr. 1809.

Castenskiold, Petrea Dorothea, f. M?l-
ler, Enke efter Geheimeetats-
raad, fhv. Overpostmester P. C.
C, t paa Frederiksberg 8 Sept.,
f. 15. Nov. 1809. (Datter : Anna
Krag, f. C).

Christensen, Carl Adolf Ferdinand,
Sadelmagermester, fhv. Medlem
af Folkethinget, f i Kbhvn. 25.
Marts, f. smstds. 26. Juni 1811.

Christensen, Casper, fhv. Sognepr?st
til Svallerup i Sj?llands Stift,
t paa Frederiksberg 17. Aug.,
85 Aar gi. (B?rn og Svigerb?rn).

Christensen, Louise, f. Stephansen,
fhv. Postmester, Capitain Chri-
stensens Hustru, t paa Frede-
riksberg i Juni.

Christophersen, Michael, Cand. theoL,
t i Sjolte pr. Pr?st? 14. Novbr.

3Till?g S. 84D?dsfald i Danmark.(For?ldre: C. W. C, Petrea C,

f. Hartmann).
Claudi, Louise Frederikke^ f. Holst^

Enke efter Justitsraad C. B. C,

t i Kbhvn. 19. Febr. (Efterladte)
Clausen , Erik , Premierlieutenant

Toldassistent i Nyborg, t smstds

25. Jan., f. 22. Marts 1820.
Clausen, Frederik, Gaardeier, Amts

raadsmedlem, f P^^ Bellinge

M?llegaard 21. Decbr., 39 Aar gi
Colbj?rnsen, Annette Marie Christine

f. ?stergaard, Enke efter Cand

juris C. C, t i Kbhvn. 30. Juli

(B?rn).
de Coninck, Jean Henry, fhv. neder

landsk Consul i Kj?benhavn, f

paa St. Hans Hospital 22. Octbr

(S?dskende).
Cortsen, S?ren Johan, Sagf?rer

Hj?rring, f smstds. i Novbr.

37 Aar gi.
Cramer, Frits Adolph Niels, Brand

directeur i Svendljorg, f smstds

13. Aug., 53 Aar gi.

Croné, Vilhelm Christopher, Etats-
raad, fhv. Politidirecteur i Kj?-
benhavn, Stk. af D., Dbmd. p.
p., t i Hornb?k 18. Octbr., f. i
Nyborg 10 Nov. 1813. (Hustru:
Erikka C; B?rn).

Damborg, Elna Marie, f. Brix, Sogne-
pr?st til Dalum A. D.'s Hustru,
t i Dalum Pr?stegaard 29. Juni,
43 Aar gi.

Daugaard, Hans J?rgen Emil, Capitain
i Ingenieurcorpset, f i Kbhvn.
30. Juli, f. 4. Sept. 1847. (Hus-
tru: Elisabet D., f. HoflPmeyer).

Didrichsen, Didrich Ferdinand, fhv.
Professor ved Universitetet, fhv.
Directeur for botanisk Have, R.
af D., t paa Frederiksberg 20.
Marts, f. i Kbhvn. 3. Juni 1814.
(B?rn og Svigers?nner: Aletha
Beldring, f. D., H. Beldring,
Louise D., J?rgen Jensen).

Drackenberg, Severine Caroline, f.
Rasmussen, S? - T?ihuuslieute-
nant Fr. D.'s Hustru, t i Kbhvn.

14. Septbr. (?gtef?lle, B?rn:Alma D., Kristian D., Harald
D., Prem.-Lieut. Vilhelm D.,
Svigerdatter: Johanne D., f.
?rnstrup).

Drechsel, Emil, Cand. phil., t P^^^
Hjemrejse fra Amerika. (For-
?ldre: Procurator i Slagelse
Viggo D., Gabriele D., f. Jo-
hansen).

Dreyer, Carl Albert Dines, Contoir-
chef ved de danske Statsbaner,
Secondlieut., Dbmd., R. af D.? f i
Kbhvn.28.Aug.,60Aargl. (Hus-
tru: Doris D., f. Schmiegelow,
Datter: Margarethe J?rgensen, f.
D., Svigers?n: Peter J?rgensen).

Dumreicher, Carl Conrad Jacob
Boethe, Overretssagf?rer i Hel-
singe, t smstds. 4. Novbr., f.
paa Bregentved 14. Sept. 1844.
(Hustru: Maria D., f. M?rch).

Ebbesen, Sophie Hedevig Angeline,
f. Briem, Enke efter Sognepr?st
til Slangerup H. C. W. E., t
paa Frederiksberg 29. Mai, 59
Aar gi. (B?rn og Svigerb?rn)

Egeriis, Andreas Folmer Emil, Cand
juris, t i Nykj?bing i Sj?lland
25. Decbr., f. i Kj?ge 12. Mai
1829. (S?ster : Elise Berg, f. E.
Svoger: Districtsl?ge A. Berg)

von Eggers, Frederik Balthasar Nico
laus Andreas, Baron, Dyrl?ge, t
paa Falster 10. Marts, f. i Itzehoe
5. Sept. 1848. (Hustru: Inge-
bojg V. E.; f. Nyholm; B?rn).

von Eggers, Ingeborg Christiane, Ba-
ronesse, f. Nyholm, Forn?vntes
Enke, t i Kbhvn. 10. Novbr.
(B?rn).

von Essen, Philip Abraham, Com-
merceraad, kgl. Hofexpediteur
i Hamburg og Altona, R. af D.,
t paa Frederiksberg 3. Februar,
f. 28. Jimi 1?04. (S?stre).

Faartoft, Frederikke Emilie Sophie,
f . Krog, Districtsl?ge A. C. Faar-
tofts Hustru, t i Nykj?bing p.
M. 19. Mai; f. i Lejre Prseste-
gaard paa Suder? 22. Juli 1851.

Faber, Johannes Christian, Sogne-D?dsfald i Danmark.Till?g S. 85pr?st til F?lleslev og S?rslev i
Sj?llands Stift, f i N?stved 5.
Juni, 65 Aar gi. (B?rn).

Fabritius - Tengnagel , Anna Sophie
Augusta, f. Feddersen, Fideicom-
misbesidder S. F.-T.'s Hustru, f i
Lyngby 8. Sept., f . 19. Octbr. 1814.

Fabritius-Tengnagel , Hans, Eier af
Kugballegaard , Fideicommis-
besidder, f P^-a Rugballegaard
4. Juni, f. 5. Jan, 1813. (Hus-
tru: Anina Conradine F.-T.,
f. Fabritius-Tengnagel).

Fangel, Holger, fhv. Provst for Als
N?rreherred , fhv. Sognepr?st
til Hagenbjerg, t i P?hl paa
Als 28. Febr., 84 Aar gi. (S?n:
Praktis. L?ge i Kbhvn. S. B. F.).

Farrer, Johan Christian, Stud. juris,
t paa Rudersdal 18. August, 28
Aar gi. (Fader: Grosserer J. C.
F.).

Feilberg, Bolette Christine, f. R?r-
dam, fhv. Sognepr?st til Kirke-
Helsinge N. S. F.'s Hustru, f i
Kbhvn. 18. Novbr., 78 Aar gi.

Feilberg, Karen Johanne, f. Schouboe,
Enke efter Sognepr?st til Kv?rn-
drup L. F., t i Kbhvn. 26. Mai,
84 Aar gi. (B?rn).

Fiedler, Harald Valdemar, Birke-
dommer i Holsteinborg Birk,
Indenrigsministeriets Consulent
i Fiskerisager, R. af D. p. p., t
i Sterrede pr. Skjelsk?r 29. Mai,
f. paa Frederiksberg 18. Juni
1808. (Efterladte).

Fife, James Eduard, afsk. Premier-
lieutenant af Kj?benhavns
Brandcorps, fhv. Vognfabrikant,
R. af D., t i Kbhvn. 27. Juli,
62 Aar gi. (S?ster og Svoger:
Dorothea Primon, f. F., Emil
Primon).

Flinoh, Marie Sophie, f. Kaufmann,
Enke efter Xylograph A. C. F.
Flinch, t i Kbhvn. 25. Debr. f.
smstds. 15. Febr. 1811. (Helga
F., Frederikke F., f. Boje).

Fonneftbeoh , Anders , Manufactur-handler, f i Kbhvn. 12. Febr.,
67 Aar gi. (Hustru og B?rn).

F088, Holger Troels, Grosserer i
Kj?benhavn, fhv. gr?sk General-
consul, t i Kbhvn. 25. Marts,
f. i Nakskov 1818. (Hustru og
B?rn: Vilhelmine F., f. Hor-
nung, Emma Langgaard, f. F.,
Skuespiller Aage F., Premier-
lieutenant i Flaaden Helge F.).

Frandsen, Ludvig, afsk. Premier-
lieutenant af Rytteriet, R. af
D., t i Kbhvn. 14. Octbr., f. i
Holb?k 20. Febr. 1815. (S?d-
skende).

Fritz, Johan Christian Valeur, Fuld-
m?gtig i Finantsministeriet, f
i Lyngby 7. Aug., f. i Bedsted
ved Vestervig 19. Novbr. 1884.
(S?dskende og S?dskendeb?m).

Frost, Caroline Sophie, f. Bentzen,
Enke efter Districtsl?ge i Pr?st?
C. F. F., t i Kbhv. 18. Mai, f.
smstds. 3. Febr. 1812. (Sviger-
s?n: Contoirchef A. Tuxv?rd;
Neveu: Contoirchef F. V. L.
Bentzen).

F?nss, Henrik Johan Leth, Kam-
merherre, fhv. Toldkasserer i
Nyborg, R. af D., f paa Frede-
riksberg 28. Juni, f. 7. Febr.
1796. (Hustru: Louise F., f.
Rigsgrevinde Schmettau; S?n-
ner: Toldassistent Christian F.,
Secretair Louis F.; Svigerd?tre:
Nonni F., f . Rigsgrevinde Schmet-
tau; Lydia F., f. Theill).

Gandil, Louise, Fr?ken, f i Kbhvn.
1. Febr., 89 Aar gi. (Efterladte).

Garde, Luise Marie, f. Westergaard,
prakt. L?ge I. G.'s Hustru, (1?
gift med Grosserer i Kbhvn. E.
C. Kornerup), t paa Frederiks-
berg 6. Juli, f. 12. Jan. 1836.

Gedde, Ove, Postexpedient i Kj?ben-
havn, t smstds. 1 Juli. (Moder :
Oberstinde Emmy G.; S?ster).

Gerner, Sophie Elisabeth Antoinette,
f. Langreuter, Enke efter Over-
l?ge A. Gerner, f paa Frede-
riksberg 5. Juni.

3*Till?g S. aeD?dsfald i Danmark.GersdorfT, Nicolai^ Baron , russisk
Oberst, Fideicommisbesidder, f
i Arcachon 23. April, f. 13. Decbr.
1818. (B?rn: Lieut. Baron N.
G., Kammerjunker, Prem. Lieut.
Baron S. G., Olga d'Amslér).

Gianelli, Gaudenz, Oonditor i Kj?ben-
havn, fhv. Capitain i Borger-
v?bningen, t i Graubiinden 27.
Septbr., f. i Cassaccia i Schweitz
20. Oct. 1828. (Broder: R. G.).

GJ?lbye, Francisca Maria, f. Baads-
gaard, Enke efter Sognepr?st
til Aarslev og H?rning N. B. G.,
t i Randers i Octbr., 70 Aar gi.

Gleerup, Abraham, fhv. Grosserer i
Kj?benhavn, f i Aarup 22.
Octbr., f. i Hygum 27. Marts
1812. (Hustru: Bothilde G., f.
Bramsl?w).

GoldftChmidt, Meyer Aaron, Professor,
Forfatter, R. af D., f pa?- Fre-
deriksberg 15. Aug., f. i Vor-
dingborg 26. Octbr. 1819. (S?n :
Dr. med. A. G.; S?ster: Ragn-
hild G.).

Good, Frederik de Coninck, adj.
Consul i Hull, f smstds. 24.
Jan. (Fader: Generalconsul Cle-
mens G.).

Gottlieb, Johanne Nicoline, f. ?eg-
holm, Enke efter Grosserer G.,
t i Kbhvn. 10. April, 797, Aar
gi. (B?rn og Svigerb?rn).

Gradmann, Carl Johan Gottlob, spansk
og portugisisk Viceconsul i Hel-
sing?r, t smstds. 27. Jan., 65
Aar gi. (Hustru : Constance G.,
f. Datow).

Groth, Johan Emil, Bogholder ved
Fredens M?lles Fabriker, f i
Kbhvn. 13. Febr. (Hustru: Fran-
ziska G., f. Wilhjelm; Fader:
fhv. Tobaksfabrikant Carl G.).

Guldberg, Christian Andreas, praktis.
L?ge i Aarhus, t 20. Aug., f.
i Nykj?bing p. F. 27. Novbr. 1855.
(Fader: Ch. G.).

Guldencrone, Marie Sophie Frede-
rikke, Baronesse, f. Bardenfleth,
Enke efter Kammerherre, Amts-forvalter, Baron C. F. G., f i
Valby 4. Octbr., f. 17. Marts 1810.
(S?n: Christian Baron G., Oberst-
lieut., AdjUtant hos Hs. Maj.
Kongen).

Gyldencrone, Emma Ottilie, Baro-
nesse, t i Kbhvn. 16. Febr., f.
28. Octbr. 1831. (Pleiedatter :
Henny Holm).

af Gyldenfeldt, Hans Sehested, f i
Kbhvn. 4. Juli, f. 4. Nov. 1852.
(Broder: Cand. juris C. V. af G.).

Gyldenstjerne-Sehestedt, Ove Alexan-
der, Kammerjunker, f i Kbhvn.
23. Decbr., f. 13. Marts 1814.
(Niecer: J?germesterinde E.
Bruns, f. G.-S.; Ritmesterinde
H. Gotschalk, f. G.-S.).

Gyntelberg, Jacob, fhv. praktis. L?ge
i Varde, f smstds. 6. Novbr., f.
i Horsens 29. Febr. 1796. (B?rn :
Ottilie G., A. G., Johanne Brend-
strup, f. G.: Svigers?n: L. Brend-
strup).

Gaizsche, Philip Christian, fhv.
Sognepr?st til Munkebjergby
og Bromme i Sj?llands Stift,
t i Kbhvn. 5. Septbr., 72 Aar
gi. (B?rn : Vilhelm G., Marie G.).

Haokhe, Marie Johanne, f. v. Osten,
Oberst W. H.'s Hustru, f paa
Frederiksberg 23. Octbr.

von Haffner, Christian Vilhelm Dieu-
donné. Hofjunker, afsk. Capitain
af Infanteriet, f i Kbhvn. 12.
Novbr., f. smstds. 29. Sept. 1819.
(Hustru: Fanny H., f. Forbech).

von Haffner, Wolfgang, General ?
la suite. Kammerherre, Besidder
af Stamhuset Egholm, Medlem
af Landsthinget, fhv. Indenrigs-
minister, fhv. Krigsminister,
fhv. Marineminister, Stk. af D.,
Dbmd., p. p., t i Kbbvn. 28.
April, f. ved Kj?benhavn 10.
Septbr. 1810; (Hustru: Mine v.
H., f. Krieger; B?rn og Sviger-
s?nner).

Hald, Christian Holger, fhv. Provst
for Lunde, Skam og Skovby
Herreder, fhv. Sognepr?st tilD?dsfald i Danmark.Till?g S. 87L\imby, R. af D., Dbmd., f i
Odense 20. Decbr., 83 Aar gi.
(B?rn og Svigerb?rn).

Hald, Lauritz Mathias Emil, fhv.
Sognepr?st til Snodstrup i Sj?l-
lands Stift; t P&A Frederiksberg
25. Mai, 81 Aar gi. (Hustru:
Maria H., f. Drebolt).

Halias, August Vilhelm Carl, afsk.
Capitain af Infanteriet, R. af D.,
t i Kbhvn. 11. Juli, 71 Aar gi.
(Hustru: Marie H., f. Frahm;
B?rn).

Haiias, Carl Vilhelm August, practis.
L?ge i Lunder?d pr. T?ll?se,
t 5. Febr., f. i Kbhvn. 7. Aug.
1855. (Hustru: Marie H., f. S?n-
derup).

Hansen, Cai, Secondlieutenant, Plan-
tageforvalter, t paa St. Croix
11. Aug. (Fader: Ritmester C.
A. H.).

Hansen, Edla Alvilde, Fr?ken, f pa^
Frederiksberg 30. Aug. (For-
n?vntes S?ster).

Hansen, Hans Christian Olaf, Told-
assistent i Aalborg, f i Thisted
27. Juli, f. 21. Marts 1843.

Hansen, Jacob, 1ste res. Capellan ved
St. Mortenskirke i Randers, t i
Randers 11. Sept., 68 Aar gi.
(Hustru og B?rn).

Hansen, J?rgen, Forpagter af Neder-
gaard paa Langeland. R. af D.,
t paa Nedergaard 8. Febr. (Hus-
tru: Caroline H.).

Hansen, Ludvig, fhv. Vexellerer i
Kj?benhavn, f smstds. 2. Mai.
(S?skende: Marie Helms, Anna
F?nss, Emil H.).

Hansen, Mouritz, Procurator, f i
Svendborg 31. Aug., 88 Aar gi.
(B?rn og Svigerb?rn).

Hansen, Peter Carl Frederik, praktis.
L?ge i Saxkj?bing, f smstds.
17. Ootbr., f. smstds. 4. Mai 1821.
(Hustru: Johanne H., f. Helms).

Hansen, T?nnes, Forvalter ved ?det
forenede Dampskibsselskab,^ t
i Kbhvn. 1. Jan. (Hustru: Marie
H., f. Svendsen).von Harten, Fanny Elisabeth, f. Groth,
Corpsl?ge, Dr. med. H. v. Har-
tens Hustru, t i Kbhvn. 6 Decbr.,
f. smstds. 29. Decbr. 1858.

Hassel, Johan Fridolin, Capitain,
Mechanicus, f i Kbhvn. 30. Jan.
(Hustru: Doris H., f. Eiokhoff).

Haxthausen, Christiane, f. Lillien-
skiold, Kj?bmand Holger H.'s
Hustru, t i Willmar, Minnesota
2. Sept., f. 1. Juni 1861.

Hedemann, Caroline Josephine, Fr?*
ken, t P^'a Nedergaard 31. Jan.,
78 Aar gi. (C. Hastrup, f. Hede-
mann ; Kammerherre G. V. Kaas).

Heerfordt, Anna Margrethe, f. Asp,
Enke efter Sognepr?st til Selde
og Aasted C. F. H., t i Kbhvn.
20. Decbr., 79 Aar gi. (B?rn:
Antonio H., I. H. H., N. C. H.).

Hegel, Frederik Vilhelm, Etatsraad,
Universitetsboghandler, R. af D.,
p. p., t i Kbhvn. 27. Decbr.,
f. i Fredensborg 11. Mai 1817.
(S?n og Svigerdatter: Boghand-
ler Jacob H., Julie H., f. Bagge).

Heide, Charlotte Amalie Elisabeth,
f. Bloch, Enke efter Geheime-
legationsraad I. B. H., f i Hobro
20. Marts, f. i Odense 15. Aug.
1799. (B?rn og Svigers?n: An-
tonio H., Maria H., Thora Sime-
sen, f. H., Landinspecteur Georg
Simesen).

Heilmann, Petrea Caroline Arendtine,
f. Utke, Enke efter Sognepr?st
til Bjerreby I. E. H., f i Svend-
borg 23. Febr., 77 Aar gi. (B?rn).

Hein, Julius Theodor, afsk. Oberst
af Infanteriet. R. af D., Dbmd.,
t i ?dsted Pr?stegaard 21.
August, f. 24. Decbr. 1817. (Efter-
ladte).

Heltzen, Augusta Elisabeth, Fr?ken,
Datter af Kammerherre, Stift-
amtmand E. S. E. H., t i Odense
2. Octbr.

Henrichsen, Ane Frederikke, f. Ja-
cobsen, Enke efter Sognepr?st
til Balling og VoUing A. V. H.,Till?g S. 38D?dsfald i Danmark.t paa Tolstrupminde 27. Novbr.,
81 Aar gi. (S?n og Svigers?n).

Henrichsen, Marie Charlotte, f. Lund,
Enke efter H?iesteretsadvocat
C. S. H., t i Kbhvn. 9. Febr.
(Datter: Ida Kragh).

Heramb, Sara Mariane Ernestine, f.
V. Ditten, Enke efter Sognepr?st
til Errindlev og Olstrup Th.
Heramb, f paa Skovb?llegaard
ved Nakskov 28. Septbr., 70 Aar
gi. (B?rn og Svigerb?rn).

Hersom, Engelbreth, Cand. polyt.,
Ingenieur, Vand- og Brand-
inspecteur i Frederiksberg Com-
mune, t paa Frederiksberg 21.
Octbr., 49 Aar gi. (Hustru:
Dagmar H., f. Hammerum).

Hertig, Henrik Christian, Uhrmager,
t i Kbhvn. i Juni, 72 Aar gi.
(Broder: F. C. H.).

Hinrichsen, Hans Otto, Contoirchef
i Finantsministeriet, f i Kbhvn.
29. Decbr., f. i ?r?eskj?bing
29. Jan. 1839. (Hustru : Rosalie
H., f. Lund, 1^ gift Dencker).

Hjorth, Jens Carl Frederik Adolph,
fhv. Sognepr?st til Roslev og
Rybjerg i Viborg Stift, f i
Kbhvn. 8. Novbr., 73 Aar gi.
(Hustru: Jacobe H., f. Munter^
B?rn).

Hoff, Richard Theodor, Overl?rer ved
Realskolen i R?nne, f i R?nne
13. Febr.; f. i Veile 7. Febr.
1824. (Hustru, B?rn og Sviger-
b?rn: Martine H., f. Theilmann;
Marie Schou, f. H., Skomager
H. C. Schou, Johanne Petersen,
f. H., Commissionair J.Petersen,
Assistent Adolph H., Theodora
H., Martha H., Emma H., Enke-
fru Frederikke H., f. Nielsen).

Holm, Amalie Marie, f. Friis, Enke
efter Sognepr?st til Aggersborg
A. H., t i Kbhvn. 9. Mai, 78
Aar gi. (S?n: Overretssagf?rer
Jacob H.).

Holm, Andreas Hermansen, Com-
merceraad. Grosserer, f i Kbhvn.
5. Marts, f. srastds. 6. Octbr. 1809.(Hustru: Elisabeth H., f. Lier;
B?rn og Svigerb?rn).

Holm, Augusta Frederikke Elisabeth,
f. Liebman, Enke efter Justits^
raad, Toldkt^sserer C. F. H., f
i Helsing?r 2. Juli. (B?rn).

Holm, Christiane Frederikke Geor-
gine, f. M?rch, Enke efter Ju-
stitsraad H., f i Kbhvn. 13. Jan.,
79 Aar gi. (B?rn).

Holm, Maria Fritze Julie, f. Bier-
freund, Godseier E. H.'s Hustru,
t i Kbhvn. 3. Marts.

Holst, Sophie Christine, f. Binas,
Sognepr?st til F?rslev H. P. H.'s
Hustru, t i F?rslev Pr?stegaard
13. Marts, 38 Aar gi.

von Holstein, Adolph Christoph
Friedrich Huno, Kammerjunker,
decor. m. fl. udenlandske Orde-
ner, t i Borreby ved Eckem-
fOrde 30. Marts, f. 20. April 1809.

Hoppensach, Johan Henrik, Friseur
ved det kgl. Theater, 77 Aar
gi., og Hustru, Christine, f. Thu-
lin, t i Kbhvn. 26. Febr. (B?rn).

Huus, Axel Nicolai Johannes, Sogne-
pr?st til Veerst og B?kke i
Ribe Stift, t i Veerst Pr?ste-
gaard 13. Jan., 39 Aar gi. (Hus-
tru: Olivia H., f. Christensen).

Hvals?e, Hans Jacob, Grosserer, R.
af D. p. p., t i Kbhvn. 5. Novbr.,
82 Aar gi. (B?rn).

Hvidberg, Jens Peter, Bogtrykker,
t i Kbhvn. 11. April. (Hustru:
Anna H.).

Heedt, Marie, f. Hansen, Enkefrue,
t i Kbhvn. 5. Juni, 92 Aar gi.
(Efterladte).

H?st, Helga Alvilda, f. Thornam,
Capitain F. H.'s Hustru, f i
Kbhvn. 12. Decbr.

Ingerslev, Julius Vitus, Sagf?rer i
N?rre-Sundby, f smstds. 5. Octbr.
(B?rn: Marie L, Vitus^L; Moder:
Caroline M. L).

Jacobsen, Christian Julius Simon
Jacobi, fhv. Sognepr?st tilSkj?d-
strup og Elsted i Aarhus Stift,D?dsfald i Danmark.Till?g S. 39t i Hessel ved Gjedsted 28.
Aug., 72 Aar gi.
Jacobsen, Jacob Christian, Dr. phiL
(h. c), Stifter og Eier af Brygge-
riet Gamle Carlsberg, afsk. Ca-
pitain af Kj?benhavns Borger-
v?bning, fhv. Medlem af Folke-
thinget, Landsthinget og af Rigs-
raadet, Comm. af D. 1 ?, Dbmd.,
p. p., Stifter af Dotationer til
Fremme af Videnskab og Kunst,
t i Rom 30, April, f. i Kbhvn.
2. Septbr. 1811. (Hustru: Laura
J.; S?n: Brygger Carl J.).

Jensen, Berthel Thorvald Charles,
Apotheker i H?ver, t 14. Jan.,
f. i Kbhvn. 1838. (S?dskende).

Jensen, Christian, Sagf?rer i Hj?r-
ring, t smstds. 21. Juli.

Jensen, Dorothea, Fr?ken, Viceinspec-
trice ved Farimagsgades Skole,
t i Decbr. (S?ster: L. Arentzen,
f. J.; Svoger: fhv. Adjunct Kr.
Arentzen).

Jensen, Elisabeth Cathrine, f. Mehl,
fhv. Sognepr?st til Kyndby og
Krogstrup Steen Jensens Hustru,
t paa Frederiksberg 16. Decbr.,
75 Aar gi.

Jensen, Niels Lauritz Christian, Etats-
raad, fhv. Amtsforvalter for Kj?-
benhavns Amtstuedistrict, R. af
D., t i Kbhvn. 20. Jan. (Hustru:
Agnes J., f. Petersen; B?rn).

Jermiin, Anne Dorothea, f. Jermiin
Enke efter Sognepr?st til Tju
strup og Haldagerlille H. C. J.
t paa Als 7. Aug., 75 Aar gi
(B?rn og Svigers?n: Marie Pe
dersen, f. J., Ingeborg J., Lm
manuel J., Kj?bmand P. C. Pe
dersen).

Jermiin, Henrich, Cand. theoL, t i
Haslevgaards M?lle pr. Hadsund
20 April, f. i ?sterbr?nderslev
11. Octbr. 1810. (S?dskende).

Jessen, Adolph Mandrup Julius,yexel-
m?gler, t i Kbhvn. 5. April,
49 Aar gi. (S?dskende: Nancy
Hartmann, Julie J., Johan Edv.J., Thorvald J., Gregersine Wil-
helm).

Johansen, William Paulus Jensenius,
Oberst af Fodfolkets Forst?rk-
ning, R. af D., t i R?nne 13
Febr., f. 10. Juli 1824. (Hustru:
Camilla J.; B?rn).

Johnsen, Johan Vilhelm, fhv. Provst
for Malt, Anst og Slaugs Her-
reder, fhv. Sognepr?st til Vam-
drup, t i Kbhvn. 5. Decbr., 51
Aar gi. (Hustru: Ida J., f.
Jessen).

Johnsen, Vilhelm Magnus, S?t?ihuus-
lieutenant. Overgymnastikl?rer
i Marinen, Dbmd., f i Kbhvn.
10. Decbr., 67 Aar gi. (B?rn).

Jiirgensen, Jacob Buntzen, fhv. Sogne-
pr?st til Engom i Aarhus Stift,
t i Veile 11. Januar, 74 Aar gi.
(S?ster: Anna J.).

Jiirgensen, Lauritz, fhv. Provst for
Horns, ?lstykke og Lynge-Fre-
deriksborg Herreder, fhv. Sogne-
pr?st til Ude- og Oppe-Sundby,
R. af D? t paa Frederiksberg,
d. 27. Octbr., 75 Aar gi. (Hustru
og Datter: Mathea J., f. Sonne;
Francisca J.).

J?hnigen, Carl Frederik, Cantor ved
Holmens Kirke, f i Kbhvn. 24.
Juli, f. smsteds. 7. Febr. 1813.
(B?rn og Svigerb?rn).

J?rgensen, Caroline Margrethe, f. Jo-
hansen, Oberstltn., M?gler N.
J?rgensens Enke, f P^^ Frede-
riksberg 6. Novbr., 857? Aar gi.
(Datter: Frederikke J.).

J?rgensen, Ole Thorsen, Grosserer,
t i Gjentofte 2. Decbr., 38 Aar
gi. (Hustru: Bolette J.).

J?rgensen, Theodor Peter Valdemar,
kgl. Translateur, Assistent hos
Notarius publicus, f i Kbhvn.
15. Novbr. (Hustru).

Kaaber, Simon Frederik, Sagf?rer i
Kolding, t smstds. 16. Juni, 48
Aar gi.

Kali, Ellen Barbara Abigael, f. Mon-
rad, Enke efter Byfoged, Dr.
juris J. C. K., t i Kbhvn. 7.Till?g 8. 40D?dsfald i Danmark.Marts, f. smstds. 19. Aug. 1802.
(B?rn og B?rneb?rn).

KanR, Niels J?rgen, Forstraad, Skov-
rider ved Salt? og Harrested
Godser, f ^' Jan., 87 Aar gi.
(B?rn).

Kastrup, Gustav Ove Christian, prakt.
L?ge, t i Ordnip 1. Septbr., f.
i Kbhvn. 10. Sept. 1851. (S?stre:
Ellen Hauberg, f. K., Alvilda
Hauberg, f. K.).

Kealer, Johan Frederik, afsk. Oberst
af Kj?benhavns Borgerv?bning,
R. af D., t paa Nybrogaard ved
Lyngby 3. Septbr., 74 Aar gi.
(B?rn).

Kiellerup, Estrid, Fr?ken, t i Sor?
28. April, 18 Aar gi. (For?ldre :
Overl?rer C. E. K., Anna K.,
f. Salicath).

Kierumgaard, Carl, fhv. Sognepr?st
til Skive og Resen, R. af D., f
i Kbhvn. 17. Febr., 79 Aar gi.
(Broder: Havneoppeb?rselscon-
trolleur N. V. K.).

Kieramgaard, Nicolai Vilhelm, Havne-
oppeb?rselscontrolleur i Kj?ben-
havn. Forn?vntes Broder, f i
Kbhvn. 8. Marts, f. 7. Juli 1812.
(Hustru: Nicoline K., f. Pater-
mann; B?rn).

KiflBr, Christian Emil, praktis. L?ge
i Kj?benhavn, f smstds. 20. Jan.,
f. smstds. 18. Decbr. 1836. (Hus-
tru: AnnaK., f, Brandt. B?rn:
Aage K., Gudrun K.).

KiflBr, Hektor Frederik Jan son, Etats-
raad, fhv. Stiftsphysicus i Ribe
Stiftsphysicat, R. af D., Dbmd.,
t i Ribe 12. Juli, f. i Aarhus
14. Sept. 1801. (B?rn).

'Kjellerup, Almira, f . Lindo, Enke efter
Conferentsraad A. A. Kjellerup,
t i Kbhvn. 28. Febr. (B?rn og
Svigerb?rn).

Kj?r, Christian Jessen, L?rer ved
de offentlige Skoler i Kbhvn.,
t i Kbhvn. 28. Sept., 43 Aar gi.
(Hustru: Augusta K., f. Guld-
berg).

Kj?r, Hedevig Christina, f. Dahlfors,Skolebestyrer P. V. Kj?rs Hus-
tru, t i Kbhvn. 5. Juni.

de Klauman, Marie Cathrine, f. Tver-
moes. Enke efter Justitsraad,
fhv. Amtsforvalter i Assens S?
de K., t i Taamby paa Amager
31 Decbr., 91 Aar gi.

Klein, August Leonhardt, afsk. Gene-
ralmajor af Artilleret, Comm.
af D. 1 ?, Dbmd., f i Kbhvn. 15.
Januar, f. 24. Novbr. 1820. (Hus-
tru: Mathilde K., f. Kruuse).

Klein, Augusta Julie Vilhelmine, L
Erichsen, H?iesteretsassessor C>
S. K.'s Hustru, f i Kbhvn. 11.
April.

Klingeey, Peter Eduard, afsk. Oberst
af Infanteriet, R. af D., Dbmd.,
t i Kbhvn. 6. Juni, f. 20. Januar
1817. (Hustru: Clara K., f. Hen-
nings).

Knuth, Margrethe Christine Lucie,
f. Baronesse Rosen?rn -Lehn,
Lehnsgreve A. V. Knuth til
Knuthenborgs Hustru, f P**
Knuthenborg 30. Decbr., f. 14.
April 1859.

Koch, Elly, f. Wardenburg, Capitain
af Fodfolket H. Kochs Hustru,
t i Aarhus 17. Novbr., f. 26.
Febr. 18